Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
25.02.2009 15:08 - Шесто Откровение: Преди финала
Автор: petdoshkov Категория: Други   
Прочетен: 10806 Коментари: 8 Гласове:
0

Последна промяна: 08.03.2009 23:57


Ако съществуваше статистика по движение на дела,  щях да  бъда  в десятката  за 2005г.  Получих две негативни съдебни решения  само за три месеца и 11 дена от момента на  иска  пред Благоевградския районен съд. Забавата ми от идеалната времева линия е само от 11-14 дена. Беше важно да вляза във ВКС (Върховен касационен съд) преди съдебната ваканция. Трудовите спорове се гледат непрекъснато.

Не е лесно да приемеш истината.

Съдията Румяна Бакалова (от Окръжен съд - Благоевград) беше точна още на равнище районен съд: „ Вие отивате на касация, г-н Дошков”. Зам.-председателят на съда ме съжаляваше. Но не защото ответникът по спора ЮЗУ ще касира на всяка цена, а защото САМ съм си виновен.

 През годините и други  ми казваха това. Някои  с модалното: „Дано се върнете”. Но в Пловдив беше друго.  Харесах подхода към мен на прокурора от Цалапица Дечев. Беше мой патрон (не куршум) по време на стажа в тази прокуратура. Знаеха за мен и Воденичаров – някой от администрацията в Пловдивския окръжен съд потърсил информация от Благоевград, друг гледал „Часът на Милен Цветков”, трети чел в-к „Струма” on line, четвърти гледал „Неудобните” с Маргарита Михнева. Разбрах, че се знае дори и начинът на назначаване на Воденичаров – младши в Софийски градски съд без изискуемия стаж.

(Благодаря на районния прокурор Дечев, че ме приеме такъв, какъвто съм.

 Като минавам в Пловдив покрай прокуратурата, се сещам за него с добро чувство.  „Човек винаги трябва да вярва на приятелите си, които не e познавал.”

Благодаря и на административния секретар на Окръжен съд – Пловдив. Тя беше точна, че ще ми реагират в ЮЗУ, като се върна. Опитваше  да ме насочи в друга посока. Знаеше защо съм в Пловдив от получените от Министерството на правосъдието книжа за преместване на стажа от Благовградския окръжен съд в Окръжен съд - Пловдив.  

Откритието за мен  по време на стажа, който не мина гладко, стана съдията от Районен съд – Пловдив Граматиков. Невероятен подход към делата: хареса ми човещината дори към крадлите роми. Видях чудо – пред очите ми съдия Граматиков три пъти разглежда спогодбата с прокуратурата, за да стане такава, че да има справедливост без жестокост. „Все пак имат деца. Пък и оня ден едва не умрях на зъболекарския стол. Та човек не знае”. Не видях презрение към прокурора по спогодбата, а търсене на съдействие за хирургическо точно решение.)

Отменителното решение на Софийския апелативен съд (САС -касационна инстанция) получих след повече от 2 години и 9 месеца от подаване на касационната жалба. Бяха трудни години. Загубих за месеци представа за нещата. Не можех от стреса на преживяното да си спомня всички думи на майчиния ми език. Трябваше да проверявам текстовете си  с речник. Имах дори страх да пиша. Постепенно се оправих. Стефан Дечев не съзнаваше колко ми помага, като ме четеше предварително. Бях спокоен, че думите са моите. Нещата сега са наред.

Натиска върху мен оказваха делата по чл. 45 ЗЗД на  22 студенти от ЮЗУ (в два потока) в защита на корумпираните бивши ректор и декан в ЮЗУ – Илия Гюдженов и Александър Воденичаров ( Трето Откровение). Както знаем, имах оправдателно и осъдително решение на един и същи състав от Благоевградския окръжен съд за общи факти. Трябваше да се справя.

