Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
30.11.2009 14:10 - Сандански 1 - делото за отмяна на Забележка (продължение)
Автор: petdoshkov Категория: Други   
Прочетен: 3911 Коментари: 2 Гласове:
0

Последна промяна: 30.11.2009 14:55


Току -що получих съдебния протокол от заседанието. Нямам право на коментар, срещу писмена съдебна форма възражения не се правят.

ПРОТОКОЛ

Година 2009г. Град Сандански

Районен съд Сандански

На 23. 11. Година 2009

В публично заседание в следния състав:

Председател Добромир Парапанов

Секретар Донка Бабанова

Сложи за разглеждане дело номер 833 по описа на съда за 2009г.

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ищецът Петър Дошков, редовно призован,  се явява,

за ответната страна  ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград  , редовно призовани, се явява юрисконсулт Лазарова, упълномощена от по-рано.

Ищецът:Да се даде ход на делото.Не искам  отвод на съдията Добромир  Парапанов.Нямам основание за това.

Юрисконсулт Лазарова:Да се даде ход на делото.Съдът намира, че няма процесуална пречка да се даде ход на делото, за което

                 О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Ищецът:Уважаеми съдия,поддържам исковата си молба.Съдията преди Вас се произнесе  по доказателствени искания.Делото се намира на етап    на основание чл.143  от ГПК, т.е. да се произнеса по представеното  от процесуалния представител на ответника официално обяснение до ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград, дадено ми в качеството на  ръководител на катедрата по български език от  доц.д-р Лилия Илиева.Уважаеми съдия, моля официалния документ на Лилия Илиева да бъде допуснат  към доказателствения материал по делото, събран вече. Във връзка с правото ми да посоча насрещни доказателства, моля съда за следното:

Представям за съда и за ответника извлечение от протокол № 9 от 01.09.2008 г., с който доказвам, че това е релевантното заседание на катедрата по български език, на която е направено разпределение на часовете и става ясно, че Лилия Илиева има възложени  часове  по  общото езикознание , упражненията ги водех аз. Това  мое истинно твърдение, извлечено от официален документ на катедрата по български език, доказва, че тя клеветнически и с пълна умисъл е направила неистинното твърдение в обясненията които дава, че не е ръководила  обучението на студентите по общото езикознание на които съм преподавал аз.

Второ, уважаеми съдия, представям Ви извлечение от протокол № 12 и за ответната страна от 17.12.2008г. с който доказвам, че Лилия Илиева злонамерено твърди в обясненията си до ректора, че цитирам - „ датите на изпитите се определят от студентите, в удобно за тях време”, и т.н. Това е страница първа от обясненията, дадени във връзка с дисциплинарното производство за налагането ми на наказанието забележка. Уважаеми съдия, от т.4, 7 цитирам относно заповед № 11 от 11.12.2008г. на доц. Антони Стоилов, доц.Илиева чете тази заповед, от която става ясно въз основа на изискванията по разпоредбите 52 и т.н.  изброени, че всеки титуляр на лекционен курс представя в учебния отдел по една дата за всеки изпит, т.е. аз в качеството ми само  на водещ упражненията не мога нито да определям датите на изпитите, нито пък студентите. По този начин,  уважаеми съдия, обясненията на Лилия Илиева ясно и категорично дават данни за извършено документно престъпление  по реда на документните престъпления по Глава 9 ,чл.308 от НК.Моля съдът да отдели релевантните материали  и да ги изпрати на компетентната прокуратура.

Второ, допуснатото от съда доказателство обяснение  е неотносимо  към предмета на спора, който се определя от ищеца, т.е. от мен с основание към  петитума на иска. Всички тези обяснения нямат отношение към дисциплинарната процедура, която е затворена от три релевантни документа - първо– търсените ми обясенения от ректора; второ– от дадените мои обяснения и трето- от  наказателната заповед- забележка, която е в писмена форма и по никакъв начин, уважаеми съдия, не съдържа нито едно обстоятелство, отнасящо се до т.н. обяснения-документ с невярно съдържание- на Лилия Илиева, която  извършва  в идеална съвкупност и престъпление по служба.Съдията е с опит  и знае от наказателното право, което неизбежно води до правилната негова констатация.

