Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
10.10.2008 06:02 - Четвърто Откровение: Втора част
Автор: petdoshkov Категория: Други   
Прочетен: 452152 Коментари: 1353 Гласове:
0

Последна промяна: 12.10.2008 08:36


Вера Лазарова

изпрати писма от Национална агенция за оценяване и акредитация (НАОА), от които ставаше ясно, че специалностите в уволнителната заповед са акредитирани. Но аз не спорех за това, а за период от време, през който специалностите (от уволнителната заповед) не са акредитирани.

Бях виждал с очите си писмо от НАОА за отказ от акредитация на  „Славянска филология”, но нямах копие от него. Времето между акредитираните и неакредитираните специалности в Стопанския факултет установих с разпечатка от "Държавен вестник" (ДВ) . Но за „Славянска филология” нямах. Законът за висшето образование (ЗВО) казва, че НАОА огласява в ДВ само акредитираните специалности, но не и неакредитираните.

Доказвах отказа на НАОА от акредитация на „Славянска филология” негативно: липсва положителна акредитация в ДВ, когато се огласяват данните на НАОА за акредитираните специалности във Филологическия факултет.

Повече трудности имах с разчитане на парафа над името на Илия Гюдженов в уволнителната заповед. Не знаех чий е подписът. Знаех, че не е на Гюдженов. Това се вижда от сравнението на подписа в уволнителната заповед с подписа в писмото (по-горе) на Гюдженов за обяснения по КТ (Кодекс на труда).

Задачата с парафа реших случайно. Бях на гости у  колеги от ЮЗУ. Показах уволнителната заповед. Обясних, че не мога да позная парафа на подписалия. Каза ми се, че този подпис е на Здравко Гъргаров, зам.-ректор на Гюдженов. Мога да се уверя лично от заповед на Гъргаров.  Била закачена на табло в Първи корпус.  Обещаха ми при възможност да я свалят от таблото.

Нямах време да чакам дълго. Не можех  да се снабдя с  въпросната заповед на Гъргаров, понеже  таблата  в ЮЗУ се заключват. Необходимият  ключ се държи от секретарка на факултет. Но бях избягван навсякъде от хора в ЮЗУ. Това не ме е притеснявало. Нямах и нямам намерението да общувам с всеки. 

Лошото  беше, че  след  ходене (общо две или три)  в ЮЗУ, се получаваха жалби  в местната полиция. Следваше среща с полицейски инспектор (дознател) в РДВР – Благоевград . Полицейският инспектор Илиев закри преписката учуден от искането на Гюдженов/Антони Стоилов да не бъда допускан  навсякъде в ЮЗУ. Не ми се пише надълго за причините да отида  в Първи корпус ( на ЮЗУ). Само един човек можеше да ми даде пари назаем. Не съм от града, нито съм от околностите му. Даде ми. После ги върнах.

 Открих на табло  в  Стопанския факултет (Трети корпус на ЮЗУ) копие от заповедта  на зам.-ректора Гъргаров. Подписът беше като в уволнителната ми заповед. Времето напредваше до процеса, а нямах документа  на Гъргаров.  Тогава поисках с молба съдията Янева да задължи другата страна да посочи причината, поради която Гъргаров (първи зам.-ректор) е заместил Гюдженов (ректор на ЮЗУ) .

Моята логика е ясна. Уволнителният документ  е подправен. Придаден му  е вид, че е подписан от Гюдженов, а не от Гъргаров. Реших да поискам обяснение от ЮЗУ чрез съда, понеже обяснението не може да промени подправения документ. Отговори ми се преди заседанието по същество, че Гъргаров замества Гюдженов, който бил в отпуск за времето  от 1 март 2005г. до 15 март 2005г.

 Разбира се, че  това е глупаво обяснение на подписа на Гъргаров над името на ректора, понеже Гюдженов е могъл да ме уволни и да излезе в отпуск. По-важно е, че преди съдебното заседание на 11 април 2005г. получих оригиналната  заповед  на Гъргаров.

Благодаря на М. В. за  копие на Заповед 320 от 1 декември 2004г. на  Гюдженов, с която определя „дните от 24 декември 2004г. до 09 януари 2005г. да бъдат неприсъствени  за служители и неучебни за преподаватели и студенти от Университета”.

            Вера Лазарова не  може без Правно-историческия факултет (на Ал. Воденичаров): 

image

Това „доказателство” на експертите от ПИФ  не ме притесни. Изненада ме обаче приетото от съдията Янева за относимо доказателство по делото Писмо с изх. № 47643 от 25. 10. 2002г., подписано от д-р Анастас Герджиков, зам.-министър на образованието, до Ректора на УНСС. По стара традиция въпросното писмо ми бе връчено втория път неуспешно.  Познавах Герджиков Младши от работата му в ЮЗУ. Отнасям се с уважение към баща му Георги Герджиков (вече не е между нас). Младият Герджиков допусна грешка с:

image

Това са доказателствата, които съдията Янева прие и разгледа по делото плюс още две-три, между които и т.нар. Стенограма на интервюто ми на 7 януари 2005г. пред Кабелна телевизия – Благоевград (КТБ). Доказателствата (споменати и неспоменати до тук), но не и Стенограмата, ще разгледам по-долу.

            Трагедията  „Районен съд”

 Не открих  обявление  на таблото в предверието на Съдебната палата за залата, в която ще  се гледа процесът. Денят -  11. 04. 2005г.; часът – 9:00.  Реших да проверя разписите за делата по зали. На влизане в съдебната палата, забелязах на дясното  стъкло до входната врата  сгънат на две лист, закрепен  с червено тиксо. Разгънах листа и прочетох, че делото ми   ще се гледа в помещение с необичаен  номер. Не намерих зала с  обозначението. Потърсих съдебния секретар. Тя не се изненада. Оказа се, че обозначеното помещение  е кабинетът на председателя на районния съд. Вратата на кабинета е срещу бюрото на секретаря на съда. Тя ми посочи  дивана и  попита дали искам да си видя делото. Отказах, но поисках да изпуша една цигара навън. Щеше да ме извика, ако се наложи. Върнах се.

Часът вече е 10 без 15. Появи се полицай. Каза  да вляза в кабинета пред него и да седна. Полицаят ми нареди да не мърдам от  стола. Той седна до мен , но се изтегли по-назад. Натисна с десния си крак стола ми към масата. Заклещи ме. В този момент влезе Вера Лазарова и седна на противоположната страна срещу мен. Минута –две след това  влезе забързана съдия Янева. Видя положението ми и каза в движение: „Не ставайте”. Лазарова седна.

Вратата на кабинета се отвори.  Мирчо Люнгов ме беше  търсил по обявленията на таблото. Не ме открил. Тръгнал да си тръгва, мислейки, че е сгрешил деня на делото. Тогава прочел  сгънатия лист с червеното тиксо към стъклото и се досетил, че става дума за моя процес. Люнгов беше изненадан от картината в кабинета. Седна на единствения диван. Телефонът му звънна. Люнгов беше още в изненада от полицая и обстановката и прие разговора. Съдията Янева  се развика да изключи мобилния си, иначе ще го глоби. Люнгов прибра телефона.

Вратата на кабинета се отвори. Показаха се Красимир Папучаров (началник на Учебен отдел) и Крум Михайлов (вестникар в ЮЗУ- не знам какво работи). Лазарова обясни, че това са нейните свидетели в режим на довеждане. Съдия Янева  не ги допусна в кабинета. Това е неправилно. Редът за свидетели е друг. Папучаров явно го знаеше, затова след половин час отново влезе.  Съдия Янева не го допусна, щяла да ги повика, ако се наложи. Видях Папучаров и Михайлов след   3 години.

Делото по същество

мина сравнително  леко. Съдията Янева прие  доказателствата ми :

-          Заповед 320 от 1 декември 2004г. на ректора на ЮЗУ Гюдженов, с която определя „дните от 24 декември 2004г. до 09 януари 2005г. да бъдат неприсъствени  за служители и неучебни за преподаватели и студенти от Университета”.

-          ДВ (= Държавен вестник), брой 51 от 2003г.

Вера Лазарова се противопостави на извлечението от ДВ, което предизвика реакцията на Люнгов. Направих й бележка, че ДВ  не е за спящите. Последваха пледоарии. Пледирах първи.

Първо,  Заповед № 29 /07.03 от 2005г  трябваше да е  подписана от работодателя - арг. от чл. 61, ал. 1 КТ. Ректорът  сключва и прекратява трудови договори ( чл 32, ал.1, т.3 Закон за висшето образование (ЗВО)).  КТ не предвижда възможност   да делегира правомощия на други лица да изпълняват правата и задълженията му по трудовия договор. Случаят, в които Кодексът на труда (КТ) е дал възможност за делегиране на правомощия, е уреден в чл. 192, ал. 1 КТ. 
             Дисциплинарната власт може да се предоставя по силата на изрично упълномощаване. Видно от Заповед 27/28.02.2005г,  Гъргаров разполага с общо пълномощно за налагане на дисциплинарни наказания ex nunc за срока, в който Гюдженов е в отпуск.  Липсва изрично упълномощаване на Гъргаров  ( от ректора на ЮЗУ Гюдженов) да ми наложи дисциплинарно наказание.   Гъргаров не е субект на дисциплинарна власт преди 1.03. 2005г, началото на отпуска на Гюдженов. Чл. 193, ал.1 КТ изисква работодателят - преди да наложи наказанието - да е изслушал работника или да е приел писмените му обяснения. Писмени обяснения от Гъргаров не са ми търсени. Такива са ми търсени само и единствено от  Гюдженов. Следователно е налице  абсолютното отменително основание на чл. 193, ал.2 КТ уволнителната Заповед № 29 /07.03 от 2005г  да бъде отменена на процедурно основание.

Второ, поисканите ми с писмо № 49-00-40/03.02.2005г. писмени обяснения от Гюдженов са без правна стойност, понеже писмото  не посочва евентуалното дисциплинарно наказание, което ме очаква, както и не конкретизира състава на чл. 187,т.8 КТ.  Говори за цялото интервю. Евентуалното наказание следваше да бъде  посочено,  тъй като “уронване на доброто име на предприятието”  не е между основанията за  дисциплинарно уволнение по чл. 190 КТ. 

Освен липсата на форма (заповедта за уволнение е и административен акт по арг. от чл. 58 ЗВО) и процесуалните нарушения на чл. 193, Заповед № 29 /07.03 от 2005г е неоснователна и по същество.

Първо,  часът на въпросното предаване по КТБ е 21ч. Предаването се излъчва извън ЮЗУ, следователно не съм на работното си място. Намирам се пред зрителите в неработно време: не изпълнявам  длъжността на преподавател в катедрата по български език. Дисциплинарната отговорност по КТ е само за виновно неизпълнение на трудови задължения. 
          Отношението между мен и ЮЗУ в 21ч. е гражданскоправно, а не трудовоправно. Гражданскоправното отношение  не попада в приложното поле на Кодекса на труда (КТ), по който съм уволнен. КТ урежда трудови отношения. Налагането на наказание е във връзка с изпълнението на трудовите задължения, изискване позитивно формулирано в  чл.186 КТ и чл. 187 КТ. 

Второ, въпросното интервю е дадено на 7. 01.2005г. Съгласно Заповед 320/01.12.2004г.  на ректора на ЮЗУ дните от 24 декември 2004г. до 09. януари 2005г. са определени за неучебни за преподавателите и студентите от ЮЗУ. Тоест на 7.01. 2005г. не изпълнявам работата, за която съм се уговорил с ЮЗУ, при запазено трудово правоотношение.

Трето,  ЮЗУ няма годно доказателство за изявленията, с които уж съм уронил доброто му име.  Стенограмата  е частен документ. Той   не може да ми се противопостави като достоверен: не е с нотариално заверено съдържание за идентичност с изявленията, направени на живо в предаването на местната телевизия. Ответникът не представя  запис от предаването. 

Четвърто, трите основания в Заповедта за уволнение  са недостоверни.

Първото основание   е самостойно изречение. Неговият смисъл е, че ЮЗУ е тотално негодно  висше училище. Казаното от мен на с. 4, ред 8 от долу нагоре в  Стенограмата е с коренно различен смисъл. Използвал съм не самостойно изречение, а сложносъставно с подчинено обстоятелствено изречение за сравнение. Смисълът на сравнителната конструкция е: от две висши училища с право да обучават, по-атрактивно е училището с по-високи оценки от акредитацията.

             Второто уволнително основание   липсва със същата форма в Стенограмата. Намирам две места, където говоря за чл. 21, ал.1, т. 8 Закон за висшето образование (ЗВО):  с.5, ред 10 от долу нагоре и с. 6, ред 5 от горе надолу.  
           Към момента на предаването - 7 януари 2005г.- чл. 21, ал.1,т.8 ЗВО гласи:  "Академичното самоуправление се изразява в “ право на самостоятелно сключване с държавата и с други потребители на договори за извършване на научни и приложни изследвания, както и за повишаване квалификацията на специалисти с висше образование”.

             Старият текст от закона гласеше: 
“право на самостоятелно сключване с държавата и с други потребители договори за подготовка и за повишаване квалификацията на специалисти с висше образование, както и за извършване на научни и приложни изследвания".  
          Смислова разлика между двете новели няма. В новия текст е отпаднала думата “подготовка”, комулативно свързана с “повишаване на квалификацията”. Последвала е метатеза на двата състава: “научните и приложни изследвания” в новия текст е пред “повишаване на квалификацията на специалисти с висше образование”. 
         Смисълът на “повишаване на квалификацията”  е идентичен със смисъла на “ повишава квалификацията” в Закона за съдебната власт, Глава Трета,   Раздел III     Национален институт на правосъдието.

          Законът за висше образование (ЗВО)  нарича този, който повишава квалификацията си по специализиран учебен план, специализант (чл. 66. ал.4 ЗВО). Повишаване на квалификацията не е основание за придобиване на образователна степен или специалност – чл. 43, ал.3 ЗВО. Последиците, ако приемеш лица без висше образование по чл. 21,ал.1,т.8   ЗВО с обещанието за диплома, са ясни.

Становището на преподаватели от Правно-историческия факултет (ПИФ) относно чл. 21,ал.1,т.8 ЗВО не помага на ЮЗУ, защото: 
            1) няма силата на официално тълкуване, а цели да размие отговорността за евентуалните последици; 
             2) защото се признава, че Ректорският съвет не е от органите по закон, имащи право на инициатива за договора по чл. 21, ал.1, т.8 ЗВО. Посочват  ректор и Академичен съвет, но не и Ректорски съвет; 
              3) въпросните преподаватели се произнасят по непредявен въпрос, като говорят за “удовлетворяване на договорна основа потребностите от специалисти с висше образование” ( в компетентността на Министерския съвет), а не за потребности (нужди) на частни субекти от вишисти  с  повишена квалификация.

Писмо №47643/25.10.02г. на д-р Анастас Герджиков, зам.-министър, до ректора на УНСС - София също не върши работа на ЮЗУ. Защото в 
           т.1 е ясно казано с думите на ЗВО, че броят на приеманите за обучение студенти се определя по реда на чл.9, ал.3, т.6 ЗВО (виж и по-горе). 
            Т.2 от въпросното писмо доказва, че Министерският съвет е утвърдил броя на студентите.  
           Следователно по арг. за обратното от т. 1 и 2 на писмото на зам.-министъра Герджиков,  ЮЗУ не може сам да определя броя на студентите, които ще обучава, понеже е лишен по закон от материална компетентност.

Третото уволнително основание  също е недостоверно и неоснователно.  Специалността „Славянска филология” познавам отблизо: преподавах синтаксис на слависти. Твърдя в  Стенограмата на с. 3, ред 16 от горе надолу и на с. 7, ред 16 от горе надолу, че трети и втори курс са нелегитимни, понеже  са приети след отказа на НАОА да акредитира специалността поради “незадоволителна” оценка през учебната 2002г.   На неакредитирани специалности прием не се утвърждава (чл. 78, ал.3 ЗВО). Отрицателният факт се установява  от липсата на специалността в 4-те Бюлетина на НАОА, обнародвани  в Държавен вестник (ДВ) ( съот. бр.50 от 2001; бр.51 от 2002г.; бр. 51 от 2003г.; бр. 48 от 2004г.). Ответникът не представи копие от решението на НАОА за отказ на специалността от акредитация поради “незадоволителна” оценка от програмната акредитация.

Същите основания, но вече за  учебната 2004/5г., и то в условно наклонение, важат и за трите специалности в Стопанския факултет. Те са с втора успешна акредитация. Решенията за втората им акредитация влизат в сила от момента на решението на Постоянната комисия   на НАОА, респ. 
                от 19.10.2004г. за Стопанско управление, 
                от 23. 11. 2004г. за Счетоводство и контрол, 
                от 16.11. 2004г. за Финанси. 
Срокът на валидност на първите им акредитации е изтекъл едновременно за трите специалности на 10.12.2003г.

Не е истинно твърдението, че съветвам да не се кандидатства. Бъдещи събития  не ме занимават. Говоря за минали факти. Граматическата форма, която използвам на с. 7 от Стенограмата, е  драматичен императив. Ползва се за минали събития в обобщенолична форма.

Вера Лазарова

пледира кратко.  Според нея Заповедта, подписана от Гъргаров, е законна. Няма значение, че Гъргаров е подписал заповедта, понеже продължава правомощията на Гюдженов. Не е необходимо Гъргаров да ми търси обяснения. Смята, че съветвам за в бъдеще да не се кандидатства по специалностите в уволнителната заповед. И толкоз.

После Лазарова  поиска от съдия Янева да развие съображенията си писмено. Съдия Янева разреши на Лазарова  писмена защита със задължително копие до мен. Имам право на  евентуални  писмени възражения, ако Лазарова изкаже аргументи, нечути от мен в съдебното заседание. Съдия Янева ме излъга. Прочетох писмените бележки на Лазарова, след като процесът приключи.

Научих, че трудовото ми правоотношение с ЮЗУ съществува и по време на отпуска, който не оспорва. Няма значение, че по време на интервюто   не съм на работа. Виновен съм, че не съм дал писмено обяснение, което ректорът Гюдженов (а не зам.-ректорът Гъргаров) ми е поискал с писмо с обратна разписка, която съм подписал. Едно мое основно задължение, докато трае трудовото правоотношение, е да бъда лоялен на работодателя.  Работодателят поначало се ползва с „реномето” на почтен и добросъвестен правен субект. (ЮЗУ е работодателят ми, а не ректорът, който го представлява. Но това няма значение.) Трябва да съм лоялен към работодателя  и извън работно време. Направил съм изявленията, понеже са в Стенограмата.  Може да не е за вярване, но Лазарова – поради неразбиране на закона – признава извършен прием на студенти, записани като специализанти. Няма незаконно приети студенти – всички са законни.

 Делото приключи.

Люнгов се възмущаваше от Лазарова, от полицая, не подмина и Янева.  Не беше свършил, когато ме настигна съдебният секретар. Тя търсеше Лазарова под дърво и камък, понеже Лазарова взела писмените ми бележки, преди секретарят да ги отрази в съдебния протокол. Успокоих я, че на другия ден ще й дам едно копие от тях, понеже ги имам в компютъра. Няма значение, че Лазарова ще подготви писмената си защита с бележките ми в ръка. Как секретарят намери Лазарова не знам. Оказа се, че процесуалният представител на ЮЗУ отишъл без позволение да снима писмените ми бележки.

Ще дам възможност на читателите сами да решат спора. Утре преди разсъмване ще постна съдебното решение на съдия Янева. Тогава  е най-тъмно.

Калояново, 10 октомври 2008г.
Тагове:   откровение,


Гласувай:
01. kkabakciev - Искам да съм пръв
10.10.2008 09:28
Суверен съм.
цитирай
2. kkabakciev - Тук вече просто няма какво да се каже, с изключение на едно-единствено!
10.10.2008 10:07
Налице е един особено достоен гражданин, пример за всички останали граждани, които искат да са достойни, който, освен особено достоен гражданин, е и специалист от висока класа едновременно по езикознание и право - една блестяща комбинация по принцип, а високата класа е екземплифицирана в съобщението.

И срещу този особено достоен гражданин са се изправили група индивиди, които в мнозинството си не са нищо повече от ... Впрочем коментарът за тези индивиди е абсолютно излишен.

Резултатът?

Резултатът е известен.

Честито, Петре!

Красимир
цитирай
3. анонимен - Какво иска да каже Кабака
10.10.2008 10:53
Че Дошков е смазал врага?
цитирай
4. анонимен - Мисля, че го познавам...
10.10.2008 12:16
Мисля, че познавам Петър Дошков. Но, дори като предположение, това звучи твърде колебливо и бледо, защото вече се съмняваме, че сами себе си познаваме. А когато прочетем нещо за познат, оставаме изненадани от НЕ-познатото: колко е преживял, кога го е преживял, кой го е причинил, как го е изживял и как е успял да го надживее... Дори не остава място, време и мисъл за въпроса: А ЗАЩО?
Прочетеното шокира.
Затова не мога да се съглася с Кр. Кабакчиев (а отлично го разбирам!), че е излишно да се коментира причинителя на всичко преживяно. "Група индивиди..." ? Да, добре! А отсреща: "...какво тук значи някаква си личност..."?! НЕ! Смятам, че всеки трябва да осъзнава и да заслужава значението си.
Смятам, че коментарът на индивидите е задължителен. И той е в търсенето на отговорност. А само по себе си търсенето на отговорност не трябва да остава отговорност само на Дошков. А наша. За да се спрат подобни резултати от подобни групи индивиди (по коментар N-2, К. Кабакчиев).
цитирай
5. анонимен - Невероятна гавра
10.10.2008 12:46
с правото!
Изумително!
И това е ставало в Благоевград, в България? В 2005?
И е замесен член на ВСС? Декан на правен факултет?
Българийо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
цитирай
6. анонимен - ИМА ВСИЧКИ ОСНОВАНИЯ ДА БЪДЕ СЕЗИРАНА ПРОКУРАТУРАТА!
10.10.2008 13:10
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Престъпления против трудовите права на гражданите

Чл. 172. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм., бр. 1 от 1991 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. и доп., бр. 92 от 2002 г.) Който СЪЗНАТЕЛНО попречи на някого да постъпи на работа или го ПРИНУДИ ДА НАПУСНЕ РАБОТА ПОРАДИ неговата народност, раса, религия, социален произход, членуване или нечленуване в синдикална или друга организация, политическа партия, организация, движение или коалиция с политическа цел или ПОРАДИ НЕГОВИТЕ или на ближните му ПОЛИТИЧЕСКИ ИЛИ ДРУГИ УБЕЖДЕНИЯ, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева.

Може да се инициира подписка за сезиране на прокуратурата със сигнал дали не е извършено престъпление от страна на длъжностно лице/длъжностни лица в ЮЗУ.

Вероятно има и други текстове от Наказателния кодекс, по които да се извърши сезирането.

Предлагайте конкретно какво точно кога и как да се направи.
цитирай
7. анонимен - И Гюдженов и Воденичаров
10.10.2008 13:16
още крачат по територията на ЮЗУ.
Разхождат се на свобода, моля ви се.
цитирай
8. анонимен - Много точно е казано в закона
10.10.2008 13:19
цитат:
" .... се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева."

Три години и глобата са малко за Воденичаров и Гюдженов, но поне да се знае, че има мъничко справедливост в тази скапана държава
цитирай
9. анонимен - И аз сам да се сезира прокуратурата!
10.10.2008 13:27
Дошков да пуска отсналото и да сезираме веднага.
И прокуратура! И медии!
И европейски институции.
Може би и Незабравка Стоева - тя ги надзирава сега тези работи.
http://www.bgpetition.com/inspektorat-vss/index.html
цитирай
10. анонимен - Защо делото не се гледа
10.10.2008 13:32
в съдебна зала?
Защо в кабинет?
Какво прави там полицая?
Като дадеш интервю срещу Воденичаров и Гюдженов в медия рецидивист ли ставаш?
Нещо не разбирам.
цитирай
11. анонимен - Продължете постинга,
10.10.2008 15:14
Дошков!
Непременно го продължете!
цитирай
12. анонимен - Това не е държава
10.10.2008 16:17
Това не е държава
Това не е съд.
цитирай
13. анонимен - Браво, Дошков!
10.10.2008 17:09
Необходим е категоричен отпор на практиките на комунистическата върхушка и нейните маши - както в Благоевград и университете, където мащабите на неуважение и погазване на професионалните и човешките права са добили огромни размери, така и изобщо в държавата .
Благодарност на Дошков за високия граждански пример, който дава и който ня ма да остане незабелязан както тук, така и в Европа.
цитирай
14. svetlaen - най-сетне
10.10.2008 17:18
Радвам се да съм вторият неанонимен коментатор след Красимир. Сега съм на работа, като се прибера, ще прочета и двата постинга най-внимателно! Но наистина се радвам, Петре, че най-сетне публикува лелеяния трудов постинг :-)! Това дава нов живот и на блога ти, дискусиите в който бяха доста позациклили. Отделен въпрос, че при по-бавен интернет зареждането на онези три хиляди и кусур коментара си беше голяма мъка.
цитирай
15. анонимен - Министерство на труда и социалните грижи
10.10.2008 18:04
Министерство на труда и социалните грижи
Отдел Инспекторат

Самосезиране!
Относно: Обстоятелството, лично посочено от svetlaen в пост № 14 svetlaen - най-сетне
17:18
Защо лицето, вместо да изпълнява трудовите си задължения по договор за трудови правоотношения с ЮЗУ , бидейки на работа, както самото то посочва: "Сега съм на работа, като се прибера, ще прочета и двата постинга най-внимателно!" та това същото лице - не работи, а пише в блогове и трудно зарежда от дълги постинги "при по-бавен интернет зареждането на онези три хиляди и кусур коментара си беше голяма мъка."

Очаквайте решението на казуса, по който се самосезираме на страницата ни "Вие питате, ние отговаряме".
Ние също така се питаме - ние Министерство на труда ли сме или сме само на социалните грижи?
Има ли работодател в това ЮЗУ?
цитирай
16. анонимен - Нищо нема, нема и да има
10.10.2008 18:11
то държава нема, ами догодина,
как ще се живее с тези цени
и ниски заплати...."европейски"?!

Как не ги е срам и те ще умрат,
защо помежду си и нас ТЕ ядат?!
цитирай
17. анонимен - Странно съобщение за 21 век 15. анонимен - 18:04
10.10.2008 18:13
Горният индивид вероятно се намира в комунизма от 50-те години на 20 век или по времето на ранната перестройка, когато по улиците милиционери спираха хора, искаха им паспортите и ги питаха защо не са на работното си място.

Господине или госпожо, неотменна част от работата в 21 век е сърфирането в Интернет. Това дори е записано като ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛЯ, не само в страни като USA, но вече дори и в българия.

За да твърди някой, че Енчева, или който и да било друг, няма право да сърфира в интернет и да взема отношение по особено критични проблеми на университета си, трябва да има мозък на комсомолски тъпак - като оня, чиято реч трябва да се припомня непрекъснато за бъдещото възпитание на поколенията.
цитирай
18. анонимен - Към 15 - Владко (Дулов)
10.10.2008 20:37
Пак стана за смях, мойто момче!
Емилия Масларова
цитирай
19. анонимен - Гледайте!!!
10.10.2008 20:46
Воденичаров е жив!
Той не умира!
http://www.swu.bg/bg/content/view/1024/37/
цитирай
20. анонимен - Какво става с финансовия одит
10.10.2008 20:50
на ПИФ?
цитирай
21. анонимен - Колко трудно
10.10.2008 21:19
се възстановява посещаемостта на ГТА - по 500-600 посещения на ден.
И все пак много над 100 съвсем не е зле.
Ще се върне числото. Много скоро ще стане!
Помирисвам го вече.
цитирай
22. svetlaen - Eй, че колеги :-)
10.10.2008 21:20
Програмата ми за петък е: часове от 9,30 до 13,15 и от 14,30 до 16,15. Към 17,18 часовете ми са приключили и чакам да стане към 17,45, за да напусна сградата и да хвана служебния рейс. Четенето на блога на Петър Дошков на работното място и не по време на час все още не е официално квалифицирано като нарушение на трудовата дисциплина.

Та колегите от Инспектората следва да имат достъп или до разписа, или до видеокамерите в университета. Или и до двете.
цитирай
23. анонимен - Ми тя Емито Масларова
10.10.2008 21:46
му казва на Дулов, че става за смях, ама той ...
Чух, че и Нейков му е звънял да спре с тия глупости.
Nem tudom!
цитирай
24. анонимен - Чета. чета и пак чета!
10.10.2008 22:19
И все не мога да разбера това, което писай и горе:
Защо делото не се гледа в съдебна зала?
Защо в кабинет?
Какво прави там полицая?
Като дадеш интервю срещу Воденичаров и Гюдженов в медия рецидивист ли ставаш?

А ето и още въпроси:
Кога ще отговаря за всичко това главния сценарист Воденичаров?
Кога ще слушаме и този когото Воденчиаров третираше като най-обикновено лайно - Гюдженов.
Кога Мирчев ще изгони Воденичаров от ЮЗУ?
И последно - Що ще Воденичаров на заседания на АС на ЮЗУ?
Някой ще попита ли официално?
цитирай
25. анонимен - Потеров
10.10.2008 22:44
щел да пита.
цитирай
26. анонимен - Може би единствената добра новина
10.10.2008 23:10
Дошков е че ЮЗУ бавно и уверено потъва.
И по-добре!!!!!
Само това за Воденичаровите подлоги
цитирай
27. анонимен - П Р О Т О К О Л № 9 от заседанието на Академичния съвет, състояло се на 24 септември 2008 година
10.10.2008 23:22
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД
ПРИСЪСТВАЛИ: проф. д-р Ив. Мирчев, проф. д-р Ал. Воденичаров
проф. д-р Ив. Величков, проф. д-р Ил. Гюдженов,
проф. д.н. М. Глушкова, проф. д-р Н. Огненска,
проф. д.н. П. Паризов, проф. д.н. Р. Потеров
проф. д.н. Р. Русев, проф. д-р С. Матеева,
проф. д.н. Цв. Ракьовски, проф. д.н. В. Мадолев,
доц. д-р Ант. Стоилов, доц. д-р Б. Юруков,
доц. д-р Г. Л. Георгиев, доц. д-р Г. Дянкова,
доц. д-р Д. Кр. Димитров, доц. д-р Д. Ст. Димитров,
доц. д-р Д. Георгиева, доц. д-р Д. Тодорина,
доц. д-р Ем. Куков, доц. д-р Л. Кръстев,
доц. д-р М. Колева, доц. д-р М. Пискова,
доц. д-р М. Серафимова, доц. д-р М. Михайлов,
доц. д-р Р. Мадгерова, доц. д-р Ст. Щраков,
доц. д-р Ст. Манев, доц. д-р Хр. Патев,
доц. д-р Ч. Николов, гл. ас. Ант. Антонова,
гл. ас. д-р К. Тюфекчиев, гл. ас. д-р Р. Илиева,
Ст. Новоселски, Н. Тахов.
ОТСЪСТВАЛИ: проф. д-р Ал. Рангелов,
доц. д-р Ст. Стоянов (командировка в чужбина),
Г. Георгиев, З. Гюдженова,
Ив. Нецов, К. Кирилов,
М. Петрова, Р. Топалска,
ПРИСЪСТВАЛИ ОЩЕ: доц. д-р Н. Филипова, проф. д-р К. Костов,
доц. д-р Тр. Попкочев, доц. д-р Г. Апостолов,
доц. д-р Ив. Георгиева, проф. Й. Гошев,
доц. д-р П. Миланов, гл. ас. Ив. Глушков, Кр. Папучаров,
Трендафил Мудурски.Заседанието на Академичния съвет беше открито и ръководено от ректора – проф. д-р Иван Мирчев, който обяви, че присъстват необходимият брой членове за провеждането му.
цитирай
28. анонимен - И какво прават
10.10.2008 23:32
последно там Воденичаров и Величков?
цитирай
29. анонимен - Докато си бъбрим за Воденичаров...
10.10.2008 23:32
Та... докато се възмущаваме от Воденичаров, ректорът обявява, "че присъстват необходимият брой членове за провеждането му (на АС)"...
Може би така, докато си се възмущаваме от присъствието на Воденичаров в АС, Мирчев ще си изкара поне първия мандат, а?!
Е, ще се възмущаваме ли още дълго???
цитирай
30. анонимен - Този протокол е
10.10.2008 23:40
свидетелство, че в ЮЗУ заседанията са като събирания на МАФИЯТА.
Копие от протокола да се изпрати ей на тоя тук
http://dnes.dir.bg/2008/10/10/news3461546.html
цитирай
31. анонимен - нова учебна дисциплина?
11.10.2008 09:42
Какво преподава svenchev?
Дисциплината "Блога на Дошков", ли?
цитирай
32. анонимен - ДО 31
11.10.2008 11:27
:))), любознателний колега, както се забелязва, вие старателно я изучавате - до този модул нямате нито едно отсъствие, нито закъснение дори в следването си. Буквално: редовно обучение!
Похвално колега!
Продължавайте!
:)))
цитирай
33. анонимен - Nе ми се мазни, 32-ри
11.10.2008 12:20
Да, да! Някой си гледат работата.
За разлика от sv.e!Ten years незащитила и още седи, пък и за законна и законотворна се смята. Смешничка.
Тая, впрочем, защо кеси из ЮЗУ?
Мирчев, или впиши сърфирането из дошковия блог като задължителна аудиторна заетост на преподавателите и сърфирането из интернет като част от извънаудиторната, или май ще отговаряш за неправомерно изплатени заплати пред МОН и МФ.
цитирай
34. анонимен - пак 32
11.10.2008 12:50
Вие, Тридесет и трети, защо нервничите?
За разлика от, Вие сигурно сте отскоро в университета и отдавна сте защитили... Може! (такива стават и зам-министри, както се разбра от скорошни медийни открехвания за ПИФ)

Защо се дразните, че и друг преподавател, освен Вас, в свободното си време влиза /както и Вие/ в този форум, за да ... можете и Вие да си споделите с някого, ами че така де!
:)))

ПП: Предложението Ви към ректора е целесъобразно! Внесете го и ще Ви подкрепят много колеги!
цитирай
35. анонимен - Както виждате, аз Владко, пак съм неуморим
11.10.2008 12:59
Аз съм Владко Дулов - неуморимия, който осра всички форуми. Който питаше за паричките ...

Аз съм Владко Дулов. Преподавах Диамат и Истмат...

После дълги години нищо не преподавах. Глад! Мизерия! Никаква заплата!

Сега пак нищо не преподавам. Но взимам заплата.
Санди, ти майка, ти баща. Ръка ти целувам. Защо ни остави!!!!

Воденичаров ме назначи, да.

Никога няма да забравя това!

В катедрата всички ме отбягаваха

Много ме подценяваха!


Страшно се подтисках

Това допълнително ме комплексира и подтисна

Винаги ме е дразнело никой да не ме взима насериозно


Конфликтите в катедрата повишиха малко цената ми

Почнах да играя и хорцата македонски


Мария (Серафимова) най-после ме цени


Жеко също

Преди не ме харесваха


Винаги съм мразел света


Толкова е неспрведлив!

Защо аз нямам пари за агенция, а и хич не ми хрумва такова нещо. Не знам и какво да правя с агенциятаз, ако я имам


За разлика от Боряна и Светла и една мисъл не мога да вържа


Крия се последните месеци зад ник и плюя. Донякъде ми доставя удоволствие


Мисля си, че вече съм нещо, макар това много дълбоко да ме съмнява и продължава да ме подтиска

Винаги съм се питал защо съм шушумига. Защо има на света хора като Боряна, Светла, Дошков, Дечев, Везенков ... Не ги е страх. Подписват се.

А мен. Защо ме вземат на подбив? Защо никога не мога да се оттърва от този пусти страх.


Лош е животът. Никаква справедливост


Но защо за някои поне лизането на задници носи полза, а за мен не? Аз лижа ли, лижа и накрая пак нищо

Защо всичко е токова несправедливо?


Влача се като лайно в автобуса между София и Благоевград и после пак от Благоевград за София и никаква, ама никаква благодарност.

Бат Санди обеща професура, но вече няма.

Аз слушкам, Светла Енчева критикува, има мнение. И после кво. Вместо нея да наказват мен ме наказват задължително да й дам часове.

Защо всичко е толкова несправедливо?

Защо не мога поне открито да се подпиша като Дошков и да си кажа какво мисля за Мирчев.

Аз съм Владко Дулов. Аз съм много комплексиран, но слава богу, засега успявам да ви заблудя, че не съм.

Защо всичко е толкова несправедливо?

Защо всеки няма по една агенция Алфа рисърч?

Честно ли е това според Вас?

Ох, болно ми е!


Защо написа комунистическа дисертация, Боряно?

Ах колко ме е яд на теб!

Ама какво друго да измисля? Божичко!!!!

Ти си ченге! Мулташка фамилия! Мразя те Боряна

Имам чувството, че постоянно ми казваш, че съм нищожество!

Ама какво наистина друго да измисля?

А, Светла е в интернет! Престъпление срещу трудовата дисциплина!!!

Грабвайте телата!!!

Аз съм Владко Дулов. Помогнете ми! Много ви моля!

Колко пъти трябва да ви го кажа?

цитирай
36. анонимен - Ot bloga na Vladimir Dulov
11.10.2008 13:14
За всички, които четат този блог, пояснявам, че пиша само в него, на сайта си http://virtualcenter-bg.net/vladodoulov/, във форума за музиканти http://forum.muzikant.org/ , форумите на Манчестър Юнайтед www.manutd.com, http://manutd.bg/ , форумите за животни – http://kotkite.com , http://dog.bg , http://forum.zoomania.org/ , навсякъде с името си, без псевдоними и анонимности. Ако срещнете на други места текстове, уж писани от мен, това не отговаря на истината.
По принцип нито в блоговете, нито на сайта си пиша за нещата, свързани с работата ми. Това обикновено го правят хора, които не могат да преживеят своите професионални неудачи и компенсират с писане по блогове и форуми.
Естествено нито пиша, нито отговарям на глупостите, които съчиняват няколко души. От няколко месеца обаче се опитват да ми припишат анонимни постове, за да имат повод да пишат срещу мен. Взех да им се привиждам, превърнах се в тяхна халюцинация, в най-лошият им кошмар...

Личностите на тези, които се опитват да ме предизвикат на някакви полемики, изобщо не ме интересуват (нито техните родословия, връзки, позиции и т.н. ) – те не представляват никакво значение за мен нито в професионален, нито в личностен план.

Това че ми е тъжно, се дължи на лично нещастие, пред което всички вълнения на блогописачите изглеждат като жужене на мухи над любимото им място. От това как те се радват на чуждото нещастие, личи какво представляват – коментарът е излишен. Но от опит знам че този, който се радва на злото, сполетяло други хора, трябва да чака съдбата скоро да почука и на неговата врата...

Свикнал съм с това някакви нищожества да ме плюят, непровокирано, необосновано и несправедливо, просто затова че ме има. Нещо повече: известно време това не ми се случваше и започнах да мисля че не съм във форма. За мен щеше да е срамно те да ме хвалят, представете си някой, който си е въобразил че е Кант, да дава оценка за вас, все едно че ви пишат рецензии от 4-ти километър. Смешно и тъпо...

Професионалните проблеми се обсъждат на работните места и за това има правила. Тук не е това място.
цитирай
37. анонимен - Когато на работните места преобладават такива като този,
11.10.2008 13:20
те не стават за място за обсъждане на професионални проблеми.

Справка: протоколите от ЮЗУ, "речта" на комсомолския тъпак, протоколи от факултети и катедри.
цитирай
38. анонимен - Дулов, не се
11.10.2008 13:59
прави на тормозен и несправедливо оклевятан.
С разредките си плювалници в продължение на месеци ти буквално плюеше и мяташе лайна по Светла Енчева и Боряна Димитрова. То не бе "Андрей Райчев", то не бе "Алберт Български", то не бе един дето не работел в Благоевград, ама бил познавал двама-трима от катедра "Социология", то не бе кво ли не ..
Видяха ти всички и катедрените заседания, които провежда вашата катедра дето всеки всичко можел да си каже и там било то мястото да се обсъжда, а не форума.
За едно си прав - на 2-3 пъти някой неправилно вземаше Чавдар Николов за твоя милост. Но то не означава, че в другите 20-30 пъти не бе тчоно ти самия. Точно ти с паталогичната си омраза към Енчева и Димитрова, защото не са нищожества като теб (без извинение).

За твое сведение тук се обсъжда гаврата на благоевградските съдилища с Петър Дошков. Гавра голяма. Присъда над цялата академична колегия, която работи още в ЮЗУ. Разказ за престъпници, които носят имената Илия Гюдженов и Александър Воденичаров. Последният и с твоя глас предложен за "доктор хонорис кауза" на ЮЗУ. Нали?
Защо ти, ранимий и оклеветений интелектуалецо, дето само той е сполетян от нещастие, че й желае горе нещастие на други, защо не публикуваш нещо в блога си спрямо тази, меко казано, несправедливост срещу един достоен човек като Петър Дошков?
Защо не публикуваш нещо по тези скалъпени съдебни фарсове от лицето Воденичаров?
Дулов, ти си просто нищожество! (без извинение)
цитирай
39. анонимен - Дали Дулов е Алберт, Азимов и пр., не ...
11.10.2008 14:56
Дали Дулов е Алберт, Азимов и пр., не знам. Наистина не знам. Със сигурност обаче ще да е някой, който много добре знае блога на Дулов, тъй като постинга от блога на Дулов се появи точно 15 минути (!!!) след коментара по негов адрес.
Значи Дулов или негов близък непрекъснато рефрешват блога на Дошков, за да видят ще се появи ли коментар по адрес на Дулов и да пуснат постинга от блога му.
цитирай
40. анонимен - Един лек детайл към горния
11.10.2008 15:49
и горните постинги.
Уважаеми 39,
Колегите на Дулов от Благоевград са забелязали и още един лек детайл. А той е:
Разните "Андрей Райчев", "Алберт Български", "Азимов", ония с разредките, ония дето на бил от Благоевград, но познавал 2-3 от катедра "Социология", и т.н., и т.н., та разните такива за два пъти са изчезвали от форумите за изветни по-дългички периоди от време.
Съвсем случайно тези случаи са
1. По време на конадировката на другаря Дулов в капиталистоическа Швеция (с дългогодишно сициалдемократическо управление)
2. Когато социлозите от Благовеград киснеха по цял ден за акредитацията и бяха попреттрупани с работа.
А има и треи случай - откакто някой каза, че всички тези са Дулов
Иначе то беше:

Борнянко каза

Вижте гласувам за Воденичаров, но не го защитавам

Откъде дойдоха паричките за Алфа рисърч

Къде отидоха мулташките кифтета ....

Копринаров трябва да е бил партиен секретар ...

Защо него са го пратили дипломат, а не мене

Светла, дебелогъзо животно, ти, която ....

Копринчо, не се ли подмокря .....

Иаобщо, драги форумци, както виждате - нежна, ранима душа е този болгарский интелектуалец, товарищ Дулов.
Помагите ему!
цитирай
41. анонимен - Ако това е същият
11.10.2008 16:49
то е достатъчно и да видите с какво се занимава сериозно, "професионално" .....

Манчестър юнайтед, ..... котки ......

Не познавам лично този индивид, но видях по-горе

форумите на Манчестър Юнайтед ........ , форумите за животни

Академичен човек, много. Браво!
цитирай
42. анонимен - Този постинг не беше ли за уволне...
11.10.2008 17:01
Този постинг не беше ли за уволнението на Дошков? Няма ли да е по-адекватно тук да се коментира това, а не разни индивиди? Или греша?

Все още не сме чули позициите на доста форумци за последните постинги на Дошков. Тези постинги заслужават внимание. А разните индивиди, които само дебнат да видят кога ще се появи някой, за да го нападнат - те не заслужават внимание.

Да проявим уважение към Дошков.
цитирай
43. анонимен - Аз съм 38
11.10.2008 17:10
Напълно съм съгласен с 42. Не е случайно, че след като изясних горе туй-онуй за индивида (защото пак той започна да осира поредния форум, където се поставят важни не само за ЮЗУ, за образованието ни, но и за България въпроси), та горе, казвам, завърших:
За твое сведение тук се обсъжда гаврата на благоевградските съдилища с Петър Дошков. Гавра голяма. Присъда над цялата академична колегия, която работи още в ЮЗУ. Разказ за престъпници, които носят имената Илия Гюдженов и Александър Воденичаров. Последният и с твоя глас предложен за "доктор хонорис кауза" на ЮЗУ. Нали?
Защо ти, ранимий и оклеветений интелектуалецо, дето само той е сполетян от нещастие, че й желае горе нещастие на други, защо не публикуваш нещо в блога си спрямо тази, меко казано, несправедливост срещу един достоен човек като Петър Дошков?
Защо не публикуваш нещо по тези скалъпени съдебни фарсове от лицето Воденичаров?
Дулов, ти си просто нищожество! (без извинение)
цитирай
44. анонимен - Ало, там Благоевград.
11.10.2008 18:00
ЮЗУ. На пета линия. Вече 96-то повикване: "Какво прави Воденичаров на Академичен съвет на ЮЗУ?"
цитирай
45. анонимен - П Р О Т О К О Л № 9 от заседанието на Академичния съвет, състояло се на 24 септември 2008 година
11.10.2008 19:21
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД
ПРИСЪСТВАЛИ: проф. д-р Ив. Мирчев, проф. д-р Ал. Воденичаров
проф. д-р Ив. Величков, проф. д-р Ил. Гюдженов,
проф. д.н. М. Глушкова, проф. д-р Н. Огненска,
проф. д.н. П. Паризов, проф. д.н. Р. Потеров
проф. д.н. Р. Русев, проф. д-р С. Матеева,
проф. д.н. Цв. Ракьовски, проф. д.н. В. Мадолев,
доц. д-р Ант. Стоилов, доц. д-р Б. Юруков,
доц. д-р Г. Л. Георгиев, доц. д-р Г. Дянкова,
доц. д-р Д. Кр. Димитров, доц. д-р Д. Ст. Димитров,
доц. д-р Д. Георгиева, доц. д-р Д. Тодорина,
доц. д-р Ем. Куков, доц. д-р Л. Кръстев,
доц. д-р М. Колева, доц. д-р М. Пискова,
доц. д-р М. Серафимова, доц. д-р М. Михайлов,
доц. д-р Р. Мадгерова, доц. д-р Ст. Щраков,
доц. д-р Ст. Манев, доц. д-р Хр. Патев,
доц. д-р Ч. Николов, гл. ас. Ант. Антонова,
гл. ас. д-р К. Тюфекчиев, гл. ас. д-р Р. Илиева,
Ст. Новоселски, Н. Тахов.
ОТСЪСТВАЛИ: проф. д-р Ал. Рангелов,
доц. д-р Ст. Стоянов (командировка в чужбина),
Г. Георгиев, З. Гюдженова,
Ив. Нецов, К. Кирилов,
М. Петрова, Р. Топалска,
ПРИСЪСТВАЛИ ОЩЕ: доц. д-р Н. Филипова, проф. д-р К. Костов,
доц. д-р Тр. Попкочев, доц. д-р Г. Апостолов,
доц. д-р Ив. Георгиева, проф. Й. Гошев,
доц. д-р П. Миланов, гл. ас. Ив. Глушков, Кр. Папучаров,
Трендафил Мудурски.Заседанието на Академичния съвет беше открито и ръководено от ректора – проф. д-р Иван Мирчев, който обяви, че присъстват необходимият брой членове за провеждането му.
цитирай
46. анонимен - След като вече има протокол от Ак...
11.10.2008 21:15
След като вече има протокол от Академичният съвет, членовете на АС дали вече са наясно какво точно са гласували на 24 септември? Разбраха ли дали са гласували за орязване на докторските, или не?
цитирай
47. анонимен - Ама то не било ясно...
11.10.2008 23:31
Изобщо не станало ясно дали предложенията в дневен ред за АС са били сериозни предложения.
На самото заседание пък били внесени уж само за обсъждане.
След обсъждането пък станало ясно, че допълнително ще се разглеждат по-нататък.
А в протокола на АС решението било като пожелание или нещо такова.

Така че... май никой нищо не е решил.
цитирай
48. анонимен - Потеров, кво разбра?
12.10.2008 15:40
Като какъв и в какво качество ходи Воденичаров на Академичен съвет?
Иначе знам, че ти си траеш в качеството на една от многото шушумиги в ЮЗУ.
цитирай
49. анонимен - Дошков правилно припомня.
12.10.2008 16:54
Човекът, чието име четем под уволнителната заповед от 7 март 2005 г. (неправомерна и престъпна според самия Софийски апелативен съд) се казва Илия Гюдженов.
Леко да поприпомним на забравилите - Има един фалшификат с дата 23 юни 2005 г. - Заповед за прекратяване договора на Воденичаров с ЮЗУ.
Авторът на този фалшификат също се казва .... Илия Гюдженов.
цитирай
50. анонимен - слухове
12.10.2008 18:47
По непотвърдена информация, Воденичаров и Величков вече не са членове на АС поради навършване на пенсионна възраст. Сетили се чак след 24 септември, че на 18 август е имало знаменателно събитие. На тяхно място влазъл Валентин Китанов. Величков, казват, бил много възмутен и огорчен. Воденичаров май приел нещата по-философски. Така де, узурпирал си е бившия кабинет, преподава си (в ПИФ, а не в Париж или Ню Йорк) - какво му трябва на един пенсионер...

Някой сведущ може ли да потвърди дали изнесената в този коментар информация е вярна.
цитирай
51. анонимен - Не е лошо!
12.10.2008 19:46
Браво за В. Китанов, ако слуховете не са само слухове.

И как така са забравили пенсионирането на Воденичаров...Да не повярва човек: колко бързо се забравят бащиците!
Може би Мирчев е прочел във форума и се е подсетил, че на Во не му е мястото вече в АС? Значи Мирчев чете тези форуми!? - Страхотно!
И се съветва с мненията тук? - Великолепно!
И ги реализира тутакси? - Перфектно!!!

Давайте, колеги! Какво, че има АС? Вижте Мирчев как добре следи форума. Сега е времето, а тук е и мястото. Предлагайте!
цитирай
52. анонимен - Значи на 24-ти просто никой
12.10.2008 20:13
не е забелязал, че на Воденичаров и Величков мястото не е там.
Що тъй бе хора?!
И дали само тукашния форум е причина?
Аз пък си мисля, че 168-те часа (натовареност на Дошков) е подплашила някои хора.
Добре е да знаят, че медиите тепърва под лупа ще следят ЮЗУ. Воденичаров сам им го докара на някои хора. Тепърва ще видят те ...

А Китанов е известна подлога на заминалите си двама. Но все пак не е тези двама. Да не бъдем максималисти.
В ЮЗУ сме.
цитирай
53. анонимен - Последно Марио Бобатинов
12.10.2008 20:40
има ли право да е председател на Общото събрание на ПИФ?
Той всъщност бил предлагал лятото на Общото събрание на ПИФ Лялев да влезел и в новия Факултетен съвет. Дори и Воденичаров и Лялев казали на Бобатинов, че вече не може. Но Бобатинов го предложил.
А Тенчо Колев може ли да е член на ФС на ПИФ?
Кога Контролният съвет на ЮЗУ ще се произнесе по тези въпроси? И ако вече тихомълком се е прозинесъл, че висчко е ОК защо го е направил тоз Контолен съвет?
Филипова! Порожанов! Я там вижте ....
Ама не питайте първо Воденичаров дали може.
цитирай
54. kkabakciev - Една реплика на № 4
12.10.2008 20:50
Само една реплика на № 4. анонимен - Мисля, че го познавам...

Не исках да кажа, че коментарът за въпросните индивиди изобщо е излишен. Просто реших, че в случая е излишен, тъй като трябваше да наблегна на качествата на Дошков.
И щеше да стане изключително нелепо сравнението, ако го бяха направил.
От едната страна - достоен гражданин и специалист, от другата .....
А отговорност - че трябва да се търси, трябва! И тя ще се търси.

Кабакчиев
цитирай
55. анонимен - Ей, сигурни ли сте
12.10.2008 21:12
че Воденичаров и Величков вече не били членове на АС. Да не е "партенка"?
цитирай
56. анонимен - Може ли някой в ЮЗУ за нещо да е сигурен?
12.10.2008 21:27
Ще поизчакаме до следващия АС.

...То пък дотогавааааааа. Мирчев трябва да мисли, да мисли, да мисли. Кой знае кога ще е следващия АС.
цитирай
57. анонимен - За едно обаче Воденичаров
12.10.2008 21:34
е прав.
Нямаше никакво уважение към Гюдженов. Разгледжаше го като Л.... Това и според Мирчев е било така.
Но той дава със заповед от декември 2007 г. по-големи права на Воденичаров. Права дето той не е имал и от Гюдженов.
Значи се е самопреценил като по-голямо Л.... от Гюдженов.
цитирай
58. анонимен - Че как така ще я кара
12.10.2008 21:42
АС на ЮЗУ без един кандидат "доктор хонорис кауза"?
Това е неоценима загуба!
Такива като Воденчиаров са нужни на ЮЗУ!
цитирай
59. анонимен - ***
12.10.2008 22:00
Известно е, че Воденичаров и Величков с нерешен статут няма да останат. Дори да е на следващото заседание на АС, техният въпрос ще бъде уточнен. Защото повече не може да се отлага.
Вероятно ще бъде уместно решенията на АС от последното заседанние да се преразгледат (поради нелегитимността, която му придават тези двама членове).
Мисля, че по-важно е друго. Има редица проблеми, които са по-сериозни от 2-ма души, за които е известно, че мястото им не е в АС.
В ЮЗУ се утвърдиха решения, които не би трябвало да се приемат не само поради неуместното присъствие на членове на АС.
А защото са както неправомерни, така и вредни за университета.
Защото засягат 1) качеството на учебния процес и 2) хората, от които зависи неговото качество, т.е. - преподавателите.
Думата е "съкращения".
Съкращенията на часове водят до съкращения на пари, а съкращенията на пари водят до съкращения ... в мотивиацията /колкото и неакадемично да звучи тази взаимозависимост!/, "съкратената мотивация" води до какво ли не, но със сигурност не и до повишаване на качеството.

Струва ми се, че трябва да обсъждаме не толкова миналото, колкото какво се прави в момента, какво може да се поправи и какво трябва да се направи.


цитирай
60. анонимен - Някой може ли да ни светне какво т...
12.10.2008 22:04
Някой може ли да ни светне какво точно се е утвърдило на последния АС? Има ли вече протокол?
цитирай
61. анонимен - Да, но все пак
12.10.2008 22:07
нека да започнем с една разпечатка за натовареността на преподавателите за последните 10 години.
Защо все едни и същи са на ръба на натовареността, а някои са с по няколко норматива? Защо?
Защо има хора, които от години - докато бяхме още на каса - в края на септември (!!!!!!!!!!!!!) се редяха вече за лекторски. Изпълнили си норматива? Искате ли учебна година? А имена?
Ще ви ги кажа, ако поискате.
цитирай
62. анонимен - Има. Как да нема!
12.10.2008 22:08
Протоколът е изготвен и можете да го прочетете при всяка секретарка на който и да е от факултетите.

Ще ви светне и свет ще ви се завие :)))
цитирай
63. анонимен - Слушал бях много за
13.10.2008 00:15
уволнението на Петър Дошков. Най-вече разкази от самия него. Чел бях и предишните му постинги.
Но това, което научавам от този постинг за трудовото дело надминава всичко.
Казвал съм го много пъти. Ще го кажа още веднъж. България е редовно спрягана в Европа като страна, в която съдебната система не работи. Но най-често се има предвид това, че босовете на мафията и организираната престъпност се разхождат на свобода и продължават безнаказано да вършат престъпленията си. Има се предвид още, че не се води борба с корупцията по високите етажи на властта.
Само че това, което се случва с Петър Дошков в благоевградските съдилища през 2005 г. надминава абсолютно всичко. То е нещо съвсем друго. То няма нищо общо с това, което цяла България знае и което и в Европа знаят. То не се побира в тези рамки.
Случилото се с Петър Дошков не е позната практика от времето на "прехода". Съдебният фарс с Дошков напомня за времето на Вишински. И това никак не е пресилено. Четете внимателно постинга! От него става ясно, че лицето носещо името Александър Воденичаров използва положението си във Висшия съдебен съвет за разправа над български гражданин, дръзнал да упражни законните си и конституционни права и да покаже в телевизионно предаване официални документи на ЮЗУ, които видимо и недвусмислено показват нарушаване на всякакви закони при прием и обучение на студенти в специалност "право".
Случилото се през 2005 г. е обвинение към всички нас, без изключение, които сме допуснали това да се случи. То е скандално и продължава да бъде скандално мълчанието на медиите, на компетентните институции, на българската академична общност (не само на тази от ЮЗУ)

Ето защо в Декларацията, която оповестих на 24 септевмри писах между разни други неща и следното:

"2. Университетското ръководство трябваше да даде знак към Петър Дошков още преди оповестяването през април на решението на Софийския апелативен съд и по този начин да се разграничи категорично от незаконните и противоконституционни действия на Илия Гюдженов в миналото.

"Очевидно е, че поне засега, са налице видими усилия на определени сили, свързани с миналото на ЮЗУ, всячески да се избяга от отговора на редица наболели и нетърпящи никакво отлагане въпроси. Според мен, сред тях са:

1. Каква оценка дава академичната общност на ЮЗУ на скандалния и унищожителен одитен доклад на МОН за ПИФ на Воденичаров за периода 2004-2007 г.
2. Кой носи отговорността за унищожителните констатации на този одитен доклад, съдържащи “ВИСОК риск” за бъдещето на университета ?
3. Как, защо и от кого точно бе допуснато да се развие феномена “Воденичаров” именно на територията на ЮЗУ?
6. Какво е отношението на университетската общност след всичко това към скандалното решение на Общото събрание на ПИФ от 17 юли за удостояването на Воденичаров с титлата “доктор хонорис кауза” на ЮЗУ?
7. Защо е бил преследван неоснователно през 2005 г. Петър Дошков за изнесените от него данни от официални университески документи в телевизионни предавания и пресконференции за корупция и незаконен прием в ЮЗУ? Кой ще поеме отговорността за неговото уволнение, обявено за неправомерно с решение на Софийския апелативен съд? Кога най-после ще бъде обяснено на университетската общност, че д-р Петър Дошков е оправдан по всички обвинения, а делата срещу него са непознат в Европейския съюз съдебен фарс, организиран от Воденичаров? Ще поеме ли някой публично отговорността и ще поиска ли поне извинение от Петър Дошков за трите съсипани години от неговия живот? (па макар и те да са може би най-успешните в живота на този, който трябва да поиска извинението)?
8. Министър Даниел Вълчев отправяше апели проблемът в ПИФ и ЮЗУ да се реши в “дух на толерантност”. Орязаната натовареност на д-р Петър Дошков ли е израз на тази “толерантност”?


" ... смятам, че отговорът на поставените по-горе въпроси, както и на други подобни, не търпи никакво отлагане.
Разбира се, университетската общност може и да не потърси отговорите. Ала цената за това неизбежно ще бъде платена в бъдеще. И то от всички нас, а не само от пряко отговорните.

Стефан Дечев
24 септември 2008 г.
София"

И досега съм убеден, че сътвореното през годините от Воденичаров и Гюдженов ще разнася дълго ЮЗУ по медиите и ще срива до неузнаваемост неговия престиж. Явно материалът в "168 часа" е само едно ново начало. След него, може би, ще се появят и други.
Единствено публичното осъждане и разграничаване от практиките на Воденичаров и Гюдженов от университетската общност на ЮЗУ може да спаси университета от моралната присъда на българската общественост. И ако университетската общност не изпревари събитията, тази присъда няма да закъснее.

Стефан Дечев
цитирай
64. kkabakciev - Поздравления за хубавото съобщение на Стефан Дечев! Някои разсъждения по него
13.10.2008 08:47
Дори да звучи пресилено твърдението, че съдебният фарс с Дошков напомня за времето на Вишински (това твърдение важи за делата на така самонареклите се огорчени студенти срещу него, но не и за делото за уволнението - което е със законосъобразен и справедлив край), от материалите в блога на Дошков се вижда, че Дечев е прав - че наистина е налице съдебна разправа с Дошков при делата на "огорчени студенти" и в първите две инстанции при трудовото дело. А кой стои в основата на тази изключително гнусна и невероятна за 21 век за Европейския съюз съдебна разправа изобщо не подлежи на съмнение!

Дечев посочва, че България е редовно спрягана в Европа като страна, в която съдебната система не работи, но аз лично бих казал, че тази формулировка не е напълно точна. Истината, според мен, е, че през последните няколко години се е стигнало дотам, че НЕ Е съдебната система да не работи! Обратното,

СЪДЕБНАТА СИСТЕМА РАБОТИ!

И ДОРИ РАБОТИ УПОРИТО, В ПОЛЗА НА МАФИЯТА!

От своя страна аз лично отдавна съм заявил, че работя упорито за такова решение на Европейския съюз, с което решенията на българските съдилища да спрат да се признават в Европа. Ето част от моите данни за корупция, при това не къде да е, а във Върховния касационен съд:
http://kkabakciev.blogspot.com/
Очаквайте още данни, още по-умопомрачителни, за

ПОВЕЧЕ ОТ НЕВЕРОЯТЕН ПРОФАНИЗЪМ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НАГЛА КОРУПЦИЯ В СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ!

Със самия Дошков обсъждаме идеята да се състави граждански комитет, който да се регистрира, да събира необходимите данни и да прави анализи, да ги публикува в Интернет и да ги изпраща на съответните институции в Европа. Разбира се, тази работа всъщност вече е започнала с нашите блогове - неговия и моя.

Стефан Дечев правилно е посочил и начина, по който БИ ТРЯБВАЛО да се излезе от невероятно конфузното положение. Да, ако е налице една нормална академична общност, тя действително щеше да е готова публично да осъди практиките на лицата и институциите, виновни за съдебния фарс, да поеме публично да отговорността за погазването на законността и да поиска извинение от Петър Дошков за трите съсипани години от неговия живот!

На мен обаче ми се струва, че в случая Стефан Дечев гледа прекалено оптимистично на морала на академичната общност в тази така наречена държава.

Не, Стефане, тази академична общност дори няма да си мръдне и пръста! Нито за Петър Дошков, нито за принципи на гражданското общество, нито за правовата държава, нито за когото и за каквото и да било! Така наричащата се академична общност в тази държава се състои от (казвал съм това за БАН, но то важи за цялата академична общност):

- комунисти (по дефиниция епохални некадърници и наглеци; ако някой по изключение не е, това подлежи на специално доказване);
- некадърници и профани, асоциати на горните;
- лентяи;
- влечуги, лазещи всеки ден по корем пред началниците за трохици от трапезата им;
- нормални хора, които обаче са много по-малко на брой от горните категории, а повечето от тях се страхуват за хлебеца си, който изкарват в академичната общност.

Ето защо, намирам, че призиви като този на Стефан Дечев към академичната общност не са излишни - доколкото с тях биха могли евентуално да се намерят съмишленици. Но много по-важното е Петър Дошков сам да поиска по най-правилния начин осъществяването на справедливо възмездие за нанесените му значителни щети - имуществени и морални. А онази част от академичната общност, която не попада в първите четири категории по-горе, би следвало да му помогне - с каквото трябва и може.

Красимир Кабакчиев, дфн
цитирай
65. анонимен - Predvid na interesa za protokola ot AC
13.10.2008 12:36
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД
П Р О Т О К О Л

№ 9

от заседанието на Академичния съвет, състояло се на 24 септември 2008 годинаПРИСЪСТВАЛИ: проф. д-р Ив. Мирчев, проф. д-р Ал. Воденичаров
проф. д-р Ив. Величков, проф. д-р Ил. Гюдженов,
проф. д.н. М. Глушкова, проф. д-р Н. Огненска,
проф. д.н. П. Паризов, проф. д.н. Р. Потеров
проф. д.н. Р. Русев, проф. д-р С. Матеева,
проф. д.н. Цв. Ракьовски, проф. д.н. В. Мадолев,
доц. д-р Ант. Стоилов, доц. д-р Б. Юруков,
доц. д-р Г. Л. Георгиев, доц. д-р Г. Дянкова,
доц. д-р Д. Кр. Димитров, доц. д-р Д. Ст. Димитров,
доц. д-р Д. Георгиева, доц. д-р Д. Тодорина,
доц. д-р Ем. Куков, доц. д-р Л. Кръстев,
доц. д-р М. Колева, доц. д-р М. Пискова,
доц. д-р М. Серафимова, доц. д-р М. Михайлов,
доц. д-р Р. Мадгерова, доц. д-р Ст. Щраков,
доц. д-р Ст. Манев, доц. д-р Хр. Патев,
доц. д-р Ч. Николов, гл. ас. Ант. Антонова,
гл. ас. д-р К. Тюфекчиев, гл. ас. д-р Р. Илиева,
Ст. Новоселски, Н. Тахов.
ОТСЪСТВАЛИ: проф. д-р Ал. Рангелов,
доц. д-р Ст. Стоянов (командировка в чужбина),
Г. Георгиев, З. Гюдженова,
Ив. Нецов, К. Кирилов,
М. Петрова, Р. Топалска,
ПРИСЪСТВАЛИ ОЩЕ: доц. д-р Н. Филипова, проф. д-р К. Костов,
доц. д-р Тр. Попкочев, доц. д-р Г. Апостолов,
доц. д-р Ив. Георгиева, проф. Й. Гошев,
доц. д-р П. Миланов, гл. ас. Ив. Глушков, Кр. Папучаров,
Трендафил Мудурски.Заседанието на Академичния съвет беше открито и ръководено от ректора – проф. д-р Иван Мирчев, който обяви, че присъстват необходимият брой членове за провеждането му.

Списъчен състав 44.
Редуциран състав 43 (ком. в чужбина - 1)
Присъствали 36.
Отсъствали 8.


ДНЕВЕН РЕД:


1. Резултати от одита по факултети за контрола върху отчитането на учебната заетост на преподавателите и спазването на учебните планове.
Докл.: доц. д-р Траян Попкочев и
доц. д-р Рая Мадгерова
Заместник-ректори

2. Промяна в принципа за допълнително стимулиране на преподаватели и административни ръководители.
Докл.: Николай Тахов
Помощник-ректор
Трендафил Мудурски
Главен счетоводител

3. Предложение за диференциране и промени в годишния норматив за учебна заетост на нехабилитирани преподаватели в ЮЗУ “Неофит Рилски”.
Докл.: проф. д.п.н. Кирил Костов
Заместник-ректор

4. Изменения в Правилника за образователните дейности.
Докл.: доц. д-р Траян Попкочев и
доц. д-р Рая Мадгерова
Заместник-ректори
Красимир Папучаров
Началник учебен отдел

5. Информация за незаетите места в ЮЗУ “Неофит Рилски” по план-приема за 2008/2009 г.
Докл.: доц. д-р Траян Попкочев
Заместник ректор

6. ДругиР Е Ш Е Н И Я:


По първа точка от дневния ред:
1.1 Приема информацията за резултатите от одита по факултети за контрола върху отчитането на учебната заетост на преподавателите и спазването на учебните планове с направените бележки и препоръки. Задължава ръководствата на факултетите и Ректора да предприемат необходимите и предложени коригиращи действия.

По втора точка от дневния ред:
2.1 Приема по принцип след окончателното обсъждане на бюджета за 2008 г. и на проекто-бюджета за 2009 г. да се извършат промени в принципа за допълнително стимулиране на преподаватели и административни ръководители.


По трета точка от дневния ред:
3.1 Приема по принцип след допълнително решение на Академичния съвет, норматив за учебна заетост на нехабилитирания академичен състав на ЮЗУ “Неофит Рилски”, който не притежава образователно-научната степен „доктор” и има повече от 7 години трудов стаж като университетски преподавател да премине от учебната 2008/2009 г. на годишен норматив 400 часа.
3.2 Във връзка с решенията по т. 2 и т. 3, по предложение на доц. д-р Добринка Георгиева, Академичният съвет реши Ректора да назначи комисия, която да предложи структурни и персонални промени в ректората и по факултети с цел осигуряване на по-оптимално административно обслужване.

По четвърта точка от дневния ред:
4.1 Приема следните изменения и допълнения в Правилника за образователните дейности:
Чл. 56 (Влиза в сила от летния семестър на 2008/2009 г.)
/1/ (Изм. – 09. 2008 г.) Минималният брой на студентите в курсовете по избираеми и факултативни дисциплини трябва да бъде не по-малък от 15. В тези курсове се провеждат занятия в пълен обем от хорариума.
/2/ (Изм. – 09. 2008 г.) В случаите, когато броят на студентите, избрали дадена учебна дисциплина е по-малък от 15, но не по-малък от 10, хорариумът се редуцира с 10 % за всяка бройка, по-малка от 15.
/3/ (Изм. – 09. 2008 г.) .. добавя се след хоспитирането и „тренинги”.
/4/ (Изм. – 09. 2008 г.) В случаите, когато дадена избираема или факултативна дисциплина е избрана от по-малко от 10 студенти, те се пренасочват към друга избираема дисциплина, в съответствие с ал. 1 и ал. 2.
Чл. 73 /1/ Всеки студент е длъжен:
. . .
(Измененията влизат в сила от началото на 2008/2009 учебна година)
т. 11 (Изм. – 09. 2008 г.) Да заплаща определените от Министерския съвет или от Академичния съвет такси в следните срокове: за задочно обучение – до края на очните занятия за всеки семестър; за редовно обучение – до 15 дни след началото на учебните занятия за всеки семестър.
т. 12. (нова – 09. 2008 г.) На новоприети и записани студенти след започване на учебната година при отказ от обучение внесените такси не се възстановяват.
Чл. 77 (Влиза в сила от летния семестър на 2008/2009 г.)
/4/ (Изм. – 09. 2008 г.) Студентите с до три невзети изпита от предходната учебна година могат да продължат обучението си в по-горен курс с разрешение на декана. Изключение за преминаване в по-горен курс с повече от три изпита се допуска с решение на ФС, ако средният успех от положените изпити е не по-малък от много добър 4.50.
Чл. 79 /1/ (Изм. – 09. 2008 г.) Студент, който не е изпълнил задълженията си по учебен план и не е получил заверка за съответен семестър, преустановява следването си за времето на следващия семестър и презаписва отново незаверения семестър за следващата учебна година, като заплаща за него съответната семестриална такса. Студент, който не е изпълнил изискванията за преминаване в по-горен курс, прекъсва следването за срок от една година, през който следва да положи невзетите изпити.
/6/ (Изм. - 02.2007 г.) Отстранените студенти имат право на възстановяване на правата чрез молба до ректора в случаите, когато професионалното направление е акредитирано и в университета се провежда обучение по специалността, по която са се обучавали. За възстановяването на правата се заплаща такса, определена за всяка година със Заповед на ректора.
/7/ (Нова – 02.2007 г.) В случаите, когато в университета не се провежда обучение по специалността, по която отстранените студенти са се обучавали, същите имат право на възстановяване на студентските права, с право да продължат обучението си по специалност в същото професионално направление или в друго висше училище.
Чл. 80 /1/(Изм. – изм. 09.2009 г.) Разрешава се еднократно преместване на студенти от една специалност в друга, от една форма на обучение в друга и от едно висше училище в друго. Преместването от една специалност в друга в рамките на едно и също професионално направление и един и същи факултет се разрешава от декана. В останалите случаи се разрешава от ректора съгласувано с деканите.
/2/ (Изм. – 09. 2008 г.) Преместванията се разрешават при спазване на капацитета за съответното професионално направление, а за регулираните специалности и на държавните изисквания за тях.
/3/ (Изм. – 09. 2008 г.) Ако при преместването броят на приравнителните изпити надвишава четири, студентът следва да бъде записан в същия или по-долен курс.
/7/ (Нова – 09. 2008 г.) Допълнителните условия за преместване, извън посочените в предходните алинеи, се определят ежегодно до края на месец юни със заповед на Ректора.
Чл. 83. ...
/5/ (Нова – 02.2007 г.) Студентите на индивидуален план на обучение се обучават по ред, определен с решение на декана в рамките на съществуващите групи и потоци, както и в часовете за редовни консултации на преподавателите.
Чл. 84 /1/ ...
- (изм. 09. 2008 г.)студентът е завършил поне първи курс по специалността, в която е приет, с успех не по-малък от добър 4.00;
- (изм. 09. 2008 г.) отговаря на държавните изисквания за прием в съответната регулирана специалност или на условията за прием на студенти в съответната специалност, посочени в кандидат-студентския справочник;
- остава ...
- (Нова – 09. 2008 г.) наличие на свободен капацитет в професионалното направление или регулираната специалност.
/3/ (Изм. – 09. 2008 г.) Молбите се подават в срокове, определени със заповед на Ректора за съответната година.
/4/ (Изм. – 09. 2008 г.)Едновременното обучение по втората специалност може да се осъществява в редовна форма на обучение, задочна или по индивидуален план в зависимост от формата на обучение в основната специалност.
4.2 Приема до края на зимния семестър на 2008/2009 г. да се изготви нов Правилник за образователните дейности на ЮЗУ “Неофит Рилски”.

По пета точка от дневния ред:
5.1 Приема изнесената информация за незаетите места в ЮЗУ “Неофит Рилски” по план-приема за 2008/2009 г.

По шеста точка от дневния ред:
6.1 Приема да не се изплащат пътните разходи на преподавателите, които не ползват служебния автобус на Университета.
6.2 Приема таксите за прехвърляне от други висши училища в ЮЗУ “Неофит Рилски”, за едновременно обучение и за придобиване на нова образователно-квалификационна степен след вече придобита такава.СЕКРЕТАР РЕКТОР
Красимира Златкова Проф. д-р Иван Мирчев
цитирай
66. анонимен - Гласувалите са малоумници!
13.10.2008 14:57
Къде го има това по света 9 студента избират курс, но понеже били 9 ги пренасочват към друг?
А бе вив у ред ли сте?
И какво е това "приема по принцип"
И на Воденичаров мандатът му беше трети, а "по принцип" само втори.

цитирай
67. анонимен - Мда
13.10.2008 15:10
И Дошков "по принцип" е прав, но три години стоя без работа и без заплата.
И Академични съвет "по принцип" не е уволнявал Дошков.
Даже и Воденичаров и Гюдженов "по принцип" също не са го уволнявали.
цитирай
68. анонимен - Само 168 часа
13.10.2008 15:20
за този Академичен съвет!
Теодор Насков, поздравления и продължете, ако обичате.
"!68 часа" вече много се чете по Джумаята.
цитирай
69. анонимен - прозорлив беше V (...)nie
14.10.2008 09:34
"По шеста точка от дневния ред:
6.1 Приема да не се изплащат пътните разходи на преподавателите, които не ползват служебния автобус на Университета."

Ще рече, да не се плащат пътните на Петър Дошков (той Паев вече е софиянец). Но остава нерешен въпросът, когато не се пуска служебен автобус по време на кандидатстудентска кампания и отработвания, ще продължават ли да се осребряват парите за билети. Така заради Дошков току виж пострадал и някой софиянец (например Паев).

"3.2 Във връзка с решенията по т. 2 и т. 3, по предложение на доц. д-р Добринка Георгиева, Академичният съвет реши Ректора да назначи комисия, която да предложи структурни и персонални промени в ректората и по факултети с цел осигуряване на по-оптимално административно обслужване."

Ще рече - съкращения на администрация. Нещо, за което V (...)nie ни беше предупредил още на пети юни. Да си припомним:

" 829. анонимен - Елементарните номера на Петото поколение
11.06 22:07

(...) В университета ни продължават военните действия. Но те вече са съвсем-съвсем лични. Войните са ежедневие: бием се за часове, режем общия хорариум и стенем, ако отрежат от нашите часове. Бог - високо, цар - далеко, ректор - пето поколение..., поради което се зъбим на колегата си и наляво и надясно тръбим, че ни е взел часовете, че е посегнал на ...найсетгодишния ни труд и т.н. Взрени в цифричките на учебните планове, не се сещаме, че това излишно хрумване дойде от Мирчев. Че целта му беше точно това - да се хванем за гушите и да забравим за него и за казуса на ЮЗУ. Е, постигна целта си: всеки воюва с всеки! За незаконните ректор и декан вече не се говори. Последните анализи относно вината за 2400-те часа дори се разпростряха и срещу администрацията - тълкуването е простичко: щом съкращават учебни часове, значи ще съкращават преподаватели.
Преподаватели, а не администрация! Значи? Оооо, я стига с тази администрация, която паразитства на наш гръб! Писна ни от нея - от нея само пози и интриги! Защо Мирчев реже учебни планове, а не пипа администрацията?

А след администрацията?
Кой ще бъде следващият враг?

ЮЗУ се напълни с врагове... Ректорът бълва нови и нови врагове-бушони. За да се скрие зад тях (зад дребните вражди, междуличните войни). Елементарно. И обидно.
Питам се: ще му позволим ли така скрит да си изкара мандата?!

V (...)nie"
цитирай
70. анонимен - Извинявам се - не пети, а 11 юни.
14.10.2008 09:36
Извинявам се - не пети, а 11 юни.
цитирай
71. анонимен - Държава!!!!
14.10.2008 12:17
Два месеца никой не забелязал в моргата трупа на фотографа Румен Динев-Декстър.
За да го сварже в изчезването му станало още през юли.
Три години във Върховен касационен съд не забелязват обжалването на преподавателя д-р Петър Дошков, за незаконното му уволнение.
И така чак до 6 февруари 2008 г. когато Софийския апелативен съд го възстановява на работа.
След това близо два месеца, до 1 април, съдия Аршинков не забелязва решението на Софийския апелтивен съд за възстановяването на Дошков.

Но дойде време за разплата!
Да си го запишат в тефтерите имена като - Воденичаров, Гюдженов .............
цитирай
72. анонимен - Не става само с интриги, трябва и наука...
14.10.2008 17:10
"ЮЗУ се напълни с врагове... Ректорът бълва нови и нови врагове-бушони. За да се скрие зад тях (зад дребните вражди, междуличните войни). Елементарно. И обидно.
Питам се: ще му позволим ли така скрит да си изкара мандата?!"

Не знам дали ИвМ ще си довърши мандата, но ако това стане със сигурност ще довърши и университета! Ще им позволим ли?!
цитирай
73. анонимен - Мандатът на Мирчев зависи само и
14.10.2008 19:05
единствено от избралото го ВПЕЧАТЛЯВАЩО мнозинство в ЮЗУ.
Това мнозинство смущава и нас в министерството. Затова и избягваме да се намесваме. Викаме си: щом пък толкова се искат (ЮЗУ общност и Мирчев) нека се вземат.
МОН
P.S.
1. Справка изборни резултати от 29 октомври 2007 г.
2. Справка реч на Воденичаров пред делегати на ПИФ на 29 окт. 2008. "Имайте предвид, че работим добре с Мирчев и с Потеров".
цитирай
74. анонимен - haha
14.10.2008 19:05
Това ръководство действа по най-мракобеснически начин срещу интересите на обикновените академични хора в ЮЗУ, каквито те самите не са! Искат да истискат колкото се може повече пари, които да се управляват пряко от волята на така наречения ректор. В същото време той възмездява своите послушковци - доносници - гл. експерти : П. Миланов, Ю. Гошев, И. Дамянов, И. Тренчев и др. както и раболепните "учени", които има като зам. ректори - пионерски активисти и чалга-певачи!!
цитирай
75. анонимен - Принципно сте прав. Другите спо...
14.10.2008 19:11
Принципно сте прав. Другите споменати не познавам добре лично, но Ив. Тренчев е свестен човек и не ми е известно да е главен експерт.
цитирай
76. анонимен - Почна се, дами и господа!
14.10.2008 19:18
При таково стартче скоро ще дойде и реда на:
Воденичаров ..... Гюдженов ..... Мирчев ......

http://dnes.dir.bg/2008/10/14/news3474928.html
цитирай
77. анонимен - към 73
14.10.2008 21:40
Откъс от интервюто с Ал. Воденичаров пред вестник "Струма", 18 юли, 2008 година:

"- Имат ли основание за претенции някои Ваши колеги, които коментират, че незаконно заемате деканския пост, както и поста на председател на общото събрание на университета?
- Претенциите им са напълно безпочвени. Най-интересното е, че претенциите си тези хора предявиха, след като обявих, че ще подкрепя кандидатурата на настоящия ректор проф. Иван Мирчев, а те му бяха конкуренти и вероятно разчитаха, че нашият факултет ще подкрепи някой от тях. Животът ще покаже дали нашият избор е бил правилният и най-добрият."

Цялото интервю - http://www.vobg.net/article.php?id=29903
цитирай
78. анонимен - От 73 към 77
14.10.2008 22:29
Воденичаров винаги лъже. И този път пак е излъгал. Нито му е за първи, нито за последен път.
То сега пред следствието и на "Развигор" кви лъжи шъ падат.
Пред делегати на ПИФ на 29 окт. 2007 г. на практика Воденичаров е казал да НЕ се гласува за Димитров и Гъргаров. Другото тяхна воля. Казал е с кого работи добре.

Та вижте как само лъже, че това дето казвали хората че вече му било трети мандат било "претенции", че и "безпочвени."
Защо да не лъже и пред 'Струма" на 18 юли.
То там пише и за лекции в Париж и Ню Йорк.
Де ги тез лекции. И за тях лъже.
На днешно време в Интернет всичко пише.
Ама няма лекции.
Кой щше ти кани Сашо Воденицата лекция да изнася.
На "Развигор", на "Развигор" ще е лекцията. Ама предстои.
цитирай
79. анонимен - Немският журналист, който
15.10.2008 11:51
пръв заговори за ТИМ на Воденичаров, за Иво Каменов, за Никола Дамянов, за застрахователната и охранителна дейност на ТИМ, за поръчковите убийства.
http://dnes.dir.bg/2008/10/15/news3476153.html
Когато четете за ТИМ, мислете и за ПИФ.
Когато четете за Румен Петков, мислете и за Камен Пенков.
А след Камен Пенков, вие вече знаете за какво да мислите.
Дали и Мирчев го знае.
цитирай
80. анонимен - По казуса "Мирчев" от МОН(и)
15.10.2008 14:35
Защо се оплаквате? Не разбираме?
Пак ви казваме. От близо година чуваме и наблюдаваме тревожната обстановка в ЮЗУ.
Но имаме главозамайващата победа на Мирчев от 29 октовмри 2007 г. на Общото събрание на ЮЗУ. То не е победа, не е чудо!
Трудно ни е да се намесваме при тези резултати.
Щом се искате толкова - вземете се! Ваша воля! (на хората от ЮЗУ)
От дядо Хегел го знаем: "Всеки народ си заслужава управниците"
МОН(и)
цитирай
81. анонимен - ПОМООООООЩ! Трябва да попълня анкетна карта, обаче нищо не разбирам! Знае ли някой как да я попълня, щото...
15.10.2008 21:51
Uvazhaemi kolegi,

Napomniame vi, che triabvashe da populnite izpratenata vi anketna
karta v srok do 20 septemvri, vuv vruzka s proekt za ocenka na nauchnata infrastruktura (RI) i kapaciteta (choveshki resursi, R&D) za nauchni izsledvania na UZU “Neofit Rislki”
s rukovoditel doc. d-r Dobrinka Georgieva.
Uvedomiavame vi, che pri zaiaveno ot vasha strana zhelanie da patuvate v chujbina, e zadaljitelno da ste populnili anketnata karta. Molia vi, da otdelite ot vremeto si i da izpratite populneniat formuliar v srok do 25 septemvri na e-mail: anketa@swu.bg.

Kabinetut na Rektora http://www.swu.bg

АНКЕТНА КАРТА

1. В каква научна област работите:
Преподаване - ... % (Процент на заетост)
Научна дейност - - ... % (Процент на заетост)

2. Ключови области (посочете до 3)

3. Имате ли или участвате ли в научна група? -да, -не
*Ако да, моля посочете броя участници - …………………………………..

4. Основни резултати:

4.1.Научна дейност
Брой публикации в последните 5 години:

- В български издания
- От тях с импакт фактор

- Брой цитирания

- Брой монографии

Организирани научни школи:
- Симпозиуми:
.......... (национални);
.................. (международни)
- Семинари:
.......... (национални);
.................. (международни)


Изградени научни мрежи:

Национални -
Международни -

Брой участия в научни договори* през последните 5 години.

Национални -
Международни* -

Привлечени средства за университета

4.2. Учебна дейност :...........................

Издадени учебници

- В съ авторство: ..................................
- Основен автор: .................................

5. Брой изпълнявани образователни услуги/договори* в последните 5 години

Национални: ....................
Международни: .....................................

6. Наличие на изградени сътрудничества с различни организации
(Посочете до 3 от съществено значение за Вашата дейност)
1.

2.

3.

* посочва се името на програмата и финансиращия източник.
цитирай
82. анонимен - пародия
15.10.2008 22:07
Тая карта е пълна порнография отвсякъде. Първият майтап е, че хем е анонимна, хем, който не я е попълнил, се прощава със задграничните командировки ;-). Не по-малко трагикомично е, че няма никаква яснота как да се попълва анкетата. Как се дават количествени показатели, без да е уточнена "единицата" мярка? Как да кажа какъв "процент на заетост" е преподаването ми и какъв - научната дейност? Какви са тези ключови области? Каква е тая научна група? Защо пише български издания с импакт фактор, а не чуждестранни издания с импакт фактор??? Кви са тия научни договори?

Абе не ме питайте аз как я попълних тази анкета. Съжалявам, но не мога да Ви помогна.

А Добринка Георгиева трябва да разбере, че най-малкото не е етично да принуждаваш подчинените си да попълват анкети, необходими за собственото ти изследване. Ама не е луд, който яде зелника, а...
цитирай
83. анонимен - Спомням си я тази анкета!
15.10.2008 22:09
Да, 81, много се смях. Получих я и много се смях. Това си спомням. Не съм я попълвал - не стана ясно дали е анонимна, или не... С тези проценти...направо бяха "утрепали рибата". И сега пак ме разсмя. Остави я, не се занимавай с глупостите на Д. Георгиева. Макар че съм в любопитство как бия попълнила тя самата. Още по-голям смях, нали.
цитирай
84. анонимен - Ами не е ли най-доброто в две части:
15.10.2008 22:09
- да поскате мрежите на Доби Николова (без и с приспиване с Воденичаров в Семково);
- пуснете диагоналите на анкетата;
-да Ви помогнат Колеви и Надя Колева, Боре Юруков, Гюдженов и сие.
цитирай
85. анонимен - eurica!
15.10.2008 22:15
Единица мярка - петото поколение.

Следователно:

Преподавателска дейност - 750% (в сравнение с пътите, когато Мирчев влиза в час)

Научна дейност - 1000% (без коментар).
цитирай
86. анонимен - ШОУ
15.10.2008 22:57
:)
цитирай
87. анонимен - До 86
15.10.2008 23:09
От Шоу по обичам май 168
цитирай
88. анонимен - Шоу ли?
15.10.2008 23:13
Шоуто е във вестник "ШОУ"
цитирай
89. анонимен - КАЖЕТЕ!
15.10.2008 23:24
дайте линк към вестника, какво има там, кажете!!!
цитирай
90. анонимен - За нас несведущите може ли да кажете ...
15.10.2008 23:26
За нас несведущите може ли да кажете какво има в "Шоу"?

