Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
20.01.2010 19:41 - Протокол от Обезщетителното второ дело в РС-гр. Сандански
Автор: petdoshkov Категория: Други   
Прочетен: 120567 Коментари: 213 Гласове:
0

Последна промяна: 20.01.2010 20:30

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

Уважаеми г-н Дошков, изпращам Ви протокола от с.з. по гр.д. № 590/2009г., проведено на 15.01.2010г.
С поздрав
С.Попстоева - адм.секретар
Ще съкратя излишни по моя преценка части от с. протокол. Те засягат само, и то  частично, дискурса ми с  вещото лице. Остава пледоарията ми.
ищецът  Петър Дошков, рeдовно призован  ,се явява,

за ответната страна ЮЗУ „Неофит Рилски-гр.Благоевград , редовно призована, не се явява представител,

вещото лице Попандонова, редовно призована, се явява.

 

 

Съдът докладва:

 

На 07.12.2009г. в  дeловодството на Районен съд -гр.Сандански е постъпило писменното  заключение на вещото лице Попандонова по извършената съдебно-счетоводна експертиза, с приложени към него преписи за страните. 

При явяването й за  предходното съдебно заседание  на 11.12.2009г., което не се проведе , юрисконсулт Лазарова  е представила в съдебното деловодство пълномощно № 11-00-108 от 09.12.2009г.,  с което ректора  на ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград упълномощава  Гл.юрисконсулт на ЮЗУ „Неофит  Рилски”-гр.Благоевград - Вера Лазарова  за процесуален представител на университета.Представена е и декларация от ректора на ЮЗУ “Неофит Рилски”-гр.Благоевград,  с която потвърждава  извършените процесуални действия от Вера Лазарова – Гл.юрисконсулт при ЮЗУ “Неофит Рилски”-гр.Благоевград пред Районен съд -гр.Сандански по гр. дело № 833/2009г. и гр.дело № 590/2009г.  ,във връзка с процесуалното представителство на ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград.

 

Представена е и писмена защита от юрисконсулт Лазарова по настоящото дело.

 

Непосредствено преди съдебното заседание   по телефона  в съдебното  деловодство се е обадила юрисконсулт Лазарова и  е съобщила, че няма да се яви за участие в днешното съдебно заседание.

 

Ищецът:Да се даде ход на делото.

 

След като изслуша становището на ищеца, съдът намира, че няма пречка да се даде  ход на делото, за което

 

                  О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

На вещото лице Здравка Попандонова със снета по делото  самоличност се напомни отговорността по чл.291 от НК, и същата обеща да даде вярно заключение.

 

Ищецът:Няма да правя отвод на вещото лице.

 

Съдът

 

                  О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРОЧИТА заключението на вещото лице Здравка Попандонова  по извършената от нея съдебно-счетоводна експертиза.

 

Вещото лице:Поддържам заключението.Направих  проверка в счтоводните документи  в ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград, и там ми представиха в  Служба „Личен състав” заповедите, издавани от ректора, кога и в кои дни преподавателите трябва  да ползват платен годишен отпуск, полагащ им се за съответната година.По делото съм представила копия от заповедите , от  които е видно, че ищецът е ползвал  61 работни дни отпуск от полагащите му се 208 работни дни за исковия период.

 ...

 

Ищецът:Искам да кажа ,че трябва да се даде заключението  от вещото лице  алтернативно .Ако съдът одобри, че има осъществена в съответствие по  по чл. 103 компенсация ,  наистина е толкова колкото тя казва, но ако съдът отхвърли компнсацията  , като невъзможна и след малко ще пледирам ,тогава вещото лице следва да даде алтернативно число  и да каже ,че не ми се дължат 228лв. , а ми хиляда и повече пари въз основа на сумата 228лв.  плюс удържаните, а те не са удържани,  това е компенсация-983,69лв.

 

Вещото лице:Аз съм ги посочила тези сума на база извлечение от  работните ведомости,които са направени  за разплащането ,  че  през м.август  при ищеца има удръжки, преведени са 5 734,70лв.-удържана сума по чл.221 – 968,69лв., а брутното му възнаграждение което е последно е 983 и аз за това съм посочила тази сума.

 

Ищецът: Със тази заповед № 233 още на 23.07. е   извършена компенсацията, а според тези  данни  излиза, че това е  станало на 21.08. Аз представих извлечение от банката и  тези  документи са новосъздадени. Имам предвид  нареждането, което дадох и което получих през м.юли, а според вещото лице това е станало през м.август, което не е вярно.От банката в гр.Сандански ,където имам сметка, ми дават този документ  и аз го приложих по делото.В пледоарията си аз ще кажа точно основанието си кое признавам.За мене, уважаеми съдия, е важен този докумет, защото той се отразява  на  мораторната лихва.Преведени са през м.юли., а според тези данни вещото лице твърди, че е месец август.Не споря, уважаеми съдия.Вещото лице да изчисли полагащото ми се обезщетение по чл.225, ал.3 от КТ.

 

Вещото лице:Видяла съм го това  платежно нареждане  и тук горе  пишеше на 19.08. , а и  в ЮЗУ го погледнах.Има само  един  ден  в разминаване на датите.Аз по четливо  платежно съм  взела и датата е 19.08.

 

Ищецът:Уважаеми съдия, заключението на вещото лице  е компетентно,   обективно изпълнено ,каквото е могло според обстоятелствата вещото лице е направило и нямам претенции, като изключим единствено и само  периода от 15.04. до края на семестъра и нищо друго.Иначе  останалото смятам, че  е допустимо и  трябва да се кредитира.Уточнявам  за отпуски  и обезщетение,  като искам да кажа, че при обезщетението  остава уговорката ми за  тази  сума  983.00лв., защото вещото лице е работило коректно, но тази сума   от 983.00лв.  тя е в предмета на спора, ако съдът  приеме, че  е налице компенсация.Приемам останалото от заключението на  вещото лице.

Уважаеми съдия , правя отказ  от претенцията си за заплащане на   обезщетение по чл.225, ал.3  от КТ, предвид  на обстоятелството,  че  ако такова ми бъде  изплатено, е неоснователно предвид заключението на вещото лице, което приемам като обективно и безпристрастно.Да се приеме заключението на вещото лице само с  уговорката за 983лв. брутно  трудово  възнаграждение,която тя е отчела , като  удържано ми , докато моята претенция е, че  компенсацията е  неоснователна.Иначе останалото го приемам такова каквото е представено   от вещото лице, което уважавам.

 

Съдът, като взе предвид направения от  ищеца отказ   от  предявения от него иск за заплащане на обезщтение   в размер на 211.00лв., ведно със  заплащане на обезщетение  в размер на законната лихва  за забава от 21.04.2008г. до завеждане на делото и законната лихва от образуване на делото до окончателното  изплащане на сумата с правно основание чл.225, ал.3 от КТ за недопускането му до работа след възстановяването му , след незакнно уволнение в перода от врме от 04.04.2008г. до 23.05.2008г., и взе предвид  становището на ищеца относно заключението на вещото лице , намира , че производството  по делото следва да бъде прекратено в частта му  по отношение на посочения иск , и заключението на в.лице следва да бъде прието , за което и на основание чл.233 от ГПК,

 

                         О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството  по  гр.дело № 590 от 2009г. по описа на Районен съд –гр.Сандански в частта по предявения иск   от Петър Стоянов Дошков срещу ЮЗУ “Неофит Рилски” –гр.Благоевград   за заплащане на обезщетение в размер на  211.00лв., ведно със  заплащане на обезщетение  в размер на законната лихва  за забава от 21.04.2008г. до завеждане на делото и законната лихва  от образуване на делото до окончателното изплащане на сумата ,с правно основание чл.225 ал.3 от КТ за недопускането му до работа след възстановяването му след незаконно уволнение в перода от  време от 04.04.2008г. до 23.05.2008г..

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок  от днес за ищеца  и от съобщаването му за ответната страна пред БлОС.

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Здравка Попандонова  по извършената от нея съдебно-счетоводна експертиза.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 120лв. и разноски за извършване на експертизата в размер на 30лв. ,които да бъдат  изплатен от  бюджетните средства на Районен съд –гр.Сандански, съгласно представената  справка декларация от вещото лице.

 

Ищецът:Да се даде ход на устните състезания.Други искания нямам.

 

Съдът

 

                О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ:

 

Ищецът: Уважаеми съдия,  последователно  по исковете  обективно съединени в  предявената искова молба:

От представеното писмено доказателство на ответника   протокол № 4  от заседанието на факултетния съвет  на ФФ ,проведено на 15.04.2008г.  става  ясно, че длъжностни лица на отвтника   осъществяват състава на чл.172, ал.2 от НК.Длъжностно лице ,което не изпълни  заповед  или влязло в сила решение за възстановяване на неправилно уволнен работник се наказва с лишаван от свобода    до три години.Срещу писменния документ няма какво да кажа относно неговия диспозитив, който гласи-„Факултетния съвет не гласува  учебна натовареност  от  96 часа на Петър дошков,  необходим му за учебната 2007/2008г.

Моето уволнение  е  ноторно известен факт.То беше за даване на интервю извънработно време  срещу корупционни практики на  Александър Воденичаров и съдии във ВАС,свързан с незаконен прием на студенти без конкурси:   от   бившия зам. - министър  на вътрешните работи  Камен Пенков до началника на полицията –гр.Благоевград Богомил Янев, известен с тъй наречения случай “Чората”, който за пикантерия на тези,които ще четат  протокола беше охранител на бившия ректор Кирил Чимев.

Не са основателни изказаните от длъжностните лица  на ответника твърдения  относно  личността  и действията ми   преди възстановяването ми на длъжност след тридесет и седем  мъчителни   и тежки за мен месеци.

Последователно и накратко , защото ми е болезнено. Клеветническо е твърдението на Лилия Илиева , че съм „луд” .Не съм „луд”.Просто изпълних гражданския си дълг.След размисъл  умишлено дадох  интервюто , за което не само бях уволнен, уважаеми съдия, но и  22 души студенти ме осъдиха на 100 000лв., защото се почуствали обидени и оклеветени от  това ,че съм  обидил и оклеветил Александър  Воденичаров и Илия Гюдженов –бивш ректор на ЮЗУ.

Въз  основа на това  „зловещо интервю”  осъдилият ме съдия Ковачев стана  председател на Районен съд-гр.Благовград.

Съдия Ерменкова отиде  в командировка. Адвокатката на третите лица студенти Незабравка Стоева в момента е от  Инспектората към ВСС, а нейният син  завърши успешно ЮЗУ и е прокурор в Софийска районна прокуратура.

Председателят на Окръжния съд в Благоевград Красимир Аршинков  получи от ВСС безпрепятствено ранг на съдия от ВКС .

Съдията Вера Янева от гр.Сандански,   не споменавам фамилното й име по съпруг, за да не й навредя, получи от ВСС с помощта на Воденичаров  статут на несменяема и ранга на окръжен съдия.

Намери се един почтен съдия, който отказа да служи на Воденичаров, и само с два гласа съдията Екатерина Николова   се размина с пропадане  на кандидатурата й за придобиване на несменяемост.Екатерина Николова не успя да вземе и ранга на окръжен съдия, а едва след  една година.Аз й благодаря.За мен тя е почтен човек.

В момента приключвам тази част, след като един и същи състав на БлОС  по седем от претенциите  на третите лица студенти постанови, че са неоснователни,  но за другите 15 студенти ме осъди  по на  300лв.

Така студентите останаха да  дължат такси близо в размера, който съм осъден.Никой досега не е предявил  изпълнителен лист срещу мен.

По отношение на  претенцията към мен на Цветан Ракьовски. Никога не съм бил въоръжен .Съдията  е бил войник и знае, че пистолетите  се правят над 99% дясна изработка. Пистолетът за мен трябва да е лява изработка, понеже дясната ми ръка е контузена. Нямам излишни пари за такъв пистолет.

По отношение на Антони Стоилов.Това е човек, който лъже.Славянска филология е с отказана акредитация.Така че в този първи пункт от  исковата ми молба искът следва да бъде уважен, наистина без да ми се изплаща обезщетение.Съдът е длъжен да предаде материалите  на прокуратурата.

На второ място за компенсацията  ,        извършена извънсъдебно , съгласно заповед № 233 от 29.07. на ответника Иван Мирчев. Компенсацията е недействителна.Съгласно чл.103 от ЗЗД, когато две лица си дължат взаимно пари,  всяко едно от тях, ако вземането му е изискуемо  и ликвидно, може да го прихване чрез задължението си.За материално , т.е. извъсъдебно прихващане , са необходими не само  два дълга, но изискуемост  и ликвидност на вземането.Моето вземане   за неизползван отпуск  срещу ответника  не е изискуемо  и е неликвидно по размер.Факт е че имаме съдебен процес, по който пледирам в момента.Не е изискуемо и ликвидно  и претендираното от ответника вземане в размер на едно брутно възнаграждение поради уволнението ми, тъй като - първо -Мирчев не е претърпял никакви вреди от уволнението, няма нито едно доказателство, което да се представи.

Второ  - вземането на Мирчев не е изискуемо , то е дилаторно, тъй като  уволнението ми е оспорено.Този факт  е служебно известен на съда в гр.Сандански.Вземането на ответника е акцесорно, тъй като зависи  от съдбата на главния иск, който обаче не е в  юрисдикцията на Районен съд-гр.Сандански.Уволнителният ми спор се гледа в друг  съд.Ако съдът  в гр.Сандански  превиши правата си, като признае изискуемост и ликвидност по спор, който не се гледа в този съд извършва престъпление по служба.

На следващо място-  налице е самоуправно  извършено престъпно  действие от страна на ответника  , като се е разпоредил с предмет на спор , който той не може да гледа, тъй като той не е съд. Ето защо съдът и в съответствие със съдебна  практика, която цитирам  е длъжен да признае материалната компенсация за недействителна-базирам се   гр. дело № 1155 по описа на САС за 2009г..Делото е гледано под ръководството на съдия Нели Куцкова.Изяснено е  в съответствие с чл.103 от ЗЗД невъзможността да се извърши такава компенсация. Не е необходимо да учиш право, за да знаеш, когато един спор се гледа от съда, другата страна няма право на действия,свързани с разпореждането на този спор, но  Мирчев си позволява всичко.За самоуправство  чл.323,ал.1 от НК гласи, че който самоволно  , не по установения от закона ред  осъществи едно оспорвано от другиго свое  или чуждо действително или предполагаемо право се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба до 1000лв.

Уважаеми съдия, налице е измама  с документа,  наречен заповед № 233 от 29.07.2009г., по чл.209 от НК, тъй като представеното от мен  и прието от съда като доказателство  Удостоверение, издадено ми от Банка „Биохим”,  по никакъв начин не сочи, че ответникът Мирчев е извършил компенсация.Оставаме с впечатление, когато се прочете  документа на банката, че ми е изплатено   обезщетение за неизползван отпуск въз основа на данни ,които ответникът обективно е представил.

В заключение две неща.  Първо - моля, съдът да ми разреши да изпратя от село    данните за разходите ми по делото , които разходи ще установя документално .Моля да  ми бъдат заплатени  деловодните разноски , които са транспортни, за които ще представя  доказателства, като ги изпратя  с препоръчано с обратна разписка  писмо до съда.

Накрая. Повече няма да стъпя в РС - гр.Сандански, нямам такова усещане и визия за дела.Благодаря на съда и служебните  служители за това, че бяха почтени и коректни към мене, без да ме познават. Благодаря за това , че  принтиха копие от документите за другата страна, дори не си отчитаха разходите.Благодаря им за това,  че бяха коректни към мен и ме уважиха като човек и в съответствие с чл.42 ,ал.4 от ГПК  ми изпращаха по електронен път всички материали по делото. Такова нещо няма в  Софийския районен съд, който уж се води за флагман на районните съдилища, а няма дори електронен адрес.Същото е положението и в Софийски окръжен съд.Въобще правилно беше номиниран  Районният  съд  в гр.Сандански  от хора, които са били преди мен в него по дела,  за съд  Оазис.

Последното.  Най- много в  Районен съд –гр.Сандански  ми хареса  не възможността  процесът да бъде  прозрачен чрез съставяне на протокол  пред очите ми, а везните на Темида в  музейния кът, които сочеха, че този съд е действуващ, тъй като везните не бяха балансирани ,т.е. Темида се беше произнесла.

Правилно съда в  гр.Сандански  с колектива си  върви по нормалния път съдът да се инкорпорира в живота на гражданите и да се разбере, че е нормално  отношенията да ги уреждаме  по съдебен ред , а не чрез действия  на Нагли  или брутално.

Благодаря.

 

Съдът  приключва устните състезания, като посочва на страните, че ще произнесе решението си на 15.02.2010г.

 

  Съдебното заседание приключи в  16.00 часа.

  Протоколът написан в съдебно заседание.