Едновременно с това правих всичко по силите си да получа дата на процеса пред Върховния касационен съд (ВКС).  Та написах  4 текста (два сигнала и две жалби за бавност). Идеята ми беше да парализирам евентуални изпълнителни производства, защото осъдителното решение на съдията от БлОС Надежда Бенина (Трето Откровение) бе за над 5 000 лв., отделно лихвата по спора. Оправдателното решение на същия състав от БлОС по спора по член 45 ЗЗД срещу другата партида студенти, почувствали се "обидени и оклеветени" от данните за престъпленията на Воденичаров-Гюдженов в ЮЗУ, не възложи дължимата държавна такса на загубилите ищци. Това противоречие по еднакви дела беше първият ми шанс. Вторият ми шанс да блокирам евентуалното изпълнително производство срещу мен от първата партида студенти идваше от противоправното задържане в Благоевград (от съдия Бенина) на иска  до ВКС за прогласяване на нищожността на нейното осъдително решение.

          Един сигнал отстранявам за фокус на трите останали документа :

А) Сигнал (от Петър  Дошков... с копие до Президента на РБ) за Предложение до Висшия съдебен съвет да освободи от длъжност (чл. 131,ал.1,т.5 ЗСВ) съдиите от Четвърто гражданско отделение на ВКС: Жанета Найденова, Стойчо Пейчев и Елеонора Чаначева, постановили Определение 46/ от 29. 05.2006г. по гр. дело 437/2006г., опис на ВКС;

Б) ЖАЛБА ЗА БАВНОСТ поради ненасрочване на дела от БлОС за изправяне на еднаква ЯФГ  в  с. р. №123 от 15.03.2006г. по дело № 867/ 05, опис на БлОС , и в  необозначено с.р. от 20. 12. 2005г. по гр. д. 990/05, опис на с.с.;

           В)  ЖАЛБА ЗА БАВНОСТ относно 17 месеца ненасрочване в нарушение на чл. 6, т. 1 от ЕКЗПЧОС  на дата за гледане на  трудов спор,  входиран под № 1450/05, опис на ВКС, която следва ...
        Правно основание: чл.217а ГПК.                                            

                    
                        Уважаеми Председател на ВКС
,

Съгласно чл. 6, т. 1 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи  всяко лице при определяне на неговите граждански права и задължения има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона.

Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми от вътрешното законодателство, които им противоречат - чл. 5, ал. 4 от Конституцията.

Повече от 15 месеца ВКС необосновано неопределя дата за гледане на  трудов спор по гр. д. 1450/05, опис на ВКС. Правото на труд е основно лично право на човека, конституиращо го  личностно. ГПК  урежда (за две инстанции) бързо производство по трудови спорове. ЗСВ задължава съдилищата да разглеждат трудови спорове и през съдебната ваканция. Разумът на законите не е ВКС да бави  дело. Данните ми сочат различно число месеци за разглеждане на трудови спорове: от 10 месеца до две години.

Липсват форсмажорни причини за оправдано ненасрочване на  процеса.

Законите  Ви задължават  да вземеме  мерки за преодоляване на забавянето. Няма пречка за командироване (или назначаване на нови съдии), както и за работа в почивни дни. Нравственият императив не е несъществуващ.

Случаят ми  най-вероятно е свързан с успешен пробив на  Воденичаров, имащ за цел бавене на процеса. Не изключвам намеса и на  Андр. Икономов (V отд. ВАС. ВАС постанови само за 1-2 месеца от подаване на Ваша жалба Решение № 3004/01.04.2004 г. по адм. дело № 835/2004 г.).

Искане: 

-  приложете  чл.217а ГПК – само  дата на спора;

- осигурете процеса on line. Такъв процес не е прецедент. Целя:  най-после състав да изпрати материали с престъпен характер на ВКП,  второ, икономичен (евентуална поправка на с. пр. смятам за протяжна) и обективен процес. In fine - направих искане до Президента на РБ да изпрати свой наблюдател на ненасроченото дело;

-   съдебният състав да бъде председателствуван факултативно от Вас.