цитирай
91. анонимен - Koj e vestnikyt?
15.10.2008 23:27
"SHOU" ili "SHOK"??? Tova ne e li jylta presa?!
цитирай
92. анонимен - ПРЕДИ ЕДНА ГОДИНА
16.10.2008 00:29
По повод издигането на кандидатурата (!!!) на Воденичаров за декан на ПИФ

До катедрата по "Българска история"
"Уважаеми колеги,,
Във връзка с предстоящото Общо събрание на Правно-историческия факултет, бих желал да задам на Вас, членовете на катедрата по "Българска история", няколко въпроса.
1. Не Ви ли притеснява факта, че досегашният декан на Правно-историческия факултет проф. Александър Воденичаров, след изкарани досега два мандата, се кандидатира отново, вече за трети мандат? Не смятате ли, че това би направило подобен избор атакуем пред независимия български съд? (Задавам този въпрос, тъй като на последното катедрено заседание, всички Вие глсувахте - и то при тайно гласуване - "за" т.е. в подкрепа на издигането на тази кандидатура за трети мандат. Изключение правеше само един глас "против", който няма да скрия, че бе моя.)
2. Тъй като се чуха някои гласове, че вторият мандат бил прекъсван (?) и следователно неконсумиран, бих желал да задам на Кристина Попова, като ръководител на катедрата по време на този втори мандат (а и на предишния), следния въпрос: Госпожо Попова, Вие били ли сте известени по време на тези четири години, в който и да било момент, че имате или работите с друг декан, а не с избрания от Общото събрание на факултета преди четири години?
3. Как смятате, колеги, че би се отразило на деловата работа, планираното и обявено провеждане на Общото събрание на факултета в ... резиденция "Бояна"? Не е ли в случая целта именно да се предотврати всякакъв откровен разговор за миналото и бъдещето на факултета като цяло и нашата специалност в частност?
4. Какво е Вашето мнение и отношение спрямо речта на декана проф. Александър Воденичаров, произнесена на съвместното заседание на катедрите по история на 27 април 2007 - реч засягаща въпроса за готвеното по идея и предложение на Кристина Попова посвещаване на специална аудитория на покойния Йордан Шопов? (Изпращам Ви тази част от речта в прикачен файл долу)
Ще се радвам и ще чакам с нетърпение Вашите отговори!,
Поздрави,
Стефан Дечев
София, 16 окт. 2007 г..

цитирай
93. анонимен - Галеви са в ЮЗУ
16.10.2008 08:55
Днес всички се питат, каде са галеви, а не вземат да проверят в ЮЗУ. По непотвърдени данни те са си сменили имената на ИвМ и БоЮ и сега прилагат наученото в Дупница върху академичната общност в най-големя културен и образователен център на югозапада! Просто са ги повишили. Честито. А ДоГ им е PR.
цитирай
94. анонимен - Чувам нещо за 168 часа от днес
16.10.2008 13:43
Вярно ли е?
цитирай
95. анонимен - В очакване сме!
16.10.2008 15:27
Предишният им материал - интервюто с Дошков - беше наистина добър, но половинчат (то може ли всичко да се разкаже... Епическо е.). В очакване сме на продължението.
Ами Мирчев? Той какво очаква? А него какво го чакаааааааа...леле!
цитирай
96. анонимен - Ако това, което дочух е вярно
16.10.2008 15:49
- леле-мале Мирчев! Уфа!
Не е забравен и Гюдженов. Главният фалишификатор на документи. И не бива!!!
Потеров да си гледа работата. Никой не го е упълномощавал за договорки
цитирай
97. анонимен - Вестници, вестници
16.10.2008 17:39
Новият "168 часа" отново за скандалния Воденичаров.
Документите подписани от Воденичаров след 23 юни 2005 г. незаконни.
Воденичаров и дипломите от ПИФ нелегитимни.
Гюдженов закопава ЮЗУ със заповедта от 23 юни 2005 г. (кусен фалшификат скалъпван края на ануари-началото на феруари 2008 г.)
Спеициално внимание е отделено на сталинизма на жалкия палячо Иван Мирчев
Воденичаров-Гюдженов-Мирчев довършват ЮЗУ.
цитирай
98. анонимен - Благодаря на 97! Наистина не бива
16.10.2008 17:51
да се пропуска новият в. "168 часа"
Обичам "168 часа"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
цитирай
99. анонимен - Браво на Теодор Насков
16.10.2008 17:58
Наистина браво!!!!
цитирай
100. анонимен - Четете 168 часа , за да не останете само с това:
16.10.2008 18:28
"Скандалните факти
са описани подробно от група преподаватели в писмо до министъра на образованието Даниел Вълчев. Има и депутатски въпроси по казуса "легитимен ли е проф. Воденичаров". В отговора си министърът признал, че законът е неясен и може да има нарушения, но не прави нищо, твърдят преподавателите. Оправданието е - "неясноти в закона". Недоволните преподаватели пращат пореден сигнал, вече до главния прокурор с нови факти.
Второто "камъче в обувката", което засилва подозренията за нелегитимността на професора, е фактът, че на 18 август 2005 г. Воденичаров навършва 65 години. Според преподавателите текст в Закона за висшето образование гласи, че всеки, навършил пенсионна възраст, автоматично губи правото си да бъде декан. Реакция отново няма.
Заради "казуса Воденичаров" може да бъде оспорен и изборът на проф. Иван Мирчев за ректор на Югозападния университет през 2007 г. След оставката си проф. Воденичаров е загубил и поста си председател на общото събрание на университета. Въпреки това той ръководи избора на проф. Мирчев. След това като представител на Югозападния университет сключва трудов договор с избрания ректор. И това е направено от професор по право, член на Висшия съдебен съвет."
цитирай
101. анонимен - Браво на 168 часа
16.10.2008 18:39
Засега само в София!!!
А от утре и в други градове на страната!
Как бандата Воденичаров-Гюдженов-Мирчев погубва родното висще образование.
Тетаралната пиеса - "Престъпление сред престъпление"
Режисьор-постановчик - Александър Воденичаров
Продуценти - някои хора от горе (Любен Корнезов, Георги Петканов)
Некадърни провинциални изпълнители - бездарниците Илия Гюдженов и Иван Мирчев (последният незаконен ректор на ЮЗУ-то)
Четете новият "168 часа"
Засега в София.
Утре и в други градове на страната!
цитирай
102. анонимен - "168 часа"
16.10.2008 20:43
Една година след писмото на Дечев до катедра "Българска история"

"168 часа" - 16 октомври 2008 г.

"Скандалните факти
са описани подробно от група преподаватели в писмо до министъра на образованието Даниел Вълчев. Има и депутатски въпроси по казуса "легитимен ли е проф. Воденичаров". В отговора си министърът признал, че законът е неясен и може да има нарушения, но не прави нищо, твърдят преподавателите."
Четете "168 часа" - новият брой
цитирай
103. анонимен - А защо пропускате и това от "168 часа"
16.10.2008 21:01

"Заради "казуса Воденичаров" може да бъде оспорен и изборът на проф. Иван Мирчев за ректор на Югозападния университет през 2007 г. След оставката си проф. Воденичаров е загубил и поста си председател на общото събрание на университета. Въпреки това той ръководи избора на проф. Мирчев. След това като представител на Югозападния университет сключва трудов договор с избрания ректор. И това е направено от професор по право, член на Висшия съдебен съвет."

Иначе съгласна - Четет, четете "168 часа"
Днес в София, а наскоро и в други градове.
цитирай
104. анонимен - Утре ще го четем. Любопитно. . . . Или ...
16.10.2008 21:08
Утре ще го четем.
Любопитно.
...Или поне добре започва. Ако това, което са изнесли тук е началото.
Разбирам, че отново главен герой е Воденичаров. Ама той вече не е интересен. Хубаво е, че има и за министъра, и за ексректорите и за Мирчев. Поне така изглежда.
А кои са тези преподаватели? Само общото 'според преподаватели' ли е, или са тези, за които си мисля. Анонимен съм и може да нямам право точно като анонимен да поставям подобен въпрос, обаче... поне ще знам кого да погледна спокойно, че е честен, че е умен човек.
цитирай
105. анонимен - Ех ...
16.10.2008 21:14
Ами какво ще стане с главните експерти? На кого ги оставяте??
цитирай
106. kkabakciev - Imam problemi s kirilitstata
17.10.2008 00:08
Cheta, che ima novi interesni publkatsii v Bulgaria, a tuk njamam kirilitsa, molja, pusnete poveche podrobnnosti za tezi novi statii vyv vestnitsite!

Shte reche chovek, che v Bulgaria edva li ne ima svobodna presa.

Dazhe i Petyr Doshkov mi se obadi, obache ne razbrah dobre kakvo tochno novo se sluchva.

Pishete po-jasno za stavashtoto, sigurno ima mnogo hora po sevta, koito se interesuvat ot bezobrazijata v Bulgaria i koga naj-posle ot tazi komunisticheska kochina shte zapochne da stava neshto kato dyrzhava.

Krasimir Kabakciev, Dr.Sc.
цитирай
107. анонимен - Здравейте, Кабакчиев,
17.10.2008 00:33
Поздрави на братска Германия!
Накратко за всички по странство
Появиха се два огромни материала (всеки по две страници) за скандала "ПИФ на незаконния Воденичаров" в ЮЗУ и незаконния му ректор Иван Мирчев.
Говори се и за големия фалшификатор на официални документи - бившия ректор на ЮЗУ и дългогодишен ортак на Воденичаров, Илия Гюдженов (Воденичаров иначе имаше Гюдженов за обикновено лАйно.)
Говори се обаче и за бездействащия министър Вълчев на сигналите на преподавателите. Пита се и къде се е дянал и защо бездейства и главния прокурор Борис Велчев, след като и до него има няколко сигнала за престъпника Александър Воденичаров.
В прав текст е казано, че Иван Мирчев няма как да е законен ректор на ЮЗУ щом Общото събрание, което го е избрало за ректор на 29 окт. 2007 г. е било председателствано от човек, който още от 23 юни 2005 г, въобще не работи в ЮЗУ.
Говори се и за лобито на Воденичаров - в парламента. За това как ДПС и Атака, и хора около Корнезов в БСП са зад поправката за трети мендат (неминалата)
Публикувани са и откъси от прословутата инструкция на Иван Мирчев как да се правят доноси, с която сега вече се смее цяла България и само се пита - в СССР през 1937 г. ли сме или в НРБ през 1951 г.?

Та това е накратко.
Купувайте днес през деня "168 часа"
цитирай
108. kkabakciev - Blagodarja za informaztsijata
17.10.2008 09:10
Vjarvam, che vsichko tova e taka, zashtoto imam opit s kriminalnata uprava na BAN, kojato izvyrshi epohalno naglo narushenie na zakona - i ne samo predlozhi da byde izbran za predsesdatel edin individ, kojto njama pravo da byde izbran, no dori go izbra. Sled koeto pod natiska na obshtestvenostta tozi vyrhoven nomenklaturchik (zam.-preds. na BAN na 10.11.1989 g.) beshe prinuden da podade ostavka.
Pri tova polozhenie samijat toj i drugite vinovnitsi za epohalnoto naglo pogazvane na zakona trjabvashe da bydat поне uvolneni, no mojat glas ostana v pustinja:
http://www.pueron.org/pueron/news/Fire_Juhn.doc
Ne me uchudva, che litseto Vylchev, ministyr i asotsiat na onzi individ bez obrazovanie, kojto beshe postaven da upravljava tazi dyrzhava s pomoshtta na DS, ne pravi nishto. Toj e postaven tam za tova.

Krasimir Kabakciev, Dr.Sc.
цитирай
109. анонимен - Браво на "168 часа"
17.10.2008 15:34
Много добър материал!!!
Може би най-добрия от всичко излязло до тук.
цитирай
110. анонимен - Някой нещо бе споменал за
17.10.2008 15:43
финансов одит на ПИФ. Какво става с него?
А що за ректор е изобщо Мирчев, наистина?
цитирай
111. анонимен - Поклон пред паметта
18.10.2008 13:00
на Йордан Ванчев!
Бог да го прости!
Нека се помни, че той беше против вливането на специалност "история" в Юридическия факултет.

Той предвиждаше, че това е само лична пенсионерска стратегия на Йордан Шопов. Така и стана.
Той знаеше, че специалност "история" става само слугиня на мафията, намерила убежище в специалност "право" под предводителството на Александър Воденичаров.
Бог да прости Йордан Ванчев!
Почивай в мир!

Стефан Дечев
18 окт. 2008 г.
Будапеща
цитирай
112. анонимен - По времето на Воденичаров
18.10.2008 21:04
и Гюдженов ЮЗУ се криминализира окончателно.
Мирчев само продължава започнатия поход.
цитирай
113. анонимен - Към 112
18.10.2008 21:20
Точен сте, но не можем да сме като Д 2:Дошков - Дечев. Живеем си, около нас е по-лошо. Един от вас първи ще опере пешкира след "168 часа".
цитирай
114. анонимен - Четохме 168.
18.10.2008 22:05
Поздравявам Дошков - само той го може така и мисля, че е негов приносът в статията. Личи си по фактите.
Обаче в ЮЗУ никой не говори за статията. Умълчали са се. И пресата вече не ги пресира. Свикнаха с всичко - пълна апатия. По Мирчевски!
цитирай
115. анонимен - По-зле за тях
18.10.2008 22:23
Петър Дошков ще спечели делото срещу ЮЗУ 100 на 100. Ще си вземе обещетението.
Може и да си изкрарва хляба извън ЮЗУ.
Да му мисли ЮЗУ.
ЮЗУ скоро ще е равно на КРИМИНАЛЕ, а КРИМИНАЛЕ на ЮЗУ
Както се е почнало в медиите
цитирай
116. анонимен - Не съм изцяло съгласна с горните мнения
18.10.2008 22:28
защото знам, че журналистът от "168 часа" е бил в ЮЗУ и той се е срещал с няколко, и то хабилитирани, преподаватели.
Не че това непременно нещо значи, де. Но все пак.
цитирай
117. анонимен - Е, ако Дошков напусне ЮЗУ, то кой ...
18.10.2008 22:31
Е, ако Дошков напусне ЮЗУ, то кой тогава ще остане в него?!
Мирчев ли?
И за какво ни е?
цитирай
118. анонимен - kym 116
18.10.2008 22:40
Хабилитирани?
Не ми се вярва. Те са шушумиги. Не биха се срещнали със журналисти.
Знаем хабилитираните юзувци - ако ставаха за журналисти, нямаше да са юзувци.
""168" ще вярва ли на хабилитирани? И защо им няма имената и званията във вестника?
Като се хабилитират, веднага се представят с трите си букви вместо с малкото си име. А сега все едно, че са във форум. Анонимни.
Дошков е и в двете статии. Той ще ги довърши.
цитирай
119. анонимен - Казахме ви вече.
18.10.2008 22:46
Наблюдаваме, но не се намесваме.
Никога не сме виджали в живота си такава главозамайваща победа на избори като тази на Мирчев.
И на "168 часа" като ни питаха, пак така отговорихме.
Щом се искат нека се вземат! (Общото събрание на ЮЗУ и Иван Мирчев)
От "168 часа" пак викат: "Ами Воденичаров?"
И ние отговаряме: "Кво Воденичаров? О, за това хич не питайте! Те от Общото събрание на ПИФ го предлагат за "доктор хонорис кауза на ЮЗУ." Ако го предлагат за "доктор хонорис кауза на МОН" ще се намесим, но за ЮЗУ зачитаме университетската автономия.
Е, и им се чудим на акъла едновременно!
МОН(и)
цитирай
120. анонимен - Ама докога ще ни занимавате с Воденичаров, наистина!
18.10.2008 22:54
Воденичаров отдавна не е проблем. Дошков го реши. Отдавна. Така де!
Просто свърши работата на Мирчев. Така я свърши, че и Мирчев не е мечтал за такъв бърз успех!
Не знам дали си дава сметка колко е мимолетен. Още повече - кой пък ще е следващият!
цитирай
121. анонимен - А, не, не Воденичаров
18.10.2008 23:03
не е минал проблем на ЮЗУ.
И Гюдженов даже не е минал проблем на ЮЗУ.
Като го изберат за председател на Общото събрание, това няма ли да е гавра с Дошков?
Кой нарежда уволнението на Дошков - Воденичаров
Кой подписва заповедта - Гюдженов.
Е. не че Мирчев е бил против. Никога не се е разграничавал от тези престъпления. Но това е друга тема.
цитирай
122. анонимен - Воденичаров, Гюдженов и Мирчев
18.10.2008 23:24
в затвора!
Някой несъгласен?
цитирай
123. анонимен - Дошков не е отмъстителен - да не с...
19.10.2008 09:10
Дошков не е отмъстителен - да не смесваме хора и качества - целта му не е да си отмъщава на тези, които са му причинили години несправедлива изолация и проблеми (лични, човешки, професионални...).
Дошков е приключил с Воденичаров - край на незаконните му мандати. И е логично да спре да се занимава с него.
Сега ще продължи с Мирчев - не, заради лични вражди, а заради правата и закона.
Дошков в такъв. Той не е Воденичаров, нито Мирчев.
цитирай
124. анонимен - На всички дотук:
19.10.2008 09:31
Дошков просто си вдига цената. Явно знае как да се пазари, а като постигне това, което желае, ще плеснат с ръце и ще се прегърнат с V-то поколенеца, а вие пак ще го духате, палячовци!
цитирай
125. анонимен - към горния
19.10.2008 09:34
Или не познавате добре Дошков, или лъжете. Може и да не сте Крум Михайлов, но сте крумомихайловоподобен.
цитирай
126. анонимен - за 124
19.10.2008 10:29
Стилът на124 не е "крумомихайловоподобен". Защото Крум Михайлов е безподобен!
Твърдението на 124 е смехотворно. Твърдение на човек, който не разбира от човеци. Още по-малко се очаква да разбере и от Дошков.
Нищо няма да се промени в този ЮЗУ, ако всяка принципна позиция се разглежда като "вдигане на цената", като пазарлък, като палячовщина.
"Цената" на Дошков, както се изразява 124, е точно един ЗВО. Каквато би трябвало да е цената и на всеки, преподавател в ЮЗУ - от асистента до ректора.
А това, че в отделни моменти, отнякъде се пръкват и такива, които "обявяват сезонно намаление" или "тотална разпродажба"... това, първо, е временно. И второ, отчайващо непрестижно!
Добре ще е, 124, да посъберете ...смет за сливи!

V (...)nie
цитирай
127. анонимен - Аз съм 122
19.10.2008 12:30
Не съм имал предвид, че Дошков е отмъстителен. Никъде не пише подобно нещо.
Имам предвид, че два материала (от 2 и 16 окт.) в "168 часа" говорят за престъпления на Воденичаров. И то много такива. В нормалните страни за подобни неща има наказания. И никой го не пита, както казва поета, дали бил някога член на ВСС, дали бил давал софри на ....
Имах също предвид, че ключовата дата е 23 юни 2005 г. С фалшифициран от Илия Гюдженов (!) документ Ал. Во. напуска завинаги ЮЗУ. Разтрогва си договора. И никога - както поне 2 500 пъти се обясни - не се е връщал законно на работа с конкурс обявен в "Държавен вестник". Извод - ако сме нормална държава и за Ил. Гюдженов трябва наказание по няколко поне члена и няколко закона. Какво тук отмъстително има? Какъв Дошков? Просто оторизираните органи си вършат работата. Просто правова държава.
За Мирчев попълнете вие графата: ..........................................
цитирай
128. анонимен - към 124
19.10.2008 13:03
Потеров, не съди по себе си за Дошков.
Дошков е почтен човек!
цитирай
129. анонимен - Стефан Дечев е продажник и интри...
19.10.2008 14:03
Стефан Дечев е продажник и интригант, подлога на Мирчев.
цитирай
130. анонимен - Ха-ха, Борецът за правда се оказа ...
19.10.2008 14:04
Ха-ха, Борецът за правда се оказа борец за лични благинки.
цитирай
131. анонимен - до 128, 129, 130.
19.10.2008 15:08
Можете да пишете анонимно каквото решите - въпрос на морален капацитет. Можете да обиждате Дошков, Потеров, Дечев... предполага се, че няма да подминете и останалите... Известно е това безсилие. Ще говорите, че Мирчев е "скрития кадър" в Г-18 или че някой от 18-те е скритият продажник. Но каквото и да говорите, истината няма да промените. Защото Вие сте анонимен, а те се подписват под нея.
цитирай
132. анонимен - Кой си за да разговарям с теб?
19.10.2008 18:45
Иначе няма смисъл.
Стефан Дечев
цитирай
133. анонимен - Почтеността изключва анонимни удари под корема
19.10.2008 20:11
Мирчо Люнгов, Благоевград, Интернет кафене зад НТС

От два месеца нямам Интернет и не съм наясно с борбата около властта в "Хаджигенчовото школо". Не е важно дали се чувствам герой или не, когато преди 20 години казах за 3-ма "активни борци"- "или аз или те", нито след това колко пъти съм дисциплинарно уволняван- но "истината е като светлината" и заради нея си заслужава да бъдеш общ работник и дървар.
Сигурно нямаше нужда да целувам задници при 3/4 публикувана дисертация, и то без цитати от партийни документи, за да съм някакво местно "величие" днес с повече букви преди името си. В този смисъл днешната "академична" слагаческа сган" МИ Е ДЛЪЖНИК.
Имало разни групи: някакви Г-та с различен брой нагаждачи, които, още преди да кихнат, се оглеждат кого ще опръскат. Срам. Благодарен съм на съдбата, че съм дървар и имам приятел Дошков, който не мирясва. По мое време - "страшните тоталитарни години" - против мен можеше да се донася или да не ме познават.
МИРЧЕВ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВИ НА ЗАКОНЕН КОНКУРС ЗА АСИСТЕНТ, а след това да се стартира процетура за научното му израстване! Никой не е над Закона!
Колко струват брътвежите за ЕС или за неговите ценности, след като пропагандиращите ги не са разчистили сметките си с неудобното минало и се подпшисват с "анонимен"
цитирай
134. анонимен - ха-ха, Стефан интриганта. Боре...
20.10.2008 09:15
ха-ха, Стефан интриганта. Борецът. Знаменосецът. Леке.
цитирай
135. анонимен - Какви са тия простащини, бе, 134?
20.10.2008 09:31
Това е на равнището на някой от шайката на комсомолеца и комуниста Воденичаров!
А този сайт е за интелигентни хора и точни аргументи!
Възможно е някой да е интригант и прочие. Но трябва да се приведат факти и аргументи за защита на такава теза.
Тоя простак не дава факти и аргументи.
Я се разкарай, бе, малоумнико смотан!
цитирай
136. анонимен - Мирчо Люнгов- Правните безумия в Благоевградската сграда на низостта
20.10.2008 12:16
Чакайки да ме повикат, за да товарам дърва, влязох в интернет клуб, за да се позабавлявам- белким ми мине обидата. Прегледах многото откровения след като получих за трети път откази да се образува исково производство срещу отрепката Достумски, която е купила цялата "сграда на низостта", така наречената съдебна палата.
Прерових блоговете с откровения и послания, предизвикана от Петър Дошков. Там видях повтарящи се рефрени като: "Стига с този Воденичаров!", "Какво от това, че плюете Джудженов или Мирчев!"...
Срещнах и цитирано поведението на добре познатата ми като "правосъдие"- Янева- Хем нямало предизвестие за уволнение, но трябвало да бъда уволнен!?
Съдийки от този тип са кадрувани от същия този Воденичаров, назначавани без юридически стаж на младенческа под 30 годишна възраст!!! Отговорното лице, което е подписвало заповедите за подобен прием, спонсорство или друга подобна шарлатания, на студенти е било с ръст под 1,70 м.
Какво от това, че искам имунитета на 8 съдии- 5 от Благоевградската "сграда на низостта"?
Когато ти затварят устата с мълчание или формално преразказване на някакъв текст от Закона- какво ли ни остава?!
Ситуацията прилича на приликата между секса и ръкоблудството, ако нещо реално като събуждане на задрямали съвести на властимащи- не се промени!
цитирай
137. анонимен - ха-ха, Стефан знаменосеца. ха-ха, ...
20.10.2008 12:37
ха-ха, Стефан знаменосеца. ха-ха, игрички с Мирчев. ха-ха Стефане, ние не сме овце. Ха-ха дебил
цитирай
138. анонимен - ОКО ЗА ОКО, ЗЪБ ЗА ЗЪБ!
20.10.2008 13:51
И по повод на двете съобщения -

133. анонимен - Почтеността изключва анонимни удари под корема - Мирчо Люнгов, Благоевград, Интернет кафене зад НТС

Мирчо Люнгов, Благоевград, Интернет кафене зад НТС

Особено по повод мисълта "Почтеността изключва анонимни удари под корема".

Да, точно така е, г-н Люнгов, почтеността изключва анонимни удари под корема!

Но справедливостта и обществените очаквания изискват да се предприеме съответното действие, което можем да наречем "око за око, зъб за зъб".

Един професор по право, а всъщност пълен юридически неграмотник, организира няколко съдебно-полицейски акции за наказание - най-вече на другомислещия Дошков и на други като него.

На това безумно по своята невероятна наглост деяние следва да се отговори по съответен начин!

Този начин е ЗАВЕЖДАНЕ НА СЪДЕБНИ ИСКОВЕ СРЕЩУ ЗАКОНОНАРУШИТЕЛЯ - ЮРИДИЧЕСКИ НЕГРАМОТНИК, СРЕЩУ НЕГОВИТЕ ПОКРОВИТЕЛИ В ЮЗУ И МОН, КАКТО И СРЕЩУ ЮЗУ И МОН КАТО ИНСТИТУЦИИ.

В продължение на години неграмотникът в правото окупира пост, който не може да заема. Успоредно с това участва в незаконен прием на студенти и издаване на незаконни дипломи по право. Тогава, и впоследствие, и особено в последно време ЮЗУ попада под вниманието на медиите, на финансовите органи на МОН, както и на различни други инстанции. ЮЗУ губи обществен престиж и финансови средства. Това се отразява неблагоприятно на студенти и преподаватели. Нанесени са им щети - материални и морални. Как точно това е станало, следва да се изясни в един процес на пострадалите срещу виновните лица - срещу самия главен виновник, позволил си да заема незаконно пост и да извършва беззакония чрез него, срещу ректора на ЮЗУ, срещу министъра, и срещу отговорните инстанции - ПИФ (ако е юридическо лице), ЮЗУ, МОН.

Не може българското правораздаване, по-точно казано благоевградското, да издават незаконни осъдителни решения срещу Дошков - който е дал гласност за нарушаването на законността, а да не следва В БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА (на национално ниво) да не бъдат издадени осъдителни решения срещу закононарушителя / закононарушителите и срещу институциите, носещи отговорност за деянията на своите служители.

Да се обърне специално внимание на обстоятелството, че докато Дошков е изпълнил своето гражданско задължение и на базата на конституционно грантираното право на мнение разкрива закононарушенията, юридическият неграмотник извършва деяния, материализиращи конкретни щети на ЮЗУ и неговите студенти и преподаватели.

Дошков би следвало да помисли и по този въпрос - за пътя, по който да стане завеждането на искове срещу виновните лица и инстанции от страна на пострадалите!

Крайно време е българите, а в частност и благоевградчаните, да се почувстват като истински европейци и да поискат възмездие по законен ред за накърнените си права. С това те ще дадат хубав пример и на цялата нация - за това, как трябва да се осъществи противопоставянето на криминалната върхушка, която днес управлява страната, включително и чрез съдебната власт, и я тласка към дъното на Европа!

Вземете се в ръце, съмишленици на Дошков, и вместо да търсите отдушник в приказки във форумите, се организирайте за едно ефективно съдебно производство ! Правовата държава дава пълна възможност за възстановяване на нарушените права, а членството на страната в ЕС е подплатено с гаранции за един успешен процес срещу закононарушители от този род!
цитирай
139. анонимен - Много хубав постинг горе
20.10.2008 14:18
Прочетете, запомнете и действайте!!!!
цитирай
140. анонимен - Ха-ха, Стефан писател. Ха-ха, б...
20.10.2008 15:43
Ха-ха, Стефан писател. Ха-ха, борец. Ха-ха, а Мирчев?Ха-ха, Стефан и Мирчев. Ха-ха, отрепки.
цитирай
141. анонимен - В близките дни се очаква
20.10.2008 18:16
за престъпленията, които се вършат от десетилетиe в ЮЗУ да заговори цяла България.
Медиите всеки ден ни изненадват с нещо ново.
И ЮЗУ е център на внимание заради Воденичров, не заради никого неплашещия Мирчев.
Затова нека се обърне внимание на Нурие Муратова (уф, пардон, номер 134, 137, 140) да не снизява нивото на форума. Вижте само - "леке", "дебил", "отрепка" ...
Гопсожо, по-възпитано, моля!
Все пак от това хората ще съдят за ЮЗУ.
Не знам Стефан някога да е употребявал подобни думи.
Нали?
цитирай
142. анонимен - От Йюдейската царица
20.10.2008 21:57
Чеда мои! Добъръ е нашиятъ Отець и не ще ви остави во вашето дяло праведно!
Разпределете си прочее постовете отсега, за да не ви воведе лукавиятъ во гряхъ после!
Видя, че единъ отъ васъ и во министерско крясло се цели - да го благослови за това царицата Юдейска!
То не само от министръ посланикъ се става, но обратното прочее също е возможно твърде.
А избори идатъ и нищо се не знай!
Затова, да се знае отрано - кой министръ, кой ректор, кой само един замястникъ клетъ.
А Дошковчето ще го пратите на Четвъртий километръ, щото трябува да му осигурите нящо по-добро от Хърсово.
Дерзайте, юнаци, во Булгаристан всичко е возможно!
Даже и някои няща да си дойдат по мястата!
А кои са вашите мяста - засега още не сте ги разпределили, бе!
цитирай
143. анонимен - На първо време е добре на Дошков
20.10.2008 22:05
да му се даде държавен и национален ефир. Да говори и да разказва. За Воденичаров. За Гюдженов. И накрая чак за Мирчев. Всичко под ред. Чувам, че май това предстояло.
А за четвъртий километър ще се запътят неговите душмани - Воденичаров, Гюдженов и Мирчов. На тях много скоро свят ще им се завие и сами ще си приказват. Та затуй четвъртий километър

цитирай
144. анонимен - Кажете нещо повече за този нацио...
20.10.2008 22:16
Кажете нещо повече за този национален ефир, де! Чувам нещо за утре сутрин, вярно ли е?
цитирай
145. анонимен - Към 142
20.10.2008 22:49
Зле стана бачо Круме (Михайлов)
Чорапът почна да се разплита.
Що ти трябваше да се навираш там начело с Папучаров и разните Камита и Вери да носиш заповедта за уволнение на Илийчо Гюдженов.
Що ти трябваше и псоледните месеци да пригласящ на Мирчев, че Дошков бил луд.
Сега, сега ще видите едни луди. Направо ще луднете!
Оле-ле!!!!
цитирай
146. анонимен - Во националний ефиръ!
20.10.2008 22:57
Третото око, братя и сястри, не се намирува никогаж на тила!
Има си място за третото око!
То и Кашпиовский облъчваше нявга блъгарский народ по ефири, ама полза никой нивга не видя.
Не мислете, че хората са толкозъ прости и глупави, та да не могатъ да познаятъ на кой му хлопа дъската.
Щото Св. Петър Дошковъ може да се окаже, значи, не толкова богоугодний, колкото мислите, че да го пробутате някому, та да ви свърши някоя добра работа.
Все пак Свенчева и Кабата не са типични представители на народните маси, та да си намерят вожда и масите. Вожд, докато дойде вашият момент, зер.
Ама другите хора имат в главата мозък. С който мислюватъ.
цитирай
147. анонимен - към 144
20.10.2008 23:01
Чух, че щяло да има нещо утре в 7,30 по БТВ. Та ако сте ранобудни и не сте на път...
цитирай
148. анонимен - БТВ, СУТРЕШЕН БЛОГ, 7.30
20.10.2008 23:22
Не спете!
:)))
цитирай
149. анонимен - След блоговете, ГТА, "Дневник", "Труд"
20.10.2008 23:41
"Капитал", "Про-анти", "Медиапул", конференцията на фондация "Конрад Аденауер", неподражаемия Теодор Наскин в "168 часа", "Шоу" дойде голямото шоу
УСПЕХ ДОШКОВ!!!!!!!!
Почвай ги наред Александър (Воденичаров) Илия (Гюдженов), Иван (Мирчев)
Стискаме палци
бТВ утре, сутрешен блог 7.30 - Още от 7 сме пред екрана!!!
Давай Дошков!!!!!!!
цитирай
150. анонимен - МИРЧЕВ. . . той също ли е поканен в ...
20.10.2008 23:47
МИРЧЕВ ... той също ли е поканен в БТВ? Или ще изпрати свои представители?
Кажете кой ще говори?
Ще го замества ли някой?
...Като му знаем заместницитееее!!!
цитирай
151. анонимен - Засега информацията е че уж
21.10.2008 00:01
само Воденичаров щял да се опита - допколкото може - да оттърве затвора.
Иначе Гюджи се е покрил. Вече се напикавал дори от страх.
Мирчев най-вероятно се е отрязал!!!!
цитирай
152. анонимен - Докога с Воденичаров?!
21.10.2008 00:05
Абе, докога ще се мотаем с този. Там нещата са ясни!
Дайте Мирчев!
цитирай
153. анонимен - Воденичаров по БТВ
21.10.2008 00:11
- ПЪЛНО БЕЗОБРАЗИЕ!
ЕГАТИ НАГЛОСТТА! Този няма спиране!
Ще се пръсне от суета и жажда за реклама!
Защо не излеза новата деканка на ПИФ, този като какъв ще се явява утре?
цитирай
154. анонимен - Ясни, ясни ама ходи
21.10.2008 00:12
на Академичен съвет Воденичаров!
Някой да го е питал що дири там?
А кой е кандидат за нов председател на Общото събрание на ЮЗУ? А? Гюдженов ли? За кои заслуги, бе, аланкоолу? За уволнението на Дошков ли? За фалшивите документи пратени в МОН ли?
А за Мирчев - излизайте пред ректората и правете подписка за ново Общо събрание на университета!
Дошков, Дечев, Енчева или бТВ ли да ви свалят Мирчев? Кой е ректорът се решава не от групи или телевизии, а от Общо събрание на ЮЗУ. Скоро и такова трябва да има. Стига глупости в тоя форум.
цитирай
155. анонимен - Лягайте!
21.10.2008 00:13
Утре трябва да се става по-рано! Било по-мъдро от вечерта!:)))
цитирай
156. анонимен - Аз съм 154
21.10.2008 00:15
Иначе изразявам съгласие със 153, че самата поява на Во. по телевизия си е жива наглост.
Но, съгкасете се, не му е за пръв път. Воденичаров си е мярка за наглост.
цитирай
157. анонимен - E, сега пък... Дечев...
21.10.2008 00:16
Дечев нали е в чужбина... Като Мирчев.
А!
Да не би да са заедно?????????
Лелеееееееееее
цитирай
158. анонимен - ама и те ли? То не бе Димитрова&...
21.10.2008 00:21
ама и те ли?
То не бе Димитрова&Копринаров, не бе Дянкова&Потеров, не бе Енчева&Дошков, а сега и Дечев&Мирчев...
Що не се скрият някъде!
цитирай
159. анонимен - Към 157
21.10.2008 00:22
Нурие, лягай да спиш да не те гледам утре пак в първи корпус с тия сенки под очите!
цитирай
160. анонимен - до 158
21.10.2008 00:26
Ама ти си изброил почти целият бъдещ ректорат след няколко месеца.
И правилно! ЮЗУ има наистина нужда от промяна!
Дошков, ти си на ход!
Нали виждаш!
Побесняха.
Само така.
И бъдещият ректорат са научили наизуст.
цитирай
161. анонимен - Дошков!
21.10.2008 00:27
Утре всичко ще се разбере. Не си въобразявай, че Воденичаров е бита карта. Още нищо не си видял!
Събери си четата, че после никой няма да те погледне! Въобразяваш си, че си герой, обаче забравяш с кого си имаш работа.Всеки майстор си намира майстора. Не го забравяй. Много започна да се попу;ляризираш нещо тези дни, покрай воденичаров и ти се самозабрави. Утре ще е краят.
цитирай
162. анонимен - Още отсега ще ви кажа
21.10.2008 00:33
аргументите на Воденичаров утре
Прехвърлял, ама то било законно.
Аз имам право.
Записвах ги в 4-ти курс защото то е второ висше и им се прознават изпити
Кой му е мандатът решавал уж бил съда (независим), и други подобни негови простотии (т.е чети Воденичаровщини).
А какво стана с лекциите в Париж и Ню Йорк?
Дошков, противникът ти е слаб! Това не му е да е член на ВСС!
Гола вода е и като юрист.
Намерил е провинция и задръстеняци като Гюдженов и Мирчев, за да се прави на важен.
цитирай
163. анонимен - Дошков да не забравя:
21.10.2008 00:38
- на кого е БТВ;
- кой е Воденичаров; колко много е дипломирал;
- каква мафия са всичките;
и още:
- колко безобразия са се вършили в ЮЗУ, колко дълго още ще ги плащаме, незаконните избори и антиуниверситетсклите решения на АС.
- нека и в студиото да разгледат последните "168" часа
- тогава не сутрешен блок, ами... сериал за ЮЗУ ще подготвят.
цитирай
164. анонимен - Разбирам от този форум, че
21.10.2008 00:52
рано сутринта Петър Дошков ще се изправи срещу един от хората опошлили българския преход.

- срещу изградилия мафиотската структура ПИФ Александър Воденичаров, превърната в машина за осъществяване на дългогодишна престъпна дейност на територията на ЮЗУ.
- срещу откъсналия Благоевградския регион от българското право Александър Воденичаров
- срещу заплашвалия подчинените си със СРС-та по време на катедрено заседание Александър Воденичаров
- срещу дългогодишния незаконен декан на ПИФ при ЮЗУ Александър Воденичаров (от 2005 г. насетне)
- срещу ползвалия се от напълно незаконни права като декан на ПИФ Александър Воденичаров (констатирано дори от одитен доклад на МОН)
- срещу незаконния уж председател на Общото събрание на ЮЗУ Александър Воденичаров

Успех, Петре!
Знаеш по-добре и от мен, че правдата е на твоя страна!
Много хора те обичат, симпатизират ти и очевидно много разчитат на теб!
Успех!!!!
Стефан Дечев
цитирай
165. анонимен - ей, Дечев!
21.10.2008 06:38
Браво, че макар и далече, оставаш близък! И помагаш!

Да! Прав си: правдата е на наша страна! И за Воденичаров, за акцентите по-горе - също си прав, прав си за всичко за Общото събрание и за резултата му - НЕЗАКОНЕН РЕКТОР!
Знаехме, че където и да си, няма да отстъпиш нито от Воденичаров, нито от Мирчев!
цитирай
166. анонимен - БРАВО, ДОШКОВ!
21.10.2008 07:54
БРАВО!
БРАВО!
БРАВО!
цитирай
167. анонимен - жалки нескопосници бяха тримата Во, Гъ и Па!
21.10.2008 07:57
Воденичаров си го получи!
Поздравления за Дошков!
Един срещу трима и резултатът е 3 : 0.
Дошков ги разби: железен, спокоен, почтен!

БРАВО НА БТВ и на ЖУРНАЛИСТА! С такива журналисти за България има надежда!
цитирай
168. анонимен - Папучаров е по-Воденичаров!
21.10.2008 08:20
Папучаров този път наистина се изложи. Ама МНОГО СЕ ИЗЛОЖИ. Средствата, с които защитаваше Воденичаров бяха недвусмислено мафиотски оправдания и на всички стана ясно какво е правил един Папучаров 30 години в ЮЗУ.
Средствата, с които обвиняваше Дошков бяха недвусмислено непочтенни и на всички стана ясно оскъдната човещина на Папучаров.
И В ДВАТА СЛУЧАЯ ПАПУЧАРОВ ОСТАНА БЕЗПОМОЩЕН И ЖАЛЪК!
ПЪЛНА ДЕГРАДАЦИЯ!

ПАПУЧАРОВ ЕДИНСТВЕНО В ЕДНО ОТНОШЕНИЕ Е ИЗРАСНАЛ: станал е по-воденичаров!
Защото първото място "най-воденичаров" все още го държи Мирчев!
цитирай
169. анонимен - ДОШКОВ ГИ СМАЗА.
21.10.2008 08:23
НЕВЕРОЯТНО!
ТОЙ ГИ СМАЗА!
и как така в този момент няма ни ректор, ни министър!
Смее ли някой да застане сега срещу Дошков и закона!
цитирай
170. анонимен - Поздравления за журналиста от БТВ!!!
21.10.2008 08:36
Браво, млади господине... Вие действително владеете журналистическата практика, бяхте коректен във всяко отношение и успявахте да поставяте важните акценти в този сблъсък! Вие задържахте интелигентното ниво в спора при наличието на неинтелигентни участници в него... Тук визирам безскрупулното поведение на проф. Воденичаров да отрича всичко и да обяснява категорично, че нарушенията са законни?!! Тук поставям под въпрос недостойното присъствие на г-н Гъргаров, който е наясно с цялата ситуация, породена от управлението на мафиота Воденичаров... И, разбира се, защитата на Красимир Папучаров, който е свикнал да подлива вода, като се опира не на точките в закона, а на своето собствено тълкуване...
Адмирации за журналиста - пожелаваме успех в бъдещите предавания!!!
цитирай
171. анонимен - Гордеем се с Дошков!!!
21.10.2008 08:45
Великолепна подготовка и безупречни доказателства... Браво, господин Дошков! Вашата сила е във вашата необвързаност и в придържането към закона!
При цялата незаконна помия, която са изсипвали върху Вас, при всички скалъпени обвинения и неправомерни уволнения!
Желаем успех и наистина се гордеем с Вас!!!
цитирай
172. kkabakciev - Както разбирам, изпуснал съм нещо изключително интересно! Жалко!
21.10.2008 09:00
Не съм знаел, преди малко седнах пред компютъра.

Затова, въпреки "горещината на момента", искам да кажа нещо по-общо, и на базата на това да направя едно предвиждане.

Не съм съвсем сигурен кое точно как е, а и това е твърде спекулативна сфера, но вероятно може да се издигне тезата, че тази популация тук не е имала време да изживее достатъчно самостоятелно история – и, съответно, едва ли е по-жалка от други. В частност, не е имала историческо време да разбере цяла поредица фундаментални стойности, свързани с достойнството на човека, свободата и правата му. Оттук преобладаването в нейния същностен образ на свойствата "байганьовщина", "андрешковщина" – а, според първия титан на народопсихологията, и "мърша". Комунистите осъществиха допълнителна профанизация, решаваща, чрез унищожаване или подриване на религиозните разбирания на повечето хора.

Съответни примери със съответни други нации могат да се дадат в огромно изобилие – за това си има историци (ще се радвам Дечев да се произнесе). Аз не съм историк и се плъзгам по повърхността, но дори и по нея лесно могат да се намерят съответните аналози и контрапунктове.

Преди да тръгна за Брюксел си наумих, че трябва непременно да посетя една църква, която при предното ми посещение остана извън пътя ми: Notre Dame de la Chapelle. Посетих я, но за съжаление беше затворена и не можах да вляза вътре. Исках да го направя, защото има там нещо не съвсем типично. Вътре е погребан Франсоа Анесенс, борец за граждански права, против автократичния австрийски режим. За борбата си е е осъден през 1719 г. на смърт – на публичен процес на площад “Гранд”. Щял е да бъде помилван, ако се признае за виновен. Отказал да стори това. Заявил: “Ще умра невинен, а нека смъртта ми изкупи греховете ми!”

Почти всички хора имат грехове.

Грехове нямат комунистите:
http://www.geocities.com/kkabakciev_politart1/Vremeto.html
Това е, защото ...

Ще направя едно отклонение. Бунич, най-точният описател на комунизма, казва, че те не са нищо друго, освен една огромна шайка крадци. Аз казвам друго. Казвам, че нямат грехове, защото са животни.

Накрая искам да направя едно предвиждане за бъдещето – за което, както виждам тук по-горе, доста се тревожат сподвижниците на комунистите.

По природа съм оптимист, затова за мен лично няма съмнение, че след 50-60 (или малко повече) години името на Дошков ще се чете на плоча на сградата на ЮЗУ.

Имената на другите ще са забравени. Или, ако ги има, то ще е в аналите на позора.

Както обикновено, нещата са много прости и много ясни.

Красимир Кабакчиев, дфн
цитирай
173. kkabakciev - И, много моля, информирайте в подробности за телевизионното предаване!
21.10.2008 09:06
Благодаря предварително!

Кабакчиев
цитирай
174. svetlaen - поздравления, Петре!
21.10.2008 10:30
Срам и позор, проспах предаването. Снощи не ми беше добре и съм се успала. Въпреки намерението да го гледам, събудих се в 9 и 30 :-(. Ще видя на сайта на БТВ качват ли записи от сутрешните блокове. От интерпретациите до тук виждам, че впечатлението е, че Петър се е представил супер, за разлика от Воденичаров, Папучаров и Гъргаров. За всеки, който знае кой е Папучаров, е смешно, че е участвал именно той. Воденичаров не го коментирам, предполагам какви би могъл да ги наприказва. Неприятно ме изненада участието на Гъргаров от лагера на Воденичаров. От една страна, знам, че не би следвало да се учудвам - все пак, именно той навремето е подписал заповедта за уволнение на Дошков (макар винаги да съм смятала, че решението е на Гюдженов и Гъргаров само се е явил изпълнител, не му е "стискало" да откаже). След последните публикации за Дошков в медиите, сигурно е почувствал необходимост да се защити. Но не му ли е ясно, че няма оправдание да уволниш някого, че е дал интервю! Спомням си, че бях разочарована и от про-воденичаровското изказване на Гъргаров на Общото събрание на ПИФ през юли. Тогава предположих, че е било предизборен ход. Но, както виждам, не е било...

Както и да е - поздравления, Петре, и дано доживея да видя запис!
цитирай
175. kkabakciev - Записът е налице - всеки може да види дебата
21.10.2008 11:00
Светла, няма нужда да доживяваш много - благодарение на твоята информация аз вече изгледах дебата, всеки може да го види тук:
btv.bg
Даденото заглавие е: "Скандал с дипломи в Благоевград, 14 минути".
Коментарите по-късно.
цитирай
176. svetlaen - вече го гледах :-)
21.10.2008 11:19
Мерси, Красимир, но веднаха след като пуснах коментара си, го изгледах и аз и тъкмо се канех да съобщя, че е наличен, но ти ме изпревари.

Стефчо, така и ти ще може да го видиш!

Дошков наистина беше железен - спокоен, аргументиран, убедителен, а останалите участници в дискусията изглеждаха жалко.

Искам специално да поздравя Антон Хекемян! Голяма смелост прояви!
цитирай
177. анонимен - към 174
21.10.2008 11:43
Не си се успала. Спала си спокойно, защото БТВ бди над съня ти.
цитирай
178. kkabakciev - Съвсем кратък първоначален коментар
21.10.2008 11:53
Много неприятно впечатление ми направи крайният вляво. Първо, без каквато и да било връзка с темата, извади протокол, в който, според него, филолози се били изказали негативно за Дошков. И дори да е така, какво от това? Темата на дебата е друга.

Но нека да си припомним, че тук ние нееднократно сме обсъждали един протокол. Не знам дали е същият протокол. Но ако евентуално е, и ако Дошков заведе дело във връзка с него - такова, каквото сам е казвал, че ще заведе, резултатът може да бъде доста (ама като казвам доста, значи доста-доста) неприятен за ЮЗУ. Защото служители на ЮЗУ са си позволили на официално заседание, по време на изпълнение на служебни задължения, да накърнят достойнството, честта и доброто име на Дошков. Подобно поведение е абсолютно недопустимо и то, според мен лично, трябва непременно да получи съответна интерпретация по съдебнопроцесуален ред.

Второ, господинът вляво изтъкна като "аргумент за неистинността на твърденията на Дошков" обстоятелството, че местните, т.е. в Благоевград, медии напоследък не били давали думата на Дошков.

Напротив, ако е факт обстоятелството, че местните медии не дават думата на Дошков, това е явно доказателство, че Дошков е прав за това, което твърди. Такава теза се подкрепя от факта, че местните медии са в пълна услуга на подалия оставка декан - специалист по големия принос на комсомола в правото.

Направо незабравим ще остане онзи репортаж, публикуван във форум към съседно съобщение в блога тук, в който се описваше как, много скоро след оставката на комсомолеца, той дал едно изключително весело и много луксозно парти на кораб - главно за добре облечени бизнесмени.

И особено незабравим е моментът в репортажа, в който се описва как комсомолецът бил с небрежно разкопчана риза, като тя била с марка “la koste”. Остана неяснотата дали “la koste” е далекоизточен клонинг на Lacoste - или, може би, турски. Но, разбира се, едва ли следва да се придиря чак толкова много на този вестник, с тези журналисти, за такива уточнения. Подалият оставка е бил с небрежно разкопчана риза - и няма никакво съмнение в това.
цитирай
179. анонимен - Къде точно може да се види записа на ...
21.10.2008 11:57
Къде точно може да се види записа на предаването? Предварително благодаря.
цитирай
180. svetlaen - На http://btv. bg/ все още може да се ...
21.10.2008 12:00
На http://btv.bg/ все още може да се види под номер 6. Не знам къде ще го забутат, като отиде в архива, тогава ще трябва да се рови из архивите, дано сутрешните блокове си имат архив.
цитирай
181. svetlaen - п.п.
21.10.2008 12:03
Ето тук също може да се види:

http://www.btv.bg/news/news_details.pcgi?cont_id=120099
цитирай
182. анонимен - Дайте линк сега,
21.10.2008 13:09
към тязи минута къде може да се гледа предаването по бТВ?
цитирай
183. анонимен - линкЪТ!
21.10.2008 13:12
http://www.btv.bg/news/news_details.pcgi?cont_id=120099
цитирай
184. kkabakciev - Аз пък питам къде е прикаченият файл
21.10.2008 13:17
Светла, там (на страницата на твоя линк) пише:
"Какво казаха засегнатите страни по случая вж. в прикачения файл".
Обаче аз не мога да го открия този файл. Къде е, по дяволите?!
цитирай
185. svetlaen - объркано са го написали
21.10.2008 13:23
Трябва да кликнеш вдясно до снимката на Воденичаров на червения надпис "гледай видео материал". Поне при мене се получава.
цитирай
186. kkabakciev - Искам да коментирам и да питам нещо по част от текста в сайта на бТВ
21.10.2008 13:53
В сайта на дадения от Светла линк има текст, но той явно не е същият, който следва да се съдържа в прикачения файл.
Ето този текст:

"Скандал се завихри около Югозападния университет в Благоевград. Твърди се, че студенти си плащат, за да бъдат приети в специалностите "Право" и "Публична администрация". Има и опасения, че някои от завършилите Правно-историческия факултет ще се окажат с невалидни дипломи.
Казусите са няколко - легитимността на проф. Воденичаров като декан на факултета и оттам дали дипломите на няколко випуска са валидни; доколко е легитимно избирането на новия ректор и има ли студенти парашутисти и превишаване на бройката в някои специалности – според одитния доклад на МОН става въпрос за специалностите "Право" и "Публична администрация".
Казусът "Воденичаров" е от 2005 г. – тогава професорът подава молба за прекратяване на договора си и след няколко дни отново е назначен на същата длъжност "декан".
Според самия професор проблем с назначаването му няма, тъй като бил възстановен на длъжност с решение на Общото събрание на университета, а освен това имало решение и на Върховния административен съд."

Искам да коментирам част от този текст и да попитам нещо.
Съвсем очевидно за всекиго е, че не може (не е можело) с "решение на Общото събрание на университета" бившият декан да бъде възстановен на длъжността (вж. чл 31 от ЗВО).
Оттук следва резонният въпрос: а освен това "решение на Общото събрание на университета" (предполага се, незаконно), какво точно е това решение "и на Върховния административен съд"?*

Благодаря предварително.

Красимир Кабакчиев, дфн

_____
*Не бих се изненадал Върховният административен съд да е издал някакво решение, излизащо извън обхвата на закона. Готов съм да представя поне едно решение на така наричащия се Върховен административен съд, което не само погазва закона, но е и профанско, резултат от корупция.

Кабакчиев
цитирай
187. kkabakciev - Светла, изобщо не се получава!
21.10.2008 13:58
Никакви кликвания никъде не помагат. Съответно - молба.

Защо не публикуваш тук текста на прикачения файл?

Много хора ще бъдат благодарни.
цитирай
188. анонимен - Линк за bTV
21.10.2008 14:01
Аз го гледах тук макар, че се измъчих много с пресекулките на връзката
http://www.btv.bg/news/news_details.pcgi?cont_id=120099
цитирай
189. анонимен - Най-важното при
21.10.2008 14:05
този линк
http://www.btv.bg/news/news_details.pcgi?cont_id=120099
е се отиде после горе на червения текст "Гледай видео материал"
Там се появява водещата в студиото на екран. При повече упоритост - и макар и както пишат горе на изнервящи пресекулки - може да изгледате предаването.
Трима престъпници срещу един достоен български гражданин
цитирай
190. kkabakciev - СРАМЪТ НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА
21.10.2008 14:09
А сега няма как да не коментирам нещо, свързано с така наречената съдебна система, т.е. няма как да не коментирам

СРАМА НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА.

По мнението на всички сериозни юристи през последните години съдебната система в тази така наречена държава се е населила с едно голямо множество абсолютно некадърни индивиди, имащи университетски дипломи на завършили право. Обикновено това са лица от провинциални университети. В "провинциални университети" не влагам нищо обидно - Кеймбридж и Оксфорд са провинциални университети.

Освен умопомрачително некадърни, повечето от тези лица са и корумпирани. За огромно съжаление те не само са адвокати (и в прокуратурата безспорно има страшно много некадърни и корумпирани индивиди), но дори и съдии!!!

Обществото трябва да си отговори на въпроса

ОТКЪДЕ ИДВАТ ТЕЗИ НЕКАДЪРНИЦИ И КОРУМПИРАНИ ИНДИВИДИ, И ДА СЕ ОПИТА ДА ГИ ИДЕНТИФИЦИРА!

А ИНСТИТУЦИИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА УСТАНОВЯТ КОИ ОТ ИЗДАДЕНИТЕ ДИПЛОМИ НА ЮРИСТИ СА ЗАКОННИ!

От решаването на този кардинален въпрос (наред с някои други подобни) зависи самото бъдеще на страната в Европейския съюз!!!
цитирай
191. анонимен - Разгеле, изгледах го най-после
21.10.2008 14:13
Сигурна съм, че многомилионната аудитория на бТВ си е помислила точно каквото трябва да си помисли.
Само един въпрос - онзи пасквил, който извади Папучаров, там мненията на "видните наши професори" (думи на Папучаров) за Дошков - какво ще рече ....
И един въпрос от мен самата - Колеги филолози, като видни български интелектуалци, как се чувствате, че не кой да е, а самите Папучаров и Воденчаров опряха до вашия протокол за да се защитят и злепоставят Дошков. Същият онзи протокол, за който Дошков когато рече може да ви съди.
цитирай
192. анонимен - Прикачения файл не излиза
21.10.2008 14:15
Да го пусне който го има.

Трябва да можем да прочетем всички изказвания.
цитирай
193. анонимен - Вижте - който е следил
21.10.2008 14:26
всичко до тук нищо ново не научава от предаването, освен, че ЮЗУ се управлява от години само от престъпници и мафиоти и главния мафиот сред тях е Воденичаров. Има и привинциални слуги - шушумиги като Гъргаров и селски тарикати като Папучаров.
И един достоен, спокоен, уверен в правотата на нашата кауза Петър Дошков.

Не търсете прикачен файл.
1. Просто идете на този линк
http://www.btv.bg/news/news_details.pcgi?cont_id=120099

2. Отиде после горе на червения текст "Гледай видео материал" и кликнете

3. Там се появява водещата в студиото на екран. Кликай пак и гледай предаването. Като спира кликай докато тръгне пак.


цитирай
194. анонимен - Прикачен файл
21.10.2008 14:29
Явно няма прикачен текстов файл.
Под прикачен файл бТВ изглежда разбират самото видео.
Ако има тук доброволци - добри граждани, да бъдат така добри да свалят текста дума по дума от видеото!
Ще имат признанието на цялата демократична общественост :-)
цитирай
195. анонимен - "Петър Дошков по БТВ"
21.10.2008 14:45
http://svetlaen.blogspot.com/2008/10/blog-post_21.html
цитирай
196. анонимен - Видеото е по-красноречиво от един сух текст
21.10.2008 14:48
И все пак наистина ако някой иска и може, да свали текста.
За протокола, така да се каже.
цитирай
197. анонимен - Гъргаров и Папучаров
21.10.2008 15:10
не са интересни. Воденичаров пък не може да надскочи себе си. И нокога няма да го може. Посредствен като винаги в аргументацията.
Същите говорни грешки. Същите правни несвързаности. С една дума - Воденчаров. От такъв и правната му логика, само Гюдженов се виваше като лайно в ъгъла.

Един пример само - Журналистът, а след него и Дошков цитират одитния доклад на МОН и Дошков споменава фалшивите частни учлища, от които Воденичаров прехвърля незаконно хора от платено обучение в държавна поръчка и цоца незаконно от парите на българския данъкоплатец. Говори Дошков са данни от доклада на МОН за разните "Телематики", Киевски славинистични университети и какви ли не други фалшимента и престъпни структури.

Следва отговор на Воденичаров: "Как можем да кажем, че Нов Български университет или Бургаския свободен университет са фалшиви?"
Кой ти говори за тях бе? Или си свикнал цял живот по тъч линията?
Свърши вече тая, Воденичаров, свърши!!!
Готви се за там където ти е мястото!!!!

цитирай
198. анонимен - Ама той човекът така е свикнал
21.10.2008 15:16
Навремето в комсомола така са го учили.
Щом може за едни, аре бе, ще направим по некое друго изключение и за некои други.
За наши другари, за момчета и момичета на наши другари.....
цитирай
199. анонимен - Мислите ли, че хората на Воденич...
21.10.2008 15:31
Мислите ли, че хората на Воденичаров и Мирчев не са видели вече репортажа по бтв? Видели са го, видели са го. А мислите ли, че не знаят за блога на Дошков? Знаят, знаят. Не се ли набива в очите ви ЛИПСАТА на техните коментари днес? А спомняте ли си колко храбри изглеждаха снощи? Ако не, препрочетете коментар 161. И се посмейте от сърце.
цитирай
200. анонимен - о, ама те ще дойдат
21.10.2008 15:38
Ще дойдат те хората на Воденичаров и Мирчев и ще прочетете тогава вие аргументите... Бягай, вълчо, че идвам да те изям. С правни аргументи...
цитирай
201. анонимен - E кога ще дойдат? Днес гледахме т...
21.10.2008 15:44
E кога ще дойдат? Днес гледахме трима от тежката артилерия срещу един, резил. Изобщо не предяха пред Дошков.
цитирай
202. анонимен - 201
21.10.2008 15:48
Д, свещенна простота! Колко си наивен/на... Как ще го издухате, ако знаете, свят ще ви се завие.
цитирай
203. анонимен - 201
21.10.2008 15:48
О, свещенна простота! Колко си наивен/на... Как ще го издухате, ако знаете, свят ще ви се завие.
цитирай
204. анонимен - Много добър човек Воденичаров
21.10.2008 15:56
Колко много юристи сега има дипломирани, благодарение на него.
И работят ли, работят - по съответните въпроси.
Както казва инженерът, "като знам какъв съм инженер, не ща да ходя на лекар".
Обаче вижте кво сега.
Инженерът болен - не ще да ходи на лекар. А вие искате при прависти да ходите.
Ми не ходете! Много е просто, нали така!
То без лекари може някакси да се мине, без прависти още по-лесно, не е ли така?
цитирай
205. анонимен - Изгледах с интерес предаването.
21.10.2008 15:57
Както се и очакваше, голямата аудитория на бТВ видя спокойствието на Петър Дошков, от едната страна, и насила демонстрирания непукизъм, лесно преминаващ в изнервяне, от другата страна.
Тази аудитория чу твърдите и стабилни аргументи и доводи на Дошков, базирани на одита на МОН и Закона за висшето образование, от една страна, и някакви несвързани бръщолевения, от другата страна.
Поздравления за Дошков!!!
Стефан Дечев
P.S. Незаконният Воденичаров спомена за някакво решение на Върховния административен съд. И сега ли, подобно на решението на Административен съд - Благоевград от месец май, пак той научава определенията няколко седмици преди мен (ако има такова). Ако да - много е независим Върховния административен съд. Ако не - Воденичаров пак лъже (за кой ли път) и приписва решение на Административен съд - Благоевград на ВАС. При всички случаи обаче има много материал за още много, много предавания, които да разкрият механизмите на една продължила десетина години престъпна епоха в ЮЗУ (а и не само в ЮЗУ).
Стефан Дечев
цитирай
206. анонимен - Накратко същината Дошков - ...
21.10.2008 16:52
Накратко същината

Дошков - Одитният доклад на МОН показва, че приемът е бил незаконен, в противоречие със Закона за висше образование.
Воденичаров - Той не е преподавател в нашия факултет

Дошков - През 2005 г. Воденичаров със заповед на бивия ректор Илия Гюдженов прекратява трудовия си договор с ЮЗУ, а след 6 дни е незаконно вече пак декан.
Воденичаров - Ама аз бях избран от Общото събрание на университета.

Дошков - Тези студенти са приети незаконно, а дипломите им са незаконни, защото са подписани от незакония декан Воденичаров, и то в нарушение на т. 32 от закона за ....
Воденичаров - Ама вижте, тези студенти са положили по над 40 изпита
цитирай
207. анонимен - А на мен най ми хареса
21.10.2008 17:03
великата мисъл на Папучаров: "Вижте, тук се цитира само шапката на заповедта ..."
цитирай
208. анонимен - Ами другото Папучарово
21.10.2008 17:11
мисловно салтомортале: "Дошков вече не представлява интерес за местните медии."
Ако знаеш само какъв интерес ще представлява от тук нататък за централните!
А ако знаеп и какво ще ти се пише на тебе от тпва, Краси! Леле ако знаеш!
цитирай
209. анонимен - Ами другото Папучарово
21.10.2008 17:12
мисловно салтомортале: "Дошков вече не представлява интерес за местните медии."
Ако знаеш само какъв интерес ще представлява от тук нататък за централните!
А ако знаеш и какво ще ти се пише на тебе от това, Краси! Леле ако знаеш!
цитирай
210. svetlaen - към горните
21.10.2008 17:20
А за мен, най-големият бисер на Папучаров е: "Аз, така, дълги години не можах да разбера каква е неговата кауза". Разбираемо е, че Папучаров не може да разбере каква е каузата на Дошков :-)))!
цитирай
211. анонимен - Не се подвеждайте
21.10.2008 17:30
Има една неточност в текста под клипа на бТВ: в приказките на Ал.Во се казва "нашето общо събрание".Аз не чух да се говори за ОС на ЮЗУ. Така че внимавайте - достатъчно много са другите лъжи - и на тримата, те са за коментар. Не се увличайте по тази неточност.А до вТВ трябва да се изпратят всички документи от Херкулес. Както и да се изиска от т.нар.ректор това уж решение на ВАС - щото тази опашата измислица сега се появява - и това сигурно е поредния гаф на кликата в кълчищата.
цитирай
212. анонимен - Do 211
21.10.2008 17:57
Ако е казал "нашето общо събрание", то означава Общото събрание на ПИФ. Но възниква въпроса
Не трябва решение на Общо събрание, а конкурс в "Държавен весъник" за професор по административно право. Такъв няма. На въпроса на депутата Мирослав Мурджов се отговори с конкурс от 1997 г. (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

И още:
Има един протокол за Общо събрание на ПИФ от 29 юни 2005 г. Той е без място на провеждане, без зала. По същото време Воденичаров се води на заседание на ВСС.
Юни 2005 г. има едно Общо събрание на ПИФ. Ама то е на 23 юни. Провело се е в Бояна. Има докладни за автобусите на ЮЗУ от тази дата. И много още други доказателства, които ги има в жалбата на Стефан Дечев срещу Александър Воденичаров.
Наистина не се е чуло ВАС да се е произнесъл, както пише горе Дечев. Следователно - ВАС вече има решение и го е дал само и първо на Воденчиаров като вътрешен човек. Опа-а-а-а. Оп-а-а-а!!! Ало Брюксел! Ало, Инспекторат към ВСС. Ало Незабравке (Стоева) Ало Корнезов!!! Ало Пенчев (Коснтатнтин)
Ало български медии!!! Я, вижте какво се върши.
Я там поразгледайте.....
цитирай
213. анонимен - нещо странично
21.10.2008 17:59
Странно! Вижте на какво попаднах случайно - http://www.swu.bg/bg/content/blogcategory/360/621/

Мирчев, значи, разпоредил, който не е студент и иска "копие на квалификационна характеристика, на анотация на учебна програма и на други", да заплаща такса в размер на 20 лева! Значи ако кандидатстудент иска да види квалификационната характеристика на избрана от него специалност, трябва да се изръси. Ако иска да разбере какво ще учи, също трябва да се изръси, и то по 20 лева за всяка анотация!

В един цивилизован университет програмите, анотациите и квалификационните характеристики трябва да са публични и за предпочитане - в интернет. Що за мракобесие?
цитирай
214. анонимен - Според станалите вече
21.10.2008 18:13
традиционни безмислици и лъжи на Воденичаров излиза, че понеже някакво "нашето общо събрание" го било избрало той бил законен (не е ясно кое - щото той след 23 юни 2005 г. не е нито декан на ПИФ, нито председател на Общото събрание на ЮЗУ, щото просто не работи в ЮЗУ), та излиза, че ако българите след 2-3 дена изберат Барак Обама за президент, изборът е законен. Да, ама не. Не е законен. Щото Барак Обама не е български гражданин. Или ако американците теоретично вземат, че изберат Георги Първанов. Ама и той не е американски гражданин. Така и Воденичаров след 23 юни 2005 г. не работи в ЮЗУ и като неработещ в ЮЗУ никой за нищо не може да го избира.
цитирай
215. анонимен - Браво Дошков!!!!
21.10.2008 18:39
http://www.btv.bg/news/news_details.pcgi?cont_id=120099

ЮЗУ изметете тази паплач!!!!
цитирай
216. анонимен - Това е голям позор
21.10.2008 20:27
Да си професор по право и да се изправиш там за резил пред цялата нация след всичкото казано и показано като документи .....
цитирай
217. анонимен - https://docs. google. com/Doc...
21.10.2008 20:59
https://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_21dmjjggcg&hl=en
цитирай
218. анонимен - до 217
21.10.2008 21:08
Да, това, което показвате е нещото, което безпомощният Папучаров извади, поради липса на всякакви аргументи ("Тук се цитира само шапката на заповедта...")
Чувам, че днес бТВ търсили и Ракьовски, Лили Илиева и Стилянчо да обяснат какво значат гениалните им изкавания
- аз не приемам това съдебно решение (за възстановяването на Дошков на работа, поради неправомерно уволнение)
или:
- мисля, че става дума за клиничен случай (милионната публика на бТВ видя, че клинични са само лъжите на Воденичаров)
цитирай
219. анонимен - А, не са клинични
21.10.2008 21:21
Това не е невменяем.
Това е закоравял престъпник.
цитирай
220. анонимен - Напоследък само се чудя дали
21.10.2008 21:26
поне веднъж по случайност Воденичаров не е свършил нещо - без да иска - в рамките на закона.
цитирай
221. анонимен - zа кой ли път!
21.10.2008 21:34
За пореден път гледам видеозаписа на репортажа по БТВ.
Воденичаров наистина е много смешен. МНОГО!
:))) :)) :):):):)
цитирай
222. анонимен - пак го гледам и пак се смея
21.10.2008 21:43
Обявяваме конкурс:
"Во-довършена мисъл със смисъл"

Опорни:
"...Дошков не е от нашия факултет, той е от ...Педагогическия факултет..."
"...лемигитимни..."
"...нашето общо събрание..."
"...Как можем да кажем, че Нов Български университет или Бургаския свободен университет са фалшиви?..."
цитирай
223. анонимен - Наистина смях в залата.
21.10.2008 21:43
Затова в дебелите книги пише колко са важни совбодните медии и публичността
Ех, да имаше и независим съд.

http://www.btv.bg/news/news_details.pcgi?cont_id=120099
цитирай
224. анонимен - Представителна извадка
21.10.2008 21:46
Дошков - Ето, тук в одитния доклад пише за незаконно прехвърляне от фалшиви висши училища като колеж "Телематика", Киевския славинистичен университет .....
Воденичаров - Как може да се каже, че Бургаският свободен университет, че Нов български университет са нелегитимни ....
цитирай
225. анонимен - Ама вие какво искате?
21.10.2008 21:52
Престъпник да каже: виновен съм, не трябваше така да правя, вече няма да го правя, ще понеса справедливо наказание?
След като го е правил години, систематично...
цитирай
226. kkabakciev - Един виц
21.10.2008 22:11
Червейчето пита бащата-червей: "Тате, хубаво ли е да живееш в ябълка?"
Бащата-червей: "Много е хубаво!"
Червейчето: "Тате, а хубаво ли е да живееш в кайсия?"
Бащата-червей: "Прекрасно е!"
Червейчето: "Тате, а ние защо тогава живеем в тор?"
Бащата-червей: "Родина, моето дете, родина!"
цитирай
227. анонимен - Ама видяхте ли го оня момент.
21.10.2008 22:14
Папучаров сържи мъдрия протокол на филолозите от ЮЗУ. Там със сигнално жълто "мислите" на Лили Илиева, Цецо Ракьовски и т.н., и Воденичаров отзад: "Прочети само два изречения."
Прав е. Все пак не ги казва той. Умните колеги на Дошков са ги казали.
Позор!
И мислете от тук нататък какво говорите по заседания.
Ако мен Папучаров ми ползва мислите за да се защити поради пълна липса на доказателства, гръмвам се одма!
цитирай
228. анонимен - АНТОН ХЕКИМЯН и БТВ
21.10.2008 22:20
Този чаровен талисман на БТВ и целият екип заслужават нашите поздравления, нали!

Можем да им благодарим и директно на:
http://www.btv.bg/news/news_details.pcgi?cont_id=120099
цитирай
229. анонимен - И от снимката е видно
21.10.2008 23:19
че дядото сдава багажа.
http://www.btv.bg/news/news_comments.pcgi?cont_id=120099
От предаването три пъти по-видно.
цитирай
230. анонимен - Гъргарив е единственият почтен в предаването!
21.10.2008 23:21
Мисля, че проф. Гъргаров доказа, че е от хората, които могат "да си носят кръста". Той никога не се е отричал от свои думи и постъпки досега. Такъв беше и в предаването днес по БТВ!
Представете си една Софка Матеева как би се заосуквала на негово място!
Дори един Мирчев си представете по БТВ!
Абсурд!
цитирай
231. анонимен - до 230
21.10.2008 23:25
Прав си, така е:
"Гъргарив е единственият почтен в предаването!"

Ама в предаването на какво точно?
Щото Гъргаров досега какво ли и кого ли не е предал?
цитирай
232. анонимен - Ами В. Лазарова?
21.10.2008 23:29
Как така Вера Лазарова липсваше в ... в "предаването"?
Като се замислите: не трябваше ли и тя да е строена там, до Папучаров?
Мале, какво им се пише на тия, като се върне Петопоколенецът! Не ми се мисли!
цитирай
233. анонимен - Има един от 18-те, чието име
21.10.2008 23:30
няма да споменавам.
Веднъж чух, че пролетта някъде равивал тезата - да се поскрие малко Дошков от борешите се срещу Воденичаров - за да можел да се привлече Гъргаров.
Сега видяхме, че Гъргаров си е един пълен нещастник. И 10 гласа за ректор - пак му бяха много.
И така го знаехме що за стока е, ама с това предаване окончателно потегли към небитието.
цитирай
234. анонимен - Уважаеми журналисти на България!!!!
22.10.2008 00:06
Работещи във всички медии!!!!
Насочете се към Благоевград. Оставете за историята филмирано и докуменирано нещото, което се казва ПИФ.
ПИФ е нещо средно между мафиотска структура тип "Коза ностра" - полицейско управление преливащо в мафия - чалга коцерт с цицести гърли - и публичен дом. Всичко това накуп.
На входа на града е ЮЗУ. На него има плакат. Там пише "30 гидини ЮЗУ' В стил естетика "Воденичаров-Гюдженов" (напълно импонираща и на Мирчев) на хубави млади момичета им е казано малко да се поразчекнат като шантонерки. Няма книга. Няма раничка с книжи и тетрадчици. Няма пергел. Няма линийки. Дънчици, фанелчици и презрамчици.
ЮЗУ от времето на Воденичаров-Гюдженов-Мирчев.
Дошков, та кога щеше да е следващото предаване?
Оттървете ЮЗУ от тази престъпна структура!!!
Къде сте - журналисти на майка България???
цитирай
235. анонимен - До 227:
22.10.2008 00:36
Правилно си стигнал до мисълта да се гръмнеш одма. Ама па то една "мисъл".
Колкото и да ти е мъчно - няма вече крадене да тебе, няма-а-а-а-а!
А по блогчетата - пиши си, пиши. На никого не пречиш.
По- добре да плюеш достойни хора, отколкото да крадеш! Щото не си знаеш мярката и плюскаш като изгладняла свиня. А на плювките ти се радват други плювки, да са ни живи и здрави. Веселят ни и са ни разтуха след уморителен ден.
Човек се прибере скапан, чака го писане (не че е неприятно), па се повесели със словесното шоу на глупаците.
цитирай
236. анонимен - Ало, 230
22.10.2008 01:20
Засега само едно нещо ще ти кажа: много силно бъркаш, щото ЕДИНСТВЕНИЯТ ПОЧТЕН изобщо не е Здравчето Гъргоровчето - какво ли прави той заедно с ЛЮБИМИТЕ СИ АлВо и /К/ПрасчоПапучарчо.
Имаше ЕДИН почтен Човек - и той се казва П.Дошков
И дай, Боже - повече такива!!! Желая Успех!
цитирай
237. kkabakciev - Декларация (предварителна) за достъп до публична информация
22.10.2008 10:29
Дами и господа от ЮЗУ,

В тази държава е налице една ЗАКОНОВА РАЗПОРЕДБА, а именно чл. 42 от Закона за научните степени и научните звания (нататък - ЗНСНЗ), съгласно с която

ВСЕКИ УЧЕН (ИЛИ "НАУЧЕН РАБОТНИК" СПОРЕД ТЕРМИНА В ЗАКОНА) СЕ ПОДЛАГА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАНЕ НАЙ-РЯДКО ВЕДНЪЖ НА ВСЕКИ ПЕТ ГОДИНИ.

Ето конкретният текст: ЗНСНЗ, чл. 42. (1) Научните работници подлежат на периодично атестиране не по-рядко от един път на пет години. (2) Редът и начинът на атестирането се определят с правилник, утвърден от Министерския съвет.

Подобна е и разпоредбата на чл. 57 от Закона за висшето образование, а фактът на наличието на такива законови разпоредби изключва каквото и да било неизпълнение на нормалното, естествено и напълно разумно изискване на всяко лице, занимаващо се с научноизследователска дейност, да се дава оценка на работата му. И така,

ВСЕКИ УЧЕН ТРЯБВА ДА ИМА ОЦЕНКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА СИ ДЕЙНОСТ НАЙ-МАЛКО ЗА ВСЕКИ ПЕТ ГОДИНИ ОТ РАБОТАТА СИ В СЪОТВЕТЕН НАУЧЕН ИНСТИТУТ, УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ ДРУГО ВИСШЕ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ.

Изискването, разбира се, важи и за вашите ректори, декани, завеждащи катедри и т.н. – както и за абсолютно всички други професори или доценти, или асистенти и преподаватели, и, съответно, това означава, че и лицата, които са осъществявали закононарушенията, за които се говори тук, трябва да имат валидни атестации за всеки период на работата си. Тези лица трябва да могат да покажат тези атестации – това е въпрос и на чест – но и университетът преди всичко, разбира се, е длъжен при поискване да може да покаже наличието на валидни атестации за всеки един притежател на научно звание, работещ на редовен трудов договор. Тук следва да се има предвид, че в практиката на прилагане на закона е прието, че придобиването на по-висока научна степен или звание представлява атестиране (нещо очевидно и от само себе си) и, следователно, например, при придобиването на звание доцент съответният учен трябва да има атестация на работата си три години преди датата на придобиване на званието и пет години след нея.

От горното става ясно, че едно лице, за което тук се изнася твърде негативна информация, но аз лично не мога да съм сигурен в нейната достоверност,

БИ СЛЕДВАЛО ДА ИМА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕДОВНИ АТЕСТАЦИИ ОСЪЩЕСТВЕНИ СПРЯМО НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА МУ ДЕЙНОСТ.

Ето защо, в качеството си на гражданин, учен и пострадал (частично) от безобразията и беззаконията в съдебната система на тази държава, бих желал да получа информация относно осъществените атестации на лицето Воденичаров (професор по право и бивш декан) за всичките години на работата му във вашия университет, а също така и относно осъществените атестации на ректора на ЮЗУ и на останалите лица, заемащи ръководни длъжности (до ръководител катедра). Бих искал да зная също така какви са критериите за оценка на научноизследователската дейност на правистите в ЮЗУ. Това мое желание се базира на представения в този блог списък на публикациите на лицето професор Воденичаров, от който е видно, че много от тези писания не представляват нищо друго, освен

ПОДКРЕПА НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ – КОЙТО Е ОБЯВЕН СЪС ЗАКОН ЗА ПРЕСТЪПЕН!

(Вж. Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен, ДВ, 37/05.05.2000 г.)

Намирам, че предоставянето на тази информация е възможно, тъй като според мен

ТОВА НЕ САМО Е ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, НО ТЯ Е И МНОГО ВАЖНА. ЗАЩОТО БИ ПОКАЗАЛА КАКВИ ЛИЦА ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПОДГОТОВКАТА НА ЮРИСТИ В ТАЗИ ДЪРЖАВА – ВЪВ ВРЪЗКА С НЕВЕРОЯТНИТЕ БЕЗОБРАЗИЯ И БЕЗЗАКОНИЯ, ИЗВЪРШВАНИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА, ВСЛЕДСТВИЕ НА КОИТО СТРАНАТА Е ПОДЛОЖЕНА НА УНИЩОЖИТЕЛНА КРИТИКА ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, В КОЙТО УЧАСТВА.

Бих могъл да отправя официално искане до администрацията на ЮЗУ, но предпочитам да поставя засега въпроса на обсъждане тук – и ще бъда благодарен за информация за евентуалното наличие на публично достъпна информация по въпроса.

Красимир Кабакчиев, дфн
цитирай
238. анонимен - В един от днешните ченгесарски вестници има важен материал
22.10.2008 12:55
Не видях дали в Труд или в 24 часа, но има убийствен кратък материал.
Според автора мафията дотам се е сраснала със съдебната власт, че има данни за това , че в политическите убийства и в убийствата сред самите членове на мафията пряко участват и съдии!!!!!!!!!!!!!!!
цитирай
239. анонимен - Анна ЗАРКОВА - Как магистратите работят за мафията
22.10.2008 13:26
Искате ли да знаете как прокуратурата и съдът работят за мафията?
Отворете вестника и прочетете разказа на Галин Митов-Синеокия, един от групировката на Пръчовете, който се обърнал срещу своите и проговорил за трафика на проститутки и на дрога.
“Ще ме застрелят всеки момент!”, изплаква човекът, не получил още обещания статут на защитен свидетел. И кой точно щял да го застреля? Данчо Пръча и наемниците му? Ако смятате така, чуйте самият Галин какво казва: “Ако пръчовете не ме убият, ще го направят тия от прокуратурата и съдилищата.”
Кажете, какво друго да си помисли горкият, след като предупредил представителите на обвинението, че ще каже имена на платени политици, ченгета и - виж ти! - на магистрати, техни колеги. А те го изтипосали да дава показания очи в очи с гангстерите, за които се отнасят... “Съдиите и прокурорите ги е страх от моето говорене”, казва пишман свидетелят. Той греши, да речем. По-важно е какво ще каже в случая главният прокурор Борис Велчев.
цитирай
240. анонимен - Ами той германският журналист Юрген Рот
22.10.2008 13:33
си го каза преди месеци в "Труд", че групировката на Воденичаров ТИМ е участвала в поръчване на убийства и разчистване на сметки чрез убийства. Каза също, че с тази групировка са вързани и съдии (дето отсъждат по делата на Воденичаров и Мирчев за законното му ректорство и за фалшификатите на Илия Гюдженов), още депутати (дето опитаха да пробутат третия мандат за деканите заради Воденичаров) и т.н., и т.н.

Та не го ли чухте вчера по бТВ Воденичаров, че било имало по незаконното му деканство и фалшифицираните от него и Гюдженов документи решение на Върховния административен съд. Къде е това решение на ВАС? Стефан Дечев, който е страна по това дело, горе пише, че няма такова решение. Не му е известно на него. Не е получавал. Как е известно тогава на Воденичаров? От независимия съд ли?
Освен това ВАС не може да потвърди глупостта, която беше присъдена през пролетта в Благоевград - а сега внимавайте - действията на Общите събрания на факултетите не подлежат на съдебен контрол. (ха, ха)
Утре Общото събрание на ПИФ решава - ОС на ПИФ реши да се пратят след 2 месеца трима души да претрепят кмета. И това не подлежи на съдебен контрол.
Ей, Воденичаров. Какво беше вчера:
Дошков - Незаконни прехвърляния от фалшиви висши училища като колеж "Телематика", Киевски славинистичен университет ....
Воденичаров - Как може да се каже, че Бургаският свободен университет, Нов български университет са фалшиви ....
Папучаров - Вижте тук се цфитира само шапката на заповедта ....
А бе скоро такава шапка ще ви захлупят, че ....
цитирай
241. анонимен - А бе не усещате ли, че
22.10.2008 14:01
комай Видовден наближава?
цитирай
242. анонимен - Вчера имаше и друг бисер на този "професор по право"
22.10.2008 14:16
Дошков бил водел много дела, та даже срещу правителството. Дали не беше споменат и бившият министър-председател Сакскобургготски? Дошков бил водел дела срещу него?
Внушението или по-точно опитът за внушение е, че Дошков е "един луд, който води дела".
Не е чудно. Нали според комунистите навремето съдът трябваше постепенно да отмре като институция. Хората щели да се обичат като братя и нямало какво да разделят.
Така им се искаше на червените и още им се иска. Бягат от съд като дявол от тамян.
Иска му се на Воденичаров Дошков да не води дела.
Това е дешифровката на мисълта му.
По-ясна от бял ден!
Позор!
Професор по право!
цитирай
243. анонимен - изглежда 235 не е разбрал 227
22.10.2008 14:21
"Ако мен Папучаров ми ползва мислите за да се защити поради пълна липса на доказателства, гръмвам се одма!"
Гръмвам се, ако тъпак използва мислите ми - а то и какви мисли......
цитирай
244. анонимен - Пардон! А може и аз да не съм разбрал 235
22.10.2008 14:44
Ало, 235, кои са тия "достойни хора", по които 227 плюе?
Да не са тия, дето са напълнили оня протокол с ония достойни мисли?
цитирай
245. анонимен - за Декларацията на Кабата
22.10.2008 14:55
Преподавателите подлежат на атестиране, но ако заемат административни постове не се атестират, че и сума ти години след това. Ето ти вратичката, през която некадърниците в науката се спасяват с административни постове и тях атестация не ги лови.
цитирай
246. анонимен - Има ли текст в закона,
22.10.2008 15:16
според който "преподавателите подлежат на атестиране, но ако заемат административни постове не се атестират, че и сума ти години след това"?
цитирай
247. анонимен - 246
22.10.2008 15:51
Проверете в който и да е факултет, в комисиите по атестиране.
Доколкото си спомням някъде в документацията за провеждане на атестирането в ЮЗУ пишеше, че май 4 години след изборен мандат (за ректор, декан и заместниците им) не подлежиш на атестация, защото през този период си бил зает с административна работа и не можеш да се развиваш научно!
цитирай
248. kkabakciev - Имам "удоволствието" да пусна тук едно съобщение, което току-що публикувах в "Дневник"
22.10.2008 15:58
Отнася се до така наречената съдебна система на така наречената държава България, чиито кадри са подготвяни и в града с "прекрасно име", от "висококомпетентни преподавателски кадри".

На въпроса относно това, дали някой може да бъде освободен от атестация, ще отговоря съвсем скоро. А ето сега първо съобщението ми отпреди минути в "Дневник". То е под статия, отнасяща се до това, как някаква съдийка бавела дела и и по тази причина била справедливо наказана с известно понижаване на заплатата.

* * *

Смях, смях, смях!
Не искам по никакъв начин да омаловажавам нанесените щети на пострадалите от действията на тази съдийка, обаче питам следното.
Първо, кой и как трябва да отговаря за безобразното забавяне на дела във всичките инстанции в така наречената българска съдебна система?
Второ, кой и как трябва да отговаря за НЕИЗПЛАЩАНЕТО НА СУМИ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА ПО ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ?
Водих дело срещу един така наречен научен институт при БАН, срещу един развъдник на комунизъм, некадърност, криминалност и откровена простащина на име Институт за български език при БАН. Делото трая 11 години!!! Добре прочетохте! Единадесет години!!! Но все пак гнусният развъдник на некадърност, криминалност и простащина беше осъден!
Публикувах в "Дневник" статия по въпроса, която е достъпна в архива (нужна е регистрация):
http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=187378
След това развъдникът беше осъден още веднъж за същото криминално деяние (описано е в статията), но
ВЕЧЕ СЕДЕМ ГОДИНИ ПО ПЪРВОТО ДЕЛО И ТРИ ГОДИНИ ПО ВТОРОТО НЕ Е ИЗПЛАТИЛ НИТО СТОТИНКА ОТ ДЪЛЖИМАТА КЪМ МЕН СУМА!
Това е повече от умопомрачително, разбира се! Заведено е, разбира се, дело в Страсбург! Адвокат ми е г-н Екимджиев, който вече има осъдително решение срещу така наречената държава България по същия тип дело.
Но да отговоря на въпроса, който сам зададох. Кой ще плаща ли?
ЩЕ ПЛАЩАТЕ ВИЕ, ДРАГИ ДАНЪКОПЛАТЦИ!
И заради систематичните криминални деяния на оная шайка така наречени учени в така наречен институт при БАН ще плащам дори и самият аз - защото аз също съм данъкоплатец!
Ама ще има и още. Почакайте малко.
Още. В началото на 1994 г. започна противоправно поведение спрямо мен на така наричащата се Висша атестационна комисия, която е при така наречения Министерски съвет на така наречената държава България. След като в продължение на година и половина този така наречен съвет на учени (всъщност едно мнозинство бездарници и профани) не изпълни действие, което беше длъжен да изпълни за един месец, заведох дело.
Познайте колко трая делото! Познахте!
13 години!!! Да! Тринадесет години!!!
И така наречената ВАК беше осъдена - а това на практика означава правителството!
В интерес на справедливостта трябва, обаче, да кажа, че ВАК ми изплати парите почти без забавяне!
Но защо човек трябва да чака година и половина едни гнусни профани и престъпници, накиприли се в позата на служители на държавен орган, да изпълнят нещо, което трябва да бъде изпълнено за един месец?
И след като заведеш дело за това безумно, профанско, кретенско противоправно поведение, да чакаш ОЩЕ ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ съдът да осъди тези криминали и изроди? Всъщност не да осъди криминалите и изродите, извършили деянието, а да осъди .... българския данъкоплатец!
Кой ще плати за всичко това, а? Някой ще каже: за забавянето Страсбург ще се произнесе. Да, ама не, защото аз по този случай не се отнесох до Страсбург. Защото все пак последната инстанция в България осъди ВАК - и решението беше законосъобразно, а в общи линии и приемливо. И защото Страсбург не е длъжен да бъде задръстван с дела заради
РАЗНИ БЪЛГАРСКИ ИЗРОДИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТАКА НАРЕЧЕНАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА!
Вижте още и това:
http://kkabakciev.blogspot.com/
Но стига засега дотук. Макар че има много още.

Смях! Смях! Смях! Или плач?
цитирай
249. kkabakciev - Вижте, НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ АТЕСТАЦИЯ!
22.10.2008 16:15
Какво означава това - да се провери "в който и да е факултет, в комисиите по атестиране"?

Вижте, законът е безкрайно ясен:

"Научните работници подлежат на периодично атестиране не по-рядко от един път на пет години."

Това означава, че всеки, който заема научна длъжност, т.е. и ВСЯКО ЛИЦЕ НА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ ИЛИ ПРОФЕСОР ПО РЕДОВНО СКЛЮЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР,

БИВА АТЕСТИРАН ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАЙ-РЯДКО ВЕДНЪЖ НА ПЕТ ГОДИНИ!

Ако законът целеше да предвижда нещо друго, и ако целеше да освобождава "някого си" от едно безспорно по своя смисъл задължение, щеше сам да го формулира! Не го е формулирал. Точка.