По отношение на други доказателствени искания– нямам такива. Да се приемат моите  насрещни  писмени документи, които са с официален характер и са от длъжностни лица на ответника. Представих Ви и извлечение от протоколите и Ви нося оригиналните, ако има  съмнение за евентуална поправка.Да се приеме заповедта за наказание  № 88 от 24.03.2009 г., обратна разписка от пощата, трудовия договор на Иван Асенов Мирчев за длъжността ректор, Правилника за устройство и дейността на ЮЗУ, писмо № 49 -02- 15 от 24.02.2009 г., писмо от мен, чрез личния ми имейл до ректора на ЮЗУ “Неофит Рилски”-гр.Благоевград, препис от протокол № 1 от 12.02.2009 г., служебно писмо № 11 от 28.01.2009 г. от ръководителя на Катедра по български език до ищеца, съобщение от катедрата до мен  от 10.02.2009 г., от месец януари да не се приема, тъй като го няма в заповедта ми за наказание и няма нужда да шиканираме процеса. Протоколи № 9, № 10, № 11 и № 12 да не  се приемат, тъй като те се отнасят до събития, които не са по дисциплинарната процедура.Търсят ме защо не съм бил на 16.05.2008 г. Заповедта ми е за едно единствено   неявяване на катедрен съвет, а в последствие, обяснил съм вече, само за две катедрени заседания, които са на 12.02.2009 г. и 25.02.2009 г. , за това аз казах за 12.02.2009 г. да се приеме, а  по отношение на 25.02.2009 г. не са представили   доказателство. Представили са доказателство за 26.02.2009 г., което да се приеме. Правя искане да се приемат протоколите, които са обясненията на Лилия Илиева. От протоколите да се приемат само № 9 и № 10, а да не се приемат № 11 и № 12, защото те са за  м.май –м.юни, а на мен ми търсят отсъствие  за м.февруари и поради тази причина  нямат връзка.

Уважаеми съдия, съдът  е допуснал още с първоначалното си определение трите документа– молбата на проф.Воденичаров за прекратяване на трудовия ми  договор, заповедтта на Илия Гюдженов за прекратяване на трудовия договор и протокол от  ответното заседание от 29.06.2009г. -  те вече са приети. Обръщам внимание, че ги има, тъй като те са свързани с преподавателската правоспособност, предвид  обстоятелството, че моят иск е от главен и евентуален. С първоначалното определение съдията Бакалова от 24.09.2009 г. е допуснала и тези два документа, а именно молбата на проф.Воденичаров, и всичко останало те го имат.

Юрисконсулт Лазарова:Уважаеми господин председател, поддържам отговора. Считам   исковата молба абсолютно за неоснователна. Във връзка с представените протоколи  под т.9 от отговора, моля съдът да ги приеме както са представени по реда, а не само тези, които представи ищеца в днешното съдебно заседание, тъй като от тези протоколи аз ще извеждам фактите за неговите системни нарушения в предходно време от издаване на заповедта.Също така възразявам с всичко и цялото  изказване, което направи ищеца във връзка с  ръководителя на катедрата, тъй като съдът разглежда процедурата за налагане на наказанието, а не допълнителни факти, които нямат значение за извървяна процедура. Господин съдия,  също така искам да се отбележи, че това задължение да представя учебен план на Катедра по “Увод в общото езикознание” и “Синтаксис на съвременния български език” не мога да представя такъв документ, поради това, че  не е учебен план,  а учебна програма.Надявам се, че ищецът направи езикова бележка, защото учебен   план има за отделната специалност, а за отделните дисциплини има учебни програми, и аз тези съм ги представила в отговора- двете учебни програми, които представих и съдът ги прие.

Ищецът:Уважаеми съдия, учебните планове, ако сте виждали такива, те съдържат броя на дисциплините, съответните квалификации- магистър и бакалавър, както и начинът на оценяване на студентите, т.е. с  изпит, устна оценка и нищо друго. Това е в учебния план, който е регламентиран в Закона за висше образование. В същия закон за  висше образование е въведен още един подзаконов  нормативен акт, който те  наистина представиха - наречен Учебна програма. Отказвам се от искането за учебни планове, но те съществуват, и са в Закона за висше образование, нека да останем на етап представени от ответната страна две програми. Неправилно съдията ги е свързал и излиза, че има една програма с две дисциплини. Едната програма за Катедрата по български език” е за учебната дисциплина „Синтаксис на съвременен  български език” , като се отказвам от искането за учебни планове само и единствено да не бавим   процеса, но учебните планове са по-важни от  учебните програми.

Юрисконсулт Лазарова:Уважаеми господин председател, учебния план е за специалност, съдържа наистина всички дисциплини.Обаче как завършва една дисциплина, как се оценяват  студентите  по тази дисциплина са именно в тези учебни програми.