 Тагове:   Сандански,   дело,   протокол,


Гласувай:
01. анонимен - Люнгов. Компенсацията е дължимо задължение, но при доказано нарушение
21.01.2010 11:03
Да се изплатят дължимите суми без да има произнасяне със съдебно решение при заведен иск е признание за извършен престъпен акт от овластения в позицията му на притежаващ административна власт. Да се търси тук алиби с чл.103 от ЗЗД за някаква реципрочност на простъпките и плащанията не би могло да става и дума, защото единственият в казуса, на когото е причинена вреда е само понеслият незаконосъобразното уволнение. В определението за компенсация става дума за погасяване на дълг чрез прихващане. На какво право на прихващане е имал работодателят, след като уволнението по КТ за интервю не само е незаконосъобразно от гледна точка на трудовите правоотношения, но е престъпление от цяла редица законодателни текстове: конституционни, относими към правото на информация, наказателни...
цитирай
2. kkabakciev - За делата на Петър съм се изказвал много - нямам какво повече да кажа в момента
21.01.2010 11:20
И тъй като отново на дневен ред е реформата в академичната област - от вчера насам вече има доста публикации, да кажа, че публикувах в блога си статията си за онзи развъдник на некадърност и комунизъм, наречен Институт за български език:
http://kkabakciev.blog.bg/nauka/2010/01/20/za-lustraciia-i-radikalna-promiana-v-ban.476489
цитирай
3. анонимен - Господин Люнгов,
21.01.2010 12:52
Въпросът е в това, че се извършва недопустимо извънсъдебна компенсация в хода на процес. По-важното е в това, ще има ли съдът в РСС, който се превъзнася, смелост да предаде материали от делото на прокуратурата. Това изглежда е скритият ход на Дошков - защото и той може да предаде същите материали на прокуратурата. Съдът е длъжен да спазва законите и щом са налице престъпни обстоятелства, трябва да сезира за тях прокуратурата. Ответникът е ректор на всише училище, но се изживява като местен образователен феодал. Впечатли ме и фактът, че представителят на ответника е без пълномощно по две дела. Провинцията си е провинция.
цитирай
4. анонимен - Люнгов. В съда не би трябвало да е възможно да си получестен съдия
21.01.2010 16:59
Българският съд е в абсурдната женска ситуация на полубременност. Разпитващата подобието ни на външен министър в ЕС е била съдия осъдил ЧЕТИРИМА ДЕПУТАТИ ОТ ФРЕНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ!!! При нас е норма да си получестен като съдия, за да угодиш на началството, париимащия или на имащия високо обществено положение! В другия сайт (на Дарик нюз) многократно съм цитирал съдебни актове на Ковачев, Алексова, Междуречки, Икономова, в които през исковете ми се претичва като през гола поляна, с елементарни нарушения на процедурата, с фалшифициране на законови текстове, с подменяне на иска при изготвянето на с.р.... В един такъв малък съд като РСС дръзналият грамотен съдия да уважи целия иск- ще бъде дамгосан с презрение от колегите си най-първо: "Тоя на какъв се прави"!- а след туй ще започне натиска върху началника му за санкции и задържане в развитието! Цялото уважаване на иска в НОРМАЛНА ПРАВОВА ДЪРЖАВА (БЪЛГАРИЯ НЕ Е ТАКАВА) БИ МУ ОСИГУРИЛА БЪРЗ СКОК В КАРИЕРАТА, заради тази ненормална полубременост! Не съм слушал и не го познавам този съдия, но четейки първият му съдебен акт, и коментирайки хода на отминалото с.з.- струва ми се, че той се цели ниско и не му се става герой: бил е учуден, че момченцето с 35 номер обуща, именувано "Ректор"- било дало писмени обяснения!!! Каква победа! Време е Българският съд да стане изцяло бременен, а не да бъде бреме, и роди отроче с име:СПАЗВАНЕ И УВАЖЕНИЕ НА ЗАКОНА!!! (СУЗ)
цитирай
5. svetlaen - поздравления!
22.01.2010 13:01
Петре, не че някои хора ще се убедят, че на теб не ти е за парите, а за принципа, но - отново ювелирно (от твоя страна) представяне!
цитирай
6. kkabakciev - Парите са материалният израз на обезщетението, което се полага за нанесени имуществени и неимуществени щети
22.01.2010 13:29
Те обхващат и "принципа" - за който няма друг израз в съдебните производства, освен паричен. Т.е. "принципът" и "парите" - това е едно и също.
В многохилядолетната си история човечеството не е измислило по-добър израз на обезщетение. Така че на Петър му е до парите. И на мен също ми е до парите. И на всеки друг ощетен би трябвало да му е до парите.
Има дела и за по един лев. Каквото някой някога не заведе - а можеше и трябваше (поне това).
цитирай
7. анонимен - По Славейков
24.01.2010 00:00
мълчи народът
цитирай
8. анонимен - Към гласа в полунощ:
24.01.2010 00:18

Не си първа сила по литература! Въпреки тоя изискан стил на селски даскал, който демонстрираш, щом удари полунощ. Сигурно си даскал по нещо друго "хуманитарно".
цитирай
9. анонимен - Е, кажи му, че е
24.01.2010 00:31
Ботев де.
цитирай
10. анонимен - към 7 - 9
24.01.2010 00:52
Слаботелесен ви Дискурсо
цитирай
11. анонимен - О, не, не !
24.01.2010 01:17
Различни са. Различни са 7 и 9.
(Това само за протокола).
цитирай
12. анонимен - Дошков, успех за утре! Пожела...
24.01.2010 11:51
Дошков, успех за утре!
Пожеланието не е от съмнение, а от... нетърпение!
Късмет и Успех!
цитирай
13. svetlaen - Успех!
24.01.2010 12:09
Успех и от мен :-)!
цитирай
14. анонимен - Днес за ректора на Свищов, а утре...
24.01.2010 12:19
http://capital.bg/show.php?storyid=846320
http://capital.bg/show.php?storyid=846351

Хубава идея за картина и за Петото, между другото. Ще му отива. Единственият проблем е, че не го виждам как ще събере 12 апостоли...
цитирай
15. анонимен - http://capital.bg/show.php?storyid=846320
24.01.2010 13:39
"...Дори и само една трета от изнесените факти за ректора на академията в Свищов да бъдат потвърдени, това ще е сигнал, че някъде дълбоко в организма на българското висше образование растат тумори, които разпростират своите метастази в различни посоки..."
цитирай
16. анонимен - А бе аз нали ги
24.01.2010 13:43
изрязах тези тумори? Откъде се появяват наистина? Не съм ги забелязал по мое време!
ДАНИ БОЙ
цитирай
17. petdoshkov - Ново 25, но няма страшно.
24.01.2010 15:19
vera lubenova <vera.lubenova@abv.bg>
До: petdoshkov@abv.bg
Относно:
Дата: Неделя, 2010, Януари 24 13:15:56 EET


Дошков, известявам те, че утре няма да отида на делото в Районен съд, София, защото съм болна и защото не съм призована редовно.


цитирай
18. анонимен - извинявам се, но
24.01.2010 16:00
Коя е Вера Любенова?
цитирай
19. анонимен - Дъщеря на Любен
24.01.2010 16:03
Каравелов. Сигурно е и юристконсулт.
цитирай
20. анонимен - Как коя е Любенова?
24.01.2010 16:09
Това е юрисконсултът на ЮЗУ с трето име Лазарова.
цитирай
21. анонимен - от 18
24.01.2010 16:20
Благодаря за осветляването!

А писмото й звучи като: "Моля другарко, не си написах домашното, защото случайно чантата ми с учебника и тетрадката паднаха в морето, освен това вдигнах и температура."
цитирай
22. анонимен - за добро е, Дошков!
24.01.2010 16:39
Виждат, че са в незавидно положение. Опитват се да печелят време.
цитирай
23. анонимен - Печели се време. Вече е
24.01.2010 17:25
направен разписа за втория семестър.
А обещетенията са ги прежалили. Ще е на гърба на будалите от ЮЗУ.
цитирай
24. анонимен - 50:50
24.01.2010 17:59
Не трябва да й се вярва: може изобщо да не е болна; а може и да отиде в Районен съд. Абсурд е в едно цяло изречение В. Лазарова поне наполовина да не излъже!
цитирай
25. kkabakciev - Петър знае какво да направи
24.01.2010 18:26
А вие, ако желаете, можете да видите едно поредно мое участие във форум за БАН в "Дневник":
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/01/24/846958_ban_shte_si_pravi_universitet/
БАН-ските феодали, на умирачка (административна, разбира се, не физическа), хапят неудържимо, като луди пепелянки!
:-)))))))
цитирай
26. анонимен - Статия в Дневник
24.01.2010 18:34
Все повече българи отиват да учат в гимназии в чужбина

Вече отиват да учат в чужбина не в университет, ами в гимназия .........

Коментар в Дневник
А в България ВУЗовете никнат като гъби (сега в БАН и Перник) и всякакви льохмани вземат дипломи.
цитирай
27. анонимен - Коментар на магистралка
24.01.2010 18:38
магистралка
Неутрално

* 6
* 17:30
* 24 яну, 2010

отдавна вече и ние от магистралата сме завършили право и мениджмънт, не са само чалгаджийките от Пайнер. Нека отиват да учат в ужбина, тъкмо ще има повече места за нас в университетите. Право, Мениджмънт, Публична администрация, това са най-реномираните специалности, а която успее да се докопа до журналистика е върхът. Обаче журналистиката е трудна, там искат да знаеш да пишеш, за другите специалности няма изисквания
цитирай
28. kkabakciev - Делото на Дошков се отложи, както се очакваше
25.01.2010 16:12
Причината - нередовно призоваване на ответника.
Това е невероятно безобразие по мое мнение - и Дошков, разбира се, е заявил това на съдията.
Не може да бъде нередовно призован един университет. Той има канцелария и т.н., с постоянен адрес е. Не се вдига да отива в чужбина - и прочие.
Аз имах навремето един случай, когато по мое дело три пъти беше нередовно призован .... Министерският съвет. Последния път вдигнах луд скандал на съдията. Казах му, че това не е държава. Той наведе засрамено глава (не преувеличавам) и каза: "Ами да, ей-го дей Министерският съвет на две преки! Как може да не го призоват?" Настоях съдията да глоби Министерския съвет - той нищо не отговори, и не го глоби, естествено. Случаят беше по времето на Жан Виденов, който беше издал устно разпореждане призовкарките да не се допускат в сградата на МС.
Мислех, че сега вече е "по-друго време". Обаче явно не е.
цитирай
29. анонимен - Вера:
25.01.2010 16:19
Югозападен университет - това съм аз.
Аз съм болничка и нередовно призована.
Извод: университетът е болен и нередовно призован.
цитирай
30. анонимен - ха-ха
25.01.2010 16:54
Едно е вярно в този силогизъм: университетът е болен. А рибата се вмирисва откъм поколението (петото).
цитирай
31. анонимен - За кога е отложено делото?
25.01.2010 17:14
За кога е отложено делото?
цитирай
32. анонимен - Дребни душички,
25.01.2010 19:44
мижави тарикатлъци
цитирай
33. анонимен - Лазарова е права
25.01.2010 21:03
Тя няма как да бъде редовно призована, защото не е редовен юристконсулт на ЮЗУ - на два трудови договора е. Обаче предполагам, че никой не е призовавал нея лично.
цитирай
34. petdoshkov - Добре, че послушах и форума.
25.01.2010 22:19
Не знаех къде в София се намира СРС. Делото бе насрочено за 11 часа.Успях да стигна навреме. Имам по делото нов съдия - трети от СРС - този път е мъж. Хареса ми: държи се човешки.
Делото бе отложено и насрочено след спор помежду ни. Съдията смята, че си нямам добра представа за подобни "способи за бавене на процес". Предложи ми за по-голяма сигурност от призоваване дата на процеса : 1 март. Отказах. Прие се дата 17 февруари (както трябва да бъде по закон). Съдията допусна три алтернативни способа за призоваване на ответника: а) чрез призовкар на БлОС (традиционен начин), б) чрез служебния телефон на Камелия Илиева, и в) чрез пощата. Телефона и пощата ги предложих аз, като тествах телефона на секретарката на ректора преди заседанието по делото.
Последната дума на Съдията бе за комбинирано призоваване. Не се представи болничен лист от Лазарова, затова се вписа в протокола от заседанието, че е нередовно призована, тоест научила е за делото по-малко от 7 дена преди въпросното заседание. За болничните не споменах - не е моя работа да ги доказвам, мълчах си.
Смешно е отсъствието на Лазарова от процеса, защото нямаше да се пледира, имам доказателствени искания във връзка с избор на членове на Общото събрание на филолозите, както и получаване на документи, обещани ми от Лазарова още на процеса в Сандански (пълномощно и трудов договор).
Най-общо - доволен съм от СРС (можеше и да е по-лошо, нали).
цитирай
35. анонимен - към Дошков
25.01.2010 22:28

...Смешно е отсъствието на Лазарова от процеса, защото нямаше да се пледира, имам доказателствени искания във връзка с избор на членове на Общото събрание на филолозите, както и получаване на документи, обещани ми от Лазарова още на процеса в Сандански (пълномощно и трудов договор)...

Смешно е отсъствието ли? Нищо подобно.
По-смешно би било присъствието й.
цитирай
36. анонимен - Какъв ти смях,
25.01.2010 23:57
изберете сами: скеч, фарс, пародия, трагикокомедия, безогледна наглост, престъпление
цитирай
37. анонимен - Цитат
26.01.2010 16:31
http://mediapool.bg/show/?storyid=161143&srcpos=2
Ангел Ангелов, който е професор по теория и история на културата и доктор на изкуствознанието в Югозападния университет в Благоевград, коментира пред Mediapool, че последният вариант на законопроекта на практика обезсмисля защитите и съществуването на степента доктор на науките и длъжността доцент. И двете бяха под въпрос при предишните варианти на законопроекта, но в крайна сметка останаха. Според сегашните текстове обаче не се изисква да си "голям" доктор, за да станеш професор. Достатъчно е да си просто доктор.
цитирай
38. kkabakciev - Нещо още във връзка с така нареченото правораздаване в така наречената държава, всъщност една кочина
27.01.2010 12:38
Вече три дни с Дошков сме в умопомрачение - чудим се точно какво да направим, във връзка с идиотските нововъведения на крадливата, варварска, просташка, малоумна, изродска шайка, наречена тристранна коалиция, която въведе така наречените изисквания за допускане на касационна жалба.
Няма да говоря за конкретния случай - ще се справим някакси. Не мога обаче да не кажа на всички тук какво измислиха тия комуноизроди.
Третото "изискване за допускане на касационна жалба" - най-дивашкото, най-олигофренското, е:
Чл. 280. (1) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е:
[...];
3. от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.
Проблемът е този, че тия искат САМИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ да обясни кое и какво в казуса му е "от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото". Това е все едно един болен да отиде при лекаря, и лекарят, вместо да го разпита от какво се оплаква, след което да започне да го изследва и пр., да му каже следното:
ПОСОЧИ КАКВА ТОЧНО Е ДИАГНОЗАТА ТИ И КАКВО ЗНАЧЕНИЕ ИМА ТЯ ЗА ТВОЕТО ЗДРАВЕ И ЗА ЗДРАВЕТО ИЗОБЩО!
Пожелавам на всеки един от тия мръсни комунистически и други изроди, диваци и некадърници, които са измислили този текст, точно това да му се случи:
ДА СЕ РАЗБОЛЕЕ, ДА ОТИДЕ НА ЛЕКАР, И ТОЙ ДА ГО ПОСРЕЩНЕ С ВЪПРОСА: "ПОСОЧИ КАКВА ТОЧНО Е ДИАГНОЗАТА ТИ И КАКВО ЗНАЧЕНИЕ ИМА ТЯ ЗА ТВОЕТО ЗДРАВЕ И ЗА ЗДРАВЕТО ИЗОБЩО!"
Защо плащам аз като данъкоплатец от джоба си на държава и на съда, бе, алоооооу, комунодиваци?
За да върша работата на съда?!?!? ИЗРОДИ МРЪСНИ!
Да добавя, че малоумните му изроди с изроди дори бяха въвели и "термина" "съществен" (текстът беше "съществен материалноправен или процесуалноправен въпрос"), но КС премахна думата "съществен":
http://www.constcourt.bg/Pages/Document/Default.aspx?ID=1291
Съответно обаче можете да отидете в сайта на Върховния съд и да видите как тия НЕ ЕБАВАТ ВЕЧЕ ЦЕЛИ МЕСЕЦИ да актуализират съдържанието на публикувания от самите тях Граждански процесуален кодекс:
http://www.vks.bg/vks_p04_02.htm
Думата съществен, въпреки че е премахната от текста на чл. 280 ГПК, все още фигурира в сайта на ВКС!
ЗА КАКВО ГОВОРИМ? ЗА КАКВО? ЗА КАКВО? ЗА КАКВО?
За същото. За това, че това тук не е държава, а е една абсолютна КОЧИНА!!!!!
цитирай
39. анонимен - някой може ли да ми каже
27.01.2010 18:14
откога рутинното провеждане на изпит се превърна в новина? Може би Димитрина Асенова е в състояние да отговори?

http://www.struma.com/obshtestvo/100-sociolozi-pretupkaha-izpitnata-zala-starite-pushki-otstupiha-myasto-na_5144/
цитирай
40. анонимен - Хм! Кои ли правила?
27.01.2010 18:57
Цитат:
"Интересното е, че никой не се сърди, нито роптае, когато правилата са ясни от първия ден, ...."

Правилата са изшестни още преди влизането дори. Така е от години. Разчуват се тия работи.
цитирай
41. анонимен - 4-ти километър
27.01.2010 19:46
"Обаче учените се занимават с простотии. Проф. Фотев вика пред „Труд”: „Настоящият директор на Института по социология е гангстер. Той в собствения си директорски кабинет е блъскал и ритал предшественичката си. Това е човек, който на научен съвет се аргументира, като хвърля по професори предмети и псува.”
В тази си дейност проф. Димитър Димитров бил активно подпомаган от заместника си Атанас Атанасов…
И понеже колегите са пуснали подписка за спасяване на института, та ще кажа: Институт по социология е нужен на родината. Този институт по социология не е нужен на родината. За да се ритаме и псуваме нямаме нужда от методологически напътствия. Ние и така го можем."
цитирай
42. анонимен - за института по социология
27.01.2010 20:31
Ако сте чели текста на подписката, ще да ви е станало ясно, че споменатите Димитър Димитров и Атанас Атанасов са сред единиците, които не я подкрепят... Защото те са в дъното на идеята за ликвидиране на института.
цитирай
43. анонимен - От Европа заклеймиха корупцията в ...
28.01.2010 11:16
От Европа заклеймиха корупцията в правосъдието ни
28 януари 2010 / News.dir.bg
Членовете на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа поискаха от редица европейски страни, сред които и България, да ликвидират корупцията в своите съдебни системи.

Това съобщи Съветът на Европа. Тази корупция е пуснала дълбоки корени в държави като Армения, България, Хърватия, Грузия и Македония, както и в Косово, твърди организацията Трансперънси интернешънъл, цитирана в доклада, който асамблеята прие, посочва БГНЕС.

В документа ПАСЕ настоява съдиите, прокурорите и полицейските служители да получават подходящо заплащане в цяла Европа. Процедурите по назначаване и издигане в йерархията на съдиите трябва да бъдат базирани единствено на заслугите им. Не бива имунитетът на съдебния персонал да бъде препятствие за съдебно преследване, посочва асамблеята, която предлага специализирани екипи да разследват съдебните решения, за които има подозрения, че не са безпристрастни.

Парламентаристите предлагат също да се създаде механизъм за контрол върху имущественото състояние на съдиите и прокурорите, което да става при зачитане на независимостта и достойнството на служителите в правосъдието.

Швейцарският сенатор Дик Марти приветства мъжеството на италианските магистрати пред лицето на мафията и окачестви корупцията в правосъдието като "вирус, който води до гангрена на всички структури" в държавата.
цитирай
44. анонимен - BOS
28.01.2010 16:01
Edno dosta interesno chetivo :

http://www.vss.justice.bg/bg/press/2010/doklad-OS_Bg.pdf
цитирай
45. анонимен - Четивото
28.01.2010 17:30
се насочва и към "Дневник". Обещават и още:

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/01/28/849455_koi_koli_i_besi_v_suda_v_blagoevgrad/


цитирай
46. kkabakciev - Вече написах доста неща във форума към статията в "Дневник"
28.01.2010 18:08
Можете да идете да видите.
Призовавам всички съмишленици на Дошков да отидат и да подкрепят във форума в "Дневник" неговата кауза!
Това е обща кауза - срещу мафията в съдебните среди в цялата държава, не само във вашия град с име на комунотерорист!
цитирай
47. анонимен - Даааа, Мирчев нали още можеш да четеш!
28.01.2010 18:18
Дошков беше прав! По-добре сам аршинков да си каже, че след него идват и Мирчев и сие! Кой, какво и как ги е сваршил!

Лошо, лошо, много лошо се очертава.

