Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
08.10.2010 10:12 - Допълнен списък на ненадлежните в с. власт, после - съдебен протокол и накрая Писмената защита по делото срещу ЮЗУ пред Софийски градски съд .
Автор: petdoshkov Категория: Други   
Прочетен: 13500 Коментари: 6 Гласове:
0                         УИН:

                        До Комисията за превенция и борба с корупцията 

                        СИГНАЛ

от Петър Дошков

Осн.: Глава осма, Раздел ІІ АПК

Уважаема Комисия,

Данните за незаконните назначения на магистрати  извличам от протоколите на ВСС. Това позволява и лесната им проверка в сайта на ВСС:

http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm.

Ненадлежните са заплаха за националната сигурност. Те оформят действителния вътрешен октопод в магистратурата. съществува страх от тях, а не трябва. 

Незаконните назначения в Благоевградската съдебна система са практика, незаконните назначения извън Благоевградско са спорадични, което не омаловажава явлението.

Нелегалните магистрати са на двойно подчинение – на лица вън от системата и на ръководството на съд. Откриват се в Благоевградския съдебен ареал: в Окръжен и в Районен съд, както и в административен съд. Не са подминати прокуратурата и следствието.

 Незаконните съдии  са обвързани с ръководителите на съда. Без ръководството на съда не става назначение в него. Законно е влизане в съдебната система чрез конкурс: всеки друг начин за назначаване в системата е незаконен. Отмененият Закон за съдебната власт (ЗСВ) допуска и вътрешен конкурс  за длъжност в системата.

Ключова е Комисията по предложенията и атестирането към ВСС. (Извадките от протоколите на ВСС и нататък са оригинални.)

П Р О Т О К О Л   1   ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРОВЕДЕНО НА 14 ЯНУАРИ 2004г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Антон Станков – Министър на правосъдието

1.6. ОПРЕДЕЛЯ за членове на Комисия по предложенията – Христо Манчев, Румен Андреев, Радка Петрова, Венета Марковска и Виолета Бояджиева.

Съставът на комисия се обновява периодично.        

БЛАГОЕВГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

 Адвокати съдии по заместване.

Първоначално НЕЛЕГАЛНО назначаване на Емилия Топалова. Тя не е посочена за адвокат в първоначалното решение на ВСС за назначаването й. Справката в адвокатския регистър показва, че е вписана в Благоевградската колегия на 7 април 1995 г.  Отписана е  от Адвокатския съвет  на  29.09.2005 г.  Причината е 

Протокол  № 26 на ВСС от 21 септември 2005г.

3. На основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Емилия Георгиева Топалова за съдия в ОС-гр.Благоевград, при условията на чл.68, ал.1, т.3 от КТ на мястото на съдия Мими Фурнаджиева.

 Само съдия замества съдия. Вариантите по закон са четири. Първият е от съдия от същия съд. Когато не е възможно, се уведомява председателят на апелативен съд. Той може : (а) да командирова  апелативен съдия, (б) – съдия от друг окръжен съд или (в) съдия от районен съд.  Когато  председателят  (на апелативен съд) не може да командирова съдия от района на  съда,   уведомява ВСС, за да командирова съдия от друг апелативен съд.

Назначаването на адвокат Топалова без конкурс за съдия по заместване по Кодекса на труда е изначално нищожно. Невалидното предложение е на председателя на Окръжния съд в Благоевград Красимир Аршинков.

 При други обстоятелства заместващият се освобождава при завръщане на титуляра.  Титулярният съдия  Мими Фурнаджиева се връща на работа в окръжния съд ( и работи до 14 март 2007 г.).  Прекратителна заповед за квазисъдията Топалова  председателят  на окръжния съд  Аршинков не издава.

Второ нелегално назначаване на Емилия Топалова в окръжния съд.

      ПРОТОКОЛ № 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРОВЕДЕНО НА 11 ЯНУАРИ 2006 ГОД.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Проф. д-р Георги Петканов

     ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ  Р Е Ш И:

1.      На основание чл.27, ал.1, т.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Емилия Георгиева Топалова, съдия в Окръжен съд-гр.Благоевград при условията на чл.68, ал.1, т.3 от КТ, на длъжност "съдия" в Окръжен съд-гр.Благоевград при условията на чл.67, ал.1, т.1 от КТ.