            Текстът е коректен: махнах лични данни. Наясно вече бях за връзките на Александър Воденичаров във Върховния административен съд (ВАС), но не го подцених и във Върховния касационен.

 Воденичаров беше член на Висшия съдебен съвет, който събира председателите на двете висши съдилища.

 Знаех за топлата му връзка с Андрей Тодоров Икономов (печално известен  и с решението на тричленния състав от ВАС за Странджа-Сакар). Икономов се разпореждаше във ВАС като със собствения си патримониум. Тези читатели, които са „футболни хора”, знаят за жалбите срещу Българския футболен съюз по повод съдията  от ВАС Икономов и прокурора от ВКП Камен Михов, синът на Михо Михов (от Философския факултет в ЮЗУ), незаконен член на общото събрание на Югозападния университет (ЮЗУ).

 Председателят на ВАС Константин Пенчев определям за пресметлив лицемер. Беше човек на Воденичаров и се имаше с Иван Григоров. Няма грешка -  Пенчев се идентифицира и като Почетен студент в Правно-историческия факултет (ПИФ) на Воденичаров. Показах изявлението на Пенчев от „Струма” в интервю, дадено на живо в предаването на Канал 3 „Неудобните” с Маргарита Михнева.

            Председателят на ВКС Иван Григоров  даваше по това време несмислени интервюта: правеше се на интересен, мрънкаше за дефекти в (отменения) Гражданскопроцесуалния кодекс.  Когато обаче на дневен ред е служебно задължение, вменено му от Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК),  Григоров не бе активен.

Жалбата за бавност за неопределяне на дата за гледане на трудовия спор пред ВКС остана неудовлетворена.  Получих суховато становище от  председателят на ІІІ отд. на ВКС:  делото ще се гледа от ВКС в зависимост от реда на постъпване в съда. Отговорът трябваше да е конкретен и да е от  Григоров.   Не се изненадах. Ясно ми стана, че нещата и във ВКС-Григоров не са наред още при подаване на сигналите и жалбите.  Деловодителката на гишето (първия етаж  във ВКС)  ги прие  след прочит, което е забранено. Изтръпна. Дойде втора деловодителка на помощ. Не искаше да постави печат върху моите копия на документите. Казах им: „Да отидем при Григоров. Прокуратурата иначе е ей там”. Отстъпиха и с нежелание втората постави  печати върху моите копия с датите на приемането им. Взе сигналите, вместо да ги постави в купчината пред нея, и излезе. Мислех, че е от криво разбрана защита на престижа на ВКС. Нищо подобно.

Администрацията на ВКС се владееше  от Веселин Черкезов (бивш депутат от Доспат). http://www.parliament.bg/? e&lng=bg&nsid=3&action=show&did=722. Той е главният секретар на ВКС. Но  се появи в медиите като новоизлюпен втори началник - кабинет на Иван  Григоров.  
             Четете!

 Приближеният на лидера на лидера на ДСБ Иван Костов Веселин Черкезов е назначен за началник-кабинет на Върховния касационен съд, разбра "Сега". От ВКС обясниха, че той работи там от "известно време" и отговаря за администрацията, като изпълнява функциите на главен секретар. Щатното разписание било определено от Висшия съдебен съвет. Шефът на съда Иван Григоров, който не крие симпатиите си към Костов и дори е казвал, че е костовист, отделно има свой началник-кабинет.

Бивш областен управител на Смолян, Черкезов бе депутат от ОДС в предишния парламент. Той бе сред 29-те народни избраници, които въстанаха срещу лидера си Надежда Михайлова и последваха Костов при сформирането на ДСБ. Черкезов бе и водач на смолянската листа на ДСБ на парламентарните избори през юни м.г., но не успя да се пребори за депутатски стол.