Даааа!
цитирай
48. анонимен - Вече и в Медиапул
28.01.2010 18:56
http://mediapool.bg/show/?storyid=161271
цитирай
49. kkabakciev - Ето и коментарна статия в "Дневник"
28.01.2010 22:13
"Правосъдие за семейна употреба":

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/01/28/849694_pravosudie_za_semeina_upotreba/
цитирай
50. анонимен - Люнгов. Всичко това е нищо
29.01.2010 00:13
Чухме се Дошков, компа му е изпраскал. Продължаваме, докато не видим: уволнения, процеси и конфискация. Сигналите подписани с името ми, са дебели цяла педя!
цитирай
51. анонимен - Първо мнение на юрист по скайп
29.01.2010 00:58
Цитат:

"... мисля, че аршинков , след такъв доклад , трябва да си облече дочените дрехи и да си копае тихо и кротко лозето в някое малко селце."
цитирай
52. kkabakciev - Специални поздравления за Люнгов!
29.01.2010 06:41
"Продължаваме, докато не видим: уволнения, процеси и конфискация. Сигналите подписани с името ми, са дебели цяла педя!"

Това се нарича достойно гражданско поведение!

Даже малко му завиждам, защото аз не мога да се похваля с нещо подобно. Единственото, което досега съм постигнал, е било отводи на съдии. И тези отводи досега не са помагали. Идват други некадърници и корумпирани на тяхно място и издават още по-нагли, корупмпирани и идиотски по съдържанието си съдебни актове. Но, надявам се, това няма да може вечно да продължава.

_____
Добавка. Току-що видях едно живо и точно описание на "системата"! Уверете се сами:

"Магистрати - грухтящи свини Автор: Баба Гицка Получено на: 28 Януари 2010 23:26 Тази картинка мила, родна е възпроизведена във всички звена (т.е. съдилища) в булгаристанската съдебно-кривосъдна хаосоподобна безсистемност. Без изключение! Мале-е-е, самозабравена дюмбелащина, уродлива лакомия, авторитарна безпардонност... И то в храма на Темида! Такава прояденост, такава ургулешка разюзданост не се е вихрила от освобождението насам в абсурдистанския съд. Джунгла, подчинена на мафиотски правила и коруптивни практики. Има ли изриване на тази смрад? В световната история не е познато въстание срещу съд..., но в Булгаристан само това е спасението. А дотогава стойности като справедливост, чувство за достойнство и сигурност на българския гражданин ще бъдат далечни, непознати понятия. Само извън ЕС! Българската извратена съдебна паплач съсипа устоите на обществото. Тези грухтящи свини са за затвора в преобладаващата си част!"

Ще си позволя да цитирам дори в официални заявления до съда това произведение на "Баба Гицка"!
:-)
Надявам се Баба Гицка да не възразява!
цитирай
53. анонимен - Люнгов. Имам доказателства, че
29.01.2010 07:49
Адвокат след като купува съдиите от нашия съдебен район по следите ми "се преселва" и в съседния. С.Адв. съвет ми връща отговор, че нямало да го наказва, защото приложенията ми не били доказателство за лъжите (шиканирането); за откровено демонстрираната неграмотност, която минава като аргументираност...; бил съм груб в квалификациите; Председателят на В.Адв.С "великата" Доковска ми отвърна същото- НЯМАЛ СЪМ ПРАВО ДА ПОЛУЧА ОТГОВОРИТЕ МУ!
Ами Пенгезов, нали е същата "музика"- по месец киснат "направленията" ми за друг съдебен район. Със служителките му ги търси като с граничарско куче.
Ана Караиванова преди години също ми написа, че инспекторката й изпратена да проверява сигналите ми, била права да лъже и да оправдава "грешката на природата" по съвместителство Председателче на РС в Благоевград... Педя със сигналите ми с подписа и приложения към тях са малко.... Чакам поредната проуратура в София да ми върне отговор затова оня очилатия жабок по съвместителство ненадлежен съдия- кльопал ли е от ответника ми бонуси... за какво да ги уважаваш!?!?!? Те нямат живота ни за НИЩО!
цитирай
54. kkabakciev - Дадох под съд Председателя на ВКС
29.01.2010 09:13
Използвам случая, за да информирам, че дадох под съд Председателя на ВКС:
http://kkabakciev.blogspot.com/2010/01/blog-post.html
Там пише защо.
Председателят на ВКС Груев е професор по наказателно право.
цитирай
55. анонимен - Дарик радио
29.01.2010 09:49
Докладът на ВСС доказа факти срещу съдебния шеф Красимир Аршинков

Любима Калпачка

Висшият съдебен съвет разсекрети доклада, изготвен от временната комисия, председателствана от Божидар Сукнаров. На 29 страници висшите магистрати са посочили конкретни данни за съществуващо обосновано съмнение, че досегашният административен ръководител на Окръжния съд в Благоевград Красимир Аршинков е допуснал у гражданите в Пиринско, а и у определени магистрати, да се създаде убеждение, че се правораздава в полза на определени привилегировани страни и адвокати, за сметка на останалите граждани.

http://dariknews.bg/print_article.php?article_id=472172
цитирай
56. анонимен - Люнгов. Трябва да излезе всичко- да ги изринем!
29.01.2010 10:44
Извинявам се на изнервените и за съжаление неравнодушни,... а на другите бях казал, че цял за мезе не ставам! Не търся евтина популярност- тази, която имам ми е достатъчна... На Дошков компютъра се е развалил, и не мога да не споделя с вас аспекта на следващите ни стъпки пред ВСС, преди да си вземем билети за Брюксел:
-вярно ли е и ще трябва да се провери, че тази съдийка, която призна, че не ми било искано обяснение по конкретното трудово-правно нарушение за дисциплинарно уволнение, но трябвало да бъда уволнен заради гнусната написана дума преди 3 години от уволнението "ц.ца", което ще рече по манталитета й ЦИЦА... и осъди Дошков, защото "критикувал началниците", защото студентите на Старчока-Комсомолец силно се обидили заради уронването на сиящето име на ПУФ-а им- съдия Янева-Коева БИЛА НАЗНАЧЕНА В БлРС БЕЗ КОНКУРС ПО ХОДАТАЙСТВО НА РП- Сандански!?
-вярно ли е, че очилатия жабок Междугьолов, освен, че е лаком и гмуца въпреки подписаната клетвена декларация- БИЛ НАЗНАЧЕН ЗА ОКРЪЖЕН СЪДИЯ БЕЗ УЧАСТИЕ В КОНКУРС, БЕЗ ПРЕДИ ТОВА ДА Е РАБОТИЛ ДОРИ ЕДИН ДЕН КАТО РАЙОНЕН СЪДИЯ!!!
-с колко години ще продължат още стажантството на неграмотната слугинка, която пише логически противоречиви актове!?
-ще си подаде ли оставката съпругът на Търговката като Началник на следствието след откриването на безумните правни гафове на назначената заради неговата особа за зам.председател половинка- ще й вземат ли мазната паничка, където оглупява (не казвам образова) бъдещата правна смяна!?
-Бельова (множко е завяхнала и се е наляла, за да е готиното маце Кет Балу)ще върне ли незаслужено присъдената й награда с международна стойност, заради доказаните й гафове и абсурдния й самоотвод "обижда колегите"!?
-ще обясни ли Метърчова колко нощи е спяла и гледала нощно време дела, за да декларира 40 000 лв. адвокатски хонорар?!
-не беше ли цената осъждане на Дошков на 100 000 лв. от Лелин пу.тьо, за да седне в този стол на великаните, където се скриват малките му ходилца и джуджалинска осанка!?...
Питанията ми в този дух, с които Комисията не е светвана- ПРОДЪЛЖАВАТ! НЕ БЪРЗАМЕ ЗА БРЮКСЕЛ- ВРЕМЕ ТОМА НИ ДА СТАНЕ РАВЕН НА ТОН, ИМАМЕ В ИЗОБИЛИЕ- НАЛИ ЗАРАДИ ВАША СВЕТЛОСТ СМЕ АУТ БЕЗ ДА СМЕ САЙДЕРИ!!!
цитирай
57. kkabakciev - Ето какво написах току-що във форума на "Дневник" за ПОРЕДНОТО ТРЕТО УВОЛНЕНИЕ НА ДОШКОВ
29.01.2010 11:05
Да се върнем отново на текущите съдебни дела на Петър Дошков. Той е уволнен ЗА ТРЕТИ ПЪТ от така наречената управа на така наречения университет ЮЗУ (в града с име на комунотерорист). Уволнен е -не съм виждал документацията, но знам това лично от него - заради това, че не е поел възложени му часове за преподаване в университета.
Какъв е случаят? Някой се опитва да се изгаври с него, като му пробутва часове, които са много, които са по най-различни дисциплини и не съответстват на неговите интереси и разбирания. В трудовите договори на преподавателите в университетите не пише, че ще преподават "всичко".
Така или иначе Дошков (който е юрист) обжалва по надлежния ред акта на възлагане на тези часове. Но администрацията не разглежда жалбата му.

Вместо администрацията на така наречения университет да разгледа жалбата на Дошков срещу възлагането му на тези часове, някакви неграмотни и/или нагли административни плъхове се правят на дръж ми шапката. Чл. 90. (1) на Административнопроцесуалния кодекс гласи: "Административните актове не се изпълняват, преди да са изтекли сроковете за тяхното оспорване, а при подадена жалба или протест - до решаването на спора от съответния орган." Вместо да разгледат жалбата на Дошков, неграмотните и/или нагли административни плъхове УВОЛНЯВАТ ДОШКОВ ЗА ТРЕТИ ПЪТ ОТ ТАКА НАРЕЧЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗАРАДИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖЕНА МУ ЗАДАЧА - ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ТОЙ Е АТАКУВАЛ ПО НАДЛЕЖНИЯ РЕД ТОВА ВЪЗЛАГАНЕ?
ДЪРЖАВА? НЕ, НЕ Е ДЪРЖАВА! ТОВА Е КОЧИНА!

Отново подчертавам, че горното мое описание на случая с Гражданина (с голяма буква) Петър Дошков се базира на неговото собствено устно описание, направено пред мен.
Нямам пряко възприемане на фактите и документацията по случая.
Но аз вярвам напълно на Петър Дошков, че случилото се е точно такова, каквото той го представя.

http://dnevnik.bg/bulgaria/2010/01/28/849694_pravosudie_za_semeina_upotreba/

Пуснах го и в "Медиапул".
цитирай
58. анонимен - Явно е, че
30.01.2010 00:21
според Юзуйците, това дето става у Съда няма отношение към Вузо. Значи покварата на Воденицата поне на две местона/из/хождения тварде добре се е напенила.
Сигурно е много гмежта в тази мръсна историа, а контр.Совет мълчи, ако и да му показаха новиот прав пут. Юзуто като ВСС - не може отделни хора да ви го трият срама от челото, щото сте рожби Воденичарови.
и, сега накъде?
цитирай
59. анонимен - В-к "Струма"
30.01.2010 09:04
http://www.struma.com/politika/predsedatelyat-kr-arshinkov-izbyaga-ot-seminar-i-zamina-za-sofiya_5335/
цитирай
60. анонимен - К. Аршинков: "Ако всичко ...
30.01.2010 11:20
К. Аршинков:

"Ако всичко това се окаже вярно, нямам право да съм в системата ...."

Що бе, Аршинков? След един такъв доклад Гюджи стана после национален акредитатор.
цитирай
61. анонимен - Люнгов. И този плазмодий се съмнява!?
30.01.2010 12:28
Дали с това условно наклонение, с тази елементарна импликация тоя не се бъзика с всички "снасяли" с името и подписа си!?
Не бе гюбре- трябва ясно и точно да кажеш за къде си, защото това не е и една стотна от цялата истина! Трябва да смениш стила и тона с разсъждения от вида: не бях на себе си от любов; поувлякох се от прекалена къщовност и грижовност; добър човек съм и оставям всеки да разбира задълженията си, както намери за добре, а аз броих листата за ксерокопия, да не би някой да не ограби съдебната система; т.е. аз съм много позитивен човек и вярвам, че ще ме изберете пожизнено за председател! Нали съм творец в нововъведенията в така охулваната съдебна система- вижте какъв екип от верни и обичащи ме кадри оформих!!!
цитирай
62. анонимен - и в-к "Капитал"
30.01.2010 18:40
http://www.capital.bg/show.php?storyid=850153
цитирай
63. анонимен - ЕЖКО - РОГОНОСЕЦ ! Ежко Бежко ...
31.01.2010 15:25
ЕЖКО - РОГОНОСЕЦ !

Ежко Бежко Таралежко,
Защо изяде лайното жежко
Няма ли за тебе змии раци
Та тръгнал си подир простаци !

Защо не хванеш по гори зелени
А мъкнеш се по алеи затревени
Ще мине някой уличен глупак
И ще те смачка с Ауто-Влак !

Опасности ще имаш пак,
Ако те хванат за мустак
Бодлите бързо ще препилият
Със рога ще те засилят !

И тогава що си ти ?
Ежко Бежко без бодли !

Да , Ама рогоносец !

Стефан Чолаков
Затвора Враца
...
Този скеч е моята самоирония, която съм записал. Не зная дали Ежко Бежко яде
“Лай-Но“, но Аз вече изядох юдейското комунистическо НАЙ-ПРАВОВО ЛАЙ-НО със сос и пипер и всичките му гарнитури. Аз съм изконсумирал престъплението, както казва другарят следовател Витан Георгиев и ще трябва да изям и това наказание “Лай-ното”, както е в оня виц с турското наказание - Трите вида - сол, бой, ебане ! Всичко трябва да се опита от комунистическото време !
цитирай
64. анонимен - Председателят на Районния съд в ...
01.02.2010 12:12
Председателят на Районния съд в Сандански Димитър Узунов отказа да участва в съревнованието за поста административен ръководител на Окръжния съд в Благоевград, научи Дарик.

Тази сутрин Димитър Узунов е отишъл във Висшия съдебен съвет и е оттеглил самоволно молбата си за участие в председателския конкурс, в който конкуренти са с настоящия временно изпълняващ длъжността Красимир Аршинков.

"Не желая да участвам повече в този конкурс за административен ръководител на Окръжния съд в Благоевград", бе лаконичният коментар по телефона на Димитър Узунов. Мотивите си той е изложил в депозираната молба пред Висшия съдебен съвет.

Магистратът Узунов се отказва от надпреварата пет дни след като временната комисия на ВСС, председателствана от Божидар Сукнаров докладва и разкри фрапиращи факти и конфликт на интереси, допуснати в Окръжния съд от председателя Красимир Аршинков и магистрати от близкото му обкръжение.

Засега не е известно дали от боксуващия втори месец конкурс за престижния пост ще се оттегли самият Красимир Аршинков.
цитирай
65. kkabakciev - Разбираемо и - и не може да има претенции
01.02.2010 22:16
анонимен написа:
Председателят на Районния съд в Сандански Димитър Узунов отказа да участва в съревнованието за поста административен ръководител на Окръжния съд в Благоевград, научи Дарик. ......Един вид - нека в тоя град положението да си остава такова, каквото е. "Аз не мога да ставам жертва - да трябва да се боря с положението."
Разбирам аргументите на човека - ако са такива.
Дошков се изказа много добре за него, а и от достъпната ни обективна информация чрез блога тук човек остава със същото впечатление.
Дошков се спаси от този (меко казано - проблематичен) съд. Делата му се гледат другаде.
Но на страшно много хора делата ще се гледат в този съд. С тези обективни данни и факти .....
цитирай
66. kkabakciev - Ха-ха-ха! Абе, малко съм разтревожен. Напоследък не ме питате защо съм велик (1)
03.02.2010 09:48
Понеже съм в добро настроение и имам малко излишно време (и една работа се отмени – Петър знае), мисля за пореден път да осъществя известно ограмотяване на локалната популация, като изнеса една кратка лекция.
Преди време някакъв/някаква тук беше написал, че било изключително фасулска работа да се анализират изречения като Монтьорът ремонтира колата, Монтьори ремонтираха колата или Монтьори ремонтираха коли.
Много е забавно такова твърдение. Ако то е направено от езиковед, това означава, че авторът му е пълен профан. Но ако е направено от неспециалист, това е нормално. Защото езикът е едно от най-сложните творения на човека. Или дори най-сложното.
Един каруцар без образование никога няма да разбере какво е това подлог. Но това не му пречи да оформя правилно подлога, включително като го поставя на съответното му място в изречението (да спазва нормите на словореда) и т.н.
Вижте сега, не знам дали си давате сметка за изречения от типа “В тая кола имаше котка”. Изказано мигове, след като колата ни е задминала и сме видели, че от задното стъкло на отдалечаващото се возило ни гледа котка. Секунди по-късно колата се е отдалечила толкова, че котката вече не се вижда. И ние казваме “В тая кола имаше котка”. А това е крайно нелогично, защото в колата със сигурност все още има котка. Котката не е умряла, нито колата се е изпарила, нали така. :-)))
Такива явления принадлежат към темпоралността – една много сложна дисциплина в рамките на езикознанието (семантиката) и логиката.
Та, “котката” в изречение от типа на горните е пренесена във времето. Котката вече е обект (субект), който е част от миналото. Въпреки че е жива. А сещате ли се, че, ако “котката” в горното изречение е обект – част от миналото, тогава и “колата” е част от миналото. Тоест – в изречения като “В тая кола имаше котка” “колата” също е пренесена във времето и вече е част от миналото.
Следва ...
цитирай
67. kkabakciev - Малко съм разтревожен. Напоследък не ме питате защо съм велик (2)
03.02.2010 09:51
Въпреки че не само още е “жива” (работи), но дори се вижда в далечината. :-)
Такива ми ти странни работи. Обаче Кабакчиев (2000) отива много по-далеч в странните работи от това, да приема, че обектите в изречения като горното са в миналото. Кабакчиев (2000) заявява, че обектите (субектът и обектът) “монтьорът” и “колата” в изречения като “Монтьорът поправи колата” са не само темпорални обекти от миналото, но дори са темпорално ограничени обекти. За разлика от обекти като “монтьорът” и “коли” в изречения като “Монтьорът поправяше коли”, които са темпорално неограничени обекти.
Защо са темпорално неограничени обекти ли? Ами нека да разгледаме защо е темпорално неограничен обектът “коли” в това изречение. Защо ли? Много просто. Защото не знаем къде в миналото започва първата (така да се каже) кола в поредицата и къде е последната (така да се каже) кола в поредицата.
Чат ли сте?
Работата е доста сложна. Обаче може да се разбере. Е, не мога за момента повече да обяснявам. В края на краищата написал съм книга 400 страници, за да обясня сложната работа. И не мога да обясня на две страници нещо, което изисква 400 страници, нали така.
Който иска, може да си купи граматиката ми на английския език. И оттам може да се светне за тия работи. Като за начало. А после, ако иска в по-голяма дълбочина, ще трябва да си купи книгата ми за 134 евро. И тогава, след като я прочете и я разбере, ще е светнат напълно.
Ще е светнат напълно защо Кабакчиев е велик, нъл тъй. Нема майтап никъф, кво! :-)))
Между другото, най-сериозно и отговорно съветвам всички, които се интересуват от английска граматика, да си я купят, докато я има. На цена 10 лева е сега – и това е просто подарък от Профсъюза. Защото това е най-добрата граматика на английския език в света. (Посветена на основните проблеми, не е “пълна”.)
Приятно четене!

