Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
08.10.2010 10:17 - Ненадлежните 2
Автор: petdoshkov Категория: Други   
Прочетен: 9439 Коментари: 1 Гласове:
0Незаконни назначения в Благоевградския районен съд.

Първият нелегален начин е чрез познатия временен договор за заместване на съдия от външно за системата лице.  Директно постоянно назначаване без конкурс не се открива. 

 ПРОТОКОЛ №20

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 26 АПРИЛ 2006 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Проф. д-р Георги Петканов - Министър на правосъдието

38. На основание чл.27, ал.1, т.4, във връзка с чл.30а, ал.12 ат ЗСВ НАЗНАЧАВА Мирослава Ангелова Йорданова на длъжност "съдия" в Районен съд гр.Благоевград при условията на чл.68, ал.1, т.3 от КТ, до завръщането на титуляра Лилия Владимирова Масева, считано от датата на встъпване в длъжност.

 22 дена по-късно.

  ПРОТОКОЛ №24  ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА  17 МАЙ 2006г.

 НАЗНАЧАВА Мирослава Ангелова Йорданова, съдия в Районен съд гр.Благоевград при условията на чл.68, ал.1, т.3 от КТ на мястото на Лилия Владимирова Масева, на длъжност "съдия" в Районен съд гр.Благоевград при условията на чл.67, ал.1, т.1 от КТ, считано от датата на встъпване в длъжност. 

 Предложението е на председателя на районния съд в Благоевград Владимир Ковачев.               

Случаят на съдията в районен съд – Благоевград Габриела Тричкова е усложнен с решение на ВАС. Нейното влизане в съдебната система е като при  Мирослава Йорданова, но първоначалният съд е в Петрич. Председател е днешният съдия в Благоевградския окръжен съд Иво Харамлийски.

 ПРОТОКОЛ № 21

 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 3 МАЙ 2006 г. – 10.00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Проф. д-р Георги Петканов - Министър на правосъдието

 12. На основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 30а, ал. 12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Габриела Драгомирова Дянкова-Тричкова на длъжността "съдия" в РС гр. Петрич, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, до завръщане на титуляра Мая Христова Банчева - Кобурова.

 Тричкова не е държала конкурс за младши съдия. Завършва Югозападния университет в Благоевград. Трупа юридически стаж (преди Петрич) в Благоевград – РИОКОЗ и Областна администрация.

Председателят Харамлийски не свързва връщането на съдия Мая Банчева с освобождаване на Тричкова от районния съд в Петрич.

   ПРОТОКОЛ № 2  ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 17 ЯНУАРИ 2007 г.

4. На основание ч 27, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 30а, ал. 12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Габриела Драгомирова Дянкова–Тричкова – съдия в РС гр. Петрич, назначена при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до завръщане на съдия Мая Христова Банчева – Кобурова, на длъжността “съдия” в РС гр. Петрич, при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.

 Останалото при председателя Харамлийски (в Петрич) е същото като при председателите Аршинков и Ковачев (в Благоевград). Тричкова е с  покровител  във ВСС.

 Преместването на Тричкова  от Петрич в Благоевград минава през съдебно решение на ВАС.  Делото е по жалба на съдията от Разлог Емил Божков. Обжалва две решения    на ВСС. Едното за непреместване на длъжност "съдия" в Районен съд-Благоевград. Второто срещу  преместването  на същата длъжност на Габриела Тричкова.

Решението на ВАС е №11588 по адм. дело № 11667/2008 г. Докладва го Елена Златинова.  

Божков е с оценка "много добра" и с ранг "съдия в окръжен съд". Юридическият му  стаж в съдебната система е над 4  години.

Габрила Тричкова е с оценка "много добра" и с ранг "съдия в РС". Нейният стаж в съдебната власт е 1 година и 8 месеца.

Божков е класиран преди Тричкова, но не е избран за Благоевград. ВСС (нов) предпочита Тричкова, която е с по-ниско класиране, по-нисък ранг и по-кратък юридически стаж.

Мая Кипринска (член на ВСС от квотата на БСП) влиза в съдебната система по модела Аршинков-Бакалова в Окръжен съд - Благоевград.