 Името на Черкезов нашумя около сигналите до прокуратурата на земеделския водач Яне Янев за незаконно връщане на гори в района на Доспат и изсичането им. Земите са били върнати на негови подставени лица, които никога не са притежавали гори, обвиняваше Янев. "Имаме съмнения, че това е ставало под въздействието на Иван Костов", обясняваше той преди 3 години. Резултати от тази прокурорска проверка не са оповестявани.

За разлика от Върховния административен съд и прокуратурата ВКС няма правилник за организацията и дейността на администрацията си. 

Освен трите документа, смятам, че за разпределението  на делото за гледане в края на 2008г.   повлия и  четвъртият текст (по-горе определен за ФОКУС) до Иван Григоров :

 за  Предложение до Висшия съдебен съвет ( чл. 172,ал.1 ЗСВ) да освободи от длъжност съдията от БлОС Надежда Цветанова Бенина ( чл. 170, ал.1,т.4  от с. закон) за виновно неизпълнение на служебни задължения;

             правно основание:  чл. 168, ал1, чл.169 , 173, ал.1 от ЗСВ.      

 Уважаеми г-н  Председател ВКС,

Съдиите отговарят  дисциплинарно при виновно неизпълнение на служебните си задължения ( чл. 168, ал. 1  ЗСВ).  Нарушението на служебни задължения е в извършване или в пропуск да бъдат извършени определени действия в кръга на службата на съответното лице, с които се подготвя постановяването на акт или се организира неговото изпълнение.

І. Съдията Бенина постанови съдебен диспозитив в необозначено с.р. от 20. 12. 2005г. по гр. д. 990/05, опис на БлОС, пропускайки да възложи дължимите държавни такси върху ищците. На Молба  относно  дължимата за исковете държавна такса ( чл. 192, ал.4 , вр. с чл. 63, ал.3  и чл. 60 ГПК),  съдията Бенина реагира с “кухо”  Определение № 83/03.02. 2006г. по д. 990/05г:

          1)   твърди, че  въззивниците  са освободени от плащане на държавна такса. Законът казва друго в чл. 63, ал. 1,б.”б” ГПК;

           2) отрече процесуалната  ми легитимация по чл. 192, ал. 4 ГПК;

           3) отрече  правния ми интерес по чл. 63, ал.3 ГПК:  следващите се ДТ се възлагат върху осъдената страна. Фискът ще се ощети с  2000 лв.

 ІІ. Наруши чл. 189, б. “е” ГПК със  с. р. №123 от 15.03.2006г. по дело № 867/ 05, БлОС: отрече правото на касация - чл. 218а, ал.1,б ”а” ГПК.    Гр. д. 867/05, БлОС не е за предхождащи спора неудовлетворени парични вземания, а за НЕИМУЩЕСТВЕНИ вреди, “претърпени” от трети лица, защото се почувствали обидени от изнесените факти от официални документи за престъпленията по служба на члена на ВСС Ал. Воденичаров, в момента нелегитимен декан на ПИФ. Въззивните решения по такива спорове подлежат на касация.

Г-н Председател, 
           От същата злонамерена умишлена ЯФГ ( “не” в с. р.)

страда и  решението по гр. д. 990/05, БлОС. Няма дата за съдебно общо заседание за изправяне на ЯФГ по двете цитирани дела, понеже са напълно идентични по съдържание.

 ІІІ.  Постанови недопустимо  разпореждане  (с химикал)  за връщане на КЖ  срещу решение      123/ 15. 03.  2006г. по  делото 867, БлОС 2005г.  Последва  Частна жалба, с която обяснявам, че :

         първо, обжалвам пред ВКС решението по гр. д. № 867,  БлОС  2005г., с първо  касационно основание: нищожност. Нищожността на с. решение може да бъде предявена и чрез възражение или по исков ред, тоест и с КЖ;

          второ,  когато е предявен иск за прогласяване на нищожност на с. решение, ВКС е длъжен да приеме иска за разглеждане по същество и да отговори нищожно ли е решението или не. Съдебна практика, 1195-86-ІІ, Сб. 1986, с. 211;                                  

           трето, решение      123/ 15. 03. 2006г.  по гр. дело № 867,  БлОС  2005г, подлежи на касиране и на процесуално основание. Чл. 218а, ал.1,б ”а” (от разпореждането на Бенина) изключва от касиране парични вземания (от трудов договор) до 5 000 лв. Предметът на спора  обаче не  е парично притезание: чл. 218а, ал.1,б ”а” е правно нерелевантен.