Литература
Кабакчиев 2000: K.Kabakciev. Aspect in English: a 'common-Sense' view of the interplay between verbal and nominal referents. Dordrecht/Boston/London: Kluwer
цитирай
68. анонимен - Е, и
03.02.2010 10:16
Ти, Велики братко,
подкрепяш ли искането на оставката на Игнатов?
цитирай
69. kkabakciev - Не, не подкрепям искането за оставка на Игнатов
03.02.2010 10:42
Защо да подава оставка?
Защото иска реформа на БАН?
Ха-ха-ха!
Такава оставка може да иска само некадърната управа на БАН.
Между другото нали знаете - феодалите изобщо не са обсъждали на общото събрание това искане за оставка. А после се сетили, че трябва да я поискат.
И сега едва ли не ще се мъчат да преправят протокола.
Така казват наблюдателите на феодалите. Лошите бе, лошите.
Ха-ха-ха! (Ама хич не е смешно, а е много тъжно.)
цитирай
70. анонимен - смислен анализ
03.02.2010 15:53
http://www.bghelsinki.org/index.php?module=pages&lg=bg&page=obektiv17309

цитирай
71. анонимен - IMPERIQTA OTVRASHTA NA UDARA
04.02.2010 09:03
http://btv.bg/videos/broadcast_video.pcgi?

Ravrazkata po sluchaq " Badzanaka "
цитирай
72. petdoshkov - Коментирах ограничено в сайта на БТВ
04.02.2010 12:21
Doshkov (04.02.2010 г. / 12:15ч.)
Аз съм човекът, огласил данните за ненадлежните съдии в БлОС. Аршинков лъже, че всичко е наред с влизането им повторно в системата. То е конкурсно, а не по назначаване. Законите са за всички. Няма друг съд с толкова ненадлежни съдии- това е престъпление по служба на Аршинков, съчетано с измама на ВСС. Настоявам да бъда допуснат до медията Ви и като гражданин, споменат в Доклада на Комисията Сукнаров. Не си мислете, че е леко да сигнализираш за престъпленията в БлОС. Аршинков е частичен продукт на скандалния Александър Воденичаров.
цитирай
73. анонимен - http://www. dnevnik. bg/anali...
04.02.2010 19:59
http://www.dnevnik.bg/analizi/2010/02/04/853073_redakcionen_visshiiat_sudeben_suvet_na_krasyo/

Имаше и списък някъде
цитирай
74. kkabakciev - Новина
04.02.2010 22:15
Затвор за подсъдимите за убийството на Борилски
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/02/04/853082_zatvor_za_ubiicite_na_borilski/
цитирай
75. анонимен - Дошков защо не коментира присъдата за Борилски?
07.02.2010 11:27
И най-вече изпускането на двамата убийци. Обявени са за общодържавно издирване, вече два дни ги няма.
Пише в медиите, че във Франция такова нещо не може да стане. Не само не може 10 години да се чака правосъдие, но и не може така да бъдат изпуснати едни убийци.
цитирай
76. анонимен - в "Струма"
07.02.2010 19:45
има Димитрина Асенова, има и Лидия Павлова:

http://www.bghelsinki.org/index.php?module=news&lg=bg&id=2970
цитирай
77. анонимен - struma dnes
09.02.2010 09:05
“ЧАДЪРЪТ” НА ПОКРОВИТЕЛЯ СЕ ОКАЗА НА НАЙ-ВИСОКИЯ ВРЪХ

Председателят на ВКС Л. Груев надви ВСС: В четвъртък в 9.00 “здравите сили” гласуват Красимир Аршинков за председател на Окръжен съд
цитирай
78. анонимен - struma dnes
09.02.2010 10:29
Председателят на ВКС Л. Груев надви ВСС

В четвъртък в 9.00 часа Висшият съдебен съвет /ВСС/ ще гласува назначаването на Красимир Аршинков за нов 5-годишен мандат начело на Окръжен съд - Благоевград.

Според качения вчера на сайта на ВСС дневен ред казусът “Аршинков” е записан като точка 1, а неин вносител е Комисията по предложенията и атестирането към ВСС.

Формулирането на точката категорично показва, че ВСС няма намерение да обявява нов конкурс за мястото, каквито бяха очакванията на редовите магистрати след скандалния доклад на 3-ма от членовете на съвета, доказали преди седмица по безспорен начин толериране от страна на Аршинков на съпругата му - адвокат Михаела Аршинкова, и абсолютно ненормална атмосфера на работа в Съдебната палата по вина на председателя й.

Очакванията да бъде прекратена процедурата на конкурса и да бъде обявена нова със следващ едномесечен срок за подаване на документи станаха още по-силни, след като веднага след доклада другият кандидат за председателския пост на Окръжен съд - административният ръководител на Санданския районен съд Димитър Узунов, изтегли документите си от ВСС и на практика остави Аршинков да се състезава сам със себе си.

Решението на ВСС да продължи конкурса за административен ръководител на Окръжен съд - Благоевград въпреки скандалните констатации на неговата комисия за досегашната дейност на Кр. Аршинков на практика доказват, че председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев, считан за главния покровител на Кр. Аршинков, е спечелил поредната битка над съвета, който преди 2 г. гласува и неговото назначение.

Твърдението за този “чадър” едва ли е случайно - според градския фолклор, когато преди седмица благоевградски магистрати попитали шефа на Софийски апелативен съд ген. Веселин Пенгезов, който предложи Кр. Аршинков за нов мандат, няма ли след доклада на временната комисия при ВСС да оттегли подкрепата си за Аршинков, Пенгезов си признал: Не мога да го направя, защото ме притискат от най-високо ниво. В благоевградските магистратски среди няма съмнение, че това “високо ниво” е Груев.

В подкрепа на тази теза е и фактът, че веднага след доклада Аршинков замина за столицата и организира тристранна среща с Груев и Пенгезов, след което последният заяви доста убедено, че в доклада има неточности, видимо цитирайки покровителствания от него провинциален съдия. Казусът “Аршинков” е не само конкретен, а “принципен”, той ще докаже дали във ВСС ще победят “здравите сили”, или реформаторите, бяха коментирите вчера. С това се обяснява и PR атаката на К,. Аршинков, за който бяха отворени всички големи столични медии, за да се обяви за “знаменосец на независимото правосъдие”.
цитирай
79. petdoshkov - Не се вързвайте
09.02.2010 11:57
Това е манипулативен, противоречив и необоснован текст, характерен за вестника. Не може административна процедура да се прекрати без гласуване, за което е нужен състав на ВСС. Второ, нищо страшно няма в това, че Комисията по предл. е вносител на кандидатурата на Аршинков за втори мандат. Такъв е законовият ред: комисията не може да оттегли предложението за Аршинков, защото тя няма материална компетентност извън закона. Тя е един прост проверител на документи, описани в Наредбата на ВСС за избор на адм. ръководител и негов заместник. Трето, твърдението на Струма за Пенгезов, че не оттегля предложението си за Аршинков след доклада Сукнаров, също е неоснователно, понеже Аршинков се е съгласил за участие в конкурса за адм. ръководител на БлОС.Четвърто, твърдението на Струма за Груев е обидно - така не трябва да се пише. Преизказната форма не прехвърля отговорността на вестника върху неназован източник. Налице е вестникарски деликт.
цитирай
80. анонимен - razvitie po sluchaq
10.02.2010 18:50

ЕК следи избора на председател на Окръжния съд в Благоевград

От Росен Босев
всички статии от този автор

Фотограф: Дарик Благоевград

Първата точка в дневния ред в утрешното заседание на Висшия съдебен съвет (ВСС) е изборът на председател на Благоевградския окръжен съд (БлОС). Единствен кандидат за поста е досегашният ръководител на съда Красимир Аршинков. Преди две седмици съветът обаче прие доклад на специална комисия, в който се констатират сериозни съмнения за конфликт на интереси и други проблеми в съда. От източник в ЕК "Капитал" научи, че изборът ще бъде следен от Брюксел.
Красимир Аршинков беше предложен за втори мандат от председателя на Софийският апелативен съд ген. Веселин Пенгезов. Единствен негов опонент за поста беше ръководителят на районния съд в Сандански Димитър Узунов. Последният се оттегли от надпреварата миналата седмица.

Заради многобройните публикации в печата, както и сигнали във ВСС, съветът изпрати специална комисия, която посети региона в началото на годината. Докладът на комисията констатира сериозни съмнения за конфликт на интереси и други проблеми в съда, които явно влияят на доброто име на съдебната система, както в региона, така и в цялата страна. Докладът беше приет единодушно от членовете на съвета.

В последствие, Красимир Аршинков написа възражения срещу констатациите на доклада, практически обвинявайки комисията в ВСС в лъжа. Председателят на БлОС определи констатациите в доклада като "толкова неверни и необективно поднесени." Във възражението си, Аршинков пише още:

"При преценка на това дали съм в конфликт на интереси със съпруга адвокат, която осъществява практика в същия съдебен район, ще моля да имате впредив, че при разпределението на всички дела, включително и тези с нейно участие, строго е спазван принципа за случайното им разпределение като видно и от приложената справка резултат при отделните съдии е както положителен, така и отрицателен. Ако изводите в доклада, че "назначените" от мен съдии Бакалова, Топалова и
цитирай
81. анонимен - И още ...
10.02.2010 19:04
Висшият съдебен съвет обнародва на официалната си страница отговор на депозираното от временно изпълняващия длъжността председател на Окръжния съд Красимир Аршинков възражение срещу доклада на комисията "Сукнаров".

На 24 страници Божидар Сукнаров, Галина Захарова и Капка Костова уточняват, че възраженията на Красимир Аршинков в цялост са неоснователни. Аршинков сам е допуснал подмяна на обективното съдържание на доклада на временната комисия на ВСС, със собствени изводи от прочетеното.

Въз основа на логически връзки между отделните констатации в оповестения на 28 януари доклад, Красимир Аршинков е направил субективни интерпретации на установени обективни факти от проверката в Окръжния съд в Благоевград, се казва в уточнението на висшите магистрати по повод възражението на съдебния шеф.

По същество Аршинков оспорва не конкретни фактически резултати от проверката на комисия "Сукнаров", а моделирани от самия него твърдения, които въобще не фигурират в доклада.

Необходимо е усъвършенстване на системата за разпределяне на делата в благоевградския съд, с оглед постигане на действителна прозрачност и обективност. В уточнението на ВСС се посочва с категоричност, че 44 процента от делата, по които се е явявала в качеството на защитник съпругата на Красимир Аршинков - Михаела, са разглеждани от съдиите Румяна Бакалова, Емилия Топалова, Иванка Бикова и Росен Василев.

Във възражението си пред ВСС Аршинков твърди, че делата на съпругата му Михаела са били 104, съгласно изискана от него проверка от специалиста Марин Кошутов, а пък в доклада те са с 18 повече.

Утре членовете на Висшия съдебен съвет ще гласуват едиствената кандидатура за административен ръководител на Окръжния съд, тази на Красимир Аршинков. До този парадокс се стигна след като опонентът му Димитър Узунов-председател на съда в Сандански, се оттегли от конкурсната процедура преди десетина дни.

Веднага след уточнението, публикувано от ВСС, от Съюза на съдиите в България излязоха с нарочна декларация. Според ССБ широко разпространените публични съмнения за конфликт на интереси изискват промяна на модела на управление в благоевградския Окръжен съд, за да се преустанови уронването на престижа на съдебната власт.
"Това е единствената адекватна мярка за защита на авторитета на правосъдието, тъй като магистратите с административни и управленски функции разполагат с трайно установени практически възможности за влияние и въздействие върху правораздавателния процес и върху дейността на редовите магистрати, които често са невидими и трудно се поддават на обществен контрол. Репутацията на ръководителите на съдебната система трябва да бъда безупречна и всяко основателно съмнение за конфликт на интереси или влияние следва да бъде отстранено в кратки срокове", пишат още от ССБ.
Писмото завършва с думите: "Изправени сме пред поредната проверка на капацитета и отговорността на съдебната власт да се самоуправлява прозрачно и в обществен интерес."

цитирай
82. анонимен - В очакване
10.02.2010 21:29
на поредното "Ах" или "Фъс"
цитирай
83. анонимен - Само каква наука, а?
11.02.2010 00:58
Академици, професори, докторанти и студенти от водещи български и европейски университети спечелиха призове “Най-голям ужахор”, „Най-сладка двойка”... докато се любуваха на прекрасното време в Солун

16 септември 2009 в-к Струма


Снимка за спомен при емблемата на Солун - Бялата кула

Снимка за спомен при емблемата на Солун - Бялата кула
Финал в Гърция на международен симпозиум и лятно училище в Благоевгрaд

Екскурзия до гръцкия град Солун бе финалът на 6-дневното лятно училище за студенти от България, Румъния, Македония, Чехия, Полша, Австрия и Унгария по програмата за биоаналитичните методи и биотехнологии CEEPUS. Симпозиумът и лятното училище в Благоевград бяха организирани под патронажа на ректора на ЮЗУ “Н. Рилски” проф. д-р Иван Мирчев, декана на Природо-математическия факултет доц. д-р Борислав Юруков и д-р хонорис кауза на ЮЗУ и председател на организационния комитет академик професор Евгени Головински от БАН. Пътуването на интернационалната група млади и утвърдени специалисти биотехнолози и студенти-химици организира туроператорската агенция “Алфатур” - Благоевград с управител Здравка Чимева, която, както винаги, като истински професионалист, бе изпипала до съвършенство цялата организация по пътуването - от превода в ефир на английски език на екскурзоводката-полиглот Любов Иванова, преподавател по испански език в ЮЗУ “Н. Рилски”, до комфортното пътуване с луксозния автобус на “Алфатур”. Влизайки в Солун, автобусът се отправи към Бялата кула и пред погледите на туристите се ширна безкрайната синева на Егейско море. Истинско умение се изискваше от шофьора Сашо Караджов да да преведе групата по живописните тесните улички на горния град, който впечатлява с колоритна старинна архитектура. Всеки, дошъл в града на солунските братя Кирил и Методий, задължително идва тук да усети духа на времето, съхранил се в старинния град с реставрираните къщички във възрожденски стил, много от тях построени от българи.
От височината на селището пред погледите ни като на чов
цитирай
84. анонимен - вместо "Ах" или "Фъс"
11.02.2010 08:12
"чов", с привкус на петопоколенско-димитриноасеновска кичозна синева, но пък безкрайна (и всъщност червена). Да не забравяме и реставрираните къщички!

А автобусът на "Алфатур" може да бъде само луксозен, както и сандвичите, с които Воденицата черпеше навремето - топли.
цитирай
85. анонимен - Шо стана
11.02.2010 11:44
http://edu.dir.bg/2010/02/11/news5858523.html
цитирай
86. анонимен - А-у-у-ъ
11.02.2010 12:58
"Освен това се стигнало до данни, че само един факултет, намиращ се извън София, тази година ще дипломира 990 юристи."

Кой ли ще да е този факултат? В кой ли университет?
цитирай
87. анонимен - http://www.blitz.bg/news/article/70321
11.02.2010 17:11
http://www.blitz.bg/news/article/70321
цитирай
88. анонимен - Нормално...
11.02.2010 17:35
В Благоевград учат най-много юристи от всички други училища в България. Това е видно даже с най-елементарна проверка от регистъра на студенти към МОН.

В Благоевград учат около 2500 бъдещи юристи, на второ място е СУ където учат около 2200-2300.
За какво повече да говорим. От тия които завършват не повече от 10 % стават въобще за нещо - останалото е пълна баластра, селяни и простаци. Нормално е при такава идиотска ситуация след завършването сума ти хора завършили право да работят по автомивки, сергии на пазара и нощни заведения...
цитирай
89. анонимен - най-сетне добра новина!
11.02.2010 18:05
"Министърът съобщи, че днес при него са били представители на Сметната палата.

В Югозападния университет тази година ще се направи по-широка проверка за по-дълъг период от време, обясни министърът. За всички сигнали срещу университета има потвърждение от главния прокурор Борис Велчев, че са задвижени проверките."

Източник: http://www.blitz.bg/news/article/70321

Крайно време е да започне сериозна проверка на далаверите на Мирчев и да се извърши обективен одит на ЮЗУ!
цитирай
90. анонимен - Материали
11.02.2010 19:03
http://mediapool.bg/show/?storyid=161812
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/02/11/856207_arshinkov_ne_poluchi_vtori_mandat_nachelo_na_suda_v/
цитирай
91. анонимен - Нека проверяват,
11.02.2010 19:30
В ЮЗУ освен Румен Потеров (брат на известен в Бургас лидер на тамошния клон на юридическата мафия) никой друг не е свързан с мафията.
На кой му пука за Потеров!
цитирай
92. анонимен - УРА !
11.02.2010 22:01
"Нарушенията на законодателството в Югозападния университет в Благоевград, УНСС в София и Стопанска академия – Свищов са в полезрението на министерството и то не от днес."


"В Югозападния университет тази година ще се направи по-широка проверка за по-дълъг период от време, обясни министърът. За всички сигнали срещу университета има потвърждение от главния прокурор Борис Велчев, че са задвижени проверките. Нарушенията са различни – от злоупотреби с обществени поръчки до нарушения при провеждане на изпити, вписване на оценките на протоколите, незаконно обогатяване нна служителите на ВУЗ-вете и преподаватели и др.

Отделно Инспекторатът по образованието в Благоевград може да провери Югозападния университет, каза Игнатов."

цитирай
93. анонимен - ура, ура!
11.02.2010 22:22
"В Югозападния университет тази година ще се направи по-широка проверка за по-дълъг период от време, обясни министърът. За всички сигнали срещу университета има потвърждение от главния прокурор Борис Велчев, че са задвижени проверките."

Дано да са ВСИЧКИ сигнали, Игнатов! И дано проверката да е ДЪЛГА и петото да не подкупи със съвместен бизнес и този министър!

Одит на цялото ЮЗУ!!!

Дошков, ще дойде и твоят час! Наближава!
цитирай
94. анонимен - -
11.02.2010 22:51
Язък за Потеров!

Ойде човечоцът.
цитирай
95. анонимен - :-)
11.02.2010 22:55
Да, тежка ситуация Мирчев, вярно имаш повече пари от аршинката, но пак е много тежка ситуацията!

Късно е вече Мирчев, много късно е.
цитирай
96. анонимен - копки
11.02.2010 23:20
Дотук беше с първите копки, Мирчев! Сега трябва да се съберета с Верка, Камелия, Трендафил, Илийката и Папучарката да изкопаете една голяяяяяяяма дупка, но и тя няма да побере всичките ви фалшификации!