ПРОТОКОЛ № 15 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРОВЕДЕНО НА 18 МАЙ 2005 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Антон Станков – Министър на правосъдието
Г/ СЛЕДСТВЕНИ СЛУЖБИ:

 4. ОТХВЪРЛЯ предложението от директора на Националната следствена служба за назначаване на Мая Сотирова Кипринска за административен ръководител - директор на Окръжна следствена служба гр. Благоевград.

33 дена по-късно.

ПРОТОКОЛ № 20 ОТ ЗАСЕДНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРОВЕДЕНО НА 22 юни 2005 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Антон Станков – Министър на правосъдието

 Г/ СЛЕДСТВЕНИ СЛУЖБИ:

 1. На основание чл. 27, ал. 1, т. 18, във вр. с чл. 30а, ал. 12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Мая Сотирова Кипринска – главен юрисконсулт в Дирекция “Правно-нормативно обслужване” – МВР, на длъжността “Административен ръководител – директор” на Окръжна следствена служба – гр. Благоевград.

 Юрисконсулт от МВР има толкова основания да стане директор на Окръжна следствена служба, колкото и Румяна Бакалова – заместник-председател на Окръжен съд. Вносител на предложението за Кипринска е подалият оставка през 2007 г. скандален директор на Националната следствена служба Ангел Александров.

 Ненадлежен съдия в районния съд на Благоевград е Иван Петков. Идва в Благоевград младши съдия от Окръжния съд в Хасково.

ПРОТОКОЛ №10 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 28 МАРТ 2007 г.

 7. На основание чл. 147, ал. 2 от ЗСВ ПРОДЪЛЖАВА СРОКА НА НАЗНАЧЕНИЕТО на Иван Йорданов Петков – младши съдия в Окръжен съд – гр. Хасково с още шест месеца, считано от 18 март 2007 г.

Не минава и месец.  ВСС  нарушава закона и Наредбата за конкурси за съдии.

ПРОТОКОЛ №14 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 25 АПРИЛ 2007 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

 6. На основание чл.148, ал.3, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Иван Йорданов Петков, младши съдия в Окръжен съд-гр.Хасково, на длъжност "съдия" в Районен съд-гр.Благоевград при условията на чл.67, ал.1, т.1 от КТ, считано от датата на встъпване в длъжност.

 Назначението на Петков директно в Районен съд – Благоевград  е нищожно. Назначаването на съдия в районен съд е след спечелване на мястото  в централизиран конкурс за длъжността.

 Прокуратурата в Благоевград не е незасегната от незаконни назначения. Това сочат данните за Георги Мадолев. Мадолев е син на дългогодишния незаконен заместник-декан на Воденичаров в Правно-историческия факултет Васил Мадолев.

 П Р О Т О К О Л   37   ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРОВЕДЕНО НА 24 НОЕМВРИ 2004 г.

 45. На основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Георги Василев Мадолев за следовател в ОСлС гр. Благоевград с месторабота ОСлО гр.Благоевград, с основно месечно трудово възнаграждение, считано от датата на встъпване в длъжност.

 Няма данни Мадолев да е държал конкурс за младши следовател. Идва юрисконсулт от енергопреноса на Благоевград. ВСС му посвещава три протокола.

 ПРОТОКОЛ №2 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 17 ЯНУАРИ 2007 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Проф. д-р Георги Петканов – Министър на правосъдието
ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Р Е Ш И: 19. ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка на решение на ВСС по протокол № 8/08.02.2006 г. с което Георги Василев Мадолев - следовател в ОСлС гр. Благоевград е назначен на длъжността “прокурор” в РП гр. Благоевград, като решението се чете: “Назначава Георги Василев Мадолев – следовател в ОСлС гр.

 

Благоевград, с ранг “Следовател в ОСлС”, на длъжността “прокурор” в РП гр. Благоевград, с ранг “прокурор в ОП”

Мадолев-син  обаче липсва в цитирания 

ПРОТОКОЛ №8 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 8 ФЕВРУАРИ 2008.