Ректор, декан, ръководител катедра и всякакъв друг подобен кадър, щом са професори и доценти (а те са и няма как да не бъдат)

ПОДЛЕЖАТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА АТЕСТАЦИЯ - КОЯТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА НАЙ-РЯДКО ВЕДНЪЖ НА ПЕТ ГОДИНИ!

И ако някакви ваши благоевградски комунистически, комсомолски, административни, приятелски или други подобни "кадри" не са изпълнявали това пределно ясно изискване на закона, те подлежат на санкция от страна на Министерството на образованието и науката - и би следвало тово обстоятелство да бъде включено в следващия одитен доклад на МОН!

И би следвало този ваш университет в този ваш град с комунистическо име (грубо противоречащо на Конституцията)

ДА БЪДЕ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ САНКЦИОНИРАН С ГЛОБА!*

Красимир Кабакчиев, дфн


*Това е мое мнение, не ангажирам никого с него, а и не бих могъл. То е на неюрист, но същевременно е на семантик - и то не "български", а със сериозен международен авторитет. Освен това е на човек, който, уверявам ви, познава прекрасно българското академично законодателство. Смея да твърдя, че го познавам по-добре от всеки друг в тази страна, дори по-добре от съдиите, които осъдиха ВАК по моето дело срещу тази институция. И накрая е мнение на човек, който създаде прецедент в българското правораздаване - за пръв в историята осъди институт именно заради неатестиране! К.К.
цитирай
250. анонимен - Кабакчиев, имай предвид, че
22.10.2008 17:39
лицето Александър Асенов Воденичаров, дългогодишен незаконен декан на ПИФ при ЮЗУ и дългогодишен незаконен председател на Общото събрание на ЮЗУ, незаконно председателствувало незаконния избор на незаконния ректор на ЮЗУ Иван Мирчев, наследил фалшификатора на документи Илия Гюдженов, та лицето Александър Асенов Воденичаров, което е все още незаконно преподавател в ЮЗУ, иначе - надявам се - бъдещ ЗАТВОРНИК - едва ли някога през живота си е правило нещо в рамките на закона.
Това много сериозно. Въобще не се бъзикам.
цитирай
251. анонимен - А какви благо времена наистина бяха
22.10.2008 18:57
за организираната престъпност в ЮЗУ, за корумпираните високи и още по-високи етажи на властта. Ех, свърши се ....
http://www.viara-online.com/show_news.php?show=19255
цитирай
252. анонимен - Кредибилен пир по време на чума
22.10.2008 19:13
"лицето Александър Асенов Воденичаров, което е все още незаконно преподавател в ЮЗУ, иначе - надявам се - бъдещ ЗАТВОРНИК - едва ли някога през живота си е правило нещо в рамките на закона.
Това много сериозно."

Абе какво сериозно, това е майтап на световните майтапи!
Нещо като пир по време на чума.
И едновременно очевидно кредибилно.
цитирай
253. анонимен - може би искахте да кажете (кре)дебилно :))
22.10.2008 20:35

цитирай
254. анонимен - Вижте, вие цитирате тук
22.10.2008 23:04
само ... шапката на заповедта ..."
Красимир Папучаров
цитирай
255. анонимен - A какви раирани шапчици ще носите скоро
22.10.2008 23:07

http://www.btv.bg/news/news_details.pcgi?cont_id=120099
цитирай
256. анонимен - "Вижте тук се цитира шапката ...
22.10.2008 23:36
"Вижте тук се цитира шапката на заповедта, по която са приемани студенти, а не че са приемани еднолично ..."
Заповедта на Илия Гюдженов всъщност дава право на Воденичаров еднолично да приема студенти.
цитирай
257. анонимен - "Колкото до това дали има хора
22.10.2008 23:38
с негилитимни дипломи ..."
цитирай
258. анонимен - "Абсолютно не е вярно това, ...
22.10.2008 23:44
"Абсолютно не е вярно това, което става ..."
Ал. Во.
цитирай
259. анонимен - Пита се къде са воденичаровците
23.10.2008 07:56
Скрили са се в миши дупки.
Да бяха поне опит за обяснение да направят.
цитирай
260. анонимен - Къде се размотава мутренската журналистика?
23.10.2008 09:22
Защо вестникарските титани не отразяват националната медийна изява на "професора по право"?

виж Хайлайф рубриката им -
http://struma.bg/cgi-bin/index.cgi?page=hilife&article=0
Разгорещени от фолкритми студенти разтърсиха с танци “Мулти спейс”
Търговски представител черпи приятели в уютна вила в м. Предел
Фолкзвездата Соня Немска разпуска с компания в благоевградска механа

......

Алоооооо, а къде ви е информацията за марката гащи, с които правният мислител е бил обут на дебата по бТВ, бе, а?

Ще има наказания, май!
цитирай
261. kkabakciev - "Такъв правилник вероятно има"
23.10.2008 11:35
Ще има от мен нещо по въпроса за атестирането, но по-късно. Обещавам, че ще напиша нещо много интересно. Е, интересно ще е за тези, които разбират. За останалите, както правилно е посочено по-горе, има вестници като "Струма" (и много други), където пише съвсем други интересни работи.

Нещо не ми стига времето, но малко предисловие относно предстоящото. Попитах вчера Светла Енчева в нейния блог относно атестирането в ЮЗУ. Тя отговори така:
"Опитах се да проверя как е регламентирано това в ЮЗУ и ударих на камък. Търсих в сайта на университета по ключова дума "атестиране". Ето на какво попаднах: Правилник за научно-изследователската дейност, чл. 6, ал. 3: "Научното развитие на академичния състав се контролира и оценява чрез атестиране по определени критерии и показатели, според процедурите, регламентирани в “Правилник за атестиране на академичния състав”." Въпросния правилник обаче го няма на сайта, или поне не го открих."
Аз написах: "майтапът (или трагедията - зависи от гледната точка) е в това, как правилник няма".
Тя реагира с: "Абе то такъв правилник вероятно има, но не и на сайта."
А последно, преди минути, аз написах в блога й, че е много хубав и интересен изразът "такъв правилник вероятно има". (Но още не е излязло съобщението - поради модерирането.)
цитирай
262. анонимен - Абе
23.10.2008 12:16
Абе Кабакчиев, що ни занимаваш с вашите отношения, "той и бил поискал, па тя не му отказала, и сега какво да правите?.." Ми сами ако не можете, намерете си някои да ви клъцне и не ни занимавай с твойте простотии...
цитирай
263. kkabakciev - А тебе (горния - 262) мога ли да те попитам?
23.10.2008 13:14
Какъв си, преподаваш ли в университет, ако преподаваш, атестиран ли си, как, какви публикации имаш, какво си открил в науката?
Преди да помисляш да разговаряш с такъв като мен и да наричаш казаното от мен "простотии", не е зле да обясниш ти сам какъв си.
цитирай
264. kkabakciev - Тоя/тая ей-сега може да каже, че е лауреат на Нобелова награда
23.10.2008 13:36
Като една, която беше казала, че е изнасяла страшно много лекции в Западна Европа. Не разбрахме къде.
Дано поне сега прочетем тоя/тая как е атестиран/а.
цитирай
265. анонимен - Въпросът, който поставя Кабакчиев е важен.
23.10.2008 14:09
И аз сикам да знам този Воденичаров как е бил атестиран. Къде има атестиране по ремонтирани тоалетни, сменени дъски, раздадени дипломи на мутри, чалгарки, полицаи, бандити, мафиоти. Къде пише, че по тези критерии трябва да се атестира.
Къде му е научната продукция на тоя?
Какво стана с лекцииъте в Париж и Ню Йорк?
На кой сайт са обявени. На днешно време всичко си се обявява.
Или и тези лекции са били "негилитимни".
цитирай
266. анонимен - Днес мисля форумът не бива да се концентрира
23.10.2008 14:43
на атестацията. А на акредитацията. И то в държавен мащаб.
Вижте един пример. На днешния ден, 23 октомври, преди точно една година, изтича крйния срок, по който според едни мафията ПИФ, според ругги някакъв факултет за раздаване на кило на дипломи по "право" и "публчина админиострация", според трети "Факултет с бъдеще" и на "европейско равнише", та викам преди една година тази мафия, престъпна структура или факултет са бъдеще, е трябвало да си проведе Общо събрание. На което да си избере нов декан. Трябвало е да го проведе защото последно ИСТИНСКО Общо събрание с избор на декан се е състояло точно на 23 октомври 2003 г. Следователно - изтичат четирите години.
Какво е трябвало да се случи миналата година на 23 октомври. Ами трябвало е ректорът на ЮЗУ Илия Гюдженов да привика декана на ПИФ и да му каже" "Виж, ти от 18 август 2005 г. си пенсионер. По тогава действащия Закон за висше образование трябваще да спреш да бъдеш декан на ПИФ. Вече повече от две години се правя, че не забелязвам този факт. Изтича ти и второя мандат. Първия, знаеп, беше 1999-2003. Вече ти изтича и втория. Какво правим? Вече 8 години се отнасяш с мене като с лайно. Сигурно и аз съм си го заслужил. Но не прекаляваш ли вече? Къде се е чуло и видяло по Закона за висше образование и след 8-та година деканът да продължава да си е декан?"
Но Илия Гюдженов не го е направил. Той си е мълчал. След като веднъж след 18 август 2005 г. той е бил съучастник в престъпна дейност (но за кой ли път), той е станал отново съучастник. Той не само не е предупредил на 23 октовмри 2007 г. Ал. Воденичаров, че трябва да осовободи поста. Нещо повече. Той е продължил да се преструва, че не забелязва, че в законния срок до 23 окт. 2007 г. мафията ПИФ не си е провела Общо събрание. Гюдженов не само е продължил да се прави на разсеян. Той е тръгнал към Общо събрание на университета признавайки, вече нарушаващия закона Воденичаров за легитимен председател на университетското Общо събрание. Той му е позволил дори да заграби ръководството на събранието. Той не се е изправил като законен ректор на ЮЗУ пред всички и да заяви, че лицето Александър Асенов Воденичаров е вече незаконен. Той няма изискващото се удължение на трудовия договор за по 1 г. след навършени 65 г. Той не е, нито може да бъде вече декан на пИФ, нито пък председател на Общото събрание на ЮЗУ. В качеството си на ректор, съзнателно тръгвайки към т. нар. Общо събрание на ЮЗУ от 29 октовмри 2007 г. Илия Гюдженов извършва престъпление и той подтиква цялото Общо събрание да извършва престъпление.
Той участва в промяна правилника на университета, която да позволи на вече незаконния Воденичаров да бъде дори трети мандат председател на Общото събрание на ЮЗУ. Когато в края на януари 2008 г. депутатът Мирослав Мурджов си зададе парламентарното питане Общото събрание на ПИФ и мандатите на Воденчиаров, Илия Гюдженов ще участва в следващото си престъпление. Подписване със задна дата на документ с невяарно съдържание. Той тепърва ще състави Заповед, която ще датира към 23 юни 2005 г., с който фалшификат ще се оправдае някакво уж прекусване на мандата на Воденичаров. Но босият "професор" по админситративно право Воденичаров така ще го нахака още повече в престъпна дейност защото никога няма да може да се отговори на съвсем елементарния въпрос: "Щом на 23 юни 2005 г. Воденчиаров е напуснал ЮЗУ и прекратил трудовия си договор, с кой конкурс се завърнал в ЮЗУ"
От тук дипломите на три-четири випуска трябва да се броят за нелегитимни, защото носят подписа на очек от улицата. От тук Илия Гюдженов се превръша в един от големите съу
цитирай
267. kkabakciev - Ще започна по-отдалеч, ще резюмирам и ще спирам
23.10.2008 14:49
Постъпих на работа в Института за български език - развъдник на комунизъм, некадърност, криминалност и откровена простащина, през 1985 г. Вече имах, освен доста публикации в български списания, и студия 30 стр. в списание Linguistics по фундаментални проблеми на теоретичното езикознание (засягащи и българския език). Но аз тогава не знаех, че този институт е такъв развъдник. Напротив, бях млад, наивен, нямаше тогава информация, мислех, че отивам в храм на науката. Нямаше как да зная още и това, че ония главанаци и криминали (няма извинение за израза) дори не са се и доближавали до подобна публикация в такова списание - в цялата история на така наречения инстут.
И още с постъпването ми, разбира се, главанаците и криминалите ми понижиха длъжността и, съответно, заплатата. Попитах защо. Една лелка - професор, с манталитет и външен вид на камериерка, ме потупа по рамото и каза "Абе, няма страшно, след 3-4 месеца ще уредим въпроса." Да, ама не. Аз след 3-4 месеца продължих да питам. И явно главанаците и криминалите са се нервирали. Трите-четири месеца станаха 3-4 години. Започнаха бесни разправии между мен и шайката, наречена научен съвет - още преди дворцовия преврат. След дворцовия преврат комунистите (представляващи девет десети от състава на шайката, наречена научен съвет) станаха дори още по-нагли. Заведох дело. Но за него по-късно.
Та, поради горните обстоятелства аз още оттогава (отпреди дворцовия преврат) чета по-подробно "нормативната уредба" - както се казва обикновено днес.
Следва.
цитирай
268. kkabakciev - Сега видях 266
23.10.2008 14:52
Готов съм да се съобразя и да не пиша днес за атестацията, но ще си позволя да посоча, че акредитацията не е нищо друго, освен глобална оценка, която се базира (или следва да се базира - и няма на какво друго да се базира) на качествата, което ще рече и атестациите, на научния (научнопреподавателския) състав.
цитирай
269. анонимен - Това е продължение на прекъснат постинг 266
23.10.2008 14:55
От тук наистина Илия Гюдженов се превръша в един от големите съчуастници в престъпна дейсност в историята на висшето образование.
Кога българските журналисти ще зададат на министър Даниел Вълчев въпроса какво прави въпросното л;ице в Националната агевнция по акредитация?
Кога най-после ще отговаря за съучастието си в подготовката на фарса наречен Общо събрание на ЮЗУ от 29 окт. 2007 г.
Вярно ли е, че за награда е готвен за бъдещ председател на Общото събрание на ЮЗУ?
Кой ще плаща обезщетението на Дошков? Бюджета на ЮЗУ или името, което се мъдри под скандалната неправомерна уволнителна заповед. Въпроси, въпроси.
Сега пък ако последват и отговори.
цитирай
270. kkabakciev - Кой ще плаща обезщетението на Дошков?
23.10.2008 15:14
"Кой ще плаща обезщетението на Дошков? Бюджета на ЮЗУ или името, което се мъдри под скандалната неправомерна уволнителна заповед."

Вж. Кодекс на труда. Регресна отговорност
Чл. 227.
Но има доста детайли, нека самият Дошков да ги обясни.

Лично на мен ми се струва, че преди известно време КТ беше променен така, че издалият незаконна заповед за уволнение да не подлежи на регресна отговорност.

И със сигурност зная, че при признаване по съдебен ред на отговорност на държавата по Закона за отговорността на държавата, регресна отговорност има само при доказано престъпление.

Двама юристи в съответни монографии наричат това "абдикиране от държавността".
цитирай
271. анонимен - един ден става ясно
23.10.2008 15:26
Добре че показаха Дошков по телевизора, та стана ясно за какво (за каква епикриза) става дума.
Иначе щях да продължавам да си мисля, че в тази "кауза" има някакъв здрав смисъл.
цитирай
272. kkabakciev - Добавка
23.10.2008 15:29
Виждате ли как криминалите се застраховат предварително на равнище законодателство?
цитирай
273. kkabakciev - Ха-ха-ха!
23.10.2008 15:31
Още един психиатър - 271! Къде завърши психиатрия, бе, пич?
(Така говоря само на определени категории.)
Хубаво, хубаво, нека за цвят да идват точно такива като тоя!
цитирай
274. kkabakciev - Хайде да поразсъждаваме - за по-бавно загряващите, относно акредитацията и атестацията
23.10.2008 15:39
Значи, акредитацията е нещо, което се извършва НЕ на базата на закон, а на разни правилничета.

Разбирай: събират се едни лелки и чичковци (подразбирай: комуно-лелки и комуно-чичковци), и "дават оценка" на университет, институт и прочие. Между другото - хапват и пийват. На нечии разноски. Досещай се чии.

Ако нема разноски, може и да нема да акредитираме, начи ...

Пита се (ама много яко се пита): на базата на какво тия лелки и чичковци дават тая оценка?

На базата на атестациите на учените?

Да?

Да, ама не!

Хайде сега вие, знаещите, ако има такива, кажете на базата на какво се дава акредитация - включително и на вашия любим университет.
цитирай
275. анонимен - Copy-paste на автентично съобщение във форум, без всякаква намеса и коментар
23.10.2008 15:48
Отностно този пост, защото съм решил там да кандидатствам според вас къде най добре е човек да запише икономическа магистратура или нещо свързано с международни отношения?
Колкото до университетите много от нещата съвпадата.. Аз съм завършил бакалаварска степен в МВБУ(Международно Висше Бизнес Училище) Ботевград и мога да кажа, че е доста на висота според това което чета за СУ. Другото нещо - имам поглед и над Бургаския Свободен Университет (там приателката ми учи - бакалавър). Там само гледат да ти вземат парите, късат те умишлено за да платиш за ликвидацията, директно лекторите ти казват че изпита ти е 200лв, а цялото ти обучение се обезмисля от ифнормацията от университета, че можело да се купи директно дипломата за 10000лв...
Сега записвам дистанционно обучение Магистратура в МВБУ, но не знам дали напълно е акредитирана. В последствие мислех да запиша и още една магистратура
Да предопредя извинявам се предварително, ако някой засягам!!! Това са мой лични наблюдения.
цитирай
276. анонимен - Нека не подценяват Дошков
23.10.2008 15:59
Изгледах внимателно записа от BTV. Направих справките за двете училища, които Дошков спомена. Киевски славинистичен университет в РБ няма, а за Телематика (неакредитирана) виж регистъра на МОН-
http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/top_menu/registers/vishe/registar.html
цитирай
277. анонимен - Е, да ама Бургаският университет е редовен!
23.10.2008 16:19
И Новият български и той!
И аз също съм редовен!
Да не съм "плод-зеленчук", я?Абе, знаем ли......
цитирай
278. анонимен - към 266
23.10.2008 16:29
Много добре и точно си го написал, Дечев! Браво!
цитирай
279. анонимен - Ако нема разноски, може и да нема да акредитираме, начи ...
23.10.2008 16:29
Ако може и да акредитираме, начи!
Оти имаме къде некое синче, къде некоя дъщеричка или племенница, ехеееей.....
цитирай
280. анонимен - „ДОКОГА ЩЕ ТЪРПИМ ТИЯ МУТРОКОМУНИСТИ, БЕ, ХОРА?”
23.10.2008 16:36
… провикна се вчера читател от форумите. Защо се провикна? – защото беше прочел статията Mob Muscles Its Way Into Politics in Bulgaria в „Ню Йорк таймс” и му стана криво и болно, че дори американците вече открито ни се подиграват и презират.
„Слепи ли сме или тъпи, че не виждаме как полиция, прокурори, съдии и политици са си едно цяло” – реагира друг форумец по същия повод, изпитвайки гняв, че се е родил българин.
Трети дори написа благодарствено писмо: „Благодаря на политиците на България за хубавото мнение, което успяха да изградят за моята татковина. Думата „българин” ще се идентифицира с корупция, кражби и убийства в ушите всеки европеец и американец”.
И отново думи, думи, думи… Болни, познати до втръсване думи. Заклинания и тежки клетви: „Копелдаците Станишев и Първанов дано пукнат!” И още по-обидни. И откровено вулгарни.
Но какво от това, след като и на Станишев, и на Първанов, и на десетки като тях им е през оная работа? Правителства, особено бивши комунистически, със заклинания и клетви не се свалят.

„Дори да приемем, че в България са останали хора, които не са забъркани със служби и мафии, нека попитам: как ще тръгнат те срещу обучени убийци, които не биха се спряли да гръмнат и собствената си майка? Как ще тръгнат срещу натренирани стрелци със законно притежавано оръжие? Как ще се изправят обикновени хора срещу сила, която, освен че е подобаващо въоръжена, е и професионално организирана, субординирана и финансирана? Би било чисто самоубийство.” (Цитат от „Мизерно”)
Продължавам да вярвам в написаното по-горе, както и в това, че с метафори и метонимии, колкото и прелестни да са, също няма да се получи.
Тогава? Обречена ли е България да си остане място на примитивни лумпени, заели всички ниши в държавата?
Кажете нещо!
цитирай
281. анонимен - раздвижване в ЮЗУ
23.10.2008 16:42
Нека не се лъжем - много от работещите в ЮЗУ не четат форуми (въпреки че, както ГТА писа, дори някои от шофьорите четат и въпреки че на форумците не им се вярва). Много преподаватели и служители не четат и "Капитал", "Дневник" и "Mediapool". Много преподаватели и служители изобщо не са се интересували какво става в университета.

Но тези преподаватели и служители гледат БТВ. От вторник насам из университета се чува едно ми ти жужене: "ти гледа ли БТВ във вторник сутринта?", "ох, гледах", "леле, ами ако всичко това е вярно!", "майко, какво става"...
цитирай
282. анонимен - От 266
23.10.2008 17:36
Леко извинение за нередактирания ми мостинг горе. Но както виждате, пущината сама се постна по едно време преди да я свърша. Мисля само, че нещата са точно и ясно казани. Разбираеми за абослютно всички, които ИСКАТ да разберат и не са замесени в осъществяване на престъпна дейност в ЮЗУ.
Сега е време Илия Гюдженов да отговори на въпросите.
1. Защо е допуснал Воденичаров да остане декан на ПИФ и след 18 авг. 2005 г., след като тогава действащият Закон за висше образование не е позволявал това.
2. Защо лично Илия Гюдженов не е обърнал внимание на Воденичаров, че днешният ден преди 1 година, 23 октомври 2007 г., е последната възможна дата, в която може да се проведе отчетно-изборно Общо събрание на ПИФ?
3. Защо Гюдженов е допуснал да се проведе Общо събрание на ЮЗУ на дата 29 окт. 2007 г. с незаконен председател на Общо събрание на ЮЗУ.
4. Защо е допуснал Ал. Воденичаров да си присвои председателски функции по време на това проведено при куп процедурни нарушения събрание?
5. Защо не е уведомил Гюдженов Общото събрание на ЮЗУ, че още на 18 август 2005 г. е настъпила пенсионната възраст на Воденичаров?
6. Защо Гюдженов е допуснал правилник на университета специално да бъде променян по време на т. нар. Общо събрание на ЮЗУ от 29 окт. 2007 г., и то забележете (!!!!!!!!), променян в пълен разрез със и в нарушение на Закона за висшето образование, с цел да се даде незаконна възможност за трети мандат на Воденичаров като председател на Общото събрание на ЮЗУ?
7. Ако въпреки всичко Илия Гюдженов си признава, че е страхливец и шушумига, и че 8 годишното отношение на Воденичаров спрямо него като спрямо лайно, е било и според самия Гюдженов резонно и оправдано, тогава защо Илия Гюдженов поне не е информирал миналата година на 23 октомври 2007 г., в качеството си на законен ректор на ЮЗУ, министъра на образованието и науката Даниел Вълчев, че от 23 октомври 2007 г. ПИФ минава на незаконен автопилот, както и ЮЗУ като цяло?
8. Кога компетентните органи ще разгледат процедурните безобразия извършени от Илия Гюдженов и компания при свикването на Общото събрание на ЮЗУ от 29 окт. 2008 г.?
цитирай
283. анонимен - do 266 (282)
23.10.2008 18:24
Въпросите Ви, колега, са основателни и заслужават отговор. Известно е, че много от членовете на Общото събрание на ЮЗУ очакват тези въпроси да бъдат поставени официално на предстоящото отчетно-изборно събрание...Надяваме се да е скоро.
Разбираемо е нетърпението Ви, но тук Гюдженов едва ли ще ни отговори. Предлагам да ги запазим за събранието. И Ви поздравявам за коректната формулировка!
цитирай
284. kkabakciev - Тъй като никой не ще да дебатира акредитацията, продължавам съобщението си № 267
23.10.2008 18:28
Да припомня "мотото" или "лайтмотива": "Такъв правилник вероятно има".

И така, след като мнозинството комуно-главанаци в така наречения научен съвет на така наречения Институт за български език при БАН ме извика три-четири пъти да "разговаря" с мен за моята "атестация" и аз съответно ги направих на салата точно толкова пъти, колкото ме извикаха, ги дадох под съд за неатестиране и необявяване на конкурс. Делото продължи, вече съм го казвал, 11 (единадесет) години, но завърши с осъдително решение срещу бездарниците-криминали - решение първо по рода си в историята на правораздаването в България. (Не знам, но не би било странно да се окаже прецедент и за целия бивш социалистически лагер). Осъдителното решение се отнася до периода ноември 1988 г. - средата на 1991 г., т.е. началото на наглото криминално поведение на този "научен съвет" е, към днешна дата, преди двадесет години! И, както вече посочих, първо, никой от криминалите до този момент не е платил нито стотинка за умопомрачителното противоправно поведение - и няма да плати, защото бездарниците-криминали се водят за "колективен орган". Второ, развъдникът на некадърност "институт" и до този момент не е платил нито стотинка от присъденото ми от съда обезщетение (крайно обезценено заради инфлацията). Трето, това поведение ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, НЕВЕРОЯТНО ГНУСНО ПО СВОЯ ХАРАКТЕР, ТЪЙ КАТО Е ИЗВЪРШЕНО ОТ ИНДИВИД, РАБОТЕЩ В АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, но и то е непреследвано, и ще остане завинаги непреследвано, защото един криминал-прокурор умишлено бави първоначалното разследване 14 (четиринадесет) месеца, и днес вече е налице изтекла абсолютна давност. Четвърто, развъдникът на криминалност "институт" след това беше осъден, вече на значителна сума, заради продължилото и през следващия петгодишен период умопомрачително престъпно поведение. Пето, и по това влязло в сила решение (потвърдено и от петчленен състав на ВКС) до този момент (вече повече от три години) не ми е изплатена дори стотинка. Шесто, това обстоятелство ОТНОВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, но в тая държава-кочина няма институция, която да открие и накаже съответния криминал.

Но да се върнем на атестирането. Въпреки че познавах добре законодателството (ЗНСНЗ, Правилник и т.н.), тъй като не ми оставаше много време (съдебни процедури, пряка работа, семейни задължения ...) да се ровя прекалено много в подзаконовата уредба, до началото на 1998 г. така и не разбрах защо никой в така наречения институт никога не се позовава на онзи ведомствен нормативен акт, наречен "критерии и методика за атестирането", визиран в чл. 58 от Устава на БАН:
"58. (1) Дейността на учените в БАН се оценява периодично по критерии и методика, утвърдени от Общото събрание на академията, допълнени съобразно научната област от научния съвет на постоянното научно звено ..."
Един ден отидох при тогавашната така наречена директорка (Балтова) на така наречения институт и я помолих устно (при отказ - имах изготвена писмена молба) да ми предостави тези "критерии и методика". В този момент почти не подозирах, че е възможно да не съществуват. Реакцията й беше изненадваща. Тя не отказа да ги даде, дори каза, че би ги дала, обаче ... ги нямала. (Отварям скоба: какъв прекрасен пример за морален и интелектуален капацитет на един директор на институт при БАН - няма на свое разположение най-съществената част от академичната нормативна уредба, отнасяща се до най-важното, даване оценка на работата на учените, но да продължим.) Попитах:
"А да не би пък случайно те да не съществуват?"
"О, не - усмихна се тя - съществуват, разбира се. Просто аз ги нямам. Идете, г-н Кабакчиев, ако желаете, при главния научен секретар на БАН."
Нямайки какво друго да направя, 2-3 дни по-късно се запътих към главния научен секретар. Той се казва Наум и е изключително умен. Това е точно така, защото един главен научен секретар на БАН няма никакъв начин да не бъде изключително умен - дори и да не се казва Наум.
Влязох с връзки (то иначе почти и не можеше) при Наум (употребявам това име, защото е хубаво и защото подчертава качеството на човека). Освен че е много умен, Наум е и много словоохотлив. Без да беше питан, в продължение на повече от два часа (>120 минути) той успя да разкаже на събеседника ми (който ме вкара при него) и на мен какви големи, ама много големи, проблеми имало в Института за български език. В един момент прекъсна разказа си за малко и аз се възползвах от случая:
"Добре, г-н Якимов, но, знаете ли, аз съм дошъл при Вас с една много малка молба."
"Да, каква?"
"Ами, знаете ли, трябват ми критериите и методиката за атестиране на учените в БАН по чл. 58 от Устава на БАН. В Института за български език или ги няма, или не искат да ми ги дадат."
И тогава Наум ме погледна право в очите, въздъхна, и промълви:
"Ами то такива критерии няма!"
.....
Тотално потресен - защото мислех, че поне някакви глупости има написани някъде (от рода колко статии са нужни и колко години стаж, за да те повишат), вече не помня как реагирах.
Но след около седмица бях вече написал статията "БАН си остава бастион на номенклатурата". Дадох я в "Демокрация". Там я взе един боклук, каза, че ще я публикуват и ме мота около шест месеца (обаждах му се всяка седмица, все нещо измънкваше).
Накрая отидох в "Стандарт". Какво стана в "Стандарт" описах вчера тук (2008, Октомври 22 18:24:00):
svetlaen.blogspot.com/2008/10/blog-post_21.html
А статията (прочетете я, разбиращите за какво става дума, няма да съжалявате) днес, и, надявам се, завинаги, е тук:
geocities.com/kkabakciev_politart1/BAN.html
Следва.
цитирай
285. анонимен - Последиците от Воденичаровото обучение по "право".
23.10.2008 18:53
от Стефан Дечев

Току що пуснах постинг във форума на бТВ
http://www.btv.bg/news/news_comments.pcgi?cont_id=120099

Той е по повод на студент, който спори с мен около беззаконията на Воденичаров. Ето неговото съдържание:

"Благодаря на студента за включването.
Той наистина не е виновен.
Но той помага със съобщението си на цяла България да разбере на какво "право" обучава лицето Александър Воденичаров питомците си
Ето цитат от постинга на студента: "Iskam da kaja na Stdechev 4e izob6to ne e zapoznat sas situaciqta. Vseki moje i ima pravo da se obu4ava v specialnost, koqto jelae. Spored zakona na SWU ..."
Вие не сте виновен, млади човече. Просто там където Воденичаров е сам законът, наистина защо и да няма "закона на ЮЗУ".
Просто няма и не може да има "закона на ЮЗУ"
А иначе всички много добре го знаем "закона на ЮЗУ" от ерата "Воденичаров-Гюдженов" и "Шопов-Попова".
цитирай
286. анонимен - Ама чакай те, добре ли разбрах?
23.10.2008 19:00
Ама студент по право ли казва, че имало "закона на ЮЗУ"
А той може би е бил приет от "парламента на ЮЗУ"?
Изобщо "Тук се цитира само шапката на заповедта."
цитирай
287. анонимен - Закон на ЮЗУ
23.10.2008 19:06
Това е едно наистина забележително прозрение на един забележителен, интелигентен млад човек, студент по право в Югозападния университет.
А дали не е възможно един ден да влезе в речниците на българския език?
Също както "мусински свидетел".
цитирай
288. анонимен - Пардон!
23.10.2008 19:15
Ако някой не знае какво е "мусински свидетел", ето.
Това е истински случай.

Човек от Мусина - село, което е близо до Велико Търново, се явява като свидетел в съдебно заседание, за да даде показания дали познава една пушка.

Съдията: "Познавате ли тази пушка?"
Свидетелят: "Да, познавам я."
Съдията: "Приблизително от колко време я познавате?"
Свидетелят: "От много отдавна."
Съдията: "И все пак приблизително откога?"
Свидетелят: "Ооооо, от много, много години! Че аз даже още от ееееей-такова пушленце я помня!"
цитирай
289. анонимен - "законът на ЮЗУ"!!!
23.10.2008 21:17
Амчи то, грешката си е вярна!
цитирай
290. анонимен - Предложение за химн на този блог
23.10.2008 21:58
Вычислить путь звезды, и развести сады,
И укротить тайфун – всё можем маг и я.
Есть у меня диплом, только вот дело в том,
Что всемогущий маг лишь на бумаге я.
Даром преподаватели время со мною тратили,
Даром со мною мучился самый искусный маг.
Мудрых преподавателей слушал я невнимательно.
Всё, что ни задавали мне, делал я кое – как.
Сделать хотел грозу, а получил козу.
Розовую козу с жёлтою полосой.
Вместо хвоста – нога, а на ноге – рога.
Я не хотел бы вновь встретиться с той козой.
Сделать хотел утюг – слон получился вдруг,
Крылья, как у пчелы, вместо ушей – цветы.
Плачут коза и слон, плачут и говорят:
“Что с нами сделал ты? Что с нами сделал ты…”
цитирай
291. анонимен - Даром преподаватели время со мною ...
23.10.2008 22:00
Даром преподаватели время со мною тратили,
Даром со мною мучился самый искусный маг.

Да, да, да!

Мудрых преподавателей
Слушал я невнимательно,
Все что ни задавали мне делал я кое-как.
цитирай
292. анонимен - Забравих да се подпиша!
23.10.2008 22:02

Янко Бицин или негов ученик
цитирай
293. анонимен - Забравих да се подпиша!
23.10.2008 22:02

Янко Бицин или негов ученик
цитирай
294. анонимен - Е не е трудно да откриеш
23.10.2008 22:11
http://www.moskva.fm/play/4007/1224341149
цитирай
295. анонимен - ако ще си говорим със стихове...
23.10.2008 22:19
Bonjour, chien

J'avise un chien dans la rue
Je lui dis: comment vas-tu, chien ?
Croyez-vous qu'il me répondrait ? Non ?
Eh bien il me répond quand même
Et ça ne vous regarde pas
Alors quand on voit des gens
Qui passent sans même remarquer les chiens
On a honte pour leurs parents
Et pour les parents de leurs parents
Parce qu'une si mauvaise éducation
Ca demande au moins...et je ne suis pas généreux
Trois générations, avec une syphilis héréditaire
Mais j'ajoute pour ne vexer personne
Que bon nombre de chiens ne parlent pas souvent.

Boris VIAN
цитирай
296. анонимен - Това е по
23.10.2008 22:31
CHANSON DE CHARME

Boris Vian

Chérie viens près de moi
Ce soir je veux chanter
Une chanson pour toi.

Une chanson sans larmes
Une chanson légère
Une chanson de charme.

Le charme des matins
Emmitouflé de brume
Où valsent les lapins.

Le charme des étangs
Où de gais enfants blonds
Pêchent des caïmans.

Le charme des prairies
Que l'on fauche en été
Pour pouvoir si rouler.

Le charme des cuillères
Qui raclent les assiettes
Et la soupe aux yeux clairs.

Le charme de l'œuf dur
Qui permis à Colomb
Sa plus belle invention.

Le charme des vertus
Qui donnent au péché
Goût de fruit défendu.

J'aurais pu te chanter
Une chanson de chêne
D'orme ou de peuplier.

Une chanson d'érable
Une chanson de teck
Aux rimes plus durables.

Mais sans bruit ni vacarme
J'ai préféré tenter
Cette chanson de charme.

Charme du vieux notaire
Qui dans l'étude austère
Tire l'affaire au clair.

Le charme de la pluie
Roulant ses gouttes d'or
Sur le cuivre du lit.

Le charme de ton cœur
Que je vois près du mien
Quand je pense au bonheur.

Le charme des soleils
Qui tournent tout autour
Des horizons vermeils.

Et le charme des jours
Effacés de nos vies
Par la gomme des nuits.
цитирай
297. анонимен - Това е още по
23.10.2008 22:34
frognews.bg/Frog/index.php?option=com_content&task=view&id=2798&Itemid=290
цитирай
298. анонимен - Дошков, какво става?
23.10.2008 22:44
Ти нали, според Воденичаров, беше от педагогическия факултет, а тук - в блога ти, всички се заразиха лирически и чуждоезически: форум на поетите!
Като в един филологически факултет :):):)
цитирай
299. анонимен - ЧЕСТИТООООООООО
23.10.2008 22:46
Дойде ред и на следващия академичен съвет!
ПОЖИВЕМ - УВИДЕМ!
цитирай
300. анонимен - Мале, дано да не се проведе и този
23.10.2008 22:57
Академичен съвет по "закона на ЮЗУ".
цитирай
301. анонимен - АС?
23.10.2008 23:03
Има ли в дневния ред предложение за обсъждане на последните БТВ-новини за ЮЗУ?
Мисля, че е нормално да се разглежда всеки проблем, свързан с университета, с неговия имидж... Иначе за какво се съветват на тези академични съвети? За новия албум на Кирчо Костов ли?!
цитирай
302. анонимен - съветват се
23.10.2008 23:06
за избора на ... "нашето общо събрание".
ха-ха-ха!
цитирай
303. анонимен - Lele!
23.10.2008 23:10
Кажете, че не е истина!
Чавдар Николов! Номиниран за председател на ОС на ЮЗУ! Надявал се, казват да бъде предложена неговата кандидатура!
...Е, тоя вечеееееее... тоя наистина "ще изкове и закон на ЮЗУ"!

цитирай
304. анонимен - Чавдар Николов бе
23.10.2008 23:27
особено активен във форума на Дошков през август, това лято. Аз лично предлагам да дадем по-голяма гласност на тогавашните негови мисли, мнения,терзания, съображения и т.н. Но има едно малко неудобство. Трябва да се прави само в късни часове и да се слагат точки за малки деца и т.н.
А и за студентите няма да е добре. Някои от тях също употребяват подобен език (като Чавдаровия), но все си мислят горките, че Чавдар Николов би трябвало да е нещо повече от тях.
цитирай
305. анонимен - Вижте, вие тук съобщавате само
23.10.2008 23:29
"шапката на предложението" за Чавдар Николов.
цитирай
306. анонимен - До 304
23.10.2008 23:34
Да, повна, повна - както казваше една баба в квартала на времето.
През лятото Чавдар Николов беше ученик от Икономическия техникум, с три чужди езика, който гледал по Интернет къде може да продължи образованието си и решил, че само ПИФ е шанса щото ще можел едновременно да слуша лекции хем при Воденичаров, хем при Чавдар Николов. Никъде по света нямало такава комбинация. Само не стана ясно може ли Чавдар Николов да научи на нещо Чавдар Николов? Та дори и с помощта на Воденичаров и по "закона на ЮЗУ".
цитирай
307. анонимен - Много се извинявам, но тук
23.10.2008 23:51
се цитира само шапката от постингите на Чавдар Николов, който се беше маскирал като ученик от Икономическия техникум.
Някои заблудени люде го мислеха за Дулов (не без основание), но той само викаше не съм Дулов, но с удоволствие ще се запозная с него.
И още други работи пишеше Чавдар Николов. Но все пак някои деца не са си легнали още и тъй да ви кажа мъй срам да ги цитирам.
цитирай
308. анонимен - ПАДНА МИ!
24.10.2008 00:24
МОЛЯ ВИ СЕ, на първата страница на основния "труд" на тоя мошеник пише това (не се шегувам):

Да се научим да работим - това е главната действително общонародна задача...
В. И. ЛЕНИН

Умението да се открият конкретните звена, в които при минимални разходи може да се постигне най-голям и бърз ефект, умението да се подхожда към решаването на каквито и да е задачи съобразно с крайните резултати - в това се състои изкуството на планирането.
Л. И. БРЕЖНЕВ

От качеството на труда... зависи изключително много ефективността, която ще бъде постигната.
Т. ЖИВКОВ


Образователната система да се приведе в съответствие с новите, по-високи изисквания на нашето обществено развитие, с по-големите и сложни задачи, които осъществяват и ще осъществяват занапред нашата партия, нашият народ.
ИЗ "ТЕЗИСИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ДЕЛО В НР БЪЛГАРИЯ"
16-17 ЮЛИ 1979 г.


Моля да познаете коя наука е представена с труд, който има цитираното по-горе начало?
Започваме с предположенията!!!!!!!!!!!!!
цитирай
309. анонимен - ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС:
24.10.2008 00:27
ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА ВАК е издал диплома на лицето, представило труда с цитираното по-горе начало като основен труд?
цитирай
310. kkabakciev - Много полезно обсъждане на "стойността" на трудове, представяни за научни
24.10.2008 08:52
Не пишете кой е създал гореупоменатото "научно произведение", но може да се предполага.

И който и да е съчинителят му, по принцип няма пречки да бъде поискано от Висшата атестационна комисия да разгледа случая и да се произнесе дали това е научен труд – най-малкото на основата на Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен (ДВ 37/05.05.2000 г.). Разбира се, доколко така наричащият се президиум на ВАК, един политически напълно небезпристрастен орган, състоящ се почти само от отявлени комунисти, партийни секретари и агенти на терористичната организация Държавна сигурност, би разгледал такова искане и с какво становище би излязъл, е отделен въпрос.

Мисля, обаче, че НЕ Е възможно днес, при наличния (останал от комунизма) Закон за научните степени и научните звания (ЗНСНЗ), да бъдат отнети научна степен или звание на лице просто заради това, че са присъдени за труд/трудове без научна стойност. Това е така, защото вижте какви са текстовете на ЗНСНЗ, предвиждащи отнемане на степен или звание:
Чл. 30. (1) Не може да бъде дадена научна степен или звание, а дадената се отнема на лице, спрямо което е постановена влязла в сила присъда за тежко умишлено или за позорно престъпление. (2) Отнема се науната степен или научното звание и когато бъде установено, че трудовете, въз основа на които е дадена, или значителни части от тях са написани или създадени от другиго. (3) Отнема се научното звание и на лице, което след като е хабилитирано по установения ред, в определения с правилника срок не заеме длъжността, на която е назначено.

Хипотезите са три, и те са: престъпление, плагиатство, незаета длъжност. Липсва хипотеза "присъдена степен/присъдено звание" за труд/трудове без научна стойност.

Ето защо

ЗАКОНЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕН И ОТ ТАЗИ ГЛЕДНА ТОЧКА!

Така че - при всяко положение горната дискусия, възникнала късно снощи, е много полезна.

Красимир Кабакчиев, дфн
цитирай
311. анонимен - Има и имплицитно основание за отнемане
24.10.2008 09:13
Труд като горния противоречи на дефиницията за научен труд и следователно не е основание за присъждане на НАУЧНА степен или звание.
Цитираните от г-н Кабакчиев 3 хипотези са в презумцията, че трудът е научен.
цитирай
312. kkabakciev - Една добавка
24.10.2008 09:16
Радвам се, че, 16 години след излизането на статията ми "Как Партията бдеше над науката"
http://www.geocities.com/kkabakciev_politart1/BAN.html
в която се предлага отнемане на всички научни степени и звания в България и присъждането им само на истинските учени, отново бива повдиган този важен въпрос, не от мен - за необходимостта от това, което кратко се нарича ЛУСТРАЦИЯ. Разбира се, статията е моя, но трябва да отбележа, че написването й тогава ми беше официално възложено от СРОН (Синдикат на работещите в областта на науката) при "Подкрепа".

И още нещо.

Във връзка с посоченото в съобщение с № 311, че е налице "имплицитно основание за отнемане", би било, разбира се, интересно и полезно да се проучи тази възможност.
цитирай
313. анонимен - na kogo e?
24.10.2008 09:37
Най-вероятно това е началото на дисертацията на Ч. НИколов или на някои от неговата свита - Г. Ганчев, П. Миланов и др. Към 308 предаваме се, на кого е?
цитирай
314. kkabakciev - Продължавам съобщението си № 284 - отнасящо се до изключително важния въпрос за АТЕСТИРАНЕТО НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
24.10.2008 11:38
И така, ако сте прочели статията ми "БАН си остава бастион на номенклатурата"
geocities.com/kkabakciev_politart1/BAN.html
вече сте научили, че в тази така наречена държава не съществува (от 1991 г. до написването на статията през 1998 г.) един нормативен акт, а именно правилник, утвърден от Министерския съвет, който да урежда реда и начина на атестирането на научните работници съгласно с текста на чл. 42 от Закона за научните степени и научните звания (ЗНСНЗ).

Забележете добре, че законовият текст е абсолютно императивен ("Редът и начинът на атестирането се определят с правилник, утвърден от Министерския съвет"). С други думи, не е посочено, например, че Министерският съвет МОЖЕ да издаде правилник за реда и начина на атестирането, а категорично се утвърждава ЗАДЪЛЖЕНИЕТО на МС да издаде този правилник!

Както посочвам в статията си, правилник по ЗНСНЗ чл. 42 (2) СЪЩЕСТВУВАШЕ - от 1972 г. до 1991 г. И той беше добър, защото изискваше атестирането непременно да се състои, независимо от желанието или нежеланието на който и да било от участниците в процедурата (атестиращи, атестиран). Що се отнася до изолираните 2-3 изречения в този правилник, в които се говореха глупости как атестираният трябвало да участва в комунистическото възпитание на младежта, те можеха просто да отпаднат.
Е, да, ама не!
Комунистите в така наречения МС през 1991 г. просто отмениха целия правилник. И те много добре са знаели защо го правят (вж. статията ми)!

А ОТТОГАВА (1991 г.) ДО ДЕН-ДНЕШЕН ТАКА НАРЕЧЕНИЯТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, ЕДНИ БЕЗХАБЕРНИЦИ, ПОСТАВЯНИ НА СВОИТЕ ПОСТОВЕ ОТ ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ БЕЗХАБЕРНИЦИ В ЛИЦЕТО НА ЕДИН ПЛЕБС, НАРЕЧЕН "ЕЛЕКТОРАТ", И ЕДНИ БАЙГАНЬОВЦИ И МОШЕНИЦИ, НАРИЧАЩИ СЕБЕ СИ ДЕПУТАТИ И МИНИСТРИ, НЕ ИЗПЪЛНЯВА ВМЕНЕНОТО МУ ОТ ЗАКОН ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ИЗДАДЕ ПРАВИЛНИК ЗА АТЕСТИРАНЕТО.

Така. Интересуващите се от този въпрос, т.е. интересуващите се от право, правова държава и пр. (а не от суперпросташки писания във вестници коя чалгарка и кой професор по право какви гащи и ризи носят) не е лошо да отбележите тук две никак немаловажни обстоятелства, свързани с обстоятелството на ЛИПСА НА ЕДИН НОРМАТИВЕН АКТ.

Първото е, че липсата на гореупоменатия правилник изобщо не освобождава институциите (университети, научни институти) от атестиране на учените. Възниква, разбира се, проблем за съответните университети и научни институти относно правилата, които следва да се прилагат при атестиране. Но в тези случаи е прието да влиза в действие фундаменталният принцип в правото, който, що се отнася до Съда (като глобална институция), дори формално присъства в закона: "Съдът разглежда и решава делата според точния смисъл на законите, а когато те са непълни, неясни или противоречиви - според общия им разум. При липса на закон съдът основава решението си на основните начала на правото, обичая и морала" (Граждански процесуален кодекс, чл. 5). По този логичен и разумен начин се решават и всички въпроси при административните процедури. Казано другояче, при конкретна атестационна процедура и липса на нормативен акт за формата на тази процедура, съответният атестиращ орган следва да действа според общия разум на останалата нормативна уредба и основните начала на правото, обичая и морала. И това е, разбира се, както се казва, съвсем близко до ума.

Вторият проблем е по-голям, и той е на подлежащия/подлежащите на атестиране. Те, като граждани на (една предполагаемо) правова държава, следва да познават нормативната уредба.

Какво обаче се получава?

Ученият знае, че има (трябва да има) Правилник за реда и начина на атестирането му (ЗНСНЗ, чл. 42, ал. 2), утвърден от Министерския съвет. Аз не случайно се пошегувах и по адрес на Светла Енчева, когато тя написа "Такъв правилник вероятно има" (ставаше дума за аналогичен правилник на ЮЗУ). Подлежащият на атестиране, който иска да знае какви са правилата за атестиране – а всеки нормален гражданин на правова държава трябва да знае, и да иска да знае, какви са правилата за всичко, е поставен в една много особена ситуация! Това е така, защото обстоятелството е негативно, а повечето от негативните обстоятелства както от правна гледна точка, така и от гледна точка на обикновения живот са или много трудни или направо напълно невъзможни за доказване. Именно на базата на характеристиките на негативното обстоятелство е възникнал всеизвестният израз "Да кажат че сестра ти е курва, после доказвай, че нямаш сестра". Тук "номерът" е този, че никой никога и по никакъв начин не може реално да докаже, че няма сестра. Аналогично: никой подлежащ на атестиране не може да докаже, че няма правилник за атестиране, и никога не е стопроцентово сигурен, че няма такъв правилник. Оттук пък следва едно изключително благоприятно за атестираЩите обстоятелство (а атестираЩите в 95% от случаите са едни БОКЛУЦИ, ГЕРОНТО-КОМУНО-ЧЕНГЕСАРСКИ НЕКАДЪРНИЦИ И ПРОФАНИ):

"Ако обичаш, я ела да те атестираме!"

"Добре де" - мисли си подлежащият на атестиране - "ама сега те как ли ще ме атестират? Абе, пише тука, че имало правилник. Ама аз не мога да го намеря. Добре де, ама това, че не мога да го намеря тоя правилник, значи ли, че го няма?"

И продължава подлежащият на атестиране да си разсъждава:

"Абе, мамка му, начи, то сигурно има някакъв много гаден правилник! И аз ако не си трая, а те изведнъж ми го извадят, кой знае какво може да пише в него! Що не взема да си трая?"

И ТАКА (ПОЧТИ) ВСИЧКИ ПОДЛЕЖАЩИ НА АТЕСТИРАНЕ ЯКО, АМА МНОГО ЯКО СИ ТРАЙКАТ!

ПРИ КОЕТО АТЕСТИРАЩИТЕ (КОИТО, КАКТО ВЕЧЕ КАЗАХМЕ, ОБИКНОВЕНО СА ЕДНИ БОКЛУЦИ, ГЕРОНТО-КОМУНО-ЧЕНГЕСАРСКИ НЕКАДЪРНИЦИ И ПРОФАНИ) ПРАВЯТ С ТЯХ КАКВОТО СИ ИСКАТ, Т.Е. ДАВАТ ИМ ТАКАВА АТЕСТАЦИЯ (ОЦЕНКА), КАКВАТО "ТРЯБВА"!

И, СЪОТВЕТНО, АТЕСТИРАЩИТЕ – КОИТО, КАКТО КАЗАХМЕ, СА ОБИКНОВЕНО БОКЛУЦИ, ГЕРОНТО-КОМУНО-ЧЕНГЕСАРСКИ НЕКАДЪРНИЦИ И ПРОФАНИ, ИЗОБЩО НЕ БИВАТ АТЕСТИРАНИ!

А АКО ЕВЕНТУАЛНО НЯКОЙ ЕДИН ДЕН ВЗЕМЕ, ТА ПОИСКА СМЕТКА ОТ ТЕЗИ БОКЛУЦИ – ГЕРОНТО-КОМУНО-ЧЕНГЕСАРСКИ НЕКАДЪРНИЦИ И ПРОФАНИ, ДАЛИ СА, ИЛИ ЗАЩО НЕ СА, АТЕСТИРАНИ, ТЕ, ПРИТИСНАТИ, МОГАТ НАЙ-НАКРАЯ ЛЕСНО ДА КАЖАТ:

"АМА, ВИЖТЕ КАКВО! АМИ ЧЕ ТО ТОВА АТЕСТИРАНЕ НЕ Е НОРМАТИВНО УРЕДЕНО! ЛИПСВА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО МУ!"

Надявам се да съм бил ясен. Ако не ви е станало ясно, а искате да разберете за какво става дума, прочетете съобщението пак! (Давам тази инструкция неслучайно, знам как трябва да се осмислят ситуации и правила - автор съм на много добра граматика на английския език.)

А в следващо съобщение тук ще опиша какво става (и какво е ставало) при съдебнопроцесуални действия срещу Министерски съвет, заради това, че представящите тази институция безхаберници

ПО ЕДИН УМОПОМРАЧИТЕЛНО НАГЪЛ НАЧИН ВЕЧЕ СЕДЕМНАДЕСЕТ ГОДИНИ НЕ ЕБАВАТ ДА ИЗПЪЛНЯТ ЕДНО СВОЕ ВАЖНО, ВМЕНЕНО СЪС ЗАКОН, ЗАДЪЛЖЕНИЕ!!!

И, накрая, нали разбирате, че тук просто няма как съобщението ми да не завърши с:

ТОВА НЕ Е ДЪРЖАВА! ТОВА Е ЕДНА АБСОЛЮТНА КОЧИНА!

И по-горните редове са категорично доказателство за истинността на тази теза.

Красимир Кабакчиев, дфн
цитирай
315. анонимен - Юридически
24.10.2008 12:26
Редът е по АПК - чл. 257 (1) във връзка с чл. 128 и 132 АПК, и то безсрочно.
цитирай
316. анонимен - дфн
24.10.2008 12:29
Спри да пикаеш бе идиот!
цитирай
317. анонимен - Ето го простакът!
24.10.2008 16:21
316.
Тук ти е обяснено, простако, в подробности нещо важно за академичната сфера. Олигофрен!
Изчезвай!
цитирай
318. анонимен - ВУЗ-ове са били акредитирани при конфликт на интереси
24.10.2008 16:36
Мартина Бозукова
24 Октомври 2008

Националната агенция за оценяване и акредитация на висшите училища към Министерски съвет не е работила достатъчно прозрачно и членовете на оценяващите комисии са работили в условията на конфликт на интереси, установи доклад на Сметната палата за периода 1 януари 2005 – 31 декември 2007 година. ............

http://mediapool.bg/show/?storyid=145036
цитирай
319. анонимен - Олигофрен
24.10.2008 18:40
"Тук ти е обяснено, простако, в подробности нещо важно за академичната сфера". Ти ли бе олигофренена кратуно кабакчева ще ми обясняваш? Ти ли комунистическа издънко? Умърлял си все що се докоснеш, и за това си прав, че живееш в кочина! Ама какво сме виновни ние да ти дишаме вонята - махай се!
цитирай
320. анонимен - Кой е умърлял?
24.10.2008 18:59
Кабакчиев ли е умърлял или някой друг?
Той ли е направил кочината?
цитирай
321. анонимен - Спокойно,319
24.10.2008 19:04
Нека се уважаваме.
цитирай
322. анонимен - Е как да се уважаваме?
24.10.2008 20:50
Добре да се уважаваме, но защо един несретник, който си е направил блог и в него никой не ходи, трябва да ни засипва с личните си несрети? Съчуствам му, нека си реши проблемите, но защо трябва това да товари този блог, посветен на проблемите на ЮЗУ? Искам да ви уверя, че този блог е основан от г-н Дошков, за което трябва да сме му благодарни всички, но отдавна той се е превърнал в блог на ЮЗУ и такъв трябва да остане...
Наличието на този блог прави невъзможно, пораждането на друг блог за ЮЗУ и това трябва да ни е основното... Просто това е моментното положение... Жалкото е ако допуснем, всички маргинали, които се доберат до него да си пишат за техните несрети! Тук трябва да се дискутират всякакви проблеми свързани със спазването и нарушаването на закона и морала, но такива простотии, като колко е велик един непризнат (пациент), просто е идиотско... това отблъсква истинските люде, на които ЮЗУ е болка...
цитирай
323. анонимен - В подкрепа
24.10.2008 20:57
на горното - елементарно е да се види, че ДФН Кабакчиев е употребил 1/3 от пространството на блога. Аз се старая да не го чета, но няма как да го игнорираме, страницата се отваря все по-бавно и по-бавно заради неговите безсмислици (поне за мене, а уверен съм и за повечето от хората в ЮЗУ, да не говорим с какво пренебрежение пише този идиот за България, за Благоевград и за ЮЗУ)...
цитирай
324. kkabakciev - Тъкмо щях да се обаждам - и ето го нервният (най-вероятно нервната) - 322
24.10.2008 21:09
Вижте, господине или по-скоро госпожо, направил съм си блог и в него ходят доста хора, но не пишат. А и аз не държа да пишат. Нямам време да го поддържам в момента, но скоро там ще има доста нови факти и анализи. Така че - не се тревожете за блога ми.

Що се отнася до блога на Дошков, аз съм СПЕЦИАЛНО ПОКАНЕН в него, лично от него! Нещо повече, поканен съм да пускам дълги аналитични съобщения. Ако има някаква причина самият Дошков да оттегли тази своя покана, съответно и аз ще се оттегля. Но да се появява някаква лелка (най-вероятно, а най-вероятно е една конкретна лелка) и да обяснява как този блог е на ЮЗУ и как аз трябва да не пиша в него, това е доста нелепо, съвсем дипломатично казано.

Не се тревожи, лелко, за "пораждането на друг блог за ЮЗУ" - той сам ще се появи, щом е необходим, а от друга страна, и ти самата можеш да създадеш такъв блог. Освен това, лелко, не говори "от името на народа" ("жалкото е ако допуснем"), защото това е комунистическо поведение и повече от смешно, нелепо и неадекватно. Още повече че тук повечето форумисти са именно на моите позиции.

Очевидно е, лелко, че имаш психологически, неврологични или дори още по-сериозни проблеми (дано да не съм прав), но си успяла да се вземеш в ръце преди минути и да напишеш това съобщение в 20:50 без простотии. Обаче посланието му отново е, откровено казано, пълен нонсенс.

Тази държава може да е кочина в много отношения, но поне едно хубаво е сигурно за нея: всеки може да изразява свободно мнението си. А ти, лелко, вместо да изразиш свободно мнение против моето, подкрепено с факти и аргументи, даваш воля на фантазиите си, че аз съм бил непризнат и пациент. Не съм непризнат, а точно обратното, радвам се на много голямо признание - от тези, които разбират. А от български комуно-лелки може и да не съм признат, но това няма никакво значение за мен. И благодаря отново за тревогите за здравословното ми състояние, но специално психиатрично винаги съм бил много добре и, чукам на дърво, се надявам да продължа да бъда.

Такива ми ти работи, леленце. Пиши си тук, обаче гледай факти и аргументи да има, а не истерични манифестации. Може даже и в моя сайт пак да дойдеш и да ми обясниш колко съм лош, тъп, непризнат и психиатрично болен - обаче в съобщението ти трябва да има факти и аргументи. И тогава аз няма да ти го счета за спам - и ще го пусна.

Хайде, бягай, изпий си хапчетата, пийни и някакво вечерно зелено чайче, а после може пак да дойдеш да прочетеш какво ти казвам и да се опиташ да го разбереш.

Кабакчиев

П.П. Понеже междувременно се е появило още едно съобщение, вероятно от същата лелка, да й кажа следното за зареждането на страницата. Виж, лелко, страницата при мен се зарежда ЗА МИГ. Това е, защото имам бърз Интернет. А ти, щом нямаш бърз Интернет, работи повече (вместо да пишеш глупости по адрес на Кабакчиев), печели повече пари, и си плащай за бърз Интернет. Аз лично така правя, и съм доволен. К.
цитирай
325. анонимен - Идиот ДФН
24.10.2008 21:42
Един факт - погледни всичките си писаници във форума - в 98% от тях, не пропускап да пишеш, за това колко си велик (а не си избран за ДФН!!), за това колко гадна е нашата държава (кочина, според свинете в нея!!), колко жалки сме били ние, че живеем в град с "прекрасното име" и т.н. Ей идиот, на Дошков и на С.Е. може да не им пука за държавата, за града, за университета, но на мен ми пука, този град е част от мене и идиоти като тебе когато го сквернят съм готов дори и да ги "гътна". Спасява те това, че те мисля за невменяем...
цитирай
326. kkabakciev - Лелко!
24.10.2008 21:48
Аз наистина съм велик (все пак е възможно, нали), и не си ти тая, която може да прецени обратното.
Това на майтап.
А за дфн съм избран.
Вече ти казах какво да направиш ...
цитирай
327. kkabakciev - Я да си побъбря с лелката
24.10.2008 22:00
Лелко, я обясни това: "този град е част от мене". Защо е част от тебе?
Защото е пълен с комуняги, нагли нарушители на закона и фалшиви доценти и професори ли? Забележи, лелко, че това твърдение не е мое, а на участниците в този блог. Аз в тоя град с комунистическо име почти не съм стъпвал, и изобщо не познавам преподавателите.
Познавам единствено Дошков, Дечев, Енчева и една колежка англицистка. Всичките те - нормални, много интелигентни хора.
Лелко, виж сега, още нещо.
Ако мислиш, че умирам от желание да си бъбря с теб, грешиш. Ти ми се натресе и досаждаш. Но аз съм възпитан, и освен това много интелигентен, затова мога да си говоря с всякакви.

Кабакчиев

П.П. Уф, лелко, и да не забравя нещо важно! През последните пет години се занимавах с психиатрия! Да пукна на мига, ако това не е вярно! К.
цитирай
328. анонимен - няма нужда
24.10.2008 22:29
да пукаш, то ти личи, че още си активен пациент.
цитирай
329. kkabakciev - Активен пациент, хе-хе-хе
24.10.2008 22:41
Да бе, лелко, боледувам си активно, и през туй време си чета книги по психиатрия.
Аре, бЕгай (както казвате там) да спиш, ама да си изпиеш хапчетата!
А мен не ме мисли. Аз хем си бъбря, хем си работя. И имам бърз Интернеееет!
А ти .... Бавно ти се зарежда страницата .... Ами така е!
цитирай
330. анонимен - РАЗОБЛИЧЕНИЕТО!
24.10.2008 23:12
ИЗВИНЯВАМ СЕ, ЧЕ СЕ ВКЛЮЧВАМ чак сега, но имах друга работа.
Учудва ме твърдението, че началото (с четирите цитата по-горе) не е от научен труд.
За този научен труд ВАК е присъдила диплома №17777 от 1996 г., 02, 15..
Това е научен труд! Дипломата е по научен специалност 05.07.03.
На основание на тази диплома нейният носител е представил бележка, че е специалист по "романски езици"(друг шифър!) и се е набутал в специализиран научен съвет като представител на ЮЗУ.
Но няма да казвам (поне засега) кой е, за да не губите вяра в човечеството.
Имах вече такъв случай - с научните трудове на друг човек, симпатичен вам.
А вярата в човечеството струва, както се знае (Илф и Петров), един милион!
Поздрави!
цитирай
331. анонимен - "Аре, бЕгай" - както казвате там"
25.10.2008 00:57
Къбъкчийв, дубря чий си ти, дъ ни нъучиш нъ дубро казвъньи! Вий в ваштъ прувинцийъ най-дубрйе гувор`ти бългърски и най трябвъ дъ съ учим ут по-умнити и учинити!
Многу лйелкъ нъ тоз свят, многу враг нъ умнуту й учин`ту! Чи с бърз интирнйет - имъ двайсйът лйевъ зъ тъквуоз чуду!
цитирай
332. анонимен - Хачик Хачикян
25.10.2008 08:37
не съм и допускал
цитирай
333. kkabakciev - Ха-ха-ха! Абе какво ха-ха, то трагично направо!
25.10.2008 09:25
Да започнем с дребното. Лелке, не е въпросът в това, КАК говориш, а КАКВО. Ти самата не говориш нищо, така че ... А туй, дето не ти се зарежда страницата, то не е заради Интернета, лелке.

Във връзка с това име, посочено тук. Вижте, не ми е работа непрекъснато да трябва да ровя кой руснак, арменец, българин и пр. точно какво е направил. Достатъчен ми е руснакът Юхновски. Обаче сега това ме заинтригува. Ако е вярно твърдението за "Да се научим да работим - това е главната действително общонародна задача... В. И. ЛЕНИН" през 1996 г., това наистина е потресаващо! Друг е въпросът, че това е година на комсомолеца-агент на терористичната организация Държавна сигурност Жан Виденов и на съответната некадърна комуно-ченгесарска шайка, назначена лично от комсомолеца-агент за президиум на ВАК. Същата която, сезирана, бездейства с години по повод неназначаването на рецензенти на собствената ми дисертация (която е за английския език, а не за "общонародната задача да се научим да работим"), и днес е под съд за своето деяние - за втория период на (умишлено) бездействие (за първия период, както знаете, ВАК вече е осъдена). Същата некадърна комуно-ченгесарска шайка, по времето на която дисертации защитиха и доценти и професори станаха безброй комуно-некадърници, профани и морални отрепки (като един идеолог на "възродителния процес", например).

Проучих в Google с "Хачик Хачикян". Ето какво открих:

http://petdoshkov.blog.bg/viewpost.php?id=168002
"Дошков е уволнен по искане на Хачик Хачикян. Той в качеството си на декан на филологическия факултет е назначавал комисия, която да разследва поведението на Дошков и да го предложи за уволнение. Въпросът е бил разглеждан на факултетен съвет. Въпреки настояването на Хачикян, факултетният съвет е решил да накаже Дошков с по-леко наказание от уволнението."

"Трудовете на Хачикян за ролята на др. Леонид Брежнев и Т. Живков не са загибили сваята стойност! През 1994 г. за тях му е присъдено научното звание "доцент" от реномиран Научен съвет по педагогика! Досещате се кой е този съвет, нали. С тези трудове той е станал много известен учен - специалист по романско езикознание, за което си е издал и документ! Документът е налице ..."

Корупцията не е непобедима в ЮЗУ - Петър Дошков - 19 Януари 2008, 16:40
http://www.bgreporter.com/index.php?n=read&id=2960

"Четвъртата жалба е колективна: от Гюдженов, Хачик Хачикян, Антони Стоилов , Камелия Илиева и Величка Сотирова. Идеята е полицията в Благоевград да ме застави да напусна града ..."

В същото време: "Хачик Хачикян е единственият от скапания филологически факултет, който се е включил в "Г 18" и е показал рядка гражданска съвест."

Аз казвам така: тази дискусия е за качеството на научноизследователската дейност, което ще рече и за нейната оценка, т.е. за атестирането, а също и за акредитацията, и тя трябва да продължи!

И лелката с незареждащата се страница и тя да се включи! По възможност - на позицията на другата страна! Това обаче на майтап.

А сериозно - трябва истински нов закон за научните степени и звания, писан не от партийния секретар Кендеров, в който да се предвиди отнемане на научните степени и звания, присъдени за трудове, които не са научни! И преди и след "десети"!

Кабакчиев
цитирай
334. анонимен - Вижте Хачик Хаичкян няма още чак толкова
25.10.2008 13:35
много трудов стаж пред себе си. Освен ако не се увековечи практиката на Илия Гюдженов - "лектор на основен трудов договор", с която негови хора като Йордан Шопов, сега Воденичаров и разни други могат да стоят на цяла заплата плюс пенсия до 90-100 години. Въобще колкото изкарат
Казвам това за да подчертая пак, че Хачикян не е проблемът на ЮЗУ в момента. И то никак даже.
Проблемът на ЮЗУ са по-малдите колеги на Дошков. Защото им знаем и мислите в сигнално жълто от протокола от 15 април, който Папучаров оня ден показа, в момент на пълна безпомощност, по бТВ.
Тези хора - за разлика от Хачикян - са много, ама много далеч от пенсионната възраст. Те са така да се каже на средна възраст. На тях - както видяхме - им липсва елементарна професионална етика и правна култура.
Ха познайте какво е бъдещето на Филологическия факултет с тях?
Освен това - вижте си дискусията. Вече се оказа, че ако не си цитирал Ленин, Брежнев и т.н., все пак можеш да минеш за учен.
Извинявайте - големият докторат на Цв. Ракьовски е в книжарницата на ЮЗУ. Вчера влязох в нея. Поразгърнах го. Можете ли да познаете от първи път колко заглавия има ползвани на западен език. Напомням ви, че годината е 2008 г.
цитирай
335. анонимен - За какво е
25.10.2008 14:49
големият докторат на Цв. Ракьовски?
Има ли трудове "на западен език" във връзка с разглежданите въпроси?
Понятието "западен език" какво значи? И аж живях по комунистическо, попадало ми е това понятие. Какво значи СЕГА обаче това понятие?
цитирай
336. анонимен - С риск и двата лагера да ме наругаят, ...
25.10.2008 16:36
С риск и двата лагера да ме наругаят, струва ми се, че блогът на Дошков е най-вече за корупцията и покварата в ЮЗУ и проблемът е най-вече липсата на гражданска позиция на мнозинството от преподавателите и толерантността към - а често и подкрепата на - откровенни беззакония.

Хачо цитирал Ленин, Брежнев и Живков през 90-те, кофти. Ракьовски не ползвал западен език, пак кофти. Серафимова превеждала некадърно от френски, кофти. На някой две преподавателки му написали големия докторат, още по-кофти.

За представители и на единия, и на другия лагер, можем да намерим факти, уличаващи ги в академична несмисленост. Дискусиите за научните постижения и липсата им със сигурност е важна, но се опорочава, когато в нея участваме анонимни. Защото какви са нашите научни постижения, на каква тема сме защитили дисертация и колко езика владеем, само ние си го знаем. Само Кабакчиев не е анонимен, но той не работи в ЮЗУ. Ако тези, които пишат за това какво са писали Ракьовски, Хачикян, Серафимова или Димитрова, ни кажат кои са, би имало някакъв смисъл да дискутираме и за научни качества. В противен случай изместваме проблема за липсата на законност към тоталитарщината на Хачикян или селянията на Ракьовски. Не това е проблемът.
цитирай
337. анонимен - Към предишния:
25.10.2008 18:01
Значи, да се дискутират въпроси на корупцията и покварата АНОНИМНО може.
Драги, няма по-голяма КОРУПЦИЯ и ПОКВАРА от тая - да работиш в университет и да нямаш нищо общо с науката. Това е върхът на покварата!
Ето защо приветствам разобличаването на мошениците с фалшиви "нАучни" трудове.
А да се плещи кой имал "гражданска позиция" и кой нямал само защото на някой му е изгодно "гражданска позиция" да е да си подписал подписка със СМЕХОТВОРНО съдържание - ха-ха!
Да речем, Воденичаров е записвал незаконно студенти (които след това са се явили на изпити законно. И Дошков призна, че се е явявал на изпити ЗАКОННО в ПИФ).
Ама да продаваш изпити и даже - цели ДИПЛОМИ - това е съвсем друга работа. И тя не става невидима само като подпишеш "подписка" и се присъединиш към "Г-18". В която има и трима-четирима честни хора (Дошков, Енчева, Р. Попова; може би и някой друг). Някои и не е известно на колко ракии са били, като са подписвали и дали изобщо знаят, че са от "Г-18".
"Какви са нашите научни постижения...само ние си го знаем"!!!!!!
Не, г-н Х. Х., и други хора го знаят! Ами че има хора, които четат! Какви са ви тайните "научни постижения", дето само вие си ги знаете?????
Научните постижения не са нито сифилис, нито спин - да се пазят в тайна. Те са обществено известни.
Или - във вашия случай - обществено неизвестни. При това наивно си мислите, че кражбите и мошеничествата трябва да се дискутират само по принцип. Специално вашият случай е ясен на много хора, но синдижир марката е такава, че не е добре да се разплита.
цитирай
338. анонимен - ДОБАВКА
25.10.2008 18:12
Във връзка с изказаното мнение, че Хачик е писал през 90-те години трудове, в които е развивал "мисли" на Ленин и Т. Живков, ще кажа, че то обевидно цели да заблуди.
Естествено, че трудовете са писани преди това. НО ТЕ СА БИЛИ ВИСОКО ОЦЕНЕНИ през 90-те от дамите и господата, които сега са се записали в "Г-18". Те са му помогнали да получи диплома за тези "трудове". А сега се правят на чиста вода ненапита.
Това не е ли беззаконие, поквара и корупция?
Като ще дискутираме, да дискутираме!
цитирай
339. kkabakciev - Смислени изказвания направени днес! Браво!
25.10.2008 19:07
Щото снощи бях останал с една нервна (много дипломатично казано), дементна и с ясна характеристика "Is fecit, cui prodest".
цитирай
340. анонимен - На пръв поглед
25.10.2008 20:39
По телевизия "ОКО" в момента върви предаването "В сянката на очевидното" с водещ Янко Бицин! Анонсирана беше тематиката на предаването и бяха обявени гостите: гл. ас. П. Дошков и Ректора на ЮЗУ проф. д-р Иван Мирчев. Всички, които познават водещия не са изненадани от стилистиката в предаването... Но предполагам, че за тези, които не за са запознати с личността на водещия, "нещата" ще са едно към едно... Жалко, защото П. Дошков не заслужава подобно отношение... Жалко, защото ЮЗУ също не заслужава изопачаване на истината! Истината дори не се коментира - тя направо се игнорира! Нещо повече, убедително ни доказват, че в ЮЗУ всичко е законно! Въпреки доказателствата, въпреки одитния доклад, въпреки нелигитимността на издадените дипломи за завършилите специалност "Право", въпреки очевидното погазване на закона за висше образование...
Питам се дали е поръчково това предаване??? То защитава определени интереси...
цитирай
341. анонимен - Хачик,
25.10.2008 20:47
Разбира се, че предаването е поръчково. Ако се изнесе истината за твоите фалшификации (например, на дипломи за висше образование), на ЮЗУ ще му излезе лошо име.
Затова нека Дошков се бори с беззаконията - той за никакви беззакония няма информация. Като се имат предвид и характеровите му особености, ясно е, че ще се хване с някоя дреболия, дето освен това по документи може да се оправи.
А през това време, докато се вдига шум за нищо, големите далавери могат да продължат и далавераджиите да се бият в гърдите какви борци против корупцията са.
Да вдигаме шум, прочее, пушилка да става, та нищо да не се види!
цитирай
342. анонимен - ръкоблудството продължава. Мирчо Люнгов
25.10.2008 20:52
След последната си поява в блога- прегледах какво ново се е появило в блога на приятеля Дошков. Отново същото- анонимни комплексари се опитват да докажат, че са по-високи от анонимния си ръст. Проблемът е много прост: Ще се появи ли форпмация, която да поиска "Хаджи Генчовото школо" да стане университет с ясни Академични правила? Това в комплексарските подмятания- не личи. Би било просто да се каже: Да поискаме със "знамето" Дошков да анулираме нагласените избори и неадекватния ректор. Другото е "ала-бала". Що се отнася до цитатите на чужд език- те нв са най-добрия атестат за творческо отношение към света
цитирай
343. анонимен - Към 335
25.10.2008 21:25
"За какво е големият докторат на Цв. Ракьовски?
Има ли трудове "на западен език" във връзка с разглежданите въпроси?
Понятието "западен език" какво значи? И аж живях по комунистическо, попадало ми е това понятие. Какво значи СЕГА обаче това понятие?"
Да ти кажа, приятелю 335, мисля, че написалият постинга поид "западен" език е имал предвид трудове на македонски и албански. Те са на запад от ЮЗУ. Това ще да е?! За други "западни езици" мисля, мисля, но не мога да се сетя.

Към 341
"Затова нека Дошков се бори с беззаконията - той за никакви беззакония няма информация. Като се имат предвид и характеровите му особености, ясно е, че ще се хване с някоя дреболия, дето освен това по документи може да се оправи."
Да, само за някоя дреболия ще се хване Дошков. Като например дреболията, че Воденичаров от 18 август 2005 г. е пенсионер.
Като дреболията че СТОТИЦИ хора са влезли "право" по "законът на ЮЗУ". Без всякакви кандидатстудентски изпити.
И за още много "дреболии" говори Дошков.
Те са описани май на 16 страници одитен доклад, в който не са поместени обаче тарифите "по закона на ЮЗУ"


цитирай
344. анонимен - Какво?! Янко Бицин водещ на пред...
25.10.2008 21:31
Какво?! Янко Бицин водещ на предаване? Как е възможно това, дори в Горна Джумая?! И Дошков и Мирчев участници?!?!
цитирай
345. анонимен - Когато в един форум се появи Лили Илева
25.10.2008 21:34
винаги ома опсаност да избягаме от важните въпрсои.
Сега ни занимава със старите си битки с Хачикян.
А бе Лиле, ти "168 часа" чете ли? А БТВ гледа ли? С какви Хаичкяни ме занимаваш, бе лельо.
Тоя път вече кабакчиев е прав. Илиева, разкарай се!
цитирай
346. анонимен - Неееее
25.10.2008 21:35
Дошков не е бил в предаването на Бицин, както и Мирчев. Бил е ...Папучаров.
цитирай
347. анонимен - Бицин, обясни ли как през тебе
25.10.2008 21:35
може да се влезе "право"
Каза ли как посрещна Дошков пролетта "А бе, Дошков, а бе кво напраихте вие бе. А бе досега аз тя година като вкарам 10 човека, по 4000 това са ...."
цитирай
348. анонимен - 347 е точен
25.10.2008 21:43
Сега е почти невъзможно Бицин, Папучаров и сие да уредят някого в Право. Освен ако не ползват Воденичаров - тези студенти се записват направо 5 курс или 6 - задочно. Така се цели да се избегне регистърът на МОН, който е за студентите до 3 курс.
Новият одит от МОН ще докаже далаверата.
цитирай
349. анонимен - Янко Бицин нищо няма да разкаже на
25.10.2008 21:58
зрителите на канал "Око"
А какви неща може да разкаже!
А Мирчев! Той пък какво може да разкаже!
А Вера Лазарова за командировките в Москва!
А бе вие знаете ли, че западнякът като тръгне из Москва специално му се завива свят от цените.
Я питайте колко пари на ЮЗУ са зарити по московския живот!
Ама защо Мирчев ви съкръщавал 20% не знам кво си? Че и още искал да съкръщава часове, да вдига нормативи.
Ами ще ви съкрати! Вие знаете ли кви фактурки носи дядо ви Санди от Москва.
Това докато се осребри.

Лилито Илиева взела да ми обявава викторини кой бил написал не знам кво си
цитирай
350. анонимен - 29 октовмри 2007 г. Общо събрание на ...
25.10.2008 22:12
29 октовмри 2007 г. Общо събрание на ЮЗУ
Из записа от него

доц. д-р Чавдар Николов:
"...Второ римско. Проект за измвенение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ЮЗУ "Н. Рилски"-
Сега колеги, с професор Воденичаров преди малко съгласувахме нещо.
Това е фактически на последната страница (б.р. става въпрос за раздаденият предварително текст на хартиен ноистел)

Параграф 9, нов член 55 а алинея 2

да се задраска ДВА МАНДАТА

Разбира се колеги това подлежи на обсъждане. Но предложението, което прави комисията е два мандата да бъде задраскано.."

Резултат - пълно мнозинство.

Ето така беше ЛЕГИТИМИРАН ТРЕТИЯТ МАНДАТ на проф. Ал. Воденичаров за ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Друг е въпросът, че както се оказа той от 23 юни 2005 г. изобщо не работел в ЮЗУ.
И досега, ако видите, че някъде копаят, то е защото търсят конкурса, с който Воденичаров се е върнал законно (друг начин няма законен) на работа в ЮЗУ.
Но от къде да го знае всичко това Общото събрание на ЮЗУ, тогава, на 29 окт. 2007 г. Нито Воденичаров, нито Гюдженов му съобщава тази незначителна подробност. И Мирчев май също е знаел и си е траел. Ама дори и да не е знаел, зимата - края на януари, след въпроса на Мурджовчето, не може да не е разбрал, че се фалшифицират документи от Гюдженов и Воденчаров. Та нали са викали и Модурски да слага подпис със задна дата.

Благодарим на "Франк", че преди време предостави записа с гласа на Чавдар Николов.
Ето с такива незначителни подробности се занимава Дошков, госпожо Илиева.
цитирай
351. анонимен - до 338
25.10.2008 22:30
Защо търсите под вола теле. Трудовете на Хачо "СА БИЛИ ВИСОКО ОЦЕНЕНИ през 90-те от дамите и господата, които сега са се записали в "Г-18". Те са му помогнали да получи диплома за тези "трудове""

Как, след като освен Хачикян в Г-18 няма друг филолог? Не съм Хачикян, дори не харесвам Хачикян. Подписката е била отворена, той си е решил защо да подпише. Може би защото Воденичаров вместо него е станал председател на Общото събрание по начина, описан от 350.

Това обаче няма НИКАКВО значение. Не е незаконно да се водиш от неидеалистични мотиви. Но да правиш фалшификации, да продаваш дипломи - туй си е незаконничко.
цитирай
352. анонимен - До 351
25.10.2008 22:40
Кой е оценил трудовете на Хачикян?

Трудовете на Хачикян, драга госпожо, никога не са били оценявани от филолози. Той е кандидат на педагогическите науки и е доцент по педагогика.

Но това няма никакво значение.
Важното е, че някой бил записан направо във втори курс (за сведение: винаги е имало такива случаи. При прехвърляне. Студентът обаче полага приравнителни изпити).
цитирай
353. анонимен - РАЗЯСНЕНИЕ:
25.10.2008 22:52
Хачик Хачикян е получил доцентска диплома от ВАК през 1996 г.. Не го е избирал филологически научен съвет. Единственият съвет, който МОЖЕ БИ го е избрал, е научният съвет на ЮЗУ. Ако не го е избирал - значи някой от този съвет му е дал фалшив протокол за избор, който той е представил във ВАК.
Но това са законни неща. Или пък незначителни.
цитирай
354. kkabakciev - И все пак, аз пак да попитам :-)
25.10.2008 23:17
Наистина ли "Такъв правилник вероятно има"?

И не е ли по-скоро случаят такъв, че "Такъв правилник вероятно няма"?

Благодаря предварително.

Става дума за правилник на ЮЗУ, естествено. Става дума за атестирането. За това, за което вие сега тук сте зациклили. И то постфактум.

Дисертациите са публични. Хабилитационните трудове също - в началото се обсъждат в катедрите.

Е? Значи - трябва винаги да се знае кой какво е написал, колко то е научно и т.н.

И сега изведнъж: ауууууу, ама еди-кой си каква глупост е написал преди 12 години? Е добре, тогава къде сте били?

Нищо де. По-добре късно, отколкото никога, нали така.
цитирай
355. анонимен - Е, добре, а тогава къде сте били?
25.10.2008 23:46
Извинявайте, г-н Кабакчиев, но Вашият риторичен въпрос се отнася не до нас, а до Вас. Хачикян е изкласил като учен не като наш, а като ВАШ колега - учен от ИЧС. Там той беше до преминаването на ИЧС към СУ, когато го изгониха.
Успоредно със службицата си в ИЧС обаче той си пусна конкурс при нас - за доцент по педагогика. Със старите трудове (станал е ст.н.с. по педагогика в ИЧС).
Тъй като ВАК му е издал диплома през 1996г., значи е минал през някакъв научен съвет. По педагогика. А по-вероятно е да не е минавал, а само да е получил документ, че уж е минал.
Няма да обявявам викторини кой му е издал документа!
цитирай
356. анонимен - Голямото чесане
26.10.2008 01:14
измести Голямото четене.Който не може да пише каквото трябва, а и не може да чете - щото му е противопоказно - се дръгли публично.Някои - щото само това си могат, други - щото се мислят за троянски коне, трети - щото 30 години са били в далаверата.Но това е общата цел на занятието.
Добре, ще забавите Пречистването.Е, и?
Бумерангът, носещ цената, ще се върне при вас.
И кво - пак ще видите голите кости на липсващата ви душа.Душата человеческа.Пак няма да имате "проблем" - щото кво ли общо имате?
Когато лъжата е поглед към живота, когато документалната измама е всекидневие, когато сте отвъд Закона, когато Върхът е алъш-вериша - то всичко ще се срути.Кво ще правите под развалините?
Неминуемото ще настъпи.Сами ще си го направите, щото прекалявате, вие: АлВо, ИлГю, ИвМи, БорЮ, КС, АС, ИвВе, ЧавНик, ЯнБиц, КрПапуч, 100 мълчаливци от ПИФ, почти 500 от ЮЗУ, барабар с министъра на МОН, Омбудсманът, шефът на комисията в НС, двамата зам. на НС, Председателят на СР и съветник на президента
/не си спомням някой от свитата на Боговете/.
Халал да ви е. А после?
цитирай
357. анонимен - Но защо сега за Хачик?
26.10.2008 03:06
Не трябваше ли преди години. Сега Хачик е "нищо" - не е администратор. Нали така, Илиева.
Дай и за Кърлова. Връзката Хачикян - Кърлова беше топла, докато Кърлова не се опита да го "изнасили".
Поразпитай за случая във факултета, Илиева.
цитирай
358. анонимен - И вие прекалявате!
26.10.2008 03:30
Прекалявате и вие: КГБ, ДПС, ЦРУ, САЩ, ВлПу, АлГор,
СерСта, АхДог, УйлШек, ХрБо, СтДеч, ВелДър, ДжоЛен,АлМак и др.
Ед. от призн. на шиз. е съкр. писане!
цитирай
359. kkabakciev - № 355, Вие ме разсмивате, по няколко причини
26.10.2008 08:45
Първо, "учените от ИЧС" са точно толкова мои колеги, колкото "учените от ЮЗУ". Може да сте прочели в една моя книга, че съм преподавал в ИЧС, но то беше като хоноруван, т.е. не съм бил там редовен преподавател, а и беше много отдавна, преди 1989 г.
Второ, ако мислите, че съм можел (сам, ефективно) да направя нещо тогава, когато даден труд е ненаучен или спорен, се лъжете много. Преди десетина години Мая Пенчева, дфн, от Английската катедра на СУ, представи дисертационен труд (за дфн). Запознах се предварително и подробно с труда - една компилация главно от всеизвестни неща, несвързани помежду си, и направих подробно критично изказване. Всъщност не можах да направя цялото изказване, защото малоумните комуно-главанаци, образуващи мнозинство в съвета, ме прекъсваха, а накрая ми отнеха думата. Гласуваха "да" на труда с трогателно единодушие.
В Института за български език има едно лице на име Тодор Балкански, за когото (наред с други) през 1992 г. написах статия във в. "Подкрепа", озаглавена "'Челниците в науката' отново са начело". Ето извадка: "ОБЩЕСТВЕНА тайна е, че сред учените у нас са се приютили и редица лица, чиито трудове имат малко или нямат нищо общо с автентичната наука. Това особено важи за хуманитарните области, тотално контролирани от “партията вдъхновителка”. Те избутваха нагоре по червената стълба на академичната йерархия стожерите и лакеите на режима. Но през последните две години се наблюдава друго явление. Немалко лица, които никога не са блестели в науката, поддържат на особено висок глас тезата, че са били репресирани или пренебрегвани през тоталитаризма, заради което след подходящ реверанс, към управниците биват “реабилитирани”. В Института за български език при БАН например, чиито членове единодушно подкрепиха Тодор Живков и заклеймиха един дисидент като порнограф и престъпник, през този период са получили високи научни степени и звания или са предложени за повишение следните лица: [...] Тодор Балкански [...] Цитат от негово произведение: "Днешните потурнаци в българските езикови територии в политическите и извънполитическите граници на България са... потурчени българи, които не са забравили своята българска същност... те никога не са преставали да бъдат елемент от българската народност, днес от българската социалистическа нация... Крайно време е да престанем да говорим за български турци... В българската действителност днес не съществува обективно турски елемент." (Лекционна пропаганда в БНА Главно политическо управление на народната армия. 14, 1985, с. 40-41.) На корицата на това научно-просветно издание е нарисувана книга, върху която лежи автомат "Калашников". След всичко това е избран за старши научен сътрудник от Научния съвет." Тук прибавям, че лицето има доста други подобни "произведения", издавани в подобни "научни" издания - като на Главното политическо управление на народната армия.
Тук ще прибавя нещо много показателно и важно. Същото лице през 1985-1986 г., в разгара на възродителния процес, представи в Института за български език, където току-що бях постъпил на работа, проект за дисертация за "дфн", която беше на същата тема, в подкрепа на възродителния процес. Имаше две рецензии, едната положителна, другата, както се казва, практически отрицателна. Направи се публично обсъждане, присъстваха поне 30 души. Всички гласуваха "за", с едно-единствено изключение, аз. Едно лице, което днес не е между живите, и за което поради тази и други причини няма какво повече да говоря (но съм говорил - в същата цитирана тук по-горе статия), се обърна да види кой гласува "против", и ми се изсмя (каза нещо, свързано с младостта ми - тогава бях млад - и квалификацията ми).
Дотук, ще кажете, всичко ясно и нормално. Да, ама какво стана нататък? Стана така, че след това
В НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ТРУДЪТ БЕШЕ ОТХВЪРЛЕН!
Отхвърлен беше през комунизма и в разгара на възродителния процес едно чисто комунистическо съчинение, което беше написано в подкрепа на възродителния процес! Защото тогава в научния съвет се чуваше думата на вашия колега Кочев, въпреки че тогава беше само доцент, в съвета бяха и ст.н.с. I ст. Екатерина Дограмаджиева, която не е, не е била (и няма как да бъде) комунист, и на някои други хора.
А след "десети" научният съвет се състоеше вече почти изключително само от кръгли некадърници и морални отрепки, а знаем какво ставаше в отделни периоди и във ВАК. Визираното по-горе лице стана доцент, дфн и професор именно тогава (но не и по времето на ВАК, председателствана от Г.Марков, естествено).
Налага се да спра за момента. Ще продължа.