Лъжите ти ще лъснат, Мирчев. И кражбите. Не си и легитимен ректор и го знаеш. Та ти и асистент не си!
цитирай
97. анонимен - И тук, и тук
11.02.2010 23:24
http://dnes.dir.bg/2010/02/11/news5862319.html#sepultura

Почна се!
цитирай
98. анонимен - Копи-пейст:
12.02.2010 02:57
"Клавирен рецитал ще изнесе Борис Илиев в Благоевград. Той ще изпълни "Картини от една изложба" на Модест Мусоргски и произведения от Фредерик Шопен."
Ех, откога чакам "Талантлив акордеонист ще изнесе концерт!"
Хората ще се избият за билети. Казват, че така е било и на концерта на акордеониста в Зала България - човек до човек, почитатели на голямото изкуство.
цитирай
99. анонимен - :-)
12.02.2010 08:24
Когато стане напечено за Мирчев, някой все отклонява темата. Като по поръчка. Но Сметната палата и прокуратурата си знаят работата. Предстои ДЪЛГА проверка, Мирчев. Поне НЯКОИ от делата ти ще бъдат наказани. Дори и да останат ненаказани обидите, тормозът, униженията, извиращи от теб всекидневно.
цитирай
100. анонимен - И "Дневник", и "Дневник"!
12.02.2010 11:17
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/02/11/856705_prokuraturata_proveriava_tri_universiteta_za_korupciia/
цитирай
101. анонимен - Каба,
12.02.2010 13:59
Къде си в тези исторически моменти.
цитирай
102. анонимен - Кабата
12.02.2010 14:44
пише, та се кьса, по форумите с псевдоними!
Такова е нареждането!
цитирай
103. анонимен - Копи-пейст
12.02.2010 15:14
е, той и Ахмедчо в началото беше философ и дисидент и вижте кво стана сега с него?
той и Сергейчо беше писал дисертация за модата и шинелите в руската армия, а днес е виден гейтак?!?
цитирай
104. kkabakciev - Ааааа, тука съм!
12.02.2010 15:49
А, тоя, дето пише, че съм бил пишел с псевдоними, нека да го докаже. Защо да пиша с псевдоними? Що за идиотщина?
Бях по работа в провинцията и нямах време за Интернет. А вие защо настоявате да се изказвам за вашите проблеми, на вашия университет? Съпричастен съм принципно, но не съм особено сведующ. Виждал съм вашия университет веднъж в живота си за една минута, преди няколко месеца беше. А, да - и онова Бачево видях. Мислех, че е село, а то било част от парк. И онзи ресторант видях (до патетата, козите и сърничките), дето в него ходели главно преподаватели от вашия университет и там хвърчали прашки и сутиени. :-))))) Мисля, че разказвах вече за това.
Пожелавам успех на тези, които искат да се разкрият нередностите! Но не мога да направя нищо повече от това. А ако е нещо за новия закон - за него можете да искате от мен коментари.
цитирай
105. анонимен - Илиева,
12.02.2010 16:32
Кабакчиев пише в блога на Дошков винаги от профила си. След като очевидно скучаете, вземете да се подготвите за делата, в които ще Ви предстои да се изправите срещу Дошков. Питайте там Лазарова, Илиева (Камелия), може и да напишете още някое писмо до Мирчев или Антони Стоилов. Най-добре - и двамата.
цитирай
106. анонимен - Мадам Серафимова, Ко тана с прес...
12.02.2010 19:02
Мадам Серафимова,
Ко тана с престижното 4-то място?

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/02/11/856705_prokuraturata_proveriava_tri_universiteta_za_korupciia/
цитирай
107. kkabakciev - Това съобщение е и за Петър Дошков, то съдържа линк към едно съдебно решение
12.02.2010 21:59
Напоследък никак не се случва често да получавам съдебни решения, които да са нормални и правилни. Даже бих казал, че доскоро непрекъснато получавах идиотски и престъпни съдебни решения. Този път обаче не е така. Както казва Петър в такива ситуации, "Господ така е решил!"
http://kkabakciev.blogspot.com/2010/02/blog-post.html
Да обясня. За периода 1988-1997 г. осъдих така наричащия се Институт за български език при БАН - един развъдник на некадърност, комунизъм, криминалност и откровена простащина, да репарира нанесените ми значителни неимуществени щети (а също и имуществени) заради неатестиране и необявяване на конкурс за старши научен сътрудник втора степен. Институтските криминали още не са ми заплатили ДОРИ СТОТИНКА от дължимото ми обезщетение за периода 1988-1992 г., което е нещо повече от умопомрачително като факт за една претендираща за правова държава в ЕС. Както мисля, че вече съм казвал, от Страсбург ми поискаха информация за изпълнението на това задължение (на развъдника към мен) и аз им дадох тази информация. В интерес на истината трябва, обаче, да кажа, че със закъснение от ЧЕТИРИ ГОДИНИ развъдникът изпълни ЧАСТ от задължението си към мен по второто дело - по което той е осъден за периода 1992-1997 г. Това очевидно стана след натиска, който беше оказан върху така наричащия се председател на така наричащата се Българска академия на науките от страна на Министерството на финансите, а впоследствие и от страна на Министерството на образованието и науката. Благодаря отново за това, първо, на заместник-министъра на финансите Горанов, второ, на министъра на финансите Дянков, а, трето, също така и на министъра на образованието (тогава) Фандъкова, която си взе бележка от заплахата ми, че ще бъде дадена под съд, и допринесе за разрешаването (макар и частично) на проблема чрез писмо на главния секретар на министерството г-н Красимир Вълчев (благодарности и на него) до председателя на БАН, който за пореден път беше уведомен, че БАН дължи на Кабакчиев пари.
Следва.
цитирай
108. kkabakciev - Продължение на предишното съобщение (поради наложеното ограничение в обема)
12.02.2010 22:09
И така, за периода 1988-1997 г. заради за неатестирането ми и необявяването на конкурс осъдих така наричащия се Институт за български език при БАН. А през 2002 г. заведох дело за следващ период - от (средата на) 1997 до 2000 г.
Делото попадна на една така наричаща се съдийка на име Геника Михайлова, за която (и за чието решение - идиотско) вече писах. За ответници конституирах института, БАН (заради неиздаване на критерии за атестиране) и Министерския съвет (заради неиздаване на правилник за реда и начина на атестиране).
Така наречената съдийка прекрати делото срещу Министерския съвет (нещото МС според тази "съдийка" не може да се съди). Но след дълги разкатавания Върховният съд постанови делото срещу МС да се гледа - и съответно да се издаде решение на първа инстанция. То се очаква всеки момент. (Вече обясних тук как прокурорът подкрепи иска ми!!!)
"Съдийката" Михайлова издаде решение срещу института и БАН, което беше суперидиотско. Вж. за него тук:
http://kkabakciev.blogspot.com/2009/12/blog-post.html
Вече има решение на втора инстанция по жалбата ми срещу "решението" на "съдийката" Михайлова. Във второинстанционното решение то е обявено за недопустимо, тъй като е издадено по непредявени искове"!!!
И това е вярно и точно! Вижте пак решението:
http://kkabakciev.blogspot.com/2010/02/blog-post.html
А допълнително ще напиша в блога си (и ще информирам тук) как така нареченият председател на така наречената Българска академия на науките обжалва пред Върховния съд това точно и правилно решение.
цитирай
109. анонимен - DFN
12.02.2010 22:11
"Четвъртият, последен контакт, който имах с представител на Държавна сигурност, бяха няколко срещи с мъж на моята възраст, който също така първо ме потърси по телефона. Представи се като Иванов и помоли да се видим в едно кафене близо до гарсониерата, в която живеехме с жена ми и сина ми."

"Иванов не беше дявол, нито някакъв перфиден комунистически злодей. Напротив, изглеждаше съвсем нормален, интелигентен млад мъж, с когото разменихме мисли за оформящата се политическа и синдикална опозиция. По време на няколкото ни срещи той нито веднъж не ме помоли да му предоставя някаква информация за "Подкрепа", а откъслечните факти, които му споменах, бяха широко известни. Но така или иначе преобладаващата част от разговорите, които проведохме, се отнасяха не до "Подкрепа", а до положението в Института за български език...”

.............

"Иванов ме помоли да му представя в писмен вид мнението си за института – в чисто научен и научно-административен план, за възможностите за развитието му. Той и началниците му очевидно бяха повече загрижени за института, отколкото "учените" в него. Съгласих се, мислих дълго и му предоставих подробно становище".

"Описах дейността на института, слабите страни в нея, перспективите на различните направления, недостига на технически средства, нуждата от по-ефективно съхраняване на лексикалните архиви. Попитах Иванов до каква институция да адресирам документа. Отговорът му бе: без адресат. Така го и оставих, без конкретен получател, само със заглавие от рода на "Проблеми и перспективи на развитието на Института за български език при БАН".

.............

"Но най-интересното като резултат беше, че редица от идеите, които застъпих в доклада си, бяха скоро официално лансирани от директора на института Бояджиев.”
цитирай
110. анонимен - more
12.02.2010 22:15
http://www.liteos.de/biogrKK.htm
цитирай
111. kkabakciev - Ха-ха-ха! Абе, не е само една луда, която ръси глупости от рода на горните!
12.02.2010 22:20
Агентурно минало се доказва с документи.
Другото са чисто психопатични прояви.
Другият майтап е, че дрънканиците на една или друга луда нямат нищо общо с фактите около института и съдебните ми дела срещу него.
Кабакчиев може да е агент, ченге, доносник, педераст, вегетарианец и всякакъв!
Обаче той, освен всичките тия работи - ако те изобщо са верни, нъл тъй, първо, е велик, второ, е осъдил онзи развъдник.
Първото е научен факт - за тия, които разбират от наука; второто е юридически факт.
Ха-ха-ха! Обичам да говорят за мен! И особено, когато е негативно!
цитирай
112. petdoshkov - Прочетох съдържанието под линка
13.02.2010 01:39
http://kkabakciev.blogspot.com/2010/02/blog-post.html. Хубаво решение. Мен обаче ме интересува по кой процесуален ред БАН касира. Не трябва да са по стария ред. Но по действуващия ред за касиране се изисква съдебна практика, имат ли я приложена?
цитирай
113. анонимен - До ръководството на ЮЗУ не са дос...
13.02.2010 18:15
До ръководството на ЮЗУ не са достигали сигнали за корупционни практики

До ръководството на ЮЗУ ”Неофит Рилски” не са достигали сигнали за корупционни практики. Това заяви ректорът на най-голямото висше училище в Югозапада проф. Иван Мирчев по повод информацията, според която в антикорупционната комисия на парламента са постъпили три, все още непроверени сигнала за корупция за три висши учебни заведения – Югозападния университет „Неофит Рилски”, УНСС и Стопанската академия в Свищов.
Сигналите за нередности е съобщил министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов.

Както E79 news писа, нарушенията са различни – от злоупотреби с обществени поръчки до нарушения при провеждане на изпити, вписване на оценките на протоколите, незаконно обогатяване на служителите на ВУЗ-вете и преподаватели. Според обучаващи се в ЮЗУ”Неофит Рилски” няма проблеми при провеждането на изпитните сесии.

"Ректорът" на ЮЗУ проф. Иван Мирчев е категоричен, че всеки може да подава сигнали от различно естество, докато обаче те не бъдат подкрепени с факти и доказателства не би трябвало да се вземат насериозно.

Мария Димитрова
цитирай
114. анонимен - ха ха
13.02.2010 18:38
Ами естествено, че до ректора на най-големия университет в Благоевград (а не на Югозапада, щото и София е в Югозападна България) не са достигали сигнали за корупция - та нали той е основният източник на корупцията в ЮЗУ в момента, тъй че сигналите ги интерпретира като "уронване на престижа" или като повод за фабрикуване на фалшификати.

Има факти, Мирчев. И факти, и суми, и сигнали...
цитирай
115. kkabakciev - Имам перверзното удоволствие да ви покажа днешната си публикация в собствения си блог
13.02.2010 21:45
Тя е наречена, както много често става, "СЪДЕБНА СИСТЕМА. ЕЛАТЕ ГИ ВИЖТЕ! (6)":
http://kkabakciev.blogspot.com/2010/02/6.html

Посветена е на решението на така наречената съдийка Геника Михайлова, която "мисли", че старши научен сътрудник първа степен е по-ниско научно звание от старши научен сътрудник втора степен!

Последните абзаци:

За какво говорим ли?
Говорим за същото.
Съдебна система. Елате ги вижте!
Академична система. Елате ги вижте!
Но говорим още и за това, че това нещо тук не е държава!
Това нещо тук е една истинска кочина!
цитирай
116. анонимен - Чака се решението по делото в Сандански...
15.02.2010 16:26
-------------------------------------------------------------------------
Съдът приключва устните състезания, като посочва на страните, че ще произнесе решението си на 15.02.2010г.
-------------------------------------------------------------------------
цитирай
117. petdoshkov - Получих на имейла си току-що
15.02.2010 16:29
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Номер
Година
15.02.2010
Град
Сандански
Районен Съд - Сандански
На 15.02
Година
2010
В закрито заседание в следния състав:
Председател:
Добромир Парапанов
като разгледа докладвано от
Добромир Парапанов
Гражданско I инстанция дело
номер
20091250100590
по описа за
2009 година
за да се произнесе, взе предвид следното:
Делото е образувано по предявени искове от Петър Стоянов Дошков с адрес с.Калояново, обл.Пловдив, с електронен адрес petdoshkov@abv.bg, срещу ЮЗУ “Неофит Рилски” гр.Благоевград с правно основание чл.224, ал.1 от КТ и чл.293, ал.1 във вр. с чл.357 от КТ.
В съдебно заседание по делото на 15.01.2010 г. съдът е приключил устните състезания и е посочил на страните, че ще обяви решението си на 15.02.2010 г. Към тази дата решението не е изготвено, поради което страните следва да бъдат уведомени за нова дата за обявяване на решението.
Предвид изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Да се уведомят ищецът Петър Дошков и ответникът ЮЗУ “Неофит Рилски” гр.Благоевград, че съдът ще обяви решението си по гр.д.№ 590 от 2009 г. по описа на Районен съд гр.Сандански на 22.02.2010 г.
Определението не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:цитирай
118. анонимен - Кои са ДВАМАТА, които си уволнил за корупция, лъжецо петопоколенски?
15.02.2010 17:56
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=378199

"“Не се притеснявам от проверки на университета”, каза вчера ректорът на Югозападния вуз проф. Иван Мирчев. И обясни, че е уволнил двама преподаватели за корупция, четирима пенсионирал.

“За пенсионерите ми се наложи да пиша обяснения. Получих запитване от Върховна административна прокуратура - те бяха в правния факултет”, допълни той.

Групата на пенсионерите е известна сред студентите като “четиримата тенори”.

Този факултет се прочу из университетските среди в България преди години като “най-услужливия”. Няколко проверки направени от Министерството на образованието показаха, че тук без проблем се записват студенти от Нов български университет в държавна поръчка, плащат спонсорство от 2000 до 3000 лв. и стават автоматично прависти.

Един от уволнените преподаватели пък е вече клиент на полицията и прокуратурата, защото прибирал такси от студенти за дистанционно управление.

Ректорът отрече да има практика във вуза за купуване на изпити. Нямало и сигнали за нередности при раздаване на общежития. Такива обаче има подадени в просветното ведомство, съобщи в четвъртък образователният министър. Сергей Игнатов. Проф. Мирчев не бил притеснен и от слуховете, че вузът е издал доста дипломи на служители от държавната администрация, и от слуховете, че някои от тях са завършили без дори да са стъпвали в аудитория."

А онези четиримата - заради корупция ли ги е пенсионирал, или защото им е дошло времето?
цитирай
119. анонимен - О, то времето
15.02.2010 18:52
им отдавна беше дошло. Ама кога чак ги пенсионира?
цитирай
120. анонимен - До Борис Велчев
15.02.2010 19:19
Боре,
Позаинтересувай се на кое викат математическа мафия в ЮЗУ!
цитирай
121. анонимен - късопаметко петопоколенски
15.02.2010 22:15
Абе, Мирчев. Като се оплакваш от ПИФ, забрави ли, че навремето ТИ делегира извънредни правомощия на Воденичаров да прехвърля студенти и да се разпорежда с пари - правомощия, за които в одита на ЮЗУ? Я какъв борец срещу корупцията се извъди? Лесно е да мачкаш Софка, нали, а като Воденицата даваше на университета милиони, не ти стискаше.
цитирай
122. анонимен - 5 декември
15.02.2010 23:12
2007 г.

"Харчи, Сашо, харчи". До 3000 лева! Колкот ти душа сака по 3000!"
цитирай
123. анонимен - Ненапитото изворче Мирчовско
16.02.2010 00:32
Не само извор на корупция, фалшификатор на документи, извършител на закононарушения, на злобарски уволнения /не на "корумпирани"/ и на благодарствени назначения, ами и Лъжец
цитирай
124. анонимен - 5-тото изтърсаче
16.02.2010 09:45
Какво очаквате от подла, комплексарска, некадърна душица? Каквото може да окраде и прилопа - лапа, кагото може безнаказано да смачка - ей,че гот, а пред силните на деня - лазене по пода и лизане на задници. Това е максимума, на което е способен "Наполеончо" и подобните му математически производни!
цитирай
125. анонимен - Мирчев да си спомни лъжите си!
16.02.2010 11:29
"Атаките срещу Воденичаров може и да са основателни, но този човек за миналата година е направил 1 млн. лв. излишък от бюджета на факултета, а има други декани, които са на червено и искат да имат по четирима заместници, коментира ректорът Мирчев."

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2008/05/09/494129_policiiata_zabavila_proverkata_na_dekana_vodenicharov/
цитирай
126. анонимен - Любопитен постинг 125
16.02.2010 12:18
Много любопитен.
Бях го пропуснал.

от Боре Велчев
цитирай
127. анонимен - Оставете V-тата въшка
17.02.2010 00:34
идват по-страшни неща:
http://www.kultura.bg/bg/article/view/16614
цитирай
128. анонимен - абе
17.02.2010 09:05
на първо място въшката ни е проблемът, а после ще видим... Затова - Дошков, успех на делото днес!
цитирай
129. анонимен - "Като чуя за култура и се хв...
17.02.2010 09:58
"Като чуя за култура и се хващам за кобура!"
Познайте от първи път от кого е!
цитирай
130. анонимен - културата е важно нещо
17.02.2010 10:37
Корупцията в ЮЗУ - не толкова важно нещо, но е належащо. Ако гледаме само най-важното, няма смисъл да правим каквото и да е, защото така и така накрая всички ще умрем :-). Така че, вперили поглед във високите културни хоризонти, нека подкрепим Дошков в борбата му с петопоколенската простотия, петопоколенските далавери, петопоколенския тормоз и петопоколенската простотия. Нищо, че не е толкова възвишено като културата, но някой трябва да свърши и това, нали? За да се появи после 129 на бял кон и да каже, че борбата за законност в ЮЗУ е била оглавена от него/нея, а Дошков си е приписал чужди заслуги.
цитирай
131. анонимен - Временно изпълняващият длъжно...
17.02.2010 15:17
Временно изпълняващият длъжността председател на Окръжния съд в Благоевград Красимир Аршинков е депозирал оставка изненадващо днес, съобщиха източници на Дарик. Оставката си Аршинков подава седмица след изслушването му във Висшия съдебен съвет.

ВСС окончателно отряза желанието на съдебния шеф от втори мандат като административен ръководител на Окръжния съд в Благоевград по време на свое заседание на 11 февруари. Тогава за избирането на Аршинков гласуваха само седем от присъствалите 20 членове на ВСС, седем се въздържаха, шестима бяха против.

Председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев заяви, че тази сага е започнала преди една година и ВСС трябва да направи така, че правосъдието в този район да функционира по правилен начин, който да укрепва доверието в него. Той призова магистратите да не правят този избор, защото би усложнил ситуацията в Благоевградския съдебен район. Той гласува "въздържал се" и напусна залата, за да няма съмнения.