 Не става дума за пропуск или явна фактическа грешка. Налице е  

ПРОТОКОЛ №1 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 11 ЯНУАРИ 2006 ГОД.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Б/ ПРОКУРАТУРИ:

1.На основание чл.27, ал.1, т.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Георги Василев Мадолев, следовател в Окръжна следствена служба-гр.Благоевград, на длъжност "прокурор" в Районна прокуратура-гр.Благоевград.

       Не само защото е назначен незаконно в системата, но и поради липсата както на прослужени три години на длъжността, така  и на атестиране Георги Мадолев няма основание да бъде в районната прокуратура с ранг на окръжен прокурор.

              Първото незаконно назначение в Блатгоевградското следствие е на Райна Гундева. Влиза в магистратурата  без  конкурс за  младши следовател (както Воденичаров -младши в СРС).

 П Р О Т О К О Л   30   ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРОВЕДЕНО НА   6 ОКТОМВРИ 2004г.      

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Антон Станков – Министър на правосъдието

71. На основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Райна Андреева Гундева за следовател в ОСлС гр.Благоевград, с месторабота ТСлО Сандански, с основно месечно трудово възнаграждение, считано от датата на встъпване в длъжност.

            Гундева не остава в  ТСлО - Сандански.

ПРОТОКОЛ № 8

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 8 ФЕВРУАРИ 2006 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Константин Пенчев – Председател на Върховния административен съд
            ОТНОСНО: Предложение от директора на ОСлС – гр. Благоевград за промяна на датите за преназначаване на следователи

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Назначаването на следователите да става считано от дата посочена от директора на Националната следствена служба.
5. На основание чл. 27, ал. 1, т. 4 във вр. с чл. 30а, ал. 12 от ЗСВ
НАЗНАЧАВА Райна Андреева Гундева - следовател в Окръжна следствена служба - гр. Благоевград, на длъжността прокурор в Районна прокуратура - гр. Благоевград, считано от 01.04.2006 г.

      ИСКАНЕ: 1) ДАНС  да верифициря данните  в кадровия масив на ВСС, който е достъпен он лайн, както и да поиска от ВСС чрез министъра на правосъдието данни за  назначенията на всички действуващи благоевградски магистрати. Ще се намерят данни за Вера Коева и  бившия съдия Ваня Вълкадинова (вече в Административен съд - Благоевград), както и за Станислава Арабаджиева в Благоевградската районна прокуратура.  (Ако не можете да се справите с  материята, ще Ви помогна - вижте впрочем и доклада Сукнаров от ВСС във връзка с проверката за дейността на бившия председател на БлОС Красимир Аршинков.)

 2) Сезирайте не само ВСС за действия по същество за отстраняване на ненадлежните магистрати, но и министър-председателя на РБ - той трябва да знае положението.

            Уточнявам:   Не разчитам на Главния прокурор, както и на министъра на правосъдието. Нямам намерението да спирам до тук. Сезирам ЕК за натиск за очистване на магистратурата от ненадлежните. Не правете опити за осребряване на данните.

 

             15 септември 2010г.                                                           Подпис:Тагове:   ненадлежните,


Гласувай:
01. kkabakciev - ТОВА СЕ КАЗВА ДОСТОЙНО ГРАЖДАНСКО ПОВЕДЕНИЕ!
08.10.2010 10:41
ТОВА СЕ КАЗВА ИСТИНСКИ СВОБОДЕН, СЪВЕСТЕН И ЕРУДИРАН ГРАЖДАНИН НА ПРАВОВА ДЪРЖАВА!

_____
САМО ДЕТО ТАЯ ДЪРЖАВА ТУК НЕ Е ДЪРЖАВА, А ЕДНА ИСТИНСКА КОЧИНА!
НО САМО ХОРА КАТО ДОШКОВ МОГАТ ДА Я ПРОМЕНЯТ! (НЕ И МНОЗИНСТВОТО ВЛЕЧУГИ, КОИТО Я НАСЕЛЯВАТ!)
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: petdoshkov
Категория: Други
Прочетен: 6431623
Постинги: 35
Коментари: 12136
Гласове: 2150
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031