Ищецът: Уважаеми съдия, готов съм с риск да отложим процеса да ги донеса аз, защото ги имам, но  те са обемисти, за да се види, че там пише как завършва,и това съдът може да го удостовери за себе си, като прочете Закона за висше образование и там пише именно.Протоколът, който съм качил в  интернет, трябва да отговаря на всички мои критерии за истинност и да не се очаква от мои бивши колеги, че съм премълчал факт, който не е истина. За да имам дисциплинарно минало, трябва да имам съответното наказание, което е в писмена форма, а такова няма, защото аз съм се върнал на работа. Да се приемат, защото аз нямам дисциплинарно минало.

Юрисконсулт Лазарова:Уважаеми господин съдия, правя искане да бъдат приети всички протоколи от заседанията на катедрата, на които ищецът не е присъствал и не е изпълнявал задълженията си във връзка със системните нарушения на трудовата дисциплина. Това е едно дисциплинарно минало на ищеца.Това са извлечения от заседанията и от които е видно съставът. Това са факти, свързани с дисциплинарното поведение на ищеца.Както прецени съда, има достатъчно доказателства. Аз правя искане за приемане на приложените протоколи. Не може за едно и също нарушение да е наказван два пъти.Съдебната практика е категорична в това отношение- дисциплинарно минало значи неизпълнение на трудовите задължения. Аз не искам да кажа, че лицето е в състояние на наказаност през тази година, просто не е изпълнение на  трудовите му задължения и поради тази причина съм ги представила.Това съм целяла, такива факти да изведа от представените доказателства. 

Ищецът:Уважаеми съдия, да не се допускат тези   конфиденциални доказателства, защото по смисъла на КТ, за да имам дисциплинарно минало, както двукратно се изрази процесуалният представител на ответника, трябва да имам съответното наказание, което е в писмена форма, а такова няма, и е естествено, защото аз съм  бил възстановен и съм се върнал на работа и единственото ми наказание преди дисциплинарното уволнение е  процесното, и следователно по силата на закона аз нямам такова минало. Господин съдия, правя искане да не се приемат, тъй като аз определям предмета на спора, а предметът на спора  е наказанието „забележка” , което ми е нанесено единствено за претенция отсъствие през м.февруари. Ако ние обратно приемем становището на ответника, това значи недопустимо наказание на основание, което липсва, както и отчитане на обстоятелство, което не е вписано.Щом нямаме вписани обстоятелсва  в заповедта за наказание, те  не съществуват за правния мир. Недопустимо е изменение на писмена форма чрез съдебен протокол. Спорът е  единствено за забележката, исканите обяснения и за ирелевантните доказателства. Системни нарушения КТ изисква три и повече при положение че ми е искано обяснение. Спорът е единствено за забележката и търсене на обяснения.

Юрисконсулт Лазарова:Основанието  е друго– неявяване на катедрено заседание, системността на това нарушение, не че ние го наказваме за тези нарушения. Това включва поведението на служителя, което е свързано с  изпълнението на трудовите задължения. Аз правя искане да се приемат, но предоставям на съда да прецени.Моля да приемете всички доказателства, включително и обясненията на Лилия Илиева. Тези обяснения в тази обяснителна записка нямат отношение към процедурата за налагане на дисциплинарно наказание. Приложени са за това, че на няколко пъти не само деканът, а и ръководителят на катедрата е съобщавала на ищеца за неговите задължения и за това са приложени.

Ищецът:Не възразявам да се приемат обясненията на Лилия Илиева.

Съдът указва на страните възможността за доброволно уреждане на спора и взаимни отстъпки, възможността да постигнат  извънсъдебна спогодба, която да бъде представена на съда за одобрение, в който случай  делото ще бъде прекратено, без съдът да се произнася с решение.

Ищецът: Не е възможно постигане на спогодба.

Юрисконсулт Лазарова:Не е възможно.

Съдът  докладва:

Производството  е образувано въз основа на иск, предявен от  Петър Стоянов Дошков от  с.Каляново, обл.Пловдив срещу ЮЗУ „Неофит Рилски”- гр.Благоевград в законния срок.

Ответникът е изпратил писмен отговор на исковата молба .

1.Обстоятелствата от които произтичат претендираните права и възражения.

Ищецът твърди, че със заповед  № 88 от 24.03.2009г . , издадена от ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски” –гр.Благоевград, му е  наложено дисциплинарно наказание „забележка”. Ищецът твърди, че   тази заповед  е нищожна, издадена от  лице, което не притежава длъжността „Ректор”, тъй като  не е законно избран  за тази длъжност поради незаконен състав на Общото събрание на висшето училище, което е било проведено на 29.10.2007 г. Ищецът твърди, че  заповедта за налагане на дисциплинарното наказание „забележка” е незаконосъобразна, тъй като  правното основание за издаването й е Кодекса на труда , който  не е приложим   в случай  на уволнение на член на академичния състав.Ищецът твърди, че не са му били потърсени обяснения  за неявяването  на семинар на 15.12.2008 г. и 16.12.2008 г. и за две отсъствия  от катедрени заседания през  месец февруари 2009 г. , а само за едно такова заседание   без дата, преди 24.02.2009 г.