Топалова работи нелегално  съдия в Благоевград почти 16 месеца.

Легален действуващ съдия се преназначава  в същия съд с предложение на председателя му. Адресатът  е Комисията към ВСС  за предложенията и атестирането (на магистрати).

По този ред Комисията Манчев е получила от председателя Аршинков кадровата справка за делата с участието на Топалова, оценка за работата й и нейното заявление за постоянно назначаване като съдия в окръжния съд.

Аршинков е злоупотребил повторно с власта си на председател на окръжен съд в полза на Топалова.  Съдебен състав с  Топалова  е ненадлежен. Актовете му са нищожни. Такива са и постановените еднолично, когато  Топалова гледа първоинстанционно дело в окръжния съд. Нейният незаконен ранг е на съдия от окръжен съд. Районен съдия  чака поне 3 години за такъв ранг. Получава го не автоматично с прослужване на годините, а след атестация и гласуване от ВСС, което невинаги е сигурна работа.

  Александър Воденичаров, бивш член на ВСС,  е с успешен опит в заобикаляне на конкурсното начало за първоначално назначаване в магистратурата. Пробива ВСС с назначаването на Воденичаров–син за районен съдия в София. До онзи момент синът  е асистент в  Правно-историческия факултет  на  бащата.  

П Р О Т О К О Л   39   ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРОВЕДЕНО НА 8 ДЕКЕМВРИ 2004г.      

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Константин Пенчев – председател на Върховния административен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Р Е Ш И:

30. На основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30а, ал.12 НАЗНАЧАВА Асен Александров Воденичаров за съдия в РС гр.София, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1, считано от датата на встъпване в длъжност.

ВСС злоупотребява с властта си в полза на Воденичаров–син. Можеш да станеш с връзките на баща си в ВСС директно районен съдия без задължителен конкурс за младши. Младши съдия не е районен. Става такъв с решение на ВСС след 2 години работа в окръжен съд. 

ПРОТОКОЛ №36  ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРОВЕДЕНО НА 30 НОЕМВРИ 2005 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Проф. д-р Георги Петканов – министър на правосъдието

НЯМА ОТСЪСТВАЩИ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ  Р   Е   Ш   И:

А/ СЪДИЛИЩА:

12. На основание чл.27, ал.1, т.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Асен Александров Воденичаров, съдия в Софийски районен съд, на длъжност "съдия" в Софийски градски съд при условията на чл.67, ал. 1, т.1 от КТ.

Същите два члена от ЗСВ вече водят до по-висока съдийска длъжност и по-висок ранг. Воденичаров младши е ненадлежен съдия, неговите актове са нищожни и в състав.

 Назначенията на Топалова и Воденичаров–син са двата начина на незаконно влизане в съдебната система:

- чрез (квази)договор за заместване по Кодекса на труда;

- чрез  директно безсрочно назначаване за съдия, като се прескача длъжността на младши магистрат.

2005г.  е с  незаконни назначения в  СРС,  в Районен съд- Самоков и даже в Ямболския

 

            ПРОТОКОЛ № 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРОВЕДЕНО НА 9 ФЕВРУАРИ 2005 ГОД.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Антон Станков - Министър на правосъдието

/Присъстват всички членове на ВСС/

18. На основание чл. 27, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 30а, ал. 12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Юлия Георгиева Тодорова - старши юрисконсулт в отдел "Правно обслужване и процесуално представителство" на Висшия съдебен съвет на длъжността "съдия" при Софийски районен съд, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица за размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.

19. На основание чл. 27, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 30а, ал. 12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Цветелина Славчева Кържева - Тенева - адвокат към Софийска адвокатска колегия на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица за размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.

ПРОТОКОЛ № 5 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРОВЕДЕНО НА 23 ФЕВРУАРИ 2005 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Иван Григоров – Председател на Върховния касационен съд и Никола Филчев – Главен прокурор на РБългария

19. На основание чл. 27, ал. 1, т. 4 във вр- с чл. 30а, ал. 12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Георги Димитров Чолаков –  адвокат в Софийска адвокатска колегия, на длъжността “съдия” в РС гр. Самоков, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.

            Първото директно назначаване на адвокат в магистратурата директно на ръководна административна функция е в РС-Ямбол. Иначе адвокатурата е независима и самоуправляваща се.