Кабакчиев
цитирай
360. kkabakciev - Продължавам разказа си за това, как САМАТА НАУЧНА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ Е ЕДИН РАЗВЪДНИК НА НЕКАДЪРНОСТ, ПРОФАНИЗЪМ И ПРОСТАЩИНА!
26.10.2008 09:44
През 1992 г. върнах дипломата си за "кандидат на науките" във ВАК, с мотивировка (цитат по памет) "в знак на протест срещу комунистическата некадърност, която управляваше и продължава да управлява научната дейност в България". Това беше, разбира се, и в съзвучие със статията, която вече бях написал, и която вече знаете - за необходимостта от лустрация в научната общност, т.е., за това, което аз нарекох "необходимо отнемане на всички научни степени и звания и присъждането им само на истинските учени":
geocities.com/kkabakciev_politart1/BAN.html
Както знаете, лустрацията в Германия стана светкавично и веднага след Обединението:
pueron.org/pueron/publikacii/hramat/jurgen.htm
Повече от половината работещи на научни длъжности бяха уволнени поради комунистическа некадърност (обикновено наричана за благозвучие "непригодност").
Във връзка с този мой протест получих изключително настоятелна покана от тогавашния председател на ВАК проф. Робев да отида при него на разговор.
Приех. Робев беше повече от въодушевен от акта и заяви, че трябва да бъде отразен в медиите. (Той наистина беше отразен по-късно.) Използвах случая да го попитам, между многото други неща, и защо ръководената от него институция е присъдила на лицето Тодор Балкански званието ст.н.с. втора степен, при положение, че това е един изключително отявлен идеолог на така наречения възродителен процес. Показах му статията в изданието на Главното политическо управление на народната армия с нарисуваната книга, върху която лежи автомат "Калашников" и с твърдението (между другото) вътре, че турци в България изобщо няма, а тази група хора, за която неправилно говори се, че са турци, е част от "българската социалистическа нация".
Робев направо подскочи! "Ама защо не сте ни казали тогава? По времето на процедурата?"
Не помня как точно му отговорих. И не, че въпросът му е неадекватен, но при всяко положение не е много коректен, защото всъщност има рецензенти, както и един огромен състав на ВАК на три инстанции - персонал, на който се плаща, за да анализира съчиненията на съответния кандидат и да прецени дали те са научни или не.
Разбира се, днес много добре се знае - макар и далеч да не се осъзнава и от нормалните членове на академичната общност - че особено в така наречените обществени и хуманитарни науки огромното мнозинство участващи в специализираните съвети, комисиите и президиума на ВАК индивиди са абсолютно кръгли некадърници и профани.* Така че усилията на отделни хора като мен да разобличават комунистическите фалшификации, профанизми и простащини са обречени на провал - при наличието на едно огромно мнозинство, което гласува в полза на тези фалшификации, профанизми и простащини! При това забележете, че

ГЕРОНТО-КОМУНО-ЧЕНГСЕСАРСКИТЕ ПРОФАНИ, НЕКАДЪРНИЦИ И МОРАЛНИ ИЗРОДИ ГЛАСУВАТ АНОНИМНО!

И си спомнете моите многобройни протести тук, и на много други места, срещу състава днешния президиум на ВАК, в който фигурират предимно отявлени комунисти, некадърници и агенти на терористичната организация ДС, т.е. това е една не само напълно некомпетентна, но и политически напълно небезпристрастна групировка! С други думи, това не е никакъв авторитетен експертен научно-кадрови орган! Спомнете си още и разобличаването от моя страна на опита на партийния секретар Кендеров да увековечи комунистическото мракобесие чрез тайното гласуване - лицето е вносител на законопроект, в който се предвижда тайно гласуване при процедури за доцент, професор и доктор на науките!

Дискусията (поне от моя страна) ще продължи!

Кабакчиев


*Тук трябва да се направи уговорката, че по времето на председателството на ВАК от страна на проф. Георги Марков (става дума за молекулярния биолог Георги Марков) в комисиите и президиума преобладаваха нормални хора, повечето (макар и не всички) автентични учени.
цитирай
361. kkabakciev - Останалите причини, поради които № 355 ме разсмива! (Горчиво!)
26.10.2008 10:15
№ 355:

"Успоредно със службицата си в ИЧС обаче той си пусна конкурс при нас - за доцент по педагогика. Със старите трудове (станал е ст.н.с. по педагогика в ИЧС). Тъй като ВАК му е издал диплома през 1996г., значи е минал през някакъв научен съвет. По педагогика. А по-вероятно е да не е минавал, а само да е получил документ, че уж е минал."

Няма как да не отбележа - и във връзка с едно направено предположение снощи, че това съобщение и по стил, и по съдържание много напомня изказванията на едно лице с претенции за изключителна компетентност както в "неговата област", така едновременно с това също и в правото и психиатрията! :-)))

Може и да греша, но нека да видим точно какво прави лицето!

Използва напълно нелепа, абсолютно немотивирана ирония, наричайки една редовна длъжност в ИЧС "службица". Защо да е службица? Вероятно иска да каже, че в ИЧС са работели некомпетентни лица. Това е вярно, но не е стопроцентово вярно. В ИЧС работеха и някои доста компетентни хора, а ще припомня как, когато от СУ изгониха Андрей Данчев, той отиде в ИЧС, там сформира огромен екип от компетентни и ентусиазирани колеги-англицисти. Организираха се научни конференции, написаха се доста добри доклади, статии, защитиха се хубави дисертации. Данчев имаше своите лични недостатъци, но кой ги няма? Иначе беше високоерудиран учен, високоинтелигентен и добронамерен човек, не само некомунист, но и пострадал от комунистите. Мир на праха му!

Да видим това: "той си пусна конкурс при нас". Абе, госпожо (ако сте госпожа), кой може сам да си пусне конкурс при вас? Вие чувате ли се какви глупости говорите? Конкурс се "обявява" (между другото - не се "пуска") по реда на ЗНСНЗ и Правилника за прилагането му, а там, госпожо (ако сте госпожа), НЕ ПИШЕ, че някой може сам да си пусне конкурс. Ако можеше, между другото, аз лично много отдавна щях да съм професор - друг е въпросът, че да си професор наред с повечето днешни "професори" е направо повече от позор.

Четете, госпожо (ако сте госпожа), повече! И най-вече мислете повече! (Ако можете.) И, особено ако сте това лице, за което се мисли тук, би трябвало да сте компетентна именно в административната област. Оказва се обратното - повече от гротескна некомпетентост!

Твърдение: "Тъй като ВАК му е издал диплома през 1996 г., значи е минал през някакъв научен съвет. По педагогика. А по-вероятно е да не е минавал, а само да е получил документ, че уж е минал."

Нова върховна демонстрация на тотална некомпетентност!

ВАК може да е всякакъв, и наистина в него преобладават некадърници, но да се твърди, че някой може да получи документ от ВАК "ей-така", без осъществена формална процедура, е повече от потресаващо глупаво! Лицето съвсем очевидно изобщо не е чело ЗНСНЗ и няма дори и смътна представа от академичното законодателство (а предположението тук е, че това е завеждащ катедра в ЮЗУ)! Алтернативата, ако се твърди, че е налице документ с подправено съдържание, това е престъпление, а при престъпление ЗАДЪЛЖЕНИЕ на гражданина е да сезира съответния орган - вместо да пише глупости във форум!

Смешно и трагично едновременно! Склонен съм да мисля, че това не е лицето, за което снощи правите предположение, защото това съобщение № 355 е повече от умопомрачително по своята некомпетентност, а за един ръководител на катедра е абсолютно недопустимо да е умопомрачително некомпетентен! Дори в България! Дори (може би) в ЮЗУ!

Кабакчиев
цитирай
362. kkabakciev - Като нема други, че си говорим сам, начи, кво! :-)))
26.10.2008 11:14
Отново подчертавам, че не знам какво ТОЧНО е положението в ЮЗУ, но съм абсолютно категоричен, че голямата част от работещите в българистичната "академична общност" на тази "държава" са малоумници!
Един особено потресаващ пример за това, документиран, е на една комуно-лелка от така наречения научен съвет на така наречения Институт за български език при така наречената БАН, която преди много години на заседание на тази шайка, по повод на мое заявление, че поведението на шайката е в нарушение на разпоредбите на ЗНСНЗ, заяви:
"Аз от осемнадесет години съм в този научен съвет, но наистина никога не съм чела ЗНСНЗ!"
Комуно-лелката живееше (и вероятно още живее) със съпруга си, комуно-престъпник, в жилищна сграда, отнета от жертви на "народния съд" и дадена на съответните комуно-престъпници. На сградата сложили ПЕТОЛЪЧКА - за която скоро една колежка казваше, че все още си стои там.
Разбира се, тая комуно-малоумничка съвсем не е единственият индивид в така наречения научен съвет на така наречения Институт за български език при така наречената БАН, който изобщо не е чел ЗНСНЗ! Повечето са такива - и досега!
Друго, по-оптимистично за тая "държава", е, че познавам доста българисти, които са нормални хора, високоинтелигентни, които работят в училища, както и на други почтени места.
Вашата, в ЮЗУ, бивша може би вече (ако се е пенсионирала) колежка Лили Манолова - (и моя бивша - работих с нея дълги години в онзи "институт") казваше, че е работила в училища, че познава добре хората там, и че българистите в училищата са МНОГО ПО-ИНТЕЛИГЕНТНИ ХОРА от тези, работещи в така наречения Институт за български език.
Вие кажете дали съответното не е вярно за българистите в ЮЗУ.

Кабакчиев
цитирай
363. анонимен - Дошков да каже!
26.10.2008 11:30
Дошков да каже дали съответното не е вярно за българистите в ЮЗУ.
Дори да му е неудобно.
цитирай
364. анонимен - Вижте, много се извинявам, но
26.10.2008 12:15
след двете статии в "168 часа" и предаването по бТВ, ми се иска този форум да обсъжда поставените там въпроси, а не това, което й се искало на Лили Илиева - Хачикян, та Хачикян.
Лиле, добре. Ти си велик учен. По-велик от Хачикян. Но по отношение на скандала "Воденичаров" Хачикян и други хора се държаха много достойно.
Ти и Кърлова не. Бяхте негови най-обикновени подлоги.
Ти си по-добър езиковед от Хачикян. Но това не променя нищо. А и не е много голямо постижение.
Сега доволна ли си?
В момента Филилогическия факултет се ръководи не от Хачикян, а от теб, Тони Стоилов, Стилян, Цецо и т.н. С две думи тези със сигнално жълто подчертаните мисли, дето ги показа Папучаров по бТВ.
И моля най-после Кабакчиев да спре да се връзва на Илиева, щото наистина ми писна.
цитирай
365. kkabakciev - Значи, аз не се връзвам на никого!
26.10.2008 12:24
Бил той Илиева, Илиев или който и да е друг!

Аз говоря изключително принципни неща, и се позовавам само на безспорни факти.

Защо "се отклонявам" от темата, и отклонявам ли се?

Отклонявам се, за да се види, че огромната част от така наричащата се академична общност е един развъдник на БЕЗЗАКОНИЕ И ПРОФАНИЗЪМ.

Ерго, логически и статистически погледнато, един провинциален университет просто няма как да прави изключение.

Впрочем, обаче, той прави изключение! И прави добро изключение - с това, че там напоследък, макар и само от една малка група хора,

Е ПОСТАВЕН ВЪПРОСЪТ ЗА ЗАКОННОСТТА, ПО-ТОЧНО ЛИПСВАЩАТА ЗАКОННОСТ, В СЪОТВЕТНИЯ УНИВЕРСИТЕТ, НО ОТТАМ ВСЪЩНОСТ И В АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ ИЗОБЩО!

Ето защо всъщност не се отклонявам.

Кабакчиев
цитирай
366. анонимен - И аз като 364
26.10.2008 13:01
предлагам да обявим Хачикян за най-лошия човек на света, да миряса Лили Илиева и да минем на проблемите по същество.
В ЮЗУ цари по-голямо беззаконие от много други места. Това е от години. От много години.
Илиева смята, че не е важно, че студентите са влезли незаконно в ПИФ за специалности "право" и "публична админситрация". Важното било, че после си били взели "законно" всички изпити. А дали е било "законно"? Дали е било "законно"? Ама, видите ли, казва Илиева, Дошков сам си каза, че се е явявал законно на изпити. Илиева, ти рушвети ли искаш да дава Дошков? Та той няма да е Дошков, ако не се е явявал законно.
Макар че Дошков леко открехна вратичката как се изпитва в ПИФ - "на един ден, ми е писал три честици, което може и да се провери."
"Законно" явилите се на изпит след като са записани във 2-ри курс, в 4-ти курс, в 5 -ти курс как са се явили на всички изпити. бе Илиева?
По-горе, по съобщение на Стефан Дечев, виждаме, че студент на Воденичаров му казва - Дечев не е запонат, той не знае, че по "закона на ЮЗУ" ......
Един студент по "право", ако не друго, трябва поне да знае, че няма "закон на ЮЗУ", Илиева.
Но забележете! Студентът пише, че е отличник. Успехът ме бил 6.00. И най-вероятно да ви кажа той явно не лъже. Наистина правилно се питат колеги около мен вече втори ден в университета, какво ли знаят възпитаниците на чичко Санди, на които успехът не е 6.00, а е 4.00, 3.00?
цитирай
367. анонимен - Ако се замислите, ще стигнете до ...
26.10.2008 14:17
Ако се замислите, ще стигнете до извода, че шансът "тройкаджиите" да са с повече по обем знания е доста голям. Защо ли? Ами те са се явявали на изпити (наистина!) и по тая причина са попрочели поне нещо. За разлика от отличниците, дето не знаят и как изглежда преподавателят им. Има ли смисъл да разправям как студент може да бъде притискан да си плати чрез слаби оценки?
В последно време съжалявам, че съм студент в ЮЗУ. Резултатите от изпитите закъсняват с месеци, губят се изпитни работи, ... По телефона не се дава никаква информация - пренасочват към сайта на ЮЗУ. НО в сайта резултатите закъсняват здраво - ако изобщо се появят. За капак временно (вече повече от месец) данните в него не се обновяват. Минават срокове за записване, а не знаеш имаш ли и колко невзети изпити. Трябва да внесеш таксата си, която, ако не запишеш поради невзети изпити, не се връща - остава за догодина...
Та - ВУЗ ли е ЮЗУ или?
цитирай
368. kkabakciev - Типичен пример за комунистически и посткомунистически профанизъм!
26.10.2008 15:13
Анализиран и ясно откроен от проф. Лазаров в блога му:
tech.groups.yahoo.com/group/bulgarianscienceproblems/message/3372

Но аз не мога да разбера друго. Как е възможно синът на върховния комунистически номенклатурен деятел - на Политюбро на ЦК на БКП - Илчо Димитров да бъде избран за ректор на СУ? Това означава, че в СУ е останала само комунистическа и неокомунистическа популация.

Много моля да бъда разбран добре! Не познавам лично сина на Илчо Димитров, той може да е учен, може да е добър като човек и пр. - и не може, и няма как, и не бива да отговаря за баща си.

Но все пак не е редно синът на един върховен комунистически номенклатурчик, идеолог на комунизма и безспорно виновен за внедряването в България на най-варварската и най-престъпната идеология в историята на човечеството, да бъде избиран за ректор!

Да си преподава в СУ, ако е доказал, че може! Да си върши наука, ако може - макар че се вижда, че може би не иска!

Но един ректорски пост е в известен смисъл политически пост!

Все едно след 1945 г. в Германия за ректор на Хайделбергския университет да е можело да бъде избран синът на министъра на просвещението и пропагандата на Третия райх Йозеф Гьобелс. Както е известно, Гьобелс е доктор по литература на Хайделбергския университет.

Абсурд!*

Кабакчиев


*Разбира се, както е известно от историята, синът на Гьобелс не е имал никакъв шанс да стане ректор. Той дори не е надживял детството си, тъй като заедно с петте си сестрички е отровен от баща си и от съпругата на Гьобелс Магда - минути преди двамата родители сами да се самоубият, като акт на (така схващано от тях) достойнство.
И да се прави аналогия с които и да е от познатите ни днес български бащи - комуно-престъпници, е повече от нелепо!
К.К.
цитирай
369. petdoshkov - Изтрих 369 и 370
26.10.2008 16:51
Не бих го направил по-рано: форумът се чете от различни хора. Според мен равнището на форума е високо: затова изтрих двата коментара, понеже те са с цинизми. Ако ги оставя, ще се тормозя, че те ще създадат неправилна представа за участници във форума, а и за мен самия.
Гордея се с пишещите тук, но четат и студенти, а и по-млади.
Всеки е способен на аргументи.
цитирай
370. анонимен - Кабакчиев,
26.10.2008 17:12
Как можете да петните видни български учени? Така създавате неправилна представа за българските езиковеди.
Връх на безобразието е това, което пишете за уважаваната българска лингвистка проф. д.ф.н. Майя Пенчева! Тя е много голям български учен, ценен в чужбина. Чела е лекции в редица западни и източни университети.А е председател на Специализирания научен съвет по общо езикознание и класически и нови езици! Съобразявайте се поне с това!
Книгите й са образец за дълбока мисъл и вникване в най-сериозна проблематика. Освен това, тя е изследвала редица слабо познати езици - например, тангутски. Вие можете ли да изследвате тангутски? Тогава си мълчете!
цитирай
371. анонимен - Майя Пенчева
26.10.2008 17:32
Не е добър учен, нито знае тангутски, както и другите езици от различни граматики, от които не просто е контаминирала (израз по Кабакчиев), но е изопачила/неграмотно превела.
цитирай
372. petdoshkov - Ключа Пенчева се държи от
26.10.2008 17:52
Лили Илиева. Прочетох преди седмица поне 5 пъти текста на Лили. Изключителен е. Има и научна стойност. Но Лили решава кога и как да го огласи, но когато го направи - аз вярвам в това, - на мнозина ще им се завие свят. Мнението на Краси Кабакчиев за Пенчева бледнее пред истината.
цитирай
373. анонимен - до Дошков
26.10.2008 18:09
Дошков добре е, че започна да се намесваш, блогът си е твой. Но съгласи се, 1че сега и да иска някой да отвори блог за проблемите на ЮЗУ, той ще бъде четен колкото блогът на Кабакчиев, просто всички отиват в твоят блог, така че в някакъв смисъл той е блогът на ЮЗУ!!! В този смисъл трябва всички да сме ти благодарни. Добре е това да гознаят всички участващи... Тъпо е в такъв форум, защото някога си поканил Кабакчиев, той да продължава да засипва това демократично пространство с неговите си проблеми... Те са важни, но са ужасно далече от проблемите на ЮЗУ... Той просто е един непризнат Да Винчи, Шекспир, Ленин, Айнщаин и др. взети заедно! Блогът и ЮЗУ ще спечелят много, ако започнеш да триеш и дългите безумни писаници на този, нарцисиран гений!!! Успех!
цитирай
374. анонимен - Всяко нещо си има място!
26.10.2008 18:10
Спомнете си, моля ви, старинните стихове от "Кармина Бурана":

Flores adunare -

Ibi deflorare!

Давам го на латински, защото на български се губи идеята за "уместност" - flores и deflorare не са от един корен.

Затова на български смисълът не личи - "Цветя да береш, там да те дефлорират".
Това по повод на мнението за Майя Пенчева!

цитирай
375. анонимен - ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН!
26.10.2008 18:23
Специални поздрави за доц. д-р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
http://www.vbox7.com/play:3d427628
http://www.zazz.bg/play:4487cfa3

... и специални пожелания!
цитирай
376. kkabakciev - Питат ме, отговарям, и то подробно
26.10.2008 18:38
№ 370 написа:

"Кабакчиев, как можете да петните видни български учени? Така създавате неправилна представа за българските езиковеди. Връх на безобразието е това, което пишете за уважаваната българска лингвистка проф. д.ф.н. Майя Пенчева! Тя е много голям български учен, ценен в чужбина. Чела е лекции в редица западни и източни университети. А е председател на Специализирания научен съвет по общо езикознание и класически и нови езици! Съобразявайте се поне с това! Книгите й са образец за дълбока мисъл и вникване в най-сериозна проблематика. Освен това, тя е изследвала редица слабо познати езици - например, тангутски. Вие можете ли да изследвате тангутски?"

Това, по моя преценка, не е никак качествено съобщение. Но поне не е безсмислено - като някои подобни предишни.

Не е качествено, защото в него се твърди, че съм "петнял" видни български учени.

Вижте сега, за да се опетни нещо, трябва да се каже нещо за него, което едновременно е дискредитиращо и не е вярно. Какво заявих аз? Заявих, че по мое мнение трудът на лицето Пенчева е "компилация главно от всеизвестни неща, несвързани помежду си". Това свое становище, наред с много други, по-съществени, аз представих по време на официалната защита на труда на въпросното лице. Така изпълних своето задължение на учен и гражданин да дам оценка на този труд. Никой учен и гражданин няма задължение да дава позитивна оценка на който и да е труд. Между другото, пазя всичко, което пиша, така че бих могъл да цитирам това, което навремето казах официално за дисертацията по време на защитата.

Така. Сега ако на някого тук или другаде му се иска дадено лице непременно да бъде виден учен, то си е негово право. Но дали някой е "виден учен" нито непременно се доказва лесно, нито може лесно да се вменяват задължения на други хора те да мислят, че едно или друго лице е виден учен.

Разбира се, обсъжданото лице далеч не е от типа на редица други. Аз дори го признавам за учен - просто не му признавам класата, която му е приписана тук.

Във връзка с това нека да припомня далеч по-фрапиращите случаи с някои така наречени "видни български езиковеди". Например Андрейчин и Георгиев. Техните "научни подвизи" в качеството им на сталинисти съм описал отдавна, тук:
geocities.com/kkabakciev_politart1/Vremeto.html

Цитат от произведение на Андрейчин (един измежду десетки подобни): "“Борбата за по-висока езикова култура е първостепенна национална задача в живота на социалистическото общество. Тъкмо в условията на социалистическото общество може да бъде най-добре схваната нуждата от такава борба [...] В труда на Й.В.Сталин “Марксизмът и въпросите на езикознанието” беше направено принципно разграничение между речниковата и граматическата страна на езика. По този начин речниковият състав на езика беше осветлен ясно, както никога досега откъм своята роля и специфика в строежа на езика [...] Даденото от Сталин теоретическо изясняване на речниковата страна на езика ще допринесе несъмнено и за изясняване на редица важни практически въпроси на езиковата култура. Сега пред езикознанието и пред методиката на езиковото обучение стои задача с огромна важност – да се открият върху основата на сталинското езикознание пътища и средства за по-конкретна и плодоносна работа при усвояването на речниковия материал”.

Мой коментар относно Георгиев и негов цитат:
"Тук заслужава да се припомни, че в посткомунистическата история на България са отправяни множество обвинения към бившите комунистически държавни управници за това, че в началото на 60-те години са се опитвали да присъединят България към Съветския Съюз. Значително по-малко внимание се отделя на далеч по-значимия факт, че се е водела систематична политика за постепенно премахване отвътре на основните символи на народността. Отделни езиковеди са се стремили, и до известна степен са успявали, да прокарват официална езикова политика, целяща русифицирането на българския език, обезличаването му, ако не по отношение на граматическата, то поне на изразната му специфика, обедняването му откъм лексикални и фразеологични ресурси. [...] "Според Вл.Георгиев (честван и до днес от някои като “голям езиковед”) руското влияние, “което дава такъв мощен тласък напред на българския език в периода на формирането му като национален, е постоянно действащ фактор в целия му развой до днес. Но особено голямо значение то добива след народната победа на 9 септември. Днес резултатите от това влияние, което има такава здрава историческа основа, поставят нашия народ в най-благоприятно положение пред другите народи, които градят социализма, дават му възможност за най-пряко общуване със страната на строящия се комунизъм, за най-пряко приобщаване към великата съветска култура [...] ние съзнателно вървим по пътя на все по-голямото укрепване на близостта на нашия език с руския” [цитат от произведение на Георгиев]"

По въпроса за четенето на лекции в чужбина - това не е никакво доказателство за научна стойност на нечии трудове. Всеки има приятели и колеги в чужбина, които могат да го поканят да чете лекции. И аз съм чел лекции в чужбина по покана на колеги и приятели, но това не е никакво доказателство за стойността на моите трудове.

А да се твърди, че дадено лице е виден учен, защото е председател на български научен съвет, това е направо смехотворно!

"Книгите й са образец за дълбока мисъл и вникване в най-сериозна проблематика."

Това е много хубаво! Значи, лицето не само има дълбока мисъл, но дори може да вниква в най-сериозна проблематика. Почти страхотно!

Освен това лицето било изследвало редица слабо познати езици - например, тангутски.

И какво от това, бе, колега/колежке, че някой можел да изследва слабо познати езици? И това ли е "характеристика на един голям учен"? Аз пък ще Ви обясня, че всеки средноинтелигентен човек, дори без филологическо образование, може да изследва слабо познати езици!

Въпрос към мен, мога ли да изследвам тангутски?

Отговор: да. И нещо много, ама страшно много повече. На базата на теорията си, колега/колежке, ама няма да Ви я обяснявам - купете си книгата ми за 150 евро, прочетете я, разберете я, и тогава вече ще говорим - аз мога, например, да ПРЕДВИДЯ какви граматически (а и доста други структурни) единици ИМА - или НЯМА - в тангутски, в барбаронски и в който и да е друг език.

Това е то, колега/колежке, забележителната ТЕОРИЯ! То е нещо, което има мощна предиктивна стойност. А описанието на нещо-си е една инвентаризация. Това е задача за студенти. Обаче няма тук да почвам да Ви чета лекции по елементарни въпроси на научната методология, нали ...

Мисля, че бях ясен (за тези, които имат капацитет да разберат).

Кабакчиев
цитирай
377. анонимен - Дошков, като си почнал да триеш к...
26.10.2008 18:40
Дошков, като си почнал да триеш коментарите с цинизми, моят съвет е да изтриеш и още няколко в дискусията към предишния ти постинг. Там има например коментари, в които преподаватели бяха наричани "п***а". Може би знаеш кой е авторът, но ако ще триеш цинизми, трябва да си последователен. Сам казваш, че четат и студенти. Аз съм пропуснал изтритите коментари. Може да са били по-неприлични от онези. Може би смяташ в реда на нещата студенти да четат как преподавателите им се наричат "п***и". Ти си решаваш, аз само давам съвет.
цитирай
378. анонимен - от 377
26.10.2008 18:51
Имах предвид не предишния ти постинг, а предишната дискусия с многото коментари. Няма смисъл да казвам номерата на ОНЕЗИ коментари, ти си ги знаеш.
цитирай
379. анонимен - Да се отклоним за малко, а?!
26.10.2008 19:00
Преди малко беше поместен поздрав послучай Димитровден, та предлагам това да разведри за тази вечер форум-атмосферата.

Присъединявам се към музикалните пожелания, а лично искам да поздравя с празника доц. Д. Димитров и да му пожелая здраве и спокойствие, да му пожелая повече мъдри колеги, контакти и доверие!
ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН!
цитирай
380. анонимен - слагачи
26.10.2008 19:21
слагачи
цитирай
381. анонимен - за триенето... и още нещо.
26.10.2008 19:24
Като е почнал да трие Дошков, най-добре ще е да изтрие всичката помия, нацвъкана от оня неврастеник и перко Кабата. Блогът само ще спечели и едва ли ще има повече цинизми, защото "каквото повикало - такова и се обадило!"
цитирай
382. анонимен - КАБАКЧИЕВ,
26.10.2008 19:35
Имам една книга с тангутски текстове. Сигурен ли сте, че ще мога да изследвам езика й, ако прочета Вашата книга? Много искам да е така! Ако ме убедите - ще дам 150 евро. Нищо не е за такава работа!
Ама трябва да ме убедите!
Нали знаете вица за лекаря, който казал на пациента, че след операция на ръката му той ще може да свири на пиано! Пациентът се учудил колко е напреднала медицината, защото преди операцията не можел да свири на пиано!
Ура, и човек без специално образование може да изследва тангутски! Да изследвам тангутски - това е мечтата на живота ми!
цитирай
383. svetlaen - честит имен ден на Димитър Димитров :-)
26.10.2008 19:36
Честит имен ден на Димитър Димитров и от мен! Дълго се чудех с какво да го поздравя и ми хрумна ето това - http://www.youtube.com/watch?v=lRcQZ2tnWeg

С пожелание да не се дава без борба (пък и с борба пак да не се дава), все така да има сили да "крепи" тежкия "камък" на принципността и свободомислието в ЮЗУ.

"Hey you, don't tell me there's no hope at all
Together we stand, divided we fall."

Честито :-)!
цитирай
384. kkabakciev - Питат ме пак, пак отговарям, с удоволствие
26.10.2008 19:50
№ 382 написа:

"КАБАКЧИЕВ, имам една книга с тангутски текстове. Сигурен ли сте, че ще мога да изследвам езика й, ако прочета Вашата книга? Много искам да е така! Ако ме убедите - ще дам 150 евро. Нищо не е за такава работа! Ама трябва да ме убедите! [...]"

Вижте, колега/колежке, наричам Ви колега/колежка, обаче явно не сте езиковед или поне филолог.
Това с "изследването на езика" или "разбирането на езика" е нещо като "компетентността в правото". Всеки българин е компетентен в правото, а също така и във футбола и т.н.
Ето, тук има една колежка, която, знаете, нееднократно и "много компетентно" се изказва по въпроси, свързани и с правото, и с психиатрията. Вижте сега, по стечение на случайностите (и не съвсем) аз от 18 години съм в съда и вече съм прочел доста в областта на правото. Стана и така, че през последните 5 г. трябваше да чета и доста психитрия. Обаче за разлика от тая повсеместно компетентна колежка не смея да се изказвам категорично нито в едната, нито в другата област. Петър Дошков знае, че когато напиша нещо, отнасящо се до правото, и не съм сигурен прав ли съм, веднага го питам - така ли е или не.
Та и Вашето "изследване" или "разбиране" на "тангутски текстове" няма нищо общо с принципите на науката езикознание.
И не бих могъл тук да Ви обясня какви са тия принципи. Все едно да искам от един инженер да ми обясни за пет минути - или за 50 или 500, все тая - принципите за построяване на един мост.
Не си давайте парите за книгата ми, не е за Вас.
Всеки трябва да си знае мястото!
А за преводи на текстове си има преводачески агенции.

Кабакчиев
цитирай
385. анонимен - БРАВО, КАБА!!!
26.10.2008 20:01
Ти си класа! Знаех си.
Човек никога не може да обясни нещо на онзи, който не разбира нищо...Така си е било и така ще си остане.
цитирай
386. анонимен - НАЗДРАВЕ ЗА доц. ДИМИТРОВ
26.10.2008 20:08
Весел празник, много здраве, много приятели, много обич, много успехи и нови хоризонти!

...Вие сте човекът в академичния съвет, а той не заслужава човеци.
цитирай
387. анонимен - БРАВО, КАБА!!!
26.10.2008 20:11
Надявам се да живееш близо до 4-и километър, щото докато отидеш до там, може да направиш и някоя пакост! Ти наистина си класа! Знаех си.
цитирай
388. анонимен - Каба, страшен си!
26.10.2008 20:11
Дай сега и адреса на преводаческото бюро, в което превеждат от тангутски!
Иначе ще си помислим, че си глупак и невежа!
цитирай
389. kkabakciev - Барбароните продължават с барбаронския
26.10.2008 20:20
Барбаронките и те! ЮЗУ - пълно с барбарони и барбаронки.
По въпроса за преводаческото бюро, в което превеждат от тангутски, питайте барбароните и барбаронките в ЮЗУ - те ще Ви упътят незабавно.
цитирай
390. анонимен - Ами знаете ли, че...
26.10.2008 20:32
Знаете ли, че в света 86% от хората не знаят кой е министър-председателят на тяхната страна? А знаете ли, че докато АлБо, КрПап и ЗдГър се трудеха да отговарят на трудните обвинения на Дошков на площада, т.нареченият ректор и неговият гл. експерт ПетМил са ходили в чужбина с любовниците си на почивка... Познайте от два пъти от къде са парите... Сав то! ( четете обратно)
цитирай
391. kkabakciev - А сега малко по-сериозно
26.10.2008 20:40
Беше преди две десетилетия и половина, работех в институт, ВУЗ, в който имах трима колеги (две колежки и един колега), специалисти по един мъртъв език (но добре описан). Помолих едната, която се интересуваше от сериозни въпроси, да отидем в библиотеката и да проверим нещо, свързано с този език, като сравним текстове на български и този език (или на английски или руски или немски и този език и пр.). Обясних й предварително КАКВО ще намерим, или поне какво следва да намерим, макар че никога не бях правил сам такива проверки - и не можех, а и сега не мога, тъй като нямам необходимите много задълбочени познания в този език, необходими за упражнението.
Отидохме в библиотеката. Проверихме за около 30 минути.
"Айде бе - възкликна колежката - не може да бъде!"

Ама какво да обясняваш такива работи на барбарони или барбаронки! Те си знаят барбаронския, и това е.

"Ха-ха-ха" - както казал Дали, когато го изгонили от Клуба на сюрреалистите.
цитирай
392. анонимен - от 377
26.10.2008 21:05
Дошков, радвам се, че махна ОНЗИ коментар. По-добре късно, отколкото никога. Остана обаче още един по повод на същия преподавател, съдържащ ОНАЗИ дума. Ако се затрудняваш, ще ти кажа и номера.
цитирай
393. анонимен - Към 390
26.10.2008 21:06
Чужбина (!?), нали ректор Мирчев е на научна конференция в Македония, и то сам.
цитирай
394. анонимен - Дошков, предният постинг
26.10.2008 22:09
съсържа териториялни претенции към съседна държава. Изтрий го.

Майтап бе! Поздрави за Димитър Димитров!!!!! Наздраве!!!!
цитирай
395. анонимен - относно 393 и териториалните претенции...
26.10.2008 22:16
Мирчев ще ги разреши в полза на Воденичаров!
цитирай
396. анонимен - към 370 (Илиева, Лили)
26.10.2008 22:30
Цитат от вашия постинг:
"Връх на безобразието е това, което пишете за уважаваната българска лингвистка проф. д.ф.н. Майя Пенчева! Тя е много голям български учен, ценен в чужбина. Чела е лекции в редица западни и източни университети."
Значи не ви беше ясно кои са "западни" езици като стана дума за доктората на Цветан Ракьовски, а знаете кои са "западни" университети. Че и "източни".
Как стават тези разботи, госпожо?
цитирай
397. анонимен - Дали не е объркване:
26.10.2008 22:43
Дали пък не е Цветан Илиев, или Лили Ракьовска...
Може ли да е сигурен човек!??
цитирай
398. анонимен - пак аз за объркването:
26.10.2008 22:46
все ми се струва, че и Цецо Ракьовски хвърля по едно око във форума... Нормално!

Има ли още време за един приятелски поздрав към М. Димитров? НАЗДРАВЕ!
цитирай
399. kkabakciev - Тази вечер тук е особено забавно!
26.10.2008 22:52
№ 396 намира, че № 370 е "Илиева, Лили".

Хм, да. Значи, аз не знам как № 396 разбира, че № 370 е "Илиева, Лили", обаче, ако № 396 е прав, бих искал да отправя тук следната най-учтива молба.


Дълбокоуважаема госпожо Илиева, доцент в ЮЗУ,

Бихте ли обяснили малко по-подробно предишните си, преди 2-3 месеца, твърдения за това, как др. Владимир Георгиев е много виден езиковед, въпреки невероятните безумия относно "нашето" съзнателно вървене "по пътя на все по-голямото укрепване на близостта на нашия език с руския"?

По възможност, също така бихте ли обяснили и това, как др. Любомир Андрейчин е много виден езиковед? Въпреки невероятните безумия от рода на: "В труда на Й.В.Сталин “Марксизмът и въпросите на езикознанието” беше направено принципно разграничение между речниковата и граматическата страна на езика. По този начин речниковият състав на езика беше осветлен ясно, както никога досега откъм своята роля и специфика в строежа на езика [...] Даденото от Сталин теоретическо изясняване на речниковата страна на езика ще допринесе несъмнено и за изясняване на редица важни практически въпроси на езиковата култура".

Питам Ви затова, защото съм напълно убеден, че и Вие сте предана ученичка на другаря Любомир Андрейчин - също както всичките Ваши видни колеги-българисти от видния Институт за български език при БАН, които непрекъснато декларират това.

С предварителни благодарности, и с най-дълбока почит, оставам.

Искрено Ваш,

Красимир Кабакчиев,
неоценен езиковед, нуждаещ се от психиатрично лечение
цитирай
400. анонимен - Наздраве Димитров!!!
26.10.2008 22:54
Всички те обичаме!!! Жив и здрав!!!
Това е човекът, който извади командировъчните на Воденичаров за автобусите от Общото му събрание от 23 юни 2005г., дето Воденичаров го протоколира фалшиво (мошеник!!!!!!) към 29 юни 2005 г.
Димитър Димитров пръв заяви пред целия Академичен съвет на ЮЗУ: "Бил съм на Общото събрание на ПИФ в Бояна през 2005 г. и там нямаше никакъв избор на декан."
Димитров е бил също категоричен пред много хора, че ще заяви, че Воденичаров ЛЪЖЕ и ако го призоват в съдебна зала в делото "Дечев срещу Воденичаров"
Наздраве Димитров!!!!
Да си жив и здрав!!!!
цитирай
401. анонимен - Господин Кабакчиев,
26.10.2008 23:43
Не знам дали Вие сте ми задали въпросите по-горе, но за всеки случай Ви отговарям (накратко, защото имам работа).
Нямам нищо против Вас и напразно ме нападате. Та Вие ни най-малко не ме познавате!
Аз обаче Ви познавам, защото съм чела някои работи от Вас. Това е все пак познанство.
1. За Вл. Георгиев. За него съм написала възпоменателна бележка в едно списание (във връзка със стогодишнината от рождението му) и ше Ви я изпратя, ако желаете, когато излезе. Той е голям български учен и аз съм чела всичките му книги. Вие не сте ги чели - става дума за трудовете му по индоевропеистика и палеобалкански езици. Те и до днес се цитират по света. Аз съм негова студентка, помня добре лекциите му и от него съм научила много. Тия неща, на които се позовавате Вие, не съм ги чела. И не съм ги чувала на лекции. Но е възможно да ги е изпляскал някъде, като при това е бил искрено убеден в това, което казва.
2. За Л. Андрейчин. Не съм му ученичка, нито фенка. Тоий четеше ужасно глупави лекции от курса в три части - "Съвременен български език", въведен през 1945 г. като университетски курс. Не ще и дума, че това е някакъв учебно-методически (но не - научен) курс, който и до днес се чете в българските университети. Естествено, всички сме покварени от такива курсове.
За Майя Пенчева се пошегувах. Тя не е компилатор, а човек, който преписва механично, без да разбира какво преписва. Ако желаете, ще Ви изпратя моята рецензия за новата й книга, макар че тази рецензия скоро ще излезе (надявам се).
Всички се нуждаем от психиатрично лечение, д-р Кабакчиев! Не съм аз човекът, който Ви е препоръчвал лечение, но - който и да е, не се сърдете! Все пак всичко е само една шега!
Поздрави! Лилия Илиева
цитирай
402. kkabakciev - Илиева,
27.10.2008 05:56
Това е много хубаво:
"Той е голям български учен [...] Но е възможно да ги е изпляскал някъде, като при това е бил искрено убеден в това, което казва."

Това също е много хубаво и интересно:
"Естествено, всички сме покварени от такива курсове."

Илиева, с уважение, моля, обаче да забележите, че аз не съм покварен. Така че, когато се обединявате с някого, пишете с кого се обединявайте и не включвайте към вас си, "покварените", и "непокварените".
Елементарно, крайно елементарно за лингвист.

Какво сте казали или сте се пошегували за Пенчева също не ме интересува. Когато ме питат, отговарям. Но не обичам после да ми казват какво всъщност са искали да кажат..
Също крайно елементарно да обясняваш това на лингвист.

И това за психиатричното лечение също е много хубаво:
"Всички се нуждаем от психиатрично лечение."

Илиева, Вие освен правист и психиатър, сте и месия. Страхотно, направо! Изобщо не се шегувам.

Кабакчиев
цитирай
403. анонимен - 375 и 383. svetlaen : Без да искате се издадохте
27.10.2008 13:07
с музикалните поздрави към доц. Д. Димитров за именния му ден. Вашият музикален избор - "Път към ада" най-добре изразява посоката, към която водите ЮЗУ (а дали само него?) от година насам. А музикалният поздрав на Свенчева си е жив призив за насилие... Много подходящо за имен ден.
цитирай
404. анонимен - Светла Енчева наникъде не води
27.10.2008 14:04
ЮЗУ защото не разполага с властови ресурс да го заведе (поне за момента) където и да било. Тя и не е виновна и отговорна за сътвореното в ЮЗУ през последните десетина години.
Истина е обаче, че в публичното медийно пространство от една година насам непрекъснато излизат (подкрепени с документи и факти, факти и документи) много, ужасно много неприлични неща за ЮЗУ, за беззаконията и безобразията там, които са се вършили от и по времето на Александър Воденичаров и Илия Гюдженов.
Колективът на ЮЗУ вместо да се разграничи от всичко това, продължава упорито или да нехае, или да пасува, или да се идентифицира с беззаконията, да ги оправдава и подкрепя (Общото събрание на ПИФ предлага на АС на ЮЗУ Александър Воденичаров да бъде удостоен с тотлата "доктор хонорис кауза").
2. Иван Мирчев търси причината за неблагополучията не във Воденичаров и Гюдженов, а в Петър Дошков или някакво измислено и от самия него Г-18
Ето поради тези две гореизброени причини е самата истина това, което се пише горе, че ЮЗУ върви към пропаст. Ама наистина върви към пропаст.
цитирай
405. svetlaen - към 403
27.10.2008 14:28
Поздравът с The Road to Hell не е от мен, поздравила съм Димитър Димитров само с Hey, you на Pink Floyd. Не разбирам с какво съм се "издала", след като дори не харесвам Chris Rea.

Освен това, 404 е прав, аз не бих могла да водя ЮЗУ на никъде, има си други хора за това.
цитирай
406. анонимен - Много точен коментар 404
27.10.2008 15:44
Другото събота и неделя бяха пълни и ненужни в момента простотии.
ЮЗУ е на път да се компрометира тотално, тук някоя ми пише за Ленин, за Брежнев и кой кога си "пуснал" конкурс.
цитирай
407. анонимен - "Престрелката" не вдига равнището си. Мирчо Люнгов
27.10.2008 19:03
Защо мнозинството от пишещите като загрижени за съдбата на "Хаджи Генчовата академия" не напишат конкретните си предложения, за да спре "гъделичкането" и да има някакъв конкретен резултат, а вместо това се размахват обвинения с късна и безсмислена дата, граничеща с вечност? Може ли тази Г-18 да е станала Г-35, за да се бламира АС? Какво се постига с абсурдните оправдания за лична невинност и дяволска виновност на управляващи със склеротични изменения или ръст по-малък от 1,70 м.? Отрепки като Янко АМбицин не бива да бъдат използвани даже като фон,защото с "лидерските" си замашки търсят винаги далаверата, за да прикрият некъдърността и мързела си!
цитирай
408. анонимен - Люнгов, този път си по-точен
27.10.2008 19:08
от когато и да било.
Просто невероятно.
Солидаризирам се с теб!
цитирай
409. анонимен - Люнгов, ето едно конкретно пред...
27.10.2008 19:14
Люнгов, ето едно конкретно предложение на Чавдар Николов от 29 окт. 2007 г.

доц. д-р Чавдар Николов:
"...Второ римско. Проект за измвенение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ЮЗУ "Н. Рилски"-
Сега колеги, с професор Воденичаров преди малко съгласувахме нещо.
Това е фактически на последната страница (б.р. става въпрос за раздаденият предварително текст на хартиен ноистел)

Параграф 9, нов член 55 а алинея 2

да се задраска ДВА МАНДАТА

Разбира се колеги това подлежи на обсъждане. Но предложението, което прави комисията е два мандата да бъде задраскано.."
цитирай
410. анонимен - конкретно предложение
27.10.2008 20:11
Време е някой от смелите и вече претръпнали люде, които са разкрили анонимността си да призове академичната общност на "Законен протест" в обявен от него час, ден и място против незаконното управление на университета! Това ще бъде лакмусът, дали ние сме се променили от времето на дядо Славейков или "Не сме народ ний..." Единственото, което мога да кажа, че чакам този момент с нетърпение и че аз ще бъда на този протест! Стига лигавене по форумите, стига глупости ала Кабакчиев! Кърлежите смучат нашата кръв!! Разберете го!!!
цитирай
411. kkabakciev - Уважаема госпожо 410
27.10.2008 20:22
"стига глупости ала Кабакчиев!"

За Ваше сведение Кабакчиев не е бил "народ" (добър или лош), а ЛИЧНОСТ, и поради тази причина САМ се е справил с три (досега) некадърни и епохално нагли комуно-шайки, като ги е осъдил. (Изглежда, няма да е лошо да публикувам съдебните решения.)

Така че - имате безкрайно много здраве от Кабакчиев и "неговите глупости"!

Кабакчиев

П.П. Между другото, горното съобщение също така е СПАМ! Защо? Защото, значи, Кабакчиев може наистина да е много гениален и т.н., но, както е известно, и гениите могат да правят, и правят, глупости. Кабакчиев няма абсолютно нищо против да му бъде посочена някоя глупост, та да може да си вземе поука. Добре би било и на форумистите тук да се каже какви, аджеба, са глупостите, дето ги е сътворил или казал Кабакчиев, та да могат и те да си вземат поука. Госпожата, обаче, за която за пореден път се предполага коя е, отново предпочита да хвърля спам, т.е. да говори глупости, вместо да допринесе с нещо за дискусията. К.
цитирай
412. анонимен - 404. анонимен - Пак се издадохте...
27.10.2008 21:32
"Светла Енчева наникъде не води
14:04 ЮЗУ защото не разполага с властови ресурс да го заведе (поне за момента) ... "
Е, ясно беше от самото начало, че точно за "властови ресурси" е цялата дандания с уж "легитимността и др. дрън дрън та пляс". Ясно беше и че никой не се е хванал за хорото без да са му обещани такива ресурси "(поне за момента)". А за сведение на външните посетители, въпросното ... Св.Е. е било в ЮЗУ през "последните десетина години" и носи солидарна отговорност за всичко. Вижте го само как се крие, че не харесвало Chris Rea, но в клипа, който се отваря на 383 има сцени на физическо насилие, нали?
цитирай
413. анонимен - Ох, нещастний, ти пък
27.10.2008 21:45
ако знаеш как се издаде!
Няма, няма да ти спомена името, за да не мърся форума с него.
Да, но ти си знаеш, че си анонимно нищожество. Нали? (За разлика от Енчева. И тов вече много, много месеци)
цитирай
414. анонимен - до 412
27.10.2008 21:52
А бе Дулов, промени го малко тоя стил да не те разпознават бе. Ако неишо не измисляш, не знам кво да те посъветвам. Вземи някоя книга и преписвай от нея. Примерно нещо за чудовища и извънземни. Където пише ЕТ, ти пише Енчева, и така да се поразнообразят малко нещата.
Че и откакто 168 и бТВ пищат за ЮЗУ и Дошков бая народ влиза.
Ще ни помислят всички, че сме като теб. А ти си само от някоя-друга година, макар да стана бързо лайното на Воденичаров. ама то по хората ходи
цитирай
415. анонимен - до 414
27.10.2008 21:54
Eй, Дулов сам ти каза, че влиза само в сайта на Манчестър юнайтед. И сайтове за котки.
И мишки!!!!! (там най-често)
Той е истински интелектуалец.
цитирай
416. анонимен - Е каква станя тя пак
27.10.2008 21:57
Вместо да обсъждате истинските проблеми на ЮЗУ, за които се псомена горе, вие пак обсъждате някаква отрепка - Дулов някакъв.
цитирай
417. анонимен - Не очаквайте Дулов да ви прости
27.10.2008 22:02
че не оствихте батьо му Санди да го направи професор. И той правилно се насочва към Енчева. Тя е един от хората, които несъмнено допринесоха любимия на Дулов Дон Корлеоне Воденичаров да напусне деканския пост.
А какви времена бяха!
Ех, Дулов. Как добре звучи "професор Дулов". А пък сега! Кофти. Ама тая Енчева, пуста!
цитирай
418. анонимен - Дошков и Кабакчиев ви го казват - става със съд
27.10.2008 22:12
Но дали има кой да чуе?
цитирай
419. анонимен - Да, от Енчева
27.10.2008 22:12
зависи кой ще стане професор и кой - не.
Страшна е тая Енчева! Страфни сте и вие, дето само ви е страх да си напишете името в някакъв си блог.
А от какво ви е страх?
От Кабакчиев лудия ли? Или от някакъв друг безумник?
Да речем, някой си написва името.
И какво става после? Воденичаров го уволнява? Мирчев му спира заплатата? Вкарват го в затвора?
Голям страх, голямо нещо. Добре че са блоговете, за да си кажем анонимно, че ни е нужен властови ресурс.
А като го получите (хипотетичено), какво ще направите? Какво ще направите?
цитирай
420. анонимен - Впрочем той Кабакчиев има интерес да изглежда луд
27.10.2008 22:14
И Дошков също.
Но те и да спечелят пари от съдебни дела, имат право на тях. Заслужили са ги.
А Вие?
Впрочем той Кабакчиве май е спечелил вече.
цитирай
421. анонимен - Много поздравления получи Димитър ...
27.10.2008 22:19
Много поздравления получи Димитър Кр. Димитров за имения си ден вчера. И само едно не беше анонимно - на Енчева. Толкова ли е опасно да проявиш добро отношение към Димитър Кр. Димитров, та само Енчева излезе толкова наивна да го направи? Или останалите просто са били по-предвидливи. Вижте каква помия се изля само заради един музикален поздрав.
цитирай
422. анонимен - Какви са Дошков и Кабакчиев
27.10.2008 22:24
няма абсолютно никакво значение. Ама никакво. Важното е друго. А именно.
Според български медии и предоставени и публикувани от тях факти и документи, както следва:
- Капитал
- Дневник
- Медапул
- 168 часа
- телевизия бТВ

както и

- одитен доклад на МОН

в продължение на дълги години в ЮЗУ се е извършвало нарушение на всякакви закони, престъпна дейност и обучаване НЕЗАКОННО на кадри, които после са се вливали в българската администрация и съдебна система.
По този начин, споменатите кадри на ПИФ и Воденичаров-Гюдженов са подкопавали устоите на държавността в България, на правния ред и сигурност, компрометирали са европейското бъдеще на България.
Всички що-годе почтени хора трябва да се противопоставят на това. Дошков и Кабакчиев са сред онези, които го правят. И то решително и открито. Прави им чест.
Други хора (индивиди) обаче са споменатите практики на Воденичаров и ПИФ да продължат - сред тях са Воденичаров, Мирчев, Дулов, Чавдар Николов, Крум Михайлов и т.н., и т.н.
цитирай
423. анонимен - Истината е тая
27.10.2008 22:27
Има двама които се борят истински, със съдебни дела. Дошков и Дечев. Кабакчиев също, но той другаде, за себе си.
Има десетина други, които се борят в ЮЗУ, но по друг начин.
Дано да станат повече в ЮЗУ тези като Дошков и Дечев. Тогава ще се промени нещо. Сегашното е само боричкане.
Не се боричкайте, борете се!
цитирай
424. анонимен - Кога най-после?
27.10.2008 22:29
Само след ден предстои втори Академичен съвет.

1) Да считаме ли, че предишният е нелегитимен - поради присъствието на външни за списъчния му състав участници (Воденичаров и Величков)?
- Ако 'ДА', то остават ли валидни решенията, гласувани на предишния АС или ще се обсъдят още веднъж проблемите "по принцип" и ще се изведат нови решения "по принцип'?

2) В проекта за Дневен ред на предстоящия АС била заложена и точка за обсъждане на правила и процедури за дейността на Контролния съвет...
- По нововъведените правила и процедури ще бъде изготвен докладът на КС за Общото събрание на ПИФ?
- Това означава ли, че участващите в ОС на ПИФ нещатни преподаватели ще бъдат припознати като:
а) пенсионери /каквито са си в действителност/. В този случай:
- ще се насрочи ли ново ОС на ПИФ за избор на деканско ръководство?
- как ще се тълкуват досегашните решения на избраното с нелегитимен състав на ОС деканско ръководство на ПИФ?

б) редуцирани на фона на общия брой редовни членове на ОС на ПИФ и респективно на общия брой гласували за декан на ПИФ. В този случай:
- проф. С. Матеева остава ли законно избран декан на ПИФ?
- не се ли нарушава анонимността на гласувалите членове на ОС за избор на декан на ПИФ?
... ... та значи:
НАЙ-ПОСЛЕ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ ЛИ ТОЗИ КОНТРОЛЕН СЪВЕТ ПОНЕ ПО ЕДИН КОНТРОЛЕН ВЪПРОС?

3) До този момент заседания на АС, а така също и заповедите на Мирчев като ректор, засягат единствено финансови проблеми:
- с колко процента да се намаляват учебните планове
- с колко процента да се съкращават преподаватели
- и с колко процента да се увеличават студентските такси.
...та значи
НАЙ-ПОСЛЕ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ ЛИ ТОЗИ АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ ПОНЕ ПО ЕДИН АКАДЕМИЧЕН ВЪПРОС?

V (...)nie
цитирай
425. анонимен - Не ме разбрахте напълно 422
27.10.2008 22:29
Не Какви са Дошков и Кабакчиев, а какво правят и как.
С дела. В съда.
Няма друг начин, разберете.
цитирай
426. анонимен - Съвсем лъснахте...
27.10.2008 22:31
..."Според български медии"... Ами те медиите и за Азис пишат какво ли не... Да им вярваме ли? Те по цял ден в ЮЗУ киснат и всичко виждат... А защо почти никой освен вас тримата, не споделя тези "факти и документи", които само вие знаете и споделяте с "медиите"?
цитирай
427. анонимен - Дечев, престани вече с коментарите ...
27.10.2008 22:33
Дечев, престани вече с коментарите за днес. Надмина дори себе си. Имаш нужда от почивка.
цитирай
428. анонимен - Ма те фактите и документите
27.10.2008 22:38
не са да се споделят. Те са просто факти и документи за престъпната дейност на Воденичаров, Гюдженов, Папучаров. Величков и т.н.

Поздравления на 424 за хубавия постинг. Това са проблемите. Другото са глупости
Браво V (...)nie
цитирай
429. анонимен - Много умно, няма що!
27.10.2008 22:40
Абе, V (...)nie, що не се разкараш - форумът си течеше без тебе. А не може ли да те попитам и ти до кога само ще задаваш въпроси и няма ли най-после да дадеш един отговор!

като какъв се изживяваш, бе?! Питаноман ли си?!
цитирай
430. анонимен - към 426
27.10.2008 22:43
Амчи като си заравяте главата в пясъка и не искате и кьорав документ да погледнете, малцина ще "споделят" тези "факти и документи". Защо не решите за малко да си извадите главата от пясъка и да погледнете тук?

http://hercules.vs.pif.googlepages.com/

Препоръчвам ви ето това четиво, не само споделено от онези тримата, а и сътворено от МОН:

http://hercules.vs.pif.googlepages.com/Odit.pdf
http://hercules.vs.pif.googlepages.com/Odit0001.pdf
http://hercules.vs.pif.googlepages.com/Odit0002.pdf
http://hercules.vs.pif.googlepages.com/Odit0003.pdf
http://hercules.vs.pif.googlepages.com/Odit0004.pdf
цитирай
431. анонимен - Копирам един постинг тук, важен
27.10.2008 22:46
според комунистите навремето съдът трябваше постепенно да отмре като институция. Хората щели да се обичат като братя и нямало какво да разделят.
Така им се искаше на червените и още им се иска. Бягат от съд като дявол от тамян.
Иска му се на Воденичаров Дошков да не води дела.

Това е най-точното от всичко казано!
А тук е пълно с провокатори, които искат да ви накарат само да вдигате шум.
Не вдигайте шум, борете се. Като Дошков и Дечев.
Другото са боричкания, приказки, суета.
цитирай
432. анонимен - не сте прав, 429
27.10.2008 22:46
Форумът не може без V (...)nie, който отвреме-навреме да го тури в ред. V (...)nie ни е нужен! А Вие? Вие не знам дали сте ни нужен.
цитирай
433. анонимен - Всъщност делата срещу
27.10.2008 22:53
Воденичаров продължават. И ако българските съдилища не прилагат закона, има и Страсбург. Засега поне едно нещо е ясно.
Пред бТВ със сигурност Воденичаров излъга. "Решение" на ВАС както той твърди няма. По простата причина, че няма как да има "решение на ВАС". Той трябва да излезе с "определение". Един юрист, какъвто Воденицата още претендира, че е, не може да бърка двете понятия. Не мислите ли? Не ми отговаряйте.
цитирай
434. анонимен - V (...)nie е разкрит! хи-хи-хи
27.10.2008 22:55
...и ако знае какво му се пишееееееее!
Някои няма да му простят лесно това, че ги понтира!
цитирай
435. анонимен - Вместо да отговорим, да попитаме
27.10.2008 22:57
Допреди известно време решенията на ВАС не се ли обявяваха в интернет?
Защо прекратиха тази практика?
За да работят на тъмно?
цитирай
436. анонимен - Каква е темата на блога?
27.10.2008 23:04
Тя е съдебни дела.
Съдебните дела на Дошков.
В които Дошков е победител.
Да не забравяме това.
цитирай
437. анонимен - към 435
27.10.2008 23:07
обърнете се към Бицин и ще ги намерите: В сянката на очевидното!
цитирай
438. анонимен - до 434
27.10.2008 23:14
Излишно хихикане, 434, язък значи!
Тези, за които пишете, че не прощават, вероятно няма да простят на теб!
Така че не хихикай така паникьосано, ами помисли за ...поколенията!
цитирай
439. анонимен - и аз до 434
27.10.2008 23:27
Изненадвате ме!
Дори не мога точно да определя с какво повече ме изненадвате: дали с бавното си четене, дали с наивното си мислене или със спонтанното си писане.
Всички знаят кой е V (...)nie. Отдавна!
Вие сега ли влизате във форума?!?
Не за друго..., ами изоставате!

И не очаквайте да Ви чакам:
V (...)nie
цитирай
440. анонимен - Принципно съгласие с 422 и леко уточнение
27.10.2008 23:38
Съгласен съм с всичко 422, но леко уточнение.
Сложили сте Чавдарчо Николов в една редица с Иван Мирчев. Всъщност истинското мнение на Чавдарчо е, че Мирчев бил малко мекушав. Много отстъпки правел на Г-18 (И Чавдарчо има халюцинации за Г-18)
И накрая един въпрос. Кой истински специалист по финанси и кредит ще търка задната седалка на автобус между Сф и Бл и Бл и Сф.
Ако е специалист наистина по финанси и кредит какви други места за реализация има, о-о.
А той - оставил се на далаверите на Санди. Че и "Колеги, тук уточнихме с професор Воденичаров, на последната страница. Да, два мандата където пише, да се зачертае два мандата. Нали разбирате?"

цитирай
441. анонимен - Фундаменталният постинг
28.10.2008 00:22
Предстои втори Академичен съвет.

1) Да считаме ли, че предишният е нелегитимен - поради присъствието на външни за списъчния му състав участници (Воденичаров и Величков)?
- Ако 'ДА', то остават ли валидни решенията, гласувани на предишния АС или ще се обсъдят още веднъж проблемите "по принцип" и ще се изведат нови решения "по принцип'?

2) В проекта за Дневен ред на предстоящия АС била заложена и точка за обсъждане на правила и процедури за дейността на Контролния съвет...
- По нововъведените правила и процедури ще бъде изготвен докладът на КС за Общото събрание на ПИФ?
- Това означава ли, че участващите в ОС на ПИФ нещатни преподаватели ще бъдат припознати като:
а) пенсионери /каквито са си в действителност/. В този случай:
- ще се насрочи ли ново ОС на ПИФ за избор на деканско ръководство?
- как ще се тълкуват досегашните решения на избраното с нелегитимен състав на ОС деканско ръководство на ПИФ?

б) редуцирани на фона на общия брой редовни членове на ОС на ПИФ и респективно на общия брой гласували за декан на ПИФ. В този случай:
- проф. С. Матеева остава ли законно избран декан на ПИФ?
- не се ли нарушава анонимността на гласувалите членове на ОС за избор на декан на ПИФ?
... ... та значи:
НАЙ-ПОСЛЕ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ ЛИ ТОЗИ КОНТРОЛЕН СЪВЕТ ПОНЕ ПО ЕДИН КОНТРОЛЕН ВЪПРОС?

3) До този момент заседания на АС, а така също и заповедите на Мирчев като ректор, засягат единствено финансови проблеми:
- с колко процента да се намаляват учебните планове
- с колко процента да се съкращават преподаватели
- и с колко процента да се увеличават студентските такси.
...та значи
НАЙ-ПОСЛЕ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ ЛИ ТОЗИ АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ ПОНЕ ПО ЕДИН АКАДЕМИЧЕН ВЪПРОС?

V (...)nie
цитирай
442. анонимен - КС пак наруши закона и се готви за още
28.10.2008 00:50
Т.нар. Контролен съвет /защото и той е избран от нелигитимното ОС на 29.10.2008/ пак е нарушил закона, защото не е представил доклад за законосъобразността на изборите в ПИФ в едномесечен срок.
КС все още не е отговорил на официално поставен в АС въпрос: има ли в ЮЗУ два паралелни изборни цикъла - 1999-2003; 2003 - 2007 и - само за ПИф - с начало от 2005 /Бояна, залата на Априлския и на Ноемврийския пленум на БКП, озарена била от присъствието на члена на ВСС - в светлината на илюминациите дори не се е виждала юнската дата - 23 или 29/
А може би новите правила на КС са в изпълнение на Историческата директива на Мирчовите анонимни доноси - виж 168 часа!
А Мърфи беше казал, че който въвежда контрола, първи попада под него.Почти като Сократ Бицинов и Папуч Красимиров с неговия "Напълно прозрачен одитен доклад.
Затова - споко, и този АС - като всичко останало
цитирай
443. kkabakciev - Ново поредно беззаконие в съда!
28.10.2008 08:58
Всеки ден българските крадци, комуно-ченгесари, некадърници и профани, наричащи себе си управляваща коалиция, получават, заедно с цялата общественост на тази "държава", съобщения от този род:
http://www.iht.com/articles/2008/10/27/europe/union.php

Но положението остава абсолютно непроменено - и ще продължи да остава, ако не се вземат

ДРАСТИЧНИ МЕРКИ СРЕЩУ СЪОТВЕТНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И ОСОБЕНО ОТ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА!

Ето, вчера получих съобщение от така наречения български съд, на първоинстанционно равнище, от една така наричаща се съдийка, която ми е изпратила съобщение, че връща моя искова молба.

Изумително беззаконие! Изумителна гавра със закона, със съдебната система, с държавността и с какво ли още не!!!

Показателното е, че исковата ми молба е срещу Министерския съвет. Срещу тая група безхаберници, избирани и инсталирани на постовете си от още по-големи безхаберници, от един плебс, наречен електорат. Срещу едни некадърници и нарушители на закона, позволили си, както вече знаете добре, от 1991 г. до днешния ден да не издадат Правилник за реда и начините на атестирането по чл. 42, ал. 2 от ЗНСНЗ (вж. по-горе) - нещо, което е тяхно задължение, вменено им ОТ ЗАКОНА!

За първи път правя това съобщение тук, ще го направя и в блога си. И същественото в него ще бъде, че от няколко седмици насам се наблюдават

ОПИТИ ОТ СТРАНА НА СОФИЙСКИЯ РАЙОНЕН СЪД И НА СОФИЙСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ДА БЪДАТ БЛОКИРАНИ ДВЕ МОИ ДЕЛА СРЕЩУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ - СВЪРЗАНИ С ГОРЕУПОМЕНАТОТО НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА И НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО!

Но да продължа с конкретния случай от вчера. Исковата ми молба е срещу Министерския съвет и е подадена още през 2002 г. До този момент, вече повече от шест години, няма издадено решение на първа инстанция срещу Министерския съвет! Делото мина през всички възможни инстанции от първа до трета във връзка с посъдността и с пасивната легитимация на ответника. Налице е издадено решение (или определение) на Върховния касационен съд, влязло в сила, в което се посочва, че Министерският съвет следва да бъде ответник по делото (няма никакви пречки за това), и с което делото беше върнато на Софийския районен съд за

ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ СРЕЩУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ!

Това стана още преди четири години. И въпреки този пределно ясен и влязъл в сила съдебен акт, и в грубо нарушение на закона, решение срещу Министерския съвет не беше издадено, а делото беше препращано няколко пъти между Софийския районен съд и Софийския градски съд. А сега една първоинстанционна съдийка си позволява да се гаври със закона и с решение на Върховния касационен съд!

Няма абсолютно никакво съмнение, че са налице опити, които дори може да са координирани, за намиране на начин за прекратяване на делата ми срещу Министерския съвет!

Тези опити трудно могат да успеят, а и дори по някакъв начин да бъдат прекратени делата, правещите тези опити трябва да имат предвид, че, първо, случаят няма как да бъде "прекратен" на европейско равнище, и че, второ, няма как те самите, и то не в далечно бъдеще, да не отговарят за безобразията и беззаконията си!

А сега бих искал да направя кратък коментар относно казаното снощи тук за необходимостта от съдебни дела, за да може да се постигне успех срещу мафията.

Казаното е напълно правилно! Безрезервно го подкрепям! Но имайте предвид, че воденето на дела в този момент е много трудно! Защото съдебната система чрез агент "Гоце", жълтото и после комунистическото правителството и техните многобройни асоциати беше напълнена с комунистически некадърници и техни отроци, с абсолютни профани - и, главно, с драстично корумпирани лица! Изобщо не казвам, че през предишните управления всичко около съдебната система е било добро! Но развихрилото се днес беззаконие е повече от умопомрачително -

И ТРЯБВА ДА БЪДЕ СПРЯНО!

Красимир Кабакчиев, дфн
цитирай
444. kkabakciev - Току-що говорих с Transparency International - България
28.10.2008 09:52
Ще направят, предполага се (почти съм сигурен), необходимото!

Но, вижте, иска се по-голяма активност! От всички, чиято кауза е ЗАКОННОСТТА!

ЮЗУ е само една много мъничка брънчица в системата на беззаконие и корупция. Но разобличаването на всяка отделна брънчица, колкото и да е малка, е необходимо и важно!

И ако искате истински успех, трябват координирани усилия, включително, и то преди всичко - по съдебен ред! Въпреки проблемите с днешната съдебна система.

Кабакчиев
цитирай
445. kkabakciev - Имам удоволствието да съобщя
28.10.2008 10:26
Имам удоволствието да съобщя, че вече публикувах в блога си направеното по-долу тук съобщение:
http://kkabakciev.blogspot.com/
Реших, че то е завършено, пределно ясно, и няма какво повече да бъде прецизирано. Разбира се, случаят тепъва предстои да бъде разглеждан в по-големи подробности!

Проведох преди това разговор с Transparency International - България. Ще ги запозная, разбира се, и много по-подробно чрез съответната документация. Те ще вземат отношение и ще направят, убеден съм, всичко необходимо за уведомяване на съответните европейски институции за невероятните гаври с правото, които се осъществяват тук, в тази така наречена държава, в този така наречен член на Европейския съюз!

Кабакчиев
цитирай
446. анонимен - По повод 441 и 442
28.10.2008 12:13
И така - какво има да ни кажe госпожа Невена Филiпова ли беше, как се казваше там?
А нейният заместник господинът Калин Порожанов? Та той сам е бил на това Общо събрание на ПИФ от 17 юли 2008 г.
Не е ли видял Лялев, за да го попита що ще там? Не е ли видял Величков? Та не е ли видял и самия Воденичаров, дето от 23 юни 2005 г. - макар и по фалшива заповед на фалшификаторчето Гюдженов (тоя пък откъде има гьонсуратлъка да ходи по Академични съвети) - та думам от 23 юни 2005 г. въобще не работи в ЮЗУ. Не е ли видял, че избират някакъв декан на ЮФ при СУ в АС на ПИФ при ЮЗУ. Незаконно. Не е ли видял, че избират Марио Бобатинов, дето е на основен трудов договор другаде, за председател на ОС на ПИФ?
Кажете нещо, бе, Филипова, Порожанов!
цитирай
447. анонимен - А има ли точка
28.10.2008 13:02
в дневния ред на АС като например:

Воденичаров, Гюдженов, Мирчев и медийният образ на ЮЗУ.
цитирай
448. анонимен - Някой усложлив колега може ли да ...
28.10.2008 16:56
Някой усложлив колега може ли да сведе до знанието ни дневния ред на АС за утре?
цитирай
449. анонимен - 448
28.10.2008 17:29
Може, но след като се научиш как се пише правилно "услужлив".
А Дошков изглежда добре е усвоил навиците на селективна цензура и изтрива само това, което не му изнася, а писаниците на Кабата вероятно си ги колекционира. Очевидно примерът на изкукуригалия проф. Юлиан Вучков е заразителен!
цитирай
450. анонимен - Днес се навършва една година от и...
28.10.2008 17:31
Днес се навършва една година от избирането на петопоколенеца Иван Асенов Мирчев за ректор на ЮЗУ. Да му е честито и да се надяваме, че втора годишнина няма да има.
цитирай
451. анонимен - 450
28.10.2008 17:40
Амин, дай боже! От твоите уста в божиите уши...
Ама само с пожелания май няма да стане, че мафията без бой не се маха, ама много як бой трябва, те на бой носят, я какви са се ояли - дебелогъзи дебелосерковци.
цитирай
452. kkabakciev - До 449
28.10.2008 17:49
Дошков не провежда цензура, а, в съответствие с вече твърдо установените правила в Интернет, чисти онези съобщения, които представляват спам. Дефиницията на спам е дълга, но преди всичко спамът е безсмислено съобщение. Изтритото от Дошков съобщение беше безсмислено, защото в него се твърдеше, че Кабакчиев е олигофрен, луд и т.н. Това е безсмислено. Напълно е възможно по принцип, разбира се, Кабакчиев да е олигофрен, луд и пр. Но в подкрепа на такова сериозно твърдение (а и на всяко друго) трябва да има изтъкнати факти и аргументи. Нямаше, естествено.
Съмнението е, че самият автор на тези съобщения е преподавател в ЮЗУ, който има психиатрични проблеми - и има сериозни данни в подкрепа на това предположение. Но дано да не е така, разбира се.
цитирай
453. анонимен - Да, но днес се наруши ЗВО,
28.10.2008 18:19
Който изискваше до днес ОС на ЮЗУ да е провело отчетно събрание, като преди това е останало без пенсионерите, които трябва да бъдат заменени на избори. Практиката ОС на ЮЗУ да е с пропорционална листа е корупционна, понеже заобикаля ЗВО. ЗВО изисква в "пенсионерския случай" частични избори за попълване на квотите в ОС. Срамно е пенсионерите да "колят и бесят" вЮЗУ след придобито право на пенсия. Нещо повече за Михов - вярно ли е, че е с добавка от Мирчев към заплатата, определена (заради прокурора във ВКП Камен Михов , Михов син) от Гюдженов.
цитирай
454. анонимен - Към 453
28.10.2008 18:23
Сезирайте Контролния съвет
цитирай
455. анонимен - За Дошков
28.10.2008 19:30
Вчера се зарадвах, че Дошков започна да трие. За жалост той започна да трие всичко, което не е в "угода" на него и на един болен... Проблемът е от преди времето той да се "научи" да трие. Този блог реално се превърна в "островчето на свободата" за ЮЗУ!! Затова трябва всички да сме благодарни на Дошков, защото се скрихме зад неговото име!!! Всеки друг блог сега няма как да привлече толкова "свобода"!! През цялото това време, ние всички търпяхме безумията на един смахнат, непризнат, нереализиран и т.н. А всъщност ЮЗУ няма интерес да се запознава с простотиите на някои си идиот, а да се заеме със своите си проблеми! Те са да се махне незаконното ръководство! Да се установят нормални академични правила, които да се спазват от всички!! Как да стане това с писаниците на един луд, който бил преследван от някаква луда. Ми да се съберат и да си поръчат пансион! А ние трябва да ПРОТЕСТИРАМЕ!!!
цитирай
456. kkabakciev - Вие ли ще протестирате?
28.10.2008 19:57
Вие сте един от най-наглите закононарушители в ЮЗУ!
цитирай
457. анонимен - ЗА ПРАЗНИКА - по 200.00 лв.
28.10.2008 21:58


КУПУВАТ НИ, ама кво... нема лошо!

цитирай
458. анонимен - до 457
28.10.2008 22:04
Не ни купуват. Отработили сме си ги, че даже сме си ги и спестили - от съкращенията в учебните планове, от увеличенията на нормативите, от таксите на студентите.
Поклони ли да правим?!
цитирай
459. анонимен - Световната икономика е в криза. ...
28.10.2008 22:08
Световната икономика е в криза.
Глобална финансова криза.
Мирчев как да отделя добавка за Михов?
Откъде пари, бе!
цитирай
460. анонимен - Първо ги взел, а после ги дал
28.10.2008 22:42
А бе Мирчев, то паплач-паплач. Доста време търпя Воденичаров, Гюдженов, тебе ....
Ама пък и с тия номера на Сталин, Вълко Червенков и Тато да ми излизаш, хайде стига, моля ти се!
цитирай
461. анонимен - ~
28.10.2008 22:53
...
цитирай
462. kkabakciev - Допълнение към съобщението ми 456
28.10.2008 23:06
№ 455: "Да се установят нормални академични правила, които да се спазват от всички."

Госпожо, нормални академични правила има! И има преди всичко общочовешки - които изискват уважение към хората, доброто им име, честта и достойнството им. Само че Вие лично не само не спазвате, но дори погазвате, и то изключително нагло, тези правила.
Вие сте толкова флагрантен нарушител на закона, че е нормално човек да се запита дали осъзнавате постъпките си. Според мен не ги осъзнавате.
Другите закононарушители в ЮЗУ може да са всякакви, но не са толкова нагли като Вас. И го правят за пари или други подобни придобивки. А Вие го правите без каквато и да било видима причина, извън вътрешното Ви психическо състояние. И го правите така, че един ден може би ще трябва да плащате, и то много, за наглостта си. И според мен би трябвало да платите! Освен ако не се окаже, че няма как да отговаряте за собствените си постъпки!

Кабакчиев
цитирай
463. анонимен - Редовен посетител съм
28.10.2008 23:22
на този блог. Призовавам Кабакчиев в името на онези от ЮЗУ, които уважава да спре пререканията във форума с анонимната госпожа.

До 455 - Можете да помолите човек, който влиза с името си и наистина е съпричастен на каузата за нещо. А не да го наричате "един смахнат, непризнат, нереализиран и т.н."
Все пак Кабакчиев наистина има "peer evaluation" публикация в чужбина. И е добър лингвист.
Е не е Oxford University Press, но все пак тук е блог само на ЮЗУ. На което след само някакви си 24 часа ще изтече последния ЗАКОНЕН срок да има полагащото се годишно Общо събрание. И никой не смее да пита защо не е имало, няма и няма и да има такова в ЗАКОННИЯ срок. т.е. до 29 октомрви.
цитирай
464. анонимен - Да, днес се
29.10.2008 00:39
навършва една година от проведеното в процедурни нарушения Общо събрание на ЮЗУ, ръководено от незаконен дядо, дошъл от улицата, който по документи от 23 юни 2005 г. не работи в ЮЗУ.
Хайде обяснете как са законни решенията на събранието тогаз?
цитирай
465. kkabakciev - 463 прав сте по принцип, но
29.10.2008 07:38
На опити Дошков или аз или други (напр. Светла Енчева и т.н.) от тези, които сме се борили и ще се борим, да бъдат оклеветявани, трябва да се реагира - и те да бъдат идентифицирани като автори на клеветите (в рамките на спазване на анонимността и закона).
Защо?
Защото оклеветяването винаги е било основно оръжие на наглата некадърна комуно-ченгесарска пасмина в БАН и университетите. Уверявам Ви, че знам това "от автентичен личен опит", далеч преди да възникне Г-18 - вчера бях на поредно съдебно заседание по дело срещу огромна шайка клеветници (но за ответник конституирах юридическото лице).
Това, което е изключително гнусното при тях, е че те АБСОЛЮТНО ВИНАГИ се крият зад "колектива", винаги говорят от 1 л.ед.ч., т.е., както аз казвам, "от името на народа" - вж. по-горе. И наистина успяват да асоциират около себе си съответните поддръжници. Това са сталинисти! Това са хитлеристи! (Готови да тръгнат след всеки МНОГО луд!) И преди всичко самите те са с психиатрични отклонения!
А какво става с другите, нормалните? Те си казват: "Днес ще подмина, че казали, че съм луд/луда или гей/лезбийка (аз не съм), утре ще подмина, че казали, че съм властолюбив/а, ще подмина, че казали, че съм получил/а пари от комунисти, ще подмина, че казали, че имам пистолет - и така, докато накрая и във вестниците започва да пише, че са верни твърденията.
А, НЕ!
Удар в зъбите ще получават - лично от мен - всеки път (метафорично, разбира се - визирам един от най-запомнящите се изрази в българската литература "и на клеветата строшава зъбът").

Кабакчиев

P.S. И да добавя още две важни неща. Първо, във връзка с това, което пишете за "peer evaluation" - тия върховни некадърници дори не знаят какво е това - те четат и се учат от просташките сталинистки съветски писания. Равнището им (говоря за хуманитарните области) е това, което е на "съветската наука" от 50-те г. на миналия век. Това са автентични некадърници. Второ, още по важно на фона на горното, това са тези, които УПРАВЛЯВАТ. Вземат незаконни, некадърни, профански и откровено просташки решения на научни съвети - и тези решения МИНАВАТ! Да давам ли примери с ЮЗУ, многобройни? Да давам ли, а?
Това са МОРАЛНИ ИЗРОДИ! Това е моята присъда над тях!
И накрая, а вие тук повечето се чудите (вижте си писанията по-горе през последните дни): ама защо така незаконността в ЮЗУ остава? Ама защо така продължават да се вземат незаконни решения и прочие?
За сто!
Аз ще ви кажа (и други ви го казват по-горе): ЗАЩОТО ВСЕ ОЩЕ НЕ СТЕ ГИ ДАЛИ МАСОВО ПОД СЪД! Защото, когато всеки един от 18-те заведе по пет дела срещу шайката, шайката ще спре да прави това, което днес продължава да си позволява да прави!
К.К.
цитирай
466. анонимен - харе рама рама кришна мишна харе
29.10.2008 13:51
Виждам, виждам, виждаммммм:
Светла Енчева да дава под съд благодетелят си Иван Мирчев.
Виждамммм, виждаммм:
как Светла Енчева я дават под съд за оклеветяване.
Виждаммммммммм
Дошков Декан на кампус за изнесено обучение близко до практиката по селско стопанство с в с. Калояново, Пловдивско.
Виждаммм
крави да спорят върху генеративния синтаксис.
Виждамммм,
чудеса виждам в болния мозък на Кабакчиев.

Харе Рама Рама Харе Рама Рама
цитирай
467. анонимен - Чавдаре (Николов)
29.10.2008 16:15
А двамата с Дулов не виждате ли и Воденичаров в затвора. Кажете го и на Крум (Михайлов) да го отрази в новата рубрика на страницата на ЮЗУ - "Хороскоп за година-две напред"
цитирай
468. анонимен - И какво реши подбрания старателно
29.10.2008 17:44
от дядо Воденичаров на времето Академичен съвет на ЮЗУ.
цитирай
469. анонимен - Имало и точка ЮЗУ и медиите.
29.10.2008 17:57
Щяло да се даде отпор на клеветите, разбрах. В ЮЗУ никога никой не е приеман незаконно. Само дето няколко стотин са били приети без изпит и във 2-ри, 4-ти и 5-ти курс. Но то не било незаконно по "закона на ЮЗУ".
цитирай
470. анонимен - Не си разбрал всичко.
29.10.2008 18:04
Академичниат сувет на ЮЗУ излиза са настоятелен призив към медиите да престанат да цитират "само шапката на заповедта".
цитирай
471. анонимен - натурализъм
29.10.2008 18:07
Следващата стъпка е медиите да започнат да цитират дюкяна на заповедта. А там има какво да се види. И да се цитира.
цитирай
472. анонимен - Цинизмът на наказаните с 420 часа
29.10.2008 20:39
асистенти, незащитили дисертация 7 години от постъпването си в ЮЗУ, личи ярко на фона на личните данни от Мирчев:
"От 1981 г. е преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски”, като в периода от октомври 1981 г. до септември 1984 г. като асистент, от септември 1984 г. до юни 1989 г. – старши асистент, и в периода от юни 1989 г. до ноември 1996 г. като главен асистент.

През 1991 г. защитава дисертация за присъждане на научната степен „доктор по математика” на тема „Отделими и доминиращи множества от променливи на функциите”."
Значи - да бяха тези години поне 10 и за другите асистенти в ЮЗУ.
цитирай
473. анонимен - Това ли беше резултатът от "...
29.10.2008 20:44
Това ли беше резултатът от "допълнителното обсъждане" на "приетото по принцип" решение за 400 часа?
цитирай
474. анонимен - А да,
29.10.2008 20:45
На тези множества Мирчев беше изпитван през 1981г. от Чимев-Станилов-Ландов. Я го виж ти него, хитреца.
Колега Дошков, докъде стигна проверката с конкурса на Мирчев. Огласете поне доклада, неподписан от Чимев, за да се разбере, че Мирчев и с връзки се е нуждаел от 10 години и административни функции в ЮЗУ, за да защити. Помните ли, колега Дошков, софрата на Мирчев в барчето на третия етаж на Първи корпус?
цитирай
475. анонимен - А Юруков, и той ли гласува за наказателния норматив?
29.10.2008 20:47
Да пресметнем ли времето на Юруков от заемането на асистентска длъжност до защита на фундаментална педагогическа работа за кандидат на науките по педагогика?
цитирай
476. анонимен - Днес на Ас Иванчо Мирчев бил
29.10.2008 21:02
загрижен най-после за авторитета на униевристета, след като една година самият той беше оставил да седи декан на ПИФ престъпното лице носещо името Сашко Воденичаров. Одитният доклад на МОН правилно дава картината на ЮЗУ като място за извършаване на престъпна декност чрез машината за престъпления наречена ПИФ. Къде е бил Мирчев цяла година? Ало? Къде?
цитирай
477. анонимен - Поздравления за Димитър Димитров и Гергана Дянкова
29.10.2008 21:16
задето са наложили на ортака на Воденичаров Иван Мирчев да обещае, че ще се разглежда на АС скандалния одитен доклад на МОН за престъпната групировка на Воденичаров наречена ПИФ.
Един некадърник, който му слушали казват софиянци само простотиите на задната седалка на автобуса (понеже не е никакъв специалист по финанси и кредит, кой истински специалист по финанси ще търка седалки по автобуси до Благоевград на днешно време), предлагал уволнения. Да, да, За същото лице става дума - Чавдар Николов.
С достойното си поведение Димитър Кр. Димитров и Гергана Дянкова са отсрамили поне донъкъде тази престъпна сбирщина от хора на Воденичаров (една сбирщина от хора на Воденичаров не може да не бъде престъпна), която се подвизава за пред обществото и работещите в ЮЗУ като Академичен съвет на ЮЗУ (специално подбирани от Воденичаров, точно преди една година, все такива дето няма да го питат кой му е мандата).
цитирай
478. анонимен - А Мадолев защо
29.10.2008 21:16
Не е подменен член на АС. Новите членовена АС са Нина Христова и Вале Китанов. На местата на Воденичаров и Величков
цитирай
479. анонимен - Браво на Димитър Кр. Димитров и Гергана Дянкова
29.10.2008 21:21
Браво!!!!
цитирай
480. анонимен - до 478 - И двмата посочени са
29.10.2008 21:24
направо достойни заместници - АБПВ (активни борци против Ал. Во.) Дори четирите букви на Воденичаров много добре го знаят.
цитирай
481. анонимен - Лицето за наказание е Чавдар Николов,
29.10.2008 21:25
Оня, дето от мързел не подал навреме документите за нова акредитация на специалности в Стопанския факултет. Пък за същите уволниха Дошков.
цитирай
482. анонимен - Да, Дянкова и Димитров за пореден ...
29.10.2008 21:26
Да, Дянкова и Димитров за пореден път са се представили достойно и безкомпромисно. Поздравления :-)!
цитирай
483. анонимен - Не става,
29.10.2008 21:27
Понеже тогава зам.-ректор , отговарящ за акредитацията на и в ЮЗУ, е Мирчев. Като черва са навързани.
цитирай
484. анонимен - Общото събрание на ЮЗУ сдоби ли се с ...
29.10.2008 21:34
Общото събрание на ЮЗУ сдоби ли се с нов председател, нищо не казвате по този въпрос!
цитирай
485. анонимен - Общото дсъбрание на ЮЗУ не се е
29.10.2008 21:42
сдобило с нов председател защото не е имало още, а не е и насрочено годишно Общо събрание, както се изисква по закон.
Извод:
След като една година е Мирчев е в режим на престъпление като незаконен ректор, сега вече навлиза в нов режим на престъпление. Не е провел, свикал изискващо се по закон Общо събрание на университета. Не е изран нов председател на ОС. Истински. Не напусналия на 23 юни 2005 г. (заповед на кандидат за затвора Гюдженов - фалшива) Воденичаров.
ЮЗУ не само тъне от години в беззаконието подготвено му от Воденичаров, а затъва и още. Бог да пази ЮЗУ! Нямат си представа какво ги чака!
цитирай
486. анонимен - 482, Не пишете просто така.
29.10.2008 22:12
Бях на АС: наистина двамата поставиха въпроси за МОН и нашия контролен съвет, ама не си въобразявайте, че техните въпроси ще променят нещо. Кучетата...керванът...и т.н.
Нали после ще видим и протокола!

Мадолев пък никой не го и забеляза. Него никога никой не го е забелязвал...

А Чавдар Николов както винаги: освен себе си, той не забелязва никой друг!