Ответникът  оспорва основателността на иска. Твърди, че заповед  № 88 от 24.03.2009 г., издадена от ректора на ЮЗУ, е издадена от компетентен орган и при  нейното издаване ректорът е изпълнил  задълженията си  по чл.193 , чл.194 и чл.195 от КТ и е упражнил   дисциплинарната си власт   като работодател  по смисъла на чл.15,  ал.1, т.11 от Правилника за устройство  на дейността на ЮЗУ.

Ответникът изразява становище да не се допуска искането на ищеца,  ректорът  да се яви лично в  съдебно заседание  за отговаряне на заявените  с исковата молба въпроси, тъй като техните отговори се съдържат в представените писмени доказателства.

2.Правна квалификация   на претендираните от ищеца права:

Съдът приема, че предявеният иск  от Петър Дошков  е с правно основание чл. 357 във вр. с чл.187 от КТ.

3.С оглед отразеното в  писмения отговор от  ответника, съдът намира , че няма права и обстоятелства, които да  се признават и няма обстоятелства, които не се нуждаят от доказване.

4.Разпределение на доказателствената тежест:

В доказателствена тежест на ищеца е да докаже, че е бил в трудово правоотношение с ответника, че е заемал длъжността главен асистент в Катедра "Български език"- ФФ.

В доказателствена тежест на ответника са следните подлежащи на доказване факти : че авторът на заповедта за налагане на  дисциплинарното наказание „забележка” е бил ректор на  ЮЗУ  „Неофит Рилски” гр.Благоевград към  24.03.2009 г., като е бил законно избран на тази длъжност ; че ищецът не се е явил на учебни семинари, зададени   на 15.12.2008г. и 16.12.2008г.; не е представил текущи оценките на студентите за първия семестър  на учебната 2009г.  и не се е явил на катедрени заседания на  12.02.2009 г. и 25.02.2009 г.

Съдът намира, че с оглед   доказателствената  тежест   страните  сочат доказателства за твърдяните от тях факти.

Ищецът:Уважаеми съдия, по отношение на доклада нямам възражение,тъй като следих изложението на съдията.

Юрисконсулт Лазарова:Нямам възражения по доклада.

По доказателствените  искания на страните:

Съдът намира  за основателно искането на ищеца  за приемане като писмено доказателство по делото на приложените към  исковата молба документи – заповед  № 88 от 24.03.2009г. на ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград, трудов договор № 187 от 04.04.2008г. , писмо  до ищеца № 49-02-15 от 24.02.2009г, отговор от  ищеца до ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград, молба от Александър Воденичаров от 19.06.2005г.,заповед № 102 от 23.06.2005г. на ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград,  Правилник за устройство и   дейността на ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград, както и  че е основателно искането му за приемане на  представените в днешното съдебно заседание  документи .

По исканията на  ответника в отговора му- съдът намира, че са основателни всички посочени там искания за приемане като писмени доказателства на  трудовия договор  с  проф.д-р Иван Мирчев за длъжността Ректор, Правилника за устройство и дейността на ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград, писмо № 49-02-15 от 24.02.2009 г. до ищеца, писмо, изпратено до ищеца чрез личния имейл, Учебна програма по дисциплините “Увод в общото езикознание" и “Синтаксис на съвременния български език”, препис от протокол №  1 от 12 02.2009 г., служебно  писмо №  11  от 28.01.2009 г.,  съобщение  от катедрата до ищеца от 10.02.2009 г. и протоколи №  9, № 10, № 11 и  № 12 от 2008г.  и № 2 от 2009г.