П Р О Т О К О Л   24   ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРОВЕДЕНО НА   30 ЮНИ 2004г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Антон Станков - Министър на правосъдието

17. На основание чл. 30а, ал.12 във връзка с чл.27,ал.1,т.4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Добрин Пеев Кючуков – адвокат при Адвокатска колегия – Ямбол на длъжността “Административен ръководител-председател на ОС Ямбол”, считано от датата на встъпване в длъжност с основно месечно трудово възнаграждение по Таблица № 1 за магистрати.

            Второ негално назначаване  на адвокат в Окръжен  съд - Благоевград.

По схемата със заместване   влиза в Окръжния съд - Благоевград  и адвокат Иванка Бикова. Бикова е вписана в Благоевградската адвокатска колегия на 15 май 1992 г. 12 години е вън от магистратурата.    
            ПРОТОКОЛ № 23  ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 10 МАЙ 2006 ГОД.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Р Е Ш И:

23. На основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 30а, ал. 12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Иванка Тодорова Бикова на длъжността “съдия” в ОС гр. Благоевград, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, до завръщане на титуляра съдия Росица Бункова, считано от датата на встъпване в длъжност.

Без данните от адвокатурата, решението ВСС заблуждава, че съдия замества съдия.

Съдия Бункова се завръща в окръжния съд, но и Бикова остава. Схемата е проиграна при Топалова. Бикова се назначава от ВСС по предложение на Аршинков  директно за съдия  в окръжния съд.  

            ПРОТОКОЛ № 9 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРОВЕДЕНО НА 14 МАРТ 2007 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Проф. д-р Георги Петканов - министър на правосъдието

5. На основание чл.27, ал.1, т.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Иванка Тодорова Бикова, съдия в Окръжен съд-гр.Благоевград, назначена при условията на чл.68, ал.1, т.3 от КТ, на длъжност "съдия" в Окръжен съд-гр.Благоевград при условията на чл.67, ал.1, т.1 от КТ, считано от датата на встъпване в длъжност.

Престъплението по служба е квалифицирано. ВСС е приел Наредба №2 от 28 юни 2006г ОТНОСНО РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ. Всяка съдийска длъжност се заема с конкурс. Конкурсът се провежда централизирано най-малко два пъти годишно. Обявява се и в Държавен вестник, в един ежедневник и на страницата на ВСС в интернет.

Наредба №2 ( за задължителни магистратски конкурси ) не пречи за трето нелегално влизане в Благоевградския окръжен съд.

Благоевградската адвокатура дава на съда  заместник  на председателя Аршинков. Аршинков  има  легални четири възможности за заместник: (а) съдия от същия съд (избрани са асистентите на Воденичаров в ПИФ Катя Бельова и Росен Василев), (б) съдия от друг съд (не е направено), (в) прокурор за заместник (не е направено), и (г) следовател за заместник (не е направено). Когато избраният заместник е от друг съд или е прокурор или следовател, се назначава за щатен съдия в окръжния съд. Не се връща на старото си работно място след изтичане на мандата.

Адвокат не става за заместник. Но не и за Благоевград.

            ПРОТОКОЛ № 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРОВЕДЕНО НА 16 МАРТ 2005 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Никола Филчев – Главен прокурор на Р България

 На основание чл. 27, ал. 1, т. 18 във връзка с чл. 30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Румяна Ангелова Бакалова – адвокат в Адвокатска колегия – Благоевград на длъжността “съдия” и “заместник на административния ръководител – заместник на председателя” на Окръжен съд гр. Благоевград.

Вероятно незаконното  назначаване на Бакалова в Окръжния съд е повлияно от  факта, че съпругът Здравко Бакалов по онова време е заместник-директор на Окръжната следствена служба в Благоевград, в момента е директорът й.

Ненадлежни  съдии  в БлОС са:  Величка  Борилова и Илияна Стоилова (в общ протокол на ВСС), Елка Ерменкова,  Атанаска Китипова. Петър Пандев и Диана Узунова ( в общ протокол)

Първите три  са районни съдии и влизат в Благоевградския  окръжен съд по  ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ, а не чрез конкурс.

 П Р О Т О К О Л  8   ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 ПРОВЕДЕНО НА  17 МАРТ 2004г.    