Така че всичко е по старому. Само Костов го нямаше и може би затова Мирчев не беше раздразнителен.
С две думи нищо ново.
цитирай
487. анонимен - пак съм 486
29.10.2008 22:18
Забравих, а е важно: Иво Дамянов изненадващо даде пример със Софииския и други университети, които публикували на сайтовете си целите протоколи от академичните и факултетните съвети.
И той заслужава поздравления, така де.
Мъжко момче!
цитирай
488. анонимен - Нещо криете, бре колеги! Нали щяхте да обсъждате
29.10.2008 22:27
Нещо криете, бре колеги! Нали щяхте да обсъждате приема на студенти! Защо нищо не написахте дали вуза има студенти, а само геройски подвизи от двете страни на барикадата обсъждате?
цитирай
489. анонимен - Аз ако съм кандидат-студент и чета
29.10.2008 22:51
вестниц, и видя и дядото престъпник по телевизията, хич няма и да си помисля да кандидатствам. По-добре без всякакво образование да остана.
цитирай
490. анонимен - До 489 - Да, ама "дядото престъпник" дето
29.10.2008 22:58
сте го гледали по телевизията е би цели 9 години декан на "най-големия факултет" в "най-гоелмия университет в Югозапада". Освен това - два мандата (по предложение на Чавдар Николов) и три председател на Общото събрание на ЮЗУ.
Дядото също е имал повече студенти по "право" от всички други университети в България взети заедно.
Със самия ректор на ЮЗУ - както много пъти писаха тук - се е отнасял наистина като с лайно. (той май наистина си беше едно обикновено лайно).
Иначе дядото си е престъпник от където и да го погледнеш. А, да не забравя. Димитрина Асенова в "Струма" наричаше дядото "най-популярни преподавател в ЮЗУ".
Казват, че за това била и на заплата към ПИФ по масата. Ама Антонела да каже.
цитирай
491. анонимен - Аз пък мисля, че разигралото се
30.10.2008 00:05
на АС на ЮЗУ вчера, както подучувам и чета тук, ясно показва, че Мирчев е просто не по-малко уплашен от Ахмед Доган. Такъв беше и май месец когато се обаждаше по телефоните на хората (мобилните оператори в България винаги могат да го потвърдят) да ги заплашва.
Не се намери хабилитираното лице в ЮЗУ, което да му намери майстора. Реалност.
Иначе всичко показва, че изваждането на показ, по медиите, на ставалото в ЮЗУ по времето на Воденичаров и Гюдженов трябва да продължи. Яко. С пълна пара. Вие си знаете момчета и момичета. Телевизии, вестници ... ЮЗУ мафията ще клекне.
цитирай
492. анонимен - 487, 486
30.10.2008 09:31
Не ми хвалете Иво Дамянов! Това е едно уше на V-тото поколение и на БоЮр, затова и лапа незаслужени пари като "глаДен" специалист, без такъв изобщо да е нужен на ЮЗУ.
цитирай
493. анонимен - ". . . преподаватели от ЮЗУ ...
30.10.2008 14:59
"... преподаватели от ЮЗУ „Неофит "Рилски” – ректорът на университета проф. д-р Иван Мирчев, ..., доц. д-р Петър Миланов и ..., се завърнаха от гр. Струга,..."
А вие се чудите къде е бил V-то поколенеца с разсилния си.
цитирай
494. анонимен - Нека бъдем по-толерантни, ако и...
30.10.2008 16:05
Нека бъдем по-толерантни, ако искаме и други да споделят нашата кауза. Иво Дамянов може да е всякакъв, но в случая е бил на мястото си, за което си заслужава да бъде поздравен.
цитирай
495. анонимен - И аз смятам, че добрите предложения
30.10.2008 16:09
трябва да се уважават и насърчават. Независимо кой ги прави. Не познавам колегата и не мога да се изкажа за него. Но предложението му става възможно, поради отстраняването на Воденичаров от ръководни постове.
Известно е на всички, че по времето на Воденичаров това беше напшълно невъзможно. Тогава се правеха (пе)протоколи без да е имали
цитирай
496. анонимен - Ta тогава се правеха в ПИФ
30.10.2008 16:13
протоколи по заповед на Воденичаров. Без да е имало никакъв Факултетен съвет. Просто Во деничаров казва на Соня Стоянова "Сядай и пиши протокол". И тя пише. Точки. Решения. Иначе Факултетен съвет не се провежда. Но има протокол.
Е как да се огласи такова нещо.
цитирай
497. анонимен - 494 към 495
30.10.2008 16:14
Изводът е, че след махането на Воденичаров има надежда за раздвижване на духовете в ЮЗУ. Един Иво Дамянов, когото нито Вие, нито аз познаваме, е излязъл със свястно предложение. Утре ще бъде някой друг!
цитирай
498. анонимен - Предлагам Соня Стоянова да си каже колко
30.10.2008 16:18
от протоколите в които се говори за ФС на ПИФ са истински и колко са подправени от нея и Воденичаров. Със сигурност фалшивите протоколи за никога непровели се заседания на ФС на ПИФ са поне 70%. Хайде на бас!
цитирай
499. анонимен - Какво става с финансовия одит на ПИФ?
30.10.2008 18:20
Нещо май забравихте тази тема, а?
цитирай
500. анонимен - за толерантните...
30.10.2008 19:59
Чуват се гласове да благодарим на ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ И. Дамянов, за неговото предложение, протоколите да са достъпни до всички от университета през интернет. Страхотно! Благодарни сте му. Само, че това е наше право и да благодариме за правата си е пълна смахнатост!!! Затова аз не благодаря, а обвинявам V-поколенеца, че нагло, постоянно и брутално скрива обществена информация от нас, от обществото! Скоро това наше (на група хора от ЮЗУ), обвинение ще бъде отнесено и в прокуратурата! Между впрочем, този гл. експерт започва като студент в ЮЗУ, после редовен докторант, после асистент, без защитена дисертация, и сега вече получава допълнително възнаграждение (над заплатата си), според слухове в университета по-големи отколкото за голям доктор! Thanks! За какво му е натози младеж да прави дисертации. А има ли в този живот нещо безплатно, особено при петака??
цитирай
501. анонимен - O, ама ние много права имаме.
30.10.2008 20:38
Ние имаме право да знаем и защо на 8 февруари 2008 г. министър Даниел Вълчев каза, че имало било уж някакво противоречие или празнина в Закона за висше образование, а то няма нито противоречие, нито празнина. Той каза също, че министерството не можело да ги реши тези работи, а съдът само можел да се произнася.
След това министърът получи едно писмо. В това писмо един работещ в ЮЗУ (Стефан Дечев) му предложи да влезе заедно с него в съда, срещу незаконния Воденичаров. Заедно да защитят правата на държавата, на която българските граждани плащат данъци и имат право да знаят как така човек, който работи в държавен университет, издържан с тези данъци, си стои колкото той си иска декан.
И какво направи министър Даниел Вълчев? Не каза точно няма да дойда в съда, а каза проблемът да се реши в "дух на толерантност". А защо да не се реши в "дух на законност"? Не е ли по-добре "законност", каква е тази разтеглива "толерантност" дето позволява на декан на факултет разбойник да си седи незаконно декан, а на ректор да се прави че не разбира какво става.
Ние имаме право и да знаем защото когато от едната страна стоеше бандата на тримата (Воденичаров, Папучаров, Гъргаров), а от другата страна Дошков, никой от МОН не се е отзовал на поканата на бТВ. Нали става въпрос за незаконни дипломи на цели три випуска, които ще се дават или са дадени от държавен университет, а отгоре на тях пише "Министерство на образованието и науката".
На всички тези въпроси ние имаме право да получим отговор. Ама я се опитайте да го получите.
цитирай
502. анонимен - 500
30.10.2008 20:42
Абсолютно сте точен за "глаДния" експерт Ивчо Дамянов. Питайте хората от ПМФ, те го знаят още като студент. През цялото време си е бил подмазвач и нагаждач, сол-ташак на петака и Юручето. Лапаше (а може би и още) отначало от т.нар. "издателство" на V-тото. Впрочем, не знам точно от колко години е асистент и докторант, дали и за него не важи големия норматив?
Какво пък, и това е пътечка за прогрес, като не можеш с друго! И както се вижда - не лоша за некадърници.
цитирай
503. анонимен - От това, което научих от
30.10.2008 20:49
форумите за великите научни постижения на Гюдженов и Мирчев не се учудвам на момчето.
Но нищо не може да се излъже - ето Вод. отдалече е преценил що за човек е Гюдженов и се отнасяше с него КАКТО ПОДОБАВА.
цитирай
504. анонимен - пристрастия и приоритети
30.10.2008 21:46
От позицията на ИТ-експерт Иво Дамянов е направил предложение към АС. Предложението му е компетентно, предложението му е адекватно, предложението му е добронамерено.
Цивилизованите отношения се градят върху оценка на конкретната постъпка, а не на личността. Значи имаме конкретен повод да поздравим Иво Дамянов за компетентността, адекватността и добронамереността. Не е разумно всеки приятел на Мирчев да се приема като враг на ЮЗУ. Между тах има хора със своя стойност като специалисти, като професионалисти и за ЮЗУ е полезно да ги приемаме и подкрепяме като такива - като полезни за ЮЗУ.
Защото повече ни интересува ЮЗУ, отколкото Мирчев.
цитирай
505. анонимен - Напълно съм съгласна с 502, нека не ...
30.10.2008 21:53
Напълно съм съгласна с 502, нека не "жигосваме" хората. От опит трябва да знаем какво е да си "жигосан". Иво Дамянов, при това, както виждам, асистент (макар и главен експерт) е дал добро предложение. Е трябва ли това да е повод да го разкъсаме, че е човек на Мирчев. Нека не ставаме като тези, които се опитват нас да разкъсат, а?
цитирай
506. анонимен - в протокола ли ще са отговорите? Дамянов ще го огласи ли?
30.10.2008 22:13
1) Защо никой не казва сега Гюдженов присъствал ли е на АС? Какво го криете? Бил ли е или не?

2) Вярно ли е, че Попкочев е представил презентация с анализ на КСК и тя била перфектна?

3) Вярно ли е, че Ч. Николов е настоявал проблемите с хората, които създават проблеми да се решават просто: "ала Сталински"?
4) Наистина ли между Невена Филипова и Чавдар Николов се провежда състезание за най-невчасен член на АС?

5) Вярно ли е, че никой не е казал и "гък", когато Мирчев е предложил норматив от 420 часа за 7-годишните без докторат?

И на края, но не на последно място:
6) Като се позовава на добрите практики с публикуваните протоколи в СУ и ПУ, Иво Дамянов случайно ли е пропуснал блога на Дошков?
цитирай
507. анонимен - Смятам, че е много добре да се
30.10.2008 22:35
отговори на 6-те точни въпроса на 506. Предлагам дори тук да ги колекционираме въпросите си.

Аз имам два. Единият е в градината на ректорското ръководство и ректора Мирчев. Другият не е.
Въпрос номер 1 (в градината на Мирчев) - Защо в нарушение на Закона за висшето образование в Република България, човекът с оспоравана при това легитимност като ректор на ЮЗУ, не е свикал до ден днешен Общото събрание на ЮЗУ за избор на председател на Общото събрание (истински, а не този, който незаконно е председателствал избора му от 29 окт. 2007 г.) и попълване състава на същото Общо събрание с хора наистина от академичния състав, а не избралите го за ректор незаконно пенсионери??? При всички случаи Мирчев е вече в закононарушение, защото в законния срок до 29 окт. 2008 г. Общо събрание на ЮЗУ не се проведе.

Въпрос 2 (вече не в градината на Мирчев) - В барчето на третия етаж напоследък се говори упорито, че миналата година подписката на 18-те малко се е забавила във времето. Причина. Някои от включилите се в подписката искали да се включат (и може би съвсем правилно) неща свъзрани и с ректорските избори от 29 окт. 2007 г.; неправомерностите около свикването на тогавашното Общо събрание на ЮЗУ и избора на нов ректор при незаконни присъстващи и процедура; погрешната и лъжлива информация, която ректорското ръководство начело с Мирчев подава в МОН за статута на Воденичаров. Е, вече Воденичаров го няма! Защо не се поставят тези въпроси? Не е ли сега времето? Е какъв е бил проблемът преди месеци след като сега същите хора си ходят пак на АС и само гледат Мирчев, без нищо да го питат?
Вече за законен ли го имат? Поради какви променени обстоятелства? А и по бТВ пак се постави този въпрос.
цитирай
508. анонимен - По т. 2 на 506
30.10.2008 23:02
Колега от АС коментираше, че по повод на кандидат-студентската кампания Филипова и Мирчев в един момент се разминали с Попкочев, който бил на мнение, че философията и форматът на привличането на студенти в ЮЗУ трябва да се сменят. "Невчесаната" била и неподготвена.
Истина е обаче, че това лято за продаване на кандидат-студентски изпити и студентски места не се говореше. Нека признаем, че двамата зам.-ректори удържаха.
цитирай
509. анонимен - Към 508
30.10.2008 23:11
Вярно е, че не се говореше за продан на кандидат-студентски изпити и места, но това не означава, че няма продан. Субектът с партизанско име Папуч Красимиров му намери цаката чрез Воденичаров. Последният негелетимен субект представи на Мирчев за легализиране на лица за студенти по старата схема: още повече че одитът на мон мина. Демек записваш студенти 4, 5 или 6 курс, а те не са минали и един семестър. Мирчев отначало се опънал на Во, но после подписал. Между имената, узаконени от Мирчев, са и такива, които са платили на Папуч.
цитирай
510. анонимен - do 507
30.10.2008 23:12
Напълно се съгласявам с двата въпроса. Упреците ти са основателни.
По закон Мирчев не трябва да е ректор.
Друг трябва да бъде и съставът на АС.
По закон трябва да се проведе и общо събрание. А не да се събират избраните ментета от фалшивото общо събрание и да гласуват злобните предложения на менте-ректора.

Всички са незаконни. И ректор, и АС. Трябва да се сменят. Трябва да се проведе общо събрание и нови избори!
Обаче ние си знаем, че ще опъваме по 420 часа, после ще останем безработни, защото откъде сили и за дисертации или ще ни режат от заплатите, защото откъде и норматив...
И всичко ще си е мирно и кротко.
А ментетата - со кротце и со благо ще си се освободят от нас и ще си разпределят и часовете, и наднормените, и фалшивите фактури за по 200 лв.
Така ще е, докато си ги траем и се трепем за авторитета на ЮЗУ.
цитирай
511. анонимен - Папучков е стара комбина със Санде Во
30.10.2008 23:25
Папучков е стара комбина със Санде Во. Затова избягал, когато Мадгерова отишла в София да прибере вересиите на някакъв център на Санде.
Пълна противоположност са с Попкочев, който изглежда няма избор. Братът на Папучков е директор на цигарената, спонсор...
цитирай
512. анонимен - Всичко е вмирисано и корумпирано.
31.10.2008 00:48
И това го знаят всички.
Докога ще мълчим?

Поставените горе въпрос от 506 и 507 са много точни, навременни, че даже и някои малко позакъснели вече.

Докога ще мълчим наистина?
Докога няколко души ще слагат знак за равенство между собствените си интереси и неправомерно обогатяване (Воденичаров, Гюдженов, Папучаров, Мирчев, Величков, Паев и т.н., и т.н. - тук слагаме и чисти откачалки и некадърници като Чавдар Николов, наказани от природата като Дулов и т.н.) обогатяване на гърба на ЮЗУ и интересите на мнозинството хора работещи в ЮЗУ? Докога ще ни разнасят медиите заради Воденичаровци, Бициновци ("А бе Дошков, кво направихте вие бе, аз тя година като вкарам 10 души "право" по 4000, това са 40 000 бе"), Гюдженовци, Мирчевци ("Дошков, а бе толкова години не моа да те разбера, бе? Дошков, тая риза е само 70 лева.") и цялата измет?
Академичният съвет е съставен (с много малки изключения) от хора, които са лично подбирани от Воденичаров. И новите членове са пак негови хора.
Може ли лека справка колко пъти Нина Христова е ходила в Италия с пари отпуснати лично от Воденичаров? (там от онази касичка, за която пише в одитния одклад на МОН)
А Валката Китанов - Сашо Воденичаров връзката? Там как стои въпроса? Каква е била позицията на Китанов по отношение на третия мандат на Воденичаров? (Щото нещо се говори в барчето на третия етаж, че като срещнал - само че вече чак тая есен - Боряна Димитрова, възкликнал: "Победихме!" А къде беше когато победата го чакаше да й помага на 12 декември 2007 г.?)

И само това да е!
цитирай
513. анонимен - Увеличението на норматива на 420
31.10.2008 08:12
На преподаватели, незащитили докторат в 7-шен срок от встъпване в длъжност, е противозаконно.
Никой не е длъжен да защитава докторат.
Никой не може да въвежда санкция, на която няма право.
АС системно излиза от правата си по закон: това е орган на учебната и научна дейност.
Значи, ако някой е съвестен, но не желае да защитава докторат или му е попречено да защити докторат, ще бъде наказан за "некадърност" с увеличен норматив часове, тоест - така да се каже - да увреди повече студенти. Подобна постановка е абсурдна. А ако няма откъде да се вземат часове? Какво правим тогава?
Увеличението в норматива е изменение на трудовото правоотношение с ЮЗУ. Кодексът на труда изисква изменението да става при съгласие на страните в писмена форма.
(!) никой не може да сключва индивидуален трудов договор при по-неблагоприятни условия от тези в колективния трудов договор, сключен със същия работодател.
Мирчев приписа от Х университет условията и реда за атестиране на преподавателския състав. Много лоша нормативна уредба. Мръснишка работа.
Трябва и ще има одити: не бива да се живее като във феодализъм. Трябва да се проведат нови избори за органи в ЮЗУ.
Нелегитимна е практиката в ЮЗУ ЗВО да се заобикаля с пропорционална изборна листа за членове на АС. Няма основание по закон.
Изборът на членове на АС е мажоритарен, а не става по пропорционална лиса. Иначе излиза отнесено към ректор, че такъв става подгласникът, когато ректорът освободи длъжността предсрочно - какъвто ще е случаят с Мирчев.
цитирай
514. анонимен - Браво!!!
31.10.2008 08:14
"Проф. Ал. Воденичаров събра юридическия елит на държавни изпити в ЮЗУ"

Едни от най-известните и авторитетни юристи в България участваха в комисиите на държавните изпити по публично-правни науки в Правно-историческия факултет към... "

ЕМИЛ ДЕСПОДСКИ
целият текст в пълното издание...
http://www.struma.com/cgi-bin/index.cgi?page=news&article=0
цитирай
515. анонимен - Цинизъм
31.10.2008 08:56
Е съдържанието на съобщението на 514. Воденичаров е без административни правомощия. Ако има договор с ЮЗУ, то той ще е на хонорован преподавател.
Наистина трябва да се сезира НАОА за постакредитационен контрол.
Вопиюща е намесата на МОН.
Мирчев е незаконен ректор, както и Матеева е незаконен декан на ПИФ.
ПИФ е туморно образование: ще си отиде, както и Воденичаров.
Интервюто по БТВ ясно показва неадекватността на Воденичаров, който е незаконен в ЮЗУ още от 2005г.
Мирчев не разбра посланието на Даниел Вълчев: да влезе в законовите рамки.
цитирай
516. анонимен - В качетвото си на какъв
31.10.2008 13:20
Воденичаров събора, който и да било, където и да било. Какъв е Воденичаров?
Мирчев ако сам не можеш да го озъбтиш поради собствената ти некадърност, извикай компетентни органи!
Какъв е този дядо дето събира хора и още дава софрички? С кои пари бе Мирчев?
А Соня Стоянова вместо да тропка хорца да отговори на въпросите има ли изобщо истински и верен протокол за Факултетен съвет на ПИФ или всичко е лъжа и измама. Споменатите горе към 70% фалшификации са прекалено оптимистична оценка за Воденичаров.
Нека и централните медии да продължат здраво да бъхтят дядото, ПИФ и ЮЗУ, докато им дойде акъла!
цитирай
517. анонимен - Одити, здрави нови одити
31.10.2008 13:51
трябват за дейността на дядото и ПИФ в миналото.
цитирай
518. анонимен - Днес дир.бг не пусна
31.10.2008 20:19
тук, в този форум
http://dnes.dir.bg/2008/10/31/news3541073.html#sepultura
постинг, който конкретно обвинява министър Даниел Вълчев в прокриване и потулване на случая около Воденичаров. Постингът поставяше и въпроса защо човек от МОН не се е явил в студиото на бТВ когато се разискваше на мегдана в Благоевград пред ПИФ на Воденичаров неговата престъпна дейност.
цитирай
519. анонимен - Светеца (31.10.2008 г. | 13:24ч.)
31.10.2008 20:53
В Ю'западният у'тет в специалност право задочен курс през 2003 г. са записани ченгета за студенти без да са полагали приемем изпит.
цитирай
520. анонимен - Аз съм 518, но не съм
31.10.2008 21:21
"светеца". В моя постинг ставаше въпрос обаче за опити на министър Даниел Вълчев да прикрива туй-онуй. То иначе е много лесно само ПИФ и ЮЗУ, и Воденичаров. Да, но в постингът ми се говореше как МОН не прати никой в студиото на бТВ. Казваше се още - и то конкретно - как Воденичаров е бил крепен от лица с имена Георги Петканов, Любен Корнезов, Петър Берон, Лютви Местан и т.н. Не е същото като да кажеш само кой взел диплома от престъпната групировка на Воденичаров ПИФ. Да, приети са полицаи в ПИФ. Но договорът е подписан от Георги Петканов и Воденичаров. Петканов е от НДСВ. Воденичаров във ВСС е бил от квотата на НДСВ. Вълчев е министър от НДСВ.
Някакви възражения?
А пишеше също как Воденичаров трябва да влезе в затвора. Но затова трябва да се размърда прокуратурата. Само че Борис Велчев е номиниран за главен прокурор от петима члена на тогавашното ВСС - втори в списъка е Воденичаров.
И затова пишеше в спрения от администраторите на дир.бг постинг.
цитирай
521. анонимен - по повод на Вълчев
31.10.2008 21:31
Министър Вълчев хем прикрива, хем човек може да си помисли, че е чел "Анамнеза" и форума на Дошков. Това обяснява как така му е хрумнало да вземе мерки срещу фалшифицираните дипломи, като се проверява информацията в националните регистри за всеки дипломиращ се студент - кога е записан, и дали, цитирам Вълчев, "е бил студент в първи, втори, трети, четвърти, пети курс".
цитирай
522. kkabakciev - Може ли и аз да си кажа мнението?
31.10.2008 21:54
Или първо трябва да питам дадена благоевградска дама с психични проблеми?

Няма да питам.

Аз мисля, че текущите изяви на така наречения министър на образованието и науката не са нищо повече от негови жестоки автоголове. Значи, сам признава той, има фалшиви дипломи! И то много!

Щом се стига дотам, да е нужно да се въвеждат специални мерки ....

И какво, бе, господине така наричащ се министър, Вие едва вчера ли разбрахте, че има фалшиви дипломи и че в ресорната Ви област се извършват епохални безобразия и беззакония - а вероятно и МАСОВИ престъпления? Безобразия и беззакония извършва дори Министерският съвет! (Вж. по-долу.)

Или това за дипломите Ви се обяснява вече дълги години? От страна и на Петър Дошков, от страна и на още много други хора!

И след като прекрасно знаехте, господине така наричащ се министър, какво направихте, за да пресечете в зародиш това явление - невероятно по своите престъпни мащаби и по своята обществена опасност?

Отговорът е: този така наречен министър не направи АБСОЛЮТНО НИЩО!

В такава ситуация един нормален, отговорен човек първо навежда засрамено глава, после я скрива, и повече никога не я показва на публично място!

Да, но не и един избраник на онази необразована кукла на конци на ДС, инсталирана за премиер, за да реставрира позорното минало и неговите многобройни представители!

Този така наречен министър години вече в качеството си на "министър" разиграва циркове:

Един ден: "Ама ние може да заведем дело срещу Юхновски."

На другия ден: "Ама ние ще си помислим дали да не заведем дело срещу Юхновски."

А да помисли за наказание и уволнение на руснака, който си позволи да извърши епохално закононарушение, кандидатирайки се за председател и заемайки поста (макар и за кратко) - това на тоя така наречен министър, разбира се, не му е минало и през ума! Че как така ще му мине?

А да питам тоя така наричащ се доцент и така наричащ се правист защо така наричащият се Министерски съвет не ебава вече 17 години да изпълни свое ОСНОВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ, ВМЕНЕНО МУ ОТ ЗАКОНА и свързано с оценката на научноизследователската дейност (а именно - несъздаване на правилник за реда и начините на атестирането по чл. 42 ал 2 ЗНСНЗ), вероятно е повече от много за една глава, която дори не знае, че трябва да се наведе засрамена и после да се махне!

ПРОФАНСКИ ЦИРК!

Другояче, и още по-точно казано, много пъти, това не е държава! Това е абсолютна кочина!

Красимир Кабакчиев, дфн
цитирай
523. анонимен - Вълчев цяла пролет имаше екип
31.10.2008 21:57
който четеше - и то много задълбочено - ГТА и Анамнеза. Това е известно.
Но Вълчев все пак не направи най-важното - той не предаде одитния доклад на Борис Велчев. Тогава щяхме да обвиняваме ВЕлчев, а не ВЪлчев.

Вълчев не очакваше завеждането на дела в съда. Още по-малко пък чакаше да го поканят и той да участва. Между поканата към Вълчев и пращането на одитния доклад до Мирчев има към 15 дена. Не повече. А до тогава се мота точно 4 месеца.
цитирай
524. анонимен - ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КОЛЕГИ
01.11.2008 12:17
Да си пожелаем смисъл и вдъхновение!цитирай
525. анонимен - за смисъла, за вдъхновението, за признанието
01.11.2008 12:52
Що за тържество бе организирал Мирчев?
Що за приноси бяха прославени и деянията на Гюдженов, на Папучаров, на Камелия Илиева? Какви са заслугите им в полза на образованието, че им присъдиха и грамоти на Празника на будителите... Това в аулата вчера не се разбра.
Повечето от връчените награди останаха без разбиране. Имаше повод за празник, а нямаше съответствие с празника. Почетните ЮЗУ-грамоти и плакети се раздаваха на подчертано приближени на приближените на ректора. Това изясняваше и въпроса за заслугите им. И доизпразваше удовлетвореността на онези, които действително заслужаваха наградите си и признанието. Защото каква удовлетвореност да преживееш, когато заедно с теб ЮЗУ награждава Ил. Гюдженов, Кр. Папучаров, М. Пискова, К. Илиева, Ф. Павлов, Ив. Георгиева.
Престижно, нали?!


цитирай
526. анонимен - Радвам се, че пропуснах тържест...
01.11.2008 13:25
Радвам се, че пропуснах тържественото събитие. Награждаването на онези горните е поредният цинизъм в ЮЗУ. Може би вече трябва да сме свикнали. Но аз не съм.

Не видях сред наградените Паев, как така без него?
цитирай
527. анонимен - голям пропуск!
01.11.2008 13:31
Пискова заслужено си е получила наградата за усърдието, ама как тъй са пропуснали социолозите? Те толкова се стараят, клетите.

Но така е в живота - накрая слабоволевите еволюционери си остават само с революционните желанийца.
цитирай
528. анонимен - Цинизмът на ЮЗУ е заболяване.
01.11.2008 16:17
Награден е доколкото разборам фалшификатора на документи Гюдженов. Да му е честито. Само кажете имаше ли и наглостта да дойде, че и да се появи.
Видната участничка в делата срещу Дошков Камелия Илиева. Ха, ха!
За къде когато има награди без Папучаров. Живата история на ЮЗУ.
А Пискова явно готви ново кътче посветено и на Мирчев. Да му е честито! От пето поколение какво друго да очакваш
Кога медиите пак ще зачешат тази престъпна сган ПИФ, а и вече ЮЗУ като цяло.
А Паев е бил забравен защото услугите му на този етап са се изчерпвали само с угодничество на Воденичаров. Тепърва ще започне с Мирчев. Наградата е оставена за после.
цитирай
529. анонимен - По повод на наградените горе Гюдженов,
01.11.2008 16:34
Папучаров, Пискова и т.н., нека да цитираме Александър Воденичаров, от един запис от негова реч, прознесена на 27 април 2007 г. Става дума за предложението на Кристина Попова за наименуване на зала "Йордан Шопов". Та Воденичаров казва: "Не сме го обмислили много добре, но щом се вземе решение ...." и тук вече следва "единния строй" дето го знаете.

Изобщо трудно се обмислят понякога нещата. Като това например:
"Отива този Емин с някакъв младеж и му казва, че има една бърза работа и едва ли не да не гаси колата. Влиза в т.нар. сараи за да застреля Аамет Доан, но агент Сава или неговата охрана се оказват по-бързи и го свитват. Следва продължително стъкмяване на самоубийство и след няколко часа, когато всичко е нагласено се вика полиция. Такива случаи са нещо нормално в една мафиотска структура, изградена на кланов принцип, защото ДПС не е етническа партия. Тя е мафиотско семейство, което се е отделило от друго по-голямо мафиотско семейство - комун.семейство на дон Андрю Луконе, за краткост наречено БСП(БКП). Все пак са останали някои недонагласени работи, защото в бързината не всичко може да бъде уйдурдисано и остават малки, но не маловажни следи. За един мислещ човек и те са достатъчни, за да си направи съответните изводи, а те са, че по заповед на Сергей Дмитрич и Гоце Седефчов цялата държавна машина е впрегната да се изтрие или поне замете под килима истината за този случай. Това че били по 20, а не по 200 евро, че той не бил никой пък в касата му маса пари, документи, оръжие и т.н. са подробности от пейзажа и детайли, които не ги впечатляват, защото най-важно за тях е да останат на власт. И не с турци, роялисти или капиталисти, а и с дявола ще направят коалиция, но да са там, при големите пари. А дали ще останат на власт, малко зависи и от нас. Ще ги оставим ли?"

цитирай
530. анонимен - А този горния постинг
01.11.2008 16:52
втория в кавичките иначе е от тук
http://dnes.dir.bg/2008/11/01/news3543867.html
цитирай
531. анонимен - Мирчев е много подплашен от
01.11.2008 17:35
публикациите в "168 часа", от предаванията по бТВ. Но имиджа на ЮЗУ не е чак толкова мил на Мирчев. Най-мил си му е ректорският пост. За да се задържи на него той е готов да раздава по 200 лв. по никое време; да награждава всякаква измет (без извинение) на Воденичаров и Гюдженов и какво ли още не. Какво ви предстои да видите!
цитирай
532. анонимен - Отдавна загубих навика на влизам ...
01.11.2008 18:00
Отдавна загубих навика на влизам във форума на "Анамнеза", но днес виждам, че сайтът и форумът липсват. Някой да знае нещо по въпроса?
цитирай
533. анонимен - Интересно време настана.
01.11.2008 18:49
В дир.бг не можеш да разкажеш как министър Даниел Вълчев се опитва да прикрива безобразията и беззаконията на Воденичаров и Гюдженов в ЮЗУ. ДЪЛГОГОДИШНИТЕ (!!!!!!!!!!!!)
Гюдженов награден за фалшифицирани документи.
Папучаров за корупционен прием от години.
Марияна Пискова наградена още преди финансовия одит в ПИФ да се е произнесал кой колко точно е лапал от протовозаконната (по предишния одит на МОН) каса при Воденичаров.
"Анаменеза" я било нямало.
400 000 хиляди лева били само 100 000 защото разследващите сбъркали 20 евровите банкноти с банкноти от 200 евро.
цитирай
534. анонимен - имаше ли наградени?
01.11.2008 20:52
Имаше ли наградени, които с достойнство да излязат пред всичките си колеги и да си получат наградите???????
Не!
Нямаше ги и колегите даже. Предимно администрацията, по задължение и с нетърпение да свърши тържеството и да се разотиде. Но не защото ще е освободена преди 17.00, а защото е скучно. Защото администрацията отлично знае кой колко работи и кой какво заслужава в ЮЗУ. И не й е безразлично.

Странно, че не е имало награда за Ч. Николов, за М. Серафимова.
И защо изобщо нямаше наградени от Стопфакултета и от ПМФ ??? Там не са ли се отдавали на образование и просвета?!
Или за тях наградите са други?!
цитирай
535. анонимен - Голям пропуск е липсата на награда ...
01.11.2008 21:12
Голям пропуск е липсата на награда за Чавдар Николов. Мястото му е точно сред компанията на наградените - Папучаров, Гюджи, Камелия, Пискова и останалите. А социолозите вече никой за нищо не ги брои, барикадирали са се в тяхната катедра и всички им се смеят. Хубаво им беше при Воденичаров, а сега?
цитирай
536. анонимен - Мда, в ЮЗУ социолозите
01.11.2008 21:30
направиха май и невъзможното на пръв поглед. Да им се смеят повече и от на историците и филолозите. Майтап голям
цитирай
537. анонимен - към 535
01.11.2008 21:40
Чавдар Николов е от тази порода хора като Дулов. Те все напразно се натягат. За тях няма нищо накрая. Те са все минати. Здраво минати.
Ма то и един плакет си е една Воденичарова дранкулка. Другаде е далаверата.
цитирай
538. анонимен - O, Гюджи и Мирчев
01.11.2008 22:08
много одбре знаят къде е далаверата. И Ками. И Пискова. За Папучаров и дума да не става.
цитирай
539. анонимен - Дечев трябва да черпи - зала &quo...
01.11.2008 22:16
Дечев трябва да черпи - зала "Шопов" вече не е на дневен ред. Обявявам конкурс за овакантеното име на залата - такова, че да се хареса на петопоколенския раздавач на награди.
цитирай
540. анонимен - Ти остави зала "Шопов"
02.11.2008 00:06
То си беше ясно, че само помияр може да си сложи такава табела след всичко, което стана.
Ами нещо АС на ЮЗУ тихомълком се прави на разсеян за предложението на Общото събрание на ПИФ от 17 юли дядото разбойник - дето разнася още славата на ЮЗУ по "168 часа" и бТВ - да бъдел направен "доктор хонорис кауза на ЮЗУ".
Зер, както казваше Апостола, то точно и именно на Деня на народните будители се полага едно те такова тържество с връчване на награда и почетно звание. А то кво? Дават го само на снимка дядото в "Струма" как подскача хорце със Сончето.
Ех, деде, деде! Какви времена бяха наистина!!! Всичко в краката ти лазеше!
цитирай
541. анонимен - за конкурса на 539
02.11.2008 00:11
Като се има предвид какви субекти награждава Мирчев, предлагам недоименуваната зала "Шопов" да се прекръсти на зала "Ангел Димитров". Стига петопоколенецът да е съгласен, защото е известно, че е гъст с горноджумайската полиция.
цитирай
542. анонимен - Мяра според мяра
02.11.2008 00:39
Какъвто т . нар. ректор - такива и наградите: хем Ден на благодарността, хем Хелуин, хем 9.ІХ, хем 1 април, хем на Подбудителите и Послушковците, хем на малките Никойчета - та да се извиси ръста на Кра/д/ли ИвМ/арко/.И не само Контролния съвет, и комисиите по Етиката и Етикетите - и те са съгласни совместно с целокупното ЮЗУ
цитирай
543. анонимен - Много се извинявам, но този
02.11.2008 00:39
блог се посещава и от странични на ЮЗУ хора. Воденичаров беше и май още е с питомците си проблем на България, а не само на ЮЗУ. Затова може ли да попитам кой е Ангел Димитров.
Папучаров го знам от бТВ.
За Пискова съм чела "Анамнеза"
Но кой е Ангел Димитров?
цитирай
544. анонимен - Кой е Ангел Димитров!
02.11.2008 01:31
Ангел Димитров-Чората е баща на убития Чората, заради когото осъдиха няколко полицаи.
Дълги години държеше барчето на третия етаж по времето на ректора Чимев и беше включван в състава на научни делегации на университета, посещаващи чужбина, като "доц. А. Димитров", макар че имаше само килийно образование. Но да види човекът чужбина на държавни разноски!
Когато полицаите убеха сина му, се разбра, че фамилията е под покровителството на ДПС - бившият баджанак на Ангел Димитров е нашият бивш колега проф. Людмил Георгиев, съветник на Ахмед Доган (същият, който на пресконференцията на ДПС в НДК след евроизборите показа среден пръст на журналистите, доволен от голямата победа на ДПС).
цитирай
545. анонимен - Поправка
02.11.2008 02:30
Горното явто е писано от човек, който не е от ЮЗУ.
Ангел Димитров е самият Чората, убит от полицаи при опит за задържане. Собственик на охранителна фирма "Гранит", която охраняваше ЮЗУ от престъпници.
Барчето се държеше от неговия баща Райо Чората (доц. Р. Димитров, по документи за командировки в чужбина за сметка на ЮЗУ, за участие в научни разговори). Той е бивш баджанак на видния депесар проф. Л. Георгиев.
цитирай
546. анонимен - от 541
02.11.2008 07:45
За да избегнем объркванията - Ангел Димитров Чората е убитият, за баща му Райо Чората казват, че е подбирал проститутки за бизнеса си от студентките в барчето и че (други) проститутки е направил студентки. Аудиториите трябва да се кръщават на починали хора, все пак.
цитирай
547. анонимен - Да оставим наградените!
02.11.2008 12:39
Ако между тези от наградените, за които всички пишещи по-горе са единодушни, че неоснователно /дори цинично/ са отличени на празника има хора с чиста съвест, то те биха се срамували от акта с връчване на грамоти, в който са участвали.
Но ако те бяха хора с чиста съвест и способни да се срамуват, никога не биха допуснали така да се ангажират в престъпленията на Мирчев, че после да им се реваншира с награждаване, което ги излага.
...Ако те бяха... Но те не са! Така че ДА ОСТАВИМ НАГРАДЕНИТЕ да преживяват награждаването си!

По-сериозен коментар заслужава друг факт: Мирчев не разполага с достойни хора.
Да наградиш Папучаров за приноси в образованието е все едно да обявиш Приз за подлост в ЮЗУ!
Толерираните от Мирчев са с такива постъпки, че допълнително настройват останалите срещу него самия и методите, които прилага.
цитирай
548. анонимен - Да оставим наградените!
02.11.2008 12:50
Да, дайте да си говорим какви мафиоти са наградените.
Опасно е да се говори за двамата Чората, защото там наистина става дума за мафията. Не "мафията", а просто Мафията.
На никой не му се иска да му смелят кокалите за нищо, нали. За някакви писанийца по блогове.
Давайте пак по въпросите на "мафията".
цитирай
549. анонимен - Вижте не виждам никаква принципна
02.11.2008 13:44
разлика, за който точно клан на мафията ще говорим. Дали за този на по-бившя ректор Кирил Чимев (човекът взел под крилото си бившия ректор Илия Гюдженов и сегашния Иван Мирчев) или за другия клан ма мафията Воденичаров-Гюдженов- Мирчев.
Папучаров беше вътре и с двата клана.

И двата клана на мафията имат покровителство по най-високите етажи на властта - кланът на Чората (Райо Димитров, "доц. Димитров" от командировките и софрите в чужбина, баща на убития охранител, сводник и наркотрафикант Ангел Димитров) се ползва с подкрепата на ДПС чрез проф. Людмил Георгиев, човек от висшето ръководство на ДПС и приближен лично на Ахмед Доган.

Или за другия клан на мафията. Този на Воденичаров-Гюдженов -Мирчев (да не се забравя как наградения будител Илия Гюдженов, по молба на Мирчев, привиква хора от 18-те през април и май за да ги заплашва да оттеглят подписите си). И този клон се ползва със защитници и протектори чрез самия Ал. Воденичаров в полицията в Благоевград, и по най-високите етажи на властта - Георги Петканов, Любен Корнезов, Лютви Местан, Борис Велчев и т.н. Вж. пълен списък във в. "Капитал" от 8 фервуари 2007 г. на депутатите подкрепили промяната в Закона за висше образование за трети мандат на Воденичаров.
цитирай
550. анонимен - ~
02.11.2008 14:27
Странна работа,
тук се изказват хора толкова компетентно за други хора, сякаш не са ставали от масата (или от леглото) с тях.
Не стига, че се познават всички навици, особености и начин на реакция, съдба и орис на Владо Дулов, сякаш родната му майка, любовницата или психоаналитика му се изказват.
Но тук сякаш пише и родната майка/любовница/психоаналитик на Чавдар Николов, Лютви Местан, Герги Петканов, Борис Велчев..... и мн. др.

Вие родните майки/любовници/лекари на хората от Дулов до Велчев ли сте?

Или се правите на тях?
Или се борите за някое от тези роли?
Ако не е първото, а второто и третото, то диагнозата ви е ясна!
цитирай
551. анонимен - Преди тези връзки да се появат
02.11.2008 14:39
в този блог, те бяха дискутирани и в печата - "Капитал", "Дневник", "Медиапул", "Сега" (връзката Воденичаров-главен прокурор), "168 часа" и т.н.
Е не Владко Дулов и Чавдар Николов. Кой ще се занимава с тях, моля ви се!
цитирай
552. анонимен - допълнение от Сметната палата
02.11.2008 15:08
С Дулов и Николов вече никой сериозен човек не се занимава. Дори от Сметната палата са вдигнали ръце от великия партиен строител и обединител на дясното пространство Владимир Дулов, след като им е станало ясно, че по-скоро камила ще мине през иглени уши, отколкото Дулов да представи финансов отчет:

http://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Pril5-04_N.doc (обърнете внимание на номер 53)

цитирай
553. анонимен - ~
02.11.2008 15:28
~
...
ей,
~
...
е само един! не ми отнемайте запазената марка в тоя форум, ей!

~
..
цитирай
554. анонимен - Допълнение към 552
02.11.2008 15:35

И в Харвард не ебават Чавдар Николов и неговите ревове за Кокалис


Dear colleagues,

Тhe Kokkalis Program
2009 Workshop on Southeast Europe.

The workshop will take place on February 12-13, 2009. Proposals should be a maximum of 500 words, and should fall into one of the three following thematic units:

Leaders and Leadership – old and new – in Southeast Europe

Diaspora as a Political and Economic Player in the States of Southeast Europe

Westphalia, Neo-Westphalia or Post-Westphalia: Statehood in Southeast Europe

The areas of focus for the workshop are Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, F.Y.R. of Macedonia, Greece, Hungary, Kosovo, Moldova, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia and Turkey.

As always, a number of grants for travel and accommodation are available; the deadline for submission is November 24, 2008. For more information, interested parties may visit http://www.hks.harvard.edu/kokkalis/workshop_2009.html.

Elaine Papoulias
Director

Mikhala Stein
Associate Director

цитирай
555. анонимен - Подлизурковците
02.11.2008 15:38
на Воденичаров никъде не ги ебават в нормалния свят.
Камо ли пък там
цитирай
556. анонимен - Изключително интригуващ документ ...
02.11.2008 15:53
Изключително интригуващ документ на Сметната палата! Дулов си имал партия! Нищо няма за нея в интернет освен този документ, че не е предала финансов отчет за периода 2001-2004 и коментар в блога на някой Теодор Дечев, според който партията е създанена през 1991 - http://teodordetchev.blog.bg/viewpost.php?id=108629. В сайта на Софийска община е даден адресът на седалището на партията - ул. "Средна гора" 56. Това е единственото, с което партията на Владимир Дулов и някоя си Бистра Филипова е останала в историята.
цитирай
557. анонимен - Хит! И номер 53 е...
02.11.2008 15:59
Приложение № 5

С П И С Ъ К

на политическите партии, които не са представили отчети
за приходите и разходите за периода 2001 - 2004 г.
в Сметната палата

1.Българска комунистическа партия (марксисти), с представляващ партията Борис Петков
2.Българска либерална партия, с представляващ партията Вълкан Вергиев
3.Българска народна партия, с представляващ партията Димитър Бранков
4.Българска национална демократическа партия, с представляващ партията Лъчезар Стоянов
5.Българска работническа – социалдемократическа партия, с представляващ партията Манол Петков
6.Българска работническо–селска партия, с представляващ партията Георги Георгиев
7.Българска християн-демократическа партия (център), с представляващ партията Георги Ценов
8.Български земеделски младежки съюз, с представляващ партията Димитър Чукарски
9.Партия "Движение "Безпартийни за демокрация", с представляващ партията Кузман Кузманов
10.Партия "Движение "Гражданска инициатива" – СДС, с представляващ партията Тодор Гагалов
11.Партия "Движение "Нова България", с представляващ партията Ефтим Тимчев
12.Партия "Движение "Федерация на анархистичната младеж", с представляващ партията Борис Пиргов
13.Партия "Движение за законност и демокрация", с представляващ партията Марин Маринов
14.Партия "Демократично движение за конституционна монархия", с представляващи партията Константин Халачев, Божана Милушева и Милкана Мошанова-Атанасова, заедно и поотделно
15.Партия "Дружество "Просветление", с представляващ партията Димитър Иванов
16.Партия "Клуб "Демокрация", с представляващ партията д-р Галина Йочева
17.Консервативна партия, с представляващ партията Иван Йорданов
18.Партия "Народен съюз "Звено", с представляващ партията Иван Дундаров
19.Народна партия, с представляващ партията Величко Тодоров
20.Народнолиберална партия „Стефан Стамболов", с представляващ партията Христо Атанасов
21.Национална партия на труда, частните собственици, производителите и творците", с представляващ партията Еленко Тодоров
22.Независима демократична партия, с представляващ партията Петър Гогов
23.Партия "Независимо дружество "Обновление за защита правата на лишените от свобода", с представляващ партията Цветомир Белчев
24.Партия "Независимо сдружение Родолюбие", с представляващ партията Тодор Иванов
25.Нова социалдемократическа партия, с представляващ партията Васил Михайлов
26.Партия "Обединен земеделски съюз", с представляващи партията Йордан Дупаринов, Георги Атанасов и Йордан Садовски
27.Партия "Организация на сърдечноболните и социално слабите граждани в България", с представляващ партията Петър Колев
28.Партия „Либерален конгрес”, с представляващ партията Янко Янков
29."Партия либерали", с представляващ партията Петко Симеонов
30."Партия на свободните демократи – център", с представляващ партията Христо Сантулов
31."Партия на собствениците в България", с представляващ партията Димитър Тодоров
32."Партия на труда", с представляващ партията Иван Велков
33.Партия "Политически съюз "Русенски съюз – Царство България", с представляващ партията Росен Минев
34.Републиканска партия в България, с представляващ партията Александър Попов
35.Партия "Съюз за гражданско общество", с представляващи партията Стоян Груйчев, Здравко Попов и Цочо Бояджиев
36.Партия "Съюз на демократичните сили "Сердика", с представляващ партията Йордан Тодоров
37.Партия "Съюз на репресираните в България след 09.09.1944 г.", с представляващ партията Иван Станчев
38.Партия "Съюз на Социалдемократическата младеж", с представляващ партията Тодор Марков
39.Партия "Федерация на българската социалистическа младеж", с представляващ партията Димитър Георгиев
40.Християн републиканска партия, с представляващ партията Константин Аджаров
41.Партия "Християндемократичен съюз", с представляващ партията Антон Балев
42.Християндемократическа партия в България, с представляващ партията Стефан Караджов
43.Партия "Християндемократически съюз в България", с представляващ партията Юлий Павлов
44.Партия "Християнско женско движение", с представляващ партията Елисавета Миленова
45.Партия "Алтернативно социалистическо обединение – независими", с представляващ партията Любомир Стефанов
46.Партия "Алтернативно социалистическо обединение", с представляващ партията Валентин Вацев
47.Българска бизнес партия, с представляващ партията Александър Черпоков
48.Българска радикалдемократическа партия – Найчо Цанов, с представляващ партията Асен Колушки
49.Партия "Движение за демокрация и социална справедливост", с представляващ партията Славчо Георгиев
50.Партия "Дружество Български орел", с представляващ партията Маргарита Кавлакова
51.Партия "Инициатива гражданска независимост", с представляващ партията Евгения Саман
52.Партия "Независима съсловна конфедерация на безпартийните български граждани", с представляващи партията Любен Зидаров, Васил Василев и Николина Кенарова
53.Партия на зелените либерали, с представляващи партията Бистра Филипова и Владимир Дулов
54.Партия "Съединени демократични сили – десен демократичен алианс", с представляващ партията Кузман Кузманов
55.Партия "Християн–демократическа общност", с представляващ партията Христофор Събев
56. Партия “Политически съюз "Нова България", с представляващ партията Стефан Стефанов
57.Български земеделски народен съюз - Врабча-1, с представляващ партията Никола Куртоклиев
58.Партия "Български национален фронт", с представляващ партията Николай Алтънков
59.Партия "Движение Български национален фронт", с представляващи партията Костадин Косачев, Богдан Иванов и Бойко Чилингиров
60.Демократична славянска партия, с представляващ партията Станимир Досев
61.Партия "Единение", с представляващ партията Халис Окан
62.Партия "Национална демокрация", с представляващ партията Димитър Арнаудов
63.Нова народна християндемократична партия, с представляващ партията Елка Гуглева
64.Партия "Обединен Християндемократически център", с представляващ партията Екатерина Михайлова
65.Партия "Обединение за България", с представляващ партията Петър Бояджиев
66.Обновена българска комунистическа партия, с представляващ партията Гено Влахов
67.Партия "Форум Преображение", с представляващ партията Илия Стефанов
68.Партия "Център за обединение на земеделските сили", с представляващ партията Милан Дренчев
69.Партия "Български независим демократичен съюз", с представляващ партията Светлозар Рашков
70.Демократическа партия на справедливостта в Република България, с представляващ партията Али Ибрахимов
71.Демократична партия на труда, с представляващ партията Камен Буров
72.Либерална екологична партия, с представляващ партията Септември Ангелов
73.Партия "Младежка радикалдемократическа федерация", с представляващ партията Мартин Иванов
74.Партия "Национал-християнски съюз", с представляващ партията Асен Христов
75.Партия "Общобългарски антикомунистически съюз", с представляващи партията Георги Чипев, Димитър Амбарев, Велко Генчев, Георги Вълчев, Цветан Маринов, Иван Велков, заедно
76.Партия на честността и справедливостта, с представляващ партията Петър Баев
77.Политическа партия "Прогрес", с представляващ партията Васил Николов
78.Партия "Политически кръг "Зора", с представляващ партията Минчо Минчев
79.Партия "Сбор за демокрация", с представляващ партията Иван Анев
80."Свободна партия за балканско единство", с представляващ партията Георги Киров
81.Партия "Съюз Демократична България", с представляващ партията Йордан Тодоров
82.Партия "Съюз на младите сдружени земеделци", с представляващ партията Кирил Димитров
83.Българска селска народна партия, с представляващ партията Стою Стоев
84.Български земеделски народен съюз–оранжев с представляващ партията Стоян Чакъров
85.Партия "Български народен пенсионерски съюз", с представляващ партията Георги Захариев
86.Партия "Български християн-демократически съюз (сбор)", с представляващ партията Стефан Георгиев
87.Партия "Българско либерално демократично движение", с представляващ партията Милко Кирилов
88.Партия "Гражданско обединение за републиката (ГОР)", с представляващ партията Александър Томов
89.Партия "Движение за национално оцеляване "Воля за България", с представляващи партията Йордан Величков и Христо Смоленов
90.Партия "Демократично движение - Цар Борис ІІІ-ти", с представляващи партията Вангел Николов и Кирил Стефанов
91.Партия "Млада демокрация", с представляващ партията Иван Маринов
92.Партия "Научен парламент", с представляващ партията Стефан Найденов
93.Партия "Независимо дружество за защита правата на човека в България – Политически клуб", с представляващ партията Стефан Вълков
94.Партия на демократичните промени, с представляващ партията Мукаддес Налбант
95.Партия „Нова България", с представляващ партията Боян Чуков
96.Социално демократична партия - Пътят 94, с представляващ партията Валери Йорданов
97.Партия "Съюз за Търновска конституция (младежи)", с представляващ партията Теодор Попов
98.Партия "Център Нова политика", с представляващ партията Димитър Луджев
99.Български земеделски народен съюз “Никола Петков - 1945 г.", с представляващ партията Петър Тодоров
100.Български земеделски народен съюз – център, с представляващ партията Рангел Измиров
101.Партия "Национално движение "Спорт и бъдеще", с представляващ партията Христо Христов
102.Нова консервативна партия, с представляващ партията Валентин Костадинов
103.Партия „Нова демокрация”, с представляващ партията Иво Трайков
104.Партия "Български християндемократически съюз - Единен", с представляващ партията Георги Гугов
105.Партия "Обединение за запазване богатствата на България", с представляващ партията Митко Димитров
106.Партия на свободния избор, с представляващ партията Васко Райчев
107.Партия "Свободна България", с представляващ партията Ангел Рашков
108.Българска комунистическа партия на болшевиките, с представляващ партията Тодор Илиев
109.Партия "Български демократичен съюз за неореализъм и хуманизъм", с представляващ партията Иван Иванов
110.Партия "Български социално-либерален съюз", с представляващ партията Александър Маринов
111.Партия "Движение за социална защита на студенти, пенсионери, инвалиди и безработни", с представляващ партията Милчо Милчев
112.Партия "Либерален съюз "Нов избор", с представляващ партията Димитър Луджев
113.Партия "Народно движение "Изход", с представляващ партията Атанас Панайотов
114.Партия „Демократичен конгрес”, с представляващ партията Рамадан Рашид
115.Партия „Демократична България”, с представляващ партията Антон Тодоров
116.Партия "Политически клуб "ВМРО–БНД - Възродена България", с представляващи партията Николай Стойчев, Бисер Хънтев, Генко Сотиров, заедно
117.Свободна радикалдемократическа партия /СвРДП/", с представляващ партията Кирил Велев
118.Партия "Съюз за демократично развитие", с представляващ партията Иван Киров
119.Партия "Българско земеделско национално сдружение", с представляващ партията Валери Апостолов
120.Партия "Гражданска инициатива", с представляващ партията проф. Димитър Сепетлиев
121.Партия "Български бизнес блок – демократичен", с представляващ партията Иван Белчев
122.Партия "Гражданско движение "Родолюбие", с представляващ партията Бранко Давидов
123.Партия "Централно Обединително Движение Спасение (ЦОДС)", с представляващ партията Тома Младенов
124.Партия "Независими Петър Богдан", с представляващ партията Петко Петков
125.Партия "Ясно", с представляващ партията Георги Георгиев
126.Българска мобилна партия, с представляващ партията Георги Дановски
127.Партия "Движение Народовластие", с представляващ партията Златка Кузманова
128.Народна партия - 1894, с представляващ партията Христо Атанасов
129.Партия "Нова демокрация-21", с представляващ партията Росен Каменов
130.Нова социалдемократическа партия 1990, с представляващ партията Красимир Пухтев
131.Общонародна социална партия, с представляващ партията Васил Данев
132.Партия "Осми април", с представляващ партията Васил Чапразов
133.Партия "Социалдемократическо движение "Рома", с представляващ партията Тома Иванов
134.Партия "Християн-конституционен съюз "Цар Симеон", с представляващи партията проф. Радко Поптодоров, Божидар Абрашев и Богдан Атанасов
135.Партия "Политическо движение "България на всички", с представляващ партията Петър Георгиев
136.Партия "Алианс за социаллиберален прогрес", с представляващ партията Васил Велинов
137.Партия за социални и демократични промени, с представляващ партията Златко Младенов
138.Партия на зелените, с представляващ партията Христо Порточанов
139.Партия на работниците и социалдемократическата интелигенция, с представляващ партията Господин Желязков

цитирай
558. анонимен - Този айдук с номер 53
02.11.2008 16:14
от някъде ми е познат.
цитирай
559. анонимен - Аман от твоя Харвард, Стефане!
02.11.2008 19:03
Защото пв текста, който ни пускаш тука, липсва нещо твърде съществено - че става дума за 11-th Graduate Students Workshopи че само Doctoral students are invited to submit proposals. То с твоя гьонсуратлък нищо не ти пречи пак да се отмъкнеш там, ние не ти пречим. Ама поне не се хвали с нещо, което хич не е за хвалене.
цитирай
560. анонимен - Срамота, хората такава хубава зала "Шопов"
02.11.2008 21:00
бяха решили да правят. А тук кви ни ги пробутват. Научни сурогати. И издателството на ЮЗУ би се срамувало.
Ужас. Направо не мога да понасям всичко тва.

цитирай
561. анонимен - А какви времена бяха!
02.11.2008 21:04
Отворено писмо
относно опитите за клевети срещу нашата колега доц. д-р Кристина Попова и дискредитиране на Югозападен университет „Неофит Рилски”

Изразяваме категорично несъгласие с разпространяването на лъжи и злонамерени квалификации в интернет срещу доц. д-р Кристина Попова.
Разпространената информация в електронни писма, създадения блог и форуми не отговаря на истината.
Неверни са и обвиненията за фалшифициране на протоколи и други официални документи.
Не одобряваме непочтеното и неколегиално поведение на колегата гл. ас. д-р Стефан Дечев и методите, които той използва за дискредитиране на колеги и институции (катедри, факултет, университет).
Доц. д-р Кристина Попова е учен, утвърден в страната и чужбина, етичен и уважаван колега, ръководител на една от катедрите по история в продължение на два мандата. През това време решенията, вземани в катедрата са плод на единомислие, в резултат на обсъждания и свободно изказване на мнения.

Катедра „Българска история и архивистика”
доц. д-р Марияна Пискова – ръководител на катедрата

доц. д-р Костадин Паев

доц. д-р Валентин Китанов

гл. ас. д-р Милена Ангелова

гл. ас. д-р Нурие Муратова


Катедра „Обща история”

доц. д-р Калин Порожанов

доц. д-р Елеонора Пенчева

гл. ас. д-р Иван Петров

гл. ас. д-р Диана Велева

ст. ас. Александър Порталски


Лиляна Митрева - инспектор на специалност „История”

05.12.2007 г.
Благоевград
цитирай
562. анонимен - do 559
02.11.2008 21:13
Нурие, не е Дечев бе, аз го пуснах. Мирясай. И кажи с Пискова колко взехте от Воденичаров за таблата и колко струват реално. А какво стана с разликата.
цитирай
563. анонимен - Аз пък не съм Нурие -
02.11.2008 22:14
но - о, всичко ще си кажете вие! Кой какво е крал!
И какво е лъгал - къде уж бил "чел", пък то се оказва, че хората го пуснали да види свят и да се поотрака малко.
цитирай
564. анонимен - Щом не сте Нурие и знаете кой какво е ...
02.11.2008 22:26
Щом не сте Нурие и знаете кой какво е крал, може би сте от Сметната палата. Или имате връзка с университетите в Париж и Ню Йорк, в които Воденицата уж щеше да преподава.
цитирай
565. анонимен - Да, те от университетите
02.11.2008 23:15
в Париж и Ню Йорк са мноооого добре информирани кой какво е крал в ЮЗУ. Специални екипи работят по тия въпроси, които са от голямо значение с оглед на световната икономическа криза и налагането на западните ценности.
Но от Сметната палата не съм. Те пък изобщо не знаят кой какво е крал тук или там.
Не че знам кой какво е крал в ЮЗУ - чета блога и си правя изводи.
цитирай
566. анонимен - Не се разбира много!
02.11.2008 23:45
И аз се опитвам да разбера кой какво е крал, но не се разбира.
Писа се, че историците ходели в командировка в чужбина така: отива един и подпечатва командировките за още десет. После делят парите.
Горе се писа за някакво табло. Воденичаров дал пари за таблото, но те били много. Това, което било в повече, две дами си го разделили.
Стефан Дечев пък бил накаран от Воденичаров да върне някакви пари. Тогава той се заканил пред Лили Митрева, че жестоко ще си отмъсти. Тя обаче поради лекомислие не обърнала внимание на думите му. И ето какво стана - сега всички знаят, че Воденичаров е престъпник и мафиот, който изобщо не е чел лекции в Париж.
Какво още сте крали?
цитирай
567. анонимен - И без Дечев има достатъчно данни, че ...
03.11.2008 05:28
И без Дечев има достатъчно данни, че Воденичаров е престъпник и мафиот. А лекции в Париж чел ли е? Чувам, че продължавал да чете лекции по административно право в Горна Джумая.
цитирай
568. анонимен - Да, ти не си Нурието, защото си
03.11.2008 08:26
Пи(ш)кова :)))))
цитирай
569. kkabakciev - Интересно съобщение за създаването на БАНИ. Аз също създавам институт и ще раздавам титли. Първата за мен, естествено
03.11.2008 09:58
Чувал бях, че е създадена алтернативна Българска академия на науките, но досега не бях чел съобщения в медиите за това. Сега вече има такова съобщение. Ето го:
http://tech.groups.yahoo.com/group/bulgarianscienceproblems/message/3380

Ето и няколко абзаца от него:
"Като стана въпрос за спонсорство, сетих се, че патрон на събора е член-благодетелят на Българската Академия на Науките и Изкуствата (БАНИ), кмета на Варна г-н Кирил Йорданов. Вероятно той прави това с лични средства. Но е възможно да е мобилизирал и публичен ресурс или пък, не дай си Боже, дарения от някои съмнителни фирми и групировки. Защо не го попитате за това кой плаща? Относно БАНИ мога да отбележа следното. Известно е, че в България има една научна институция с име Българска Академия на Науките, или БАН, която макар и доста склерозирала, има някаква научна легитимност от 1869 г до наши дни. БАНИ (Българска Академия на Науките и Изкуствата) е основана през 2008 г. Цял сонм академици са нейни членове и вие, делегатите, сте съпричастни към първото им голямо публично дело: организиране на Велик събор на българите по света. Потърсих в Google Scholar научни трудове подписани със сиглите на БАНИ, но не намерих нито една препратка. За БАН има 27200 документа. За сметка на това, търсейки информация за новосъздадената БАНИ, попаднах на възражение от БАН, в което пише следното:
"Българската академия на науките и в частност Българската академия на науките и изкуствата е запазена марка за интелектуална собственост, върху която никой няма никакво правно, историческо и морално основание да посяга с користни цели. През последните години “по света и у нас” се нароиха безброй академии, следователно “възстановителите” биха могли да си измислят всякакво заглавие на “фирмата”, но не и да крадат история и интелектуална собственост." Прочее, не се наемам да съдя БАНИ ли краде от БАН интелектуална собственост или обратното [...]"

Видно от същия сайт, в БАНИ членуват следните учени, титулувани "академик": Александър Чирков, Цветомир Воденичаров, Христо Матанов, Петър Константинов, Карю Карев, Богомила Маневска и др. Има и дописни членове, като например Маргарита Каменова, Иван Николов, Тодор Карчев, Иван Харалампиев.
Намирам, че е съвсем нормално да се сформира друга академия, която да е различна от кочината БАН! Няма и каквито и да било законови пречки за това!
Разбира се, че БАН е кочина! Кочина е - ВЪПРЕКИ че там се прави и наука. Но само тук-там, от отделни хора.
Добра идея! Приветствам създаването на БАНИ!
И не виждам защо и аз самият да не обявя, че представлявам институция (институт) и да се кръстя "величав гений на науката", съкратено "вгн".
Правя го! А после ще започна и да раздавам тази титла! Конкурс ще обявя и т.н., както си му е редът! Няма майтап никакъв!

Красимир Кабакчиев, дфн, вгн
Институт "Кабакчиев"

П.П. Така де! Ще ми станат само едни академици и член-кореспонденти на БАН - в мнозинството си едни геронто-комуно-ченгесарски боклуци и некадърници, които имат наглостта да претендират, че представляват "българската наука" - че и лапат привилегии, като смучат от бюджета, в грубо нарушение на Конституцията, на базата на тези "титли"! К.К.
цитирай
570. анонимен - Много ми харесва, че в някои от горните
03.11.2008 12:38
коментари и хората на Воденицата признаха, че не си е тръгнал доброволно и поради пенсия, ч че Дечев и неговите приятели в каузата с няколкомесечната си дейност са го изритали от деканската длъжност.
Той сам си тръгна вече свърши. Сега стана той беше честен човек, но Дечев и другите го набедиха, че е мафиот. Медиите начело с бТВ само се подлъгаха, че и на Дошков дадоха думата. Срамота.
Извинявайте, Кабакчиев. Горе са пропуснали Воденичаров. Той е по-прост от изброените, но мисля, че по-добре се оправя в далаверата.
цитирай
571. анонимен - Няма ли малко противоречие, 570?
03.11.2008 13:01
"Горе са пропуснали Воденичаров. Той е по-прост от изброените, но мисля, че по-добре се оправя в далаверата."

Дали по-скоро не трябва да се каже, че не е по-прост?
цитирай
572. анонимен - Аз съм 570
03.11.2008 13:11
Да, със сигурност постинг 571 е от хората на Воденичаров.
Отговарям.
Че Воденичаров е по-прост от горните е сигурно. Напълно при това. Чирков все пак лекува хора. Прави операции.
Матанов е византолог и балканист медиевалист. И той си разбира от работата.
И т.н., и т.н.
Воденичаров е работник от ЦКС-то. Писал на времето дисретация за участието на ДКМС в държавното управление. След 20 години Траян Лялев, почват с Йордан Шопов да правят мафийкста ПИФ и се сещат за него.
За 571 думата "далавера" е равносилна на нещо хубаво. Тя не е. Далаверата е бизнес извън закона. Могат да се сравняват само хора, които имат бизнес в границите на закона.
Воденичаровото умение да изгради мафиотска структура във висшето образвоание (ПИФ) се базира на противозаконни действия. Те са успешни поради липса на държава в България. А не че е по-умен от другите. Той е просто престъпник. Ако още се разхожда на свобода е поради липса на държава в България. Мястото му е в затвора. Което не означава, че един ден няма да свърши там. Както и неговите ортаци. Да не мислите, че само с бТВ ще му се рамине. Лъжете се жестоко.
цитирай
573. анонимен - Дулов, последно
03.11.2008 13:21
ти ли си номер 53 бе айдук?
цитирай
574. анонимен - Аз пък съм 571
03.11.2008 14:35
и се присъединявам към казоното в 572. Но сравнението ми не е между Чирков и "комсомолеца", а между другите академици и "комсомолеца".
Съгласете се, че не е малка и тая далавера десетилетия да си клатиш краката и да получаваш от бюджета добавки за "академична титла", и доживотна заплата.
Крайно учудващото тук е, че "комсомолецът" не се е вредил и в тая ясла. Значи може би наистина отговаря на определението в 571 все пак....
цитирай
575. анонимен - Къде са сега пенсионерите от ПИФ?-на топли места
03.11.2008 15:22
"Само около 50-ина ЮЗУ студенти проявиха интерес към кариера в държавната администрация

Само около 50-ина ЮЗУ студенти дойдоха вчера на среща с представители на Министерството на държавната администрация и административната реформа, на която бяха представени възможностите за стаж и работа в държавните структури. Досега 35 студенти от Югозападния университет в Благоевград са се възползвали от възможността да практикуват в държавни институции. Срещата откриха зам. ректорът доц. Рая Мадгерова и проф. Иван Величков, директор на Центъра за продължаващо обучение в ЮЗУ, който посъветва младите хода да се възползват от поканата за държавна работа, за да не съжаляват за пропусната възможност.
Къде да търсят обяви за свободни позиции, какви са конкурсите и нужните документи за кандидатстване разясни на студентите младши експертът в министарството Камен Ханджиев, който бе убедителен в становището си, че е удоволствие да се работи в държавната администрация.

ДИМИРИНА АСЕНОВА"
цитирай
576. анонимен - А бе защо на всичките разбойници
03.11.2008 16:33
еднакво им звучат центовете. Ето съдете сами. Санчо Панса на Воденичаров (пенсионер - ще очакваме от Мирчев повече данни кокло струва месечно на ЮЗУ тази гад) има "Центъра за продължаващо обучение в ЮЗУ"
Фалшификаточето на документи Гюдженов, с когото Воденичаров се отнасяше като с лайно - "Център за кариерно развитие"
Мирчев, каква е ползата от тези структурки? Колко струват на бюджета на ЮЗУ?
цитирай
577. анонимен - към 573
03.11.2008 17:23
А, Дулов да не подаде финансов отчет? Требе да е некой адаш!
цитирай
578. анонимен - Напоследък от ж. к."Струмско" към 1-ви корпус
03.11.2008 18:54
почнаха да пристигат едни новини. Едно спрягано нагоре момиче взело доста да залита към чашката. Явно причината била мъка по чичо Санди. В такива случаи то крещяло за 18-те: "Говеда, говеда!!!"
Бива ли така бе момиче младо?! Па толкова много ли дава за табла тоз дядо?
цитирай
579. анонимен - Колко са тези центрове в ЮЗУ. Център ...
03.11.2008 19:14
Колко са тези центрове в ЮЗУ. Център за продължаващо обучение има още един с директор Ангелина Манова и седалище Дупница.
цитирай
580. анонимен - Вижте, форумът на Дошков е наистина ФОРУМ
03.11.2008 19:23
Ето тук можем да направим списък на тези центриове на кърлежи, тунеядци и т.н. Да видим какви са тези центрове? Защо съществуват? Колко струват на ЮЗУ?
Защо Воденичаров се шири в стария си кабинет? Защо Гюдженов се шири в стария си кабинет? Чий го дири там? Какво му е "кариерното развитие"? (ако наистина Пашова и Вардарева, както се писа, са му писали професурата, а то иначе е ясно, че Гюдженов не може да пише).
И този списък с центровете и колко струват те на ЮЗУ да се занесе на следващия Академичен съвет и да се пита Мирчев, колко се изръсва ЮЗУ за да добруват Величков, Воденичаров, Гюдженов и друга измет, чието място - показва го доклада на МОН - е знаем къде, ама ....
цитирай
581. анонимен - Колко ни струва?
03.11.2008 20:42
Крайно време е да започнем с въпросите "Колко ни струва?!"
1. Колко ни струват центровете, в които са поставени послушковци, помогнали на петака да се "издигне" до ректор (истината е че след него, вече тази позиция е тотално девалвирана, дори вече е подигравателна)?
2. Колко ни струват допълнителните възнаграждения на "ръководните кадри" (според запознати "ректорът" , като допълнително възнаграждение, заплатите на 3 професора, над полагащата му се заплата, като преподавател, т.е. той ни струва колкото 4 измислени професори, като него), а заместниците, а деканите, кърлежи...? Да не се забравя, че петакът гледа да увеличи норматива на всички, но те "ръководните" имат редуцирани нормативи! Къде го има това, за едно и също нещо по две привилегии - допълнително възнаграждение и редуциран норматив, само в кишлаците на Киргизия и ... в ЮЗУ!?
3. Колко ни струват послушковците наречени "главни експерти"? От тях няма полза, а откровена вреда, тяхната задача е да пречат и да донасят!

ДОКОГА???
цитирай
582. анонимен - Много уместни въпроси.
03.11.2008 21:24
ЮЗУ не е е частна фирма (макар че беше такава дълги години на Воденичаров и Гюдженов), та да не се знае за какво се изразходва държавната субсидия от над 35 млн. лева. Както виждате много повече от "спестения", дето не е спестен никак - милион на Воденичаров.
Колко е заплатата на ректора? Това да не е частна фирма за да е фирмена тайна. Щом си на издръжка на българския данъкоплатец, и той, а не само работещите в ЮЗУ, трябва да знае колко е заплатата на един ректор на един ДЪРЖАВЕН университет - дълги години съществувал като частна мафийка на Воденичаров
И е време да се поднови и припомни идеята за финансов одит на ПИФ - на кого, за какво и колко е давал Воденичаров?
цитирай
583. анонимен - За заплатите на преподавателите
03.11.2008 21:47
За заплатите на хабилитираните - надбавките за доктор, а и за надбавките за длъжности, не сте прави! Вижте в УНСС отговора на въпроса "колко". Хабилитираните там са много добре платени.
Нормално е да е така. В България по този показател сме доста по-зле даже от македонците! Недейте да негодувате за това! Напротив, целта е преподавателите за длъжности и звание да имат високи заплати!
цитирай
584. анонимен - съгласен с 583, обаче:
03.11.2008 22:34
ВСИЧКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ за длъжности и звание да имат високи заплати!
Защото в момента в ЮЗУ проблемът е именно в това, че НЯКОИ вземат високи заплати. А работата им като задължения на хабилитирани, пък при това и ако са с допълнителни административни ангажименти, е твърде много и твърде отговорна. Като прибавим и това, че администрирането отнема много време, а не разполага с никакви (дори и минимални) възможности за изискване на произтичащи задачи и срокове към останалите преподаватели (които не са на административни длъжности). Тоест: те не длъж_ни, така де! Не им се плаща и следователно: разбираемо е да не се разчита на тяхната отзивчивост!
Крайно време е да се помисли за промени и диференцицирано заплащане по добре обмислени критерии. Необходимо е да се ревизират длъжностните характеристики и те да се предявяват като реални изисквания към заемащите административни длъжности.
Допълнителните отговорности по различни комисии, допълнителните заетости по разработване на документации, по изготвяне на справки или експертни становища би трябвало също да се заплащат. Ангарията е майка на формализма.
ПП. Бащата е петопоколенец!
цитирай
585. анонимен - Ха-ха-ха
04.11.2008 12:06
В края на тържествената церемония с грамота за особени заслуги за развитието и утвърждаването на университета ректорът проф. Мирчев отличи на студенти, преподаватели и служители, между които бившият ректор проф. д-р Илия Гюдженов, проф. Магдалена Глушкова, доц. Невена Пенчева, , доц. Георги Георгиев, доц. Марияна Пискова, до. Михо Михов, доц. Иванка Георгиева, гл. ас. Гергана Падарева, Камелия Илиева, Иван Ждрапански, Лидия Томова, Николай Георгиев и др...
цитирай
586. анонимен - към 573
04.11.2008 13:07
Целебна тишина е обхванала "приятелите на катедра социология". Не ви ли учудва това? Свикнали сме непрекъснато да преравят този форум и да отговарят моментално. Тука има нещо!
цитирай
587. анонимен - Да, примерът на една
04.11.2008 13:17
историчка кръстителка с нейната "целебна тишина" стана задължителен.
А самият Владко винаги е имал отговор по форумите за има-няма 15 минути.
цитирай
588. анонимен - http://www. mediapool. bg/sho...
04.11.2008 17:28
http://www.mediapool.bg/show/?storyid=145396&p=0#msgs
цитирай
589. анонимен - Воденичаров, Гюдженов и Мирчев
04.11.2008 21:45
Трябва да ви кажем, че вашият ред май приближава. И с плакети, ибез плакети. И с 1 новмри, и без него. И дранкулки, и без дранкулки. Моля:
http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=576325
цитирай
590. анонимен - "Анамнеза" се завърна, ...
04.11.2008 21:51
"Анамнеза" се завърна, форумът още не, но има надежда...
цитирай
591. анонимен - До 589:
04.11.2008 22:00
Извинявай, скъпи приятелю, какво е това "дранкулки"? Написал си го два пъти, но не си го обяснил!
цитирай
592. анонимен - до Стефан Дечев
04.11.2008 22:20
Дечев, четеш ли?!
цитирай
593. анонимен - до 592
04.11.2008 22:24
Дечев сигурно чете. Нормално е.
А сигурно и пише - и това е нормално.
По-важното е, че и Мирчев чете.
Мирчев, не пропускай!
цитирай
594. анонимен - А в "Струмско" вече
05.11.2008 01:03
са се отрязали и кълнат наред - 18-те, Дошков и Дечев, Енчева, Боряна, медиите, "Дневник" - "Говеда, говеда! Завиждате на ПИФ! Завиждате на ПИФ! Говеда!!!"
цитирай
595. анонимен - Нурието като всичко останало от Сието
05.11.2008 01:48
Ето това е най-развращаващия пример на АЛ.Во + Ил.Гю + Ив.М и хористите от миманса
цитирай
596. анонимен - Относно "Академиите"
05.11.2008 09:43
Нищо ново не са открили с БАНИ варненци. Е-хе-е колко по-рано предшественика на Воденицата - проф. Николай Божков (ректор в сянка на Чимето) основа академия "Платон" (дали и още не съществува?) и раздаваше "академици" и "чл. кореспонденти" , че и професури на Иван Славков, Хачо Бояджиев и т.н.
Така че нищо ново под слънцето, или "всичко ново е добре забравено старо"!
цитирай
597. анонимен - Да припомня само че
05.11.2008 13:02
по времето на Чимев, и с много решителната пшодкрепа на самия Илия Гюдженов, стратегът "проф." Николай Божков беше направил и Балканска академична асоциация. Твърдеше, че за нея знаел и била под патронажа на Бутрос Гали. А Бутрос Гали знаеше за неговата асоциация, колкото в Париж и Ню Йорк за лекциите на Воденичаров.
цитирай
598. анонимен - Поздравления до всички от ЮЗУ
05.11.2008 14:42
които се включиха с постинги в "Медиапул". Бройката не е малка. Занчи има надежда мафията на Воденичаров-Гюдженов-Мирчев да бъде преборена.
http://www.mediapool.bg/show/?storyid=145396&p=0#msgs
цитирай
599. анонимен - Аз пък виждам, че и в "Дневник"
05.11.2008 15:33
хора от колегията от ЮЗУдобре се справят
http://www.dnevnik.bg/show/index.php?storyid=576325&p=0#comments
цитирай
600. kkabakciev - Гледам, че мога да бъда № 600 - я да се запиша да се изкажа
05.11.2008 18:46
Така. Записах се.
Искам да информирам уважаемата форумна публика тук, че напоследък отново ми се налага често да се занимавам с българския съд, а когато се занимавам с българския съд, то е по дела, свързани с академичното законодателство.
Знаете, че съдя така наречения Институт за български език при БАН, един развъдник на некадърност, комунизъм, престъпност и откровена простащина. Вероятно не е нужно повече да говоря за този така наречен институт, защото уважаемата част от форумната публика тук явно прекрасно знае какво е то академична институция - развъдник на некадърност, комунизъм, престъпност и откровена простащина.
Става дума за това, че досега аз съм победител в съдебната борба с развъдника, но през последните няколко години в съдебната система настанаха някои промени към по-лошо. Не че допреди няколко години тя е била безупречна, но някакси тогава тя даваше надежди за нещо по-добро. Днес не е така. Днес съдебната система е вече доказано порочна, корумпирана и дори, направо казано, престъпна. Едва ли трябва отново да се позовавам на данните на самия главен прокурор за това, колко десетки хиляди престъпления са останали непреследвани поради умишлено разтакаване в прокуратурата и изтекла давност. Да не говорим за останалите безобразия и беззакония в прокуратурата и самия съд.
Всичко това не означава, че в съда и прокуратурата не работят и някои компетентни, некорумпирани и нормални хора. Но те сякаш започват да стават все по-малко.
Казаното не означава, че вие тук, недоволните от управата на ЮЗУ (на различните равнища) не трябва да си търсите правата и не трябва да завеждате дела! Напротив! Точно съдът е мястото, където в една нормална и правова държава трябва да се решават конфликтите и проблемите! Има и нещо друго важно. Човек трябва да си търси правата, включително и чрез съда, и ако съдът не му оказва съдействие, така да се каже, и ако не си върши работата, трябва да бъде атакуван да го прави. Само така от това нещо тук може евентуално един ден да стане държава.
Ето, аз направих специален блог за безобразията в съдебната система:
http://kkabakciev.blogspot.com/
Бих казал, че той вече е доста популярен, а в него тепърва (живот и здраве) има да четете за безобразия и беззакония в съдебната система.
Това мое съобщение е малко разхвърляно, но то и без това е твърде неофициално, ако мога така да се изразя (доколкото в един форуми има неофициални и официални съобщения).
Искам накрая в съобщението да кажа две неща.
Първо, през последните 3-4 месеца се наблюдават опити на някои съдии на първа и втора инстанция да бъдат прекратени две мои граждански дела срещу Министерския съвет. Съдя правителството за следствията от това, че от 1991 г. до този момент, вече 17 години,
НЕ ИЗПЪЛНЯВА СВОЕ ФУНДАМЕНТАЛНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ, ВМЕНЕНО МУ ОТ ЗАКОН (ЧЛ. 42, АЛ. 2, ЗНСНЗ), А ИМЕННО НЕ ИЗДАВА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНИТЕ НА АТЕСТИРАНЕТО НА УЧЕНИТЕ.
Едва ли трябва да се обяснява какво е значението на този правилник (неиздаден, несъществуващ). Мога категорично да заявя, че ако такъв правилник имаше, поне половината от проблемите, които се разискват тук, в блога на Дошков, изобщо нямаше да съществуват!
Второто, което искам да кажа, а то е впечатление от последните дни, че има определени съдии, които правят усилия да раздават точно правосъдие. Хубавото си е хубаво, и дори на фона на невероятните безобразия и беззакония в съдебната система, то трябва да бъде отчетено.
Очаквайте конкретно да ви разкажа за развитието на някои от делата ми, и в частност за изхода (в съответен момент) от опитите да бъдат прекратени двете мои дела срещу правителството заради неиздаването на правилник за атестирането на учените.

Кабакчиев
цитирай
601. анонимен - ХА-ХА
05.11.2008 22:16
ПРОЧЕТЕТЕ и 104 в
http://www.dnevnik.bg/show/index.php?storyid=576325&p=0#comments
цитирай
602. анонимен - Хайде Мирчев,
06.11.2008 00:51
И Буш си отива. Ти какво чакаш?
И си избраха хората дето не е Пето поколение ...
цитирай
603. анонимен - И за празника ли същото? Мирчо Люнгов
06.11.2008 10:31
Пак подлизурковци и докарвачи. Пак не реализирани оставки- по-точно мечти за оставки. Виж предложенията за промяна в съдебна система, за пътищата на израстване на учените- това е повече от 6!
Що се отнася до безобразията в корумпираната съдебна система: имам мижави подобия на отговори за търсения от мен имунитет на осем съдии от пет институции, които трябваше да съдействат с авторитета си пред Председателя на ВСС, за да получа тези отрепки в залата на банката на подсъдимите, но... Шекспир би казал..."думи, думи, думи", а някой реалист с по-късна дата "Гладна кокошка просо сънува!"
цитирай
604. анонимен - Правилник за атестация
06.11.2008 12:20
В ЮЗУ има такъв правилник. Той се дава по факултети на всеки, на когото предстои атестация, за да подготви исканата документация според изискванията му.
Та ако го искате - атестирайте се (или го вземете от някой, който вече е минел по процедурата).
И стига сте джафкали, файда няма (и няма да има...).
цитирай
605. анонимен - Вятърът на промяната
06.11.2008 12:44
I follow the Moskva
Down to Gorky Park
Listening to the wind of change
An August summer night
Soldiers passing by
Listening to the winds of change

The world is closing in
Did you ever think
That we could be so close, like brothers
The future's in the air
I can feel it everywhere
Blowing with the winds of change

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the winds of change

Walking down the street
Distant memories
Are buried in the past forever

I follow the Moskva
Down to Gorky Park
Listening to the wind of change

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams
With you and me

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the winds of change

The wind of change blows straight
Into the face of time
Like a stormwind that will ring
The freedom bell for peace of mind
Let your balalaika sing
What my guitar wants to say

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams
With you and me

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the winds of change

Минавам покрай
парк „М. Горки” в Москва
и слушам вятъра на промяната.
А в августовските летни нощи
Слушайки този вятър,
Отминават войници.

Света се затваря,
не мислиш ли?
Можехме да бъдем толкова близки, като братя,
но бъдещето се носи във въздуха,
усещам го навсякъде,
Носейки се с вятъра на промяната.

Нека усетим магията на момента
В нощта на славата,
Където мечтаят децата на бъдещето
във вятъра на промяната

Вървя надолу по улицата,
А отминалите спомени
Завинаги са изгорели в миналото.

Вървя и
усещам вятъра на промяната
по парк „Горки”

Нека усетим магията на момента
В нощта на славата,
когато децата мечтаят и споделят мечтите си
с нас.

Нека усетим магията на момента
В нощта на славата,
Където мечтаят децата на бъдещето
Във вятъра на промяната

Той духа непрекъснато
В лицето на времето
Като буреносен вятър, който ще пробуди
Спомените за свобода и мир на разума
Нека изпее балалайката ти
Това, което китарата ми иска да каже

Нека усетим магията на момента
В нощта на славата,
когато децата мечтаят и споделят мечтите
си с нас.

Нека усетим магията на момента
В нощта на славата,
Където мечтаят децата на бъдещето
Във вятъра на промяната
цитирай
606. kkabakciev - Много интересно съобщение - № 604
06.11.2008 12:59
Две съображения имам по него.

Първо, какво значи един правилник "да се дава". Това е нормативен акт и трябва да е публикуван и публично достъпен. По всяка вероятност един такъв "хвърчащ" правилник, ако въпросът бъде отнесен в съд, няма да бъде приет за каквото и да било (нито за ведомствен нормативен акт, нито, още по-малко, за доказателство). Впрочем по тези въпроси следва да има думата и Петър Дошков - ще бъда благодарен за негов коментар.

Второ, ако допуснем, че този правилник, издаден от ръководството ЮЗУ по обективна необходимост, въпреки липсата на правилник по чл. 42, ал. 2 от ЗНСНЗ, е публикуван и е законен, все пак отново възниква въпросът може ли един ведомствен нормативен акт реално да замести правилник, който е обявен за съществуващ от закон, и който, предполага се, отразява философията на атестирането - такава, каквато трябва да я е предвидил законодателят и да я е облякъл в съответната законова форма.

Някой сега резонно може да заяви: абе, Кабакчиев, каква ти философия на атестирането? Това са едни комунистически диваци и некадърници, които с десетилетия са "ръководили науката", но които нямат дори и бегла представа за това, що е автентична наука.

И ще бъде напълно прав.

Ама моля ви се, това, което днес се нарича президиум на Висшата атестационна комисия, това ли според вас е експертен кадрови научен орган, авторитетен и политически и всякак безпристрастен?

Ами в този "експертен кадрови научен орган" участват две дузини лица, повечето от които са или некадърници, или изключително отявлени комунисти, или агенти на терористичната организация Държавна сигурност; има и един офицер на Държавна сигурност, почти всички са членове на терористичната шайка, наречена БКП, има дори партийни секретари; има един, който е българист, но много повече известен като тартор на кампанията на така наречения президент, известен повече като агент "Гоце" и "доцент" в така наречен (днес несъществуващ) "Институт за история на БКП", всъщност една пропагандна партийна централа за фалшифициране на историята и прикриване милионите престъпления на комунистите; има един, който е "член-кореспондент на БАН" и "директор на институт", който си позволява да отрича мащабите на зверствата на сталинизма (за аналогично деяние, отричане или поставяне под съмнение на Холокоста, в много страни на Западна Европа СЕ ОТИВА В ЗАТВОРА, дори за 12 години)!

И това, президиумът на ВАК, е нещото, което би трябвало да бъде еманация на една държавна философия за атестиране (даване оценка) на научноизследователската дейност!

За какво изобщо говорим ли?

Ами за същото. За това, че това тук не е държава, а е една невероятна посткомунистическа кочина, която днес се управлява на почти всички равнища от престъпници и асоциати на криминалното позорно минало! Каква еманация на държавна "философия за атестиране (даване оценка) на научноизследователската дейност"? Това са огромни шайки от некадърник до некадърника и комунист до комуниста - във всички академии, университети и институти! А младите, които биха били съвсем различни като административно и гражданско поведение, систематично са изритвани в чужбина през последните 18 години! А други млади, останали тук, като Светла Енчева, Петър Дошков, Стефан Дечев, и някои не съвсем млади като мен, са "поставяни на мястото им" по различни начини - от рода на уволнения, друг административен терор, неатестиране, необявяване на конкурс и дори заплахи за физическа разправа, и какво ли още не.

Но, разбира се, варварството на комуно-шайките и многобройните им членове няма да мине - и дори повечето от тях вече доста добре са разбрали това!

Но да се върнем на въпроса за правилника за атестиране в ЮЗУ. Ще бъда лично много благодарен, ако някой може да го копи-пейстне тук, за да можем да го проучим и коментираме.

Кабакчиев
цитирай
607. анонимен - преводачеството не е занаят за всеки
06.11.2008 13:41
най-малкото защото:

CLOSE IN

- стеснявам кръга, заграждам, обграждам, падам, спущам се, сгъстявам се (за мрак и пр.) (on, upon)
- ставам по-къс, намалявам (за дни)
цитирай
608. анонимен - stiga ste filostvali v toq forum bezmisleno
06.11.2008 14:26
Ima pravilnik za atestirane/edna chervena knijka/, razdadena e po katedrite. Opisana e procedurata, pravilata i kriteriite za ocenqvane. Na saita na SWU sa obqveni komisiite po atestacia. Kakvo tolkova go bistrite tova atestirane? Izvinqvam se za latinicata, nqmam kirilica v momenta.
цитирай
609. kkabakciev - Колега 608, искам да попитам следното
06.11.2008 15:31
Като има критерии за атестиране, как конкретно са атестирани лицата, за които непрекъснато се пише в този форум?
В качеството си на гражданин, засегнат от определени действия на съдебната система, искам да знам как точно (в изпълнение на чл. 42 ЗНСНЗ) е било атестирано лицето Воденичаров, професор по право в ЮЗУ, за което многократно тук е писано, че "научните му публикации" всъщност се отнасят до "приноса на Комсомола в правото"? Тоест, това (може би) изобщо не са научни публикации!
Аз не познавам - не съм виждал дори, и не съм чел, публикациите на това лице!
Но имам основания да смятам, че едва ли публикуваният нееднократно в този блог (на Дошков) списък е неистински!
Във връзка с това - днес е налице, и в сила, Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен:
http://lex.bg/laws/ldoc/2134920192
А щом това е така, следва в критериите за атестиране на обсъждания тук университет в града с "прекрасно име" да присъстват клаузи, които да предвиждат даване на съответна оценка (негативна, разбира се), на лица, които са служили на комунистическия престъпен режим и на неговата идеология.
И изобщо, колега, начинът, по който подхвърляте информацията си и обсъждате този много важен проблем ("има там една червена книжчица, има в нея правила и критерии") ме навежда на мисълта, че може би изобщо не разбирате за какво става дума.