Груев призова съдиите в Благоевградския съдебен район на общо събрание да излъчат кандидат за поста.

ВСС ще реши на следващо заседание да бъде обявена нова конкурсна процедура за избор на административен шеф на Темида в Пиринско.
цитирай
132. kkabakciev - Петре, имаш думата
17.02.2010 15:20
Чака се произнасяне на вероятно виновник № 1 за тая оставка.
:-)))))
цитирай
133. анонимен - УРА!
17.02.2010 17:27
И това е само началото!
Треперете негодници!
цитирай
134. анонимен - Не бързай, Мирчев!
17.02.2010 18:05


"“Не се притеснявам от проверки на университета”, каза вчера ректорът на Югозападния вуз проф. Иван Мирчев.

Не бързай, Мирчев!
Чети долу:

"Кръгът е отворен. Ще стигнем дотам, докъдето ни отведат доказателствата", коментира пред журналисти градският прокурор Николай Кокинов, цитиран от "Фокус". По думите му още 10 нови свидетели са призовани ...."
цитирай
135. анонимен - Ochakvane...
17.02.2010 18:59
Чакат се новини от днешното съдебно заседание...
цитирай
136. kkabakciev - Изненадан съм, не знаех, че днес е делото на Дошков
17.02.2010 20:01
Говорих с него по телефона. Даже нямам пълномощия да говоря от негово име, но това е обективен факт, който заслужава да ви се съобщи отсега.
Поради отводи на други съдии днес съдия по делото на Дошков е бил герой на ето тази статия: "Оле, мале, чалга клуб в съда" -
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=221128
Бил е даден ход по същество.
Повече не следва да ви информирам, мисля, че е достатъчно. Думата нататък да ви обясни ще има самият Петър Дошков.
цитирай
137. kkabakciev - Сутринта попаднах на ето това -
18.02.2010 08:52
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/02/17/859850_arshinkov_ne_iska_da_e_id_shef_na_suda_v_blagoevgrad/
И написах два коментара.
цитирай
138. анонимен - Малко са ти 2-3 коментара, Каба, пък ...
18.02.2010 20:24
Малко са ти 2-3 коментара, Каба, пък и да не знаеш нещо!? Остаряваш май, макар "Луд умора няма".
цитирай
139. анонимен - No comment
18.02.2010 22:07
http://e-vestnik.bg/8359
цитирай
140. анонимен - И Дошков да прочете горното. Щото и ...
18.02.2010 22:34
И Дошков да прочете горното. Щото и той има малко криви разбирания за свободно слово. Като администратор.
цитирай
141. анонимен - да
18.02.2010 23:27
Като, че ли Дошков е като Мирчев в коментара на 140!

Сигурно и Дошков, чете блога си!

А когато за Ив. Мирчев, дойдат с "превоз до ... някъде", по Дошков-ите дела-информации!

?
цитирай
142. kkabakciev - Прочетох съобщението в e-vestnik - и съм на същото мнение
19.02.2010 06:34
А именно, че българската популация е изключително проста. Това е факт, който е установен от класиците - Петко Рачев Слайвейков, Алеко Константинов (Щастливеца) и Димитър Иванов (не Митьо Гестапото, а Елин Пелин) определят българите съответно като мърша, байганьовци и андрешковци.
Човек може днес само да се възхищава на гения им. А и на прозорливостта им - защото в Европейския съюз през 21 век тази популация е точно такава, каквато е описана преди повече от половин век, респективно преди повече от век.
С мърша, байганьовци и андрешковци са пълни и академичната сфера, и съдебната система. Като мърша, байганьовци и андрешковци, но също и като кръгли малоумници мога да определя тия, който заявиха, че Дянков бил обидил България, като нарекъл БАН феодални старци. Аз онзи ден обидих един работещ в някаква лаборатория в САЩ, и по този начин обидих и президента Обама, първата лейди, космическата совалка, Големия каньон и Кентъки фрайд чикънс. Дянков обижда също така и Балканския полуостров, Европейската комисия, цялото земно кълбо и планетите от Слънчевата система.
А във вашия град с име на комунотерорист и с една сюрия ненадлежни - назначени незаконно съдии (факт, установен от Дошков), когато човек каже, че в ЮЗУ се извършват закононарушения, обижда една шайка келеши, инспирирани в деянието си от индивид, който се води професор по право и чиито "научни публикации" са за "приносите на Комсомола в правото на НРБ". Пардон! На варварския комунистически режим в държавата-кочина от нейния период преди 10.11.1989 г. Келешчетата-изроди са се "учили" от този индивид на право, а след някоя друга година те ще "правораздават" из цялата държава-кочина. По същия начин, по който правораздават мнозинството така наричащи се съдии днес. За последното има повече от обилен материал в блога ми за съдебната система:
http://kkabakciev.blog.bg/
А за последните развития около делото на Дошков, свързано и с казаното по-горе, очаквайте неговото съобщение.
цитирай
143. анонимен - до 140
19.02.2010 07:54
Може ли да изсните - какво по-точно имате предвид? Кога Дошков показва кривите си разбирания за свободното слово? Като администратор.
цитирай
144. анонимен - Теодор Дечев и Алексей Петров
19.02.2010 11:15
http://www.capital.bg/showblog.php?storyid=674259
Теодор Дечев, който е бивши заместник на небезизвестния Алексей Петров в Съюза за стопанска инициатива (ССИ), е един от хората, които консултират създаването на новия полицейски синдикат. Бившата барета Алексей Петров, който понастоящем е съветник в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), дълги години беше изпълнителен директор на въпросната работодателска организация и дори като неин представител участваше в надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ).
В ролята си на "доктор по социология" Теодор Дечев разказа пред агенция "Медиапул" какви трябва да са целите и тактиката на бъдещето сдружение на полицейските служители. ....
Теодор Дечев от своя страна е доста спорна фигура, изплувала в мътните времена на прехода. Той е бивш член на Българската социалдемократическа партия на Йордан Нихризов. .... Името на Дечев изплува и покрай офшорната фирма "Амотера Лимитид", за която се твърди, че за първи път е получила правото легално да разпространява филми в българския интернет.

Връзката между Теодор Дечев и Алексей Петров вече е по-скоро индиректна, тъй като председател на управителния съвет на ССИ в момента е ректорът на УНСС Борислав Борисов. Един от другите му заместници - Боян Чуков, пък е съветник на премиера Сергей Станишев.

http://www.glasove.com/article-7142.php
Дянков е получил писмо от Алексей Петров 19.02.2010 г. 09:56 ч.

Писмото е на официална бланка на Съюза за стопанска инициатива (ССИ) и е подписано (по реда на полагане на подписите от горе на долу) от:
- Д-р Теодор Дечев – заместник председател на УС на ССИ;
- Доц. д-р Алексей Петров – изпълнителен директор на ССИ;
цитирай
145. анонимен - Мирчев, Мирчев, затяга се обръчът...
19.02.2010 15:23
http://news.pernik24.bg/143392.html

"ние правим точно това, което министър Игнатов посочва като правилната посока на работа: произвеждаме собствени кадри" (защо ме погна тогава, Игнатов? - мисли си Мирчев)

И не ти е виновен Перник! Щото на крива ракета...
цитирай
146. анонимен - Леле, леле,
19.02.2010 17:15
какво сполетя Алексей (Асан) Петровци, Теодор Дечевци,
Янета, Потеровци и Дожковци (от същото котило) - до ще и техният час!
цитирай
147. анонимен - Не си заслужава?
19.02.2010 17:42
За няколко червончета. Познахме те, Дулов. Петре, не може ли да дадеш IP на 146 за съд.
цитирай
148. анонимен - Може, може,
19.02.2010 17:58
IP-та се съдят, трябва да има малко цензура и в интернет!
цитирай
149. kkabakciev - Прочетете непременно тази статия - със сигурност ще ви допадне (на нормалните тук)
19.02.2010 21:10
Заглавие: "Ректор под прикритие":
http://www.capital.bg/show.php?storyid=861234
цитирай
150. анонимен - И от мен!
19.02.2010 21:36
Непременно "Капитал" - "Ректор под прикритие"

http://www.capital.bg/show.php?storyid=861234&sp=0#storystart

"Случаят беше припомнен наскоро от министъра на образованието Сергей Игнатов, който заяви в парламента, че в момента три ВУЗ-а са разследвани за корупция. Един от тях е УНСС (другите два са Стопанската академия - Свищов, и Югозападният университет в Благоевград)."


цитирай
151. анонимен - Говорих с него по телефона. Даже ...
20.02.2010 00:18
kkabakciev написа:
Говорих с него по телефона. Даже нямам пълномощия да говоря от негово име, но това е обективен факт, който заслужава да ви се съобщи отсега.
Поради отводи на други съдии днес съдия по делото на Дошков е бил герой на ето тази статия: "Оле, мале, чалга клуб в съда" -
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=221128
Бил е даден ход по същество.
Повече не следва да ви информирам, мисля, че е достатъчно. Думата нататък да ви обясни ще има самият Петър Дошков.


И ....
цитирай
152. анонимен - Братя Потерови - антимафиоти!
20.02.2010 09:38
Копи-пейст:
Засега делата срещу бандата на Купенов са две. Първото, по което свидетел е Алчния, успя да стигне до съда, но бе върнато за доразследване. Адвокат на тартора насилник Новак Купенов и на единия от подчинените в бандата му - Тончо Тончев, е бившият зам.-председател на Търговския съд в Бургас Благой Потеров. Навремето той напусна системата, след като ВСС го обвини, че е замесен в контрабанда на захар на английската фирма "Ман шугър", която трябваше да бъде преработена в завода на "Мултигруп" "Бартекс-Кристал" в Камено. Висшият съдебен съвет поиска оставката му, но по-късно делото срещу него бе прекратено.
"Не разбирам какво толкова се вълнува обществото от този случай - едни момчета от бранша набили други такива. Защо са тия публикации и настроения", възкликна той пред "Сега". Потеров е един от най-скъпо платените адвокати в града. Защитава предимно хора от подземния свят. Той бе нает и от обвинения като поръчител на убийството на Георги Николов-Мечката руски бизнесмен Анатолий Домнушкин. През 1999 година срещу Потеров бе извършено нападение - двама маскирани заляха жилището му с бензин и пред очите на осемгодишния му син го запалиха. Случаят предизвика широк отглас тогава, но

бандитите така и останаха неразкрити
цитирай
153. kkabakciev - Отговор на № 151 и един линк към интервю на ректора на ЮЗУ
20.02.2010 10:22
анонимен написа:
kkabakciev написа:
[...] Повече не следва да ви информирам, мисля, че е достатъчно. Думата нататък да ви обясни ще има самият Петър Дошков.


И ....


Всеки си има някакви текущи проблеми и т.н. - задайте въпроса/въпросите си към самия Дошков. Аз не определям времето на неговите публикации в собствения му блог. Аз също бих искал да зная подробностите.

А току-що попаднах на следната публикация - "Ректорът на ЮЗУ: Като са толкова много университетите, защо откриваме нови, като този в Перник":
http://news.pernik24.bg/143392.html
Обърнете внимание на следната мисъл на ректора на любимия ви университет: "В регулираната специалност "Право" се спазват изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността и професионална квалификация "Юрист"."
цитирай
154. анонимен - Мирчев, кога казваш истината?
20.02.2010 11:05
"Атаките срещу Воденичаров може и да са основателни, но този човек за миналата година е направил 1 млн. лв. излишък от бюджета на факултета, а има други декани, които са на червено и искат да имат по четирима заместници, коментира ректорът Мирчев."

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2008/05/09/494129_policiiata_zabavila_proverkata_na_dekana_vodenicharov/

"В регулираната специалност "Право" се спазват изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността и професионална квалификация "Юрист"

... или когато се правиш на пръв борец срещу нередностите в ПИФ?

Споко, проверката не ще отмине и математиците и информатиците...
цитирай
155. анонимен - kam 152
20.02.2010 13:36
И брата на Дечев е в тефтерчето на Красьо Черничкия, ама човек не е отговорен за брат си
цитирай
156. анонимен - До 155
20.02.2010 16:38
Да, но когато човек има брат мафиот и изкупува заедно с него общинско имущество (справка: интернет), не стои въпрос виновен ли!
А отговорът е, че само мафиот може да намазва чрез мафията.
цитирай
157. анонимен - интересно, уважаеми 156!
20.02.2010 16:49
Може ли да насочите форума към справката в интернет, откъдето става ясно какво общинско имущество е изкупил Р. Потеров заедно с Б. Потеров?
цитирай
158. анонимен - Хубава работа,
20.02.2010 20:34
ставало дума само за 15 квадрата!
Но ако човек е юрист, знае колко неща могат да се крият зад тази странна сделка. Още повече ако единият от купувачите е известен мафиот (другият не е известен). Ето ви копи-пейст:

22. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на
Община Бургас относно: Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, намиращ се в кв. Банево, гр. Бургас.
Р Е Ш Е Н И Е:
Да се продаде на Благой Гавраилов Потеров с постоянен адрес:
гр.Бургас, ул.”Сливница” №31 и Румен Гавраилов Потеров с постоянен
адрес гр.Благоевград, к/с”Еленово”, бл.135, ап.4, недвижим имот
представляващ 15 / петнадесет / кв.м идеални части от УПИ ХІІІ-552 /
тринадесет римско за имот петстотин петдесет и два / в кв.4 / четиридесет
и едно / по плана на кв.Банево, гр. Бургас, целият с площ 555 / петстотин
петдесет и пет / кв.м, при граници: североизток-УПИ ХІІ-553, югоизток-
улица, югозапад-УПИ ХІV-549, северозапад-УПИ ХІХ-548, за сумата 530 /
петстотин и тридесет / лева, без ДДС.
………………………………………………
цитирай
159. анонимен - Газиш в мътни води. Пази се от маф...
20.02.2010 21:20
Газиш в мътни води. Пази се от мафията. Не прощава на никого.Дори и на бивши руски възпитаници, които за бутилка водка са се продавали по най-отвратителния начин. Мога да продължа и с подробности.
цитирай
160. анонимен - ах, много интересно, 158!
20.02.2010 21:28
Може би тези 15 метра са защитена екологична територия, като Лаханата? Как мислите?
цитирай
161. анонимен - Да не забравяме и за ония партийни ...
20.02.2010 21:36
Да не забравяме и за ония партийни пари. Укрити.....Подробности искаш ли?
цитирай
162. анонимен - Пази се! Мафията не прощава. И НЕ ...
20.02.2010 21:37
Пази се! Мафията не прощава. И НЕ ЗАБРАВЯ!
цитирай
163. petdoshkov - Привърженик съм на Свободата на словото,
20.02.2010 22:08
Иначе как да разбереш какво ти мисли Х.
Коментар 158 е манипулативен.
Не съм адвокат на Р. Потеров.
Но се знае, че това са редовни сделки обикновено за недвижимости, върху които има осъществена суперфиция (право на строеж). Разрешението за продажба се дава от Общински съвет чрез тайно гласуване. Смешно е да се твърди, че има нещо мафиотско в такава сделка, от която Потеров получава в идеална част 1/2 от 15 кв. метра, равно на 7, 5 кв. м, които са по-малко от 1/2 хол от апартамент в Струмско/Благоевград.
Пиша това обяснение, понеже не ми е приятно да се мисли, че нямам мнение. Един допълнителен пример за разбиране. Все едно имате съгласието на ОС кметът да Ви продаде земята под блока Ви, с което собствениците на апартаменти (Етажна собственост) ставате идеални съсобственици на бившата общинска земя.
Имам лични грижи, които ми пречат временно за осведомяването на форума за последните събитията в съда.
Ще поместя след вторник Насрещна въззивна жалба Окръжният съд в Благоевград да върне делото за отменената Забележка в РСС(андански) за произнасяне по главния иск за обявяване на Мирчев за персона нон грата за академичната система.
Няма да има решение по уволнителния спор в С(офийски) РС. Просто - не съм удовлетворен от развоя, придаден на процеса от съдията Маджаров.
Не тръгнах по съдебния ред, за да се обяви уволнителната ми заповед от Мирчев за нищожна, понеже Мирчев няма право по КТ на уволнение на преподавател с конкурс за неопределен срок ЗВО; не тръгнах по съдебния ред за обявявянето на ФС на ФФ за нищожен поради членството в него на Матеева, Кърлова и избраните запасни членове Кузмова и Падарева; не тръгнах по съдебния ред заради външното съвместителство на Петър Цонев с ЮЗУ без конкурс.
Искам Съдът да обяви на първо място изначалната нелегитимност на Мирчев за академичната система, на второ - нелегитимния избор на Мирчев за ректор на ЮЗУ, на трето място - Съдът да обяви за нищожни вторите тр. договори с ЮЗУ на Мирчев, Вера Лазарова и Петър Цонев. И едва след това, Съдът да се произнесе за нелегитимността на ФС на Ф(илологическия) Ф(акултет), аз съм последен с уволнението си...
цитирай
164. анонимен - За Св. Енчева
21.02.2010 22:24
Кокошка гладна стачка сънува!

цитирай
165. анонимен - Чака се решението по делото в Сандански...
22.02.2010 13:46
---------------------------------------------------------------------------
Съдът приключва устните състезания, като посочва на страните, че ще произнесе решението си на 15.02.2010г.

Да се уведомят ищецът Петър Дошков и ответникът ЮЗУ “Неофит Рилски” гр.Благоевград, че съдът ще обяви решението си по гр.д.№ 590 от 2009 г. по описа на Районен съд гр.Сандански на 22.02.2010 г.

---------------------------------------------------------------------------
цитирай
166. petdoshkov - Получих и веднага поствам от РСС.
22.02.2010 14:56
Без коментар.
Уважаеми г-н Дошков, уведомяваме Ви, че поради заболяване на докладчика по гр.д. № 590/2009г. по описа на РСС, Решението по горецитирането дело не може да бъде обявено в определения срок, а именно - 22.02.2010г. Към настоящия момент Ви информираме , че съдия Парапанов ще отсъства до 26.02.2010г./вкл./
С.Попстоева - адм.секретар

цитирай
167. petdoshkov - Все пак да обясня.
22.02.2010 15:23
Решението по това дело е важно по различни причини, които несистематизирано ще представя. Първо, ЮЗУ ще бъде осъден и за удържаната престъпно заплата като обезщетение за уволнението ми: ЮЗУ присвоява пари от дължимото ми обезщетение чрез извънсъдебна компенсация по време на относими съдебни спорове. Те са два - единият - за обезщетението ми за неизползван отпуск и други дължими плащания (забравих ги - това дело се гледа в РСС след отводи вече 10-ти месец); другият спор се гледа в СРС. Второ, направих искания РСС -Парапанов да предаде на прокуратурата Мирчев за престъпления по служба и опит за измама по текущото дело в Сандански. Такова е и искането ми от РСС за ФС на ФФ - на прокуратурата за изричен отказ на 15 април 2008г. да уважи съдебното решение на САС за възстановяването ми на работа в ЮЗУ. Чакам съдебната реакция. Трето - тези, които внимателно са чели с. протокол, отразяващ устните състезания, се питат защо съм се отказал от парично обезщетение заради недопускането ми от ФС на работа във Ф(илологическия ) Ф(акултет) през 2008г. Отговорът - вещото лице беше готово да се откаже от възнаграждение, но да не ходи трети път в ЮЗУ за справка по делото. Дожаля ми и се отказах от неизчисленото по вина на вещото лице парично обезщетение - ще загубя с лихвите около под 300 лв, но ще съм с чиста съвест, че не съм му причинил неудобство. Четвърто, интересно е наистина как ще се справи един умен съдия при неразумен ответник ? Не - ако се извърши престъпление, ще дам съдията на ВСС и ВКП - това е сигурно. Иначе за времето - смятам, че така трябва да е, защото Господ решава за начина, по който ни изпитва. Но той изпитва в същото време и Съдията. Аз ще издържа - опитен и патил съм, Мирчев и Лазарова ще получат заслуженото. Не може да лъжат за заболяване на съдията, понеже с. служители в РСС за мен са почтени хора.Освен това на всеки 6 месеца всеки съд се отчита на ВСС за разглеждане на делата във времето. Спокойно - всичко ще е наред.
цитирай
168. анонимен - успех
22.02.2010 15:43
Успех! Но как ще се пребориш с тази хидра? http://www.svobodata.com/page.php?pid=2630&rid=154
цитирай
169. анонимен - Doshkov, Doshkov
22.02.2010 21:34
Da ti imam izdarzhlivostta
цитирай
170. анонимен - Подкрепа за Дошков
22.02.2010 23:53
Прав си, точен си, много хора вярваме в делото ти.
Успех!
цитирай
171. svetlaen - Успех, Петре!
23.02.2010 08:59
С теб съм!
цитирай
172. zalashopov - Право на отговор
23.02.2010 12:31Явно е, че никой няма да отговори на клеветата в постинг 155. Затова е повече от нужно да взема думата.