            Минават месеци. Писмо на съдията Бенина с изх. № 867/05 от 16.06. 2006г., връчено на 02. 10. 2006г, ме уведомява, че КЖ (а не обжалваното с ЧЖ пред ВКС нейно разпореждане за връщане на КЖ– виж по-горе. Най-вероятно ЧЖ се задържа.) е нередовна: не е внесена ДТ за касиране на неоценяем иск. Пропуска да види особеното искане в КЖ да бъда освободен от внасяне на ДТ. Съдията Бенина е иззела компетентността на Председател на окръжен съд, респ. на негов (избран от ВСС) заместник.  Определението ( писмото) на съдията Бенина за внасяне на ДТ е нищожно. 

2. Х. 2006г.     
           Отговор на тази жалба за бавност не получих. Но не се притесних. Имах регистрация. Пък и схванах подтекста. Той е свързан с отговора на сигнала за корупционното поведение на съдиите от ВКС. Написа ми го Веселин Черкезов с Изх. № 339/6. ХІ. 06г. Какво да се прави – той колеше и бесеше във ВКС.

Пълен цитат: “ Връщаме сигнала Ви. Искането, изложено в него, е извън правомощията на председателя на Върховния касационен съд”.

Точно обратното е вярно. Налице е престъпление по служба на главния секретар на ВКС Веселин Черкезов.

Защо го е направил. Моето обяснение е, че Черкезов е донесъл сигналите до съдиите. Уговорили са се. Черкезов щеше да спечели връзки за евентуални спорове, които го засягат.

 Елементарно бе да се сетя и за зам.-председателя на ВКС Симеон Чаначев (още функционира). Съдията от същия съд Елеонора Чаначева  му е  съпруга. Вече знаех, че четирите документа ще минат през едни и същи ръце и очи.  Въпросните съдии от  ВКС щяха да  направят необходимото за стопиране на  осъдителното решение на съдията от БлОС Надежда Бенина за над 5 000лв.

 За всеки случай отново подадох сигнала за съдиите от ВКС, тоест и за Чаначева, но този път ЛИЧНО до зам.-председателя на ВКС Симеон Чаначев. Отговори ми, че ще придвижи нещата към прокуратурата. Знаех, че лъже.

Оставаше да се справя и в Благоевград. Съдии в Благоевград също имат позиции във  в-к „Струма”. Щом не се появеше информация в „Струма”, че съм осъден от студенти, значи печеля. Не сгреших. Получих поздравление на журналистката Ваня Симеонова (в-к "Струма"), че съм успял да спечеля спора в БлОС срещу първата партида студенти, подкрепящи Гюдженов и Воденичаров за престъпленията им в ЮЗУ.  Но за осъждането ми от втората партида студенти (от Правно-историческия факултет на ЮЗУ)   „нито дума, вопъл и стон” във в-к „Струма”.  

Това положение не ме удовлетвори. Исках да имам още един допълнителен коз, ако стигнем въпреки всичко до изпълнително производство за тези над 5000 лв.

Козът ми е в моите копия на сигналите до ВКС, като и в липсата на давност за  обявяване на нищожността на осъдителното решение  на Бенина (Елка  Ерменкова и Емилия Топалова)  по член 45 ЗЗД.  Членът на Инспектората към Висшия съдебен съвет и адвокат на ищците Незабравка Стоева  ме заобикаляше по онова време.