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Иван Григоров – Председател на Върховния касационен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Р Е Ш И :

6. На основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл.27,ал.1,т.4 от ЗСВ ПРЕНАЗНАЧАВА Величка Симеонова Борилова – съдия в РС Сандански за съдия в ОС Благоевград, считано от датата на встъпване в длъжност.

             7. На основание чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 27,ал.1,т.4 от ЗСВ ПРЕНАЗНАЧАВА Илияна Стоянова Стоилова – съдия в РС Благоевград за съдия в ОС Благоевград, считано от датата на встъпване в длъжност.

П Р О Т О К О Л   13   ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРОВЕДЕНО НА   15 АПРИЛ 2004г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: В първата част на заседанието – Антон Станков – министър на правосъдието, във втората част – Никола Филчев – главен прокурор

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Р Е Ш И :

3. Изключва от дневния ред:

- Предложение от Председателя на ОС Благоевград за трансформиране на свободна щатна длъжност “младши съдия” в ОС Благоевград в длъжност “съдия в ОС” и преназначаване на Елка Йорданова Ерменкова – съдия в РС Благоевград за съдия в ОС Благоевград;

6 дена по-късно.

П Р О Т О К О Л   14   ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ  ПРОВЕДЕНО НА   21 АПРИЛ 2004г.       ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Антон Станков – министър на правосъдието

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Р Е Ш И:

ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ В ДНЕВНИЯ РЕД:

6. Предложение от председателя на ОС Благоевград за трансформиране на една щатна бройка “младши съдия” в ОС Благоевград в щатна бройка “съдия” в същия съд и да бъде преназначена Елка Йорданова Ерменкова, председател на РС Благоевград, на трансформираната длъжност.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Р Е Ш И:

10. На основание чл.30, ал.7 във връзка с чл.27, ал.1, т.3 от ЗСВ ТРАНСФОРМИРА една щатна бройка “младши съдия” в ОС Благоевград в щатна бройка “съдия” в ОС Благоевград.

11. На основание чл.30, ал.7 във връзка с чл.27, ал.1, т.4 от ЗСВ ПРЕНАЗНАЧАВА Елка Йорданова Ерменкова, председател на РС Благоевград – за съдия в ОС Благоевград, с основно месечно трудово възнаграждение по щатната таблица за магистрати, считано от датата на встъпване в длъжност.

Основанията  на ВСС и за тримата  съдии в Окръжен съд – Благоевград  са ирелевантни. Чл. 30, ал. 7 ЗСВ  очевидно е ЯФГ: пропусната е буква „б”, тоест точният текст от ЗСВ е чл. 30”б”, ал. 7. Персоналните  предложения до ВСС (за преназначените от районни в окръжни съдии)  са  на Мими Фурнаджиева.   Нищо от реда в ЗСВ (отм.). ЗСВ (отм.)   изисква свободната длъжност в съд да се обяви конкурсна за неопределен брой адресати. Процедурата е евентуалните кандидати да минат през  Комисията по предложенията и  атестирането към  ВСС.  Никакво  преназначаване не е възможно, защото  РС-Сандански или РС-Благоевград не е БлОС. Налице е повишаване  на трите  в длъжност и ранг, за което се изисква конкурс чрез атестиране. Конкурс чрез атестиране  не е проведен.  Административният акт на ВСС е нищожен и несанируем от  времето. Осъществен е корупционният състав на престъпление по служба в уговор: и трите са си  знаели незаконното  положение.

 Съдия  Китипова е  незаконна  в Окръжен съд - Благоевград.

ПРОТОКОЛ № 2 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРОВЕДЕНО НА 2 ФЕВРУАРИ 2005 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Антон Станков – Министър на правосъдието

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ   Р   Е   Ш   И:

10. На основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30б, ал.7 от ЗСВ ПРЕНАЗНАЧАВА Атанаска Иванова Китипова, и.д. председател на Районен съд гр.Гоце Делчев с ранг "съдия в ОС" - на длъжност "съдия" в Окръжен съд гр.Благоевград, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.

Аргументите срещу Китипова в окръжния съд  са същите като при Борилова, Стоилова и Ерменкова: РС-Гоце Делчев не е БлОС.

            Незаконни окръжни благоевградски  съдии са Петър Пандев и Диана Узунова.

Те са персонални предложения на бившия председател на Окръжния съд - Крассимир Аршинков. Влизат в Окръжния съд чрез директно назначаване - без конкурс.