Кабакчиев

P.S. Не би било зле нормалните форумисти тук да си представят дали в днешен германски университет би могъл да преподава професор по право, който в бившата ГДР е писал съчинения за "приноса" на комсомолската организация на ГДР (Freie Deutsche Jugend) в правото! Как е? Можете ли да си го представите това нещо, или не можете? Благодаря предварително за отговора и на този съвсем немаловажен въпрос!
К.К.
цитирай
610. анонимен - конска муха
06.11.2008 16:09
Ей нахален бе. Ти му казваш, че правилник за атестиране ние си имаме, а той си държи на неговото его - него бездарника никой никога не го е оценявал и иска ние в града с "прекрасното име" да го оцениме - е добре - Кабакчиев ти си един доказан бездарник в науката. От това което пишеш в този форум, твоето бездарие и самовлюбеност са безспорни!
цитирай
611. анонимен - Да, имаме си правилник, аме се ра...
06.11.2008 16:14
Да, имаме си правилник, аме се разпространява чрез подпитване и ако много слушкаш. Има ли между читателите други освен мен, които са атестирани без да са видели такъв правилник?
цитирай
612. анонимен - Сложно нещо е документацията в ЮЗУ. ...
06.11.2008 16:27
Сложно нещо е документацията в ЮЗУ. Министър Вълчев се кара на университетите защо всички планове и програми не са качени в интернет, а в ЮЗУ трябва да плащате по 20 лева за анотация на програма, ако не сте студент. Ако изпълним препоръката на министъра, може да бъдем наказани, че водим университета към фалит.
цитирай
613. анонимен - Добре, че е един външен като Кабакчиев
06.11.2008 16:31
та да ви разрита просташките червени задници!
цитирай
614. анонимен - В ЮЗУ
06.11.2008 17:54
учебните планове са държавна тайна. При историците дълги години имало само един екзепляр. Пазела го секретарката Лиляна Митрева. Знаем също от историците, че това е неофициален зам.-декан на бившото ИФ. Може да се каже и зам.-ректор на ЮЗУ. Причината - много проста. Участвала е в избора на холната гарнитура на ректора тогава Гюдженов. Това по линия на неартикулираните мрежи в ЮЗУ прави Митрева 100 пъти по-важна от зам.-ректора тогава Димитър Кр. Димитров. Той не чини нищо пред Митрева.
Нямаш никакво право да виждаш учебниоя план. Има само един екземпляр. Той се пази в чекмеджето на Митрева.
Какъв правилник за атестация. Къде бил публикуван. По кой правилник за атестация се лансира иновацията на Гюдженов "пенсионер на основен трудов договор".
На Кабакчиев кусури взели да намират. Бил нереализиран. А Гюдженов кое му е реализираното. Че и за акредитацията бил отговарял на национално равнище.
Ако този мошеник наистина още е там, че изаплата получава, това е поредното Вълчево безобразие. Трябва да се сигнализира Комисията по корупция към парлмента.а
цитирай
615. анонимен - Много точен предишен постинг.
06.11.2008 19:26
Написаното е варно. Не е зле и повече хора да разкажат за тези специфики на ЮЗУ.
цитирай
616. анонимен - Уважаемият дфн Кабакчиев
06.11.2008 19:57
Постави пръст в раната с искането да се види Правилникът за атестирането в ЮЗУ. Първо, защото това е подзаконов нормативен акт и следователно засяга неограничен брой адресати в неопределено време; второ, защото този Правилник е с автор Иван Мирчев и е преписан несръчно от Правилника на Бургаския свободен университет.
цитирай
617. анонимен - Стига с тоя правилник!
06.11.2008 20:16
Много добре е известно, че ако правилникът за атестиране на преподавателите в ЮЗУ се прилагаше точно, досега Светла Енчева и Петър Дошков да са били преориентирани професионално. Същото впрочем важи и за Ст. Дечев, който и на 45 години се е подвизавал като докторант.
Така че исканията правилникът да се прилага в цялата му стогост може да се окажат пагубни за борците.
Не им правете лоша услуга!
цитирай
618. анонимен - kam 617
06.11.2008 20:30
Уважаеми 617,
Този ти постинг бе много голяма грешка. В близките дни ще рабереш и защо. Не е трудно да се провери ОГРОМНАТА ЛЪЖА, която си написал горе. Но все едно, ти и други като тебе, си го търсихте и ще си го получите. В най-скоро време.
Аз лично ако се казвам Иван Мирчев бих те издирил за да те призова да се извиниш публично на тримата достойни и честни колеги. Те са гордост за ЮЗУ. (Всъщност те се бореха срещу Воденичаров. На кого ли стиориха зло с това?)
Но Мирчев няма да го направи. И ти също не ще им се извиниш. Колко жалко за ЮЗУ! Това ще го разберете съвсем скоро.
цитирай
619. анонимен - ДА СЕ ИЗДИРИ!
06.11.2008 21:01
И аз смятам, че 617 трябва да се издири и да се накаже! Лошото е, че ще се наложи да се обръщаме към Воденичаров за помощ от службите. Но това е нищо в сравнение с моралното ни задължение да издирм 617 и да го накажем! ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА ТАЙНА!
цитирай
620. анонимен - Да, тримата и някои други
06.11.2008 21:06
колеги се бориха срещу Воденичаров и мафията в ЮЗУ. Оччевидно обаче в борбата срещу Воденичаров и мафията са засегнали много интереси. Ама бая. "Говеда", говеда! завиждате на ПИФ. Завиждате на ЮЗУ! Говеда! Говеда!"
А да не забравя: "Завиждате и на Чавдар Николов задето се тътри на задната седалка."
цитирай
621. анонимен - Особено показателно е как
06.11.2008 21:29
тримата не се притесняват от темата за атестацията.
Но защо ли други хора толкова ги дразни? Може би защото са ученици от Иконимическия техникум, с три чужди езика и фирма. Искал да учи хем право, хем счетоводство.
Гледал цялото лято последно в цял свят по Интернет с трите езика каквото можал гледал. Всякакви сайтове - английски, френски, немски ... Чудило се, чудило се момчето. Никъде няма такова съчетание - хем слушаш лекции при Воденичаров, хем при Чавдар Николов. Не, майка им долна на тия де изгониха чичо Санде!
цитирай
622. анонимен - Има си хас
06.11.2008 22:05
"тримата" да се притесняват от акредитацията! Много добре им е известно, че хората са великодушни и никой няма да си сложи греха на душата да ги изгони. А и са вдигнали шум - ще излезе, че ги гонят, защото са "борци". А не - за некадърност.
цитирай
623. анонимен - Тук май става дума
06.11.2008 22:16
за атестация, не за акредитация.
Акредитацията се прави от Национална агенция. Там работи и Гюдженов ... т.е. пълна порнография.
А иначе горните трима са много некадърни. Казват, че единият от тях в момента бил ня място където тия дето пишат по тоя форум ще видят през крив макарон. Включително и Гюдженов.
цитирай
624. анонимен - към 622 и 617
06.11.2008 22:17
И на най-големия си враг не пожелавам да изпита върху себе си такова "великодушие", каквото изпитват онези тримата.

Що се отнася до Дечев, той стана доктор преди няколко години, а навърши 45 наскоро. А и както беше казано преди няколко дена в този форум, самият професор Мирчев е защитил 10 години след назначаването си.
цитирай
625. анонимен - Колеги от
06.11.2008 22:19
Стопанския факултет, помагайте с информация. Защо мъката на Чавдарчо Николов по загубата на Ал. Во. е толкова непоносима? А на другите писачи тук?
цитирай
626. анонимен - Вижте, има
06.11.2008 22:24
"защитил" и "защитил", "доктор" и "доктор", "учен" и "учен", "публикация" и "публикация".
Има и "висше образование" и "висше образование"
Даже и Добринка Чанкова насаме като и кажеш, че някой е юрист, тихичко пита: "Истински или е завършил ПИФ?"
цитирай
627. анонимен - Все пак
06.11.2008 22:30
Дошков и Дечев още в Анамнезис откриха, че са доктори, даже Дошков е защитил през 1994г. в Санкт Петербург, Дечев - и той преди години.
цитирай
628. анонимен - Да не забравяме и резолюцията на ...
06.11.2008 22:34
Да не забравяме и резолюцията на Воденичаров на молба на Дечев - хабилитациите се определят според нуждите, а кои са нуждите, определя факултетният съвет (тоест Воденичаров). Излишно е да питаме защо Дошков не е хабилитиран, нали?
цитирай
629. анонимен - Колеги, не е ли готов вече проток...
06.11.2008 22:43
Колеги, не е ли готов вече протоколът от последнич академичен съвет?
Тогава всички вдигнали чаши и се чукнали за едногодишното управление. Още не е излязло решението им за какво са вдигали ръка да гласуват.
Дайте информация!
цитирай
630. анонимен - do 626 :)))
06.11.2008 22:49
Ей, Добринка Чанкова! ... :)
Хубав въпрос е задавала.
Да я поздравите или й дайте линк към този блог!
цитирай
631. анонимен - Воденичаров наистина е категоричен
06.11.2008 22:49
бил в резолюцията си. Хабилитации има само за този, който слушка. Те се опрделят "според нуждите". Нуждите се определят от Факултетния съвет. По времето на Воденичаров има ли някой който да не знае какво решава ФС на ПИФ. Каквото му каже Воденичаров. Някакви възражения, че е било така?
цитирай
632. анонимен - за 629
06.11.2008 22:56
И да бързате, и да не бързате за протокола на АС, те нещата са ги гласували. Това, което те интересува, 629 е минало даже без вдигане на ръце:
Мирчев казал: "Предлагам норматив от 420 часа за асистенти, които за 7 години не са защитили. Против-въздържали се - не виждам. Приема се."
Е, как нема да се приеме?
цитирай
633. анонимен - do 631 i 632
06.11.2008 23:00
Lele, kakvo syvpadenie!
Samo si vijte postingite - vse edno govorite za edin i sysht chovek!
I dvamata reshavat po ednakyv nachin. I na dvamata nikoj ne vyzrazqva. Kato edin sa!
цитирай
634. анонимен - До 628:
06.11.2008 23:07
Приятел, виж се какво пишеш: "Излишно е да питаме защо Дошков не е хабилитиран, нали?"
Аз пък не го намирам никак за излишно.
Абсолютно никак.
цитирай
635. анонимен - до 633
06.11.2008 23:11
Всеки следил историята от миналата година по това време до днес не трябва да се чуди. Воденичаров не е станал Воденичаров на празно място или във вакуум. Имало е среда. Това е средата на някои тукашни постинги. Това е средата, която задава катедра "Социология" срещу Боряна Димитрова и Светла Енчева с решението да ги изключи от конференция, да ги заклейми задето казват на черното черно, а на бялото бяло. Тази среда ще я видите в подписката на историците от декември 2007 г. Съшият ден когато те гласуват третия мандат на Воденичаров в пълно нарушение на закона. Тази среда я има запечатана и в протокола на филолозите от 14 април дето Папучаров го беше подчертал със сигнално жълто и го показваше на зрителите на бТВ. Воденичаров не е попаднал на празно място. Не е достатъчно да има команда да се крачи в единен строй, трябва да има и кой да крачи.
цитирай
636. анонимен - Не знам защо се създава впечатле...
06.11.2008 23:15
Не знам защо се създава впечатление, че най-некадърните и неуспели преподаватели в ЮЗУ са онези "тримата". Вижте статистиката, предоставена от великия гл. ексепрт Кирил Костов.

Общ брой нехабилитирани преподаватели - 250. От тях без научна степен - 167.
Асистенти със стаж над 7 години без научна степен - 93! От тях 22 са на стаж в университета над 21 години, а от последните половината са на стаж над 25 години!
цитирай
637. анонимен - От същото произведение на Кирил ...
06.11.2008 23:18
От същото произведение на Кирил Костов: "Има назначен асистент 2006 г и вече в 2008 г. е главен асистент, без да е доктор? Атестиран ли е ?"

Вие сещате ли се кой е този асистент?
цитирай
638. анонимен - МИСТЕРИЯ!
06.11.2008 23:18
Проверих в страницата на ВАК и се оказа, че на Стефан Дечев са му издадени две различни дипломи за доктор по история за една и съща дисертация!
Някой може ли да обясни причината?
цитирай
639. анонимен - Дечев със сигурност не
06.11.2008 23:33
е секретарка във ВАК. Утре е работен ден. Имат мейл. Попитай те ги. Може и да ви отговорят.
И все ми се струва, че Дечев няма никаква нужда от този документ на българския ВАК за да доказва, че е учен.
Но вие спокойно си разгадайте тази "мистерия". Успех!
цитирай
640. анонимен - Напротив,
06.11.2008 23:39
тези документи са много важни. На Дечев периодично му се издават дипломи за защитената дисертация и така ще бъде още дълги години. През две години - нова диплома. За изключителни заслуги.
цитирай
641. анонимен - Много интелигентен
06.11.2008 23:43
е този постинг 640.
цитирай
642. анонимен - do 641
06.11.2008 23:51
Ти остави дето е много интелигентен този постинг 640. Най-тъжното в цялата история е че издава почерка на Лилия Илиева, на която Стефан нищо не е направил. Само дето се е обявил срещу третия мандат на Воденичаров. И какъв проблем! Същото беше и с Дошков. Помолил я да разпространи сред колеги блога му срещу Воденичаров, а тя му отговорила колко много е дал Во. на ЮЗУ.
ЮЗУ стремително върви към кандидатирането си да бъде клиника.
цитирай
643. анонимен - Асоциация
07.11.2008 04:33
Мирчевата работа с увеличения норматив на нехабилитираните - наред с всичката необоснованост и незаконосъобразност - ми прилича на един виц:
"Айшето и Асан се оженили, дошло време за първата брачна нощ и Асан казал:- Ех, Айше, много си хубава, голям сватба вдигнахме, сега ако си и девствена цена няма да имаш..
А тя: -А дано! Ама надали..."
цитирай
644. kkabakciev - Те вършат безобразия, беззакония и свинщини, и дори ако държавата бъде осъдена, те остават недосегаеми
07.11.2008 08:46
Искам да обърна вниманието ви към проблема за осъждането на България в Страсбург по страшно много дела (вече) - и за това, КОЙ ПЛАЩА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ БЕЗОБРАЗИЯ.

Дневник, 06 ноември, 21:20
Гражданин, нарекъл министър "топидиот", ще бъде компенсиран с 4 хил. евро
Европейският съд за правата на човека осъди България да плати 4 хил. евро на свой гражданин, арестуван, защото поискал оставката на министър и го нарекъл "топидиот", съобщи "Франс прес"."

Ето и моят отговор там на едно съобщение от форума.

До "от гого знае много", който пише:
"Във всички случаи,когато ДЪРЖАВАТА е осъдена от съдът в Страстбург по вина на държавни служители тя е ДЛЪЖНА да потърси сметка от тях."
Това изобщо, ама изобщо не е така! Така наречената държава, всъщност една абсолютна КОЧИНА, сериозно се е застраховала чрез своите така наречени избраници на народа (депутати) ИЗОБЩО ДА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ТЪРСЕНА СЕРИОЗНА СМЕТКА ОТ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ, ИЗРОДИТЕ И ДИВАЦИТЕ, КОИТО НЕПРЕКЪСНАТО ИЗВЪРШВАТ БЕЗОБРАЗИЯ, БЕЗЗАКОНИЯ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ГРАЖДАНИТЕ!
Ха да четем ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ.
"Отговорност на виновните длъжностни лица спрямо държавата
Чл. 9. Отговорността на виновните длъжностни лица спрямо държавата за изплатените обезщетения по чл. 1 се осъществява при условията и по реда, предвидени в Кодекса на труда, Закона за държавния служител или в друг закон или указ.
(2) Длъжностните лица по чл. 2, органите по приходите и Агенцията за държавна финансова инспекция отговарят пред държавата за изплатените от нея обезщетения на увредени граждани и юридически лица само когато действията или бездействията им са признати за престъпление по съдебен ред. Отговорността е в пълен размер."
Какво следва от този текст? Следва, първо, че ако са налице вреди от администрацията, а не от "органите на дознанието, следствието, прокуратурата, съда и особените юрисдикции", а това са голямото мнозинство от случаите, тогава
ИЗОБЩО, АМА ИЗОБЩО НЕ Е ПРЕДВИДЕНО ДА СЕ ТЪРСИ РЕГРЕСНА ОТГОВОРНОСТ!!!
И, второ, когато са налице вреди от "органите на дознанието, следствието, прокуратурата, съда и особените юрисдикции", тогава трябва непременно да е налице престъпление, за да може да се потърси отговорност от некадърниците и корумпираните! А, от друга страна, не бива да се забравя и това, че изброените "органи" се ползват с имунитет. Например съдиите могат да вземат абсолютно каквито си искат решения и не могат да бъдат съдени за това - вж. блога ми (линк по-долу). Могат да бъдат съдени за друго - евентуално ....
Така че - ние тук можем да си приказваме много дълго, че трябва виновните служители, съдии и пр. да плащат, но те самите са си предвидили нещо съвсем друго, а именно, че
НЯМА ДА ПЛАЩАТ!
ЗА ТЕХНИТЕ БЕЗОБРАЗИЯ, ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ПРОФАНИЗМИ И СВИНЩИНИ ЩЕ ПЛАЩАМЕ САМИТЕ НИЕ, ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ!!!
Това е положението, драги граждани на тая "държава"!

Коментар тук.
Първо, бих искал Петър Дошков да вземе отношение по това, но той в момента е затруднен.
Второ, горното по никакъв начин не означава, че ви казвам да не си търсите правата пред държавата (и пред Страсбург - ако трябва)! Напротив! Казвам:

ТЪРСЕТЕ СИ ПРАВАТА НЕОТКЛОННО, С ВСИЧКИ СИЛИ И ЗАКОННИ СРЕДСТВА!

И много се радвам, че най-накрая се поразприказвахте за това, как се провежда така нареченото "атестиране" при вас. Или по-точно как не се провежда - и как очевидно и в ЮЗУ, както навсякъде в така наречената академична област на тази държава-кочина, царят тотален хаос и произвол.
Но, откровено казано, в крайна сметка така и не разбрах следното:
- има ли или няма правилник за атестиране в ЮЗУ?
- ако има, какво пише в него и, в частност, какви ТОЧНО са критериите за атестиране"?
- атестирано ли е било лицето Воденичаров, професор по право, и, ако е било атестирано, каква точно оценка е получило на базата на своите "научни публикации" за "приноса на Комсомола" в българското право?

Следва да се има предвид, че последният въпрос е от огромна обществена важност, като се има предвид фактът, че това лице е инсталирано в подразделение на Висшата атестационна комисия да определя кой да бъде професор, доцент, доктор и пр. по право в тази така наречена държава.

Кабакчиев
цитирай
645. анонимен - И аз мисля Кабакчиев, че
07.11.2008 13:27
не получи отговорите на въпросите горе, но не знам защо си очаквал да ги получиш? Не ми отговаряй.
цитирай
646. kkabakciev - Едно събитие в съдебната система с положителен знак, което е доказателство, че в България все пак има съдии и може да има правосъдие!
07.11.2008 14:27
Имам удоволствието да съобщя, правя го тук по най-бързия начин и по настояване на Петър Дошков, който се зарадва, когато научи за събитието, че с решение № 79/31.10.2008 г. на Софийския градски съд, I гр.отд., 7-ми състав, по гр.д. № 4274/03

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е ОСЪДЕН,

в качеството му на юридическо лице, да заплати нанесените ми от структура на ВАК (и по-конкретно от така наричащия се Специализиран научен съвет по езикознание) неимуществени и имуществени щети - следствие от неназначаване в продължение на почти две години на рецензенти на дисертацията ми "Видът в английския език", при редовно открита процедура. Искът е уважен изцяло. Той е за втория двегодишен период на забавяне. За третия се води друго дело (което е още в първа инстанция), а за първия период на противоправно поведение (1994-1995 г.) Висшата атестационна комисия беше окончателно осъдена от Върховния касационен съд в началото на тази година (подробностите отдавна са описани в блога на Дошков).

Общото забавяне на процедурата по дисертацията ми (неназначаване на рецензенти) беше осъществявано, абсолютно умишлено, в продължение на ШЕСТ ГОДИНИ - при императивно указан в нормативната уредба едномесечен срок за назначаване на рецензенти!

Кратък коментар на случилото се.

Съдията по това дело се казва Кольо Колев.

След като през последните три години неведнъж си изпатих от некадърност и корумпираност в съдебната система, ето, че се оказва, че в България има съдии, които работят компетентно, достойно и точно!

И един от тях се казва Кольо Колев.

Какво друго би следвало да кажа в момента? Не виждам какво. Е, трябва, разбира се, да се има предвид, че предстоят още две инстанции, защото със сигурност Министерският съвет ще обжалва решението. Но фактът, че самото правителство е осъдено, и то още на първа инстанция, за противоправно поведение на негово подразделение (ВАК), е, поне за мен лично, забележителен. Това означава, че се оказва, че

В БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ИМА ПРАВОСЪДИЕ!

Красимир Кабакчиев
цитирай
647. анонимен - Поздравления към Красимир Кабакчиев!!!
07.11.2008 15:27
Това е голяма победа на законността и правовата държава над корупцията и беззаконието на българските институции. И то спечелена още в Софийски градски съд. Без да се ходи до Страсбург.

И е хубаво, че този случай не е съвсем изолиран. Нека да припомним възстановяването на Петър Дошков на работа от Софийския апелативен съд с решение от 6 февр. 2008 г., крито умишлено от благоевградките съдилища до 1 април.

Съвсем скоро и ЮЗУ ще трябва да се изръси много, много здраво за да плати за вредите нанесени на достойния български гражданин Петър Дошков. Разбира се, ще плащат не Воденичаров и Гюдженов, а работещите в ЮЗУ. Но те са си ги избрали. (И вместо да им търсят сметка ходят да гледат сайтовете на ВАК дали мошеникът Дечев наистина е доктор или само мръсно заблуждава).

А и още ще има. Предстои да бъдат осъдени Гюдженов за фалшифициране на документи, Воденичаров за множество престъпления и подтикване към престъпления.

Ще се отсъди и доколко законни са дипломите издасвани от ЮЗУ за завършили ПИФ след 2005 г.
Ще се отсъди и доколко законен ректор на ЮЗУ е Мирчев.

България ще бъде правова държава когато Воденичаров премине през затворническата врата в посока отвън навътре.
Честито на Кабакчиев.
И успех на Дошков! Той е вече близо!цитирай
648. анонимен - забележителен успех!
07.11.2008 17:27
Присъединявам се към поздравленията за успешното разрешаване на съдебното дело! Това е действително хубав ден за българската демокрация! Вярвам, че ще последват и други правови действия, които ще санкционират нарушилите законността!
Браво, господин Кабакчиев! Желая Ви успех и в бъдеще!
Пожелавам успех и на господин Дошков!
цитирай
649. анонимен - Някакъв школски директор
07.11.2008 18:44
подправял дневници.
На Воденичаров и Соня Стоянова има-няма 80% от протоколите им са подправени.
Историците имали цяла камара подправени протоколи.
Воденичаров стоя месеци декан трети мандат вън от закона с подправени документи
Гюдженов фалшифицира и подправя документи и за награда го били сложили в някаква Агенция дето да наблюдавала и контролирала изпълнението на закона. Мале-мила!
При толкова изпечени мошеници как са нападнали един школски директор.
А кога ще чуем присъдите на Върховния административен съд по тези въпроси горе?
А т. нар. Общо събрание на ЮЗУ от 29 окт. 2007 г. дето уж било избрало законен ректор?
http://dnes.dir.bg/2008/11/07/news3570355.html
цитирай
650. анонимен - Аз само да кажа, че сте за психиатър
07.11.2008 18:57
Аз само да кажа, че сте за психиатър
цитирай
651. анонимен - Ха, ха на времето
07.11.2008 19:19
всички deto казваха, че комунизмът е лошо бяха за психиатър.
Тук горе обаче е нужно уточнение - за кое от твърденията 649 той бил уж за психиатър
1. Воденичаров и Соня Стоянова са подправили поне 80% от протокилите на ПИФ
2. Гюдженов е фалшифицирал заповед от 23 юни 2005 г. Фалшификатът е направен в началото на 2008 г.
3. Воденичаров не е бил легитимно ръководещ събранието от 29 окт. 2007 г., което прави избора на Иван Мирчев нелегитимен.
Историците на 649 ги пропускам. Не са ми интересни. А и там всичко е ясно.
цитирай
652. анонимен - случка за психиатър
07.11.2008 21:34
Не знам кой е за психиатър, но една известна с истеричността си преподавателка (да, да, същата, за която се сещате) имала нужда от пари за конференция ли, какво ли - с преспиване, кетъринг, алкохол и всичко както си му е редът. Имала и носталгични спомени за времето, когато Воденичаров се ръсел с хиляди за такива мероприятия. Но какво да прави жената, като вече няма Воденичаров? Кой е the big boss сега? Петото поколение, кой! Забравила женицата, че си има ред - първо декан, а чак после ректор. Мирчев може да е пето поколение, но и той душа носи. Смилил се над молбата й и отпуснал... 200 лева. Лелееееееее, амчи то само за преспиването няма да стигнат!

Какво да прави сега клетата женица? Да се направи ли на ударена да поиска пари от декана, като вече се е разчуло, че е искала първо от ректора? Или може би вече го е направила?
цитирай
653. анонимен - хе-хе-хеееее
08.11.2008 00:21
Стига бе!
Знаем историята. От месец се популяризира по етажите. Ама не е вярно, че е истеричка. Жената се преработи, иначе беше хубав човек. С Воденичаров й беше добре, а после й се наложи да се двоуми на чия страна да застане и реши, че е най-тарикатски да се прави на двоен агент.
Ама не стана!
И сега нито двоен иска да е, нито единичен, нито агент. И така й е писнало, че си го казва съвсем директно на всички.
С другата женица, дето преди беше мно'о корназ, а сега се умълча нещо обидена, неразбрана и онеправдана, че си е останала само р-л на катедра - сега двете и двете забравят от време на време, че Воденичаров го отнема! Пък Мирчев мно'о се дразнел, начи, на таквиз женици! Вместо да им е признателен, той ги изнервя. И с какво? С малки финансови закачки.
хе-хеееее...
Ех!
цитирай
654. анонимен - Воденичаров и Гюдженов
08.11.2008 01:25
Прочетохте ли това изречение от статията за плавника зам.-директор на школо, дето като вас двамцата, и той официални документи преправял. По системата "Шопов-Попова". Я вижте кво пише:

"За подобно документно престъпление, извършено от длъжностно лице в кръга на службата му, предвидената в закона санкция е лишаване от свобода до 12 години, като съдът може да постанови и лишаване от право да заема определена длъжност."
А-у-у-у.
цитирай
655. анонимен - Драги ми Мунчо,
08.11.2008 13:23
дето си се изявявал обществено по-горе. Много вестници четеш и затова не можеш да излезеш от рамките на действащия в момента вестникарски стил, изграден върху пародиране на псевдо-народния стил на идилиите от началото на ХХ век.
Обезпокоителното обаче е друго: изобилието на афективни междуметия от типа "хе-хееее" и ""А-у-у-у". Това говори за болестно афектно състояния (и абсолютно е кохерентно с болестно-фантазния тип на изложеното).
Мислех, че си Стефан, но сега се надявам, че не си. Изявявай се като журналист във "Струма" и "Лична драма", което ще ти донесе липсващото ти социално одобрение, но потърси и спешна медицинска помощ!
Твой доброжелател
цитирай
656. анонимен - о, 655!
08.11.2008 17:44
Ауууууууу, ама тя работата наистина била сериозна, леееееее!

Ех...
цитирай
657. анонимен - Както би казала една секретарка,
08.11.2008 19:51
пардон, инспектор на третия етаж в първи корпус: "А как добре се живеехме!"
Да, добре си поживяха. Ма май дойде време да се плаща. Затова все повече ще ги гледате как ще ни правят тук и луди, и ненормални, и комплексирани, и психясали, и педераси, и кво ли не още. Но съжаление - не им се урежда въпроса. Онова време мина. Санди от тук нататък ще е само в отбрана и ще дава обясниения пред компететни органи оторизирани за целта. Ще звъни по телефони на стари приятелчета, но те все повече ще ги държат изключени или ще му казват как нямат време. След пиенето има и плащане.
Не ви се урежда наистина въпроса милички-сладички от кохортата Воденичарова. Защото след пиенето наистина следва плашане.
цитирай
658. анонимен - Имам един конкретен въпрос към в...
08.11.2008 20:56
Имам един конкретен въпрос към всички вас.
Аз завърших в ПИФ през 2007г. Очевидно съм била под деканското ръководство на Воденичаров.
Има ли някакъв шанс моята диплома да е нелегитимна?
цитирай
659. анонимен - kym 658
08.11.2008 21:33
Ако въпросът не беше сериозен, бихме Ви поправили, съобразно термините на бившия Ви декан: По-правилно е да напишете "негилетимна"!

Но проблемът, който поставяте е важен. Неуместно е да се шегуваме.
Но е едно е "неуместно", а съвсем друго "незаконно"! А някои са си позволили да се шегуват със закона на Ваша сметка.
цитирай
660. анонимен - do 658
08.11.2008 22:09
На конкретния Ви, уважаем/а съфорумнико/чка въпрос съвсем конкретен отговор (в рамките на въможното до момента, защото не знаем какво ще излезе след съответните следствени действия срещу хора от ЮЗУ в бъдеще).
Та значи - поради лица с имена Александър Воденичаров, Илия Гюдженов, Иван Мирчев и т.н., тази вероятност е напълно възможна. Дори съвсем реална. Точно както една осъдителна присъда към всеки от тях в съвсем близко и най-обозримо бъдеще.
Има един документ подписан от Илия Гюдженов (ако не го познавате това е бившия ректор, сега за награда направен почетен ректор - ония същия човек, дето Воденичаров се държеше с него като с лайно). Този документ на Илия Гюдженов казва, че от 23 юни 2005 г. лицето Александър Воденичаров не работи в ЮЗУ.
А сега погледнете през прозореца. Виждате ли там един човечец, който се движи в тъмнината? Ако той Ви подпише диплома за висше образование, тя законна ли е?
цитирай
661. анонимен - Колежке,
09.11.2008 01:00
Я си представете, че Хари Потър ви подпише дипломата? Или пък Мадона!
Не им разрешавайте да ви подписват дипломата!
Най-добре е сама да си я подпишете.
Тук има хора, които отлично знаят кой какви документи има. Могат, ако трябва, цялото сметище в Суходол да преровят - но ще намерят това, което им трябва.
А пък коко са наясно със законите - ум да ви зайде. Добре, че се сетихте точно тях да попитате. Макар че не се знае те пък какви документи имат.

цитирай
662. анонимен - Заповедта за прекратяване на
09.11.2008 01:32
трудовия договор на Воденичаров от 23 юни 2005 г. не се намира на "сметище в Суходол", а на следните места:
- ректорат на ЮЗУ (така поне твърди Иван Мирчев, той е пращал копия от документите на Даниел Вълчев)
- Министерство на образование и науката (изпратено копие от Мирчев до Вълчев)
- в личните документи на депутата Мирослав Мурджов
- в редакцията на в. "168 часа"
- в немалко народни представители от Комисията по образование към парламента на Република България
- има я благодарение на ГТА и в електронен вариант в Интернет.
Накратко - след 23 юни 2005 г. Воденичаров не работи в ЮЗУ. Така казва самия Гюдженов. А излиза, че същият Воденичаров е подписал дипломата на колежката. Е как да й бъде редовна и легитимна дипломата тогава? Каква е разликата между чичкото в тъмнината (който не работи в ЮЗУ), Мадона (която също не работи в ЮЗУ) и Воденичаров (който също след 23 юни 2005 г. не работи в ЮЗУ)? Ами с оглед на легитимността на дипломата на въпросната колежка разликата между тях е никаква. Подписът, на който и да било от тримата прави дипломата - за голямо съжаление - невалидна.
Ох, дано да отнесат по-малко години тримацата горе от постинг 660!
цитирай
663. анонимен - Само въпрос:
09.11.2008 04:17
сигурни ли сте, че тази заповед е редовна? Т.е. че не й липсва нещо, без което тя да не може да влезе в сила? Все пак Дошков е ПОДПИСВАЛ два пъти заповед. Той поне би трябвало да знае от кой момент една такава заповед влиза в сила!
цитирай
664. анонимен - О, съвсем, съвсем редовна си е
09.11.2008 05:16
заповедта. Ама съвсем редовна. Тя (заповедта от 23 юни 2005 г.) удовлетворява молба за прекратяване на трудовия договор, молба написана собственоръчно и ПОДПИСАНА от САМИЯ Воденичаров, на 19 юни 2005 г. И резолирана пак с ПОДПИС от Илия Гюдженов. Копие от тази молба, със съответните подписи има на същите места посочени горе. ИзвОдът е непоколебим - дипломи подписани от човека, който сега се прибира в тъмното, или от Мадона, или от Ал. Воденичаров, са напълно нелегитимни, защото и тримата не работят (по документи и по закон) в ЮЗУ.
Единственият шанс - документите да са фалшиви. Да не са истински. Да са подправени.
Но тогава пак зле - ЗАТВОРЪТ И САМО ЗАТВОРЪТ здраво зове лицата Александър Воденичаров, Илия Гюдженов и Иван Мирчев (язък и за посрамените им дечица)- тримата участници в онова документно престъпление от януари 2008 г. За отговора на парламентарното питане на депутата Мирослав Мурджов.
Защото както пише в дир.бг за ония там зам.-директор на школо, дето и той подправял документи:

"За подобно документно престъпление, извършено от длъжностно лице в кръга на службата му, предвидената в закона санкция е лишаване от свобода до 12 години, като съдът може да постанови и лишаване от право да заема определена длъжност."

А ... ма чакайте. То и по действащия през лятото на 2005 г. Закон за висше образование Гюдженов е трябвало да прекрати, така или иначе, упражняването на деканска длъжност от Воденичаров. На 18 август 2005 г. е станал пенсионер.
Е ква стана тя сега? Леле-мале! Стана, че няма никакъв вариант не само тази колежка горе, но и която и да било друга колежка завършила ПИФ да е с редовна диплома от лятото на 2005 г. насам.
Но не се притеснявайте. Както разбрахме и самата Добринка Чанкова казва: "Какъв юрист - истински или е завършил ПИФ?" И комай е права.
цитирай
665. анонимен - има ли някой информация
09.11.2008 10:45
Понеже това е официалният форум на ЮЗУ, някой може ли да помогне с информация какво означава този файл, който съвсем случайно намерих в интернет:

http://www.swu.bg/bg/images/kachestvo/new4.50-6.00_03.06.08.pdf ("Резултати от проучване мнението на студентите за преподавателите, по отношение реализираното от тях качество на обучение", ПРЕПОДАВАТЕЛИ С ОЦЕНКИ НАД 4,50)

Защо някои преподаватели са с по една оценка, други - с повече от десет, а някои преподаватели липсват? Защо имената на някои преподаватели се срещат два пъти, с различни оценки??? Различните оценки различни показатели ли означават, или какво? По неофициална информация, която получих, показателите са били три, което пак не обяснява броя на оценките. Ако някой е с малко оценки, това означава ли, че останалите оценки са под 4,50, или значи нещо друго? Защо не се оповестяват всички оценки, а само тези над 4,50? Защо масово са бъркани степени и звания?

Кой е провел анкетите?цитирай
666. анонимен - Тази анкета не случайно никой не я
09.11.2008 16:47
коментира. Тя е пълен боклук. Предлагам да не я коментираме.
А и не е много редно в момент когато местата за изтърпяване на наказания зоват наистина стабилно бившия ни колега Александър Воденичаров, и сегашните ни колеги Гюдженов и Мирчев, ние да се занимаваме с някаква анкета. А и цели три випуска в ПИФ се притесняват за "негилитимните" (термин изработен в бТВ от умиращия от страх вече Воденичаров) си дипломи, ние сега тука, кой правил анкетата, пък що било сбъркано ... Та това е ЮЗУ след 8 години управление на Гюдженов и една на петопоколенец. Кое искате да е наред?
цитирай
667. анонимен - Анкета
09.11.2008 18:46
Това е едно недомислие на имитиращия някаква дейност пенсионер доц. Михо Михов и измисленият му екип за качество на обучението. Нали трябва да се опрвдават някак тлъстите незаслужени заплати! Ама за такава работа трябват хора, които имат понятие от материята.
Това, разбира се, не пречи да се награждават "заслужилите" (навярна с това, че синът е прокурор в София и бивш хоноруван асистент на Воденицата) наши хора, вместо да си получават мирно пенсията у дома.
А за кандидатите за пандиза - крайно време им е!
цитирай
668. анонимен - А на кой
09.11.2008 19:16
А на кой е най-ниската оценка от студентите в този документ? Колкото и да е невероятно, само научният ръководител на ИвМи - Сл. Щраков има оценка 4.50. Всички други имат по-високи оценки, дадени им от студентите. Ако някои имат 4.50 после са си "повишили" успеха! А Щраков не, пада му се!!!
Браво Михов ти си супер! Каквото каже ИвМи, това правиш, така се взима доживотна заплата!!!
цитирай
669. анонимен - Е да не забравяме, че
09.11.2008 19:22
Щракови в ЮЗУ са двама. Братя са. Дълги години единият не носеше фамилното име, но сега се успокои. Славчо е като автомат за командировки в чужбина: той е в основата на Чимевата вила в родното (на Щракови) село. Така се създават връзки до живот.
Славе Щраков ( от Струмско) е стар и опитен хитрец - важни са парите, от чуждестранни командировки най-паче. Идеалите нямат смисъл : с тях не се пазарува никъде.
цитирай
670. анонимен - Най
09.11.2008 19:45
Най харесвам хората, които взимат пари от чуждестранни командировки. Значи има чужденци, които им ги дават, а те, обикновено, не го правят за сини очи. Оказава се, че този наш колега публикува за последните години в престижни журнали. Заради това вероятно го канят и му плащат! Говори се че за публикациите си, той е взел по-вече от А. В. за всичките му "дейности", дори повече от И.М. и Б.Ю., браво, ако е така! Ама защо И.М. кара Михов да злепоставя неговия бос? А де? Светнете ме!
цитирай
671. анонимен - към Най
09.11.2008 20:26
Знаете ли, че зам.ректорът Попкочев, е утрепал повече от 1500 евра за командировка до СИБИР!? Ама не е останал там! Това е партийно посещение, но разходите за него са поети от ЮЗУ?!
Делегацията е била от 6 души и това скромно момче е ходило да урежда ЮЗУ в Сибир! Браво! Само там ги канят, но много ни е скъпо, бе!

Да не би и този Щраков да е ходил в Сибир? Ако да, и на него ли ЮЗУ му е платило командировката?
цитирай
672. анонимен - На времето Аслански казваше как
09.11.2008 20:33
ходел "в Германия на конгрес." (той като куфар само де, докладът го беше чел Кънчо от БАН). "И трябваше да стоя 10 дена, а аз стоях само три и се върнах, щото тук то .....". С две думи ЮЗУ не може без дясната ръка на Чимев.
Това, което Мето Аслански пропускаше да уточни беше, че не стоял 10 дни, а само 3 дни, но командировъчните платени от ЮЗУ са си били за цели 10 дни. По германска тарифа определяна от самия Мето Аслански (А помните ли колко от вас е връщал и не им е давал командировъчни и до София ..)
Изобщо "Ние, учените ...." - както пак обичаше да казва бай Мето Аслански
цитирай
673. анонимен - Несъгласен със 666,
09.11.2008 21:03
въпреки символичния номер. Няма никакво съмнение, че Воденичаров, Гюдженов и Мирчев са за съд. Но проблеми има не само структурата на университета, а и дейността му. Измислят се някакви анкети, за да се оправдаят някакви пари, получават се някакви резултати, които се интерпретират по някакъв начин и да са поредното оръжие за разправа с непослушници, основание за диференцирано заплащане или не знам какво.

ЮЗУ има нужда от прозрачност. Не само структурата му, събранията, дипломите, а всичко, което засяга дейността му. Вместо протоколите от заседанията да се качват в интернет, което би пресякло много злоупотреби и фалшификации, се качват някакви хвърчащи резултати от неясни анкети.
цитирай
674. анонимен - Повече
09.11.2008 21:39
Повече няма да отварям този блог, докато не се проведе ОБЩО сЪБРАНИЕ на ЮЗУ!!!
цитирай
675. анонимен - Странна форма на стачка срещу не...
09.11.2008 21:47
Странна форма на стачка срещу нелегитимното управление на университета. Може би ще престанете и да гледате/четете новини, защото в държавата има корупция. Този блог го има, защото в Югозападен университет има нередности. Това обяснява и смисълът да бъде четен.

(Но Вие всъщност не четете това.)
цитирай
676. анонимен - Аз съм 666.
09.11.2008 22:06
Всъщност аз съм съгласен със 673
цитирай
677. анонимен - Трите невероятно големи
09.11.2008 22:21
последни ГАФА на Иван Мирчев (все още ректор на ЮЗУ)
- награждаването на Илия Гюдженов
- награждаването на Красимир Папучаров
- награждаването на Марияна Пискова
цитирай
678. анонимен - идея за бъдещ гаф на Мирчев
09.11.2008 22:46
- награждаването на Янко Бицин
цитирай
679. анонимен - za Янко Бицин
09.11.2008 23:43
Него пък защо?
Да не би Мирчев да се объркал и да награждава борците за прозрачност и за законност? Или Бицин се е объркал какво е прозрачност и какво е законност?
Гледах предаването му по ОКО. Ако ми беше наблизо, нямаше да се сдържа. Може ли такова самовлюбено, дебелокожо, логореопатологично самочувствие да се популяризира в ефир? Нагъл с безкрайната си хлъзгавост - какво търси в телевизията! Освен себеизгоднически чуждоугоднически коментари. /опитвам се да го ...ама как? Бицин е неподражаем!/
Нека поне един тук във форума сподели искреното си хубаво отношение към Бицин.
Ще черпя 2 бири!
цитирай
680. анонимен - "А бе какво направихте, бе, Дошков, какво
09.11.2008 23:47
направихте? Аз таа година, като вкарам 10 души, по 4000 ... това са 40 000".
цитирай
681. анонимен - Бицин ли?
09.11.2008 23:55
Недейте бе, хора! Оставете чист този форум! Недейте така!
Заради Бицин всичко с 'Б' ми е противно.
...даже и бирите!
цитирай
682. анонимен - Стефан Дечев по повод на постинг 566
10.11.2008 05:11
Както през месец август, така и напоследък, форумът се превръща в място за някои АНОНИМНИ клевети по мой адрес. Подминавах ги дълго защото на тези въпроси - както вече обявих - ще се спра дълго и изключително обстоятелствено в предговора на бъдещия документален сборник "Зала "Шопов" и крахът на мафията "Воденичаров". И все пак, на постинг 566 не може да не се отговори, и то веднага, защото авторката му е поместила в един постинг едновременно три ЛЪЖЛИВИ твърдения. Ето първо съдържанието на съобщението за да не се връщате нагоре:

постинг 566
"И аз се опитвам да разбера кой какво е крал, но не се разбира.
Писа се, че историците ходели в командировка в чужбина така: отива един и подпечатва командировките за още десет. После делят парите.
Горе се писа за някакво табло. Воденичаров дал пари за таблото, но те били много. Това, което било в повече, две дами си го разделили.
Стефан Дечев пък бил накаран от Воденичаров да върне някакви пари. Тогава той се заканил пред Лили Митрева, че жестоко ще си отмъсти. Тя обаче поради лекомислие не обърнала внимание на думите му. И ето какво стана - сега всички знаят, че Воденичаров е престъпник и мафиот, който изобщо не е чел лекции в Париж.
Какво още сте крали?"

Ще започна отзад напред.
В третото твърдение на авторката на постинга, тенденциозно е нападнат Александър Воденичаров. Неоснователно му се приписва, че ме бил карал да връщам някакви пари. Това НИКОГА не се е случвало! Прекалено голям е броят на закононарушенията и престъпленията, които е извършил Воденичаров, за да му се приписват и несъществуващи. А и скоро ще му се наложи вероятно да отговяря за доста от тези закононарушения и престъпления. Затова нека не му се приписват несъщестуващи вземания на пари от мен. А и да ме беше накарал, аз просто нямаше да му дам нищо, че да си отмъщавам после за каквото и да било.
Разговорът, който имах с Лиляна Митрева се проведе на 20 юни 2007 г. (помня датата заради изпита по време на сесията) и бях категоричен пред нея, че идва много тежка и кошмарна есен за Александър Воденичаров и Кристина Попова. Причната беше ясна - действията на Кр. Попова свързани с фалшифициране и унищожаване на протоколи около скандала с т. нар. зала "Шопов" и противзаконното поведение на Воденичаров и речта му от 27 април 2007 г. на общо заседание на катедрите по история в ЮЗУ. Дори не знаех тогава, че ще се появи Петър Дошков един ден или медиите. Но както ви е вече добре известно, аз не излъгах Митрева. Каквото й казах, това и стана след броени месеци. Когато говерех се нея "шефът" беше Господ, сега ...... вие преценете.

Колкото до командировъчните на историците, никъде не е твърдяно, че пътува един историк, а носи командировъчни след това за десет. Просто някъде се писа нещо, което е много добре известно на историците в ЮЗУ. Имаше наистина ПОЧИН да се събират билети от пътувания на историци от ЮЗУ (кой където ходи) за да се отчитат после като фалшиви командировъчни по проекти на точно определено лице, незнайно защо получило напоследък и някакви университетски награди. Не става дума за никакви десет души. И това, пак казвам, не е новина. Всички историци го знаят. Друг е въпросът дали ще го потвърдят на съответното място и пред съответните оторизирани органи, че въпрсоното лице се е ползвало по проекти от подобни услуги. Ама то и на Воденичаров не потвърждаваха, че мандатът му е трети, ама той си беше трети и цяла България го научи. Нали? Ала се надявам, че ако се наложи, този път вече историците няма да лъжат като в подписката от 12 декември 2007 г., а ще кажат където трябва и когато трябва цялата истина и за билетите, и за командировъчните и не само за тях.

Колкото до третото твърдение, че се било писало за някакво табло и т.н., тук нищо не мога да кажа. Освен, че поне пак се лъже. Не става въпрос за никакво табло, а за таблА. И дали са били неправомерни присвоявани средства, това аз не мога да кажа, а единствено финансовият одит на ПИФ, за който - както е известно - лично аз настоявам отдавна. Финансовият одит непременно трябва да се проведе и с оглед на скандалния и унищожителен одитен доклад на МОН за ПИФ на Воденичаров, както и установеното в доклада боравене на Воденичаров с несметни парични средства. Едва след този одит, можем да говорим по-конкретно. Вън от съмнение е обаче, че трябва по-внимателно да се гледа точно този проект с таблата, отпуснатите средства от Воденичаров и реалните разходи. А вече каквото покажат контролните органи. Аз не знам нищо.

И още неща могат да се кажат. Но тук е добре да припомня на авторката на постинг 566 първото си писмо до Кристина Попова. То е още от 14 февр. 2007 г.. Там просто апелирах ако може да се изостави тази глупава и скандална инициатива за зала „Шопов”, тъй като аргументите си против е по-добре да не излагам. Не бях послушан, за съжаление! Е резултатът вече е известен на всички! Не ми се иска и сега да става така!
Но знае ли човек?

Стефан Дечев
цитирай
683. анонимен - Все пак признай си
10.11.2008 08:40
Все пак признай си Дечев колко пари върна на ЮЗУ заради неправомерно получени заплати. Какво се договорихте с Мирчев, че през януари 2008 ти "опрости" цялото връщане. Какво му обеща бе пич.
цитирай
684. анонимен - Протест
10.11.2008 09:43
Долу ръцете от Ян Кубицин! Той е същи Ян Паточка. При това, като Дошков, е завършил и право при АлВо и ТраЛя (ля, ля). Значи, е чист.
Чех.
цитирай
685. анонимен - Към 683
10.11.2008 13:15
Ако беше прочел(а) внимателно края на текста ми нямаше да питаш нищо.
Някакви други АНОНИМНИ клевети и лъжи има ли, за да дам отговор наведнъж?
Стефан Дечев
цитирай
686. анонимен - Чета внимателно, препрочитам и ...
10.11.2008 13:32
Чета внимателно, препрочитам и отговор не виждам... Нещо ни правиш на балами май!
цитирай
687. анонимен - Нуруие, мисля
10.11.2008 13:45
че комай иска да ти каже да спреш да клеветиш защото ще трябва да се вадят неща дето поне някое-друго никой не ги знаеше до миналата година. Или не се говореше публично.
цитирай
688. анонимен - О, ама тя Нурие ли била? Как не се с...
10.11.2008 14:00
О, ама тя Нурие ли била? Как не се сетих? Ми тя е главно действащо лице и в проекта с фалшивите командировъчни и в другия с таблата, за който пише Дечев горе.
"Говеда, говеда! Завиждате на ПИФ! Говеда! Говеда!"
цитирай
689. анонимен - към 685
10.11.2008 15:23
Да, ама не... Аз съм от хората, които немат нищо против говедата, защото ги употребяват. Та, Дечев, да четем ли още, пич, че нещо не разбираме. Дай разтълкувай на баламите - с първо, второ, трето... Какво се договорихте с Мирчев, че през януари 2008 ти "опрости" цялото връщане. Какво му обеща бе пич.
цитирай
690. анонимен - Дечев, признай си, и ти си мръсник ...
10.11.2008 15:37
Дечев, признай си, и ти си мръсник като нас...
цитирай
691. анонимен - Успокойте се, бе
10.11.2008 15:45
Нурие. Нали горе ви пита какви други клевети има за да ви отговаря на един път.
цитирай
692. анонимен - Нурие, вземате ли си редовно хапчетата?
10.11.2008 16:06
А в психодиспансера не Ви ли упътиха как да приемате диазепам?
цитирай
693. анонимен - Денес
10.11.2008 20:58
Денес пак не ги имавме лекции и лаборатории при деканот Уруков? Тоа е за 6 пат! Викаа дека он строи, а ние що, губиме време?
цитирай
694. анонимен - Към 693
10.11.2008 21:16
Дайте го директно на ректорот Мирчев. Оти ке ги ручате жабетата.
цитирай
695. анонимен - Aло, академичните съветници! ...
10.11.2008 23:46
Aло, академичните съветници!
К'во стана с тоз протокол?
Къде потъна?
Забравихте ли го?
Това е изпипана тактика - остави ги да забравят какво са гласували, за да си протоколираш после каквото си поискаш! Видяхме, че такива "О, спомняте ли си, госпожооооооооо... ". за малко да овековечат Воденичаров! Нали така, дами и господа, академични безсъвестници!!!
цитирай
696. анонимен - Стефане, ако имаш капка съвест, ...
10.11.2008 23:49
Стефане, ако имаш капка съвест, онези пари дето не си ги върнал на ЮЗУ, дай ги на купят хапчета за кръвно на Криси, ще стане зян жената...
цитирай
697. анонимен - Не й трябват на Криси хапчета.
10.11.2008 23:54
Тя ще се изцели с панацеята "целебна тишина"!
цитирай
698. анонимен - Шшшшшъъъъът! Тихо!
10.11.2008 23:56
Кр. Попова се е отдала на затихващи функции.
цитирай
699. анонимен - Как тихо?
11.11.2008 00:01
Как се пази тишина, като се е споменало за Янко Бицин? Абсурд!
Та това е ЮЗУ-латерната, ЮЗУ-буревестника, ЮЗУ-глашатая, ЮЗУ-всичкозная...
Кога е мълчал този, за когото всички тайно сме си казвали "Няма ли да млъкне?"
Продължава ли още ОКО-то на това безОЧИе?

...още много мога да пиша...

останаха ли бири изобщо?
цитирай
700. анонимен - do 699
11.11.2008 00:06
Ако знаеп как съм се смял на постингати. "Целебно"
А за "ОКО-то на това безОЧИе" имаш една бира!
цитирай
701. анонимен - Пак ке си бидем
11.11.2008 00:24
Ало , негилитимния форум, добре си полайвате, и баш най когато мойте люде ви размътят акълчето.
После да не кажете, че пак сте изтървали Еразъма /Възхвала дето е писал/, щото сте били заети с Правдата.
Депеша съм ви пратил - АЗ, Д-р "Хон. Кауза", проф.Ал.Ас.Воденичаров, "Институционален координатор" за мобилността в ЮЗУ.
А някои си говорете, че сте ма махнали.
Ха-ХА-ХА - както Тато се шегуваше /ама днес вече не е 10 Ноември/. Та с Иванчо пак ке си бидем!
цитирай
702. анонимен - извинете,
11.11.2008 00:53
само да питам - "целебната тишина" помага ли за гьонсуратлък?
цитирай
703. анонимен - Извинявай, 701,
11.11.2008 02:12
Но ако става дума за този Еразъм, той не е писал "Възхвала". Писал е "похмала", в смисъл на "самопохвала". Там една дама на име Stultitia се хвали на другите.
Не е задължително да си я чел, но трябва да знаеш какво пише вътре.
А може би, ако напираш за "Еразъм", не е лошо да знаеш кой е той и какво е писал? Че един депутат в парламента говореше за програмата "Ерзамус". Чак пък да падаме до равнището на депутатите!?
цитирай
704. анонимен - А ето една много плодовита тема
11.11.2008 02:46
неразнищвана май от никого досега - Воденичаров, неговата (на ТИМ) банка ЦКБ и парите на нашите студенти по Еразмус (или "Ерзамус", както казвал депутата).
Тук съм чувал интересни неща. А вие?
цитирай
705. анонимен - По повод 701, 703 и 704
11.11.2008 16:02
Уважаеми 701, потвърждава се информацията Ви - днес видях документа, подписан от вездесъщия вечен АлВо - "институционален координатор програма "Еразъм".
Уважаеми 703, ще напиша "Още по-уважаеми", ако отговорите на въпроса какво е точно заглавието на стиха на Е.Дикинсън, дето най-важното нещо е мечтата: дали е "Как се прави ливада" или "Как се прави прерия" - защото са налични два такива превода.Та за Еразъм - порови се малко, та виж. . .
По-важното, което е трябвало да видиш в съобщението на 701 е Факта на продължаващото абсурдно присъствие на т.нар. Декан, Предс. на ОС, Рък. катедра, координатор. Ама като поспорим напразно - дано забравим за какаво става дума.
Ще добавя: Писмото на координатора Ал.Во е без дата /иначе е получено в деканатите на 10.11. / и има срок - до 21.11 - иначе се счита, че съответния факултет няма намерения за участие. Съобщава се, че се прилагат четири много важни документа: Списък с договорени мобилности, Изисквания на Европейската комисия, Голям брой двустранни споразумения, Стандартна бланка за договори. За времето от 10 до 21 трябва да се представи Протокол от "проведения конкурс за избор на студенти" и Протокол от КС за определяне на преподавателите. Е, как да стане?! Или е жива системата АлВО - СоСт? Как да се подпишат нови споразумения или да се подновят старите - с чуждестранните партньори?
Трябва ли аз да правя изводите - или по-добре да се гъбаркаме със заглавията?
Хаде поне да чуем 704.
цитирай
706. анонимен - Пропуснах важното
11.11.2008 16:07
Четирите документа са обявени, но НЕ са приложени - сигурно за улеснение на кандидатите
цитирай
707. анонимен - “За да направиш прерия са нужни ...
11.11.2008 16:07
“За да направиш прерия са нужни
трева, и птици, и една мечта голяма...
Една мечта голяма само стига,
ако трева и птици няма...”
Емили Дикенсън
цитирай
708. анонимен - Допълнение към 707
11.11.2008 16:09
“Попитали веднъж свинята: - Каква е твоята мечта?
Бунища да покрият равнината, да се превърне в сметище света!...
Свинята ще познаеш по мечтата.” Басня
цитирай
709. анонимен - Стига бе, няма отърване от тоя Во...
11.11.2008 16:57
Стига бе, няма отърване от тоя Воденичаров! Сега и проектите по Еразъм да минават през него - свинщина!
цитирай
710. анонимен - Posting 705
11.11.2008 16:57
Постинг 705 е много точен. Затова другите спорове са безсмислени.
Информацията, която ни дава 705 показва няколко неща
- Ал. Во. се е възползвал от всяка възможна разсеяност и забавеност, заспалост на колектива в ЮЗУ и си мисли, че нещо ръководи.
- Ал. Во. много иска да отговаря за нещо
- Ал. Во. гледа пак някаква далавера да организира около това - т.е. да краде, да урежда свои хора, т.е да прави ЕДИНСТВЕНОТО нещо, което е правил цял живот, дори и в последните месеци преди влизането си в затвора.
- Ал. Во. изпраща писма с нереални срокове.
- Невероятно, но факт. Ал. Во. е дал все пак някакви нереалистични десетина дена, а Щраков на времето по "Темпус" оставяше за другите факултети (извън неговия си) само един до максимум най-много два дни краен срок. За тези два дни съответните факултети (извън Щраковия) трябваше да установят международни контакти, да напишат проекти, да си ги разменят с другата страна по няколко пъти и уточнят, да направят бюджет и т.н. Напомяме също, че по това време Е-маил имаха само в най-елитните анерикаски универистети и дори и в Западна Европа работеха с факсове предимно. Ех, Щраков, Щраков, защо Чимев е завещал на това ЮЗУ разбойник до разбойника.
И за финал към Ал. Во. - Обръщение - Дядо, вместо да пращаш писъмца, вземи си закупи сам една килия в затвора и изкарай там остатъка! Знаеш защо!
цитирай
711. анонимен - Най-важната част от постинг 705
11.11.2008 17:04
""""Писмото на координатора Ал.Во е без дата /иначе е получено в деканатите на 10.11. / и има срок - до 21.11 - иначе се счита, че съответния факултет няма намерения за участие."""""
Ха, сега де?!
цитирай
712. анонимен - към 710
11.11.2008 17:37
Много простотия, много злоба. Само да припомним, че Щраков никога не е отговарял за неща, касаещи целия университет и с основание си е гледал само неговия факултет. Все ми се струва, че имаше проекти, ръководени от него, и по тях са били командировани в чужбина и икономисти, физици и др.

А жабите могат да си вдигат краката, но няма кой да ги подкове, остава им само да крякат! Напред и ще успеете!!
цитирай
713. анонимен - 712
11.11.2008 17:50
За икономисти не зная, ама физици не съм чувала да са командировани в чужбина по проекти на Щраков. Които от тях ходеха, бе по спечелени техни си проекти, с които Щраков нямаше нищо общо.
цитирай
714. анонимен - Без да прекъсвам изприказването на наболелите
11.11.2008 18:42
от години проблеми с престъпността и корупцията в ЮЗУ само да кажа, че не е ли време вече Паскалев да събере и общинския съвет и да прочетат пак колективно "Дневник", "Медиапул", "168 часа", да изгледат бТВ-то та да вземат най-после да отнемат това почетно гражданство на рабойника дядо. Че избори идват. Както казваше един от Висшия съдебен съвет по повод на назначаването на сина на Воденичаров без стаж: "Нямам нищо против момчето, ама неудобно е някак си."
цитирай
715. анонимен - Като си говорим за Паскалев, той ...
11.11.2008 18:54
Като си говорим за Паскалев, той успя ли вече да разкара Вальо Василев от зам-кметския пост? Защото, ако не е, за какво си говорим...
цитирай
716. анонимен - към 710 и 712
11.11.2008 18:56
Милата госпожа под тези постинги изказва "сомнениа". Припомням, зашото аз бях на курс в университета в Клуж, Румания с един магистър по икономика, (е забравих му името, Щраков сигурно го знае), Знам, че А. Стоилов д-р по физика е ходил на такива курсове в Сърбия, също!!! Проблемът на госпожата е, че тя няма как да се включи в тези активности! Не защото е некадърна, а защото няма езикова подготовка, Sorry!
Once again, SORY!!!!
цитирай
717. анонимен - Последно за какво е отговарял Щраков
11.11.2008 19:36
Един постинг пише, че винаги само за факултета си и нищо дето да е за целия уни.
Друг пък друго казва - благодарение на Щраков Пенчо от физиците, Янка от икономистите и т.н. ходили надалеч чак до Сърбия и т.н.
цитирай
718. анонимен - към 717
11.11.2008 20:09
"Последно за какво е отговарял Щраков ?"
бил е декан само на факултет бе идиоти!!!
цитирай
719. анонимен - към 717
11.11.2008 20:13
Четете ЗВО там пише за какво е отговарял един декан на факултет!
цитирай
720. анонимен - към 717
11.11.2008 20:21
Тъпото е че другарката е непримирима, защо тя не е ходила поне по един проект на Щраков? Как да стане другарке, Вие с Траян знаете само руски, а проектите на Щраков бяха само с Англия, Германия, Холандия и др. а те "жалките" не говорят "Russian" - once again sorry! Изчакайте докато сибирците проговорят на английски и тогава вие сте online!!! Успех!!!
цитирай
721. анонимен - Чакайте! Тук има нещо.
11.11.2008 20:28
Декан на факултет! Добре! Да четем ЗВО. И това добре!
Но наистина се говори, че е отговарял за ТЕМПУС. Да, отдавна беше. Ама щом и аз го помня, дето, честно да си кажа, не се барам чак толкоз по езиците.
цитирай
722. анонимен - към 717
11.11.2008 20:36
Говори се, че Станишев ще подаде оставка. Какво мислите другарке по този въпрос? Проверете какво се говори и какво е вярно и после плювайте!!!
цитирай
723. анонимен - Не е необходимо Щраков - старши,
11.11.2008 20:38
Понеже и брат му е в ПМФ, да е отговарял за проекти на ЮЗУ по служба. ТЕМПУС беше открита и свободна програма, но можеха да отидат само избрани, защото информацията не стигаше или стигаше в последния момент. Попитайте Боре Юруков или Иван Мирчев.
цитирай
724. анонимен - След историците, социолозите и ...
11.11.2008 20:41
След историците, социолозите и филолозите, заръфаха се и математиците. А университетът има сериозни проблеми - нелегитимно ръководство, безумни решения, взимани от днес за утре, награждаване на символите на корупцията... Докато се джафкаме, ще вземат да прокарат най-идиотските решения зад гърба ни, а за нас ще остане да си бием главата в стената. Мислете кое е важно и кое - второстепенно.
цитирай
725. анонимен - Ама Щраков Слави ли,
11.11.2008 20:43
Стар хитрец и рък. на кандидатската на Мирчев. Защитите ставаха с помощта на Райо Чората, тоест със софри. Но... изискваше се и подготовка на рецензентите. Как ставаше ? Ами викаш ги на часове в ПМФ: сега това е отречена корупционна практика (конфликт на интереси).
цитирай
726. анонимен - А. Момент. Момент
11.11.2008 20:43
Аз имам спомени, че ни викаха по факултети. Щраков водеше заседанието. Беше довел една леличка от София, която обясняваше за Темпус.
Казваха ни и че малко сме закъснели вече
цитирай
727. анонимен - Към 724
11.11.2008 20:48
Не е излишно случващото се, понеже става дума за гнойни процеси, които възроизведоха устойчиви практики. Едва ли някой се съмнява, че Щраков -брат, който е в АС, ще гласува нещо по съвест. Той е в ПМФ с помощта на Славе: няма как. Та не може да се очаква промяна. Каквото и да се случи - Щракови са от котилото на онова, което във форума веднъж сполучливо бе наречено Математическа чума.
цитирай
728. анонимен - към 726,717
11.11.2008 20:55
Колко ли заседания е водил Щраков? Има около 20 заседания в чужбина, водени от него, но не го смятат отговорен за тях!!! Лелке, ако той е водил погрешно заседанието на което сте били и вие, защо досега нищо не сте казвали? Това, че защитите на математиците са ставали "с помощта на Райо Чората, тоест със софри " вие за първи път го казвате!!! Истината е, че само защитите по математика са истинските в ЮЗУ! Дали на вас другарке ви харесва или не, но е така! С математиката и досега не можаха да се гаврят никои!!! Вие разбира се сте твърде жалка, като се опитвате да я принизите до вашето ниво, Math is allows Math!!!
цитирай
729. анонимен - Колеги, разбирам, че
11.11.2008 21:03
става дума за гнойни рани. Гной събирана отдавна. Но аз съм дошла в ЮЗУ 2003 г. Може ли малко повече инфо.
Какви са тези Щракови? Какво е това Темпус?
Не съм против дебата, но нека да има повече инфо кой кой е? Вие познавате този Щраков. Аз не.
цитирай
730. анонимен - До защитниците на Щраков!
11.11.2008 21:27
Аз няма да разказвам кой е Щраков. Нямам и идея дали наистина някакви негови писма са стигали до факултетите 2 дни преди крайния срок.
Но защо си кривите душата? Щраков наистина отговаряше за Темпус в ЮЗУ.
цитирай
731. анонимен - Аз съм една приятелка
11.11.2008 22:20
на тъпата другарка. Вече няколко пъти препрочитам постинг 728, но макар за разлика от другарката да поназнайвам малко английски нищо не разбирам 728 от твоето там накрая Math is allows Math!!!
цитирай
732. анонимен - Шо станА с последнио протокол от АС, а?
12.11.2008 00:40
Всичко у ред ли е?
Некой нема ли да каже?
Дека е протоколот?
цитирай
733. анонимен - Много интересен форум
12.11.2008 03:05
Очевидно във ваш университет кипи много интензивен лайф., пардон, живот. Аз отскоро в този форум, но обещавам да поработя и да свърша полезна работа за толкова добри и граждански актив пипъл, пардон хора.
Засега ще чета и вас, и архвивирана "Анамнеза", и полсе пак ще пише.
Шерлок Холмс
цитирай
734. анонимен - Обърнете внимание
12.11.2008 11:31
Обърнете внимание на "незаменимите" пенсионери в ЮЗУ. Супер експертите Елена Балабанска, Крум Михайлов, Велин Андонов, Станке Въчков и др.
цитирай
735. анонимен - до 733
12.11.2008 11:37
Е, поне някой разполага с архивирана "Анамнеза". Пише на сайта им, че форумът умрял. Амин за ГТА.
цитирай
736. анонимен - А бе този плужек Крум Михайлов
12.11.2008 12:40
още ли се разхожда по коридорите.
цитирай
737. анонимен - Не само.
12.11.2008 13:06
Пише и тук по форумите.
цитирай
738. анонимен - Дечев, Стефан., Увод в омерзителството.
12.11.2008 14:09
Стефан Дечев,
ти нравствен изрод ли си, физически урод ли си, с мозък като грахово зърно ли си, ненормален шизофреник ли си, егоцентричен параноик ли си, безмозъчен психоинквизитор ли си.
Каква маска само си си сложил, ако си всичко това. На законозащитник, учен, преподавател, моралист и морализатор.
Ако можеше да разбереш, но не можеш поради липса на грамчец интелект, колко противен и мерзък изглеждаш отстрани, щеше да се скриеш там, къдете никой не може да те види от срам от самия себе си.
Дечев, Стефан., Увод в омерзителството.
Сборник документи за световния заговор на мафията под кодовото название Залата Шопов.
цитирай
739. анонимен - към 738
12.11.2008 14:16
Ама чакайте сега. Първо задавате въпроси. После предпоставяте въпросите си като теза. Не замествайте доказателствата с реторика. Докажете, че Стефан е нравствен изрод, физически урод... хм, виждали сме го, симпатяга е, може и да не е Том Круз, но урод със сигурност не е, дайте данни за обема на мозъка му, докажете, че е шизофреник, параноик и т.н. Едва след това реторичните Ви фигури биха се изпълнили и със съдържание. Защото иначе създавате впечатление на човек, който си създава реалност и се самоубеждава, че и другите трябва да виждат неговата реалност. Което е, комай, психически проблем.
цитирай
740. анонимен - въпрос към 738
12.11.2008 14:19
А ти - лале ли си, зюмбюл ли си?
цитирай
741. анонимен - към 738
12.11.2008 15:45
Круме, успокой топката!
Хубаво е да няма обиди.
С този постинг си надминал целия форум.
Спри до тук!
Хайде!
цитирай
742. анонимен - Квазимодо
12.11.2008 17:22
нравствен изрод съм, физически урод съм и мозъкът ми е като грахово зърно, ненормален шизофреник съм и, егоцентризмът и параноята не са ми чужди...
Маски всякакви си слагам - законозащитник, учен, преподавател, моралист и морализатор. Само и само да разбереш (но не можеш поради липса на грамчец интелект, и затова противен и мерзък изглеждаш отстрани). О, ако това беше възможно - щеше да настане второ пришествие, всички щяха да се обичат като братя, щяха дя се прегръщат, целуват и всеки на всеки добро щеше да прави, но ти пак щеше да се скриеш там, къдете никой не може да те види от срам от самия себе си.
Увод в омерзителството, с речник към него.
Авторите -
отгърни официалните сайтове и придружаващите всяка ЮЗУ-вечеринка "поздравителни адреси"
Абат Прево.
цитирай
743. анонимен - Спасение като сполука
12.11.2008 17:43
Янко Бицин, месио, спасителю - намеси се!
Всички сега само тебе гледаме.
ЮЗУ потъва - моряците, също потънаха на дъното. Какво от туй, че останаха да плават само фъшкиите - те и без това са видни с просто око - АлВо, БоЮр, ИлГю, АлРа, ВасМад, ГеАп, РусРус, ИвМи, АСто и много, много още безименни, но готови на всичко да се включат в кохортата герои...
Водачите не достигат, както винаги е било.
Бицин само ти надежда остана.
Златното руно.
цитирай
744. анонимен - Пропуснали сте обаче дамите...А уж сте кавалери!
12.11.2008 21:24
Ето и една от тях, която е на гребена на вълната - вълнуваща общото събрание и вълнуваща се от музиката на първата цигулка.
Ето колко вълнуващи са нейни покани към научноизследователския и художественотворческия елит в ЮЗУ:

Uvajaemi kolegi,
Ot ponedelnik 17.11.2008 godina v katedra "Muzika" gostuva prof. Jere Humphreys ot universiteta v Arizona. Toi ste ima lektsii za populyarnata muzika v USA, kakto i za nauchno-izsledovatelskata deinost v oblastta na izkustvata. Kanya vi da prisustvate na lektsiite, zastoto tematikata ne e strogo profesionalno-muzikalna i ste bude interesna i za vas.

Na 21.11.(petak) ot 13:00 v zala 114 otkrivame petata konferentsiya na tema "Muzikata - traditsii i savremennost". Osven dvata plenarni doklada na prof. Dimitar Hristov i prof. Jere Humphreys ste ima mnogo interesna demonstratsiya i lektoriya s istinki hamerklavir, koito e nai-stariya muzikalen instrument (ot 1795 g). Lektorite sa go dokarali ot Holandiya.Nakraya ste zavurshim s Folkloren teatar na grupa ot Starozagorsko, koito ste predstavyat obichai s avtentichni nosii.

Nadyavam se cseki da nameri nesto interesno i priyatno v predlovenata programa.

S pozdrav
N. Ognenska

P.S. Polezna informaciya. Obuvkite v magazin Gianni (srestu postata) ne sa kachestveni, vupreki visokata tsena. Na vtoriya mesets se obeliha, a garantsiyata e samo edin mesets.


--
Nikolina Ognenska - Stoyanova
Head of Department of Music
Chair of Union of Scientists in Blagoevgrad
SWU"N. Rilski"-Blagoevgrad
Bulgaria
цитирай
745. анонимен - Е, това вечеее
12.11.2008 21:51
Официална покана и битово-комшийски послеслов - неочаквано научна и творческа комбинация! Как го постигаш, бе професорке?
цитирай
746. анонимен - Само не разбирам защо пък сега се ...
12.11.2008 21:55
Само не разбирам защо пък сега се захванахте с Огненска и постмодернистичните й (изградени на принципа на колажа) имейли. Нелегитимността на ръководните органи на университета е комай по-сериозен проблем.
цитирай
747. анонимен - пак от 746
12.11.2008 22:04
Което не значи, че не се посмях на послеслова...
цитирай
748. анонимен - Да де!
12.11.2008 22:50
Огненска да не би да е легитимен заместник-председател на общото събрание на ЮЗУ?
цитирай
749. анонимен - много гот.
12.11.2008 22:55
Това за обувките срещу пощата - истинска гражданска позиция "за прозрачност"
Малко ме смущава "Head of Department of Music
Chair of Union of Scientists in Blagoevgrad", обаче в края на краищата и учените ходят с обувки.
Много гот!
Нека професорката го вкара в дневния ред на общото събрание!
цитирай
750. анонимен - Селска чест
12.11.2008 23:04
Голям прованс. Как може до името на американски професор, холандски лектори, старинни инструменти и заседателни зали, изведнъж (О, свещена простота!): очукани обувки!
Кундева поне ще признае ли фактурата!
цитирай
751. анонимен - Честно казано от 10 минути
13.11.2008 00:24
не мога да напиша постинг. Ходя и се смея из стаята.
цитирай
752. анонимен - Изглежда ми като все едно
13.11.2008 00:35
Причкапов е събрал депутатите. Те с костюми, а Гюдженов с коженото яке и пуловерчето.
цитирай
753. анонимен - Тези, на които форумът на ГТА в &q...
13.11.2008 00:56
Тези, на които форумът на ГТА в "Анамнеза" липсва, да очакват приятна изненада в следващите дни.

Лека нощ на всички!
цитирай
754. анонимен - Стига информацията да е от първоизточника
13.11.2008 01:04
благодарим за нея на 753.
цитирай
755. анонимен - Нова порнография
13.11.2008 01:34
е последния очакван протокол от АС.
С променени формулировки - от казаното преди, по време и - и след това - като написано.И без описание - какво е прието, как е прието, и защо все е в нарушение и със закона, и със новоизмислените "правила" на правилното правилосъобразно нормотворчество на 1 говори, 2 предрешават, а 40 гласуват. Е , има и изцепки - ама тях ги няма щото има Голямо Единно Едно /не-/ домислие.
Но най-важното: вместо както ИвМир - ХV поколенеца, е обещал - не се казва, че ще се обсъжда Одитния доклад, а Имиджа, Авторитета и Някои медийни изяви на хора от УЗУ-то.
Ех, къде е прецизната точност на К.Илиева, или - поне на СонСтоя. А, бе , АВо, къде си?
цитирай
756. анонимен - Дошков и Дечев
13.11.2008 01:46
Забелязвам изветно улабване у ректорското ръководство.
Я ги позатегнете пак чрез медиите!
цитирай
757. анонимен - Вижте, има ли
13.11.2008 03:57
стенограма по аудиозапис. Ако няма стенограма, то записвайте ги тия заседания на АС. На днешно време това не е трудно. И после в нета. АС не е тайна. Той е публично събитие.
Тогава ще се чува как точно е формулирано предложението от водещия заседанието. Може да се сравни и с формулировката на протокола. Елементарно.
Щото те като обсъдят медийните изяви пък знаете ли как ще уплашат медиите, че и изявяващите се в тях. Най-много да стане по-зле.
Ще дадат повод на медиите да пишат пак за ЮЗУ.
цитирай
758. анонимен - Кво стана днес бе
13.11.2008 18:35
Нещо поне така losh или new_new няма ли?
цитирай
759. анонимен - Не, днес продължава да се чака из...
13.11.2008 21:15
Не, днес продължава да се чака изненадата, свързана с "Анамнеза". Но - когато му дойде времето.
цитирай
760. анонимен - Е, изненадата не е ли
13.11.2008 21:38
че ще се появат старите текстове на ГТА.
Аз поне така го разбрах.
цитирай
761. анонимен - Vidqh tozi stoleten protokol na AS
13.11.2008 22:44
O4akvashe se protokolyt ot posledniq AS, makar che oshte v denq na zasedavaneto mu se razbra, che syvetyt e utvyrdil reshenieto za normativ ot 420 chasa za onezi deto samo sa rabotili, a ne sa zashtitili disertacii.
Az sym sred potyrpevshite.
Interesno kak taka potyrpevshi sa vinagi edni i syshti: dosega raboteh zaradi tezi, deto prez tova vreme zashtitavaha disertacii (te bqha zaeti s disertaciite), a sega shte rabotq poveche - zaradi tova, che dosega sym rabotil za tezi, deto sa bili zaeti s disertaciite si.
A ot 12 godini sym v ZWU.
Za tezi 12 godini se nagledah na zachislqvaniq, na recenziraniq, na publichni zashtiti i na pecheni agneta sled zashtitite. A syshto i na mnogo bleeshti v unes sred stadata, koito gi hapvaha. Ej-taka: bleesh si razseqno nqkak i hop: podnasqt ti pecheno agynce! Taka i ne se nauchih da bleq...
Ama sega pak syshtite bleqt v akadenichniq syvet. Bleqt si ej-taka /veche nqkak akademichno/ i hop: mirchev im nalee po chasha vince za deto sa bleeli uneseno, dokato se e glasuvalo uvelichenieto na normativa...
Toj, mirchev, otdavna si haresva bleeshtite. Za kakvo sa mu raboteshti? Po-dobre se "raboti" s bleeshti.

Inache mirchev edin protokol ot AS pishe pone 2 sedmici - edin protokol ot 2-3 stranici.
Mislq si, ako s tazi skorost i vglybenost si e pisal i disertaciqta... za kolko li vreme q e napisal?

Po-zaqdlivi ot men biha kazali, che dokato e pisal, ne e imal normativ ot 420 chasa...

Ot druga strana pyk, oshte po-tolerantni ot men vednaga biha pripmnili i oshte, che vsyshtnost mirchev ne si e pisal disertaciqta, a drugi hora sa mu q pisali...

Ta pitah se: za kolko vreme mirchev bi si napisal disertaciqta, ako beshe postaven v novovydenite ot nego usloviq: da pishe sam i da raboti 420 chasa normativ, shtom za stranica i polovina (e, protokol - da, no kakto i da e!) mu trqbvat celi 2 sedmici?

цитирай
762. анонимен - Хей, форума,
13.11.2008 22:52
Анамнезата може и да не се появи. Не е страшно. Свърши си работата. Някои вече си отидоха.
По-интересното е, че ИвМ активно списва в този блог. Който му познават словото, ще го познаят. Още по-интересното е, че топи хора от администрацията и от катедрите, та ги оплюват. Абе, дали не е професор по манипулиране на хората и решаване на уравнения как да ги захвърлиш на кучетата.
Трето интересно. Като гледаме мрачната физиономи на проф. зам. ректор Костов, нещо става. А той е верно куче на газдата. Какво ли става? Кучето ли ръмжи или стопанина го е забравил гладно?
цитирай
763. анонимен - Da. neshto stava s kircho. . . syvsem ...
13.11.2008 22:59
Da.
neshto stava s kircho ... syvsem se e osukal: ne pee :)))
цитирай
764. анонимен - Протоколът
13.11.2008 23:09
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД
П Р О Т О К О Л

№ 10

от заседанието на Академичния съвет, състояло се на 29 октомври 2008 годинаПРИСЪСТВАЛИ: проф. д-р Ив. Мирчев, доц. д-р Валентин Китанов,
проф. д.н. М. Глушкова, проф. д-р Н. Огненска,
проф. д.н. Р. Русев, проф. д-р С. Матеева,
проф. д-р Александър Рангелов, проф. д.н. В. Мадолев,
доц. д-р Ант. Стоилов, доц. д-р Б. Юруков,
доц. д-р Г. Дянкова, доц. д-р Д. Кр. Димитров,
доц. д-р Д. Георгиева, доц. д-р Д. Тодорина,
доц. д-р Ем. Куков, доц. д-р Л. Кръстев,
доц. д-р М. Колева, доц. д-р М. Пискова,
доц. д-р М. Серафимова, доц. д-р М. Михайлов,
доц. д-р Р. Мадгерова, доц. д-р Ст. Щраков,
доц. д-р Стилиян Стоянов, доц. д-р Ст. Манев,
доц. д-р Хр. Патев, доц. д-р Ч. Николов,
гл. ас. Ант. Антонова, гл. ас. д-р К. Тюфекчиев,
Георги Георгиев, Зоя Георгиева, Кирил Кирилов,
Радослава Топалска, Н. Тахов.
ОТСЪСТВАЛИ: проф. д-р Нина Христова, проф. д-р Ил. Гюдженов,
проф. д.н. П. Паризов, проф. д.н. Р. Потеров,
проф. д.н. Цв. Ракьовски, доц. д-р Г. Л. Георгиев,
доц. д-р Д. Ст. Димитров, гл. ас. д-р Рая Илиева (в чужбина)
Ивайло Нецов, Мариана Петрова,
Стефан Новоселски (отп.вр.нетр.).
ПРИСЪСТВАЛИ ОЩЕ: доц. д-р Н. Филипова, доц. д-р Тр. Попкочев, доц. д-р Ив. Георгиева, проф. Й. Гошев,
доц. д-р П. Миланов, ст. ас. Иво ДамяновЗаседанието на Академичния съвет беше открито и ръководено от ректора – проф. д-р Иван Мирчев, който обяви, че присъстват необходимият брой членове за провеждането му.

Списъчен състав 44.
Редуциран състав 42. (в чужбина – 1, отп.вр.нетр. – 1)
Присъствали 33.
Отсъствали 11.ДНЕВЕН РЕД:

1. Гласуване (явно) за двамата нови членове на Академичния съвет.

2. Отчет за кандидатстудентска кампания 2008.
Докл.: доц. д-р Траян Попкочев
Заместник-ректор

3. Информация за хода на записването в магистърските програми.
Докл.: доц. д-р Рая Мадгерова
Заместник-ректор

4. Информация за състоянието и изпълнението на научно-изследователските проекти, финансирани по Наредба № 9.
Докл.: проф. д.п.н Кирил Костов
Заместник-ректор

5. Приемане на правила и процедури за извършване на проверки от Контролния съвет.
Докл.: доц. д-р Невена Филипова
Председател на КС

6. Приемане на документация за откриване на процедура за програмна акредитация по образователна и научна степен “доктор” по научна специалност 01.01.12 Информатика.
Докл.: доц. д-р Рая Мадгерова
Заместник-ректор

7. Технология за създаване, поддържане и обновяване на новия сайт.
Докл.: Иво Дамянов
Главен експерт по информационни технологии


8. Научно-изследователски център за древни Европейски и Източносредиземноморски култури.
Докл.: проф. д-р Йордан Гошев
Главен експерт по култура
и художественотворческо развитие

9. Други.
- Удължаване срока на трудов договор на основание § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗВО.Р Е Ш Е Н И Я:


По първа точка от дневния ред:
1.1 На основание чл. 19, ал. 5 от Правилника за устройство и дейността на ЮЗУ „Неофит Рилски” приема с явно гласуване новите членове на Академичния съвет да бъдат следващите двама, като резерви от квотата на Правно-историческия факултет – проф. д-р Нина Христова и доц. д-р Валентин Китанов.

По втора точка от дневния ред:
2.1. Приема отчета за кандидатстудентската кампания 2008.
2.2. Възлага на доц. Траян Попкочев да изпрати до всички факултети на електронен носител отчетния доклад.
2.3. Възлага през месец януари в Академичния съвет всеки факултет да даде конкретни предложения за стратегия за кандидатстудентската кампания.
2.4. Приема през месеците януари – февруари да се проведат два Академични съвета – един за кандидатстудентската кампания и един свързан с имиджа, авторитета на Университета, медийни и други прояви на наши преподаватели и служители.

По трета точка от дневния ред:
3.1. Приема изнесената информация за хода на записването в магистърските програми.
3.2. Възлага на факултетите да дадат в едноседмичен срок анализ и отчет на заявените от тях, но неизпълнени бройки за магистърски програми.

По четвърта точка от дневния ред:
4.1. Приема тематиката на целевите университетски проекти да бъде съобразена със следните национални приоритети в областта на научните изследвания (за 2009 г.), като част от Европейското научноизследователско пространство (European Research Area), а именно:
* Информационни и комуникационни технологии;
* Екология, биоразнообразие и биологични ресурси;
* Биотехнологии, храни и здраве;
* Опазване на културно-историческото наследство и националната идентичност;
* Поведенчески, социални науки и образователни иновации.
4.2. Приема следните изменения във Вътрешните правила за условията и реда за изразходване на целевата държавна субсидия за научна дейност и за организация и участие в научни прояви (приети с решение на АС – протокол № 3/23.01.2008 г.):
Чл. 3. (1) (Изм. – 10. 2008 г.) Средствата по чл. 1, ал. 1 се предоставят на конкурсен принцип и разпределението им се определя от ЦУК.

По пета точка от дневния ред:
5.1 Приема предложените процедури за извършване на контролна дейност от Контролния съвет в ЮЗУ „Неофит Рилски”, съгласно Правилника на КС, с направената поправка в т. 3.

По шеста точка от дневния ред:
6.1 Утвърждава документацията за откриване на процедура за програмна акредитация по образователна и научна степен “доктор” по научна специалност 01.01.12 Информатика.

По седма точка от дневния ред:
7.1. Приема следната технология за създаване, поддържане и обновяване на новия сайт на ЮЗУ „Неофит Рилски”:
7.1.1 Възлага на деканските ръководства в седемдневен срок да изпратят до Ректора, с копие до гл. експерт Иво Дамянов, доклад, в който да посочат лицето, което ще отговаря за сайта на съответния факултет.
7.1.2. Лицето отговарящо за сайта на съответния факултет трябва да владее английски език и информационни технологии. Длъжно е да информира декана и да предоставя информацията на електронен носител на гл. експерт Иво Дамянов.
7.1.3 Информацията за сайта да се подава както на български, така и на английски език.
7.1.4. В сайта да се публикуват нови фотографии. Възлага на Росен Минков да осигури снимковия материал.
7.1.5. Всеки факултет, ако желае може да публикува учебните си планове или тяхно описание (анотация) за съдържанието на учебния план, кредити, часове и др.
7.1.6. Всеки факултет сам да си организира технологията за подаване на информацията от катедри, центрове и други звена на факултета до факултетския отговорник.
7.2. Приема до края на месец декември да стартира обновения сайт.

По осма точка от дневния ред:
8.1. Приема да бъде създаден Научно-изследователски център за древни Европейски и Източносредиземноморски култури.