ИСТИНАТА си е ИСТИНА. 
            Тя те кара напред. Тогава измислих каскада от сигнали на по-високи равнища. 
          Тълкувание на "каскада от сигнали" :  изпращаш подадени вече сигнали до старите им адресати, но чрез по-високи етажи на администрация, които също научават съдържанието на текстовете. Използвах  омбудсмана на Р България Гиньо Ганев. Но като видях мизерната приемна стаичка на Раковски 154, разбрах, че съм сгрешил. Никога не получих отговор за съдействие на Гиньо Ганев. Иначе много приказки по телевизията. Тогава ми светна, че има и европейски омбудсман. Диамандопулос е в Страсбург. Трябваше само да намеря евроадминистрация с лоша практика. Вече бях стигнал почти до Руската църква. Сетих се. Делегацията (Майкъл Хъмфрис ) на ЕК в България  на „Московска 9” е на стотина метра от НХГ. 
            Копирах сигналите (плюс  неогласени тук ) и чрез Делегацията на Хъмфрис ги изпратих на главния прокурор (повторно).  Отмерих 1 месец от обратната разписка до Делегацията и без да проверявам (защото знаех, че нищо няма да стане – чиновниците са българи), сезирах европейския омбудсман Диамандопулос за лоша администрация на органа на ЕК в България:  не препращат сигналите. Завързах кореспонденция в Страсбург. Доказах ситуацията. Може би съм първият българин, който получи  удовлетворение. Европейският омбудсман призна основателността на жалбата ми за лоша работа на Делегацията в България. Европредставителството на „Московска”  9 (в София) реагира с благодарствено писмо за гражданска позиция. Извинението на Хъмфрис за неизпращането на сигналите ми навреме до главния прокурор Велчев не ме трогна.  Знаех, че е лицемерно.

Очакван извод. Съдии се съюзяват със съдии за престъпления. Получават се туморни образования. Висшият съдебен съвет (ВСС)  на Петканов – Воденичаров създаде корупционна пирамида. Основата се гради от съдии в провинцията. Върхът е във ВСС, ВКС и ВАС.  Първата отбранителна линия на тази пирамида са служители в деловодствата.  Деловодителите  си кореспондират със съдиите и могат да потулят всеки сигнал.   Беше ми смешно да слушам през годините телевизионни апели  от прокурори към гражданите да подават сигнали във Върховната касационна прокуратура : имали специализирано звено за борба с корупцията на висшите етажи на властта. Не се шегувам – зам. гл. прокурор ((освен на Никола Филчев) и на Борис Велчев) Христо Манчев е докторант в Правно-историческия факултет на ЮЗУ на тогавашния член на ВСС Александър Воденичаров. Никола Филчев е отделна история: всичко по реда си в ЕС.

Да се върнем към трудовия спор. 
           Очаквах коректно определяне на датата му. По мои изчисления процесът  във ВКС  трябваше да е около март-април 2008г.  ВКС беше затлачен със забавени трудови спорове. Години наред не се увеличаваше броят на съставите в ІІІ отд. (трудовото отделение на ВКС). Ориентирах се за възможната   дата  по дело  на Мирчо Люнгов срещу решение на Окръжен съд – Благоевград. Спорът му бе  насрочен  от ВКС за гледане през първата половина  на  февруари 2008. Разликата  помежду ни по входирани касационни молби е  около 300 спора: трудови, граждански, търговски, наказателни.

ВКС ми даде дата на спора. Огласи я в сайта си. Но чак за 7 октомври 2008г.  Датата  не е коректна. Но в онзи гамбит аз съм отбраняваща се  страна, но не съм слабата.

Казах си: „ И това е нещо”.  Можеше да ми напишат, че са загубили  делото. Разкарват делата във ВКС с колички. Веднъж едно досие падна. Разхвърчаха се листове. Съдебният служител ги набута, без да ги погледне по  страници. „Много важно – нали не е неговото дело.” Разбрах, че нещата са в ръцете на Господ.  Прекръстих се – каквото е решил – това ще е.