За първи път името на брат ми е злонамерено забъркано в съобщение на frognews в началото на ноември м.г., когато той се намира вече в Люксембург като стажант-съдия в Съда на европейските общности. Веднага правят впечатление няколко неща

1. Не се казва къде е намерено името – в телефонен указател в апарат на Красьо или в някакво някъде книжно тефтерче.
2. Брат ми не познава Красьо и никога не е разговарял с него.
3. Брат ми не заема какъвто и да било ръководен пост, от който да зависят назначения в съдебната система.

И най-важното. Авторката на постинг 155 не казва наистина най-важното. Още на следващия ден, след публикацията във frognews, от пресцентъра на главна прокуратура излязоха с официално съобщение, че ТОЧНО този списък, публикуван от frognews, не отговаря на истината. Имената на контактувалите с Красьо Черния са само онези, които са „официално съобщени от главния прокурор пред Висшия съдебен съвет и изнесени пред медиите.”
http://frognews.bg/news_16754/Prokuraturata_obori_spisaka_na_obshtuvalite_s_Krasjo_CHerniia/

Не е никак без значение, че след съобщението на Главна прокуратура, самата редакция на frognews вече не настоява за каквато и да било автентичност на огласения от нея „списък”.


Не съм искал никога и по никакъв начин да намесвам достойното име на брат ми в този форум. Но след като постинг 155 ми дава повод ще кажа само следното.

Брат ми е специализирал Право на Европейския съюз в Амстердам и Хага където не пращат никакви Красьовци и въпросите изобщо не се решават от българи, а от комисии, в които участват единствено чужденци. Брат ми е един от инициаторите на подписката в Софийския районен съд през 2005 г. срещу безпринципните и роднински назначения на тогавашния Висш съдебен съвет в съдебната система (провокирана непосредствено от назначението на Воденичаров-младши в Софийски градски съд). Той е един от двамата представители от Софийския районен съд, които представят протестната подписка в сутрешния блок на Нова телевизия през ноември 2005 г. (когато Воденичаров не отговаря на телефона защото бил без покритие в Кресненското дефиле).

През 2006 и 2007 г. брат ми работи като програмен съветник в Департамента по правата на човека към Съвета на Европа в Страсбург. Печели конкурс за работното място в конкуренция с кандидати от общо 47 страни-членки. През 2009 г. е стажант-съдия в Съда на Европейския съюз в Люксембург. На два пъти през 2009 г. е избиран за съдия в Косово, от мисията на Европейския съюз EULEX, съгласно резолюция 1244 на Организацията на обединените нации. Не прие на този етап избора поради ангажиментите си в съда в Люксембург. За нито едно от горните назначения не е имал нужда от български ходатайства защото въпросът не е бил решаван нито от българи, нито в България. Камо ли от Красьо и тези, с които си общува Красьо. И слава Богу!


И накрая още нещо. Поставяйки личните си емоции и екзистенциални проблеми над всичко останало, вече повече от 1 година, една „бивша колежка” с неподражаема лекомисленост, нанесе невероятен брой поразии на всякакви перспективи за каквато и да било бъдеща борба за каквато и да била законност и академичност в рамките на ЮЗУ и не се намери – за съжаление - нито един човек със здрав разум да спре лекомислените й и безумни постъпки съпроводени с клевети. Мисля, че едва тепърва някои хора ще си дават сметка какво точно се е случило. Боя се, че вече ще е безвъзвратно късно.

цитирай
173. svetlaen - за протокола
23.02.2010 13:04
Обикновено подминавам клеветите по свой адрес, но този път държа да подчертая, че нямам абсолютно нищо общо с коментара за брата на Стефан Дечев. Преди този коментар дори не съм знаела в кой списък се е бил озовал брат му.

И - по-важно - аз съм последният човек, който би съдил за хората по роднините им. Въпреки че със Стефан Дечев имаме много разминавания, убедена съм, че и той не е от тези хора (поради което изобщо не го подозирам за коментари, в които са замесвани нечии роднини). Дано не се окаже, че и тук съм грешала.

Стефане, когато неоснователно обвиняваш някого, че е клеветник и му вменяваш коментари, които не е писал, това е клевета. Някога някой може да те даде под съд за това. И ще има основания. Голям човек си, научи се да се държиш зряло.

п.п. Или поне се научи да разпознаваш стилове. Никога не слагам заглавия на латиница, ако не мога да напиша нещо на кирилица, изписвам ъ-то не с а, а с y и винаги завършвам изреченията с точка.
цитирай
174. анонимен - . . . изобщо не го подозирам за ком...
23.02.2010 13:11
svetlaen написа:


... изобщо не го подозирам за коментари, в които са замесвани нечии роднини). Дано не се окаже, че и тук съм грешала."
Тя все пак продължава.
цитирай
175. kkabakciev - За съжаление и аз трябва да кажа нещо по този въпрос
23.02.2010 13:54
Не знам дали има повече от един Дечев в районния съд на София, но ми се струва, че имам едно решение, издадено от съдия на име Дечев, и то е неправилно. Да не кажа някоя много, ама много по-силна дума. Мога да направя най-официално анализ на това "съдебно решение" - и то ще бъде просто размазано. Наред с неговия автор.
Това няма нищо общо със Стефан Дечев, когото аз уважавам за позициите му по проблемите, обсъждани тук - а и въобще никой не отговаря за деянията на брат си. Но не би било зле да не се смесват проблемите - и да не се скача гневно за щяло и за нещяло, особено, когато човек не отговаря за едно или друго, пък било то и на близък, приятел и прочие.

Чакайте съобщение на Дошков относно делото му в Софийския районен съд. Силно и интересно!
цитирай
176. kkabakciev - Добавка към горното съобщение
23.02.2010 14:21
Няма да говоря за делото, което споменавам по-горе. Само ще кажа, че съм участвал общо в четири наказателни дела за клевета. Трите заведени от мен. Едното заведено от една некадърничка и изродка срещу мен.
Изродката-некадърничка загуби делото срещу мен, естествено. Беше решила, че тъй като съм нарекъл един колективен орган некадърници, това се отнасяло и до нея като член на този колективен орган. Елементарно. Идиотско. Малоумно.
Второто дело, което аз заведох, беше срещу 12 от 14 членове на така наричащия се научен съвет на т.н. Институт за български при БАН. То беше прекратено на I и II инст. от четирима така наричащи се съдии с профански, идиотски, малоумни "мотиви". Върховният съд се произнесе, че са налице данни за престъпление от страна на дванадесетимата, отмени решенията за прекратяване и върна делото за произнасяне в р.съд. Но изтече давностният срок. Т.н. първоинстанционен съдия ГО МОТА ГОДИНА И ПОЛОВИНА! Общият давностен срок е 3 г. По дело за клевета, заведено от мен срещу друга изродка, попаднах в районния съд на Съдия. Съдия с главна буква. Главата на изродката беше посечена (метафорично) - беше осъдена. Но след това три още по-големи изродки, така наричащи се съдийки в СГС, отмениха осъдителната присъда. Ще кажа още нещо важно. Съдията с главна буква тогава беше само на около 28 години! Прочут е с това, че осъди един т.н. министър на правосъдието (и присъдата беше отменена заради изтичане на давност, но остана осъдително решение по гр.иск). Самият министър - агент на ДС. И клеветник.
Казах, че няма да говоря за едно от решенията. Но, ако преценя, че е необходимо, ще проговоря.
ВИЖТЕ, ТОВА ТУК НЕ Е СЪД! И НЕ Е ДЪРЖАВА! ЧОВЕК, АКО СЕ СЪДИ, ТРЯБВА ДА РАЗЧИТА ДА ПОПАДНЕ НА СЪДИЯ. А СЪДИИ НЯМА. ПРОСТО НЯМА.
ИМА НАЙ-ВЕЧЕ НЕКАДЪРНИЦИ И КОРУМПИРАНИ ИНДИВИДИ. ТОВА Е.
СЪВЕТВАМ ВИ ДА НЕ СЕ СЪДИТЕ! ПОНЕ НЕ ЗА ДРЕБНИ РАБОТИ. ПРОСТО НЯМАТЕ ПРЕДСТАВА НА КАКВИ НЕЩА МОЖЕТЕ ДА ПОПАДНЕТЕ.
ЗАТОВА ТАЗИ ТАКА НАРЕЧЕНА ДЪРЖАВА Е НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ И Е В УСТАТА НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА ЕС. ЗАТОВА Е КОЧИНА! АБСОЛЮТНА!
цитирай
177. zalashopov - За втори път право на отговор
23.02.2010 15:01

svetlaen написа:
... нямам абсолютно нищо общо с коментара за брата на Стефан Дечев.


Стефане, когато неоснователно обвиняваш някого, че е клеветник и му вменяваш коментари, които не е писал, това е клевета. Някога някой може да те даде под съд за това. И ще има основания.

п.п. Или поне се научи да разпознаваш стилове. Никога не слагам заглавия на латиница, ако не мога да напиша нещо на кирилица, изписвам ъ-то не с а, а с y и винаги завършвам изреченията с точка.


1. "Абсолютно нищо" е силно казано.

2. Никъде в постинга не е казано, че Светла Енчева е автор на постинг 155. Съд тук няма място. Иначе пробвай, ако искаш.

(Искам обаче да съм много ясен. Не смятам, че нямаш "АБСОЛЮТНО НИЩО общо").

3. Не ме интересуват стиловете ти, заглавията ти, кирилицата ти. Както и превъплъщенията ти в чужди стилове и клавиатури

4. Нямам АБСОЛЮТНО НИЩО общо с постинги за никави братя в ЮЗУ, и извън него.

П.П Дори употребата на женски род за авторката на даден постинг не означава изказване на твърдение, че авторът е от женски пол.
Знам, че звучи авангардно, но ще издържи в съд. Европейска държава сме и трябва да свикваме с тези неща.

цитирай
178. анонимен - по местата
23.02.2010 20:55
http://www.struma.com/obshtestvo/ekspredsedatelyat-kr-arshinkov-zapochna-purviya-si-den-na-redovi-sudiya_6022/
цитирай
179. анонимен - авангарди и съдилища
23.02.2010 22:45
"Никъде в постинга не е казано, че Светла Енчева е автор на постинг 155. Съд тук няма място."

Наистина! Но и Светла Енчева никъде не е казала, че смята да дава Дечев под съд. Но А. Пашова би могла спокойно да го съди за бележка под линия 9 на страници 203-204 в тази статия: http://anamnesis.info/fonts/versiq.1.3/journal/flash_journal/broi10-Dechev/Dechev.pdf

Не го е дала под съд, просто защото е над тези неща.
цитирай
180. zalashopov - Нима?
23.02.2010 22:59
Не го е дала.
Да, защото тази, за която говорите само може да си изпати от подобни намерения.
А ако беше над тези неща, не би си позволила да напише написаното.
Иначе каквото съм обещал, това съм и направил. .
Приятна вечер!

П.П. Благодаря за рекламата! Текстът наистина би бил чест за всяко уважаващо себе си издание.
цитирай
181. анонимен - Дечев, спри се!
23.02.2010 23:29
Нито си помагаш, нито ти става по-леко, нито... нищо. Спри се!
цитирай
182. zalashopov - До 181
23.02.2010 23:39
Напротив!
А ти можеше да реагираш вместо мен. Тогава нямаше да има нужда да пиша нищо.
Неслучайно всичко носеше заглавие "Право на отговор". Иначе нямах намерение да участвам.
Но се занимавахте само с 15-те квадрата някакви, а клеветите оставаха без отговор.
Хайде лека нощ!
цитирай
183. kkabakciev - Не мога да разбера за какъв съд говорят хора, които не казват името си и явно не са стъпвали в съд
24.02.2010 08:24
За да отидеш в съд, трябва да има нещо сериозно, а не някакви подмятания, и то анонимни.
Друг е въпросът, както вече казах, че и да отидеш в съда за сериозни неща, не знаеш там какво може да ти се случи. Днес съдът е такова нещо, че могат да ти кажат, например, че черните тоги, с които са облечени, са чисто бели.
Това са стопроцентови профани, престъпници и изроди. Пълно е с тях дори във Върховния съд. Просто трябва да имаш късмет да попаднеш на нормален съдийски състав, за да ти се реши въпросът. Или да е нещо относително по-дребно.
Да повторя. Два състава на Върховния касационен съд, ми издадоха две напълно противоречиви - профански и криминални - решения. Според единия профански и криминален "съдебен акт" правилникът по чл. 42 (2) ЗНСНЗ се бил изпълнявал от Правилника за прилагане на ЗНСНЗ. В другия профански и криминален "съдебен акт" по абсолютно същия казус вече не се говори за това, че правилникът по чл. 42, ал. 2 от ЗНСНЗ се бил изпълнявал от Правилника за прилагане на ЗНСНЗ, а се заявява ни повече, ни по-малко, че нормотворческата дейност на Министерския съвет не била административна дейност. С този факт - наличие на две противоречиви решения на ВКС - вече са нарушени драстично Конституцията, чл. 124 ([ВКС] "осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища") и Законът за съдебната власт, чл. 80(1) ([ВКС] "осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища"). Така нареченият председател на ВКС, който се подвизава като така наречен професор по право, не благоволява да си мръдне пръста за въвеждане на законност в поверената му огромна по важност институция, поради което съм го дал под съд. И той не благоволява (поне засега) да придвижи преписката до съответния съд. Ще я придвижи. Няма къде да иде. Обсъждам пред себе си и въпроса да го дам под съд по гражданско дело за това негово деяние. Може и да е възможно. Имунитетът на съдиите все пак, доколкото мога да преценя, се отнася дамо до делата, които водят.
ТОВА ТУК НЕ Е СЪД И НЕ Е ДЪРЖАВА. ТОВА Е АБСОЛЮТНА КОЧИНА.
СЪДЪТ Е ПЪЛЕН С НЕКАДЪРНИ И КОРУМПИРАНИ ИНДИВИДИ - СРЕД КОИТО ИМА САМО ОТДЕЛНИ КОМПЕТЕНТНИ И ДОСТОЙНИ ЛИЦА. НО ЯВНО ПЪРВИТЕ ПРЕОБЛАДАВАТ, И ТО ЗНАЧИТЕЛНО.
цитирай
184. анонимен - бива, бива его...
24.02.2010 08:31
zalashopov написа:
Напротив!
А ти можеше да реагираш вместо мен. Тогава нямаше да има нужда да пиша нищо.


Никой не е длъжен да реагира вместо никого. А ако някой е направил всичко възможно срещу всички, които са стояли зад него и ако този индивид си въобразява, че една клевета е клевета само тогава, когато е по негов адрес, няма причина да очаква "реакции" в своя защита.

Неприятна новина, Дечев - светът не се върти около теб. И никой не е длъжен да следи в медиите кой какво е казал за брат ти и да отговаря вместо теб.

А ти, Каба, вмето да бързаш да не можеш да разбереш, виж бележката под линия, за която пише 179. Потърпевшата има поне толкова основание да съди автора й, колкото и ти да съдиш оная телевизия. Не е въпросът дали ще го направи. А че има право.
цитирай
185. анонимен - Dnes ima AS. Zna4i e Ivanov den.
24.02.2010 08:51
Dnes ima AS. Zna4i e Ivanov den.
цитирай
186. kkabakciev - По принцип може да се каже, че почти всеки може да съди почти всеки, за много неща
24.02.2010 09:06
Ей-сега ще погледна тази бележка под линия и ще си кажа мнението.

Видях го. Ето го: "През май т.г., когато правех една от последните редакции на тази публикация, прочетох за себе си следния постинг в Интернет: „С.Д. е в правото си. Аз защитавам правата на хомосексуалистите, на малцинствата и на душевноболните. Затова съм и с вас. Ще ви защитавам винаги, не се притеснявайте. Не се плашете! Ваша Ася Пашова.” http://petdoshkov.blog.bg/drugi/2009/02/25/sedmo-otkrovenie-akapelno.295921 Да оставим настрана прозрачните намерения с приписаната ми сексуална ориентация, но поне представителка на претендиращи за новаторство академични кръгове (макар и родно производство), би трябвало да знае, че е некоректно да тематизира заедно „хомосексуалистите”, „малцинствата” и „душевноболните”. Колкото и странно и абсурдно да звучи, авторката на постинга е не само дългогодишен участник в ромски проекти, но и член на т. нар. „Автобиографично ателие”, което се изживява като някаква „модерна” структура за занимания с устна история и история на социалния пол. Едно е ясно – на бъдещите историографи и историци на местните специфики в науката и квазинауката предстои интересна и вълнуваща работа."

За този текст авторът на № 184 пише: "Потърпевшата има поне толкова основание да съди автора й, колкото и ти да съдиш оная телевизия".

Глупости!

И кое е това, за което "потърпевшата" има "основание да съди Дечев"? Аз не виждам такова нещо.
цитирай
187. zalashopov - От Стефан Дечев до 184
24.02.2010 12:37

Нямам намерение да вземам повече отношение. Казах достатъчно. Стоя зад всяка дума в постинг 172. Четете постинг 172! В постинг 172 е казано каквото трябва.

Поддържам твърдо и неговия финал. Той е следният:


"И накрая още нещо. Поставяйки личните си емоции и екзистенциални проблеми над всичко останало, вече повече от 1 година, една „бивша колежка” с неподражаема лекомисленост, нанесе невероятен брой поразии на всякакви перспективи за каквато и да било бъдеща борба за каквато и да била законност и академичност в рамките на ЮЗУ и не се намери – за съжаление - нито един човек със здрав разум да спре лекомислените й и безумни постъпки съпроводени с клевети. Мисля, че едва тепърва някои хора ще си дават сметка какво точно се е случило. Боя се, че вече ще е безвъзвратно късно."