ПРОТОКОЛ № 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРОВЕДЕНО НА 11 ЯНУАРИ 2006 ГОД.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Проф. д-р Георги Петканов

     ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ  Р Е Ш И:

2. На основание чл.27, ал.1, т.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Петър Витков Пандев, съдия в Районен съд-гр.Благоевград с ранг "съдия в АС", на длъжност "съдия" в Окръжен съд-гр.Благоевград с ранг "съдия в АС", .
            3. На основание чл.27, ал.1, т.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Диана Чавдарова Узунова, съдия в Районен съд-гр.Петрич с ранг "съдия в ОС", на длъжност "съдия" в Окръжен съд-гр.Благоевград, .

По модела Пандев-Узунова, незаконно влиза в Окръжния съд и Татяна Андонова          

ПРОТОКОЛ № 18

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 12 АПРИЛ 2006 ГОД.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Проф. д-р Георги Петканов - Министър на правосъдието
            13. На основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от ЗСВ ПОВИШАВА Татяна Антонова Андонова - съдия в Районен съд - гр. Благоевград, с ранг "съдия в ОС" в ранг "съдия в АС", считано от датата на вземане на решението.
            14. На основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30а, ал. 12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Татяна Антонова Андонова - съдия в Районен съд - гр. Благоевград, с ранг "съдия в АС" на длъжността "съдия" в Окръжен съд - гр. Благоевград, с ранг "съдия в АС", считано от датата на встъпване в длъжност.
            Няма нужда от коментар.

             Незаконни назначения в първоистанционни благоевградски съдилища.

Казусът Марияна Мицева в административния съд.

            Административнопроцесуалният  кодекс (нов) въвежда 28 административни съдилища.  Конкурсът е централизиран. Конкурсният резултат може да се обжалва пред Върховния административен съд (ВАС).  

ПРОТОКОЛ № 49 ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН  СЪВЕТ ПРОВЕДЕНО НА 28 НОЕМВРИ 2006 г. ОТ 14 ЧАСА

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ предложението от председателите на конкурсните комисии за назначаване на Марияна Ангелова Мицева за: съдия в Административен съд – гр. Благоевград,
в Административен съд – гр. Пловдив, Административен съд – гр. Пазарджик,
в Административен съд – гр. Кюстендил, Административен съд – гр. Бургас,
/ Административен съд – гр. Варна, в Административен съд – гр. Враца,
Административен съд – гр. Монтана, в Административен съд – гр. Плевен,
в Административен съд – гр. Велико Търново и  Административен съд – гр. Видин.

Мицева обаче е с бал от конкурса, позволяващ й да бъде съдия в административния съд в Благоевград, който е нейно първо желание.  Тя обжалва решението на ВСС пред ВАС с довода, че липсват мотиви за отхвърлянето й. Жалбата не е насочена към кандидат, заел длъжността й в Благоевград с по-нисък конкурсен резултат.

ВАС отменя отрицателното решение на ВСС и връща преписката за ново разглеждане. Тоест нов конкурс между кандидатите по отменения. Окончателните решения на съд са задължителни за административните органи, гражданите и други съдилища.

            ПРОТОКОЛ №14  ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 25 АПРИЛ 2007 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Проф. д-р Георги Петканов - Министър на правосъдието 

15. На основание чл. 27, ал. 1, т. 3 от ЗСВ ТРАНСФОРМИРА една щатна бройка "младши съдия" в една щатна бройка "съдия" по щата на Административен съд-гр.Благоевград.
15.1. На основание чл. 27, ал. 1 т. 4, във вр с чл. 127г, ал. 4 и чл. 30а, ал. 12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Марияна Ангелова Мицева за съдия в Административен съд-гр.Благоевград, считано от датата на встъпване в длъжност.

Административните съдилища нямат младши съдии. ВСС не изпълнява задължителното решение на ВАС.  Конкурсният резултат за Благоевград не се преразглежда между участниците в отменения конкурс.
Гласувай:
01. kkabakciev - ТОВА СЕ КАЗВА ДОСТОЙНО ГРАЖДАНСКО ПОВЕДЕНИЕ!
08.10.2010 10:48
ТОВА СЕ КАЗВА ИСТИНСКИ СВОБОДЕН, СЪВЕСТЕН И ЕРУДИРАН ГРАЖДАНИН НА ПРАВОВА ДЪРЖАВА!