           Трудовите спорове се гледат във ВКС от специализираното по трудова материя ІІІ гр. отделение. Смятам, че повечето състави от отделението са професионалисти. Разучавах с дни съдебни решения.  Убедих се, че имат еднообразна практика. Прави им чест. По онова време имаше безплатен сайт за практиката на ВКС. Влизах през hit.bg. Намирах Топ 100 най-често използвани нормативни акта. Даваха практика. Сайтът бе закрит. Обяснявам си го с натиск на платения Апис.

Времето минаваше. ЕС оказваше натиск за бързо и ефективно правораздаване. Дойде на власт БСП и коалиция. Прие се нов (лош) ГПК.  По силата на § 2. (5) ... насрочените след 30 юни 2008 г., се изпращат на съответния апелативен съд, който ги разглежда по досегашния ред на касационното производство. Делото ми отиде в Софийски апелативен съд (САС).  

Господ обича и такива като мен.

Нямаше да чакам за процес до октомври 2008г. Не ме притесняваха съдебните връзки на Воденичаров (по онова време все още във ВСС).  Винаги съм знаел, че ще спечеля и ще се върна в ЮЗУ.

Събитията, които последваха, ме  изненадаха.  Появи се Стефан Дечев. Историята с АНАМНЕЗИС  е феномен в интернет. По време на борбата срещу корупцията на Воденичаров в ЮЗУ, научих за решението на САС  по трудовия спор с ЮЗУ. Съобщи ми го Славчето, моята сестра. Помня деня. Бях на люцерна с тати. Не нося винаги с мен мобилния си телефон. Тати не е в първа младост и се налага да го изчаквам. Но не трябва да стои на жега продължително. Качвам се на каруцата и тъпча люцерната. После слизам. Тати пази магарето да не тръгне, когато съм горе. Веднъж моят зет  падна от каруца. Уплаши ни, но му се размина. Опасно е.

Та – не знаех за решението на САС (касационна инстанция). Славчето  преживя нещата ми като свои. Тя следеше интернет-събитията. Открила съобщението в нета, че съм възстановен. Търсела ме по телефона като в несвяст почти непрекъснато. Някъде около десетина пъти.  Часът беше около 2 следобед. Вкарах магарето в двора. Трябва да се разпрегне. Телефонът ми звъня два или три пъти, преди да го взема. Не бързах – животът си изисква неговото. Тати има предимството. Приех разговора – разбрах от Славчето какво е станало. После говорих със Светла Енчева да верифицира: нуждаех се от сигурност. Намерих я в някакъв магазин с Крис. Гласът й звучеше чисто, радваше се. Писах на Човек от Благоевград, на която вярвам. Говорих и със Стефан, който описа в блога историята с намирането на с. решение в Софийския апелативен съд. Незабравим за мен е нарочен имейл  на Лазар Копринаров. Пазя го. Не бях виждал в очи нито Светла, нито Лазар.  

 

 Тагове:   откровение,


Гласувай:
01. kkabakciev - Прочетох. Бих казал, че тук има повече факти, отколкото думи
25.02.2009 16:26
Този текст тепърва ще има да се препрочита, анализира, изяснява - и ще се правят изводи!

Съдебната система е подобна на академичната.

С тази разлика, че докато в академичната има страшно много некадърници, в съдебната преобладават корумпираните.
цитирай
2. svetlaen - Да, спомням си като ми се обади, б...
25.02.2009 18:39
Да, спомням си като ми се обади, бяхме в Централни хали и направо щях да превъртя от радост... И в същото време все се страхувах - да не вземе пък да се окаже първоаприлска шега. Върнах се вкъщи, проверих нещата и се оказа вярно.