Съдът намира за основателно и направеното в днешното съдебно заседание искане от процесуалния представител на ответника за приемане на приложените към отговора и невключени  в исканията в него за приемане като писмени доказателства на всички изброени протоколи № 1 от 12.02.2009г;№ 2 от 26.02.2009г.; № 3 от 20.03.2009г.; № 4 от 10.04.2009г.; № 7 от 16.05.2008г.; №  8 от 17.06.2008г.; №  9 от 01.09.2008г.;  № 10 от 07.10.2008г. ; № 11 от 18.11..2008г.; № 12 от 17.12.2008г., както и обясненията  от доц. д-р Лили Илиева ръководител на катедрата  по български език при ФФ до ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград от  27.02.2009г. , за което

                   О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА и приема като  писмени доказателства   заповед  № 88 от 24.03.2009г. на ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград, трудов договор № 187 от 04.04.2008г. , писмо  до ищеца № 49-02-15 от 24.02.2009г, отговор от  ищеца до ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград, молба от Александър Воденичаров от 19.06.2005г., заповед № 102 от 23.06.2005г. на ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград,  Правилник за устройство и   дейността на ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград,отговор  от ищеца до ректора, Правилник за устройството и дейността на ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград,трудов договор  от 30.10.2007г., Учебна програма по  дисциплините по „Увод в общоото  езикознание” “Синтаксис на съвременния български език” ,препис  от протокол № 1 от 12.02.2009г.,  от заседание на катедрата по български  език, служебно писмо № 11 от 28.01.2009г.  от ръководителя на катедра по български език до ищеца,  съобщение от катедрата до ищеца от 04.02.2009г. за предстоящо катедрено  заседание  на 12.02.2009г. и протоколи с  № 1 от 12.02.2009г;№ 2 от 26.02.2009г.; № 3 от 20.03.2009г.; № 4 от 10.04.2009г.; № 7 от 16.05.2008г.; №  8 от 17.06.2008г.; №  9 от 01.09.2008г.;  № 10 от 07.10.2008г. ; № 11 от 18.11..2008г.; № 12 от 17.12.2008г., обяснения от доц.д-р Лилия Илиева - ръководител на катедрата  по български език при ФФ до  ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград  от 27.02.2009г.

Ищецът:Уважаеми съдия, правя доказателствено  искане съдът да приеме като доказателства  по делото Правилника  за образувателните дейности на ЮЗУ, защото именно тук в неговите текстове чл.60, ал.1 и ал.2  е казано  начина на оценяване на знанията,уменията на студентите, т.е. направено е разграничението  на изпити, текущи оценки и текущ контрол. Второ, че има разлика между учебни планове и учебни програми, които съвпадат  от гледна точка на оценяване и знанията на студентите .

Юрисконсулт Лазарова:Уважаеми господин  председател, аз изразявам следнто становище: учебните програми които са утвърдени и начина на оценяване е записан подробно така , че да се приеме, нищо ново, само допълва с обем  делото.

Ищецът: Уважаеми съдия, да се допусне стария правилник за образователните дейности  на ЮЗУ, тъй като той действа до 25.02.2009г.На мен са ми търсили обяснения за  минал период – м.януари и м.февруари .

Юрисконсулт Лазарова : Нямам искания.Да се приеме представения от ищеца правилник, въпреки че учебните програми за двете учебни години именно   са правени по този правилник, където  подробно са  описани всички  факти и обстоятелства,  които е трябвало да са налице при оценяване на студентите.

Съдът намира, че искането на ищеца за приемане като писмено доказателство  по делото на представения от него в днешното съдебно заседание Правилник за образователните дейности  на ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград от 2005 г.  следва да се приеме  като писмено доказателство,  за което

                  О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като писмено доказателство Правилник за образователните дейност на ЮЗУ „Неофит Рилски” гр.Благоевград  от 2005 г.

Ищецът:Нямам допълнителни доказателствени  искания.Да се даде ход на делото по същество.

Юрисконсулт Лазарова:Нямам  допълнителни доказателствени искания. Да се даде ход на делото по същество.Тагове:   Сандански,   отмяна,


Гласувай:
01. анонимен - Хайде бе, Каба, как така закъсняваш ...
01.12.2009 10:35
Хайде бе, Каба, как така закъсняваш да превъзнесеш "брилянтния" юрист? Нещо взе да ми липсваш, или мъдриш нещо ново?
цитирай
2. kkabakciev - Защото сега няма смисъл да се повтарям
02.12.2009 23:36
Ще коментирам по-подробно, когато излезе решение по делото на първа инстанция.
Тезата, че Дошков е брилянтен юрист, се доказва от факта, че той два пъти е уволняван от ЮЗУ и два пъти е възстановяван. Всеки разбиращ поне малко от право, като прочете основните документи по делото, разбира, че Дошков е брилянтен юрист.
А да обсъждаме ли факта, че в ЮЗУ се преподава право?
Изобщо - за какво говорим? В ЮЗУ се преподава право и същевременно ЮЗУ два пъти осъществява незаконно уволнение. И има ред причини да се мисли, че и третото уволнение е незаконно.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: petdoshkov
Категория: Други
Прочетен: 6230797
Постинги: 35
Коментари: 12136
Гласове: 2148
Архив
Календар
«  Ноември, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930