_____
САМО ДЕТО ТАЯ ДЪРЖАВА ТУК НЕ Е ДЪРЖАВА, А ЕДНА ИСТИНСКА КОЧИНА!
НО САМО ХОРА КАТО ДОШКОВ МОГАТ ДА Я ПРОМЕНЯТ! (НЕ И МНОЗИНСТВОТО ВЛЕЧУГИ, КОИТО Я НАСЕЛЯВАТ!)
цитирай
2. анонимен - ДОШКОВ лъжитети изглежда че нямат краи за Мицева.
28.10.2010 11:28
Та първо клеветеше че небила обжалвала,ама после се оказало че била обжалвала конкурса си. Абе спешник голям си бе ти

kopi/peis ot DARIK. Петър Дошков - 16.03.2009 г. 23:53:32

Преди да си тръгна за село от Благоевград. Приех в този час от Мирчо Люнгов да представя синоптично нещата с депутата Янев, когото зауважавах. Разделих през нощта в село в 4:00 данните на две части.
ОКРЪЖЕН съд.
Първоначално нелегално назначаване в съдебната система.
Емилия Георгиева Топалова. Прот. 26 от 21 септ. 2005г. на ВСС: влиза незаконно на мястото на Мими Фурнаджиева - чл. 68,ал.1, т. 3 КТ (срочен договор). Прескачам анализ, но между нарушенията по назначаването й е и чл. 62 ЗСВ (отм.).
После Топалова става съдия в ОС-Благоевград, но вече по чл. 67, ал.1, т. 1 КТ (безсрочен тр. договор). Изтъкнах несанируемостта на това назначение. Спестих данните за повишаването й в ранг Съдия от АС от ВСС през 2009г. Обясних, че нарушението с назначаването й в БлОС е усложнено, понеже длъжността води след себе си и ранг на Съдия в ОС.
Иванка Бикова е по-тежък случай от Топалова в БлОС, понеже Бикова прибавя към дефектите от назначаване в противоречие на закона (нищожност) и нарушаване на Наредба №2 от 28 юни 2006г. за централизиран конкурс...
Дадох пример на публиката, която не скучаеше, с назначаването на Румяна Бакалова в БлОС по мъртвороден текст от ЗСВ (отм.). Но и при трите доказах идването им от адвокатурата. Цитирах отписването им от Адвокатска колегия Благоевград.Разбира се, че Бакалова не е в архива, но вече писах, че е назначена за мен в БлОС законно по импотентен текст от ЗСВ.

Първоинстанционни нелегални назначения на съдии в Благоевград.
Адм. съдия Марияна Мицева (БлАС) я разнищих. Никога не е оспорвала пред ВАС конкурса си за навсякъде за адм. съдия. Впечатлих аудиторията с решение на ВСС за трансформация на бройка младши съдия в съдия от адм. съд. Адм. младши съдии няма - виж и чл. 15 от въпросната наредба. (ДВ брой 61 2006г.). Просто много слухове за Мицева.цитирай
3. анонимен - продължение
28.10.2010 11:40
kopi/peis ot DARIK. Петър Дошков - 17.03.2009 г. 20:08:50

Звъниха ми разни хора. Някои от тях бяха крайни за Мицева. Но едно е да съм в Благоевград, друго е да съм в село. Но вече нахраних козичката на тати, той е добре и се радва, че се върнах. Тъгувал е за мен. Преди да говоря в Приемната на Янев, проверявах във ВАС за Мицева по двете й имена. Нищо.
Но преди час отново прочетох кореспонденцията си и реших, че недоглеждам нещата. Защото аз вярвам на един човек от Благоевград и затова обърнах начина на търсене на Мицева във ВАС.
Оставам на старото си мнение заради НАРЕДБА № 2/28.06.2006 г.
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ОТНОСНО РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
НА КОНКУРСИ ЗА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ

/публикувана в ДВ брой 61/28.07.2006г./
Чл.15. Конкурсът се провежда централизирано не по-малко от два пъти годишно.
(2) Когато с влязло в сила решение конкурсът е отменен, се насрочва нов конкурс.
(3) Новият конкурс се провежда с всички кандидати, допуснати за явяване до отменения конкурс. Нови кандидати не се допускат.
И дори сега не греша, но не изневерявам на себе си, като смятам, че не е колегиално, нито професионално назначаването на Мицева в Адм. съд -Благоевград чрез ПРОТОКОЛ №14 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 25 АПРИЛ 2007г.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Проф. д-р Георги Петканов - Министър на правосъдието
15. На основание чл. 27, ал. 1, т. 3 от ЗСВ ТРАНСФОРМИРА една щатна бройка "младши съдия" в една щатна бройка "съдия" по щата на Административен съд-гр.Благоевград.
15.1. На основание чл. 27, ал. 1 т. 4, във вр с чл. 127г, ал. 4 и чл. 30а, ал. 12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Марияна Ангелова Мицева за съдия в Административен съд-гр.Благоевград, считано от датата на встъпване в длъжност.Ето откритото от мен съдебно решение.
РЕШЕНИЕ
№ 3360
София, 03.04.2007

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на двадесет и втори март две хиляди и седма година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА
ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДОБРЕВА
ИВАН РАДЕНКОВ
МАРИЕТА МИЛЕВА
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
при секретар Милка Ангелова и с участието
на прокурора Мария Каменска изслуша докладваното
от съдията ДИАНА ДОБРЕВА

по адм. дело № 12285/2006.Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт.
Образувано е по жалба на Марияна Ангелова Мицева от гр. Петрич срещу решението на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49 от 28.11.2006 г., в частта му по т. 184, с която е отхвърлено предложението на председателите на конкурсните комисии за назначаването й на длъжността „съдия” в Административен съд гр. Благоевград, София-град, София-област, гр. Перник, гр. Пловдив, гр. Пазарджик, гр. Кюстендил, гр. Бургас, гр. Варна, гр. Враца, гр. Монтана, гр. Плевен, гр. Велико Търново и гр. Видин. В жалбата и в представената писмена защита се поддържа, че оспорваното решение е незаконосъобразно, тъй като липсват мотиви.
Ответникът – Висш съдебен съвет, чрез процесуалния си представител моли жалбата да бъде отхвърлена по съображения, изложени в писмени бележки.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение, че жалбата е основателна, защото неизлагането на мотиви към решението е основание за отмяната му.
Върховният административен съд, в настоящия петчленен състав, като обсъди доказателствата по делото и доводите на страните, приема следното:
С решението в обжалваната му част Висшият съдебен съвет е отхвърлил предложението на конкурсните комисии за назначаване на жалбоподателката на длъжност „съдия" в Административен съд в посочените градове. По своята същност решението представлява индивидуален административен акт, издаден от Висшия съдебен съвет при упражняване на кадровото му правомощие за назначаване на магистрати, като е взето с таен вот по реда на чл. 30а, ал. 12 от ЗСВ. Въпреки успешното й класиране на проведения конкурс, предложението за назначаване на жалбоподателката е отхвърлено поради липса на изискуемото се от закона мнозинство от повече от половината от общия брой на всички членове на Висшия съдебен съвет, тъй като за никой от регионалните административни съдилища, посочени в заявлението, кандидатурата й не е събрала необходимия минимум от тринадесет гласа „за”.
Върховният административен съд счита за основателно оплакването, че решението на Висшия съдебен съвет в обжалваната му част не съдържа фактически и правни основания за постановяването му. Предложението на вносителите е отхвърлено, без да са изложени съображенията на колективния административен орган за негативния вот. Това съставлява нарушение на изискването на чл. 15, ал. 2, т. 3 от ЗАП за мотивираност на административните актове, в това число и на постановените от колективни административни органи. Обстоятелството, че Висшият съдебен съвет е колективен орган и приема решенията си с тайно гласуване не е основание за неспазване на общото изискване на закона (в този смисъл т. 7 от ППВС № 4/1976 г., т. 3 от ТР № 16/1975 г. на ОСГК на ВС, т. 2 от ТР № 4/2004 г. на ОС на ВАС и т. 4 от ТР № 1/2006 г. на ОС на Втора колегия на ВАС).
В резултат от допуснатото от органа нарушение, от една страна се засяга правото на съдебна защита на магистрата, чиято кандидатура е отхвърлена, защото поради неизлагането на съображения за постановяване на атакуваната част от решението, той е лишен от възможността да оспори законосъобразността на административния акт по същество и така да реализира правото си на защита в пълния му обем. От друга страна, липсата на мотиви препятства и съдебния контрол за законосъобразност на акта, като не дава отговор на въпроса извършена ли е от съвета преценката по чл. 126, ал. 1, т. 4 от ЗСВ.
По изложените съображения решението на Висшия съдебен съвет в обжалваната му част следва да бъде отменено на основание чл. 146, т. 2 и 3 от АПК, а преписката върната на административния орган за ново произнасяне по направеното предложение.
Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, петчленен състав,
РЕШИ:


ОТМЕНЯ решението на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49 от 28.11.2006 г., в частта му по т. 184, с която е отхвърлено предложението на председателите на конкурсните комисии за назначаването на Марияна Ангелова Мицева на длъжността „съдия” в Административен съд гр. Благоевград, София-град, София-област, гр. Перник, гр. Пловдив, гр. Пазарджик, гр. Кюстендил, гр. Бургас, гр. Варна, гр. Враца, гр. Монтана, гр. Плевен, гр. Велико Търново и гр. Видин.
ВРЪЩА преписката на административния орган за ново разглеждане при спазване на указанията, дадени в мотивите на решението.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Захаринка Тодорова
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Диана Добрева
/п/ Иван Раденков
/п/ Мариета Милева
/п/ Илияна Дойчева
цитирай
4. анонимен - Смешник, кажи каде са ти истинските проблеми със Мицева. А не да се въртиш като.......
28.10.2010 11:49
Q
цитирай
5. petdoshkov - Мнението си за Мицева съм изразявал повече от 2 пъти.
28.10.2010 13:10
Наистина ми писаха да открия въпросното решение на ВАС. Направих го. Решението на ВАС връща преписката на ВСС, я не я назначава. Това означава ВСС да обяви конкурс в съответствие със ЗСВ. Този конкурс е ЦЕНТРАЛИЗИРАН. Не отричам, че Мицева с основание се е борила за правата си (това ми хареса). Известно е, че тя е наклеветена на изборното заседание на ВСС, и то от известен член на ВСС, която е действуващ съдия във ВАС. Вместо конкурс за страната, както е по закон, ВСС ТРАНСФОРМИРА бройка младши съдия в съдия в АС- Благоевград лично за Мицева, без да вади в същото време незаслужилия съдия, който е заел мястото й. Това е нищожен акт. Процедурата по ЗСВ изисква КОНКУРС с всички участници, ако потвърдят, а не допълнително ЕДИНИЧНО назначаване. Разбира се, че нарушителят основно е ВСС, а Мицева съучаства.
Вярно е, че е несправедливо да е вън от системата. Но законът трябва да се спазва. Аз съм за това въобще да не беше се случвал нейният казус. Но се е провалила с приемането на единичното си назначаване в Благоевград - вместо да продължи по законния ред. Щеше да спечели - убеден съм и на повторния конкурс.
Има деликт срещу нея, но за мен е неправилно хем вървиш по закона, като обжалваш решението на ВСС пред ВАС, хем го пренебрегваш, щом приемаш да те назначат в АС - Благоевград чрез нищожна трансформация на щатна бройка младши съдия в редови. Това е мнението ми.
Още веднъж, понеже се манипулира:хората не следят дебата ни, който е отдавнашен и с квалификации срещу мен.
Това с. решение на ВАС - повтарям - открих, след като ми обърнаха внимание в нарочен имейл с координатите му. Наистина го отчетох, даже се извиних, че не го намерих сам. Мицева беше определена в имейла, и то на Човек от магистратурата, като свестен човек и подготвен магистрат. Даже ми писаха за болката й от обидата от неоснователното й неизбиране. Нямаше нужда - знам какво е. Проверих дали на нейното място не е състудентката й от ЮЗУ, съжалявам , но не е Воденичаровото протеже В. Вълкадинова ( в АС - Благоевград от БлРС). Исках да е последното, но уви.
цитирай
6. анонимен - "Цитат от Дошков"да представя синоптично нещата с депутата Янев, когото зауважавах цъ.цъ.цъ.....
28.10.2010 13:14
Като се знае кои е началник на ДЕПУТАТУУ.... Яне Янев. И как Петър Дошков се реди пред вратата му със торбичка ГРОЗДЕ, за да влезне и да го впечатлява.Направо се ПОГНУСВАМ
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: petdoshkov
Категория: Други
Прочетен: 6431270
Постинги: 35
Коментари: 12136
Гласове: 2150
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031