Хубав постинг, сега довършвам фотографската колонка, ще го чета по-подробно като имам време.
цитирай
3. kkabakciev - В едно частно писмо написах следното, което споделям и тук
25.02.2009 19:16
За мен лично тези две съобщения на Дошков от днес са изключително интересни, защото разкриват много страни от т.нар. съдебна система. Кой знае, един ден може би ще влязат в учебниците по право - в които ще се описва преходът от корумпирана към нормална съдебна система в България.

Ако такъв преход се състои. Ако има обществена воля да се състои.
цитирай
4. анонимен - Споко,
25.02.2009 21:38
просто са нужни 200 години
цитирай
5. анонимен - Ne spiram da se vuzhi6tavam na uspeha na Petur Do6kov
26.02.2009 21:54
Toi si e samo negov! Turpenieto, kompetenciite, neprimirimostta, poznavaneto na zakonite, uporitoto tursene na spravedlivata istina, nastoqtelnoto alarmirane na vsi4ki niva na pravorazdavatelnata sistema sa negovite li4ni dostoinstva, koito doprinesoha za vuzstonovqvaneto mu v SWU!!!

bravo!!!

ne spirai!!!
цитирай
6. анонимен - моля за контакт с Председателя на Върхонтия съд в република Менин
30.03.2010 10:50ФОНДАЦИЯ
„ИЗВОРИ НА КАПАНСКИ ФОЛКЛОР И ЗАНАЯТИ „
електронен имейл адрес kapantsi1@abv.bg
Рекламна УЕБ страница на Фондация „ИКФЗ” гр. Разград
http://kapantsi.one-bg.com.
„ФОНДАЦИЯ „ИЗВОРИ НА КАПАНСКИ ФОЛКЛОР И ЗАНАЯТИ”
от ГР.РАЗГРАД е ВПИСАНА в НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСИЕТО,ПО УСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОД №20070418003
в” Обществена полза” за „ Децата на България.
Превод: български » английски
Foundation kapansi sources of folklore and crafts "

Bulgaria

http://kapantsi.
one-bg.com.
Razgrad, 7200

Street Maritza "№ 1, tel.C,ap. 6,floor 4

Tel: +359 84 653 054

+359 895 975 512
Deputy. Project Coordinator
Моля реализирайте връзка по интернет с мен Управителя на НПО Фондация "ИКФЗ" от гр.Разград Република България.
Благоадаря и Ви очаквам !


цитирай
7. анонимен - Браво
30.03.2010 10:55ФОНДАЦИЯ
„ИЗВОРИ НА КАПАНСКИ ФОЛКЛОР И ЗАНАЯТИ „
електронен имейл адрес kapantsi1@abv.bg
Рекламна УЕБ страница на Фондация „ИКФЗ” гр. Разград
http://kapantsi.one-bg.com.
„ФОНДАЦИЯ „ИЗВОРИ НА КАПАНСКИ ФОЛКЛОР И ЗАНАЯТИ”
от ГР.РАЗГРАД е ВПИСАНА в НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСИЕТО,ПО УСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОД №20070418003
в” Обществена полза” за „ Децата на България.
Превод: български » английски
Foundation kapansi sources of folklore and crafts "

Bulgaria

http://kapantsi.
one-bg.com.
Razgrad, 7200

Street Maritza "№ 1, tel.C,ap. 6,floor 4

Tel: +359 84 653 054

+359 895 975 512
Deputy. Project Coordinator
Желая да ми предоставите адреса на Вйърховня съд в република БЕНИНвъв връзка с нашите евро връзки и евро взаимоотношения
УПРАВИТЕЛ НАДЕЖДА САВОВА РАШКОВА
цитирай
8. анонимен - http://www. struma. com/obsht...
02.01.2011 00:39
http://www.struma.com/obshtestvo/14-ta-zaplata-poluchi-ekiput-na-yuzu-predi-nova-godina_14399/
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: petdoshkov
Категория: Други
Прочетен: 6191058
Постинги: 35
Коментари: 12136
Гласове: 2148
Архив
Календар
«  Септември, 2023  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930