По девета точка от дневния ред:
9.1. Определя състава на комисия за провеждане на избори с тайно гласуване:
Председател – доц. д-р Добринка Тодорина
Членове:
1. гл. ас. Антоанета Антонова
2. доц. д-р Емил Куков.
9.2. На основание § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗВО удължава с една година срока на договора на доц. д-р Мария Кадинова от Стопанския факултет: Да – 18. Не – 3. Бели – 2.
9.3. Приема годишния норматив на всички преподаватели в ЮЗУ „Неофит Рилски” да е 360 часа приведени към упражнения. Асистенти, старши асистенти и главни асистенти, който не притежават образователно-научната степен „доктор” и имат повече от 7 години трудов стаж като университетски преподаватели да преминат от учебната 2008/2009 г. на годишен норматив от 360 на 420 часа. За учебната 2008/2009 г. при неизпълнение на този норматив, няма да има редуциране на работната заплата за невзети часове в интервала 360 - 420 часа.
9.4. На основание чл. 55 от Правилника за устройство и дейността на ЮЗУ „Неофит Рилски” и по предложение на комисията, отговаряща за присъждането на почетни знания в Университета, присъжда почетното звание „Почетен професор” на Югозападния университет „Неофит Рилски” на проф. Николай Христович Розов - декан на факултета по педагогическо образование към МГУ “М. В. Ломоносова”, гр. Москва .
9.5. Във връзка с докладна записка от проф. д.изк.н. Румен Потеров – декан на Факултета по изкуствата, относно промяна в учебния план на специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство”, приема следната промяна в частта за държавните изпити:
Дипломиране:
1. Държавен практико-приложен изпит.
2. Държавен изпит или защита на дипломна работа.
Изискванията за разработка на дипломна работа са студентът да има успех не по-нисък от Много добър 4.50.
Промяната да влезе в сила от учебната 2008/2009 г.
Студентите, обучавали се по стари учебни планове и дипломиращи се след 2008 г. завършват по плана, по който са се обучавали.
9.6. Във връзка с докладна записка от проф. д.п.н. Руси Русев – декан на Факултета по педагогика, относно спортното усъвършенстване в ЮЗУ „Неофит Рилски”, приема:
1. Спортното усъвършенстване да се води по дисциплините:
- Футбол, лека атлетика, ханбал, ориентиране, баскетбол, тенис на корт, волейбол, плуване, тенис на маса.
2. За учебно-тренировъчния процес по изброените в т. 1 дисциплини, на преподавателите се признава следният хорариум от часове, приравнени към упражнения:
- За класиралите се на I място в републикански студентски състезания – 180 часа;
- За класиралите се на II и III място в републикански студентски състезания – 150 часа;
- За класиралите се на IV и V място в републикански студентски състезания – 120 часа.
9.7. Във връзка с докладна записка от доц. д-р Антони Стоилов – декан на Филологическия факултет, възлага:
1. Факултетите в рамките на 10 дни да представят на доц. д-р Траян Попкочев своите предложения, относно критериите за избор на гост-преподаватели – чужденци.
2. Факултета по педагогика да представи писмено становище, относно дисциплините, които осигуряват основа на специализираната професионална подготовка за специалността Начална училищна педагогика с чужд език (Съвременен български език, Увод в литературната теория и Детска литература).
9.8. Дава съгласие да бъдат приети за студенти в ЮЗУ „Неофит Рилски” двама кандидати от Западните покрайнини (от Босилеград) при условията за обучение на български граждани, без право на общежитие и на стипендия.
Необходимо условие е да са кандидатствали през 2008 г. за приемане по реда и условията на ПМС 103/1993 г. и да са положили конкурсни изпити.
СЕКРЕТАР РЕКТОР
Красимира Златкова Проф. д-р Иван Мирчев
цитирай
765. анонимен - Той старият форум на "Анам...
14.11.2008 05:28
Той старият форум на "Анамнеза" няма да проработи. Не това имах предвид.
цитирай
766. анонимен - "От агенцията за оценяване и ...
14.11.2008 08:16
"От агенцията за оценяване и акредитация на вузовете са отказали откриването на други 10 висши училища... Също вчера стана ясно, че два колежа са пред окончателно затваряне - този по телематика в Пловдив и по туризъм в Благоевград. Причината е, че не отговаряли на законовите изисквания за академично образование.
Източник: в. Труд
13-11-2008"
А от Общ. съвет им дадоха вече и сграда, ама ядец, спука се и този балон за точене на пари от неуспели в нормалните вузове, но желаещи "тапия за виШО"
!
цитирай
767. анонимен - Този Протокол от АС, който огласих
14.11.2008 09:57
Е сигурното доказателство за погазване на законите, честта и достойнството на преподаватели в ЮЗУ.
Първо, не е и не може да бъде член на АС Софка Матеева. Хубавото е , че е от моя край, но лошото е повече. Незаконен декан е на ПИФ: няма значение, че няма доклад на КС за НЕзаконосъобразността на избора й. Одитът, който предстои, ще докаже това, както и ще стане публичен факт.
Второ, ЗВО изисква частични избори, когато са нарушени съотношенията между квотите в общото събрание на висшето училище.Не може да станат членове на АС, незаконен орган още от изборите на 29 октомври 2007г., Христова и Китанов.
Бутафорно е явното им избиране от АС за членове на същия АС.
Трето, незаконно е, Мирчев, въвеждането на увеличен норматив на преп. повече от 7 години в ЮЗУ и останали без докторска степен.
А) никой не е длъжен да защитава докторат: а аз като съм защитил в чужбина , какво от това ;
Б) не може да се обяви със задна дата за неправомерен факт, който към момента на възникването си не е бил обявен за такъв.
Четвърто, нарушава се ЗВО с необявяване на годишното отчетно заседание на Общото събрание (ОС) на ЮЗУ. Крайният срок изтече през месец октомври. ОС на ЮЗУ трябва да е в законен структурен състав, който ще е такъв след попълване на квотите, установени от ЗВО, с читави членове. Налагат се частични избори и заради придобилите право на пенсиониране членове на ОС след октомври 2007г.
(Старите незаконни членове на ОС, между които и Мадолев, Воденичаров, Величков и т.н., си ги знаем.)
Няма значение, дали новите с право на пенсия в ОС на ЮЗУ са с удължени или не ТРУДОВИ договори (а не членство в академичния състав на ЮЗУ). Трябва това заседание на Общото събрание на ЮЗУ, което в нарушение на ЗВО отлагаш, да избере законен и нов председател на ОС на ЮЗУ. Изборите трябва да са честни, Мирчев: да се знае, че искам да ти наблюдавам като Гарант за честност: а не Юруков, Антони Стоилов или Стилян Стоянов.
Да не забравиш в отчета за бъдещето заседание на ОС на ЮЗУ, Мирчев, да включиш текста от одита за правомощието, което си прехвърлил на Воденичаров, а не е трябвало, защото ректорът по закон решава окончателно всички въпроси, свързани приемането и т.н. на студенти. Ще сезирам допълнително МОН за нарушаването на ЗВО и в частта : непровеждане на годишно отчетно събрание.
После, Мирчев, ЗВО изисква да публикуваш годишния доклад: изпрати ми го в PDF формат, за да го кача в Интернет - с коментар, разбира се.
Покани ме, Мирчев, на заседание на АС да анализираме годината ти и там: ще говоря за трето си око, за Кърлова, липсата на оръжие, за правата си , за Вера Лазарова, Гюдженов, Воденичаров, тоест и за други зли неща. Ако искаш и за съдиите, условно, защото те не са свързани с учебната и научната дейност.
Благодаря ти, че изпрати Лазарова на делото на 4 ноември. Ще има дело и с обезщетителен характер за заплатите ми и за неимуществените вреди от деликтно уволнение.
Ще реша, кога ще предявя в текущ процес установителен иск за наличие на валидно правоотношение с ЮЗУ: може първо такъв за Вера Любенова Лазарова, защото е на две функции (главен юрисконсулт и главен асистент по трудово право) в ЮЗУ, изискващи основен трудов договор: впрочем има ли два договора и кой договор е регистриран за Лазарова в НАП. Впрочем била ли е атестирана някога като асистент в ПИФ.
Пето, мислих, Мирчев, върху предложението ти (преди 10 дена) да дам списък с искания, които да разгледаме тримата : ти, аз и Антони Стоилов. Не е възможно това да се случи, понеже ще липсва четвъртата необходима величина: ФС на ФФ, който, както знаеш, е нелегитимен заради тримата с право на пенсия: Кърлова, Матеева и Мутафов.
Вярно е, че ФС на ФФ е под твоя воля, но моето правосъзнание налага ФС (колегиален орган) да присъства на такава среща, която - значи - трябва да е в четворен формат. Това положение е законното, Мирчев. Не искам и няма да приема задкулисни облаги от заобикаляне на решения на колегиални органи.
Добре е, Мирчев, че разбра логиката на удължаване на трудовия договор по Пар. 11 ЗВО. Така е: можеш да удължиш нещо, което е обособено и завършено. Срочните договори по ЗВО се регистрират в НАП.
Направи го, за да избегнеш глоба. Текстът в това отношение на КТ е императивен.
Шесто, ще има одити на ЮЗУ, Мирчев, включително и финансов. Имаш думата ми.
Седмо, все пак и аз съм човек, Мирчев. Тук поеми въздух. Бавно.
Философският факултет е нелегитимен изначално.
Дай шанс на Мирчо Люнгов да прочете Философия и Методология: ще бъде хубав курс. Люнгов има заряд, а и е за истината за конкурса ти през 1981 г.
Осем, не приемам поканата на Воденичаров, престъпникът бивш декан на ПИФ (за гостите на форума) за вечеря в присъствието на посредника нунций Янко Бицин: имам минало, което уважавам, и хора, които никога няма да предам, камо ли да ги опозоря. Смятам се за достоен и почтен човек: как в противния случай ще гледам в очите Кабакчиев или Светла , или Боряна, или Стефан. Невъзможно е. Вярвам в Истината, Мирчев.
Девето, не можеш, ако искаш спазването на Конституцията и законите, да обсъждаш медии и медиини прояви на заседание на АС.
Ние сме граждани, Мирчев.
АС (Академичният съвет на висше училище) е орган за учебна и научна дейност: не е наказателен конвент. Това протоколно решение - виж по-горе постинг 764 - е нищожно. Нищожно е и решението на АС (взето на предишен АС) за отказ от заплащане на транспортните ми разходи от любимото ми село, което ми е родно, щом като в същото време на пътуващите от София се дава (вместо плащане) безплатен превоз в двете посоки до Благоевград. АС не е компетентен по този въпрос: това е работа на ректора.
Съгласен съм с теб, Мирчев, че това решение, свързано с мен, е и дискриминационно: пътуващите от София трябва да си плащат (безплатния )транспорт на ЮЗУ, който ги извозва с собствено МПС.
Одобрявам решението ти , Мирчев, да прекратиш порочната практика преподаватели от ПИФ да ползват за сметка на ЮЗУ хотел "Ален мак". Такова решение прави чест на всеки. Бачиново е за всеки срещу заплащане.
Постингът ми е кратък, понеже ще пътувам. Всичко хубаво, Мирчев.
Не те мразя, просто съм за истината, защото корупцията в ЮЗУ ще направи опит да унищожи и други, а знам по себе си, че се нараняват и близки.
Не желая родителят ти, Мирчев, да мисли лошо за мен. Хубаво е, че баща ти те обича. Готов съм на среща, за да го запозная с документи, удостоверяващи Истината, която ти вероятно му спестяваш. Нека баща ти сам се увери дали имам трето око, дали съм луд и т.н.
Нямам нищо против да взема и моя баща, който изстрада уволнението ми. Беше му болезнено и се срамуваше. Виждах го да плаче: няма да го забравя,Мирчев.
Нека старите ни родители решат за нас, и то публично.
Съгласен ли си, Мирчев?
Накрая: искам дебат с теб , Мирчев, за корупцията в ЮЗУ, за която имаш несъмнен принос. Впрочем, ще огласиш ли записите на заседанията на АС, за да ги сравним с текста на съответните протоколи. Убеден съм, че има престъпни подправки в изпратените протоколи от заседания на АС.
Ще е хубав евентуалният дебат: всеки ден ме прави по -силен.
Всичко хубаво, Мирчев.

Петър Дошков,
с. Калояново.
цитирай
768. анонимен - ЮЗУ на Мирчев е
14.11.2008 10:14
Наколно висше училище
цитирай
769. анонимен - do 765
14.11.2008 12:13
Извинявам се за намесата
Иначе поздравления за Петър Дошков и неговото съобщение.
Но мисля, че страниците на ГТА бяха живата легенда на една епохална битка.
В този смисъл всичко от 21 септемрив 2007 г. до 31 юли 2008 г., плюс няколкото инцидентни съобщения след това, трябва да бъдат ПУБЛИЧНИ и достъпни за ВСЕКИ.
Нека този, от който зависи да направи необходимото.
цитирай
770. анонимен - към 769
14.11.2008 12:23
Този, от когото зависи, няма да направи необходимото, но чувам, че друг някой го бил направил по обиколни пътища.

Поздравления за Дошков! За пореден път заби в земята всички.
цитирай
771. анонимен - ПОЗДРАВЛЕНИЯ за Дошков
14.11.2008 13:37
Колеги,
Едва ли след постинга на Дошков някой е в състояние да пише повече. Убедителен постинг, истински, човешки. И категоричен.
Постингът му не оставя място за съмнение, за допълнение, а коментарите прави излишни. Коментират ли се чест, достойнство, закон?
Такъв постинг ни оставя безмълвни.
Затова ви предлагам, колеги, нека спрем за момент, нека всеки остане насаме със себе си и с написаното... Нека пред съвестта си, пред сърцето си, пред мисълта за децата си и за студентите си признае:
1. Защо съм в ЮЗУ - да работя или да ме манипулират и експлоатират?
2. Колко фалшиви фактури струва моята съвест?
3. Колко фалшиви протокола струва моето мълчание?
4. Колко още фалшиви мандата (колко Сашоводеничаровци и Иванмирчевци) ще премълча?
...

...Всъщност, не!
Достатъчно е само да решим коя е истинската инвестиция: "КОСТЮМ И ОБУВКИ ИЛИ УНИВЕРСИТЕТ?!"


цитирай
772. kkabakciev - Коментар във връзка със съобщението на Петър Дошков (№ 767)
14.11.2008 14:28
Естествено, няма да коментирам чисто вътрешните проблеми в ЮЗУ, засегнати в съобщението.

Не мога, обаче, да не взема отношение по три въпроса:
1) ... "как в противния случай ще гледам в очите Кабакчиев или Светла , или Боряна, или Стефан";
2) ... "Ще има дело и с обезщетителен характер за заплатите ми и за неимуществените вреди от деликтно уволнение”;
3) Атестирането.

По първия въпрос. Макар че позицията тук е чисто лична на Дошков, и в този смисъл, така да се каже, не е мой проблем (обсъжда как той самият би погледнал мен и други в очите), напълно одобрявам, разбира се, отхвърлянето на упоменатата покана. И намирам, че не би било лошо Петър да обясни как и защо е била отправена. Това би разкрило още от поведението и манталитета и на съответното лице, и на неговите асоциати.

По втория въпрос. Радвам се, че Дошков поема официален ангажимент да заведе дело за претърпените от него щети вследствие на незаконното му уволнение! Казвам го по този начин (че Дошков поема ангажимент) затова, защото това дело в известен смисъл не е дело единствено и само на Дошков! Това на практика е дело и на много други пострадали от некадърно, политически и професионално дискриминативно, профанско, просташко поведение! Дело срещу съответни извършители - университети, институти. Техните управи в много случаи са едни варварски геронто-комуно-ченгесарски шайки, претендиращи, че управляват университети и научни институти, а всъщност извършващи епохални престъпления, беззакония, безобразия и простащини! Мога, разбира се, да дам имена на доста хора, пострадали от такова поведение: освен самият аз, от БАН например това са Янко Янков, Любима Йорданова, Гарелкова, Сергей Иванов, Иван Канев. (Не им пиша титлите - те в случая нямат значение.) Победата на Дошков в това бъдещо дело - в която не се съмнявам, ще бъде победа и за гореупоменатите! Не съм ги питал дали би било така, но съм сигурен, че ще е!

Но Дошков не е пострадал само от незаконно уволнение! (Всъщност Дошков е пострадал ДВА ПЪТИ от незаконни уволнения, но за търсене на обезщетение за първото е вече късно – налице е изтекла давност.) На Дошков са нанесени значителни морални вреди и от един протокол, който беше неотдавна публикуван тук! Няма да припомням невероятните клевети в него, нито ще ги коментирам. Само ще кажа за пореден път, че Дошков непременно трябва да поиска репариране на вредите и от тях!

Ако съм на негово място, ще насоча иска си срещу ЮЗУ. В качеството си на работодател на множество лица, изрекли клевети срещу Дошков, на ЮЗУ може да бъде ангажирана отговорност по съдебен ред в съответствие с чл. 49 и 45 от Закона за задълженията и договорите, още повече че клеветите са вписани в официален документ на ЮЗУ. Дошков, разбира се, като юрист прекрасно знае и това. Причината още да не е завел това дело, изглежда, е, че у него, като морален човек, католик и т.н., се борят съображения от етичен характер. Съображения, от които няма и помен у изричащите клеветите.

Защо ще чакам с нетърпение Дошков да поеме ангажимент да заведе и това дело?

Защото изказването и разпространяването на клевети срещу учени е един феномен, който е изключително разпространен в така наречената българска академична общност! И този "феномен" трябва да бъде изкоренен из основи!

Вярно е, че по този начин вероятно натоварвам Дошков с прекалено много очаквания и ангажименти! Но след като той е станал обществен герой - положителен, и то вече от немалко време насам, ще трябва, мисля, да играе тази важна гражданска роля. Тоест - да я доизиграе! И то добре! Така поне мисля аз.

По третия въпрос. Всъщност пиша всичко това, след като Петър ми се обади преди два часа и ми каза, че е пуснал горното си съобщение. Каза ми още, че имало хора, които искали, след като бъде публикуван тук правилникът за атестиране на ЮЗУ, да си кажа мнението за него. Ще го направя, разбира се, с удоволствие! След като се имам, и с право, за експерт по този въпрос! Създател съм на прецедент в българското правораздаване, състоящ се в приемане от страна на ВКС на принципното положение, че за незаконно неатестиране и необявяване на конкурс на даден учен на съответния университет или научен институт следва да бъде ангажирана отговорността по чл. 49 и чл. 45 от Закона за задълженията и договорите! На обикновен език това означава, че при доказано в съда неатестиране - и наличие на предпоставки подлежащият на атестиране да получи съответно научно звание - съответния университет или научен институт следва да бъде осъден да заплати имуществените и неимуществените вреди на неатестирания!

Ето защо, във връзка с горното, намирам още, че Петър Дошков следва да потърси репарация на насените му вреди и в следствие на това, че не е бил атестиран (през съответния период) и не е бил обявен конкурс за доцент на щатното му място! Самият той познава казуса прекрасно, тъй като съм го запознал с него. И би могъл лесно, ако пожелае, да потърси възмездие по съдебен път и за тези щети - които безспорно (според мен) също така са му нанесени.

Вижте, колеги нормални форумисти (психично здрави, некомунисти), времето на комунистическото варварство и некадърност трябваше много отдавна да е изтекло! В Германия, както знаете, то изтече много бързо, още през 1991 г., с тоталната лустрация на всички така наречени учени, всъщност поддръжници на най-престъпния режим в историята на човечеството! Крайно време е на това унизително положение с некадърните геронто-коумно-ченгесарски пасмини - управи на така наречените университети и научни институти, да бъде сложен край!

Крайно време е престъпниците, закононарушителите и некадърниците един по един, след като не може групово, както в Германия, да бъдат изхвърлени, а на тяхно място да дойдат нови хора, с ново мислене, нов морал, компетентни!

Ще бъде трудно. Защото такива хора няма много. Но ако обществото има нужда от тях, те ще се появят. И вече са се появили - в лицето на Дошков, Дечев, Енчева, другите от ЮЗУ, и други в други университети и институти!

Не може да чакаме тези хора тепърва да се раждат, нали!

Красимир Кабакчиев
цитирай
773. анонимен - Да, Дошков трябва
14.11.2008 15:32
да каже нещо повече за намекванията в тескта му че чрез лицето Янко Бицин Воденичаров му предлага сделка, като се спре говоренето вече по медиите за престъпленията на Воденичаров в мафийката ПИФ (1999-2007)
цитирай
774. анонимен - Поздравления за Дошков
14.11.2008 21:16
Прави впечатление, че протоколът от заседанието на АС не дава резултатите от гласуването. Тотално ли е съгласието за всяка точка, дори по времето на комунизма нямаше 100% при гласуване. Мирчев ни върна много назад.
цитирай
775. анонимен - Мирчев ни раздава по 470 лева на к...
14.11.2008 21:24
Мирчев ни раздава по 470 лева на калпак... кой сега смее да излезе с името си и да каже - евала, Дошков?

Жалки сме.
цитирай
776. анонимен - Аз самата мисля, че ЮЗУ отдавна е върнато назад
14.11.2008 21:32
Това нито е първият, нито е единственият протокол в ЮЗУ без изборни резултати.
На някои протоколите им са изобщо без изборни резултати. Защото не е имало дълги години изборни резултати. Защото гласуването е било отменено като процедура. Нека не забравяме. Даже и година още не с е минала цяла от:

"Не одобряваме непочтеното и неколегиално поведение на колегата гл. ас. д-р Стефан Дечев и методите, които той използва за дискредитиране на колеги и институции (катедри, факултет, университет).
Доц. д-р Кристина Попова е учен, утвърден в страната и чужбина, етичен и уважаван колега, ръководител на една от катедрите по история в продължение на два мандата. През това време решенията, вземани в катедрата са плод на единомислие, в резултат на обсъждания и свободно изказване на мнения."
За повече справка постинг 561. (Съвсем оригинала като възстановят и ако възстановят ГТА)

Забележете, че не се опровергава твърдението, че е ставало без гласуване. А "единомислието" върви го доказвай, че е било така.

Поздравления и от мен за изявлението на Петър Дошков!!!
цитирай
777. анонимен - Е кога най-сетне ще ни кажете каква е ...
14.11.2008 22:04
Е кога най-сетне ще ни кажете каква е изненадата за форума на "Анамнеза"? Дълго ни карате да чакаме!
цитирай
778. анонимен - колеги, нека всеки остане насаме със себе си и с написаното...
14.11.2008 22:19
... Нека пред съвестта си, пред сърцето си, пред мисълта за децата си и за студентите си признае:
1. Защо съм в ЮЗУ - да работя или да ме манипулират и експлоатират?
2. Колко фалшиви фактури струва моята съвест?
3. Колко фалшиви протокола струва моето мълчание?
4. Колко още фалшиви мандата (колко Сашоводеничаровци и Иванмирчевци) ще премълча?
...

...Всъщност, не!
Достатъчно е само да решим коя е истинската инвестиция: "КОСТЮМ И ОБУВКИ ИЛИ УНИВЕРСИТЕТ?!"
цитирай
779. анонимен - Онзи Правилник
14.11.2008 22:22
Колега, 777, не мога да Ви помогна с "Анамнеза". Мисията ми е да изпълня друго желание. Като една полегнала Тодора за тези, които я (го) пожелаха (и особено за Кабата) - Правилникът за атестиране на академичния състав:

стр. 3 http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_3157gjt9s9
стр. 4 http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_33gx8q6pgv
стр. 5 http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_35fd45twd9
стр. 6 http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_37g5bnkwgv
стр. 7 http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_39fvhjrzfm
стр. 8 http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_70gfcfcmdq
стр. 9 http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_72g99n65f3
стр. 10 http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_41f54mpzgp
стр. 11 http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_43gwj46mhr
стр. 12 http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_45db4frjdn
стр. 13 http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_47dhjw9xd3
стр. 14 http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_74c7vbxfff
стр. 15 http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_49f7rcvzcp
стр. 16 http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_51dxxwxhfn
изм. 2006 I http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_53f9qqhxgp
изм. 2006 II http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_55c3p8cgdx
изм. 2006 III http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_57cd7fq4hs
цитирай
780. анонимен - Вижте, не чакайте никакви
14.11.2008 22:30
"Анамнези". Текстът на Петър Дошков горе под номер 767 е много силен. На моменти е покъртителен. Само се питам как спят и са спали спокойно през всичките тези години онези, които са участвали през 2005 г. в разправата над Дошков под диктовката на Воденичаров (и както винаги с главен художествен изпълнител Илия Гюдженов).
Отидете на оная легендарна статия в Капитал. От февруари. Там един анонимен доцент от ЮЗУ обяснява на Мирчев какво трябва да направи. Да изрита моментално Воденичаров от ЮЗУ. Отдолу има постинг на Дошков, който казва, че въпреки всичко, което му е било причинено е готов да подкрепи Мирчев, ако той разкара незабавно Воденичаров.
Преди време питали Мирчев защо не го е разкарал, а той казал как го било страх.
Е други не ги беше страх.
А сега си спомнете какво направи в отговор на постингите в "Капитал" Мирчев. Написаха му и готова заповед за уволнението на Воденичаров. В името на спасяването на ЮЗУ.
цитирай
781. анонимен - "А сега си спомнете какво н...
14.11.2008 22:42
"А сега си спомнете какво направи в отговор на постингите в "Капитал" Мирчев."

Гавреше се колега заедно с филолозите с Дошков.
Нека да ни пусне някой протокола им от 15 април. Ония дето Папучаров го показваше по бТВ
Мирчев бе достатъчно глупав за да му се радва. Трябваше да плаче.
цитирай
782. анонимен - към 781
14.11.2008 22:48
Протоколът на филолозите е в страницата "Херкулес срещу ПИФ". Намира се лесно. И Вие можете да го пуснете.
цитирай
783. анонимен - TERAPIATA na Mirchev
14.11.2008 23:08
Mirchev skoro shte syjalqva.
V momenta e panikiosan.
Dokazatelstvo za panikata mu sa opitite za shtedrite finansovi zapushvaniq na ustata na chlenovete na obshtoto sybranie. Mnogo mu se iska v aulata da vlqzat samo ryce. Ako moje da nqma usta, za da ne moje nikoj nikakyv vypros da ne postavq.
Mirchev e izplashen i zashtoto Vodenicharov e predlojil audienciq na Doshkov. Da ostavim hipoteticnite procenti dokolko Doshkov bi priel pokanata... Za kakvo, spored vas, biha si govorili Doshkov i Vodenicharov: za vremeto?, za amerikanskiq prezident? za sofijskiq bokluk? ... Edva li...
Nikoj dori ne dopuska druga tema osven SWU, nali?
Zashtoto Dishkov e pristrasten kym temata za ZVO... A kogato kaje "Zakon", vednaga posle kazva i "Mirchev". Doshkov za drugo ne govori.
A nali si predstavqte kakvo i kolko moje da spodeli Vodenicharov i za zakon, i za Mirchev... Osobeno sega, kogato Mirchev e reshil, che e zakonyt, a pyk na Vodenicharov veche mu pisva ot zakona na MIrchev!
Dosta biha si pobybrili Vodenicharov i Doshkov...
E, kak da e spokoen Mirchev? Kak da ne rysi pari? Svetyt e vyv finansova kriza, Mirchev - v SHOPPINGTERAPY!


цитирай
784. kkabakciev - Правилник за атестиране в ЮЗУ! Чудесно! Започвам да го коментирам
15.11.2008 00:03
Току-що прочетох публикувания тук "правилник на ЮЗУ за атестирането", и тъй като, както вече посочих по-горе, се считам за много добър специалист в тази проблематика, веднага започвам да коментирам.

Моля за извинение за това, че коментарът ми ще бъде разхвърлян, но предпочитам да стане нещо като дебат, отколкото да трябва да изготвям някакъв анализ или някаква експертна оценка на нещо, което е ... незаконно като нормативен акт. Или почти. Впрочем по-късно по този въпрос.

Първо, да започна с относително хубавото. То е, че са заимствани определени елементи от стария правилник на Министерския съвет, който беше в сила до 1991 г. и който комунистите и другите тарикати около тях отмениха изцяло, вместо просто да го изменят и приведат в съответствие с новата (тогава) Конституция. Има цели изречения, отнасящи се до процедурата, които буквално са преписани от онзи правилник. Той като цяло, като се абстрахираме от комунистическите елементи в него (само 2-3 изречения), всъщност беше един добър правилник. Можете да прочетете по-подробното ми мнение за него тук (статия "БАН си остава бастион на номенклатурата"):
http://www.geocities.com/kkabakciev_politart1/BAN.html

Второ, вече преминавам към лошото. Това е вътрешноведомствен нормативен акт и следва да почива на съответни нормативни документи от по-висок ранг. Наистина бързо прочетох правилника, но мисля, че не видях в него дори и намек за това, че съществува Закон за научните степени и научните звания и Правилник за прилагането му! А всъщност този правилник на ЮЗУ следва да се основава като разпоредби именно на тези два нормативни документа - и текстът му да започва с тях. Обратното, което е факт, е съвършено недопустимо, и - макар че не съм никакъв специалист по административно право - мисля, че може категорично да се каже, че обстоятелството прави "правилника на ЮЗУ за атестирането" невалиден, незаконен - или както там искате го наречете. Нека Петър Дошков като юрист да се произнесе по този пункт и да каже като какъв трябва да се разглежда един нормативен акт, който не почива на съответните други от по-висок ранг и дори внася разпоредби, противоречащи на тях.

Трето, този "правилник на ЮЗУ за атестирането" съдържа една неконституционна, незаконна и направо смехотворна "разпоредба", според която, когато някой не е доволен от атестирането си, може да се оплаче на арменския поп. В ролята на арменския поп тук е влязъл ректорът на ЮЗУ (чл. 23 - "Ректорът може да отмени решението на факултетния и колежанския съвет, ако е нарушена процедурата" ....) И какво става нататък, когато факултетният и колежанският съвет НЕ си променят решението? (Няма да се ритнат изодзад я :-))))? Никой не знае какво става нататък!
И добре, да кажем, ректорът е видял нарушена процедура! Обаче тя не в ущърб на атестирания, а в негова полза! Тогава какво прави атестираният? И какво прави ректорът? И по този въпрос нищо не пише в "прекрасния" правилник!
А какво трябва да пише в случаи от този тип, знае всеки, който има поне мъничко познания в тази област!
Впрочем знае се (от практиката) какво става при атестиранията (доколкото изобщо такива има). Всичко става за сметка на атестирания! И когато той/тя не се оплаква ...? А "те" не се оплакват. Нали знаете мнението ми какво е мнозинството, работещи в академичната област!?

Четвърто, във връзка с горното. Конституцията е пределно ясна, чл. 120 (2: "Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат освен изрично посочените със закон."
Естествено, че актът на атестирането е административен акт, и естествено, че засяга "гражданина", и то много яко! Обаче авторите на този иначе дълъг правилник изобщо не са си мръднали пръста да го съобразят не само със закона (ЗНСНЗ, както вече видяхме), но дори и с Конституцията!
Обстоятелството е атестация - крайно негативна - за "познанията в правото" на писалия/писалите "правилника"!
Казвам това аз, който не съм юрист, абсолютно категорично! Ако не съм прав, опровергайте ме.

Пето, отново във връзка с горното, и по един въпрос, който е обсъждан многократно и тук, и в блога на Енчева. В критериите към правилника пише, и то нееднократно, че за избиране на длъжност "главен асистент" се изисква защитена дисертация. Тук този "правилник за атестирането" в града с "прекрасно име" направо погазва нормативната база от по-висок ранг!
Защото ето какво се посочва в ППЗНСНЗ, 83.1: "За научен сътрудник I степен, гл. асистент и старши преподавател се избират лица, които имат най-малко 3 години стаж като научен сътрудник II степен, съответно като старши асистент или преподавател."
Точка!!!
Няма изискване за дисертация!!!
Следователно: откъде накъде някакъв си провинциален университет ще вменява такива задължения на преподавателите си, които не са вменени от по-горната нормативната уредба?!?!?
Има и друго. Откъде накъде ще ви искат, колеги нормални форумисти (психично здрави, некомунисти) в ЮЗУ, да имате дисертация (за доктор "по" - поредна терминологична идиотщина), за да станете главен асистент?!? Че ако Вие вече сте станали доктор ("по"), следва да ставате доцент! А не главен асистент! Това е ясно от текста вече на САМИЯ ЗАКОН! Не на правилника за прилагането му - вж. ЗНСНЗ, чл. 11: "Научното звание "доцент" се дава на лица с научна степен, които освен труда, въз основа на който са получили научната степен "доктор", имат и други отпечатани научни изследвания или оригинални творчески постижения [...]"
И дори нещо много повече! Доцент, че и професор, може да се стане без всякаква дисертация (макар и по изключение)! Това се предвижда от ЗАКОНА!
Откъде накъде тогава този "велик" юго-средно-западно и не знам какъв си още "университет" ще иска дисертация от старшите асистенти? Идиотщина! Малоумие!

Шесто. В "прекрасния" правилник се посочва, че се атестират всички. Не видях никъде да пише, че ако си декан или ректор и пр., може да не бъдеш атестиран. Никой не се е опитал да създаде привилегии за някого. Това добре! Дори е изненадващо! Така обаче остава напълно валиден въпросът ми (вече задаван): какви точно атестации са дадени в ЮЗУ на лицето Воденичаров (професор по право), кога точно, и на основата на какви точно критерии?

Защото, седмо (последно засега), и тук "прекрасният" в юридическо и логическо отношение правилник остава безмълвен! В него няма и ред относно критериите за оценка на онези съчинения през комунизма, които днес биха били признати за напълно негодни, но на основата на които днес определени лица, и то много на брой, се подвизават като професори, доценти, административни ръководители, че дори и кадровици!

Красимир Кабакчиев, дфн
цитирай
785. анонимен - Кабакчиев,
15.11.2008 00:22
Какво искате да кажете с апелите си за щатното място на Дошков да се обяви конкурс за доцент? Че и да води дела защо досега това не било сторено!
Човекът таман се е върнал на непрежалимата си службица и вие искате пак да го лишите от нея?
Ама вие сте много жесток и коварен човек!
цитирай
786. kkabakciev - Отговор на № 785
15.11.2008 00:33
Вижте, госпожо (не може да не сте госпожа), от действия, за които съветвам Дошков, аз спечелих - и в гражданско достойнство, и в слава, и в пари (макар че още не съм ги взел, но ще ги взема - текат и яки лихви, така че и не бързам много ...), толкова, колкото не бих взел никога от нещо друго подобно!

А Петър Дошков е много умен човек, и при всяко положение знае как да постъпи. И ще постъпи по най-добрия за себе си начин.

Аз просто давам съвети, добросъвестно. И няма как да нося отговорност за това, дали те ще бъдат последвани или не.
цитирай
787. анонимен - Прав е
15.11.2008 00:40
Кабакчиев да ни се смее на Правилника.
Че тоя правилник изобщо не е взел предвид Чл.16. (1) от ЗНСНЗ, който е действащ и никога не е бил отменян.
Да се борим за отразяване на Чл. 16. (1) и в нашия скапан правилник! Поне там да спазим закона, пред който сме длъжни да се прекланяме!
цитирай
788. kkabakciev - Отговор на № 787
15.11.2008 00:58
Вижте, този член 16 на ЗНСНЗ -

"Хабилитационните трудове и другите научни изследвания и творчески постижения по чл. 10 - 15 трябва да бъдат насочени към решаване на научни или на научноприложни проблеми, свързани с нуждите на социалистическото развитие на страната" -

на практика рядко се прилагаше дори през комунизма. А днес няма как да се прилага, защото е противоконституционен.

Не съм привърженик на ЗНСНЗ. Но все пак той е разумен в доста свои части - и иидоитски в други. И той е писан от българи, нали така.

Друго, много по-важно.

Както е известно от историята, поляците оставиха комунистическата си конституция в сила твърде дълго време. И въпреки това, през същото това време положиха здрави основи на едно много добро, некомунистическо общество!

За разлика от българите.
цитирай
789. анонимен - В следващия правилник на
15.11.2008 01:14
ЮЗУ трябва конкретно да се има предвид и нещо друго. Да се посочи ако трудът е писан от Пашова и Вардарева (случай с бившия ректор Гюдженов и настоящия Мирчев) какво правим.
Настоящият Мирчев за благодарност ги наричал в SMS-и "onija putki neporybeni".
цитирай
790. анонимен - Много ми хареса
15.11.2008 03:07
идеята на Дошков да инициира дебати.
Един дебат между него и Мирчев.
И един дебат между неговия стар баща и бащата на Мирчев.
Това е разковничето! Успоредно с тези дебати трябва да протекат и следните (давам само някои възможни примери, може да се помисли как да се разширят дебатите):
1. Дебат между Дошков и Барак Обама във връзка с възможностите за пресичане на икономическата криза.
2. Дебат между лелята на Дошков и бабата на Барак Обама (ако й се е поправило здравословното положение) по повод ширещия се морален упадък.
3. Дебат между Дошков, Станишев и Бойко Борисов за пресичане на корупционните практики и по повод на бъдещите парламентарни избори.
Може да се помисли и за възстановяване на практиката на дуелите - с хвърляне на ръкавица, секунданти и т.н.. Би могло да се предложи на Гоце Зайков (по-известен с псевдонима си "Георги Пирински") да инициира промени в работата на парламента, като в работата на парламента се привлече Дошков в качеството му на ненадминат юрист и морален надзорник.
Е, това са само моите идеи, има място и за още много други в тази насока!
цитирай
791. анонимен - До 790 - Чавдаре (Николов)
15.11.2008 03:42
Защо си толкова неподражаем в глупостите, които ръсиш.
За да ти секне тъпоумния телешки възторг, дотегнал на целия Академичен съвет на ЮЗУ, ето малко ИНФО

Мирчевият баща е чел "168 часа" и бТВ. Мирчевият баща излиза по улицата и говори с хората в Благоевград, които също са ги чели. Те също са гледали телевизия. Общественото мнение в Благоевград вече вярва на Петър Дошков и борещите се за проямана в ЮЗУ. То се е назлушало достатъчно на истории за изпити, записвания, рушвети, корупция. Воденичаров, Гюдженов. То (общественото мнение в столицата на Пиринска Македония) е напълно убедено - за разлика от безсрамния Чавдар Николов - че Воденичаров е престъпник и истинското му място е в затвора. То (общественото мнение, читателите на "168 часа" и бТВ) само се пита какви са тогава Илия Гюдженов, Иван Мирчев, Академичния съвет на ЮЗУ и т.н.
На Мирчев бащата сигурно е почтен и достоен човек. Той не може да гледа хората от квартала и града в очите. Той знае какъв пост заема сина му. Той му сочи вестника със застаналия с документите Дошков и престъпната мутра на Воденичаров и пита: "Ваньо, вярно ли е това?" Но той сам знае отговора.
Ето с тази мъка в очите, на този стар човек, Мирчев се опитва някак си да предизвика снизхождението на Дошков. И Дошков затова му казва за трите години мъка на неговия роден баща - със син уволнен от работа. Да, незаконно. Но съдът в Благоевград когато Воденичаров е още във ВСС казва, че е законно. Как да се обясни това на хората в Калояново 205, 2006, 2007 г. Бащата вярва на сина си. Но как да го обясни на хората.
Ето затова предлага Дошков дебат на МИрчев и среща дори и на бащите им, малоумнико 790. А ти си предлагай твоите варианти за дебати. Но ако още продължаваш с безсрамието си, помни само едно. Преди точно една година беше свикано незаконното Общо събрание на ЮЗУ с незаконния си пресдседател, сегашният кандидат-пандизчия Воденичаров (който също чрез Янко Бицин търси снизхождението на Дошков). Цяло стадо отива на това Общо събрание и НИКОЙ не пита какво прави горе на трибуната този дядо, какъв е той... Защо? Докога ше срами ЮЗУ с престъпната си дейност?
И докога няма да пита никой нищо?

Никой не можеше да очаква днешната ситуация преди една година. Но тя се случи. Затова хора жертваха време и нерви. И много неща.
А ти си просто жалък!
Други варинати за дебат имаш ли?
цитирай
792. анонимен - Аз съм общественото мнение
15.11.2008 04:07
в Благоевград и ви казвам: хората са готови вече да излязат и с лопати и тояги да избият Воденичаров и неговата клика в ЮЗУ, както и жалките им слуги.
По всички кръчми вече само за това се говори - как три светли личности ( Дошков, Дечев и Светла) са възсияли и се готвят да установят Божието царство в ЮЗУ, Благоевград и на Земята. Има малък проблем само в трите им различни вероизповедания, поради което видът на Божието царство все още е в процес на уточняване.
Предстои привличането в групата и на представители на различните мюсюлмански общности у нас, а най-оптималният вариант е някои от симпатизантите по целесъобразност да приемат ислям (мъжете да станат сунити, за да бъде жертвата по-голяма, а жените да се ориентират към форми на суфизъм).
Очаква се благоевградската общественост да се обърне към Парламента с молба всички закони спешно да се поправят съобразно вижданията и тълкуванията на най-големия български юрист - Дошков, като всички се задължат да гласуват за предлаганите поправки.
Що се отнася до дебата между двамата бащи, предложен от Дошков, прави се списък на възрастните хора от града и околностите, които ще присъстват на пренията и за целта изучават материалите, публикувани в "Шоу", "Шок", "Чук-чук" и "168 часа" в клубове по интереси.
Ах, колко хубави неща ни чакат!
цитирай
793. анонимен - Много интелигентно! Просто пок...
15.11.2008 05:05
Много интелигентно! Просто покъртително 792.
Като автора си.
Кризата наистина назря!
Привържениците на Воденичаров-Гюдженов-Мирчев изперкаха напълно.
Нормално. Ако не бяха изперкали нямаше да търсят контакти Воденичаров и Мирчев контакти с Дошков и да молят за милост.
А различните вероизповедания в Европа отдавна не са проблем. Проблем са престъпленията и беззаконията. Независимо дали ги прави Иван или Доган.
цитирай
794. анонимен - Аз, уважаеми г-н Кабакчиев
15.11.2008 12:37
Поздравявам Дошков: дебат с Мирчев е необходим, защото органи на ЮЗУ не спазва законите и Конституцията, на която законите не противоречат.
Но сега изразявам мнението си за Правилника на ЮЗУ за атестиране, и то накратко, като по-късно ще пиша отново.
Хубав е анализът на дфн Кабакчиев, но изразявам несъгласието си с него по отношение на твърдението му, че всички подлежат на атестиране. В бързината г-н Кабакчиев е пропуснал да види следното противоречие:
-чл. 21 vr. чл.7, ал.2 . Текстът на чл.21 е лош, защото хабилитираните изборни администратори (от ръководител на катедра до ректор) не подлежат на атестиране 5 години след приключване на мандата им.
Простата аритметика показва, че фактически изборни администратори са извън атестирането. Например след два последователни мандата на рък. на катедра последват два мандата на декан и после още два мандата ректор плюс 5 години, ако в този период не придобият по-висока длъжност или звание или не се разболеят и лекуват година, излиза, че определени лица не могат да бъдат атестирани повече от 30 години.
Идеята за неравенството е противоконституционна. Станал администратор , получил си допълнително възнаграждение за длъжност, както и намаление на норматива, и на всичкото отгоре освободен от атестиране.
Има и друг смисъл - станал си администратор, вредиш, пречиш и с текст от правилника се запазваш от предполагаеми актове на "отмъщение", защото през този период , бивайки зает с длъжността, не си се развил научно. Такова имплицитно разбиране е гавра (тарикатлък) - в ЮЗУ станеш ли изборен чиновник, имаш повече време за наука (!?), както и възможности за командировки всякакви. Мирчев, ректорът в момента на ЮЗУ, е такъв пример - даже и - забележете г-н Кабакчиев - при съвместяване на длъжности.
- трябва да отпадне третата част от атестационните критерии - административната.
-трябва да се заличат всички бланкетни текстове от вида на завършващите с "и др."
- трябва да се прецизират всички текстове със съдържанието "до Х точки".
- трябва в съгласие с точната ви преценка, г-н Кабакчиев, да се въведе текст, даващ право на оспорване на решението по същество, както и правото на по-широк колегиален орган в ЮЗУ за отмяна на решения и уважаване на претенцията по същество на засегнат атестиран преподавател. Сега е възможно възражение на процесуално основание.
- трябва, г-н Кабакчиев, да се въведе правото на отвод или на самоотвод на член от комисията.
-липсва административно-наказателна част за нарушения на правилата от страна на членове на акредитационната комисия.
Въобще - този правилник трябва да се преработи и е необходимо да се извади временно от употреба.
цитирай
795. kkabakciev - Нека да го изясним този въпрос! Не сте съвсем прав, № 794!
15.11.2008 13:02
Мисля, че грешите по отношение на чл. 21.

Ето какъв е текстът му: "Чрез атестиране не могат да се освобождават [във вр. с. чл. 20, уреждащ освобождаване от длъжност] членове на академичния състав, които:
1. Заемат изборни ръководно-административни длъжности (за времето на мандата им)
...
3. […] атестирането се извършва, считано от края на мандата."

Текстът наистина е доста увъртян и това дава известна свобода на тълкуване. Но не посочва, че тези лица се освобождават от атестиране! Посочва се, че те не могат да бъдат ОСВОБОДЕНИ ОТ ДЛЪЖНОСТ! Което е съвсем друго!

И в това има резон. Смисълът е: тези лица са избрани да управляват; следователно нека да управляват; и нека да не бъдат освобождавани от длъжност, защото волята на избралите ги е да управляват - и, респективно, освобождаването им би накърнило волята на избралите ги.

Но НЯМА ПРЕЧКА ДА БЪДАТ АТЕСТИРАНИ! Още повече, че всъщност това се изисква ИЗРИЧНО да става периодично ПО ЗАКОН – чл. 42 ЗНСНЗ, спрямо ВСИЧКИ!

Това прочетох и изтълкувах аз. Ако нещо греша, моля, коригирайте ме.

Но иначе сте напълно прав, че този правилник трябва да се извади от употреба, за да се промени и т.н.

И точно така, прав сте, че такъв тип правилник трябва изрично да урежда въпроса за реда на обжалване!!!!!

Но в същото време има и нещо друго. Редът на обжалване трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъде уреден в Правилника за атестирането по чл. 42 (2) на ЗНСНЗ, на основата на чл. 120 от Конституцията! А този правилник (по чл. 42, 2 ЗНСНЗ) Министерският съвет си позволява да не издава вече 17 години и така ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НАГЛО ДА НАРУШАВА ЗАКОНА!!!!!

Аз съдя Министерския съвет за това, че не е издал този правилник! И вече цяла поредица съдии се мъчат (с порочни процесуални средства) да прекратят производството (да ме накарат да оттегля иска).

БЕЗОБРАЗИЕ! За което предстои да пиша в блога си! Но преди това предстои да пиша и за едно невероятно по своя кретенизъм "съдебно решение".

Така че, колега , № 794, според мен този правилник на ЮЗУ не само трябва да се оттегли и преработи, самото съществуване на такъв правилник е под много голям въпрос при липсата на правилник по чл. 42 (2) от ЗНСНЗ!!!

Не може един вътрешноведомствен нормативен акт ДА СЕ ОПИТВА ДА ДОПИСВА ЗАКОНА!!!

Петре, имаш думата по този много важен пункт!
цитирай
796. kkabakciev - И още някои мои коментари по мнението на № 794
15.11.2008 13:17
№ 794 пише:
"- трябва [...] да се въведе текст, даващ право на оспорване на решението по същество, както и правото на по-широк колегиален орган в ЮЗУ за отмяна на решения и уважаване на претенцията по същество на засегнат атестиран преподавател."

Така е, трябва да се въдеде такъв текст!

№ 794 пише:
"Сега е възможно възражение на процесуално основание."

Да, сега това е възможно, но на базата на идиотския правилник (в тази му част) на ЮЗУ. Оплакваш се на арменския поп, който в случая е ректор, той, ако благоволи, връща решението на ония, ако обичат, да си го оправят там, че има в него някои нередности, начи! Обаче, ако те не си го оправят - а те няма да си го оправят по същество, щото, нали, никой не обича да се рита изотзад - какво става? Нищо не става!

Не може така! Конституцията казва, че гражданинът може да обжалва всичко, накрая и по съдебен ред! А някакъв особено "компетентен индивид"/някакви особено "компетентни индивиди" от ЮЗУ, писал/писали тоя правилник (кой ли ги е учил на административно право?) почти казва/т в прав текст в този профански (в тази му част) правилник, че атестирания могат да го ебават както си искат!

Без извинение за грубия език!

Но знаете ли какво? Проблемът не е в този правилник! Проблемът е, че в тази държава няма граждани! Такива като Петър, като колежката ми Любима, като мен и някои други, които отиват в съда и РАЗРИТВАТ ЗУРЛИТЕ НА ПРОСТАШКИТЕ, ГНУСНО НЕКАДЪРНИ И ЕПОХАЛНО НАГЛИ ГЕРОНТО-КОМУНО-ЧЕНГЕСАРСКИ "АКАДЕМИЧНИ" ПАСМИНИ, са единици. Почти ги няма!

Без извинение за грубия език!

Ако един истински гражданин и учен, който не е доволен от атестирането си, отиде в съда и обжалва атестирането, няма начин то да не бъде отменено - при чл. 120 от Конституцията и липсата на правилник по 42 (2) ЗНСНЗ! Е, освен ако не попадне на някакви корумпирани комуно-изроди (и/или кръгли малоумници), наричащи се съдии (каквито има, за съжаление)!

№ 794 пише:
"- трябва, г-н Кабакчиев, да се въведе правото на отвод или на самоотвод на член от комисията."

Да! И това да не бъде само право, а и задължение при определени обстоятелства. В това отношение ГПК е, мисля, добър (Петър да се произнесе, ако желае). Неотдавна аз лично поисках отвод на една съдийка и го постигнах!!!

№ 794 пише:
"- липсва административно-наказателна част за нарушения на правилата от страна на членове на акредитационната комисия."

Да! Не е лошо да бъде въведена такава част!

Кабакчиев
цитирай
797. анонимен - към 780
15.11.2008 16:12
А защо да не чакам никакви "Анамнези"? Може би е възможно форумът да бъде възстановен?

Що се отнася до коментара на Дошков, наистина е покъртителен. Няма по-смел човек в университета от Дошков. Няма и по-самотен човек от него. Нито един, НИТО ЕДИН преподавател в Югозападен университет няма смелостта да го поздрави, да каже - да, Дошков, прав си, и да се подпише. Поздравяваме го, но анонимно. Разчитаме да разпознае стила ни. Поздравяваме го по телефона или с писма. Понякога сядаме с него в барчето.

Наистина сме жалки. И това ми било академична общост.
цитирай
798. анонимен - Уважаемия господин Кабакчиев
15.11.2008 18:17
Радвам се, че обърнахте внимание на постинга ми - под № 794.
Вие сте с демократични убеждения, но Вашият анализ е частично противоречив. Убедете се:
"Чрез атестиране не могат да се освобождават [във вр. с. чл. 20, уреждащ освобождаване от длъжност] членове на академичния състав, които:
1. Заемат изборни ръководно-административни длъжности (за времето на мандата им)
...
3. […] атестирането се извършва, считано от края на мандата."
Щом атестирането е след края на мандата (родова употреба, а не единична) и атестирането е на 5 години, то е ясно защо при определени обстоятелства дадено лице може и да не бъде атестирано. Нов пример - идвате в ЮЗУ след 20 години работи при друг работодател. Ставате администратор : рък. на катедра два мандата и т.н. Практически е невъзможно да бъдете атестиран. Вие сте точен да се позовавате на ЗВО, той е казал императивно : хабилитираните се атестират на 5 години. Без изключение. Терминът "освобождаване от длъжност " е безсмислен в текста на Правилника на ЮЗУ, понеже, за да освободят хабилитиран от длъжност за две отрицателни атестации, трябва да го атестират, а "атестирането е след приключване на мандата".
Значи тук е нужно тълкуване - в ЮЗУ никой няма да ви го изтълкува автентично във Вашия смисъл: хабилитираният подлежи на атестация - нищо че заема административна длъжност.
Второ, основанието за издаване на въпросния Правилник е в ЗВО: или на основание на текста на закона, който казва, че за неуредените случаи от закона висшето училище издава правилник, или на основание на текста от същия закон, който казва, че АС приема правилници.
Точен сте, уважаеми господин Кабакчиев, за недопустимата липса на текст в Правилника относно оспорването на акта на Атестационната комисия пред администранивен съд. Страшно е, защото ще се оспори по реда на чл. 34 ЗВО заповедта на ректора за освобождаване от длъжност, а не директно актът на Атестационната комисия. Ректорът ще се оправдае пред съда с решението на Атестационната комисия и трябва да ги привлече в процеса: защото Атестационната комисия не е ЮЛ, тоест да доведе в съдебната зала всички членове: не е казано комисията се представлява от председателя.
Разбирате ме вече, че Атестационната комисия ще каже в съда , че решението е взето такова, каквото е: както се казва след декана Антони Стоилов за отказа на ФС на Ф Ф да даде часове на Дошков "Така решихме".
Трето, прав сте господин Кабакчиев, че Правилникът е оспоряем пред съд - не само по чл. 120 от конституцията (това е така), но и на основание чл. 34 ЗВО: Актовете на органите за управление във висшето училище се обжалват по реда на Административно-процесуалния кодекс.
В случая ще важи текстът от ЗВО пред чл. 120 КРБ - специална срещу обща клауза.
цитирай
799. анонимен - Извинявайте, господин Кабакчиев
15.11.2008 18:24
Решението с администраторите, хабилитирани лица, е да бъдат атестирани по трите критерия, тоест и по административния. Докато останалите, които не са администратори, се атестират по два критерия - липсва административният.
794
цитирай
800. kkabakciev - А, така ли?
15.11.2008 18:29
Не вникнах толкова подробно в този аспект. Значи, правилникът е измислен "особено правилен" за определен вид лица, "администратори".

Но, независимо от това, остава въпросът за атестирането на техните "научни съчинения"! За истинската оценка на писанията на индивидите, разкривали "приноса на комсомола в правото" и пр.

Къде са, питам, критериите за тези писания? Днес, когато комунистическият режим е обявен за престъпен с решение на парламента?

Така или иначе, и след тази подробност, в която не бях вникнал, отново е ясно, че "правилникът" е правен от лица, компетентни точно толкова, колкото са самите "администратори".

Тъжна картина, много тъжна! И пак казвам, че, съгласно и с поговорката, все пак виновен е не тоя, който изяжда два зелника ...
цитирай
801. анонимен - Какво правим с трудове
15.11.2008 18:38
писани от Вардарева и Пашова за други лаца (стар ректор Гюдженов и нов Мирчев)?
цитирай
802. анонимен - A защо пропускате кой кого
15.11.2008 18:47
оценява? В резултат от назначенията правени дълги години от Гюдженов (наситна както писа някой единственото хубаво на Воденичаров е че правилно се е отнасял с него като с лайно) има няколко кланови мрежи в ЮЗУ - братя, зетьове, свекърви, етърви, снахи, братовчеди и т.н. Данни искате ли?
Не, няма да ви ги дам. Пазя ги за да ги дам на Дошков и от там по централните медии. Нека знае България. Дошков, знам, че сега си болнични, но пак по оня човек ще ти ги пратя.
цитирай
803. анонимен - Ами плагиатство
15.11.2008 18:51
Това е за трудовете на Мирчев (с неговия Дейкстра) и на Гюдженов - ама защо Вардарева и Пашова са се съгласили. Мирише на измама.
цитирай
804. анонимен - Да, известно ми е това плагиатство на Мирчев
15.11.2008 19:01
Това е понеже Мирчев е преписвал от руски език. Странно заучащото му име на холандския математик в края, е отдал на руско падежно оканчание. Не е необходимо да знае холандски. Но ако пеше крал и преписвал от английски, горкият Мирчев нямаше да допусне тази грешка.
Комисията в София също е яла (или поне рецензентите) много животинки при Чората та затуй се е правила, че не забелязва плагиатството на Мирчев.
цитирай
805. анонимен - Четем редовно този форум.
15.11.2008 19:11
Както и преди ГТА. Имаме дежурен.
Направо сме ужасени. Нямаме думи.
Но не се намесваме. Има университетска автономия.
Никога не сме виждали през живота си такава главозамайваща победа на ректор. Това го няма и БСП през 1990 или 1994. Нито СДС 1997 г. Нито Царя 2001 г. Може да се мери само с Воденичаров. Но Воденичаров - както писа ГТА - разби всички диктатори в Узбекистан, Таджикистан, Киргистан. Те печелят с 88% или 90%. Воденичаров с 99,99%. Има предложение на Общото събрание на ПИФ за "доктор хонорис кауза". Очаква се бай Лазар да излезе с идея и за мавзолей на Воденичаров в центъра на Благоевград.
Мирчев също е рекордьор.
Направо ви се чудим на акъла. Но се подчиняваме на "народната воля"
МОН(и)
цитирай
806. анонимен - до 804
15.11.2008 19:37
И Кирил Костов е пял на професурата на Мирчев, не са само яли и пили, ами и с отбрани песни в отбрана обстановка за отбраните хора. А сега четох, че Костов вече не "пеел"!?

Мирчев "замита" следите от "академичното си израстване", това е истината! И като, че ли той е новият Сталин, затрива сега тези които са му "помагали" за да се домогне до властта. Не са му нужни вече, а са и опасни, много знаят за него.

цитирай
807. анонимен - За атестирането... и още нещо.
15.11.2008 19:52
Баш си е направен правилникът да не се атестират администраторите! Докато си на административна длъжност наистина не се атестираш, а следващата атестация ти е най-малко 5 години след напускане на административната длъжност. Та Мирчевия некадърник едва ли някога е атестиран, защото откакто се е хабилитирал все е някакъм началник (че и няколко поста е заемал едновременно. Многоръкият Шива ряпа да яде пред него).
А че е некадърник е ясно на всички, които го познават (то такива са и всички от бандата му, начело с Б.Юр. и т.н.). Вижте базата данни на препозавателите в ЮЗУ, кой къде е публикувал, и всичко става ясно. Наистина кадърните и със собствено мнение се прогонват и изолират, та да не пречат, а вилеят само некадърните подлизурковци, че са безопасни.
цитирай
808. анонимен - do 805
15.11.2008 21:07
Приятели от МОН,
Когато 802 прати на Дошков родниснката мрежа в ЮЗУ и се публикува схемата - е, те тогава ще разберете защо е възможно да се случва всичко това в ЮЗУ.
Особено интересни са назначенията дошли по оста Гюдженов-Камелия Илиева. И двамата нямат нищо общо с уволнението на Дошков. Както знаете. Ама съвсем нищо общо. А и нищо нередно те никога, ама никога не са вършили. Той Дошков е луд.
цитирай
809. анонимен - Следя форума. Вълнуват ме въпро...
15.11.2008 21:51
Следя форума. Вълнуват ме въпросите и за чистотата на правилника за атестиране. Съвсем не ги омаловажавам. Но сега ми се струва, че дебатирането по атестирането леко завива около мирчев.
От друга страна, с начало на неговия мандат (и аз държа да отбележа, че е нелегитимен) атестирането сякаш беше реабилитирано като регулярна процедура. Може и да греша, но в последните години от мандата на Ил. Гюдженов доста спорадично се провеждаше атестиране. "Личен състав" забавяха или забравяха да информират, пропусклаха се срокове и процедурата някак минаваше 'между другото".
Интересно ми се струва тази мирчева форсирана атестация: изведнъж напомняне до всички факултети, изведнъж проверки на Контролния съвет, изведнъж атестирането се издигна в сериозна безапелационна процедура... Хм...
мирчев винаги ме е изпълвал с недоверие.
В нищо не му вярвам: нито в надутото му самочувствие, нито в старите му конкурси, нито в новите му професури, нито в измислените му приноси, нито в измислените му избори, нито в бутафорния му зам.ректорски екип, нито в делегираните му медийни звезди, нито в членовете му на АС, нито в склеротизиралите му протоколи на АС...
Не вярвам и в чистите му помисли за прилагане на ЗВО чрез атестирането.
Има още нещо гнило в цялото това задълбочено обсъждане на правилник, който точно в този момент за ЮЗУ е на по-заден план. Има по-важни, по-спешни проблеми. Нека се концентрираме върху тях.
цитирай
810. анонимен - Mирчев настоява за атестирането, ...
15.11.2008 22:06
Mирчев настоява за атестирането, за да може да "чисти". Това е.
Иска сами да се разчистим.
Това не е ли достатъчно показателно за отношение на ректор към преподаватели.

Дошков е прав. Във всичко.
Мирчев знае, чв Дошков е прав. Мирчев знае, че дните му са преброени. Знае, че страхът му ще расте. Знае, че е безнадеждно. Знае и примера на Воденичаров. Знае, че бързо и методично се проваля. Бързо. Методично. Гарантирано.
Мирчев, надявам се, че и сега си на линия.
Приятно ми е да ти кажа всичко това и не изпитвам угризения от анонимното си обръщение, защото ти също не си се подписал тук досега.
цитирай
811. анонимен - Мирчев се крие от медиите.
15.11.2008 23:55
Мирчев подцени форумите.
Те, форумите, решават победителя.
Форумите са всичко. Защото са Форуми. Там е идеята за ДЕМОКРАЦИЯ. Комунизмът се плашеше от Форума (без Интернет)
Мирчев се плаши от Форума (вече с Интернет)
Мирчев е обречен. Мирчев беше обречен още от 20 февруари, когато вместо да подкрепи форумите (те бяха още за него, ако действа срещу Воденичаров), да подкрепи Димитров и Потеров (с Дянкова), дори да ги изпревари, застана зад мошеничествата на Воденичаров. Зад фалшификатите. Зад лъжата. Зад престъпленията.
Мирчев от тогава е все обречен. Всичко е въпрос на време. Но то работи срещу Мирчев. Безкомпромисно.
Всъщност Мирчев е бил обречен още декември 2007 г. Сигурни сме, че не Воденичаров го е карал със специална заповед да му дава права, които дори и жалкия Гюдженов не му е давал. (справка Одитен доклад на Министерство на образованието и науката на Република България за ПИФ при ЮЗУ) Мирчев просто е искал да се натегне пред Воденичаров. Да се покаже и по-голям блюдолизник дори от Гюдженов (което не е лесно).
Мирчев е обречен.
Мирчев е свършен
Всичко е въпрос на време.
Краят наближава.
цитирай
812. анонимен - Чета постингите на Дошков и си мисля?
16.11.2008 02:39
Всички знаем какви хора са и методиките на подбирането им, за АС и администратори - ректори, декани, р. катедри и др. :-)? НИЩО НЕЯСНО НЯМА.

ТО В ЮЗУ НЯМА ЗАКОННИ НЕЩА ОТ МНОГО ГОДИНИ, обстойно анализирани бяха от Дечев и Дошков, включително и постингите в ГТА - "Иисторията на една МАФИЯ", не случайно после я нарекоха в блога "Математическата Мафия" - Чимев, Гюдженов и сега Мирчев! А останалите, тези които са им продали дипломите?

Чета и виждам, че в момента П. Дошков преподава на Мирчев дисциплината "Ректорско управление" и то за дорбро на ЮЗУ, ама Мафиот като Мирчев, ще научили нещо от това? НЯМА.

За това П. Дошков е истинският Ректор, който прозрачно казва каво става наистина в ЮЗУ - или пак мафиотски ще си прокарва решенията Мирчев. След като няма легитимно (по закон) избран Ректор на ЮЗУ и Мирчев е узорпатор на този пост, то "царят е гол" - провикнало се момчето от приказката. НЯМА ЦАР, НЯМА И РЕКТОР В ЮЗУ, момченце от приказката!

Дошков, информирай ни за всяко "тяхно мафиотско решение", било то на АС, ФС или КС на някоя катедра, а и по клановите им структури, особено по семейна линия - знае се и това.

Дошков, мисля, че трябва открито да излезеш сас самостоятелен постинг за т. 5 от 767 и да обясниш на всички ни, какво е "родила" главата на Мирчев, че нещо ти предлагал и сега му отговаряш, че няма да стане!?

За т. 6 от 767, така ще има одит, че "мафията" ни математическа в университета, ще затварди извстноста си по цял свят, както до сега с Кирил Чимев, Славчо Щраков, Илия Гюдженов, Иван Мирчев, Борислав Юруков, Васил Грозданов, Илинка Димитрова - племенницата на Гюдженов, най-яркия пример за клановите структури на "мафиотите" от последните години, има и други Дошков, ти ги знаеш.

За т. 7 от 767, за прав път научавам, че самият Мирчев не дава на Люнгов (предполагам, че става вапрос за Мирчо) да чете лекциите по философски теми. Не ме учудва и друг път Мирчев е бил в основата на университетските "дела". То и логично е за Мирчев - щтом Люнгов знае истината за конкурса на Мирчев от далечната 1981г., как да му и даде пак лекции да чете?
Няма да стане това което искаш Дошков, по причина, че самият Мирчев много добре знае как е "взел" през 1981 г., ако Мирчев не помни ми ще му го припомните. От друга страна, на кого ли е нужен един слабоумен, непомнещ миналото си, и узорпатор, нарекал себе си "Ректор" на ЮЗУ?

За т. 8 от 767, то това си е направо новина за Бареков и Коритаров! Всесилния "фюрер" на ЮЗУ, на садебната система в Благоевград и "миропомазан" със съответните "заповеди" от Гюдженов и Мирчев, КАНИЛ, чрез някого си - нунций Янко Бицин, да разбираме, че канил Дошков на "ВЕЧЕРЯ" и не с кой и да било ами с АлВо? Виж, Дошков, дай сега да се рзберем за нунций Янко Бицин - ти нали си католик бе човек? И малко ме обърка тук с това нунций, та това означава паратеник на нашия Папа? Дай малко пояснение, оня АлВо, дето е пратил за нунций Янко Бицин, за ПАПА ли се има? А и както казваше Гюдженов, всички сме го чували Гюдженов, подигравателното - "Янко Бицин философа в главата като кофа"? Пояснения и тук Дошков, какво точно иска ТИМ-ята АлВо от теб, едва ли можеш да ни кажеш след като не си приел вечерята, но нунцият му Янко Бицин - той може да каже за какво е трябвало да става вапрос, Янко Бицин - признай си какво и що, докато още не е касно и за теб!

И накрая,
нещо ми стана много гнусно, от цялото писане, ама не от Дошков, а от мафиотите ни в ЮЗУ. А?

Кой Мирчев, пускаше до село Калояново, всеки един брой на в. "Струма", където пишеше негативна информация за Дошков - адресирано до бащата на Дошков, нали ти бе главния организатор на това? Ти - Мирчев пртавеше това!

Огледай се в огледалото си Мирчев, едва ли ти е казало, че си най-..., най-..., ама най-Мирчев, а бе ... "тия огледала са фалшиви... мам..ка им на оний.. пу..ки недор..ени". Ти Мирчев, се стремиш по всякакав начин, уж да не разбираш, уж да не проумяваш и уж да си законен ректор, ама не съвсвем и как при това положение в което си в момента? Дошков те предизвика на публичен диспут, та ти вече няма къде да отидеш, няма как да го скриеш това, нали разбираш, яви се там, при Дошков, ако искаш вземи и баща ти, нека да научи точно какво си ти.

Интересно, Мирчев ревал си пред Дошков, ми като не става с друго ще ревем пак, нали Иване, да ама тук вече е Дошкое, не става! А, бе Мирчев, само ти ли имаш баща, а моя, а на Дошков бащата? Само ти ли имаш майка, само ти ли имаш деца, които четат, след като самият ти си почернил много такива семейства с действията си. Защо когато, бе в кабинета на АлВо, да го молиш да "затрие" Дошков, по садебен ред, от името на Гюдженов го моли, нали, ти тогава имаше ли баща и майка Мирчев?А ти Мирчев, помисли ли за бащата на Дошков, а? А за моите родители бе а... или на другите хора които си опропастил, а?

Знаеш ли Мирчев, вземи баща си (ако въобще смееш да напарвиш подобна стапка) и се яви пред Дошкови, публично Мирчев, нека е публично обявено това - Син И Баща Дошкови срешту Син И Баща Мирчеви - ти с твоя баща, пред тях. Нека, баща ти да научи какво точно си правил през годините за които казваш, че те е хранил?

Мирчев, твоя баща няма да се яви, та нали ти миличак го направи "доносник", даде му GSM-а в ръцете за да слухти по града и да ти докладва по всяко време! Колко хора пострадаха от донесенията от баща ти Мирчев, а колко са?

И ако твоя баща Асен Мирчев, "избяга" от публичния диспут с бащата на Дошков, то все едно ти Иван Мирчев си избягал от Петър Дошков, в което никой в този блог не се съмнява, че ще стане.

А ако Петър Дошков, съвсем, ама съвсем случаино те пропусне, Мирчев, то аз няма :-), приятелю Мирчев!

Мирчев, не се грамвай сам - ти нямаш и такава смелост де, а и трябваш ни!цитирай
813. анонимен - ДОБРО УТРО, мирчев,
16.11.2008 07:23
Не бързай днес. Неделя е - имаш време да прочетеш още веднъж всичко дотук.
Разбирам, че ставаш рано не за да се подготвяш отрано за извънредния януарски академичен съвет, на който ще обсъждате медийния образ на ЮЗУ.
Не, рано си в блога, защото не лягаш. Сън не те лови... Не спиш, защото лягаш като ректор, а се събуждаш като син и баща.
Като ректор ЮЗУ няма да ти обръща толкова много внимание (кой обръща сега внимание на Гюдженов, на Воденичаров...). Но за баща си и за детето си трябва да си готов. На диспут с Дошков може и да не идеш, но от баща си и сина си не можеш да се скриеш.
Простичко е било, мирчев, ама си мислел, че за теб не се отнасят простичките неща: Не причинявай на други това, което не искаш да ти се случва, защото всичко се връща!
цитирай
814. анонимен - вярно ли е?
16.11.2008 21:16
Вярно ли е, това, което чух, че новата седмица щяла да започне с възкръсване на форума на ГТА в "Анамнеза"?
цитирай
815. kkabakciev - Отново за проблема с атестирането - и в ЮЗУ, и изобщо, принципно
16.11.2008 21:22
Първо, извинявам се на автора на № 798 (автор и на 794, а вероятно и на 799) за това, че поради голяма заетост (професионална) през последните 2-3 дни не можах да взема по-подробно и по-прецизно отношение по въпросите, които бяха поставени в тези съобщения.
Второ, намирам, че поставените въпроси трябва да се анализират още по-подробно!
Искам да отправя молба към автора (или евентуално двамата автори) на съобщенията 798, 794 и 799 да обяснят по-точно проблема и най-вече каква точно е "технологията" в правилника за атестиране в ЮЗУ на освобождаване от атестиране по научни критерии на администраторите в ЮЗУ.
За момента, преди евентуално да получа разгърнато обяснение по този пункт, мога да кажа следното.
Не можах да открия текст, който изрично да освобождава от атестиране по научни критерии администраторите в ЮЗУ!

Къде е този текст?!? Кой е този текст?!?

Вярно, че в чл. 21.3 се посочва: "За лицата, посочени в т. 1 и 2 [изборни ръководно-административни длъжности, членове на комисията по атестиране] след изтичане на мандата им атестирането се извършва, считано от края на мандата."
Но това изречение е, от една страна, много неясно по смисъл, а, от друга, то според мен все пак НЕ дава възможност администраторите и членовете на комисията по атестиране да НЕ бъдат атестирани!
То и не би могло да дава! Не би могло, тъй като е налице абсолютно ИМПЕРАТИВНИЯТ текст на чл. 42 ЗНСНЗ, според който ВСИЧКИ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ биват атестирани най-рядко веднъж на пет години!!! А "научни работници" са тези с научни длъжности, като научните длъжности са изчерпателно изброени в закона.
Да обясним. Научните длъжности са: асистент, старши асистент, главен асистент (общото научно звание на трите длъжности е асистент), преподавател, старши преподавател (званието е преподавател), доцент и професор (доцент и професор са едновременно звания и длъжности).
За институтите длъжностите са научен сътрудник III, II и I степен, на тях съответства званието научен сътрудник, старши научен сътрудник II степен и старши научен сътрудник I степен (последните две длъжности са и научни звания)!
Така.
Къде, моля, е текстът, който освобождава - изрично или имплицитно, като подтекст - администраторите в ЮЗУ от атестиране (независимо по какви критерии - научни, административни и пр.)?
Нека да бъде посочен този текст и да му бъде направено тълкуване, тогава ще продължа да обсъждам проблема.

Но ще завърша с това (и то е ВАЖНО!), че, ако се приеме, че администраторите в ЮЗУ според някакъв текст в правилника биват атестирани САМО по административни критерии, а същевременно, както вече стана ясно преди, не могат да бъдат освобождавани от длъжност за периода на административна работа (съгласно с чл. 21), възниква едно положение, което е

ПОВЕЧЕ ОТ НЕЛЕПО!

Защо? Защото, да приемем, че X е администратор в ЮЗУ 10 години, избран на поста. За този период той трябва да получи най-малко две атестации. Същевременно НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН от длъжност съгласно с чл. 21.

Добре, да обсъдим хипотезата, при която X е администратор в ЮЗУ на изборна длъжност 10 години, не може да бъде освободен от длъжността си (съгласно с чл. 21), обаче

Е ПОЛУЧИЛ ДВЕ КРАЙНО НЕГАТИВНИ АТЕСТАЦИИ ИМЕННО ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА СИ ДЕЙНОСТ, В КОИТО ИЗРИЧНО Е ЗАПИСАНО, ЧЕ ТОЙ НЕ МОЖЕ, НЯМА НЕОБХОДИМАТА КОМПЕТЕНТНОСТ ДА ИЗПЪЛНЯВА ТАЗИ ДЛЪЖНОСТ!

Какво става тогава? Той не може да бъде освободен от длъжност (чл. 21), а същевременно има оценка, че изобщо не може да я изпълнява!?!?

Очаквам отговор!!!

Кабакчиев
цитирай
816. анонимен - Хубав въпрос!
16.11.2008 21:30
От Вас, господин Кабакчиев, друг не сме и очаквали...
И отговорът също Ви е известен: Този човек 10 години ПРЕЧИ защитен и безпрепятствен!
Гениално, нали!?
Не правилник, а откритие!!!
цитирай
817. анонимен - към 814
16.11.2008 21:35
И аз чух някакви слухове за възстановяване на стария форум на "Анамнеза", но не ми се вярва. На сайта http://anamnesis.info/ е публикуван некролог на форума. Казват, че ще има нов форум. И старите ни профили ги няма вече. Жалко, цяла страница от историята на ЮЗУ отиде в небитието.

Но да гледаме към бъдещето! Как мислите, ще се навие ли Мирчев на дебат с Дошков? Ще дойдат ли и бащите им? Да помолим ли Антон Хекимян да им спретне един дебат по бтв?
цитирай
818. kkabakciev - Е, добре, ако е така, както го разбрах от няколкото изречения, какво става?
16.11.2008 21:37
Първо, става това, че е ясно, че този "правилник" не е правилник, а е някакво профанско съчинение.
Второ, става това, че, ако е вярно горното, то трябва да се обясни на работещите в ЮЗУ.
Това все пак са преподаватели в университет. Поне номинално.
Те трябва да го разберат.
За да го разберат, първо трябва да стигне до тях, да го прочетат, след това евентуално да го разберат.
Добре, бихте могли (мое предположение, предложение) да направите един текст, в който да се обяснява невероятният идиотизъм на този правилник, и да закачате този текст на видни места в ЮЗУ, за да го прочетат всички. Не всички използват Интернет.
В този текст, освен анализ на идиотизма на правилника, естествено, трябва да има предложение за свикване на съответен орган, който да вземе решение за отмяна на идиотския правилник! Как се свикват съответните органи - това го пише в ЗВО и съответния правилник за дейността на ЮЗУ.

Направете това (или нещо подобно), после ще говорим. Нормално е някой от вас да го направи. Не може, не бива един университет (какъвто и да е той) да има ИДИОТСКИ правилник!

Кабакчиев
цитирай
819. анонимен - Феникс
16.11.2008 21:40
Да почакаме до утре. Утрото е по-мъдро от вечерта, така казват.
цитирай
820. анонимен - Аз много дълбоко се съмнявам,
16.11.2008 21:51
че преподавателите в ЮЗУ могат да разберат идиотщината на правилника!
цитирай
821. анонимен - ЮЗУ-преподавателите
16.11.2008 22:00
не са по-различни от преподавателите в което и да е висше училище. Особено в последната година те доста се информираха - неволята учи! :)
Те разбират.

...но като всички останали преподаватели и ЮЗУ-преподавателите ИЗБИРАТ КАКВО ДА РАЗБИРАТ :)))
цитирай
822. анонимен - И ние се съмняваме.
16.11.2008 22:10
Защо си мислите, че при нас си правим илюзии, че Воденичаров е някакъв учен. Минал през нормални атестации. И ние му виждаме съчиненията.
Никога не сме си правили илюзии.
Но вие сте големи хора. Знаете кое министерство е по-важно. МВР(к.п.) или МОН (и)
Съобразявахме се обаче дълги години докато беше необхоидимо. Сега не ни пука.
Но при вас не се намесваме. Има университетска автономия. Какъвто правилник си искате - такъв ще си го имате. Какъвто ректор си изберете (последния път с умопомрачително мнозинство) такъв ще си го търпите.
Математиците при нас също казват, че не познава името на известния холандски математик. Неправилно го зиписва. Да, очевидно преписване от руски език. В англиските текстове не е така.
Чудим ви се направо на акъла.
Но не е наш проблем. Той е ваш.
Ваше е и решението.
Университетите са автономни.
Ние само като ЕК пращаме някакви пари.
Над 35 млн. годишно. Воденичаровия милион ни се струва доста жалък при това, което ние ви даваме.
Ако за вас няма, никой не е крив, че сте оставили да ги окрадат.
Направо ви се чудим на акъла.
Обсъждаме по коридорите и ни е весело.
Жалко. Но какво да направим. Решението е във ваши ръце.
Освен одит какво искате още
И след одита колегите ви от ПИФ искат "хонорис кауза" да го правят.
Пратихме делегация да види що за диафноза е това
Не се намесдваме.
Вие сте на ход!
МОН (и)
цитирай
823. анонимен - Моля, внимавайте
16.11.2008 22:25
Г-н Кабакчиев, а и някои други форумци - моля, ако ще говорите по правилника за атестиране - четете го внимателно, защото не е добре за каузата /ни/да допускате фактически грешки или да тълкувате, без точно позоваване на съответни текстове.
Вижте и чл.56, ал.2 от ЗВО.
Иначе - с подкрепа, Желая ВИ Успех!
цитирай
824. kkabakciev - Има известен резон в съобщ. № 822. Но ще взема утре отношение
16.11.2008 23:16
Сега ще коментирам 823, който апелира да четем правилно и да се позоваваме точно. Добре.

Но той/тя сам/а не посочва какво грешим - съответно какво греша аз!?

823 ме насочва към текста на чл. 56, ал. 2 от ЗВО:

(2) Висшето училище има право да поставя допълнителни условия и изисквания към членовете на академичния състав в правилниците на висшето училище или в трудовия договор.

Добре. Нормално. Един университет има право да поиска много неща от преподавателите. Например може да поиска, и да го впише в трудовия договор, преподавателите да стоят на работните си места по осем часа всеки ден. Или да носят в работно време еди-каква си униформа. Има университети, в които това се осъществява. Например Медицинския университет.

Но един университет абсолютно никакво право няма да поиска от старшите асистенти да имат научна степен, за да могат да станат главни асистенти! Защото това накърнява ПРАВОТО им, гарантирано от нормативната уредба от по-висок ранг, да станат главни асистенти без да имат научна степен!

Уважаеми/Уважаема № 823,

Въпросът ми към Вас е:

Какво конкретно друго изискване има спрямо преподавателите в ЮЗУ в правилника за атестиране в ЮЗУ, което е съобразено с текста на чл. 56, ал. 2 от ЗВО?

Задавам Ви го, защото в подтекста на съобщението Ви имплицитно присъства тезата, че в правилника за атестиране в ЮЗУ е налице изискване спрямо преподавателите в ЮЗУ, което не изглежда законосъобразно, а всъщност е - на основата на чл. 56, ал. 2 от ЗВО.

Кабакчиев
цитирай
825. анонимен - Кабакчиев е прав
16.11.2008 23:55
Не може да въвеждаш с подзаконов нормативен акт изисквания, противоречащи на влязъл в сила акт от по-висока степен. Съждението на Кабакчиев "Но един университет абсолютно никакво право няма да поиска от старшите асистенти да имат научна степен, за да могат да станат главни асистенти! Защото това накърнява ПРАВОТО им, гарантирано от нормативната уредба от по-висок ранг, да станат главни асистенти без да имат научна степен!" е брилятно. Администратори в ЮЗУ не са в режима на атестациите, понеже по Правилника те се атестират след изтичане на мандата им - не е посочен кой (мандат е общо понятие, а не е единично).После, щом се атестират след приключване на мандата, това означава в контекста на ЗВО, не непосредствено (на следващия ден), а след 5 години за хабилитиран. Трето - правилниците уреждат закон в пълнота, но не излизат от рамките на законова постановка. ЗВО изисква хабилитираните да се атестират задължително на 5 години - няма компромис. Кабакчиев е точен. Но Правилникът на ЮЗУ казва, че атестирането ( след 5 години) да е след мандата на Х като администратор (тоест след n-тия мандат. Когато едно лице влиза от мандат в мандат? Тогава - почти е невъзможно да се атестира. Правилникът не отчита и следната хипотеза за неатестиране: ако Х заеме публична длъжност, например стане зам.-министър на МОН, както Ваня Добрева.).
цитирай
826. анонимен - Чл. 21 от Правилника за атестирането
17.11.2008 00:07
Е мораторен и противоречащ на ЗВО, както и на Конституцията : не се допускат привилегии на ...
цитирай
827. анонимен - до 825
17.11.2008 00:18
Много ми се иска бъдещият правилник да предвиди и порицания за помиярски актове (без извинение) като този на зам.-министър Ваня Добрева, която много пъти поздравяваше Воденичаров. По повод и без повод.
Прекрасно знаейки какво свърши с Петър Дошков
ЗАЩО???
цитирай
828. анонимен - Само права или и присъщи задължения
17.11.2008 00:42
Може ли истинският университетски преподавател да не е изследовател? Засега формалният начин /дай, боже, да е свързан и същността/ за легитимиране на тази компетентност е научната степен.Вижте и критериите за акредитация на ВУ. Нали трябва да търси мярата между правата и задължанията към институцията.
цитирай
829. анонимен - Добро утро, Мирчев!!!
17.11.2008 04:16
Да почнем седмицата с няколко кратки въпросчета.

1. Когато тръгна за Общото събрание на 29 окт. 2007 г. не си ли зададе въпроса защо още ПИФ няма Общо събрание и не е избирал нов декан? Какво? Гюдженов ли е виновен? Тогава защо го награждаваш, Мирчев?

2. Когато Воденичаров водеше Общото събрание, ти не си ли зададе въпроса защо го води той? Какво? Пак ли Гюдженов е виновен? Тогава защо го награждаваш, Мирчев?

3. През декември 2007 г. си дал право на Воденичаров да се разпорежда с университета. С ЮЗУ. С нашето (не твоето) ЮЗУ. (Дал си ги дори няколко дена преди той да си проведе фалшивото Общо събрание от 12 дек. 2007 г.). Защо издаде тази заповед, Мирчев? Пита ли някой? Знаеше ли Академичния съвет? Ако нямаше проверка от МОН и одитен доклад кога щеше да ни кажеш за заповедта, Мирчев? Кога? А кога ще обясниш сега защо си издал тази заповед? Защо ни срамиш, Мирчев - нас, баща си, сина си? Кой ти дава това право, Мирчев? Имаше ли в предизборната ти програма точка "Сега ме изберете, а после давам ректорската власт на Воденичаров"? Кажи, Мирчев!
Мирчев, кога ще дадеш отговор на тези въпроси?
Не се гърми, Мирчев! Отговаряй! Всичко ще си бъде по закон, само по закон и в рамките на закона. Демократично и много цивилизовано. Но измъкване няма да има, Мирчев.
Никога!!!!
цитирай
830. анонимен - Феникс
17.11.2008 05:29
Имаме удоволствието да съобщим първо на читателите на блога на Петър Дошков, че благодарение на малко находчивост и известно търпение, архивът на темата “Горноджумайска телеграфна агенция” във форума на електронно списание “Анамнеза” беше съхранен за поколенията:

https://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_76fmmk5nc7&hl=en

Извиняваме се за разформатираното начало на архива. По-нататък форматирането е наред, като работят само линковете и картинките, които са към сайтове извън форума на “Анамнеза”. Вътрешните за форума линкове и картинки са в небитието, където е и самият форум.

Благодарим преди всичко на Сергей Брин и Лари Пейдж, които дадоха на света Google, а с него и кешираните страници. Благодарим на самата GTA (Горноджумайска телеграфна агенция), без която, както и без съдействието на неколцина доблестни преподаватели и няколко журналисти, днес Югозападен университет щеше да продължава да тъне в блатото на беззаконието. Благодарим на всички участници в тази тема – на анонимните и на неанонимните, на подкрепящите каузата, но и на подкрепящите беззаконието, без които форумът нямаше да е толкова интересен (особено на losh и “Алберт Български”), на работещите в ЮЗУ и на граждански ангажираните историци, които понякога се включваха в дискусията.

Благодарим на читателите, които генерираха огромна посещаемост на форума и малко приходи от реклами в сметката на създателите на форума на “Анамнеза”. Трябва да бъде повече от ясно, GTA не си е и помисляла да се облагодетелства финансово, въпреки че активността във форума се дължеше основно на нея.

Благодарим на Нурие Муратова, която няколко пъти успя да хакне форума на “Анамнеза”. Това убеди много хора, че в този форум всъщност се казват верни неща. Благодарим й и че разкри на света колко важно нещо било компютърната архивистика.

Благодарим на Александър Воденичаров, който заради форума на “Анамнеза”, още преди да е възникнала GTA, произнесе знаменателната си априлска реч, запис от която се намираше във форума. Благодарим на историци, социолози и някои други, че взеха Горноджумайската телеграфна агенция толкова присърце. Благодарим на Чавдар Николов, който не пропуска да спомене форума на Академичен съвет. И на Иван Мирчев благодарим – за същото. Вече за всички е ясно, че GTA е институция.

Ще продължим!!! До пълна победа на законността в ЮЗУ!!!

(Не се подписваме като GTA, защото ГТА вече няма.)
цитирай
831. анонимен - Истината си е истина
17.11.2008 10:18
Както за легендата ГТА, която не умира вечно и винаги възкръсва като феникса за вечен живот, защото Истината печели срещу Злото, винаги.
Сега към господин Кабакчиев, вашите коментари, както и допълнителните, засягащи Правилника за атестиране са коректни. Но смисълът на цялото е зловещ за всички неадминистратори, в това число и за хабилитираните. Аргументът е от чл. 14, ал. 1, според който за ВСЕКИ основен показател комисията по атестиране взема решение с обикновено мнозинство комплексните оценки, които вписва в атестационния лист с предложение за:
а)повишаване в звание;
б)запазване статута на атестирания;
в) промяна в статута на атестирания;
г) освобождаване от длъжност съгласно чл. 581 ал1, т.6 от ЗВО.
Тоест ФС може да понижи в степен или звание. Това е абсурд, понеже отнемането на степен или звание може да става по закон само при три хипотези. Между тях не е атестационна такава.
Представете си абсурда, господин Кабакчиев: ФС отнема научна звание професор, което иначе се дава от ВАК, който е друг орган. Така и при звание, което също само ВАК присъжда. Пък и как ще повишиш главен асистент? Това е гротеска.
цитирай
832. анонимен - Защо
17.11.2008 10:41
Защо се хващате на въдицата на този перко, той иска да си пише и да има някой с когото да си опонира. Сега правилника за атестация му е важен, ами да си направат и те правилник там в неговата кочина.

За нас по-важно е ще има ли Общо събрание на ЮЗУ, какъв ще му е дневния ред? Изобщо за съдбата на ЮЗУ, има много по-важни неща от този правилник. Например, тези 420 часа за нас асистентите с 8 годишен стаж? Какво да правим? Дали не е добре да се организираме в отделна синдикална организация и да предприемем истински мерки!

Дошков, моля те разкарай го този комар. Той само "жужи" и все ни откарва при него, колко е гениален и никои не вижда това. Ако някои му повярва, може да добие чуство за малоценност, а той е всъщност един голям въздух под налягане. Единствено само пълни де що види форум, с неговите "компетентности".

Предлагам, като начало да се открие подписка за учередяване на професионален съюз на асистентите и преподавателите от ЮЗУ със стаж по-голям от 7 години. Кандидат членове могат да бъдат тези със стаж над 5 години (скоро и тях ги чака нашата орисия, ако се оставим)! Ако го направим ще ги пометем, без нас не могат, но трябва да сме единни!
цитирай
833. kkabakciev - Уважаеми колега форумист № 831, принципно не сте прав в разсъжденията си!
17.11.2008 10:50
Трябва да правите разлика между научно звание и научна длъжност. Това са две съвсем различни понятия - и те са разграничени точно и ясно в ЗНСНЗ и Правилника за прилагането му. Е, може би трябва малко по-подробно и внимателно да се прочетат тези два нормативни акта, за да се схване разликата.

Какво означава това? Означава, че една атестационна комисия може ВИНАГИ да предложи на научния съвет дадено лице да бъде ПОВИШЕНО или ПОНИЖЕНО в длъжност. И научният съвет може да вземе такова решение, абсолютно независимо от присъденото от ВАК звание.

Практически това се свежда до следното. Лицето Х е доцент. Но получава атестация, според която трябва да бъде понижено в длъжност. Това е нормално. Ако си бил доцент в съответен университет пет години, но не си написал нито една научна статия, ти не защищаваш статута си и нормално да бъдеш санкциониран. Как може да стане понижаването? Може да стане, като бъде взето решение доцент Х да бъде преназначен от научна длъжност доцент на научна длъжност главен асистент. Но лицето Х остава доцент по научно звание, тъй като то му е дадено от ВАК и се притежава до края на живота (така е по днешното законодателство). На мен не ми е известен такъв конкретен случай с понижение в длъжност след атестиране. Но са известни случаи, при които доценти в провинцията (в бившите институти при бившата Медицинска академия) отиваха да работят в София на длъжност главен асистент.

Горното би важало, и ако един професор получи негативна оценка на атестация. Следва тази оценка да се приведе в сила чрез издаване на заповед за преназначаване на професор Z на длъжност доцент. Тогава в заповедта следва да пише: назначавам професор Z на длъжност доцент по ...., в Катедра ....