И поради горното сега се обръщам към всички.
Наистина, направете нещо за да замлъкне това лекомислено същество и да спрат поразиите й!

цитирай
188. анонимен - Tapako grande!!!
24.02.2010 12:46
Tapako grande!!!
цитирай
189. анонимен - неубедително
24.02.2010 12:49
Не разбирам как една единствена колежка е успяла да опропасти всичко.
Отде тази сила?!
цитирай
190. анонимен - Tapako grande oligo!!!
24.02.2010 12:51
Tapako grande oligo!!!
цитирай
191. анонимен - Ха, ха
24.02.2010 13:14
Тия пак почнаха двамцата - постинг Потеров, постинг Енчева, постинг Енчева, постинг Потеров
цитирай
192. kkabakciev - Крайно изобличителна статия за варварството на така наричащата се Българска академия на науките (1)
24.02.2010 14:02
Очаквам Петър да представи поредното си искане пред съда - което е много интересно! Но преди това вижте какво представлява така наричащата се Българска академия на науките. Извадка от статия в "Про и анти" (автор - проф. Димитър Пърличев):

"Годината е 1956, май месец. Учени от Археологическия институт с музей при Българската академия на науките, правят разкопки в църквата "Св. Петка Самарджийска". И са навреме предупредени, че в олтара, отляво на престола, е погребан Левски. Да внимават.
Неочаквано обаче, "отгоре" идват ясни и категорични указания, гробът, ако се окаже в църквата, да бъде незабавно и безшумно ликвидиран - управляващите комунисти съобразили, че гробът на Левски ще привлича българите много по-силно от проектирания на 50 - 60 м от него паметник на Ленин, ще повдига националния дух и престижа на църквата и ще пречи на плана за включване на България в СССР. От което на археолозите им става ясно, че от това какво ще открият, ще зависи кариерата им.
И те внимават. В нарушение на Инструкцията за разкопките, дават кирки в ръцете на двама вулгарни типа и ги оставят без контрол. Единият разбива и унищожава напълно лицевите кости на Левски. Другият прави на парчета главата на Бенковски (вождът на Априлското въстание), оказала се също погребана тук. Тук е погребано и обезглавеното тяло на владайския герой Гьоре Николов. Три плочи-кръстове на пода маркират трите необичайни погребения. Но че цялостният скелет е бил на Левски, няма съмнение - открит е отляво на престола и е с дължина 172 см - ръстът на Апостола.
След което, пак в нарушение на Инструкцията, разкопките са прекратени, поисканата комисия отказана, експертизите отменени, дневникът фалшифициран, а всички кости, събрани в циментов чувал, изчезват завинаги, захвърлени Бог знае на кое софийско сметище. Така, учени от БАН изпълниха единственото и последно желание на Левски пред смъртта - гробът му да е в България и всеки да го знае."
цитирай
193. kkabakciev - Крайно изобличителна статия за варварството на така наричащата се Българска академия на науките (2)
24.02.2010 14:03
Продължение.

"Оттогава БАН мълчи. Истината е установена. Науката е казала думата си. Въпросът е приключен. Какво повече?!

ВЪПРОСЪТ ОБАЧЕ НЕ Е ПРИКЛЮЧЕН

Защото става дума за истина, но не каква да е, а истината за престъпление без прецедент не само в българската, но и в световната история. Което, вече 54 години, безчести незаслужено името на България, вместо името на извършителката му - БАН.
Защото, като оскверни и унищожи, в угода на управляващите комунисти, този уникален пантеон на българската слава в центъра на София, БАН го превърна в най-страшния за една нация паметник - паметникът на националния позор. Чрез който, обаче, разкри без да иска и собствената си аморална, псевдонаучна и антибългарска същност.
Защото, вместо да се ужаси от чудовищната си гавра с националната чест на България и да заклейми и даде под съд виновниците, БАН се погрижи единствено за ... израстването им в кариерата. С което потвърди етичните си атрибути: морална тъпота, интелектуален цинизъм, пълна липса на самосъзнание за национален дълг и отговорност и арогантно незачитане на чувствата и достойнството на българското общество. Качества, които подпомагат БАН в "научното обслужване" на това общество.
Защото и след 1956 г., та и до днес, произволите, беззаконията и партийната кадрова политика в БАН я превърнаха в партийно-държавна мафия от авторитарен тип, а някои от институтите - в бази за грабежи и безчинства на алчни, корумпирани директори и антуража им от безделници, некадърници, шарлатани и бандити. Паразитиращи под егидата на БАН върху ограбената и разорена икономика на страната."
http://pro-anti.net/actual/2556-tretoto-pogrebenie-na-levski.html
цитирай
194. анонимен - за Дечев
24.02.2010 14:23
Борба с троловете
Известната мъдрост учи да се избягва даването храна на троловете и да се устоява на изкушението да им се отговаря. Отговарянето на троловете неизбежно води до отклоняване от темата на дискусията, изважда от равновесие наблюдателите и осигурява търсеното от троловете внимание. Тролът, който е игнориран, може доброволно да напусне Интернет-форума.

цитирай
195. kkabakciev - Като не ви харесва написаното от някого, не го кръщавайте трол, а обяснете какво невярно е написал
24.02.2010 14:49
Аз чакам № 184 да ми обясни за бележката под линия, за която пише 179. По какъв точно начин потърпевшата има поне толкова основание да съди автора й, колкото аз БНТ?
Като гледам стила, авторът/авторката не е без езикова култура, а следователно не е да не може да прецени кое е за съд и кое не.
Доста хора тук знаят много добре за какво става дума, но се опитват, както се казва, да се правят на интересни. Това аз наричам НЕДОБРОСЪВЕСТНО ПОВЕДЕНИЕ.
Но същевременно - добре де, може да ми е убягнало нещо от проблема с текста на Дечев, от който уж някаква била засегната. Обяснете, моля, какво е засегната и на какво основание може да съди Дечев (ефективно). Благодаря предварително. Защото според мен не може (ефективно).
цитирай
196. анонимен - до Кабакчиев
24.02.2010 15:00
Дошков ще ти обясни и това. А и останалото.
цитирай
197. kkabakciev - Глупости! Дошков щял да ми обясни
24.02.2010 15:10
Като "знаеш" как - цитирам - "потърпевшата има поне толкова основание да съди автора й, колкото аз БНТ", обясни го ти, не се крий зад гърба на Дошков!
Дошков не е ничий говорител, нито интерпретатор или апологет на неверни твърдения!
цитирай
198. анонимен - Но като добър по същината си човек ...
24.02.2010 15:30
Но като добър по същината си човек понкога Дошков се компрометира, като заема страна без достатъчно информация.

Справки - упоритото невярване, че Лили Илиева пише срещу него; случая Теодор Дечев, случая Яне и т.н., и т.н., и т.н.
Но да спрем дотук.
цитирай
199. анонимен - Колко интересно -
24.02.2010 17:59
от една седмица в САЩ издирват лице на име Румен Потеров, за да му връчат непотърсено имущество в САЩ!
Колко е разпространено това име по света!
www.documentsearch.info/advsearch.php?s=&firstname
цитирай
200. kkabakciev - Има нещо, което не мога да разбера
24.02.2010 18:35
Това е блог на Петър Дошков, който е уволнен за трети път - най-вероятно отново незаконно, а може би и криминално. Уж Петър Дошков има съмишленици. Обаче, вместо да се пише за проблема около Петър Дошков, който всъщност е проблем на едно очевидно систематично незаконно поведение във вашия така наречен университет, се пише ту за Дечев, ту за Енчева, ту за Потеров (не го познавам), които уж били извършили едно или друго незаконно нещо. А очевидно не са. Разбирам, че идиоти, лъжци и клеветници винаги се намират, но не разбирам защо дискусията не се концентрира върху проблема с Дошков. Утре вие, които сте във вашия така наречен университет, ще имате някакъв проблем, и ще очаквате някаква съпричастност ...
Аз съм външен, наистина независим, и участвам тук само заради Дошков. Ето защо се и учудвам на това поведение спрямо него. Толкова време от уволнението му - и не се намери никой тук да извади един или друг документ за уволнението му, да се види, аджеба, какво е направил и как то е интерпретирано, та да е отстранен за трети път!? В една нормална държава за подобно поведение - ако се окаже, че има уволнен незаконно три пъти - някой може и в затвора да влезе. Знам добре, че това тук не е държава, а е една истинска кочина, но все пак тя уж е член на Европейския съюз. Докога ще е кочина? Докога в академичната сфера ще преобладават некадърници, профани, криминали и психопати? Докога в съдебната система ще преобладават корумпирани и некадърници? А съдебната система е функция на академичната ...
цитирай
201. kkabakciev - Много интересно стана. Написах горното съобщение и отидох да видя има ли нещо ново в pueron.org
24.02.2010 18:44
Оказа се, че има, точно по темата за съпричастността. Ето какво е написала Галя Маринова - тя е модераторът на форума, в него безкрайно много пъти са обсъждани уволненията от БАН на Л.Йорданова, З.Гарелкова, С.Иванов, моето, както и най-различни други безобразия и беззакония в БАН. Обсъждани са много пъти и уволненията на Петър Дошков. Ето съобщението отпреди малко на Галя, което по повод на едно писание на Едвин Сугарев:

http://www.pueron.org/pueron/forum/topic.asp?TOPIC_ID=92&whichpage=4

"Едно интересно писание. Ще отбележа само 2 неща, които ми правят впечатление още на първо четене.
1) Едвин Сугарев, както всички други политици - депутати и посланици, не е пропуснал да стане голям доктор и професор. Тази политическа индулгенция очевидно се въздава на всички политици, независимо от коя партия са. Затова никой от тях, никога не обърна внимание, когато се жалехме. ТЕ МИСЛЕХА И МИСЛЯТ САМО ЗА СЕБЕ СИ.
2)За подобно нарушение бяха уволнени Любима Йорданова, Красимир Кабакчиев, Зойка Гарелкова и други учени от БАН. Не сме чули Сугарев да се застъпи за техните случаи, сега като дойде до него взе да философства. Лицемерието на такива като Сугарев е причина за голяма част от проблемите в академичната сфера в България, днес.
С оглед на гореспоменатите факти не може да се коментира еднозначно неговия вопъл. Но все пак ми е интересно, какво мислят другите форумци."
цитирай
202. анонимен - Спомням си за една интересна сага с ...
24.02.2010 19:38
Спомням си за една интересна сага с певицата Сашна Васева. Дали да не я споделя с всички останали?
цитирай
203. анонимен - пир по време на криза
24.02.2010 22:46
http://www.struma.com/otblizo/kum-universitetskata-baza-bachinovo-zapochva-izgrajdaneto-na-edin-ot-nai-modernite_4247/

"Спортно-възстановителният център ще разполага със сауна, парна кабина, сух масаж, фитнес и тенис зали, както и с релаксионни и ароматерапевтични помещения, снабдени със самостоятелни съблекални и др."

С какви пари го строиш, Мирчев? Безплатно ли ще е за студентите и лицата с увреждания? Или си си намерил още един начин да печелиш от Бачиново, като почнеш да взимаш пари и от спортисти и мутри?

Всъщност... не е лоша идеята да възпитаваш "личностни и морално-волеви качества за нагласи за самоусъвършенстване през целия живот" у студентите чрез... ароматотерапия, сауна и сух масаж. Защото твоето управление на университета не създава никаква друга предпоставка за изграждане на студентите като личности, за които моралът има значение. За образованието - да не говорим.

Затова - чрез ароматотерапия към самоусъвършенстване!
цитирай
204. kkabakciev - Имам пълномощие от Петър Дошков да направя кратко съобщение
25.02.2010 10:01
И то е, че, след като Дошков е изискал категорично отвода на онзи съдия, който е дал ход по същество на делото за уволнението на Дошков и чието име нашумя около чалга-клуба в Софийския районен съд, днес отводът е бил осъществен.
Подробности - от самия Дошков тук по-късно днес или утре.
цитирай
205. анонимен - Мотиви? Кой поред отвод е това?
25.02.2010 10:28
Мотиви?
Кой поред отвод е това?
цитирай
206. kkabakciev - Хе-хе! Бяха ми обяснени някои подробности около горния спор с мнимите основания за съд
25.02.2010 16:14
За всички тук. Вижте, нещата около обидата и клеветата са сложни в детайлите, но като схема са прости. За да има някой основание да съди за клевета или за обида, основни предпоставки са:
- ясно персонифициране. Не може някой да каже "И.П. е глупак", и аз, понеже съм Иван Петров, да тръгна да го съдя, щото се самоидентифицирам под И.П.
- трябва да има семантично съдържание на езиковия израз, с което се уронват чест, достойнство, добро име ...
И ако говорим за изрази, отнасящи се до нестандартна сексуална ориентация, е МНОГО СПОРНО дали такова нещо може да се приеме за уронващо достойнство, доброто име и пр. В науката категорично е доказано, че хомосексуализмът е нещо вродено. Следователно по принцип хомосексуализмът не е нещо, уронващо достойнството и доброто име. Разбира се, тук не говорим за ОБИДНО съдържание на израза. Ако някой нарече някого педераст в присъствието на друг/и, ще бъде осъден за обида, независимо дали адресатът е гей или не. Защото в семантиката на "педераст" има обиден елемент. Както при "простак".
Схемата за обида и клевета се илюстрира добре с примера за проститутката. Някой нарича една проститутка курва. Тогава тя ще го осъди за обида, независимо дали наистина е проститутка или не. Но ако я нарече проститутка и докаже, че е проститутка, няма да го осъдят за клевета, нито за обида. Ако я нарече проститутка, а не може да докаже, че е проститутка, тя ще го осъди за клевета.
Има така наречени тежести за доказване, които се предявяват на страните. Има презумпции, които трябва да се оборват, и пр., и пр.
Правото е сложно нещо, и много интересно. Бидейки семантик, мисля, че имам всички основания да кажа, че правото в по-голямата си част е семантика. Не съм правист, но мога да правя правни анализи - семантични, които не се удават на правистите. Защото не са семантици.
Дошков е едно невероятно изключение, бидейки и правист, и лингвист (семантик).
цитирай
207. kkabakciev - Имам малко време за губене, продължавам по проблемите със съдебните дела (желани, търсени и пр. - ха-ха-ха)
25.02.2010 16:40
Не познавам г-жа А. Пашова. Нямам представа коя е и каква е. Някой пише:

"А. Пашова би могла спокойно да го съди за бележка под линия 9 на страници 203-204 в тази статия: http://anamnesis.info/fonts/versiq.1.3/journal/flash_journal/broi10-Dechev/Dechev.pdf"

Това вече е още по-прекалено. По скромното ми мнение :-))), г-жа А. Пашова НЕ би могла да съди автора на бележка под линия 9 на страници 203-204. Просто няма за какво.

Мога да предположа, че на някого може да му се струва, че изразът "квазинауката" може да се припише като характеристика на определен антецедент в цитирания от мен текст (надявам се, че разбирате какво казвам). Това просто не е така - и може лесно да се докаже.

Както е известно, мнозина си мислят, че филологията, а оттам и, в частност, лингвистиката, е фасулска работа.

Мога само да реагирам така: "Ха-ха-ха!" Особено, когато знам, че мнозина, които мислят така, са филолози.

Четете повече, дами и господа, преди да мислите да съдите някого. А и изобщо. Надявам се, че не се обиждате от апела ми да четете повече.
:-)))
цитирай
208. анонимен - Е тоя ДФН
25.02.2010 20:24
Умири се бе човек! Няма нещо за тебе, което всички в тоя блог вече да не го знаем!
цитирай
209. анонимен - Пък и колко ни интересува!
25.02.2010 20:46
"Четете повече...".
Той като малък е бил носител на значката на димитровския комсомол "Добър четец" и още се изживява като такъв.
цитирай
210. kkabakciev - За 208, 209. Какъв е проблемът? Тук имаше спор, че двама можели да се съдят
25.02.2010 21:35
И двете страни твърдяха, че имало изказвания, даващи им право да се съдят. Издирих изказванията, анализирах ги. Установих, че не е така. Е, може да съм сгрешил. Обаче не виждам двамата мераклии за съд да спорят с мен - да посочват грешки в анализа ми. Не виждам и обратното: да признават, че са сбъркали.
В случая не пиша за себе си. Анализирах обективни данни (езиковите данни са обективни) - и обясних, че правя това, защото го мога. Толкова.
Но аз предлагам да чакате това, което Дошков има да каже. Делата му се развиват интересно! Категорично доказано! Налице са вече ОТВОДИ на НЯКОЛКО ДЕСЕТКИ СЪДИИ! Пита се и ЗАЩО! № 205 вече зададе този важен въпрос.
цитирай
211. анонимен - :-)
26.02.2010 00:59
Списание "Млад конструктор"!
цитирай
212. анонимен - сандански простотии
23.03.2010 21:18
гражданин

Защо НАП не провери дейността на главния архитект на Община Сандански и свързаните с нея фирми.Да се проверат какви проекти минават през общината ,кои фирми са ги изготвили – тези фирми какви данъци са платили .Прублична тайна , че на ІV етаж кипи трескава неправомерна проектанска дейност под ръководството на гл.архитект-тия хора просто не си гледат служебните задължения.Неправомерно се използват чужди печати !!!От там идва и това кьораво подписване на явно завишени сметки.Янво тия хора се използват само за подписване и от там при евентуален пробив в системата за грабеж и разпределяне на откраднатото-тия хора да отидат пръво в следствието ,после в прокуратурата , а от там в съда и може и в затвора ,а кукловодите ще се отидат да си управляват заграбеното и да раздават акъли!!!Докога община Сандански ще е зона свободна за прилагането на всякакви корупционни практики !!! Докога !Защо се толерират тези така фрапиращи нарушения
цитирай
213. анонимен - пълни простотии
28.03.2010 10:06
8. Анализът на данните за одобряването и реализирането на инвестиционните екологични проекти, безвъзмездно финансирани и попаднали в одитната извадка от ПУДООС показа, че:
8.1. Системно не са спазвани оповестените критерии, изисквания и документи за кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на проекти, в резултат на което е допуснато финансирането на неприоритетни проекти , или проекти които не отговарят на утвърдените от Управителния съвет изисквания за лимит на финансираните проекти, относителна капиталоемкост или други критерии и показатели.
Такива са проектите за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Копривщица, предвидена за изграждане до 2014 г., а не до 2010 г., както и проектите за изграждане на канализацията на: селата Чупрене, община Чупрене; с. Триводици, община Стамболийски; с. Паничерево, община Гурково; с. Мъглен, община Айтос; с. Дамяница, община Сандански; с. Крумово и с. Белащица, община Родопи; с. Мъдрево, община Кубрат; с. Сърница и с. Боян Ботево, община Минерални бани и с. Манолич, община Сунгурларе, част от които са населени места под 2 хил. еквивалент жители, за които изобщо не се предвижда изграждане на канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води.
П
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: petdoshkov
Категория: Други
Прочетен: 6432450
Постинги: 35
Коментари: 12136
Гласове: 2150
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031