Какъв е проблемът? Няма проблем! Някой веднага ще каже: ама това никога не е ставало! Да, не е ставало вероятно. Но това, че не е ставало, не значи, че е незаконно или неправилно.

Има, разбира се, вариант и освобождаване от длъжност, който е ясен.

Аз бих попитал: ако горната схема за понижение не е вярна, как би бил санкциониран професор Z при получаване на негативна оценка на атестация и решение за понижение! Отговорът е: никак.

Сега, ако разсъждаваме какво става В ПРАКТИКАТА, а става именно това, че доцентите и професорите в мнозинството си са едни представители на огромната некадърна и епохално нагла геронто-комуно-ченгесарска шайка в академичната общност, която почти никога не санкционира съответните неработещи доценти и професори, това е съвсем отделен въпрос. Но той няма нищо общо с правото.

Сега обратното. Лицето Х е главен асистент, работило е добре, и има решение на атестационната комисия и на научния съвет за повишение. Това решение се реализира по административен ред по следния начин. Обявява се конкурс за доцент на щатното място на този главен асистент - и се внася във ВАК съответната документация. Сега, разбира се, главен асистент Х може да не спечели конкурса, защото ще се състезава (евентуално, ако се явят) с други кандидати. Но решението за повишаване на атестационната комисия и научния съвет е напълно легитимно и законно, разбира се, а неговата практическа реализация зависи от изхода на процедурата по конкурса. Забележете още, че след като университетът Y е обявил конкурса, след това съответно е задължен да назначи спечелилия го на съответната длъжност, в случая доцент.

Мисля, че съм ясен. Ако нещо остава неразбрано, моля поставете съответните допълнителни въпроси (казвам това както № 831, така и на всички останали).

Кабакчиев
цитирай
834. kkabakciev - Майтап!
17.11.2008 11:01
Сега виждам съобщение № 832.
Ама той моят опонент бил от "асистентите с 8 годишен стаж"!
Ти ще ме скъсаш от смях, бе, младежо!
Нереализиран, работил 8 години като асистент в български провинциален университет и непостигнал нищо, обаче му знае устата за двеста!
Младежо, ти не знаеш ли, че разумът и елементарната етика изискват, преди да се опитваш да разговаряш с хора като мен - и по-възрастни, и с ум, който е несравним с твоя, и с постижения в науката и т.н., за които ти не можеш и да мечтаеш, трябва първо да си помислиш дали изобщо трябва да го правиш?
Ама как да се запиташ, като нямаш нито разум, нито елементарна етика, нито дори най-обикновено възпитание?

Кабакчиев
цитирай
835. анонимен - Господин Кабакчиев,
17.11.2008 11:02
Това, което твърдите, е неоснователно. Защото изисква изменение в трудов договор, а то става само със съгласие. Второ, абсурдно е да преназначиш професор на длъжност главен асистент. Асистентите във висшето образование вървят с длъжността, защото са две неща едновременно: звание и длъжност, например Дошков (Дошков, извинявай, нищо лошо) е бил със звание , но уволнен не е бил на длъжност. Такива санкции, въведени с подзаконов нормативен акт, имат репресивен характер и не са приложими, понеже ги няма в закона, на чиито текстове Правилникът тна ЮЗУ се основава.
цитирай
836. анонимен - 835 e прав
17.11.2008 11:07
Вие, господин Кабакчиев, не сте в Института по български език, може ли някой да ви отнеме степента (тоест да ви промени статута), която ви дава право на определена добавка към заплатата, ако сте на длъжност във висше училище. Второ, ВАК дава степени и звания за определени приноси, те не се зачертават с последващи негативни оценки от атестации, нали.
цитирай
837. kkabakciev - Не, не сте прави вие двамата (№ 835 и № 836)!
17.11.2008 11:34
№ 835 пише: "[понижението в длъжност] изисква изменение в трудов договор, а то става само със съгласие".

Ама какъв е проблемът, № 835? Научният съвет взема решение с доцент X да бъде сключен договор на по-ниска длъжност, а именно главен асистент, на базата на негативна атестация, която ректорът оформя в заповед, в която пише, че се трансформира щатното място от доцент на главен асистент. Заповедта се връчва на доцент X. Доцент X може, разбира се, както да я приеме, така и да не я приеме. Какъв е проблемът? Ако не я приеме, остава без трудов договор с този университет. Търси си работа другаде. Може да си намери по-добра.

№ 835 пише: "Дошков [...] е бил със звание, но уволнен не е бил на длъжност."

Не го формулирате много добре, № 835, но може би искате да кажете, че Дошков си е запазил званието, след като е бил уволнен. Това не е така. Званието асистент се дава от университета, и когато университетът те уволни, губиш и званието си. Разбира се, за да се загуби званието ефективно, трябва решението за уволнение да влезе в сила.

№ 835 пише: "Такива санкции, въведени с подзаконов нормативен акт, имат репресивен характер и не са приложими, понеже ги няма в закона, на чиито текстове Правилникът тна ЮЗУ се основава."

Отново не сте прав. В ЗНСНЗ е описана процедурата, при която се отнема научна степен и звание. А отнемането на длъжност се осъществява от работодателя. Ами Вие, № 835, като казвате "репресивни мерки", да не би да имате предвид "незаконни мерки"? Вижте, уважаеми, № 835, репресивните мерки не са винаги непременно незаконни мерки. Напротив, те са необходими мерки срещу онези, които не изпълняват закона или съответно трудовия си договор. А това, че няма в практиката кой да поиска отговорност от доценти и професори (които обикновено са част от комуно-ченгесарската некадърна пасмина), това е съвсем отделен въпрос, който не е свързан с правото.

№ 836 пише: "Вие, господин Кабакчиев, не сте в Института по български език, може ли някой да ви отнеме степента (тоест да ви промени статута), която ви дава право на определена добавка към заплатата, ако сте на длъжност във висше училище. Второ, ВАК дава степени и звания за определени приноси, те не се зачертават с последващи негативни оценки от атестации, нали."

Първо, въпросът относно "степента" ми не е коректен. Преформулирайте го! "Степен" е част от длъжност, както, например, в "научен сътрудник втора степен", а може да бъде и научна степен (напр. доктор на науките). Вие за кое от двете говорите?

Второ, по отношение на обстоятелството, че "ВАК дава степени и звания за определени приноси, [и] те не се зачертават с последващи негативни оценки от атестации", това е абсолютно безспорно. Но самото това съждение предполага, че негативните оценки от атестации трябва да бъдат реализирани, нали така! Може ли някой да получи негативна оценка на атестация и тя да НЯМА КАК да се реализира? Естествено, че не може! И по-точно НЕ БИВА! Тук разсъждаваме чисто теоретично, като се абстрахираме от дефектите и тежките пороци на нормативната академична уредба.

Някой не си върши работата! Щом не си я върши, трябва да бъде санкциониран! Ама ВАК го бил признал. Ама това, че ВАК го е признал, не значи, че не може да бъде санкциониран, нали!

Кабакчиев
цитирай
838. анонимен - Умен идиот
17.11.2008 12:38
Е няма отърване от тоя!
цитирай
839. kkabakciev - Получих възражение, няма значение как, за следното
17.11.2008 14:41
Давал съм оръжие в ръцете на администрацията на ЮЗУ, която можела да се възползва от моите анализи на академична нормативна уредба, за да се справи с неудобните, като вземе по ефективен начин да ги понижава и т.н.

Въпреки че не съм юрист, аз действително много добре познавам академичната нормативна уредба и мога дори да давам съответни практически съвети - което означава, при дадена съдебна процедура, и на едната, и на другата страна. Безплатно, де. Ако някой настоява, може да почерпи ...

Горното на майтап. Сериозно казвам следното.

Първо, намирам, че администрацията на ЮЗУ би следвало, първо, да отмени този правилник за атестирането, който, както вече видяхме, е не само в противоречие с по-горната нормативна уредба, но и профански в редица свои части. И, ако това е една администрация на място (което, разбира се, днес не е така, но може положението да се промени), тя трябва да настоява пред Министерския съвет да бъде приет правилник за атестирането по чл. 42, ал. 2 ЗНСНЗ, за да може съответно и ЮЗУ да има редовен правилник за атестирането. Няма какво да се заблуждаваме! Ако някой днес или утре подаде жалба в съда срещу решение на дадена "атестационна комисия", не само в ЮЗУ, но и навсякъде, то следва да бъде незабавно отменено просто заради това, че няма правилник по чл. 42, ал. 2 ЗНСНЗ. А защо досега няма (не ми е известно да има) дела, извън моите, срещу Министерския съвет за това негово седемнадесетгодишно безобразно противоправно поведение, това е въпрос, на който не мога точно да отговоря. Мога да отговоря само най-общо, и отговорът ми е, че българинът (и съответно българката) е нещо, което не е никакъв гражданин, а е едно същество, готово да бъде мачкано от всякакви административни, комунистически и други изроди, готово да живее в безправова държава - и изобщо готово да го правят на маймуна всеки ден и всеки час. И като е така, а то е така, нека да го мачкат и да го правят на маймуна!

Второ, намирам, че преди администрацията на ЮЗУ да предприеме каквито и да било действия, свързани с атестиране на по-младите хора,

ТРЯБВА ДА АТЕСТИРА ВСИЧКИ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ СЪЧИНЕНИЯ ПРЕЗ КОМУНИЗМА В ПОЛЗА НА НАЙ-ВАРВАРСКИЯ РЕЖИМ В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, ДА ПРИЗНАЕ ТЕЗИ СЪЧИНЕНИЯ ЗА НЕНАУЧНИ И ДА ДАДЕ ОТРИЦАТЕЛНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТНИТЕ АВТОРИ!

Изобщо, за да има някаква справедливост в ЮЗУ, и в който и да е друг университет, първо

ВСИЧКИ ПСЕВДОУЧЕНИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ!

Това нещо съм го казал още през 1991 г.:
http://www.geocities.com/kkabakciev_politart1/BAN.html
"КАК ПАРТИЯТА БДЕШЕ НАД НАУКАТА" - статия, публикувана едновременно във в “Век 21”, бр. 46, 13.11 – 19.11.1991 г., стр. 3, и в. Подкрепа”, бр. 68, 13.11.1991 г.

И се радвам, че най-накрая, 17 години по-късно, е дошло времето, когато тя да се разглежда като "актуална".

Красимир Кабакчиев, дфн
цитирай
840. анонимен - Браво, Краси
17.11.2008 14:46
Върхът си. Хубаво е, че сте с Дошков приятели. Абе Господ си знае работата.
цитирай
841. kkabakciev - С Дошков се познавам отскоро
17.11.2008 14:54
Но това няма значение. Със сигурност по-рано или късно в света, а може би дори и в тая "държава", могат да се намерят хора, които да мислят като теб.

Разбира се, съвсем не сме само двамата с Дошков, които мислим еднакво по много въпроси. Има доста други такива хора - с мнения като моето и на Дошков. Можете да намерите някои от тях в pueron.org, други в tech.groups.yahoo.com/group/bulgarianscienceproblems.

Имам удоволствието да съобщя, че вече е на мое разположение осъдителното решение на първа инстанция срещу Министерския съвет по делото ми срещу него, и до довечера би трябвало да можете да го видите в Нета.

Кабакчиев
цитирай
842. анонимен - Мирчев, горе 829 ти зададе три въ...
17.11.2008 16:26
Мирчев, горе 829 ти зададе три въпроса.
Някои хора, без да искат, работят за да ги забравим въпросите до теб.
Но ти, Мирчев, прочети въпросите на 829 и отговори.
ЧАКАМЕ!
цитирай
843. анонимен - Дошков, пратих ти
17.11.2008 18:25
по оня човек назначенията на Гюдженов. Дайте ги на журналистите в София. Нека знае България и българите, чиито данъци правят бюджета на МОН.
Да видят роднинската мафия в ЮЗУ оставена от Гюдженов.
Поздрави Дошков!
Мирчев, а ти отговаряй!!!
Хората питат. Ето чети 829 горе. Чети и 842.
цитирай
844. kkabakciev - В БЪЛГАРИЯ ИМА СЪДИИ И ВСЕ ПАК МОЖЕ ДА ИМА ПРАВОСЪДИЕ!
17.11.2008 19:22
http://kkabakciev.blogspot.com/
ЗДРАВЕ И КЪСМЕТ ЗА СЪДИЯТА КОЛЕВ!
цитирай
845. анонимен - Да се посети непременно
17.11.2008 19:34
http://kkabakciev.blogspot.com/

Честито Кабакчиев!!!!
Мирчев, защо си мислиш, че няма да има същата развръзка във ВАС по делото на Дошков за незаконния ти избор за ректор?
В кърпа са тивързани ядовете!
цитирай
846. kkabakciev - Искам пак да взема думата
17.11.2008 21:50
Знам, че много пъти съм я вземал, но аз говоря само умни неща, нали така! И съм хем компетентен, хем патил, нали така! Няма майтап никакъв!
Значи, чета сега това решение на този Съдия (да, с главна буква) Кольо Колев, и си мисля следното. Ами, знаете ли, дами и господа тук, че обсъжданите в това решения събития са от периода 1996-1997 г.? И давате ли си сметка какво означава това, дами и господа, а? Може би не си давате сметка! Значи, съдията е установил по делото, че моята личност е претърпяла неимуществени вреди, състоящи се в стрес, притеснения вкъщи и другаде, изразяващи се в повишение на кръвното налягане и т.н.
Добре. Тоест, не е добре, но, искам да кажа: какво всъщност означава това! Означава, че една шайка абсолютно кръгли некадърници и профани, комунисти и други изроди, членове на така наричащия се Специализиран научен съвет по езикознание при ВАК, в продължение на две години не са ебавали да изпълнят елементарните си задължения - и то точно тия, задължения за които им се плаща, и то им се плаща добре! Задължения, състоящи се в това, просто да изберат рецензенти!
Представяте ли си? Една шайка некадърници, тъпаци, морални изроди и прочие, членове на ДЪРЖАВЕН ОРГАН, в продължение на две години умишлено не избират рецензенти!
И какво, в резултат на това, става в тая държава-кочина? Става това, че накрая се намира един съдия, и това е даже малко изненадващо наистина, но този Съдия (с главна буква) отрязва главата, метафорично казано, на Министерския съвет - заради това, че въпросната шайка некадърници, тъпаци, морални изроди и прочие не си е свършила работата!
И кога става това? Става ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО!
Да, повтарям специално, това става ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО!
Да, свалям шапка на този Съдия, който за пръв път се намери в тая държава да осъди още на първа инстанция държавата за това, че една шайка некадърници, тъпаци и морални изроди не ебава да си свърши работата две години! Но, питам аз, що за справедливост е това, справедливостта да възтържествува ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ СЛЕД НАЧАЛОТО НА ПРОСТАШКОТО, ПРОФАНСКО, ПРЕСТЪПНО, ИЗРОДСКО ПОВЕДЕНИЕ НА ГНУСНАТА ПАСМИНА, НАРИЧАЩА СЕБЕ СИ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ ПО ЕЗИКОЗНАНИЕ!
Нека да добавя и това, че тук, в този форум, във вашия така наричащ се университет, се намира една така наречена доцентка, която имА невероятната наглост да заяви, че цяла една колегия била против дисертацията ми! Без изобщо да ебава да каже и дори да помисли за какво всъщност точно става дума, какъв точно е случаят, какво точно е направила профанската, просташка така наречена колегия!
Но да се върнем на въпроса за Министерския съвет.
Вижте, аз мразя днешния Министерски съвет! Това в мнозинството си са едни абсолютни некадърници, едни съседчета и приятелчета на Сергейчо с моторчето, едни комунисти и ченгесари, едни далавераджии, едни никому неизвестни преди членове на една шайка на един кръгъл малоумник, дошъл от майната си, за да се облагодетелства, едни ченгесарски етнически отрепки, инсталирани от терористичната организация ДС (иначе нищо против турците) и така нататък.
Но, питам аз: какво, реално, е виновен този, иначе мразен от мен, Министерски съвет за това, че ПРЕДИ ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ една шайка абсолютно кръгли некадърници и профани, комунисти и други изроди, членове на така наричащия се Специализиран научен съвет по езикознание при ВАК, не са ебавали да си свършат елементарната работа? Ами, отговорът е: изобщо не е виновен!
Обаче, ако се обърнеш към юридическите възможности за потърсване на отговорност от изродската шайка, ще стане ясно, че ШАНСЪТ Е НУЛЕВ! Значи, изродската шайка е един колективен орган, от който няма абсолютно никакъв начин да се потърси и ангажира отговорност!

Толкова засега.

Мислете!

Кабакчиев
цитирай
847. анонимен - ДОБЪР ВЕЧЕР, мирчев,
17.11.2008 23:52
Редовен си и не мога да те пропусна. Може би се подготвяш за извънредното академично-съвещателно обсъждане на въпросио, свързани с имиджа на ЮЗУ. Разбираемо! Добре е да си предварително запознат с всичко, което ще се обсъжда. (Апропо, да не пропуснеш http://kkabakciev.blogspot.com/).
Тази вече искам да ти предложа следното:
Поговори с екипа си. Има нужда от сериозен разговор.
Първо: Преди всичко да си спомнят, че са екип. Да се понасят като екип. Добре ще е Папучаров и Попкочев да не се срамуват един от друг и двамата едновременно от Костов. Екипът е друг феномен - необходимо е да се допълват, а не да се изтърпяват.
Второ: Когато е необходимо да се държат като отговорни лица, които са избрани, за да вземат решения. А не да вдигат рамене и да отлагат или забатачват проблемите. Мадгерова на ясно ли е колко не й е ясно? Ще може ли поне веднъж да отговори с "ДА" или "НЕ"? Фин човек е, но това няма никаква връзка с зам.ректорското "не мога да преценя".
Трето: когато започнат заместник-ректорите да си вършат работата, тогава да изискват от подчинените. Избрани са, не за да изчакват нещата да се подредят от самосебе си, а за да ги обмислят и решават в полза на университета.
мирчев, експертите ти също са бутафорни - флегматизмът им изнервя дори некомпетентни екстремисти като Чавдар Николов. Смешно, нали?
Защо го допускаш тогава?
Четвърто: Нали разбираш, че след бъркотията, която създават сега в университета, пак ще плащаме глоби пред МОН. Защото през КСК еквилибрирахме с бройките, но сега никой от зам.ректорите не е наясно какво точно ще можем да отчетем пред МОН.
Пето: стегни ги, мирчев, да си подготвят годишните отчетни доклади и не си въобразявай, че ще можеш с тяхното закъснение да оправдаваш престъпното вече отлагане на отчетното общо събрание. Време не остана.
Шесто (отнася се само до теб): те не са виновни, мирчев, не си го изкарвай на тях - така им рушиш авторитета на ректорско ръководство. Това дори и за теб не е полезно. Все пак, имаш нужда от екип!

До утре, мирчев!
цитирай
848. анонимен - До горния ентусиаст:
18.11.2008 01:45
Манго,
Глей си работата и не се меси в работата на сегашните зам.-ректори. нали видя колко хора гласуваха за тебе? Да не мислиш, че са станали повече?
цитирай
849. анонимен - Агонията, наречена "утре"
18.11.2008 01:50
Накъде без Мисия /да съм на власт не е мисия - би трябвало да е средство/, без Визия: след като АлВо-ИвМ - модела не работи, кво ще е УЗУ-то? Какво е Висше образование, Ив - от 1981г. ли започва, или от професурата, г-н Математико, пътьом р-л к-ра "Информатика", пък уж методик педагогически.Кво да е УЗУ-то, как да кажеш, като не знаеш кво си? А-а-а: ректора - Слънце - ХІV, ХV или /просто: V- поколенец/. И къде ти е Аристокрацията: в кабинета на Председателя на ОС, наименуващ се АлВо, или при Началника на Образователните дейности - Кра Папу, а мейби - при Глав.Експертите, или в подбрания АС - с черешка - Контролен съвет.Е, в краен случай - може би в ЦУК - дето сама /Сама!!!/ ще определя как целево /целесъобразно, Иваносъобразно, на Наштехорасъобразно, Заекващосъобразно/, но бездебатно и непрозрачно ще манипулира 50% от МОН-ските пари.
Хайде, до утре! Помниш ли? Имаш ли спомени от бъдещето?
цитирай
850. анонимен - По повод Бай Мангал и във връзка с 849
18.11.2008 02:06
Миналото, особено т.нар. "Гласувано минало" / кажи, бе БоЮр/ изобщо няма се чуе /види/отчете/замаже, като дойде 2012 - кой и как ще прави акредитация със заложеното в досегашната "дейност"???
цитирай
851. анонимен - Добре, Мирчев, хубаво е че не спиш
18.11.2008 02:36
Тепърва няма да спиш.
Журналистите дето тепърва почват да се интересуват от близкото и по-далечно минало на ЮЗУ никнат като гъби след дъжд.
Но не след дъжд качулка.
Съвсем на време.
Сега е моментът.
И Дошков е много подготвен. С документи. От и след 1981 г. Ама много е поготвен. По-добре от всякога. Той винаги е бил добре с документите. Но живеем в България. Воденичаров беше във ВСС. Мирчев, забравил си че вече не е.
Много скоро, ама мног-о-о-о-о-о го скро, шъ знайш, шъ разбиреш каква е голя-я-я-я-ма разликата.
Сериозно ти говоря! Не се шегувам.
А защо не ми отговаряш?
Знаеш ли колко хора се вълнуват.
Ето ги още веднъж. Отговори ми сега, за да не те пита Дошков по бТВ.
Прости въпроси. Виж ги само:

1. Когато тръгна за Общото събрание на 29 окт. 2007 г. не си ли зададе въпроса защо още ПИФ няма Общо събрание и не е избирал нов декан? Какво? Гюдженов ли е виновен? Тогава защо го награждаваш, Мирчев?

2. Когато Воденичаров водеше Общото събрание, ти не си ли зададе въпроса защо го води той? Какво? Пак ли Гюдженов е виновен? Тогава защо го награждаваш, Мирчев?

3. През декември 2007 г. си дал право на Воденичаров да се разпорежда с университета. С ЮЗУ. С нашето (не твоето) ЮЗУ. (Дал си ги дори няколко дена преди той да си проведе фалшивото Общо събрание от 12 дек. 2007 г.). Защо издаде тази заповед, Мирчев? Пита ли някой? Знаеше ли Академичния съвет? Ако нямаше проверка от МОН и одитен доклад кога щеше да ни кажеш за заповедта, Мирчев? Кога? А кога ще обясниш сега защо си издал тази заповед? Защо ни срамиш, Мирчев - нас, баща си, сина си? Кой ти дава това право, Мирчев? Имаше ли в предизборната ти програма точка "Сега ме изберете, а после давам ректорската власт на Воденичаров"? Кажи, Мирчев!
Мирчев, кога ще дадеш отговор на тези въпроси?
Не се гърми, Мирчев! Отговаряй! Всичко ще си бъде по закон, само по закон и в рамките на закона. Демократично и много цивилизовано. Но измъкване няма да има, Мирчев.
Никога!!!!

Какво сложно има?
Пак ти казвам, Мирчев. Никой с нищо не те заплашва. Всичко ще по ЗАКОН. Съгласно ЗАКОНА. И само съгласно ЗАКОНА.
Никой невинен няма да пострада.
Нищо друго няма да се прилага освен закона
Но ти невинен ли си?
Ти можеш ли да останеш очи в очи със закона?
А на дебат с Дошков?
цитирай
852. анонимен - насекоми, които се хранят с хора
18.11.2008 12:40
http://semkiibonbonki.blogspot.com/2008/11/blog-post_08.html
i tehnite priateli tuk
цитирай
853. анонимен - Потеров
18.11.2008 19:34
Потеров, действай, къде изчезна?! Пиши докато шеметът Кабакчиев е междучасие! Не губи време! Чакаме те да поведеш дружина вярна! Напред! Скоро Кабата ще се появи и няма да му стигнат два блога.
цитирай
854. анонимен - Грешка, 853
18.11.2008 20:15
Голяма грешка! Никакъв Потеров.
В нито един от случаите.
Да, същите кошмарни постинги. За теб и чорбаджията ти.
Цял форум мъчли. Чака. Чака отговорите Мирчеви.
Лесни въпроси. Но трудни отговори.
Говори Мирчев! Форумът е твой.
цитирай
855. анонимен - Потеров
18.11.2008 20:54
Ех, па грешка било, хайде моля?! Пуста власт, блазни и така силно привлича! Точно, както и този който я взе, така силно тя блазни и тебе! И с двамата ЮЗУ няма да прокопса, просто си отива, ако не внесем, управа от чужбина. И понеже това е невъзможно, въпрос на време е затварянето на ЮЗУ. Затова, вземете и се съюзете и грабете колкото можете, друго не ви остава... После ще си платят всички за всичко, иначе животът би бил безсмислен...
цитирай
856. анонимен - Защо трябва да има
18.11.2008 21:01
някой мераклия за власт?
Има ли нещо по-лошо в момента от Мирчев!
Кой е човекът в ЮЗУ дал права на Воденичаров по-големи и от Гюдженовите?
Само един. Посочен е в одитен доклад на МОН.
Име - Иван Мирчев
Препоръки на МОН - да се отмени заповедта.
А каква препоръка ще даде Общото събрание на ЮЗУ на Мирчев?
Мирчев, посъбраха се доста въпроси.
Отговори преди да легнеш!
Сам знаеш. По-добре тук отколкото да пелтечиш пред медия.
Или пред Дошков.
цитирай
857. анонимен - Чу ли Мирчев?
18.11.2008 21:29
Отговори преди да си легнеш, Потеров ти казва!
цитирай
858. анонимен - Разбира се,
18.11.2008 21:43
че не е Потеров (който си е нормален човек). Друг мераклия е, ама иска да се възползва от широкия гръб на Потеров
цитирай
859. анонимен - Потеров, защо
18.11.2008 23:28
написа одитния доклад на МОН от юни 2008 г.? Защо написа този одитен доклад? Лъжат, лъжат само, че МОН уж го написал, за да злепоставят честния Мирчев и още по-честните Гюдженов и Воденичаров!
Потеров, защо каза на МОН да препоръча на ЮЗУ незабавно да отмени заповедта на Мирчев, с която той декември 2007 г. все едно се отказва от ректорството в полза на Воденичаров. И какъв смях падан в МОН по коридорите! Отказал се от ректорството в полза на Воденичаров и то без да пита никой (да речем Академичния съвет на ЮЗУ или Общо събрание)
И то има ли изобщо одитен доклад на МОН? Няма! Ти сам си си го измислил Потеров! Защото "по закона на ЮЗУ" Мирчев, Воденичаров и Гюдженов не подлежат на одит.
цитирай
860. анонимен - Бай Мангале,
19.11.2008 00:08
А бившите заместници на Гюдженов подлежат ли на одит?
цитирай
861. анонимен - Ех, 860
19.11.2008 01:19
Нещо не ти е приятна темата.
Защо обиждаш?
Какво толкова лошо са казали хората тук?
Обидиха ли някой?
Нагрубиха ли го?
Задават въпроси. И толкоз.
И факти изнасят. И не лъжат.
1. Вярно ли е че има одитен доклад на МОН за ЮЗУ от юни 2008 г.?
2. Вярно ли е, че той е надминал всичко виждано и невиждано в България. Даже България.
3. Вярно ли е, че Мирчев криеше този доклад от АС?
4. Вярно ли е че ЮЗУ трябваше да научи за одита от Мирчев, а не от медиите?
5. Вярно ли е, че Мирчев бяга от дебат за одитния доклад на МОН?
6. Вярно ли е че Мирчев бяга защото най-гадното из целия доклад е неговата заповед от декември 2007 г. с която харизва университета на Воденичаров?
7. Вярно ли е че е надминал с тая заповед и Гюдженов?
8. Вярно ли е, че човек и да иска много трудно, бая трудничко мой да съ съривновава с Гюдженовчето по угодничене на Воденичаров?
9. Вярно ли е че МОН дърпа ушички за тази заповед и каза тя да се отмени?
10. Вярно ли е че голям смях падал в МОН за таи заповед?
11. Има ли глоба на ЮЗУ и кой я плаща? Виновниците или всички?
Още да питаме ли?
цитирай
862. kkabakciev - Мнение по проблема на университета в града с "прекрасно" име
19.11.2008 05:22
Забелязвам обикновено сутрин, че в нощните часове тук са се писали дълги съобщения по адрес както на общата управа на ЮЗУ, така особено и на едно лице, което аз не познавам, но което, както изглежда, наистина е вършило закононарушения.
Това нощно (понякога и дневно) писане продължава вече дълго време, без реален резултат. И би могло да продължи така много дълго. Нарича се зацикляне.
Получава се така, че чрез тези писания се иска от един предполагаем престъпник да признае, че е престъпник. Но той, първо, може да не е престъпник, второ, това тук не е съд, това е място за публична дискусия! Съмнително е и това, че може да бъде оказано влияние върху съвестта на това лице, независимо колко тежки са неговите евентуални закононарушения, престъпления, безобразия, прегрешения и прочие. Лице, вършило систематично закононарушения, престъпления и безобразия (ако наистина ги е вършило), ЕДВА ЛИ ще ги признае! И дори някога да ги признае, това със сигурност няма да стане в един широк публичен форум като този.

Какво, по моето мнение, трябва да се направи ли?

ТРЯБВА ДА СЕ ЗАВЕДАТ ДЕЛА ПЕРСОНАЛНО СРЕЩУ ВИНОВНИТЕ ЛИЦА - тези, за които тук се пише, както и СРЕЩУ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ЮЗУ ИЗОБЩО!

Как може да стане това ли? Много лесно! Дошков, разбира се, може да каже и да помогне в изготвянето на съответните съдебни искове. И не само Дошков може да направи това, в крайна сметка тук повечето или дори всички сте университетски преподаватели. Не представлява абсолютно никакъв проблем да прочетете съответните закони и сами да си изградите концепция какви точно съдебнопроцесуални действия да бъдат предприети и с какви искания.
Какво се получава досега? Получава се така, че мафията се е организирала срещу Дошков и е завела дела срещу него, а "достойните преподаватели, учени и граждани в ЮЗУ" не правят нищо реално срещу злото, а само пишат анонимно срещу него, особено в малките нощни часове. Наистина, реално погледнато, делата на мафията срещу Дошков са с конструкция, която не издава нищо друго, освен върховна дементност, и аз лично мисля, че те трудно могат да минат дори в държава-кочина като тази тук. И че е много възможно един ден да бъде потърсена от съответните съдии, издали съответните решения, отговорност по дисциплинарен и наказателен ред. Защото не може в една държава членка на Европейския съюз да се издават съдебни решения, които са в противоречие с фундамента на правото и които ПОДКОПАВАТ СМИСЪЛА НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО ИЗОБЩО!
Но да се върна на въпроса за писанията тук. Говори се за незаконни заповеди. Когато са налице незаконни заповеди, има си съдебен ред, по който всяка една от тях може да се оспори в съда. И не само може да се оспори, но, ако тя наистина е противозаконна, ТРЯБВА ДА СЕ ОСПОРИ! Трябва да се оспори именно от този, който има граждански интерес от това.
Ето, аз например, като гражданин, мога да оспоря един или друг акт на Министерския съвет, който ме засяга. Но не мога да оспоря акт на ЮЗУ, защото нямам граждански интерес. А вие тук, критикуващите управата на ЮЗУ, имате граждански интерес да атакувате актове на управата на ЮЗУ - защото сте преподаватели в ЮЗУ и те лично ви засягат.
А вие какво правите? Пишете дълги нощни съчинения против актовете, а не обелвате и дума дали сте ги атакували в съда!?!?
Дошков и Дечев, видно от този блог и от другаде, са завели съдебни искове срещу няколко акта на управата на ЮЗУ. Очаква се резултат.
Е, добре, само Дошков и Дечев ли ще вършат работата на "съвестните преподаватели, учени и граждани в ЮЗУ"?
А другите ще се спотайвате с месеци и ще пишете дълги нощни анонимни апели даден престъпник (евентуален) САМ да си признае, че е престъпник!? И реални действия от ваша страна - очевидно никакви!?

Ето го Дошков насреща! Обърнете се към него какви искови молби да бъдат съставени и как да бъдат заведени срещу съответните административни органи и лица, и техните незаконни актове. Той ще ви помогне да бъдат изготвени исковите молби, а вие ще се подпишете под тях и ще ги внесете!
Излезте от анонимност и се обявете срещу престъпниците и закононарушителите, срещу незаконните административни и други актове В СЪДА! И после елате тук и докладвайте за тях!

В СЪДА Е МЯСТОТО, КЪДЕТО В ЕДНА НОРМАЛНА, ЦИВИЛИЗОВАНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА СЕ РАЗРЕШАВАТ КОНФЛИКТИ ОТ РОДА НА ОБСЪЖДАНИТЕ ТУК!

Другото, повече или по-малко, са приказки нахалост.

Кабакчиев
цитирай
863. анонимен - Ех Каба
19.11.2008 10:15
Колко ти е лесно! Плескотиш си каквото ти дойде на ум и демонстрираш компетентност!
цитирай
864. анонимен - И е прав Кабакчиев, и не съвсем
19.11.2008 10:18
Защото в началото било словото. Защото - при конкретните обстоятелства - след дълги години мълчание / за немалка част от ЮЗУ то продължава/, е нужно да се кажат ама наистина много, много неща. Някои са били и неизвестни, други са били слухове - чрез документите във форума те се превърнаха във Факти. Дори отчайващо смайващи Факти. Осъзнаването иска и време, и говорене. Другите гледни точки налагат избистряне на позицията, преодоляване и на предубежденията. Нужна е еволюция, дори и диалог.Смисълът е оздравяването на ЮЗУ, и не само на ЮЗУ /то като всичко останало/. Тук думите не са съвсем като отнесени от вятъра, защото са написани. Назованото започва да живее свой живот - и то е новото изпитание за всичките известни от другата страна. Нужен е този натиск - знаенето консолидира и едно от неговите следствия е, че заместниците и наместниците на АлВО имат нов шанс да увеличат Вината си.
цитирай
865. анонимен - И е прав Кабакчиев, и не съвсем
19.11.2008 10:36
Защото към настоящият момент единственият, който не се страхува да каже в този форум, че университетското ръководство е нелигитимно и да се подпише, е Дошков. САМО Дошков и никой друг.

САМО ДОШКОВ.
цитирай
866. анонимен - Дела наистина трябва да се водят.
19.11.2008 12:57
На практика цялата дейност на Мирчев е за дела.
Водят се такива.
Но съдебнтата практика е бавна.
Другаде е причината. В ЮЗУ няма нетърпимост към Мирчевите практики. Към беззаконията му.
Ако имаше - отдавна нужният брой хора да са го заставили да свика Общо събрание и да му търси сметка.
Академичният съвет е подбиран миналата година в тъмна доба от Мирчев и Воденичаров.
От там нищо не може да се очаква.
Но не е невъзможно съдът да се произнесе за незаконността на Мирчев.
Но защо да се произнася съда.
От ЮЗУ не го ли знаят преди съда.
Това дето го пише в одитния доклад не го ли знаеха и преди да го има одитния доклад?
цитирай
867. анонимен - 865 до 866
19.11.2008 14:27
Казах САМО ДОШКОВ. Ако не си Дошков, ти също търпиш Мирчевите беззакония. Ти не си по-различен. Запиши си го и си го спомни следващия път когато пак раздаваш анонимна справедливост.
цитирай
868. анонимен - Да, ама ако аз съм
19.11.2008 15:28
асистент Здравка Иванова от Факултета по математика и съм заела мястото си 2006 г. или пък съм приятелката ми Пенка от химичките, дето дойде два месеца след мен, не сме еднакво виновни и еднакво търпящи.
Сигурно всички сме грешни, но нали не сме колкото Гюдженов.
И ние трябва да търсим сметка сигурно на ръководството, но не трябва ли някой да е преди нас. Нас ли чакате?
цитирай
869. анонимен - Ако беше Здравка или Пенка, щеше да ...
19.11.2008 16:48
Ако беше Здравка или Пенка, щеше да си поне МАЛКО по-скромен. Не си ни Здравка ти, ни Пенка. Като не ти стиска да търсиш сметка на ръководството, спри да топиш колегите си.

Дошков е ЕДИН. И вече го разбира.
цитирай
870. анонимен - Много ме е срам, 869
19.11.2008 16:55
Много ме е срам.
цитирай
871. анонимен - Люнгов "Умрелият" е страшен с възкресението си за мъжотурките и равнодушните
19.11.2008 18:12
От вчера отново имам Интернет и видях, че на два пъти името ми е споменато през последната седмица. Кълня се в децата си, че не съм искал от Дошков тази услуга, а "някога" през 1986 г., на всички днешни "достотингаджии" (не са до центи) и профанесори от поколението ми- беше ясно , че си отивам с ултиматум, защото ректорчето, герой на соц.труд (все още четящ професор)- не искаше да пенсионира трима АБПФК!!! Амбицин, Бейко Алиев и "учена с Европейска известност", доц. Кр.Попова- бяха 1000% в подробностите на скандала, който не можах да завихря!!! Сигурно няма друг пропаднал с 2/3 публикувана дисертация само в централния печат, без цитат от партиен документ, с две положителни рецензии и САМО С ЕДИН ГЛАС ПРОТИВ! Мога ли да очаквам, че тези мърльовци, дето днес се титуловат-УТРЕ ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА МЕН В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ас!? (Грешката на малките букви на академичн.съвет е неволна, но е точност.) Нали самата ми поява ще им подсказва, че са били по-мънички и нещастни от торни червей, че са помиярствали!!! Иначе има ли какво да кажа на студентите по ФАЛШОсофия!? За трите си дисциплинарни уволнения написах две книги. Едната е за изнасиленото българско детство- за онова, с което всяка вечер ни бомбадират (Без име и любов, 2001 г.) Другата (Любомъдрие или фалшософия, не е отпечатана още и Мирчев като бивш зам.ректор знае защо) е критически прочит на школското философстване. В нея се разказва как държавата ни с така наречените обществени науки ЗОМБИРА И ДЕСОЦИАЛИЗИРА ДЕЦАТА НИ! Зад нея стои точен документален анализ на официалната държавна политика, малко повече от 2 десетки източници и 30 годишен преподавателски стаж по философиа от висшето, полувисшето и средното образование. Основното, на което философията (по официалните държавни стандарти)трябва да учи подрастващите се нарича "критично мислене". Как да стане след като едни идеологически братя се смениха с други и един слугинаж избута друг- този път, надявам се не завинаги този на "Златния телец"!!! Опасно е младите да започнат да мислят критично, особено, ако познават интелектуалната история на Човечеството!
цитирай
872. анонимен - Много добро влизане Люнгов!
19.11.2008 18:19
Браво!
цитирай
873. анонимен - Пънете се двама-трима
19.11.2008 18:35
Толкова е смешен този форум. От една година тук си пишат двама-трима, живеят си виртуално в измислен свят и си мислят, че ЮЗУ ври и кипи от недоволство. Нищо подобно, на никой не му пука от драсканиците тук. Съфирясайте се, върнете се в действителността.
цитирай
874. анонимен - Нова грешка на Мирчевия PR
19.11.2008 19:28
ЦИТАТ:
"От една година тук си пишат двама-трима, живеят си виртуално в измислен свят ..."

Преди "една година" Дошков беше уволнен. Не работеше в ЮЗУ. Сега работи там, а ЮЗУ губи дело след дело. Ще му дължи и пари. Тепърва.

Преди "една година" имаше декан на ПИФ Воденичаров. Де го сега тоз дядо?

Преди "една година" констатациите в одитния доклад на МОН за ПИФ при ЮЗУ бяха "клевети". Било "уронване престижа на ЮЗУ". Сега това са вече "констатации на одитния доклад на МОН"

Преди "една година" Мирчев е искал да бъде ректор много задълго. Цената била да даде на този от когото зависи. На Воденичаров дава правата на ректор. Заповед от началото на декември.

Защото преди "една година" Воденичаров беше всичко.
Сега е нищо.
Сега живее в толкова "виртуиален свят", че праща Ян Кубицин да преговаря с Дошков, та ако може да се смили над него.

Преди "една година" Мирчев цинично се подиграваше на Дошков от неговия си "виртуален свят."
Сега му казва: "Дошков, напиши си исканията на един лист и да приключваме. Не моа да гледам вече баща си в очите."

Ако това са го свършили "двама-трима", евала им!

цитирай
875. анонимен - Мирчо
19.11.2008 20:37
Мирчо спри с хулите. На теб не ти пречеха Бицин, Б. Илиев и Кр. Попова. Бяха други, ти ги назови!
" Амбицин, Бейко Алиев и "учена с Европейска известност", доц. Кр.Попова- бяха 1000% в подробностите на скандала, който не можах да завихря!!! "

Мирчо, не се присъединявай към хулите на днешните "мачовци" срещу тези колеги. Поне за един от тях, съм сигурен, че е достоен. Преди да напишеш по-горното съм те смятал и тебе за достоен човек! Мисли. Знам, че ти можеш да мислиш!!
цитирай
876. анонимен - Възможно е да не
19.11.2008 21:08
са му пречели точно горните трима на Люнгов.
Но съм готова да се обзаложа на много пари, че единият от тях е запазил "целебна тишина" през цялото време.
"Тишината", може би, трябва към днешно време да се тълкува като твърда подкрепа за Люнгов.
А доскорошната "целебна тишина" като твърдо противопостаяване на Воденичаров.
Тъй де. Добре, че беше "целебната тишина".
Иначе Воденичаров още щеше да е декан на ПИФ.
цитирай
877. анонимен - под дъгата
19.11.2008 21:38
Няма жена в този форум, дето да пише анонимно в женски род. Един пише в женски род и той е мъж.
цитирай
878. анонимен - Съгласна с предния постинг.
19.11.2008 21:51
Има жени, които пишат анонимно, но е в мъжки род.
цитирай
879. анонимен - Съгласно с предните постинги
19.11.2008 23:16
Има жени, които пишат в мъжки род и жени, които избягват използването на род. Има мъже, които избягват използването на род и един, който понякога пише в женски род.
цитирай
880. анонимен - И аз съм съгласно
19.11.2008 23:37
с редните постинги. Има жени, които пишат притив:

"днешните "мачовци"

когато не са им началници. Иначе са готови на всичко, да им угодят.
Скоро и по-ясно ще го кажа аз (то-то) какво имам предвид. В академична публикация
Последното много сериозно.
цитирай
881. анонимен - Дошков,
20.11.2008 00:17
В блога си твоята приятелка Св. Енчева е написала следното:
"Представата за нормалност е идеологема".
Би ли обяснил на тази авторка какво значи терминологията, образувана с -ема и че това, за коуето тя пише, не може да е идеологема! Досега се чудех как си е взела изпита по логика като студентка, сега вече се чудя.....
цитирай
882. анонимен - Дошков, това
20.11.2008 00:34
"коуето" се разисква тук са беззаконията в ЮЗУ, незаконното ректорство на Мирчев и корупцията в ЮЗУ от времето на Воденичаров и Гюдженов.
Препрати любителите на философски, граматически и логичеки спорове към други блогове.
Ако пък идват и от катедрата на Енчева, егати научната дискусия ще се получи за М. (!) Фройд, М.(!) Дюркейм, за котки, за мишки, за Манчестър юнайтед и не знам кво си.
А като написах последното. Не е ли добре с Пламен Марков. да си тръгне и Иван М.?
цитирай
883. анонимен - ИЗ Дошков до Мирчев
20.11.2008 02:52

"ЗВО изисква частични избори, когато са нарушени съотношенията между квотите в общото събрание на висшето училище. Не може да станат членове на АС, незаконен орган още от изборите на 29 октомври 2007 г., Христова и Китанов.
Бутафорно е явното им избиране от АС за членове на същия АС."


" .... нарушава се ЗВО с необявяване на годишното отчетно заседание на Общото събрание (ОС) на ЮЗУ. Крайният срок изтече през месец октомври."

"Налагат се частични избори и заради придобилите право на пенсиониране членове на ОС след октомври 2007г.
(Старите незаконни членове на ОС, между които и Мадолев, Воденичаров, Величков и т.н., си ги знаем.)"

"Трябва това заседание на Общото събрание на ЮЗУ, което в нарушение на ЗВО отлагаш, да избере законен и нов председател на ОС на ЮЗУ. Изборите трябва да са честни, Мирчев: да се знае, че искам да ти наблюдавам като Гарант за честност: а не Юруков, Антони Стоилов или Стилян Стоянов."


"Да не забравиш в отчета за бъдещето заседание на ОС на ЮЗУ, Мирчев, да включиш текста от одита за правомощието, което си прехвърлил на Воденичаров, а не е трябвало, защото ректорът по закон решава окончателно всички въпроси, свързани приемането и т.н. на студенти."

"После, Мирчев, ЗВО изисква да публикуваш годишния доклад: изпрати ми го в PDF формат, за да го кача в Интернет - с коментар, разбира се."

цитирай
884. анонимен - Страшен е
20.11.2008 04:27
тоя Дошков, ей, не си поплюва! И не се сеща, че всеки може да си напише каквито си иска свои щения: да му се пращат отчети, да го питат какво да включват в отчетните доклади и т.н..
Абе някой знае ли кой е тоя човек с толкова много власт? Да не е специален пратеник на марсианците за контрол върху земната популация или нещо подобно?
Съвсем ще развалите човека, ей, като се мъчите да го използвате за нещо си. По принципа - не вреди, ако се опита, "ами ако се закваси". Нямате милост към човечеца, а и той душа носи. Баща му няма цял живот да го храни (макар че точно такова нещо се очертава).
Оставете Дошков на мира с мръсните си намерения! Бай Мангал сам да си пече работата, ако толкова му се иска. Че и за морал говорите - не ви е срам!
цитирай
885. анонимен - mnogo anonimnost be!
20.11.2008 08:23
Kato ne si pishete imeto, kajete pone na kogo vikate bai Mangal
цитирай
886. petdoshkov - Няма страшно
20.11.2008 09:42
Ти, която знаеш коя си, не се притеснявай за мен, всичко ще е наред. Та това е само една болница, и то ако ме задържат.
Това е за всички. Благодаря на форума:
http://www.youtube.com/watch?v=Xv6lHwWwO3w
цитирай
887. анонимен - Скорошно оздравяване Дошков
20.11.2008 10:14
Поздрави!!!
Пълнят, пълнят гащичките, Дошков.
цитирай
888. kkabakciev - И аз пожелавам на Дошков скорошно оздравяване!
20.11.2008 10:38
Кабакчиев
цитирай
889. анонимен - Doshkov bolen?
20.11.2008 11:33
Kakvo mu e na Doshkov?
цитирай
890. анонимен - много изпростя този форум.
20.11.2008 11:41


цитирай
891. kkabakciev - Поредно гнусно безобразие на некадърната крадлива пасмина, наречена Тристранна коалиция!
20.11.2008 14:29
"Академиците ще взимат депутатски заплати доживот, от Дневник, 20.11.2008 г.
Отпускането на доживотни депутатски заплати на академиците ще гласува на днешното си заседание правителството. Народните представители получават на месец три път над средното възнаграждение за обществения сектор. По последни данни на статистиката основната заплата на депутатите е над 1900 лв. лен-кореспондентите трябва да взимат 30% от заплатите за академиците. По-високите възнаграждения ще се дават на учени, които не работят на трудов или друг договор, и ще влязат в сила от следващата година. Премиерът Сергей Станишев обеща депутатски заплати на академиците още през юли, когато посети Българската академия на науките, за да се срещне с новото й ръководство. Тогава министър-председателят заяви, че държавата ще отпусне пари и за построяването на жилища за младите учени. Очаква се и това обещание да бъде осъществено догодина."

Моето мнение.

Това е поредно гнусно безобразие на некадърната крадлива пасмина, наречена Тристранна коалиция, осъществено за сметка на Данъкоплатеца.

Чрез титлите академик и член-кореспондент абсолютно безспорно се предоставят привилегии! Те са противоконституционни!

Чрез тях грубо се нарушава една от фундаменталните разпоредби в Конституцията, а именно член 6, който гласи:

(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Красимир Кабакчиев
цитирай
892. kkabakciev - Що за държава? Разбира се, това не е държава! Това е посткомунистическа кочина!
20.11.2008 14:51
Във връзка със съобщението (вж. по-горе) за поредното погазване на Конституцията чрез "заплатите" на така наречените академици и член-кореспонденти, вж.

ЛИЛОВ, Александър Василев, философ, (р. 1933 г., чл.-кор. 1989 г.)
http://www.bas.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0042&g=
Ама, моля ви се, какъв философ може да бъде този индивид?

И погледнете биографията му. Не пише, че беше член на шайката, наречена политбюро на ЦК на БКП!
http://www.bas.bg/fce/001/0042/files/lilov_alexander_bg.pdf
Този текст за "философа Лилов" е написан в БАН!

ПРОДАНОВ, Васил Костадинов, философ, (р. 1946 г., професор 1998 г., чл.-кор. 2004 г.)
Ама, моля ви се, какъв философ може да бъде този индивид?

Това е лице, систематично отричащо в свои съчинения, представяни за научни, мащабите и зверствата на сталинизма. За подобно деяние - отричане, или дори само поставяне под съмнение, на Холокоста, в Западна Европа се отива в затвора. В някои страни до 12 години!

ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН (ДВ 37/05.05.2000).
[...] Чл. 2. (1) Ръководствата и ръководните дейци на Българската комунистическа партия са отговорни за:
1. целенасоченото и преднамереното унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация;
2. съзнателното нарушаване на основните човешки права и свободи;
3. безпрецедентната разправа с народните представители от ХХV Народно събрание и всички невинно осъдени от така наречения "Народен съд";
4. моралния и икономическия упадък на държавата;
5. установяването на централизирано директивно управление на икономиката, довело я до разруха;
6. погазването и отмяната на традиционни принципи на правото на собственост;
7. рушенето на моралните ценности на народа и посегателството срещу религиозните му свободи;
8. провеждането на непрекъснат терор срещу несъгласните със системата на управление и срещу цели групи от населението;
9. злоупотребата с възпитанието, образованието, науката и културата за политически и идеологически цели, включително мотивиране и оправдаване на изброените по-горе действия [...];

Що за държава? Разбира се, това не е държава! Това е посткомунистическа кочина!
цитирай
893. анонимен - Мирчев. . . що за малоумие. . . . Ув...
20.11.2008 17:11
Мирчев... що за малоумие....
Уважаеми дами и господа, аз не мога да разкрия кой съм, тъй като в един прекрасен миг положението ще стане прекалено страшно за мен.
Аз обаче зная нещичко и ще го кажа, тъй като простотията в университета и в частност на неговия ректор ми идва в повечко.
Воденичаров беше вкарал много пари в ПИФ. къде от спонсори, къде от настоятелство, къде от разни долнопробни и недолнопробни дупки. Докато бе декан факултета имаше пари, имаше си всичко.
Дойде обаче 17.07. и изведнъж всички пари на Воденичаров, крадени или не Мирчев си ги прибра. Сега факултета, който наистина пълнеше бюджета по един или друг начин трябва да пуска молби, докладни и всякакви такива за всяка карфица, за всеки лист.
Мирчев пооткрадна каквото беше останало. Пътя, по който върви ЮЗУ е действително надолу. Воденичаров направи грешка. Този човек, който той посочи за ректор му направи два кални номера. Сега може да иска да се ухапе по задника, но проблема е личен.
Знаете ли, искам университета ни да е с нормален ректор, без проблемите около Воденичаров и без да се налага студентите да треперят дали дипломата им е "негилитимна". Странно е, но ако действително някога се докаже, че Воденичаров е бил незаконно на работа в ЮЗУ, то аз наистина ще се зарадвам, ако Мирчев освободи мястото си на ректор. Надявам се да се намери и една по- нормална кандидатура, защото от всички онези, четиримата от миналите избори май нямаше нито един нормален.
цитирай
894. анонимен - На ЮЗУ не е необходимо съд
20.11.2008 17:51
да му доказва, че Воденичаров е бил незаконен. От там и незаконен председател на ОС на ЮЗУ. От там и незаконен водещ на Общо събрание на ЮЗУ от 29 октовмри 2007 г. От там - следователно - Мирчев незаконен - и вече престъпен - ректор на ЮЗУ.
Както и на ПИФ нямаше нужда да му се доказва, че Во. е незаконен. Всички го знаеха.
цитирай
895. анонимен - Люнгов Мачо може да е в попкултурата, но в гората му викаме дървар, а на село нерез
20.11.2008 19:51
Не те знам кой си и ме зовеш по име. Ако не си се правил на "мачо" и си бил почтен- трябва да ти знам името, но във ВПИ- такова не запомних- имаше, но умряха - доц. Младенов и доц. Михайлов. Иначе мижльовците асистентчета- Джудженов и Мирчев ги помня- но мисля, че доц. Димитров (партийния секретар) може от Оня свят да завижда на технологията на мръсотата във време, в което няма І-ви член на Конституцията! Вярно е, че споменатите колеги от време Оно не ми са били виновни, НО ТОГАВА ТЕ МИ КАЗВАХА "ТРАЙ СИ мИРЧО, ТЕ ЩЕ СИ ОТИДАТ!" Отидоха си и какво!?!?!?- те станаха по долни от тези срущу които се ПРАВЕХ НА БОРЕЦ! Защо ли? ЗАЩОТО ЗАРАДИ НЯКАКВА СИ БУКВИЧКА ПРЕД ИМЕТО, ИЛИ ЗАРАДИ НЯКАКЪВ "ПЕТЪР БЕРОН" В ПОВЕЧЕ- те продължиха да слугуват!!! А би им подхождало да творят и създават епохи. Не съм хранил злоба към споменатите, макар че всеки от тях ме предаде и продаде повече от един път. Без "Хаджи Генчовата академия" преживях 22 години. Сигурно ще мога още 22, както 4 години приживявам отхвърлен от Бившата Солунска. Въпросът не е в храносмиянето! Аз съм в темелите на града си и не е важно от къде ще ме гонят, защото винаги ОСТАВЯМ СЛЕДА РАЗЛИЧНА ОТ ХРАНИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ!!! Проблемът е в тези, които не искат следата ми да бъди бразда или нива!
Ако Иванчо (ректорчето де) вземе та размисли и реши да уйдиса на Дошков, то искам да му помогна, за да не позора му пълен: нека си избере, което си иска титуловано лице на състезателна лекция с мен пред отбрана академична аудитория на раздел от теми: Философия- методология и педагогика! Ще им стиска ли на разните достотингаджий и профанесори да се изправят срещу един вечно бит и ритан недоучен дървар!? Нека изберат темата, датата времето и на мен ми са нужни само два дни преди това, за да запомня и да не забравя.
цитирай
896. анонимен - Мирчо
20.11.2008 20:50
Мирчо, благодаря ти. Отговорът ти го очаквах. Реагирах само заради това, че ти посочваш конкретни хора, които са ти били виновни. Това малко ми напомни на Кабакчиев, а не искам и да си мисля, че твоят случай е като неговия. Дори и така да е спомни си "Който счита себе си за безгрешен нека да хвърли първи камака." А с последното което пишеш съм напълно съгласен! Само, че около 150 момченца и момиченца се хабилитираха, като изявени педагози (доктори, доценти, професори ит.н.) в "Хаджи Генчовата академия" и сега колят и бесят и управляват над 20 000 000 лв.!!! Не съм сигурен дали с форуми можем тези "кратуни" да се помръднем! Някой трябва да ни призове, да ни повика! Как си го представяш след 50-60 години страх нещо да се промени без водач??? Отчаян съм!!
цитирай
897. анонимен - до 893
20.11.2008 22:23
Не се чудете. V-то поколение селянинът отдавна е майстор на кражбите, от времето още на Чимев, като закриваха извънбюджетните сметките на факултетите. Тогава той "ощипа" всички знайни и незнайни парички на 3-те направления "Химия", "Физика" и "Математика" в тогавашната І-ва частна банка. Барем да беше почерпил! Това е едно лилипутче, което надуши ли пари, отваря гъз и забравя за всичко останало. А бай ти Санди да го духа, като не може да преценява хората. То винаги си е така от памтивека - подлеците са най-големите подлизурковци и първи забиват ножа в гърба на благодетелите си, когато последните паднат. Хак им е!
цитирай
898. анонимен - Е, па Ако
20.11.2008 23:42
ЮЗУ изобщо , ама съвсем не се изчерпва откъм същността си, и откъм събитията - ведно със своите фалшификатори и узурпатори - по линията: Чимев - Джудже-нов - Воденичаров - мирчев. Вярно е, че правят квото могат /някои от тях са особено талантливи/, но Университетът Остава: защото го има мнозинството от един /Дошков/;
защото твърде много хора Искат да работят;
защото немалко хора правят ненаправени досега неща;
защото Духът на Университета ще преодолее Временните /Временните: "Сляз", бе казал Поетът/
Те ще слязат, защото не могат да разберат за какво става дума - даже в собствените им Отчети на Постиженията;
докато не им падне на главата Осенението, че дори и да може, НЕ БИВА.
цитирай
899. анонимен - Добро утро, Мирчев
21.11.2008 01:38
Не си забравил това, нали:

"Да не забравиш в отчета за бъдещето заседание на ОС на ЮЗУ, Мирчев, да включиш текста от одита за правомощието, което си прехвърлил на Воденичаров, а не е трябвало, защото ректорът по закон решава окончателно всички въпроси, свързани приемането и т.н. на студенти."
(Мирчев, става въпрос за заповедта ти от декември, помнишм нали, а така )

"После, Мирчев, ЗВО изисква да публикуваш годишния доклад: изпрати ми го в PDF формат, за да го кача в Интернет - с коментар, разбира се."

цитирай
900. анонимен - Колко ще струва сбирщината от верни слуги и ченгесари
21.11.2008 11:13
Академиците с доживотна депутатска заплата
20 Ноември 2008

Академиците, които не работят по трудово или служебно правоотношение, от началото на следващата година ще получават пожизнено месечно възнаграждение в размер на основната заплата на народен представител......

Не искам да ви натъжавам, но, "благородната" загриженост на комуноидите за тази сбирщина от верни слуги и ченгесари, ще струва на данъкоплатците(т.е.- от нашите джобове?!!?) дребната сума около 1 200 000 лв. на година (50 академика х около 2000 на месец х 12 месеца).Без да броим член-кореспондентите!
Ако средният размер на пенсия за обикновен човек е 250лв(?), то това означава, че "заслужилите" лакеи-академици ше "усвояват" пари, колкото за 4800 (четири хиляди и осемстотин!) гладуващи, обикновени стари хора!
Между другото, около 250 - 300лв. са заплатите на младите научни работници в институтите, в които продължават да дерибействат другарите академици!
Е, това ако не е комуноиден цинизъм и комуноидна гавра, здраве му кажи!!!
цитирай
901. kkabakciev - Относно атестирането - искам да направя една уговорка
22.11.2008 08:06
С Дошков обсъждахме Устава на БАН. И той ми обърна внимание на обстоятелството, че е налице следният текст в него.

Чл. 40.1.8 от Устава на БАН: "[Научният съвет] взема решения за обявяване на конкурси за присъждане на научни звания и за освобождаване на лица с научни звания".

Дошков ме насочи към мисълта, че според текста на тази разпоредба не следва да се приема, че научният съвет има право да ПОНИЖАВА старши научни сътрудници втора степен на длъжност на научен сътрудник или старши научни сътрудници първа степен на длъжност старши научен сътрудник втора степен. Преведено на езика на ВУЗ (и в ситуацията на ВУЗ), това ще рече, че не би трябвало да може на един доцент след негативно атестиране да му бъде предложено да бъде преназначен на главен асистент, респективно на професор да му предложено да бъде преназначен на доцент (теза, която аз защищавах). С други думи, по отношение на следствията от едно атестиране (доколкото истински атестирания се извършват, но това е отделен въпрос) според Дошков горната разпоредба би следвало да се тълкува, че един институт може след атестиране на освободи от длъжност един старши научен сътрудник (I или II степен), но не и да го понижи в длъжност. Респективно същото следва да важи и за ЮЗУ и за други университети.

Приемам, че е възможно точно това да е правилната интерпретация, особено и дотолкова, доколкото в нормалната правова държава съществува общото - неписано, но фундаментално - правило, че докато гражданинът може да прави всичко, което изрично не е забранено, администрацията, обратното, може да прави само това, което изрично й е разрешено (в нормативната уредба).

Бих искал обаче тук да добавя, че, ако това е правилната интерпретация, тогава не би следвало да се допуска понижение в длъжност и от научен сътрудник първа степен в научен сътрудник втора степен и пр. (за ВУЗ - от главен асистент в старши асистент и пр.). Така опцията на администрацията (и за научни институти, и за ВУЗ) за санкция на негативно атестираните, независимо от званието и длъжността им, ще остане единствено освобождаване от длъжност. Не може да се отрече, че в това има резон. Ако някой не е работил добре цели 5 години, показал е лоши резултати и т.н., е по-добре да бъде освободен, отколкото понижен (защото, предполага се, може да продължи да не работи). Тук заслужава обсъждане и на въпроса за това, дали едно понижение не следва да се интерпретира като унижение - нещо, на което, безспорно, никоя администрация няма право. (Ще открия скоба и ще кажа, че и незаконното неатестиране, абсолютно безспорно, е унижение.)
Работата, обаче, е там, че има случаи на понижение в длъжност на научни сътрудници в БАН (не знам дали има аналогични случаи във ВУЗ). Аз лично знам един такъв случай в подробности. И се надявам, че пострадалият наистина ще го отнесе в съда и ще се защити - така, както възнамеряваше.

Кабакчиев
цитирай
902. анонимен - Защо титуловани слуги-хлебоеди не приемате предизвикателството?
22.11.2008 08:10
"ХаджиГенчовата академия" ще стане университет, когато в нея изчезне анонимността и се яви духът на научната състезателност! До тогава разните клюкарски агенции и комплексарски, изживяващи се "научни величия" ще мърсят интернет пространството със стотингаджийски сметки и псевдодуховитост за чужда сметка. Така ректорчетата с ръст под 160 см ще са вечни, защото безразличието към науката и интереса към далаверата им (при наличието на вмирисана от мръсота съдебна система) само ще ги прави по неуязвими. Поставянето на академични проблеми ще увеличи числото на свестните от тези, които имат право на глас- иначе се разсъждава по презумпцията "И него го боли за левчетата, а не за това, което може да остане след нас!"
цитирай
903. анонимен - 902 съм аз- Мирчо Люнгов
22.11.2008 08:26
Пропуснах заради техническа немного грамотност
цитирай
904. kkabakciev - Имам една молба към форумистите тук - и по-точно тези, които са от Г-18 или техни съмишленици
22.11.2008 09:47
Не мислех, че нещо подобно може да се случи, но се оказва, че съдия по мое дело, по което има току-що издадено решение, е лицето Асен Воденичаров, съдия в Софийския градски съд.

Молбата ми е да ми се отговори тук, по възможност, на следните въпроси.

Първо, дали е сигурно, че това лице е син на лицето Александър Воденичаров, "професор по право", за когото тук се е писало много.

Второ, дали това лице - Асен Воденичаров, освен съдия в Софийския градски съд, е и преподавател по право в ЮЗУ.

Трето, дали същото лице е и притежател на научната степен "доктор" - и, конкретно, дали е доктор именно по право.

Задавам тези въпроси, след като вече разговарях с Петър Дошков - и той даде положителни отговори и на трите въпроса. За отговор на третия ми въпрос ме насочи ме към онлайн базата данни на ВАК, където би следвало да бъде посочено, ако въпросното лице действително е притежател на научната степен "доктор". За съжаление, обаче, справката, която направих по двете имена, дава отрицателен резултат - не се посочват данни за притежаване от страна на лицето Асен Воденичаров на научна степен.

Благодаря предварително за вашето евентуално съдействие за получаване от мен на тази информация, тъй като тя ми е нужна във връзка с атакуване на съдебното решение, издадено от това лице в мой ущърб.

Красимир Кабакчиев, дфн
цитирай
905. анонимен - Liceti Asen
22.11.2008 10:07
Liceto Asen e sin na liceto Vodenicharov, skandalno naznachen tam kudeto e sega bez konkurs, za koeto pisaha mediite Sushtevremenno e prepodavatel v UZU i e doktor po pravo.Absolutno sigurna info...
цитирай
906. анонимен - Асен Воденичаров е син
22.11.2008 14:29
на Александър Воденичаров. Сигурно е. Назначението му в Софийски градски съд е скандално от 2005 г. Има леки дипломатически запитвания от европейски представители около това кадруване. Има подписка на съдии в Софийския районен съд срещу това. Има предаване при Коритаров с гости съдии от Софийския районен съд (представители на около 60-те съдии, включили се в подписката). Воденичаров баща не отговаря на телефона на Коритаров понеже уж бил нямал покритие и бил в Кресненското дефиле. Воденичаров получава тогава подкрепа за сина си и от т. нар. скандални "хотелиери" във Висшия съдебен съвет. Те правят и публични изявления в подкрепа на "момчето". И все пак дори и във Висшия съдебен съвет много хора са против назначаването. Председателят на Върховния касационен съд Иван Григоров открито заявява как Асен Воденичаров няма и година като районен съдия. "В СРС има хора с много по-голям стаж. Неудобно е някак."

ГТА е писала много и давала много линкове по този скандал. Отидете на кешираните страници на ГТА и там ще прочетете достатъчно. Там има и линкове към публикации в печата за скандалното назначаване на Асен Воденичаров (син).

https://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_76fmmk5nc7&hl=en

В дългия текст на Стефан Дечев "ПИФ-историята на една мафия" (пак публикуван изцяло в ГТА) има също за този случай.
Искайте незабавно отвод на този съдия, Кабакчиев!!!!
цитирай
907. анонимен - аз съм 906
22.11.2008 14:36
Не бях чел докрай. Имало решение.
Обжалвай, Кабакчиев! Ти си активист в борбара срешу престъпника Воденичаров.
Не може "син му" да ти гледа делото. Това е безобразие. А като юрист казват бил "същия кат татка си".
цитирай
908. kkabakciev - По повод казаното от мен в № 904
22.11.2008 15:07
Нали разбирате, че аз може да подкрепям каузата на Г-18, но лично нямам пристрастия към въпросното лице и не би трябвало да имам. Видях този съдия само веднъж - на последното заседание по делото, на което се даде ход по същество. Стана така само веднъж да съм виждал съдията затова, защото делото беше довършено от друг състав. Причината? Поисках - и получих - отвод от предишния съдия (съдийка).

Нямам навика да се интересувам от имената на съдиите. Видях този съдия, не ми направи никакво особено впечатление. Не съм сигурен, обаче, че ако бях научил тогава името му, щях да му поискам отвод. Щеше да стане прекалено много да искам втори отвод, и то спрямо лице, за което няма как да обясня убедително, че имам подозрения, че може да бъде пристрастен. Недопустимо е да се мисли, че син може да отговаря за баща си. (Но обратното не е така - бащите по принцип отговарят за синовете си.)

Ето защо и отношението ми, което ще се прояви в жалбата, ще бъде базирано само на това, което е написано в решението. Що се отнася до призива по-горе сега да поискам отвод, мисля, че процесуално това е напълно възможно, тъй като вече е налице издадено решение.

Разбира се, разговарях вече с Дошков. Рано е още да се каже какво точно ще бъде направено в процеса, как точно ще се обжалва и т.н. Но нали не се съмнявате, че всичко ще бъде направено точно така, както трябва!
цитирай
909. анонимен - Никой не казва Кабакчиев,
22.11.2008 15:25
че Асен Воденичаров (син на Ал.) трябва да отговаря за неизброимите престъпления на баща си.
Но не може да не бъде пристрастен по дело, в което има хора, които са участвали, под някаква форма, в борбата срещу престъпния му баща.
Извинявайте, Кабакчиев, но то е смешно. Не може Воденичаров син да гледа дело, в което страна е приятел на Дошков. На това даже и най-верните приятели на Воденичаров ще се изсмеят здраво.
цитирай
910. анонимен - Добро утро, Мирчев!!!
24.11.2008 05:25
Да ти напомня само да прочетеш въпросите на Дошков. И разни други постинги тук, Мирчев, все с въпроси. Много въпроси. А ти все мълчиш. Не за друго, Мирчев. Да ги включиш в отчетния доклад отговорите. И въпорисите. И проблемите на ЮЗУ дето си ги навлякал в престъпно съдружие с Воденичаров и Гюдженов. Да ги включиш, че да не береш ядове. Ама големи ядове.
И да ти напомня, че си незаконен ректор.
Общото събрание от 29 октовмри 2007 г. е председателствано от Воденичаров. Той пък от 23 юни 2005 г. (заповед на Гюдженов по молба на Воденичаров от 19 юни 2005 г.) не работи в ЮЗУ. По взаимно съгласие.
Незаконен председател т.е. незаконно Общо събрание. т.е. незаконни избори т.е. незаконен ректор Мирчев.
Последните неща ти ги казвам, Иванушка, за да те подсетя и да подадеш оставка като нелегитимен (негилитимен дето му вика Воденицата). Та хем да се спази закона, хем да не ти се налага да пишеш отчетен доклад.
Приятен ден!
цитирай
911. анонимен - ДОБРЕ БИ БИЛО
24.11.2008 19:02
Интересен би бил годишният отчет на сегашния ректор. Очакваме скорошното му тиражиране.
Неволно си спомних за смехотворните пакитирани сандвичи на едно предишно общо събрание на ЮЗУ... :) Дали сега това меню ще се повтори, или Воденичаров няма да сервира никакви специалитети на заведението...:)))

Нима ще рискуваме?!
цитирай
912. анонимен - Е малко ли ви е?
24.11.2008 20:57
Този път малко ли ви е, костюм до костюм, а вие искате и сандвичи! Е много сте лоши! Няма значение дали си сводник в ЮЗУ или си професор с импактфакторни публикации, получаваш по около 700-800 лева за костюм! И трябва да си благодарен на Бащицата! От март досега всички професори, доценти, асистенти, чиновници, чистачки, готвачи, посредници, сводници, братовчеди и братовчедки на петопоколенеца трябва да са с костюми на Карден! Какво повече искате?! Какво по-голямо равенство от това! И сводника и професора по 700. Каква по-голяма от тази справедливост??! Който не харесва равенството да духа супата! Ние сме за тотално равенство!! Е вярно е, че Мирчев, Юруков и Миланов имат по-равни заплати, имат по-равни командировки в стараната и в чужбина, по равни са те бе господа! Какво искате??
цитирай
913. анонимен - ДОБРЕ БИ БИЛО,
24.11.2008 22:05
мирчев,
Добре би било, в отчетния си доклад да сравниш колко спести за университета с 20%-ното редуциране на учебните планове и колко от тези спестявания похарчи за фактурирани костюми и обувки.
Добре би било, мирчев, да помислиш за свой човек, номиниран за председател на общото събрание, защото ще ти трябва кандидатура, различна от тази на Б. Юруков, Ч. Николов, П. Миланов, А. Стоилов, М. Серафимова, Н. Огненска, Кр. Попова, М. Пискова, Й. Гошев, В. Китанов, Й. Колев, Я. Конов, Ал. Рангелов,... а и Кр. Папучаров не може... Елена Балабанска - тоже не може.
мирчев,
Добре би било, за медийно отразяване на общото събрание да поканиш и журналисти, различни от Димитрина Асенова и Янко Бицин.

Добре би било!

цитирай
914. анонимен - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
24.11.2008 22:34
....................................................................
.... Към началото на септемрви 2007 г. завърших текста на второто ми отворено писмо до Кристина Попова. Както вече споменах, пишех го „на стъпки” още от деня, в който приключи скандалното заседание на катедрите по история в ЮЗУ. Същото, на което Воденичаров произнесе незаконната си заплашителна реч на партиен функционер от 50-те години. Текстът си дадох на Е. да го види и си каже мнението. В желанието си да ме предпази (знаеше за историята с Дошков и че съдилищата в Благоевград са личен слугинаж на Воденичаров) Е. ме посъветсва навсякъде да пиша отдолу „София”. Ако Попова или Воденичаров предприемат действия, случаят не може да се решава от благоевградски съдилища в независимостта, на които не вярваха изобщо дори и най-верните креатури на Воденичаров. Всъщност те бяха и по-убедени от нас в тяхната тенденциозност и пристрастност. В Благоевград Воденичаров можеше да си осигури каквото иска съдебно решение, определение, присъда .....
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Към 20 септември 2007 г. текстът вече бе изцяло готов. Тогава се получи и мейла на Сашо Везенков. Веднага го предупредих, че трябва в бъдещия си текст отдолу да пише непременно „София” за да избегнем евентуална саморазправа на Воденичаров или Попова и компания. Текстът ми вече можеше да се публикува в Интернет, но се задаваха местните избори. Колкото и да са дезинтересирани хората вече от политиката, изборите все пак привличаха както тяхното внимание, така и това на медиите. Особено голяма се очертаваше да бъде интригата в Благоевград където щяха да се конкурират Причкапов, Паскалев и Тасков. А нали именно в Благоевград и в ЮЗУ щяха да бъдат най-страстните и информирани читатели на писмото ми до Кристина Попова.
Реших да започна с открито протвопоставяне на опитите на Воденичаров да си осигури незаконен трети мандат, да поставя въпроса открито на катедрено заседание, да гласувам „против”, след което да го обявя и публично. Можеше да се започне и с планираната GTA, така хората щяха да са непрекъснато в течение, а не да разчитат на „слухове”, както това беше пролетта. ..............................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Трябваше да си осигуря и някаква финасова обезпеченост при евентуални действия на Воденичаров свързани с уволняването ми от работа. Казах на Б., че искам да се видим вечерта и да разговаряме. Беше в течение на целия скандал още от началото на историята „Зала „Шопов” и всички престъпления, беззакония и безобразия, както и открити призиви за още такива, дело на Воденичаров и групичката на Кристина Попова. Казах му какво съм решил да правя. Той одобри действията ми. Каза ми още, че мога да разчитам, на първо време, на известна финансова помощ от него докато си намеря препитание. Дори добави: „Разбирам те. От това, което съм чул от теб излиза, че Воденичаров и ректора ви са превърнали това ЮЗУ и ПИФ в нещо между Узбекистан, Таджикистан и Киргистан.”
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................


Изборите вече бяха отминали. За съжаление и Воденичаров още си стоеше в Благоевград. На 16 октомври обявих публчино в мейл до хора от академичниоте среди, че стоенето на Воденичаров като декан на ПИФ е напълно незаконно и това е неговият трети, незаконен мандат .....................................................................................................
......................................

На 25 ноевмри К. отново не се обади. Бях й дал да прегледа вече достатъчно отлежалия текст на писмото ми до Попова за последна граматическа редакция. Не можех да чакам повече. В 22.30 минути пуснах текста на писмото ми до Попова в направения вече от мен блог в Интернет. Оказа се голям. Разделих го на три. (http://zalashopov.blog.bg/). Докато си играех с това, един вечно киснещ в Интернет бе забелязал в рубриката „Нови блогове”, че има нещо като “zalashopov”. Беше го обявил с присъщата му дебелашка ирония, която така и не го напусна до края. А Дошков вече трета година беше без работа незнайно за мен къде. И откъсът от скандалната реч на Воденичаров от 27 април също беше разгласен с атачмънт сред академичните среди. Знаеха се и позициите на Воденичаров, заплахите му и т.н. Но колегата от ИФ на СУ бе твърдо решил: „Кво ме боли?”. ..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Уведомих за блога в „Анамнеза”, в мястото на GTA. Пуснах само линка без никакъв текст. Да чете, който иска писмото. Чрез имейли разпратих адреса до огромен брой хора от академичните среди в София и страната, хора от ЮЗУ и извън него.
Получих мейл от Везенков. Беше видял блога и му бе харесъл. „До няколко дни очаквай подкрепление!” – полушеговито пишеше Сашо. Не излъга.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

През ноща на 24 срещу 25 новемри (б.р. преди точно една година) усещах невероятно вътрешно спокойствие и лекота. Някаква многомесеча тежест бе паднала от плещите ми. Нещото, което бях решил още в късните следобедни часове на 27 април 2007 г., за което говорих открито на Лиляна Митрева в кабинета й на 20 юни 2007 г., вече беше факт. Протоколите и заседанията в специалността и интригите в нея ми изглеждаха вече жалки. Както и евентуалните последици за мен самия. В уеб пространството се казваха смълчаваните повече от десетилетие истини за специалност „история” в ЮЗУ, такава каквато ни я направиха по време на ерата „Шопов-Попова”. Знаех, че не лъжа и това ме изпълваше с дълбоко спокойствие. Бях убеден, че ако юристи и историци нямат Закона и Документа за нищо (а точно това беше ПИФ на Воденичаров и ЮЗУ покрай ПИФ, ръководено от Гюдженов), няма цена, която да не може да бъде платена за да се сложи край на всичко това. Писмото ми до Попова неслучайно завършваше: „С погнуса.” Погнусата беше наистина голяма................................................................................................................
И думите на Везенков „Тръгнал си срещу течението и не очаквай потупване по рамото” не ме притесняваха вече. Не знаех още какво прави и къде се намира Дошков. Нямаше „Дневник”, нито „Медиапул”, да не говорим за „168 часа”. Само някаква смътна вяра в приятелите, в някакви остатъци на морал у колегията и Закона. А и да не пропусна. Публичността. За нея щеше да служи GTA.....
............................................................................................
............................................................................................”

Из предговора към документалния сборник „ЗАЛА „ШОПОВ” И КРАХЪТ НА МАФИЯТА „ВОДЕНИЧАРОВ”
цитирай
915. анонимен - ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ДЕЧЕВ!
24.11.2008 22:48
Ти си, не се и съмнявам!
Пишеш чисто, пишеш ясно. Ще се чете от много хора. И ще е интересно. Поздравления!

... Едва ли ще включат предложението ти в издателския план на ЮЗУ - предупреждавам те. После да не се оправдаваш, че си бил подведен :)))
цитирай
916. анонимен - Oooo, много звезди в бестселъра!
24.11.2008 22:51
Много ще са звездите...популярсност, ...слава... автографи... Леле-леле, леле Лили Митрева!
Браво, Стефане, пиши! Чакаме!
цитирай
917. kkabakciev - И аз с огромен интерес ще очаквам този сборник
25.11.2008 00:14
На цялото обществото е известно, че в така наречената академична област все още, близо две десетилетия след рухването на комунизма, управляват, оказват влияние върху управлението, и т.н., или, още по-точно казано, върлуват, множество шайки, преди всичко съставени от комунисти и сътрудници на ДС, а след това (и успоредно с първите) от бездарници, некадърници и психопати! Ние, които работим или сме работили в тази област, знаем това много добре. И нормалните от нас - психично здрави, некомунисти, и не влечуги, лазещи всеки ден по корем пред началниците за трохици от трапезата им - бихме били длъжници на съответната нормална част от обществото, ако не му разкажем отвътре какво става в така наречената академична област.

Аз в това отношение, донякъде, съм се отчел, така да се каже, с книгата си "Перипетии на надеждата", в голяма част от която са описани отделни елементи, характерни за онова време, на тази общност. На корицата на книгата пише: "Обект на специално внимание е академичната област, тотално контролирана от комунистите – с ретроградността й, мимикрията, страха и самоунижението."
http://www.geocities.com/kkabakciev/

Но книги като тази, разкриваща част от обстановката и събитията в академичната среда и особено нейния манталитет (манталитета на ядрото на индивидите в нея), са много малко на брой. Ето защо ще чакам с много голямо нетърпение книгата на Стефан Дечев, още повече че в нея се разкриват явления, характерни за по-новото време.

Питам се, обаче, защо планираният труд е наречен, поне засега, сборник. Сбира отделни събития ли? Документи ли? Думата сборник предполага механично поставяне на едно място на елементи. И дори това да отразява начина на съставяне на труда - дори поотделно във времето събитията да описвани и документите да са издавани (събирани и пр.), все пак окончателното произведение трябва да има ясна, последователна линия от началото до края, със съответната логическа връзка и накрая обобщения. Струва ми се, че сборник не би било подходяща дума за планираното произведение, но може и да не съм прав.

Не би било лошо и още откъси да бъдат дадени тук на разположение.

Красимир Кабакчиев
цитирай
918. анонимен - Много навреме му дойде времето
25.11.2008 00:47
Поздравления за Дечев!
Хубаво ще бъде " точно сега" да се припомни пред - историята, да се разкрие под - историята, да се очертае пара - историята на цялата псевдоистория с митичните антигерои: АлВо, ИлГю, ИвМи - с техните чадъри нагоре /чак до министъра на МОН и вице-премиер, ВСС и НС на РБ/ и израстъците им надолу: ОС, АС, КС, главни експерти и директори.
Казвам "точно сега" - когато настоящия узурпатор с нагорно-надолните му съучастници умишлено запушиха всички академични пътища за обсъждане на проблемите и прекалиха с протакането Отвъд закона.
Желая успех!
цитирай
919. gyonsuratov - Господин Дечев,
25.11.2008 01:29
Не се показвайте неблагодарен! На мястото на тези многоточия би трябвало да разкажете за принципната подкрепа, която през цялото време ви оказваха модерните историци.
цитирай
920. анонимен - Книгата ще съдържа
25.11.2008 01:51
сбор от всички документи свързани с историята на скандала зала "Шопов" и падането от власт на Воденичаров. Затова "сборник". Но може и нещо друго. Може и без име. Но ще почва на 14 февруари 2007 г. и ще завършва на 17 юли 2008 г. С появата на Петър Дошков в края на декември-началото на януари 2008 г., ще се припомни накратко и неговата история. (Цялата му битка с Воденичаров, корупцията в ЮЗУ и корумпираните от Воденичаров съдилища в Благоевград заслужава напълно отделна книга, която ще се появи един ден).
Няма да има човек, който да е написал и един ред по този случай, за да помогне на каузата, и да бъде пренебрегнат итекста му да не бъде публикуван. Ще бъдат включени и всички основни текстове от блоговете на Стефан Дечев, Александър Везенков, Петър Дошков, Светла Енчева.... Всички известни ви материали в печата от статията на Симион Патеев (12 дек. 2007 "Дневник") до тази на Бойко Пенчев (1 юли 2008 г/ "Дневник") и Теодор Насков ("168 часа")
Няма да бъдат пропуснати всички основни документи по случая появили се в ГТА.
Горният откъс е от предговора, но той е само предговор. В него обаче, ще станат известни неща, които никога не са се казвали в ГТА. Прави са тези, които предричат, че ще имаме герои и от най-високите етажи на властта. Освен предговора, ще има и още един текст като изненада - особено за историците в България. Не само в ЮЗУ.
Разбира се, ще се започне с цялата позната ви ХРОНОЛОГИЯ.
Ще се помести и интервюто на Петър Дошков пред Кабелна телевизия-Благоевград от 7 януари 2005 г.

И най-важното - ще публикуваме и постингите на защитниците на статуквото в ЮЗУ. Включително и онези за "педераси", "дебили", "слама", "сено", "магаре" и т.н., и т.н., и т.н. Не бива да лишаваме зашитниците на статуквото в ЮЗУ от този техен автопортрет.
Човек от кухнята.
цитирай
921. анонимен - Do choveka ot kuhniata
25.11.2008 02:03
Shto do 17 iuli, be? Da ne bi togava da e vleznal Vodenichatov v zatvora??
цитирай
922. анонимен - до 921 - Всички ние пишем книгата
25.11.2008 02:14
На 17 юли паднал Воденичаров.
Ако декември сега падне някой друг- та бива ли да не се включи в книгата.
От нас зависи.
цитирай
923. kkabakciev - Е, добре, значи сборник
25.11.2008 08:15
Документален разказ за случилото се. Не е лошо.

Имам и една молба. Недейте забравя в никакъв случай онзи протокол от заседание на едни така наричащи се филолози, в който изключително флагрантно са накърнени честта и достойнството на Петър Дошков! И заради който аз очаквам с нетърпения да видя предявен от него съдебен иск. Според мен той трябва да бъде срещу ЮЗУ. (Вече изказах и аргументирах това мнение тук, в блога на Дошков.) Ако не заради друго, заради това, че ЮЗУ е създал условия, дали възможност на определени индивиди да се чувстват недосегаеми и напълно свободни да оклеветяват и обиждат. Подобно положение е абсолютно нетърпимо и недопустимо!

Успех на публикацията! Въпреки че той е съвсем сигурен!

Кабакчиев
цитирай
924. анонимен - Какви учени...
25.11.2008 11:39
"Трябваше да си осигуря и някаква финасова обезпеченост при евентуални действия на Воденичаров свързани с уволняването ми от работа. Казах на Б., че искам да се видим вечерта и да разговаряме."

Браво! Дори Бенковски и Каблешков не са действали при толкова опасни условия, както вие с Б.! С Б.(вероятно се казва Бенковски) бяхте ли си направили землянки? Партизани имаше ли? А жандрамерия? Много ли бяха? Да не би да са били зам. ректорите и гл. експерти, а на вас да ви се струват стражари?

Какви учени, какви историци е раждала, ражда и днес майка юнашка!! (losh)
цитирай
925. анонимен - ДОБРЕ БИ БИЛО
25.11.2008 14:51
ДОБРЕ БИ БИЛО, 924, да не нападаш анонимно колеги, които не се крият зад анонимност.
Освен това ти самият би ли твърдил, че никога не се съобразяваш с евентуални усложнения и не мислиш върху възможни гаранции за сигурност? Ако това е така, най-малкото сега не би писал анонимно, нали?
цитирай
926. анонимен - По повод на завръщането на losh
25.11.2008 15:45
По повод на завръщането на тази невероятна шушумига криеща се зад ник и наречена" losh", при това в същия му стил познат ни от форумите на ГТА в "Анамнеза", предстоящата книга ще публикува и всички постинги на losh.
И нещо повече. В нея ще ви разкрием кой всъщност се крие зад този ник. Ще раберете и кой са личните му мотиви да го прави.
Извиняваме се предварително за безсънните нощи, които чакат losh от тук нататък. Но той и преди да бъде losh е май известен в ЮЗУ като голяма шушумига, която си преследва келепира.
Човек от кухнята
цитирай
927. анонимен - Люнгов Отчайващо комплексарски метдан
25.11.2008 16:26
Комплексарите продължават "да си мерят пишките", като забравят , че са важни само 8 см.
цитирай
928. анонимен - По повод на завръщането на losh (926)
25.11.2008 16:57
Току що разговарях с losh. Каза ми, че вече не спи от страх, щото са горазкрили и о ужас, ще публикуват всичките му постинги!! Каква заплаха само! Питаше ме дали "да си осигури и някаква финасова обезпеченост при евентуални действия на 926 свързани с уволняването му от работа". Посъветвах го да се обърне за помощ към ректора, да го назначи първо на работа в университета, та да може после 926 да го уволни!! Така че в скоро време се очаква да започне работа в катедрата по история на ЮЗУ!
цитирай
929. анонимен - Няма нужда да бъде назначаван losh
25.11.2008 17:13
Той е назначен преди има-няма 30 години.
А в "катедрата от история" не може да бъде назначен. От история той не разбира нищо. Както и от други т. нар. хуманитарни науки.
Интересното при него е, че йато бъде разкрит голям смях ще падне както сред опозицията в ЮЗУ, така и сред самото ректорско ръководство.
Ще разберете и защо позицията, която заема съвсем не е случайна. Той има личен интерес от нея. Ще разберете и какъв е интереса му.
Човек от кухнята.
цитирай
930. анонимен - Трепери
25.11.2008 18:07
Трепери losh! Ще бъдеш разкрит и от твоите постинги, някое историческо светило ще направи дисертация! Е ще е плагиатство, ама пък ти няма да можеш да докажеш, че си автор на тези постинги! А и интересът ти ще пострада, защото ще бъде разкрит и той! При това представи си, твоят личен интерес ще бъде ей така разкрит за едното чудо! И после! Какво ще правиш ти тогава с разкритличен интерес! Това ти се пада!!
цитирай
931. kkabakciev - Моля да спрете да мислите, че комунисти и закононарушители има само в ЮЗУ - и да обърнете поглед и към глобалната ситуация в "държавата"!
25.11.2008 18:24
Във връзка с това имам удоволствието да ви предложа едно мое съобщение от днес, направено в блога Bulgarianscienceproblems, със заглавие "Те са на всеки километър".

Уважаеми форумисти, уважаеми професор Лазаров,

Получих лично електронно писмо с интересно съдържание. В днешната епоха на спама човек не може д